Tønder Kommunes EAN

Liste over EAN-numre for Tønder Kommune – pr. 13. september 2016
EAN nummer
Navn
Adresse
Postnr
By
Kontaktperson
Tlf. nummer
Direktion
5798005032007 Direktionssekretariatet
5798005030492 Erhverv og Turisme
5798005032182 Tønder Erhvervsråd
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
6270 Tønder
6270 Tønder
6270 Tønder
Inge T. Kristensen
Anette Sloth
Anette Sloth
74929044
74929395
74929395
Højskolevej 1
6360 Tinglev
Birgitte B. Jensen
73766666
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
6270
6270
6270
6270
Jenni Tygesen
Anette Gotthardsen
Lone Kjergaard
Jenni Tygesen
74929071
74929136
74929385
74929071
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Åvedvej 5
6270 Tønder
6270 Tønder
6240 Løgumkloster
74929071
74929048
74928115
5798005030058 It - Drift
5798005030041 Kommunikation
5798005030034 Sekretariat og Jura
Intern Service og Central rengøring
5798005030133 Central rengøring
Jomfrustien 8
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
6270 Tønder
6270 Tønder
6270 Tønder
Jenni Tygesen
Casper B. Hardegård
Susanne Løsche / Kim F.
Gotthardsen
Lene Jensen
Tommy B. Nielsen
Kirsten D. Nissen
Wegners Plads 2
6270 Tønder
74928251
5798005031611 Intern service og kantine Tønder
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Danny Jensen / Hans Christian
Kjeldsen
Danny Jensen / Hans Christian
Kjeldsen
Brand & Redning Sønderjylland
5798005102007
Brand & Redning Sønderjylland
Centralforvaltningen
Økonomi og Borgerservice
Analyse, HR og Udvikling
Borgerservice
Kontanthjælp
Finans, Opkrævning og Ejendomsskat
Sekretariat, HR og IT
5798005030096 Digitalisering, GIS og WEB
5798005031420 Forsikring
5798005032311 Asyl Syd
5798005031673
5798005030119
5798005030515
5798005030157
Teknik- og Miljøforvaltning
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
74929116
74929012
74929016
74929088
5798005030232
5798005031734
5798005030218
5798005032038
5798005030164
5798005030188
5798005031741
Ejendom, Plan og Drift
Team Byg og Landzone
Team Ejendomme - Kun til anlægsprojekter
Team Ejendomme / Bygning
Team Ejendomme / Køb og Salg
Ejendom, Plan og Drift
Team Plan og Trafik / Projekt
Team Plan og Trafik / Projekt - Kun til
anlægsprojekter
Team Vej, Park og Arealdrift
Team Vej, Park og Arealdrift - Kun til
anlægsprojekter
Miljø og Natur
Team Industri, Jordfor, grund og overflade vand
Team Landbrug
Team Natur og Vandløb
Hanne Sørensen
Palle Kudsk
Palle Kudsk
Guri Alm
Asta Stork
Anders H. Pedersen
Anders H. Pedersen
74929252
74929264
74929264
74929298
74929236
74929257
74929257
6270 Tønder
6270 Tønder
Yrsa Schmidt
Yrsa Schmidt
74929273
74929273
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
6270 Tønder
6270 Tønder
6270 Tønder
Tina Bork
Tina Bork
Tina Bork
74928164
74928164
74928164
5798005030089 Økonomi og lønsekretariat for SAS
5798005030553 Fælles sekretariat for SAS
5798005031222 Sekretariat for Drift og Udvikling
Arbejdsmarked
5798005031192 Integrationsafdelingen
5798005030508 Jobcenter
5798005030447 Kompetencecenter Hartmannsvej
5798005031697 Kompetencecenter Infanterivej
Socialpsykiatrien
5798005030638 Socialpsykiatri
Psykiatri og handicap
