downloade en pdf-fil med kataloget her.

SPROGKURSER
EFTERÅR 2016
Vi taler over 20 sprog. Tal med.
LÆR SPROG I
KØBENHAVN
Kurser i alverdens sprog
NY VIDEN
Forskningsprojekt om ny sprogindlæring 4
Kurser i tysk og spansk baseret
på den nyeste sprogforskning 16 og 26
IDA AUKEN OG HENDES SPROG
Den radikale politiker har en kiste fuld af sprog.
For hende er det rigdom 2
SPROGET OG KUNSTEN
Arrangementer 1
KURSUSKATALOG NR. 1 ÅRGANG 40
KURSUSSTART SEPTEMBER 2016
Velkommen til en verden af sprog
Kom godt i gang
I kataloget her finder du kurser i mange
sprog.
På et sprogkursus skal der være tid til, at
alle kan tale på sproget, og derfor underviser vi på mindre hold. Når der ikke står
deltagerantal på holdet, er der cirka 20
deltagere, men i praksis har et hold ofte
kun 15-16 deltagere. Vi har også mange
tilbud med endnu mindre hold, helt ned til
6-7 deltagere.
På de bageste sider kan du læse alt om
tilmelding og priser. Priserne afhænger af
holdenes størrelse, om det er lange eller
korte kurser, og om undervisningsmaterialet er med i prisen eller ej. Hvis du vil
sikre dig plads på det hold, der passer
dig bedst, skal du melde dig til så hurtigt
som muligt. Har du brug for undervisning
i et sprog, der ikke er i kataloget, er du
velkommen til at kontakte os. Så finder vi
en løsning.
Engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk
Kurserne i engelsk, tysk, fransk, spansk
og italiensk er delt ind i tre niveauer:
basis­niveau, mellemniveau og avanceret
niveau. Niveauerne følger Den europæiske referenceramme for sprog, som du
kan se på side 50-51. Under de enkelte
sprog kan du læse mere om niveauerne
og om vores sprogtest på hjemmesiden.
Du kan tilmelde dig nye kurser hos os
seks gange om året.
VERDENSBORGER?
En verdensborger er i forfatteren Knud
Romers optik et menneske, der behersker en bred palet af kulturelle udtryk, et
menneske der fx hører musik fra forskellige kulturelle traditioner, læser bøger af
både danske og udenlandske forfattere
og i det hele taget er optaget af på samme tid at have udsyn og indblik. Benny
Andersen digter om ”Verdensborgeren”
og går i kimono, sejler kajak, drikker
Javakaffe og danser engelsk vals.
Danmark får nye beboere fra andre verdensdele i disse år. Nogle kommer, fordi
de vil arbejde i Danmark, og nogle har
måttet flygte fra deres land. Det har vi set
før gennem historien - bare i min nærmeste verden kan jeg se, at min gode vens
tipoldefar var spanier, min kollegas datter
er halvt amerikaner, min venindes mor er
fra Sudan, og selv har jeg vist noget tysk
blod i årerne. I dag tænker vi ikke på,
hvor vi oprindelig stammer fra, men på
hvad vi gerne vil sammen.
Vi er alle et produkt af det land, vi kommer fra med dets specifikke sprog, kultur
og historie, og på den måde er vi borgere
i verden gennem vores nationalitet. Når
vi rejser ud for at besøge et andet land
eller for at leve i et andet land, så åbner
vi os for verden gennem kultur, politik,
kunst og ikke mindst gennem sprog. På
Studieskolen er vi vant til, at sprog og
kulturer fra hele verden blander sig i det
daglige. Vi har undervisere og kursister fra
det meste af verden, og vi er sammen om
arbejdet, om at lære sprog. Studieskolen
er hver dag fyldt med verdensborgere,
der beriger hinanden.
Jeg synes ligesom Ida Auken, som du
kan møde på side 2, at de kulturelle koder, der ligger i et sprog, er en gave, der
hjælper os til at navigere i verden. Sprog
er nøglen til andre kulturer, og hvis vi behersker et andet sprog, så medvirker det
til at give os en bevidsthed om, at vores
kultur er relativ. På den måde kommer vi i
sidste ende til at kende os selv bedre, når
vi kan sprog. Så med Benny Andersens
ord vil jeg sige ”Sesam, Sesam luk dig
op”. Jeg vil lukke mig op - jeg vil være
VERDENSBORGER!
Charlotte Lorenzen
forstander
Indhold
Tilmelding
Tilmelding til kursus . . . . . . . . . . . . . 52
Nedsat kursusgebyr . . . . . . . . . . . . . 52
Praktiske oplysninger
Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Sprogkonsulenterne . . . . . . . . . . . . . 53
Kursusstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ferier og fridage . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Undervisningsmateriale . . . . . . . . . . . 53
Gavekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Sprogtest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tilbagebetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Niveauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Niveautest
Sprogtest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Prøveforberedende kurser
Engelsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prøver og test
Cambridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TOEFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IELTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Arrangementer
Tysk januarfest . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
De dødes Dag . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Commedia dell’arte . . . . . . . . . . . . . 36
Sprog
Arabisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Bosnisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Cambridge English . . . . . . . . . . . . . . 7
Engelsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Finsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Fransk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Græsk (nygræsk) . . . . . . . . . . . . . . . 45
Grønlandsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Hebraisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Islandsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Italiensk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Japansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kinesisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kroatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Nederlandsk (hollandsk) . . . . . . . . . . 44
Nygræsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Palæstinensisk . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Persisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Polsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Portugisisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Russisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Serbokroatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Spansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Svensk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Syrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Thai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tyrkisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Undervisning i Dansk for udlændinge
se studieskolen.dk
Sproget og kunsten
Det overordnede tema for efterårets debatarrangementer er
”Sproget og kunsten”.
Der bliver noget om italiensk billedkunst, om Frida Kahlo, om
Shakespeare og om fransk musik.
Hold dig orienteret om arrangementerne via studieskolen.dk,
Facebook eller vores nyhedsbrev.
Ida Aukens skattekiste med sprog
Ida Auken er toppolitiker og sprogmenneske. I sit 38-årige liv har hun fordybet sig i adskillige sprog, som hun kan på
lidt forskelligt niveau og har lært på forskellige måder. Hun kan lide at udtrykke sig og nyder den nærhed med andre
mennesker og deres kultur, som bliver mulig, når man taler deres sprog.
Af Christa Leve Poulsen
Sig ordet ”I-li-si-ma-tu-sar-fik”. En sjov
lille sløjfe af ligefremme lyde. Sat sammen
bliver de dog noget af en tongue twister.
De betyder såmænd bare ”Grønlands
Universitet”. Ida Aukens far, sprogforskeren Erik A. Nielsen, var på Grønland og
arbejde, dengang Ida Auken var lille, og
da han kom hjem, stod der ”Ilisimatusarfik” på hans trøje. Ordet er blevet i hendes
altid sprogadrætte hjerne lige siden og
kommer helt naturligt ud af hendes mund.
Foto: Marie Hald
”Jeg har altid været fascineret af fremmedsprog og havde meget tidligt lyst til
at lære, hvad der blev sagt på sprog, jeg
ikke forstod. Jeg har en erindring om at
råbe til mine forældre, hvad det og det
betød, når der blev talt engelsk i fjernsynet. Og det må jo have været, før jeg har
kunnet læse,” fortæller Ida Auken på sit
kontor i Provianthuset på Christiansborg.
På væggene hænger plakater med J.F.
Kennedy og Obama i danske Wegner-stole. Alt ånder internationalt udsyn
fra en sikker dansk rod.
”Når vi havde gæster fra udlandet derhjemme, insisterede jeg altid på at kommunikere med dem på deres sprog. Også
når jeg ikke kunne særlig meget. Jeg har
altid haft en drift mod at kommunikere
og forstå mennesker og deres kultur. To
dage i Rusland, og så kan jeg det kyrilliske alfabet og går rundt og læser. Jeg
har sådan en krydsogtværshjerne. Det er
så sjovt at knække koder, synes jeg. Og
jeg bliver så optaget af at sammenligne
de sprog, jeg kan. Jeg elsker at associere
mig frem, når jeg lærer nye sprog.”
Klarheden i sprogets struktur
Sprog er ikke bare en hobby for Ida
Auken. Når hun skal have rigtig fat om
et politisk emne, går hun gerne ind via
ordenes konkrete betydning. Ida Auken
er meget optaget af cirkulær økonomi, og
tag nu hele diskussionen om deleøkonomi med alt, hvad det indebærer af Uber
taxi og Airbnb. Hvad skal en erhvervs- og
iværksætterordfører nu mene om det? Ida
Auken begynder arbejdet med at se på
ordet dele. Hun tager fat i Oxford Dictionary for at finde ud af, hvor ordet ’sharing’
kommer fra. Ordbogen fortæller hende, at
det kommer af det oldnordiske ord skari,
der betyder afskåret, at skære over eller
skære skiver af noget.