5798005040224 Botilbud Solgården
5798005030621 Klosterparken - Bodel
5798005031505 Rådgivningscenter Tønder - Misbrug
5798005032014 Socialpsykiatrisk støtteteam
Handicap Løgumgårde - Handicapområdet
5798005030591 Administration for Handicap Løgumgård
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
6270 Tønder
6270 Tønder
6270 Tønder
Caja Schmidt
Lee-Ann T. Jespersen
Lee-Ann T. Jespersen
74929066
74929778
74929778
Wegners Plads 2
Jomfrustien 2
Hartmannsvej 5
Infanterivej 7
6270
6270
6270
6270
Lone R. Weile
Helene Petersen
Lee-Ann T. Jespersen
Lee-Ann T. Jespersen
74929331
74929373
74929778
74929778
Ribelandevej 9
6270 Tønder
Lars Allen Pedersen
20132506
Lundbyesvej 36
Sølstedgårdvej 11A
Østergade 65
Sølstedgårdvej 11A
6240
6240
6270
6240
Kristiane Dahlmann
Kristiane Dahlmann
Brigitte Nielsen
Kristiane Dahlmann
73745803
73745803
74928806
73745803
Ludvig Andresensvej 6
6270 Tønder
5798005031802 Løgumgårde - Hasselvej 1A
5798005031550 Løgumgårde - Hasselvej 3B og 6
Hasselvej 1A
Hasselvej 3B /
Hasselvej 6
6240 Løgumkloster
6240 Løgumkloster
5798005030201
5798005031765
5798005030263
5798005030256
5798005030270
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
6270
6270
6270
6270
6270
6270
6270
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Arbejdsmarked, Social og Sundhed
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Løgumkloster
Løgumkloster
Tønder
Løgumkloster
Kristiane Dahlmann / Lone Winum 74928930
/ Mette Schlüther
Dorthe V. Haase
74928767
Charlotte Kjær Jensen
74928352 /
74928353
5798005031574 Løgumgårde - Hasselvej 7-9
5798005031017 Løgumgårde - Aktivitetstilbudet Vongshøj
6240 Løgumkloster
6240 Løgumkloster
Dorthe V. Haase
Anette Lautrup
6240 Løgumkloster
Bent Wolff-Larsen
5798005031819 Løgumgårde - Nøddevej 1C
5798005030935 Serviceafdeling Handicap Løgumgård
Hasselvej 7-9
Nørregade 30 /
Hasselvej 5 & 1B
Nøddevej 1 / Hasselvej
4
Nøddevej 1C
Kastanjevej 4
6240 Løgumkloster
6240 Løgumkloster
5798005031581 Løgumgårde - Æblevej 1 og Æblevej 2
Æblevej 1 / Æblevej 2
6240 Løgumkloster
Dorthe V. Haase
Kurt Haagensen/ Brian
Albrechtsen/ Carsten Meyer
Marianne Styrk
Jyllandsgade 3
Ludv. Andresensvej 6
Damparken 50
Genvejen 15
6520
6270
6520
6780
Georg Thomsen / Tina Petersen
Lotte Teglskov
Lotte Teglskov
Lotte Teglskov
5798005031345 Bostøtte (§85) Syd Brofennen/Engen
Allegade 6 st. th.
6270 Tønder
Lotte Teglskov
5798005031376 Bostøtte (§85) Syd Strucksalle/Bargumsvej
Bargumsvej 25A
6270 Tønder
Lotte Teglskov
5798005031352 Bostøtte (§85) Syd Østergade
5798005031321 Café 9 - Tønder
5798005030607 Handicap Tønder
Østergade 54 lejl. 9
Sdr. Industrivej 4-6
Ludvig Andresensvej 6
6270 Tønder
6270 Tønder
6270 Tønder
5798005030676
5798005030706
5798005030683
5798005032199
5798005030690
Kastaniealle 3
Ubjergvej 2, Sæd
Ulriksallé 102 A-C
Ludvig Andresensvej 6
Søndre Industrivej 4-6
6270
6270
6270
6270
6270
Lotte Teglskov
Georg Thomsen / Tina Petersen
Mikael Petersen/ Conni Rahbæk /
Gitte L. Hansen
Charlotte fugleberg Lauritzen
Liss S. Oksen
Per Buhl
Per Buhl
Georg Thomsen / Tina Petersen
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Lee-Ann T. Jespersen
74929778
Rådhusstræde 2, 1. sal
Rådhusstræde 2, st.
Storegade 49
Danavej 15
Plantagevej 39
Kongevej 21
Fabriksvej 12
6240
6240
6780
6520
6270
6270
6270
Edith Johannsen
Lone K. Hansen
Lone K. Hansen
Lone K. Hansen
Lone K. Hansen
Lone K. Hansen
Lisa Damm
74928936
74928937
74928937
74928937
74928937
74928937
74929494
5798005031536 Løgumgårde - Nøddevej 1 og Hasselvej 4
5798005031390
5798005031314
5798005031307
5798005031284
5798005030584
5798005031987
5798005031925
5798005031901
5798005049623
5798005031956
5798005031963
5798005031055
Handicap Tønder - Handicapområdet
Aktivitetshuset - Toftlund
Bostøtte (§85) Fællesområdet
Bostøtte (§85) Nord Jægerskov/Damparken
Bostøtte (§85) Nord Skærbæk/Lobækparken
Kastaniebo
Lærkely
Ulriksallé 102 (tidligere Villa Ravsted)
Ungetilbud Ludvig Andresensvej §107
Vidåværkstedet
Pleje og Omsorg
Pleje og omsorg Stab
Myndighedsafdelingen - Social
Hjemmeplejen og visitation
Administration for Hjemmeplejen og visitation
Distrikt - Løgumkloster
Distrikt - Skærbæk
Distrikt - Toftlund
Distrikt Tønder Vest
Distrikt Tønder Øst
Hjælpemiddeldepot
Toftlund
Tønder
Toftlund
Skærbæk
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Løgumkloster
Løgumkloster
Skærbæk
Toftlund
Tønder
Tønder
Tønder
74928356
74928192 /
74928193
74928355 /
74928354
40171496
74928930
74928357 /
74928358
74831441
73831240
74928375
74750280 /
74744791
74721250 /
74720343
74724875 /
74726094
74722216
74928731
74928930
73734070
74722221
73724940
74928261
74928727
5798005030546 Kropsbårne hjælpemidler
Sygeplejen og korttidscentre
5798005031994 Administration for Sygeplejen og korttidscentre
5798005031918 Distrikt Sygepleje Nord
5798005032113 Korttidscenter Nord
5798005032120 Korttidscenter Syd
5798005031970 Distrikt Sygepleje Syd
Plejecentre og fælleskøkken
5798005032342 Administration for Plejecentre og fælleskøkken
5798005020004 Plejecenter Digegården
5798005030577 Plejecenter Hjørnegården
5798005026235 Plejecenter Leo's
5798005040149 Plejecenter Lindevang
5798005007401 Plejecenter Mosbølparken
5798005049500 Plejecenter Møllevang
5798005026341 Plejecenter Richtsens
5798005031888 Plejecenter Rosenvænget
5798005049609 Plejecenter Toftegården
5798005026600 Seniorcenter Tønder
Fælleskøkken
Produktionskøkken
Modtagerkøkken Klosterparken
Modtagerkøkken Leo's
Modtagerkøkken Lindevang
Modtagerkøkken Skærbæk
Modtagerkøkken Toftlund
Modtagerkøkken Hjørnegården
Sundhed
5798005030560 Sundhed
5798005031208 Træningsafdelingen - Tønder Sygehus
5798005031680
5798005031833
5798005026501
5798005031857
5798005007500
5798005049616
5798005031864
Fabriksvej 12
6270 Tønder
Ulla H. Hansen
74929459
Rådhusstræde 2 1.sal
Rådhusstræde 2 1.sal
Rådhusstræde 2 1.sal
Rådhusstræde 2 1.sal
Rådhusstræde 2 1.sal
6240
6240
6240
6240
6240
Løgumkloster
Løgumkloster
Løgumkloster
Løgumkloster
Løgumkloster
Edith Johannsen
Edith Johannsen
Edith Johannsen
Edith Johannsen
Edith Johannsen
74928936
74928936
74928936
74928936
74928936
Rådhusstræde 2, 1.sal
Nørrevej 43
Trælborgvej 4
Leosalle 4
Dravedvej 2B
Genvejen 25
Møllevang 12
Plantagevej 39
Tøndervej 47
Solvej 2
Ribelandevej 39
6240
6280
6261
6270
6240
6780
6534
6270
6780
6520
6270
Løgumkloster
Højer
Bredebro
Tønder
Løgumkloster
Skærbæk
Agerskov
Tønder
Skærbæk
Toftlund
Tønder
Edith Johannsen