2
ET FAG + ET SPROG: ”Hvis vi skal lytte til, hvad erhvervslivet fortæller os om sprogkundskaber lige nu, så er det vigtigt, at man har et fuldt fag og så kan et sprog som
supplement. Man skal fx være hel og velkørende ingeniør og så kunne flydende tysk
eller russisk ved siden af, hvis det virkelig skal batte noget.
Ida Aukens sprog
- og hvordan hun har lært dem
Engelsk – populærkulturen og det skriftlige i folkeskolen og gymnasiet.
Tysk – primært folkeskolen og gymnasiet. Plus et års ophold i Berlin under universitetsstudierne.
Fransk – gymnasiet.
Latin – teologistudiet.
Oldgræsk – teologistudiet.
Hebraisk – teologistudiet.
Spansk – Studieskolen, spansk 1 og 2, samt et halvt års ophold i Nicaragua med Mellemfolkeligt Samvirke.
Svensk – tilegnet.
Norsk – tilegnet.
”Aha, tænker man så. Det var altså
noget med at skære byttet i to, tage
sin halvdel og løbe sin vej. Først langt
senere får ordet de konnotationer, som
vi kender i dag, om fællesskab og om at
eje noget sammen, når man deler. Den
slags opklaringsarbejde i sproget kan give
mig megen inspiration. Det er ikke altid,
jeg fortæller det videre, når jeg skal tale
politik, men det giver mig et overblik, og
jeg bruger al min viden om sprog i det
arbejde,” fortæller hun.
Dagen før vi mødes, har Ida Auken været
ude og fortælle en sjetteklasse om deres
’seksuelle og reproduktive rettigheder’.
I forberedelsen har hun taget udgangspunkt i det at gøre det intime (intim=det
inderste) til noget alment (almen=vulgært).
Hun fortalte ikke sjetteklassen det på den
måde, men det lille udredningsarbejde
gav hende selv klarhed, så hun kunne
forklare, hvad der sker, når man lægger
et billede, som ens kæreste måske har
sendt til en i al fortrolighed, ud så alle kan
se det.
også, at det er rigtig vigtigt, at børn har
fremmedsprog tidligt. Der følger så meget
godt med, når man lærer sprog. Dels er
det jo videnskabeligt bevist, at det udvikler ens hjerne at lære sprog. Men alle
de kulturelle koder, der ligger i et sprog,
er en gave, der hjælper en til at navigere
i verden. Det er en proces at knytte sig
til et nyt sprog og dets tonalitet. Jeg tror
på, det er udviklende på en meget vigtig
måde.”
En skattekiste
Man bliver helt rørt, når Ida Auken taler
om sit forhold til de sprog, hun kan. Hun
tænker på dem som en skattekiste.
”Sprog ruster jo, når man ikke bruger
dem. I lange perioder ligger de og er
skatte, man ikke rører, men så er man
ude og rejse eller har brug for dem i en
eller anden sammenhæng, og så lærer
man noget og putter nye ord og vendinger i kisten. Det gør mig så glad, hver
gang jeg pudser mine sprog af og shiner
dem op.”
Det skaber, hvad det nævner
For Ida Auken er det helt almindeligt at
gå til værks på denne sprogorienterede
måde. Hendes mor, Margrete Auken, er
præst, og Ida Auken er selv teolog, så
hun citerer Grundtvig med stor selvfølgelighed.
Halvt på ryggen, halvt på skolebænken
Ida Auken har lært de fleste af de sprog,
hun kan, i en blandingsform bestående
af skolegang – ikke nødvendigvis særlig
stræbsom – og ude i virkeligheden, på
ryggen som man kalder det i fagkredse.
”Ordet skaber, hvad det nævner, siger
Grundtvig, og det tror jeg virkelig på.
Sprog er formative. De former os, og
derfor er det afgørende, hvad vi kalder
tingene. Det er også supervigtigt i politik.
Det kan betyde alt for, hvordan man
arbejder med en sag.”
”Det er kun oldgræsk, latin og hebraisk,
jeg virkelig har terpet. Det er såkaldt døde
sprog, og man har dem på første del af
teologistudiet. Der er ikke rigtig nogen
vej uden om at sætte sig ned og få dem
lært. Jeg kan heldigvis godt lide sådan
nogle nørdede processer, og bagefter har
Herfra ryger samtalen ud ad tangenter
for: Hvad nu hvis den omstridte betalingsring omkring København var blevet kaldt
det grønne bælte. Eller hvis heldagsskolen var blevet lanceret som helhedsskolen… Tilbage på sporet fortsætter Ida
Auken:
”Fordi sprog i så høj grad er med til at
danne os som mennesker, mener jeg
man utrolig stor glæde af at kunne disse
gamle, klassiske sprog, fordi de er så
grundlæggende i forhold til andre sprog,”
fortæller Ida Auken. Hun har boet et år i
Berlin i forbindelse med sit teologistudie,
og det krævede også en indsats at få
lært tysk på et niveau, så hun kunne læse
filosofiske tekster og få det hele med,
men det lykkedes.
Sprog og karriere
Da Studieskolens udsendte spørger, om
hendes mange sprogkundskaber har
fremmet hendes karriere, trækker hun lidt
på det.
”Altså jo… Det er ikke noget, man får
mange points af danskere for, men jeg
har selv i mødet med politikere i udlandet
haft stor glæde af det. Jeg har fx engang
siddet i møde med den tyske miljøminister Peter Altmaier i en situation, hvor
Danmark var fuldstændig afhængig af
hans støtte. Det lykkedes først at få den,
da jeg slog over i tysk. En anden gang
var jeg stand-in for Helle Thorning ved
en Østersø-konference. Angela Merkel
havde ikke sin tolk med, hvilket hun ikke
kunne lide, for hun går meget op i at
formulere sig præcist. Så endte jeg med
at sidde og fodre hende med de rette
gloser. Den slags er da sjovt. Tyskerne er
ikke særlig vilde med at skulle forhandle
på engelsk, så i den sammenhæng nyder
jeg godt af mine sprogkundskaber. Det
er vigtigt at kunne putte liv og sjæl i det,
man siger – især for en politiker.”
Kort om Ida Auken
Født 1978 på Frederiksberg.
Barn af politiker Margrete Auken og sprogforsker Erik A. Nielsen.
Cand.theol.
Tidligere medlem af SF.
Miljøminister 2011-2014.
Siden 2014 folketingsmedlem for Det Radikale Venstre.
Gift og har to sønner.
3
I april 2016 var 20 undervisere og forskere fra seks europæiske lande samlet på Volkshochschule i Wiesbaden. Underviserne fik en
introduktion og praktisk øvelse i coaching og kommunikativ undervisning og planlagde efterårets forskellige forløb. De mødes alle
igen i januar 2017 i København, hvor de skal evaluere det første forløb og planlægge det næste.
Vedkommende og relevant sprog­
undervisning for voksne
Studieskolen står i spidsen for et europæisk projekt, der går ud på at gøre sprogundervisning for voksne mere relevant. Projektet har deltagere fra seks europæiske lande.
På Studieskolen har vi undervist i sprog
i næsten 40 år, vi har jubilæum i 2017.
Vi underviser mere end 8.000 kursister
om året i 30 forskellige sprog, så vi har
nogen basis for at bilde os selv ind, at vi
har forstand på både sprog og sprogpædagogik, at vi ved, hvordan man bedst
underviser i sprog.
Men både samfund og mennesker udvikler sig, og vi lærer ikke på samme måde
i dag som tidligere. Studieskolen leder et
udviklingsprojekt i EU-regi, der undersøger og afprøver nye indlæringsmetoder
i forhold til fremmedsprog. Formålet er
at finde nye og mere hensigtsmæssige
måder at tilegne sig fremmedsprog på.
En kombination af dynamik og den
enkeltes behov
”Vi ønsker at gøre sprogundervisning for
voksne mere relevant for den enkelte. Det
vil vi gøre ved at kombinere på den ene
side den dynamik og sociale proces, som
et kursus med holdundervisning giver, og
på den anden side ved at tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi mennesker
4
lærer på forskellige måder, og vi har lyst
til at arbejde med forskellige emner, det
vil vi gerne tage højde for,” siger Christoph Schepers, der er chefkonsulent på
Studieskolen og leder af det europæiske
projekt.