Kirsten Dahlmann
Brith Henriksen
Sonja Kawaler
Kirsten H. Warming
Kirsten H. Warming
Sonja Kawaler
Sonja Kawaler
Kirsten H. Warming
Brith Henriksen
Inga Benzon / Sonja Kawaler
74928936
74928940
74928938
74928935
74928941
74928941
74928935
74928935
74928941
74928938
74721651 /
74928935
Carstensgade 6-8
Sølstedgårdvej 11 A
Leos Alle
Dravedvej 2B
Genvejen 25
Solvej 2
Trælborgvej 4
6270
6240
6270
6240
6780
6520
6261
Tønder
Løgumkloster
Tønder
Løgumkloster
Skærbæk
Toftlund
Bredebro
Anette Bahnsen
Pia Jørgensen
Birthe Hansen
Elisabeth Schmidt
Jytte Kragh-Schmidt
Lene Schmidt
Kirsten Mastrup
74928800
74744574
74928850
74928747
74928923
74929895
74928670
Wegners Plads 2
Carstensgade 6-10
6270 Tønder
6270 Tønder
Lee-Ann T. Jespersen
Lee-Ann T. Jespersen
74929778
74929778
Wegners Plads 2
Martin Hammerichsvej 2
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
6270
6270
6270
6270
Tanja Nissen
Kirsten H. Christiansen
Susanne Rehder
Lisbeth Jacobsen
74929070
74726664
74929535
74929546
Børn og Skole
5798005030140
5798005024958
5798005030355
5798005030362
Lønadministration og Økonomi BSKF
UU Tønder
PPR
Skoler
Børn og unge
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
5798005030430 Foranstaltning, børn og unge
5798005030416 Socialrådgivere børn og unge inkl. børnehandicap
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
6270 Tønder
6270 Tønder
Dorte Frost Roelsgaard
Randi Iversen / Susanne Rehder
5798005030423 Sundhedstjeneste
5798005031666 Ungeindsatsen
Tandpleje
5798005015635 Kommunal Tandpleje Bredebro
5798005020202 Kommunal Tandpleje Højer
5798005007210 Kommunal Tandpleje Skærbæk
5798005048008 Kommunal Tandpleje Toftlund
5798005027478 Kommunal Tandpleje Tønder
Dagtilbud
5798005031147 Dagpleje
5798005030409 Dagtilbud
5798005031130 Pædagogisk konsulent
Daginstitutioner
Distrikt DKCT - Dagtilbud
5798005032151 Club Kindergarten Tondern
5798005032137 Kindergarten Jejsing
5798005039051 Kindergarten Løgumkloster
5798005032144 Kindergarten Osterhoist
5798005026099 Kindergarten Tondern
Distrikt Løgumkloster - Dagtilbud
5798005032083 Distrikt Løgumkloster - Dagtilbud
5798005039136 Bedsted Børnecenter
5798005015338 Havbrisen Ballum
5798005015352 Humlebo, Bredebro
5798005039075 Kastanjehytten, Øster Højst
5798005039112 Markledets Børnehave
5798005015390 Visby Børnehus
Distrikt Skærbæk - Dagtilbud
5798005032090 Distrikt Skærbæk - Dagtilbud
5798005007036 Brøns Rejsby Børnehave
5798005007005 Børnehaven Regnbuen
5798005007098 Børnehaven Spiren
5798005006855 Døstrup Børnehus
5798005032052 Motorikbørnecentret Æblehuset
5798005007067 Rømø Børnecenter
5798005007180 Specialbørnehaven Nyskoven
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
6270 Tønder
6270 Tønder
Susanne Rehder
Susanne Rehder
74929547
74929536 /
74929533
74929533
74929533
Søndergade 11
Nørregade 80
Melbyvej 9
Høllevang 269
Leosalle 5 A
6261
6280
6780
6520
6270
Christina Schulze
Christina Schulze
Solveig Karstensen
Solveig Karstensen
Mette Lyngs
74711725
74782520
74751060
74929956
74928901
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
Wegners Plads 2
6270 Tønder
6270 Tønder
6270 Tønder
Annalene Koch
Vera Bergmann
Vera Bergmann
74929624
74929554
74929554
Kongevej 51