Så Christoph Schepers fik ideen til et
større europæisk samarbejde, søgte og
fik bevilget penge fra Erasmus+, og i
begyndelsen af året gik startskuddet til
projektet, der fik navnet LearnBase. Der
er tilknyttet ti forskellige institutioner fra
Charlotte Steengaard, spansklærer og sprogkonsulent i spansk på Studieskolen, forklarer
de tre elementer i forløbet.
På mødet i Wiesbaden udvekslede grupperne deres ideer til, hvordan man skal bygge en platform op, superviseret af Michael
Svendsen Pedersen, forsker fra RUC.
seks forskellige lande, nemlig Tyskland,
Rumænien, Spanien, Norge, Sverige og
Danmark. Institutionerne er en blanding
af universiteter og forskellige andre
undervisningsinstitutioner, aftenskoler,
sprogskoler, sprogcentre og Forsvarsakademiet.
”LearnBase er et af de første projekter
inden for sprogdidaktik, der inddrager
så forskellige institutioner og får dem
med i et samarbejde. Det forventer vi os
meget af,” fortæller Christoph Schepers.
”Heldigvis tror de andre lige så meget på
ideen, som vi gør,” fortsætter han.
En ny læringsform
Ideen er, at hvis man plukker det bedste
fra forskellige metoder og kombinerer
dem, så opnår man et endnu bedre
resultat.
”I projektet plukker vi fra coaching, som
er enesessioner eller enetimer, hvor vi
tager udgangspunkt i den måde, den enkelte kursist lærer bedst og det, han eller
hun vil lære. Vi beder kursisterne svare
på spørgsmålet ”Hvad er mit mål, når jeg
er færdig med kurset, og hvordan vil jeg
nå det?”, og så lægger vi en individuel arbejdsplan ud fra det,” fortæller Christoph
Schepers.
Så det betyder altså, at man sammen
med sin underviser lægger en individuel arbejdsplan for hele kurset. Man får
materialet stillet til rådighed på ens egen,
online platform. I løbet af kurset arbejder
man selvstændigt og mødes så igen
med underviseren til en coachingsession,
hvor man sammen evaluerer forløbet og
tilrettelægger den næste fase.
”Men for at blive god til at TALE sproget,
må man være sammen med andre, så
derfor plukker vi fra en anden god metode, nemlig ”almindelig” holdundervisning,
hvor man praktiserer sproget og mødes
med andre. Kun ved at bruge sproget
sammen med andre opnår man glæden
ved det anvendte sprog.”
Med til at skabe ny viden
Vi ved endnu ikke, hvordan denne undervisningsform vil virke. Vi tror på, at vi
ved at bruge metoden kan gøre sprogundervisningen mere vedkommende og
relevant, men det er ikke nok at tro, vi må
også vide.
”I projektet vil vi fylde en platform med
en masse materiale, som kan bruges
i coachingsessionerne. Efter et stykke
tid vil vi i fællesskab evaluere dem, og i
samarbejde med de tilknyttede forskere
og universiteter vil vi måle, om denne
nye læringsform virkelig giver gevinst
eller giver en meget bedre læringseffekt,”
fortæller Christoph Schepers.
”Det bedste ved projektet er, at vi tager
det bedste fra de tre undervisningsmetoder, som den moderne forskning har
bevist fungerer, men som ikke bliver anvendt i praksis. Dem prøver vi at omsætte
i praksis i en større målestok, altså i seks
forskellige lande og med rigtig mange
deltagere. Det betyder, at Studieskolen
Christoph
Schepers
er med til at skabe ny viden inden for
sprogpædagogik. Det kommer til at
betyde noget, fordi pædagogisk forskning
tradi­tionelt har få data, men her har vi
mulighed for at samle en større mængde
data. Så vi leverer altså empiri og datamateriale til morgendagens forskning. Det
er en stor tilfredsstillelse.”
”Det kan lyde vanvittigt,” siger Christoph
Schepers, ”men vi er, så vidt vides, de
første i Europa, der arbejder på denne
måde. Vi er sikre på, at det giver noget
gevinst, men vi er ikke helt sikre på, hvordan forløbene skal se ud helt konkret på
længere sigt. Vi har en forestilling om det,
men det er det, vi skal afprøve, evaluere,
tilrettelægge og afprøve på ny i de næste
to år.”
Hvor kan du være med?
Den nye metode bliver i første omgang
afprøvet i sprogene tysk, engelsk og
spansk i de seks lande. Har du lyst til
at være med, så kan du herhjemme på
Studieskolen tage et spansk begynderkursus (se side 26) og et tyskkursus på
B2-niveau (se side 16). Forsvarsakademiet afprøver forløbet i engelsk.
5
ENGELSK – ENGLISH
Levels / Niveauer
and self-evaluate your spoken and written
skills. When you have completed the test,
it is easy to find the correct course or our
language consultant can recommend a
suitable course.
Studieskolen’s English levels are divided
into basic level 1-2, intermediate level
3-5 and advanced level 6-7. The levels
are aligned with the Common European
Framework of Reference for Languages
(CEFR) on page 50 (for English version,
see studieskolen.dk).
All Everyday English courses follow a
natural progression from one level to
another.
On all other courses the progression
to the next level will be individual and
sometimes it can be necessary to take
more than one course on the same level
before the progression to the next level is
complete.
On all levels, only English is spoken
in class.
BASIC LEVEL: 1 AND 2
BASISNIVEAU: 1 OG 2
INTERMEDIATE LEVEL: 3- 5
MELLEMNIVEAU: 3-5
ADVANCED LEVEL: 6 AND 7
AVANCERET NIVEAU: 6 OG 7
Beginner 1
Elementary 2
Level 1 and 2 are for complete beginners
who know no English or for students who
know a little English and who need some
repetition.
Basic level 1 and 2 cover A1 and A2 of
the Common European Framework of
Reference (CEFR).
Pre-intermediate level 3
Level 3 is for pre-intermediate students
and students who need repetition or a
brush-up at this level.
Level 3 covers the B1 level of the CEFR.
Advanced level 6 (C1)
Level 6 is for advanced students and for
students who need repetition or a brushup at this level.
Level 6 covers the C1 level of the CEFR.
Intermediate level 4
Level 4 is for intermediate students and
for students who need repetition or a
brush-up at this level.
Level 4 covers approximately the second
half of intermediate level B1 and the first
half of intermediate level B2 of the CEFR.
Proficient level 7 (C2)
Level 7 is for proficient students and
covers the C2 level of the CEFR.
Begynderniveau 1
Elementært niveau 2
Niveau 1 og 2 er for begyndere eller
deltagere, der kan lidt engelsk i forvejen, og som har behov for repetition på
basisniveau.
Basisniveau 1 og 2 dækker A1 og A2 i
Den europæiske referenceramme.
Placement test
Test your English skills on www.studieskolen.dk. We recommend you take
our online English test where you will be
tested in reading, listening and grammar
Upper-intermediate level 5
Level 5 is for upper-intermediate students
and for students who need repetition or a
brush-up at this level. Level 5 covers the
B2 level of the CEFR.
Guidance
You are welcome to write to the
English language consultant:
[email protected] or
call 33 18 79 39.
For Cambridge, IELTS and TOEFL
courses, see p. 7-9.
Business English, see p. 13.
Teaching material / Undervisningsmateriale
Many of our courses are based on a
course book. Please see each course
description for the exact book and ISBN
number. We recommend that you buy
the book before the course starts. You
can buy it under the section ‘reading lists’
on www.academicbooks.dk or in the
bookshop, Academic Books, Legal, on
Gothersgade 129 (on the corner in the
basement).
When it does not say that you need to
get a book, the teaching material will be
handed out in class and is included in the
price.
6
ENGELSK – ENGLISH
English exams at Studieskolen
Do you need to pass an English exam
and do you feel unsure about what to
­expect from the different exams available?
Whether you are planning to study or
work abroad or simply would like to get
documentation for your English skills to
use when applying for a new job, Studie-
skolen offers the help you need. We offer
unique and intensive courses with focus
on the exam format and structure. They
are taught by experienced English instructors and trained examiners, who can
give you valuable insight into the exam.
We can help you get ready for the most
common English tests available in Den-
mark – Cambridge English (FCE, CAE,
CPE or BEC), IELTS and TOEFL iBT. Cour­
ses start every 3-7 weeks and they all
lead up to one of the exam days on offer
in Copenhagen.
Please note that the exam fee is not
in­clud­ed in the course fee.
Cambridge English, Language Assessment
Studieskolen is the only Cambridge
English test centre and administers all the
Cambridge English exams in Denmark.
The Cambridge examinations are conducted throughout the year and all the
examinations in Copenhagen are now
computer-based.
• Courses: Exam preparation courses
normally start twice a year in February and September.
• Contact our English consultant:
email [email protected] or
call 33 18 79 39.
• Exam dates and fees: find details on
exam dates online www.studieskolen.dk/exams or for contact please
email [email protected]
or call 33 18 79 39.
All Cambridge classes at Studieskolen are open to everybody, including
those who do not wish to take the
examinations.
10 % discount on your Cambridge
English Exam fee when you sign
up for a preparation course with
us - course no. 1429, 1430, 1440,
1441, 1442 and 1443.
CAMBRIDGE GENERAL ENGLISH 5 (B2)1429
TIME
FRIDAY 9:00 - 13:00
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
502 TEACHER Stanley Bento, MA
PRICE
kr. 3675 (3410)
DURATION 9/9 - 25/11, 44 lessons
Would you like to feel more confident when using
English? You expand the reading, writing, listening
and speaking abilities needed for a variety of
social, business and academic contexts. Also,
you gain fundamental language skills that improve
your work performance, including business email
writing and more sophisticated conversation. This
course covers exam practice and time management to help you be successful on the Cambridge
English, First Certificate examination (FCE).
You receive personal feedback on your work and
advice on how to prepare for the FCE examination.
You interact extensively with other students and
prepare assigned homework.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Compact First, Student’s Book without
answers with CD-ROM, 2nd edition, 2014 (Cambridge University Press). ISBN 978110742842.
7-14 students.
CAMBRIDGE GENERAL ENGLISH 5 (B2)1430
TIME
WEDNESDAY 17:00 - 20:30
LOCATION Borgergade 12, 1st floor, room 125 TEACHER Stanley Bento, MA
PRICE
kr. 3675 (3400)
DURATION 7/9 - 23/11, 44 lessons
See course description for course 1429.
7-14 students.
CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED (CAE) 6
C11440
TIME
FRIDAY 9:00 - 12:30
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
503 TEACHER Renee Rutgrink Petersen, BA
PRICE
kr. 3675 (3410)
DURATION 9/9 - 25/11, 44 lessons
Need to pass the Cambridge English Advanced
exam (CAE) or want to improve your already solid
English? The CAE course familiarises you with
the different exam parts as well as improving your
skills, so you can use English at a high level on a
daily basis. You receive personal feedback on your
work and advice on how to maximise your score
on the exam. The course encourages interac­
tion between students and requires a significant
amount of homework.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Compact Advanced, Student’s Book
without answers with CD-ROM, 2nd edition (Cambridge University Press). ISBN 9781107418080.
7-14 students.
7
ENGELSK – ENGLISH
CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED (CAE) 6
C11441
TIME
MONDAY 17:00 - 20:30
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
507 TEACHEROmeed Rameen Aminian, MA,
TESOL
PRICE
kr. 3675 (3410)
DURATION 12/9 - 28/11, 44 lessons
See course description for course 1440.
7-14 students.
CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY
(CPE) 7 C2
1442
TIME
FRIDAY 9:00 - 12:30
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
500 TEACHER Lakambini Sitoy, MA
PRICE
kr. 3410 (3170)
DURATION 9/9 - 18/11, 40 lessons
Need to pass the Cambridge English: Proficiency
Examination (CPE), or interested in honing your
English? This course helps you develop skills such
as reading, writing, speaking and listening including increased understanding of Advanced English
Grammar. In addition, you improve your overall
English abilities in order to be successful in social,
business and academic contexts. You receive personal feedback on your work and advice on how
to maximise your score on the exam. You interact
extensively with other students and prepare a
significant amount of material.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Cambridge English: Proficiency, Masterclass
Student’s Book (Cambridge University Press)
2012. ISBN 9780194705240.
7-14 students.
CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY (CPE)
7 C2
1443
TIME
WEDNESDAY 17:00 - 20:30
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
502 TEACHER Stuart Wright, TESOL, PhD
PRICE
kr. 3410 (3170)
DURATION 7/9 - 16/11, 40 lessons
See course description for course 1442.
7-14 students.
TOEFL iBT exam
Studieskolen is now a TOEFL exam
centre and we offer TOEFL iBT (internet-based test) every month throughout
the year.
The TOEFL exam is recognised for admission by universities and other post-secondary education institutions in many
countries. For more information about the
exam, please see www.studieskolen.dk/
exams.
Do you need help preparing for the
exam? Crash courses start every 3-4
weeks and they all lead up to one of
the offered exam dates. Please note the
confirmed start level required for these
courses, so make sure you have taken
our free online English test on our website
before enrolling.
Planning to take the TOEFL iBT exam?
This intensive course provides strategies
to be successful on all four modules of
the exam; speaking, reading, writing and
listening. The course will use some of the
material from a course book which in-
8
cludes seven practice tests and can also
be used for self-study outside of class.
In addition, you will have the ­chance
to develop essential vocabulary and
grammar skills. By practising each area
of the exam you can quickly focus on the
areas you need to improve and develop
a study plan based on your individual
strengths and weaknesses. Homework is
an important part of this course. Students
are expected to have access to an elec­
tronic device that can record speaking
exercises. You will be asked to complete
a diagnostic test prior to the course start
in order for the teacher to tailor-make the
course content.
The course book will be provided and is
included in the course price.
These courses require a confirmed start
level of B2.
Choose the course that suits you
best!
TOEFL IBT CRASH COURSE 5 (B2)
1450
TIME
FRIDAY 9:00 - 13:25
LOCATION Borgergade 12, 2nd floor, room 207
TEACHER Michelle Pøhls, BA
PRICE
kr. 1995 (1905)
DURATION 9/9 - 23/9, 15 lessons
TOEFL IBT CRASH COURSE 5 (B2)
1451
TIME
FRIDAY 9:00 - 13:25
LOCATION Borgergade 12, 2nd floor, room 207
TEACHER Michelle Pøhls, BA
PRICE
kr. 1995 (1905)
DURATION 7/10 - 28/10, 15 lessons
No lesson on 21 Oct.
TOEFL IBT CRASH COURSE 5 (B2)
1452
TIME
FRIDAY 9:00 - 13:25
LOCATION Borgergade 12, 2nd floor, room 207
TEACHER Michelle Pøhls, BA
PRICE
kr. 1995 (1905)
DURATION 4/11 - 18/11, 15 lessons
ENGELSK – ENGLISH
IELTS
The IELTS test is recognised for admission by universities and other post-secondary education institutions in many
countries. EDU Danmark administers all
IELTS examinations. For more information
about IELTS examinations, see
www.edu-danmark.dk or call 70 20 28 64.
Please note the confirmed start level required for the IELTS course, so make sure
you have taken our free online English
test on our website before enrolling.
MOVE UP WITH IELTS 4 (B1+)
1445
TIME
MONDAY 14:00 - 16:35
LOCATION Room to be announced
TEACHER Mavis Graham, CELTA
PRICE
kr. 4000 (3765)
DURATION 12/9 - 12/12, 39 lessons
Are you planning to take the IELTS test in the
near future, but not yet at the required level? This
course will help you to develop the essential skills
you need by focusing on reading, writing, listening,
speaking, grammar and academic vocabulary.
After completing this course it would be advisable
to enrol on the IELTS Academic 5/6 Exams Preparation course, which will prepare you further for
your exam day. Homework is encouraged as it will
assist your learning ability.
We recommend you buy the book before the
course starts.
Book: Cambridge English Complete IELTS Student’s Book with CD (Cambridge University Press),
2012. ISBN 9780521179492.
6-12 students.
IELTS ACADEMIC EXAM PREPARATION 5/6
(B2/C1)1446
TIME
MONDAY 17:30 - 21:00
LOCATION Room to be announced
TEACHER Mavis Graham, CELTA
PRICE
kr. 2985 (2845)
DURATION 5/9 - 10/10, 24 lessons
This course requires a confirmed start level of B2.
If you are about to take the IELTS test, then this is
the course for you. We will focus on the essentials
of the exam: exam format, time management,
question types; and take an in-depth look at the
four parts of the exam; speaking, reading, writing
and listening. You will learn what to expect, how to
proceed, and get some handy tips.
We recommend you buy the book before the
course starts.
Book: IELTS Testbuilder 2, Student’s Book and
CD, 2007 (Macmillan Education).
ISBN 9780230028852.
6-12 students.