Hostrupvej 28
Vindmøllegade 4
Holmevej 2B, Øster Højst
Popsensgade 6 B
6270
6270
6240
6240
6270
Tønder
Tønder
Løgumkloster
Løgumkloster
Tønder
Monika Hansen
Ute Zander
Anita Carlsen-Rausch
Bente J. Büchner
Lars M. Schoor
74724012
74734207
74743617
74775232
74723603
Markledgade 33
Lundbyesvej 1A
Vestervej 6, Ballum
Trælborgvej 25
Egevej 1
Markledgade 33
Enklavevej 4a
6240
6240
6261
6261
6240
6240
6261
Løgumkloster
Løgumkloster
Bredebro
Bredebro
Løgumkloster
Løgumkloster
Bredebro
Lenette Holzendorf Pedersen
Mette Fjord Bundsgaard
Stine Aarenstrup
Monica Hansen
Pia Tronhjem Martinsen
Lenette Holzendorf Pedersen
Henrik Pryssø
74928464
74928471
74928449
74710211
74928478
74928464
74783434
Termevej 3
Højbjergsvej 12
Termevej 3
Melbyvej 7
Landevejen 20
Voddervej 1
Engvej 3, Havneby
Vinumvej 18
6780
6780
6780
6780
6780
6780
6792
6780
Skærbæk
Skærbæk
Skærbæk
Skærbæk
Skærbæk
Skærbæk
Rømø
Skærbæk
Susanne Nielsen
Christian Petersen
Susanne Nielsen
Tage Møller
Majelise Mauritsen
Lone Midtgaard Rasmussen
Karen Matthiessen
Solvejg Dixen
74750210
74753345
74750210
74752533
74754282
74928716
74755383
74754901
Bredebro
Højer
Skærbæk
Toftlund
Tønder
Distrikt Toftlund - Dagtilbud
5798005032106 Distrikt Toftlund - Dagtilbud
5798005050803 Børnecentret Høllevang
5798005050704 Børnegården Toftlund
Distrikt Tønder - Dagtilbud
5798005032076 Distrikt Tønder - Dagtilbud
5798005026020 Abild BørneCenter
5798005025955 Børnegården Tønder
5798005020080 Højer Danske Børnehave
5798005025665 Møgeltønder Børnehave
5798005025528 Nordre Børnehave
5798005025887 Digevejens Børnehus
Selvejende Institutioner
5798005050605 Agerskov Børnehave
5798005039037 Den Danske Børnehave, Løgumkloster
5798005025801 Jejsing BørneUnivers
5798005039099 Løgum Børnegård
5798005051008 Toftlund Børnehave
Folkeskoler
Løgumkloster distriktsskole
5798005015437 Bredebro Filialskole
Høllevang 271
Høllevang 271
Østergade 9
6520 Toftlund
6520 Toftlund
6520 Toftlund
Lenette Holzendorf Pedersen
Vibeke S. Enemark
Anette Blad Jeppesen
74928464
74929965
73831423
Tved 198
Østerbyvej 1 A
Skolevej 5
Nørrevej 28
Gåsingagervej 3B
Tved 198
Digevej 1
6270
6270
6270
6280
6270
6270
6270
Tønder
Tønder
Tønder
Højer
Tønder
Tønder
Tønder
Conni Baagøe
Lene Silberg
Peter Lind
Birgith Gotthardsen
Johanne Sølvhøj
Conni Baagøe
Birgit Petersen
74727100
74928060
74721765
74928921
74929768
74727100
73323190
Boldershøj 9
Garvergade 12
Kærvej 33
Nørregade 14
Rolighedsvej 14 A
6534
6240
6270
6240
6520
Agerskov
Løgumkloster
Tønder
Løgumkloster
Toftlund
Gitte Vad
Trine Kraak
Birthe Thomsen
Ulla Nissen
Kirsten Marie Jacobsen
74833519
74743838
74734354
74928868
74831912
Trælborgvej 1
6261 Bredebro
Else Bock
5798005032045 Bredebro SFO
Trælborgvej 1
6261 Bredebro
Karin Johannsen
5798005039846
5798005039877
5798005039969
5798005039990
Grønnevej 1
Grønnevej 1
Skolegade 9 A
Skolegade 9 A
6240
6240
6240
6240
Marianne Thuesen
Marianne Thuesen
Else Bock
Lone Eskildsen
74928300 /
23827519
74928297 /
23827521
74928310
74928310
23827519
74775344
Skolegade 19
Falckvej 19
6780 Skærbæk
6780 Skærbæk
Henrik Lorentzen
Birthe Styrk
74928282
74928284
Nyboder 25
Høllevang 269
Nørregade 17
6520 Toftlund
6520 Toftlund
6534 Agerskov
Alma Dulic
Susanne Petersen