IELTS ACADEMIC EXAM PREPARATION 5/6
(B2/C1)1447
TIME
MONDAY 17:30 - 21:00
LOCATION Room to be announced
TEACHER Mavis Graham, CELTA
PRICE
kr. 2985 (2845)
DURATION 24/10 – 28/11, 24 lessons
See course description for course 1446.
Basic level /
Basisniveau 1-2
ENGELSK FOR BEGYNDERE/COMPLETE
BEGINNERS 1 (A1) - INTENSIVE
1401
TIMETUESDAY AND THURSDAY 10:00 13:05
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
501 TEACHER Christopher Smith, TESOL
PRICE
kr. 6750 (6150)
DURATION 6/9 - 16/12, 100 lessons
Learn to speak and understand basic English.
Develop the confidence to use English in daily
situations, such as meeting new people, eating
at a restaurant, writing a postcard, recognising
common words in texts and more. Your teacher
will help you to improve your English in a fun and
relaxed environment.
This intensive course covers the full beginners level
based on selected topics from the course book.
The amount of lessons gives you the necessary
time to develop basic communicative English skills.
The book contains a DVD and an online code with
access to extra practice materials related to all the
units in the book and gives you the opportunity to
extend and continue your learning after the lesson.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Navigate: Beginners A1: Coursebook with
DVD and Online Skills, 2015 (Oxford University
Press). ISBN 9780194566230.
8-16 students.
Last lesson on Friday 16 Dec.
ENGELSK FOR BEGYNDERE/COMPLETE
BEGINNERS 1:1 (A1)
1402
TIME
WEDNESDAY 17:30 - 21:00
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
507 TEACHER Renee Rutgrink Petersen, BA
PRICE
kr. 3910 (3575)
DURATION 7/9 - 14/12, 56 lessons
Learn to speak and understand basic English.
Develop the confidence to use English in daily
situations, such as meeting new people, eating
at a restaurant, writing a postcard, recognising
common words in texts and more. Your teacher
will help you to improve your English in a fun and
relaxed environment.
On this course you will complete the first half of the
beginners level. The course book contains a DVD
and an online code with access to extra practice
materials related to all the units in the book. This
gives you the opportunity to extend and continue
your learning after the lesson.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Navigate: Beginners A1: Coursebook with
DVD and Online Skills, 2015 (Oxford University
Press). ISBN 9780194566230.
8-16 students.
9
ENGELSK – ENGLISH
NÆSTEN BEGYNDERE/ALMOST BEGINNERS 1 (A1)
1403
TIME
TUESDAY 18:00 - 20:35
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room to
be announced TEACHER Ana Borta, MA
PRICE
kr. 4530 (4240)
DURATION 20/9 - 31/1, 48 lessons
Do you know some English but feel you have
forgotten most of it and would like to start from
the beginning? This course will take you “back to
basics” and you will learn the basic grammar and
vocabulary for everyday English. You will improve
your confidence and fluency in using English in
daily situations, such as meeting new people, eat­
ing at a restaurant, writing a postcard, recognising
common words in texts and more. Your teacher
will help you to improve your English in a fun and
relaxed environment.
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
No lesson on 20 Dec. and 3 Jan.
6-12 students.
EVERYDAY ENGLISH 2 (A2) - INTENSIVE1405
TIMEMONDAY AND WEDNESDAY 9:30 12:35
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
502 TEACHER Diana Elvie Christensen, CELTA
PRICE
kr. 6750 (6150)
DURATION 5/9 - 16/12, 100 lessons
Learn to communicate and understand general
English. Improve your confidence and fluency
in using English in everyday situations, such as
meeting new people, eating at a restaurant, writing
a postcard, recognising common words in texts
and more. The teacher will help you to correct
your English in a fun and relaxed environment. This
course covers the full elementary level based on
selected topics from the course book. The book
contains a DVD and an online code with access
to extra practice materials related to all the units in
the book. This gives you the opportunity to extend
and continue your learning after the lesson.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Navigate: Elementary A2: Coursebook with
DVD and Online Skills, 2015 (Oxford University
Press). ISBN 9780194566360.
Last lesson on Friday 16 Dec.
8-16 students.
10
EVERYDAY ENGLISH 2:1 (A2)
1406
TIME
THURSDAY 9:30 - 12:50
LOCATION Borgergade 12, 2nd floor, room 207
TEACHER Stanley Bento, MA
PRICE
kr. 5155 (4820)
DURATION 8/9 - 15/12, 56 lessons
Learn to communicate and understand general
English. Improve your confidence and fluency
in using English in everyday situations, such as
meeting new people, where you work or study,
travel, writing a letter, reading shorter texts. The
teacher will help you to correct your English in a
fun and relaxed environment. On this course you
will complete the first half of the elementary level.
The book contains a CD with extra practice materials related to all the units in the book. This gives
you the opportunity to extend and continue your
learning after the lesson.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Navigate, Elementary, Student’s Book with
iTutor, 4th edition (Oxford University Press). ISBN
9780194566360.
6-12 students.
EVERYDAY ENGLISH 2:1 (A2)
1407
TIME
WEDNESDAY 17:00 - 19:35
LOCATION Borgergade 12, 1st floor, room 118
TEACHER Shellie Hansen, MA, CELTA
PRICE
kr. 3795 (3470)
DURATION 7/9 - 1/2, 54 lessons
Learn to communicate and understand general
English. Improve your confidence and fluency
in using English in everyday situations, such as
where you work or study, travel, meeting new
people, writing a letter, and reading shorter texts.
The teacher will help you to correct your English in
a fun and relaxed environment. On this course you
will complete the first half of the elementary level.
The book contains a CD with extra practice materials related to all the units in the book. This gives
you the opportunity to extend and continue your
learning after the lesson.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Navigate, Elementary, Student’s Book with
iTutor, 4th edition (Oxford University Press). ISBN
9780194566360.
8-16 students.
EVERYDAY CONVERSATION 2 (A2)
1408
TIME
FRIDAY 9:30 - 12:05
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
501 TEACHER Benjamin Galvin,TEFL
PRICE
kr. 3670 (3345)
DURATION 9/9 - 27/1, 54 lessons
Would you like to improve your English vocabulary
and the grammar you need to communicate?
Come and chat with your classmates while you
learn how to introduce yourself and talk about
routines and familiar topics such as family, where
you live, food, travel and life experiences. Enjoy
role-plays and games. We offer a fun and interest­
ing course that will build on your language skills.
There may be homework.
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
8-16 students.
Intermediate
level 3-5
Pre-intermediate
level 3 (B1)
EVERYDAY ENGLISH 3 (B1) - INTENSIVE1410
TIMETUESDAY AND THURSDAY 9:30 12:35
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
500 TEACHER Renee Rutgrink Petersen, BA
PRICE
kr. 6625 (6035)
DURATION 6/9 - 13/12, 98 lessons
Learn to communicate and understand general
English. Improve your confidence and fluency in
using English in everyday situations such as work,
study, hobbies, travel and current events. The
teacher will help you to correct your English in a
fun and relaxed environment. This course covers
the full pre-intermediate level based on selected
topics from the course book.
The book contains a DVD and an online code with
access to extra practice materials related to all the
units in the book. This gives you the opportunity to
extend and continue your learning after the lesson.
Written assignments will be set for homework.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Navigate, Pre-Intermediate, Student’s Book
and iTutor pack, 4th edition (Oxford University
Press). ISBN 9780194566490.
8-16 students.
ENGELSK – ENGLISH
EVERYDAY ENGLISH 3:1 (B1)
1411
TIME
MONDAY 16:30 - 20:00
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room to
be announced TEACHER Ana Borta, MA
PRICE
kr. 3910 (3575)
DURATION 5/9 - 12/12, 56 lessons
Learn to communicate and understand general
English. Improve your confidence and fluency in
using English in everyday situations such as work,
study, hobbies, travel and current events. The teach­
er will help you to correct your English in a fun
and relaxed environment. On this course you will
complete the first half of the pre-intermediate level.
The book contains a DVD and an online code with
access to extra practice materials related to all the
units in the book. This gives you the opportunity to
extend and continue your learning after the lesson.
Written assignments will be set for homework.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Navigate, Pre-Intermediate, Student’s Book
and iTutor pack, 4th edition (Oxford University
Press). ISBN 9780194566490.
8-16 students.
EVERYDAY CONVERSATION 3 (B1)
1412
TIME
FRIDAY 9:30 - 12:05
LOCATION Borgergade 12, 1st floor, room 122
TEACHER Ana Borta, MA
PRICE
kr. 3500 (3195)
DURATION 16/9 - 27/1, 54 lessons
Increase your fluency and confidence when talking
about real life topics. You will develop your conversation skills in a relaxed and friendly environment.
Through different communicative tasks, such as
discussing texts, playing games and role-plays,
you will interact with your classmates and improve
your English grammar, pronunciation and broaden
your vocabulary.
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
8-16 students.
ENGLISH CONVERSATION & GRAMMAR 3
(B1)1413
TIME
WEDNESDAY 17:15 - 19:50
LOCATIONVognmagergade 8, 4th floor, room
419 TEACHER Diana Elvie Christensen, CELTA
PRICE
kr. 3680 (3355)
DURATION 7/9 - 1/2, 54 lessons
Would you like to improve your English vocabulary
and the grammar you need to communicate? Come
and chat with your classmates while you learn how
to talk about everyday and familiar topics as well as
how to describe hopes and ambitions. You learn to
start and end a conversation naturally, briefly give
reasons and explanations for opinions and plans.
You also learn to describe a story, book or film and
your reactions. Enjoy role-plays and games. We offer
a fun and interesting course that will build on your
language skills. Some homework will be assigned.
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
No lesson on 4 Jan.
8-16 students.
Intermediate
level 4 (B1+)
EARLY BIRD CONVERSATION & COFFEE 4
(B1+)1416
TIME
WEDNESDAY 8:00 - 9:40
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
501 TEACHER Christopher Smith, TESOL
PRICE
kr. 1735 (1650)
DURATION 7/9 - 26/10, 14 lessons
Start the day with a fresh coffee and English conversation! We will discuss a variety of topics along
with completing some good exercises to help
you improve your conversation skills in a relaxed
environment.
This is a great course, if you would like to build
confidence in your speaking skills and learn new
vocabulary, or to compliment one of our other
more intensive English courses. It’s also a great
way to start the day before work or school! There
will be a little reading to do at home so we can
focus more on conversation when we are in class.
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
6-12 students.
EVERYDAY ENGLISH 4 (B1+) - INTENSIVE
1417
TIMETUESDAY AND THURSDAY 9:30 12:35
LOCATION ¨Gothersgade 14, 5th floor, room
503 TEACHER Stuart Wright, TESOL, PhD
PRICE
kr. 6625 (6035)
DURATION 6/9 - 15/12, 98 lessons
Learn to communicate and understand general
English. Improve your confidence and fluency in
using English in everyday situations such as work­
ing life or study, giving opinions on current events,
making appointments and explaining future plans.
The teacher will help you to correct your English in
a fun and relaxed environment.
This course covers the full intermediate level based
on selected topics from the course book. The
book contains a DVD and an online code with
access to extra practice materials related to all the
units in the book. This gives you the opportunity to
extend and continue your learning after the lesson.
Written assignments will be set for homework.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Navigate: Intermediate B1+: Coursebook
with DVD and Online Skills, 2015 (Oxford University Press). ISBN 9780194566629.
8-16 students.
ENGLISH CONVERSATION 4 (B1+)
1418
TIME
SATURDAY 10:00 - 13:05
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
S AT
502 UR
DA
TEACHER Auricia Tama-Sweet, MA
Y
PRICE
kr. 2930 (2720)
DURATION 10/9 - 3/12, 35 lessons
Come learn English and improve your vocabulary,
fluency and the grammar you need to communicate. This course will cover the first six chapters
of Cutting Edge that provides the basis for discussions with your classmates about topical issues
relevant to your daily life. Teacher feedback and
guidance will help you improve your weaknesses
in a fun and comfortable environment while giving
you the tools to extend your conversations and be
a more active and confident speaker. Homework
may be required to support individual learning
goals. We recommend that you buy the book
before the course starts.
Book: Cutting Edge, Intermediate Student's Book
and DVD pack (Pearson Longman), 3rd Ed. 2013.
ISBN 9781447936879.
7-14 students.
No lesson on 15 Oct, 22 Oct and 26 Nov.
11
ENGELSK – ENGLISH
EVERYDAY ENGLISH 4:1 (B1+)
1419
TIME
WEDNESDAY 17:00 - 19:35
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
501 TEACHER Benjamin Galvin, TEFL
PRICE
kr. 3795 (3470)
DURATION 7/9 - 25/1, 54 lessons
Learn to communicate and understand general
English. Improve your confidence and fluency in
using English in everyday situations such as work­
ing life or study, giving opinions on current events,
making appointments and explaining future plans.
The teacher will help you to correct your English in
a fun and relaxed environment. On this course you
will complete the first half of the intermediate level.
The course book contains a DVD and an online
code with access to extra practice materials relat­
ed to all the units in the book. This gives you the
opportunity to extend and continue your learning
after the lesson. Written assignments will be set for
homework.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Navigate: Intermediate B1+: Coursebook
with DVD and Online Skills, 2015 (Oxford University Press). ISBN 9780194566629.
8-16 students.
ENGLISH CONVERSATION & GRAMMAR 4
(B1+)1420
TIME
MONDAY 17:15 - 20:20
LOCATIONVognmagergade 8, 4th floor, room
435 TEACHER Diana Elvie Christensen, CELTA
PRICE
kr. 3380 (3085)
DURATION 5/9 - 12/12, 49 lessons
Would you like to practise and improve your conversation skills and focus on improving your grammar
to enhance your confidence when speaking English? We will discuss and debate various topics including current news stories and events in an open,
friendly and relaxed environment. This will give you
the chance to really focus on your fluency along
with reviewing grammar that you can put into practice, in class. The various topics we discuss will also
give you the opportunity to expand your vocabulary,
and you will get tips on your pronunciation.
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
8-16 students.
12
CONVERSATION FOR CONFIDENCE 4 (B1+)
1421
TIME
TUESDAY 18:15 - 20:50
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
501 TEACHER Mavis Graham, CELTA
PRICE
kr. 3950 (3700)
DURATION 6/9 - 13/12, 42 lessons
This course is designed to help increase your
confidence by having a smaller than average class,
in a relaxed informal setting. It offers you the opportunity to expand your vocabulary and improve
your fluency and accuracy by discussing texts. It
will include a variety of fun speaking activities that
will help you ‘find the words’ and focus on encouraging even the most self-conscious individual
to speak freely and confidently. Grammar will be
included, as required.
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
6-12 students.
CONVERSATION & WRITING 4 (B1+)
1422
TIME
THURSDAY 17:00 - 20:05
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
502 TEACHER Lakambini Sitoy, MA
PRICE
kr. 3025 (2815)
DURATION 8/9 - 15/12, 54 lessons
Learn English while using it in conversation and
writing. You discuss a variety of topics based on
current events and your experiences. You also
improve your grammar and receive personal
feedback on three written assignments, such as
personal emails and social media updates.
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
7-14 students.
ENGELSK CONVERSATION 4 (B1+)
1423
TIME
THURSDAY 15:00 - 16:40
LOCATIONLyngby private skole, Lyngby Hovedgade 56, Kgs. Lyngby, room 8B TEACHER To be announced
LY N
PRICE
kr. 2155 (1990)
GBY
DURATION 8/9 - 15/12, 28 lessons
Join a group of like-minded mature students (+35)
interested in improving English. We will discuss
current affairs, travel and tourism in a relaxed
atmosphere. Students should be prepared to contribute to class discussion, but no other homework
will be assigned.
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
6-12 students.
ENGELSK CONVERSATION 4 (B1+)
1424
TIME
THURSDAY 17:15 - 18:50
LOCATIONLyngby private skole, Lyngby Hovedgade 56, Kgs. Lyngby, room 8B TEACHER Teacher to be announced
LY N
PRICE
kr. 2155 (1990)
GBY
DURATION 8/9 - 15/12, 28 lessons
See course description for course 1423.
Upper-intermedi­
ate level 5 (B2)
EVERYDAY ENGLISH 5 (B2) - INTENSIVE1426
TIMETUESDAY AND THURSDAY 9:30 12:05
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room 507 TEACHER Ana Borta, MA
PRICE
kr. 6625 (6035)
DURATION 6/9 - 15/12, 98 lessons
Learn to communicate and understand general
English. Develop your fluency and confidence in
using English in everyday situations. You will take
part in topical discussions on working life or study
and express your views on current events.
The teacher will help you to correct your English in
a fun and relaxed environment. This course covers
the full upper-intermediate level based on selected
topics from the course book.
The book contains a DVD and an online code with
access to extra practice materials related to all the
units in the book and gives you the opportunity to
extend and continue your learning after the lesson.
Written assignments will be set for homework.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Navigate: Upper-intermediate B2: Coursebook with DVD and Online Skills, 2015 (Oxford
University Press). ISBN 9780194566759.
8-16 students.