Susanne Petersen
74929970
73929950
73929940
Nørrevej 80
Møllevej 9
Møllevej 9
6280 Tønder
6270 Tønder
6270 Tønder
Lis Møller
Christa Nørgaard
Birgitte Vestergaard
74782512
74738204
74738681
5798005006800
5798005006800
5798005050308
5798005050209
5798005049906
5798005020042
5798005024217
5798005024293
Distriktsskole ( Løgumkloster )
Løgumkloster SFO
Øster Højst Filialskole
Øster Højst SFO
Skærbæk distriktsskole
Skærbæk distriktsskole
Skærbæk distriktsskole - SFO
Toftlund Distriktsskole
Toftlund skole
Høllevangskolen
Agerskov Skole
Tønder Distriktsskole
Filial Digeskolen
Filial Møgeltønder Skole
Filial Møgeltønder SFO
Løgumkloster
Løgumkloster
Løgumkloster
Løgumkloster
5798005024545 Tønder Grundskole
5798005024606 Vidåens SFO
5798005023944 Tønder Overbygningsskole
Ungdomsskoler
5798005024712 Tønder10
5798005031499 Abild Ungdomsklub
5798005025191 Almen Ungdomsskole
5798005031499 Tønder Ungdomsskole
5798005030713 Tønder Ungdomsskolens STU -Særlig tilrettelagt
uddannelse
5798005030713 Tønder Ungdomsskolens VSU -Voksen special
undervisning
5798005031451 Ungdomsskolen Distrikt Løgumkloster
5798005006947 Ungdomsskolen Distrikt Skærbæk
5798005050551 Ungdomsskolen Distrikt Toftlund
5798005020240 Ungdomsskolen Distrikt Tønder
5798005031499 Ungdomsskolens Fælles sekretariat
Holmevej 2
Østergade 65A
Skolevej 9
6270 Tønder
6270 Tønder
6270 Tønder
Elsebeth Bay
Karen D. Mikkelsen
Christa Nørgaard
74723515
74928301
74929850
Martin Hammerichsvej 2
Ribelandevej 62, Abild
Ribelandevej 62, Abild
Ribelandevej 62, Abild
Ribelandevej 62, Abild
6270
6270
6270
6270
6270
Grethe Nissen Jørgensen
Hanne Hübschmann
Kira Christensen
Hanne Hübschmann
Hanne Hübschmann
74928399
74928330
74928330
74928330
74928330
Ribelandevej 62, Abild
6270 Tønder
Hanne Hübschmann
74928330
Ribelandevej 62, Abild
Skolegade 19
Nyboder 25
Skolevej 9
Ribelandevej 62, Abild
6270
6780
6520
6270
6270
Tønder
Skærbæk
Toftlund
Tønder
Tønder
Hanne Hübschmann
Hanne Hübschmann
Hanne Hübschmann
Hanne Hübschmann
Hanne Hübschmann
74928330
74928330
74928330
74928330
74928330
Jofrustien 8, 1. sal
Richtsensgade 10
Ribelandevej 39
Østergade 63
6270
6270
6270
6270
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Gudrun Sørensen
Lillian Petersen
Michelle Løbner Andersen
Pernille Skaarup Johansen
74929408
74929840
74929840
74928852
Sønderlandevej 4-6
Sønderport 4
Sønderlandevej 4-6
Sønderlandevej 4-6
Sønderlandevej 4-6
6270
6270
6270
6270
6270
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Tina N. Christensen
Karin Duborg
Steen Kjærsgaard
Lone Madsen
Claus Beck
74928830
74723500
74928831
74928830
74928826
Arrild Ferieby 502
Lakolk, Rømø
6520 Toftlund
6792 Rømø
Michael H. Thrane
Tove Madsen
74928370
74755228
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Kultur og Fritid
5798005031031
5798005030478
5798005032328
5798005030485
5798005032335
5798005032069
5798005031178
5798005031185
5798005023449
5798005049807
5798005007807
Kultur & Fritid
Tønder Kommunes Biblioteker
Tønder Kulturhus
Tønder Kulturskole
Tønderhallerne / Vandrehjem / Camping
Café / Køkken
Danhostel Tønder / Tønder Camping
Hallerne
Svømmehal
Tønder Sport- og Fritidscenter / Administration
Andet
Arrild Ferieby Svømmehal
Lakolk Campingplads