CONVERSATION & WRITING 5 (B2)
1427
TIME
WEDNESDAY 17:00 - 19:35
LOCATION Borgergade 12, 1st floor, room 121 TEACHER Lakambini Sitoy, MA
PRICE
kr. 4300 (3975)
DURATION 7/9 - 14/12, 54 lessons
Learn English while using it in conversation and
writing. You discuss a variety of topics based on
current events and your experiences. You also
improve your grammar and receive personal
feedback on three written assignments, such as
personal emails and social media updates.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Q Skills for Success Reading and Writing 4
Student Book with Online Practice, 2015 (Oxford
University Press). ISBN 9780194756259.
7-14 students.
ENGELSK – ENGLISH
BUSINESS ENGLISH 5 (B2)
1428
TIME
TUESDAY 18:15 - 20:50
LOCATION Borgergade 12, 1st floor, room 123 TEACHER Stanley Bento, MA
PRICE
kr. 3615 (3400)
DURATION 6/9 - 29/11, 36 lessons
Feel confident in the workplace by developing your
language skills to achieve polished, professional
business English. The focus will be on how you
present yourself, your experience, skills, and your
company professionally. The course will focus on
the language needed in specific business settings
such as socialising and small talk, giving presentations, negotiations and discussions. Varied group/
pair exercises will train the four language skills,
i.e. speaking, reading, writing and listening and
an emphasis will be put on expanding your active
vocabulary.
We will cover the writing of emails so you will be
able to write professional, error-free emails and we
will also address any major grammatical errors.
This course also prepares you for the Cambridge
English exam BEC Vantage (Business English
Certificate).
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
6-12 students.
CAMBRIDGE GENERAL ENGLISH 5 (B2)1429
TIME
FRIDAY 9:00 - 13:00
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
502 TEACHER Stanley Bento, MA
PRICE
kr. 3675 (3410)
DURATION 9/9 - 25/11, 44 lessons
Would you like to feel more confident when using
English? You expand the reading, writing, listening
and speaking abilities needed for a variety of
social, business and academic contexts. Also,
you gain fundamental language skills that improve
your work performance, including business email
writing and more sophisticated conversation. This
course covers exam practice and time management to help you be successful on the Cambridge
English, First Certificate examination (FCE).
You receive personal feedback on your work and
advice on how to prepare for the FCE examination.
You interact extensively with other students and
prepare assigned homework.
We recommend that you buy the book before the
course starts.
Book: Compact First, Student’s Book without
answers with CD-ROM, 2nd edition, 2014 (Cambridge University Press). ISBN 978110742842.
7-14 students.
CAMBRIDGE GENERAL ENGLISH 5 (B2)1430
TIME
WEDNESDAY 17:00 - 20:30
LOCATION Borgergade 12, 1st floor, room 125 TEACHER Stanley Bento, MA
PRICE
kr. 3675 (3400)
DURATION 7/9 - 23/11, 44 lessons
See course description for course 1429.
7-14 students.
CONVERSATION & WRITING FOR FLUENCY
5/6 (B2/C1)
1431
TIME
TUESDAY 17:00 - 20:05
LOCATION Borgergade 12, 1st floor, room 120 TEACHER Diana Elvie Christensen, CELTA
PRICE
kr. 4030 (3705)
DURATION 6/9 - 13/12, 54 lessons
Develop your speaking and writing skills for a
variety of situations and purposes ranging from
casual communication to more formal modes of
communication. We will discuss a variety of topics
based on current events to promote discussion
and writing. We will also work on grammar as
needed and there will be reading and 3 writing
assignments set for homework.
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
8-16 students.
Advanced level 6
and 7
ADVANCED CONVERSATION & WRITING 6
(C1)1436
TIME
TUESDAY 17:15 - 20:20
LOCATION Gothersgade 14, 5th floor, room 500
TEACHER Benjamin Galvin, TEFL
PRICE
kr. 4300 (3975)
DURATION 6/9 - 13/12, 54 lessons
See course description for course 1435.
7-14 students.
ACADEMIC WRITING 5 (C1)
1437
TIME
THURSDAY 17:00 - 20:05
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
500 TEACHER Lakambini Sitoy, MA
PRICE
kr. 3140 (2975)
DURATION 8/9 - 3/11, 28 lessons
Sharpen your written English skills in a small class
setting. You practise writing unified and informative
texts while improving your grammar, building a
wider vocabulary and strengthening your editing
abilities. You learn various types of academic
writing, such as argumentative, classification
and summary-response essays. You receive an
assessment of your previous writing, and feedback
on the writing you produce during the course. You
have the opportunity to demonstrate your presentation skills. Written assignments will be given for
homework.
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
6-12 students.
ADVANCED CONVERSATION & WRITING 6
(C1)1435
TIME
FRIDAY 9:00 - 12:05
LOCATIONGothersgade 14, 5th floor, room
507 TEACHER Stuart Wright, TESOL, PhD
PRICE
kr. 3720 (3425)
DURATION 9/9 - 16/12, 49 lessons
Come and fine-tune your English speaking and
writing skills by discussing thought-provoking,
contemporary issues and news stories taken from
leading current affairs publications supplemented
by YouTube excerpts to inspire debate. We will
work in a relaxed and fun atmosphere and concentrate on increasing your vocabulary and knowledge of English expressions as well as improve
your grammar where necessary. Additionally, you
will be expected to complete 3 writing assignments for which you will receive personal feedback
from your teacher.
Course material will be handed out in class and is
included in the price.
This course requires a confirmed start level of C1
so we recommend that you take our online test to
find your level.
8-16 students.
13
TYSK – DEUTSCH
Niveauer
Studieskolens kurser i tysk er fordelt på
basisniveau, mellemniveau og avanceret
niveau. Niveauerne kan sammenholdes
med Den europæiske referenceramme for
sprog, se side 50.
Niveautest
Test dig selv i tysk på www.studieskolen.dk.
Vi anbefaler, at du tager vores grundige, online sprogtest, der både består af en skriftlig
og en mundtlig del, hvor du skal lytte til og
forstå talt tysk.
Når du har taget sprogtesten, er det let
for dig at finde det helt rigtige kursus, og
sprogkonsulenten kan nemmere vejlede
dig.
Du kan næsten altid finde et kursus, der
passer til dit niveau.
BASISNIVEAU
TRIN 1 TIL 4
MELLEMNIVEAU
TRIN 5 TIL 8
AVANCERET NIVEAU
Trin 1-4
For begyndere eller deltagere, der kan lidt
tysk i forvejen.
Trin 1-2 dækker Basisniveau A1 i Den
europæiske referenceramme. Trin 3-4
dækker Basisniveau A2.
Trin 5-6
For deltagere på mellemniveau. Trin 5
efter eksamen på C-niveau, trin 6 efter
svag eksamen på B-niveau.
Trin 5-6 dækker Mellemniveau B1 i Den
europæiske referenceramme.
Falske begyndere
For dig, der kan lidt tysk, men har glemt
det meste og gerne vil starte helt fra
bunden.
Trin 7-8
For lidt viderekomne. Trin 7 efter god
eksamen på B-niveau, trin 8 som supplement på A-niveau.
Trin 7-8 dækker Mellemniveau B2 i Den
europæiske referenceramme.
For viderekomne og avancerede deltagere med forkundskaber svarende til
eksamen i tysk på A-niveau. Du kan også
have glæde af kurserne sideløbende med
seminariets linjefag eller dit tyskstudium
for at få øvet din mundtlige sprogfærdighed.
Kurserne dækker Avanceret niveau C1 og
C2 i Den europæiske referenceramme.
Samtale
For dig, der kan lidt tysk, men har svært
ved at komme i gang med at tale sproget.
Opfriskning
Som repetition og opfriskning efter
Studieskolens trin 1-4, 9. klasse eller
lignende.
Undervisningsmateriale og vejledning
Trin 1-4
Se venligst under det enkelte hold hvilken
bog, du skal bruge, da det kan variere.
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden dit
kursus starter. Du kan med fordel købe
dem på www.academicbooks.dk.
14
Opfriskning
Vi udleverer undervisningsmaterialet på
holdene, og det er inkluderet i kursusprisen.
Vejledning
Du er velkommen til at skrive til sprogkonsulenten i tysk på [email protected]
eller ringe på tlf. 33 18 79 26.
Trin 5 og opefter
Vi udleverer undervisningsmaterialet på
holdene, og det er inkluderet i kursusprisen.
Fortsætter mit hold?
Ja, de fleste hold fortsætter i næste katalog samme tid og sted og med samme
lærer.
TYSK – DEUTSCH
TYSK REPETITION OG OPFRISKNING A2/B1
1470
TID
ONSDAG 17.30 - 20.00
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 023 LÆRER
Søren Peter Cortsen, BA
PRIS
kr. 2075 (1915)
START
7/9 - slut 9/11, i alt 27 timer
Et intensivt repetitionskursus med masser af
samtale på tysk, repetition af den grundlæggende
tyske grammatik, læsning og diskussion af lettere
tekster, film m.m.
Kurset passer til dig, der tidligere har haft tysk
på basisniveau (Studieskolens A2, folkeskolens
afgangsprøve eller lignende), men har brug for en
intensiv genopfriskning af dit tyske, inden du vil gå
videre på mellemniveau.
Vi uddeler materialet på holdet.
8-16 kursister.
BASISNIVEAU
TYSK FOR BEGYNDERE (A1)
1466
TID
MANDAG 17.30 - 20.00
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 109
LÆRER
cand.mag. Susanne Burkhardt
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 54 timer
Lær tysk helt fra begyndelsen. Du lærer at præsentere dig selv, gå ud at spise og købe ind. Du
lærer at føre enkle samtaler, fx om hvad du laver,
og hvor du bor. Du lærer også at skrive enkle
tekster. Den elementære tyske grammatik hjælper
dig på vej.
Lærebog: Menschen A1.1 Kursbuch ISBN
9783193019011 und Arbeitsbuch ISBN
9783193119018, Max Hueber Verlag.
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan med fordel købe dem på
www.academicbooks.dk.
TYSK FOR FALSKE BEGYNDERE (A1 OG A2)
1467
TID
TORSDAG 17.30 - 20.00
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 109 LÆRER
cand.mag. Sabine Kramer
PRIS
kr. 2715 (390)
START
8/9 - slut 26/1, i alt 54 timer
Lær tysk i en fart - helt fra begyndelsen. Du har
tidligere haft tysk men synes, at du har glemt
det hele og vil helst starte fra bunden af. På den
anden side har du jo kunnet noget, så det må
gerne gå lidt stærkt. På dette kursus starter vi helt
fra bunden af, men går hurtigt frem, så du kan nå
basisniveau A1 og A2 på den halve tid.
Lærebog: Menschen A1 Kursbuch ISBN
9783191019013 und Arbeitsbuch ISBN
9783191119010, Max Hueber Verlag.
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan med fordel købe dem på
www.academicbooks.dk.
TYSK 3 OG 4 (A2)
1468
TID
TIRSDAG 17.30 - 20.00
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 118 LÆRER
cand.mag. Rikke Reckzeh
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 54 timer
Du lærer at klare dig på tysk i de fleste dagligdagssituationer som at spørge om og vise vej og gå til
læge. Du kan planlægge en fest på tysk, invitere
gæster, tale om gaver osv. Du lærer også at tale
i fortid, så du for eksempel kan fortælle, hvad du
har lavet i din ferie.
Du bliver også i stand til at beskrive en by eller et
sted.
Den grundlæggende tyske grammatik hjælper dig
på vej.
Lærebog: Menschen A1.2 Kursbuch ISBN
9783195019019 und Arbeitsbuch ISBN
9783195119016, Max Hueber Verlag.
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan med fordel købe dem på
www.academicbooks.dk.
TYSK REPETITION OG OPFRISKNING A2/B1
FORMIDDAG1471
TID
MANDAG 9.00 - 11.30
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 111 LÆRER
cand.mag. Susanne Burkhardt
PRIS
kr. 2075 (1915)
START
5/9 - slut 7/11, i alt 27 timer
Et intensivt repetitionskursus om morgenen - med
masser af samtale på tysk, repetition af den grundlæggende tyske grammatik, læsning og diskussion
af lettere tekster, film m.m.
Kurset passer til dig, der tidligere har haft tysk
på basisniveau (Studieskolens A2, folkeskolens
afgangsprøve eller lignende), men har brug for en
intensiv genopfriskning af dit tyske, inden du vil gå
videre på mellemniveau.
Vi uddeler materialet på holdet.
8-16 kursister.
TYSK SAMTALE BASISNIVEAU (A2)
1469
TID
TORSDAG 17.30 - 20.00
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 124 LÆRER
cand.mag. Susanne Burkhardt
PRIS
kr. 2075 (1915)
START
8/9 - slut 10/11, i alt 27 timer
Lær tysk på en afslappet måde og kom i gang
med at tale tysk på basisniveau.
Du kan lidt tysk, men tør ikke rigtig kaste dig ud i
at tale det. Vi kommer omkring de mest grundlæggende situationer som indkøb, at rejse i Tyskland,
gå til læge, restaurantbesøg, at mødes med andre,
fritid og arbejde m.m.
I en lille gruppe og trygge rammer kommer du i
gang med at bruge tysk aktivt og lærer at begå dig
på et enkelt, men forståeligt tysk.
Vi uddeler materialet på holdet.
8-16 kursister.
TYSK 5 OG 6 (B1)
1473
TID
ONSDAG 17.30 - 20.00
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 418 LÆRER
cand.mag. Susanne Burkhardt
PRIS
kr. 2785 (2460)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 54 timer
Du lærer at deltage aktivt i samtaler om emner,
du er fortrolig med. Efter kurset kan du forstå og
fortælle en historie eller noget, du har oplevet, på
et enkelt, men sammenhængende sprog. Du lærer
at forstå og genfortælle de væsentligste punkter
i avisartikler og radio- og tv-udsendelser på tysk.
Vi har fokus på samtale og gennemgår den tyske
grammatik på mellemniveau som støtte.
Vi uddeler materialet på holdet.
Mellemniveau
15
TYSK – DEUTSCH
TYSK REPETITION MELLEMNIVEAU 1 (B1)
1474
TID
TIRSDAG 17.30 - 20.00
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 111 LÆRER
Søren Peter Cortsen, BA
PRIS
kr. 2075 (1915)
START
6/9 - slut 8/11, i alt 27 timer
Et intensivt repetitionskursus på mellemniveau
med masser af samtale på tysk, repetition af den
tyske grammatik på mellemniveau, læsning og
diskussion af lettere tekster m.m. For dig, der kan
noget tysk, men har brug for en intensiv opfriskning på mellemniveau.
Vi uddeler materialet på holdet.
8-16 kursister.
DEUTSCH: MÜNDLICHER UND SCHRIFTLICHER AUSDRUCK B2
1479
ZEITPUNKT ONSDAG 17.30 - 20.00
ORT
Borgergade 14, 1. sal, aud. 131 LEHRERcand.mag. Sabine Kramer und
cand.mag. Christoph Schepers
PREIS
kr. 2560 (2400)
DAUER
7/9 - 9/11, 27 Unterrichtsstunden
Wir üben die mündliche und schriftliche
Ausdrucksfähigkeit sowie das Hörverstehen
anhand von aktuellen Themen und arbeiten
mit der relevanten Grammatik auf dem Niveau
der Mittelstufe 2. Sie bekommen individuelles
Feedback auf Ihre mündlichen und schriftlichen
Präsentationen.
TYSK GRAMMATIK (B1)
1476
TID
TORSDAG 17.30 - 20.00
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 324 LÆRER
Søren Peter Cortsen, BA
PRIS
kr. 2075 (1915)
START
8/9 - slut 10/11, i alt 27 timer
Et genopfriskningskursus og supplement for dig,
som vil have bedre styr på den tyske grammatik.
Vi gennemgår systematisk de væsentligste grammatiske strukturer.
Kurset er det første af to moduler. I dette modul 1
gennemgår vi den nødvendige sætningsanalyse
og koncentrerer os om det tyske verbalsystem og
dets anvendelse: svage og stærke verber, hjælpeog modalverber, sammensatte verber, passivdannelse og konjunktiv.
Vi tilbyder modul 2 til november, hvor vi fortsætter
med det tyske kasussystems form og funktion,
præpositioner, relativsætninger, adjektivendelser
m.m.
Vi gennemgår grammatikken på dansk.
8-16 kursister.
Damit Sie Ihr Lernziel besser erreichen können,
bieten wir in Kombination mit dem Gruppenunterricht ein individuelles Sprachlern Coaching
mit bis zu 4 Treffen mit einem der Lehrer an:
Bei der ersten Coaching-Sitzung definieren wir
gemeinsam Ihre Lernziele und erstellen einen
individuellen Arbeitsplan. Auf einer Online-Plattform wird für Sie ein individueller Lernraum
eingerichtet, in dem Sie mit Inhalten eigener
Wahl arbeiten können.
Im Laufe des Kurses haben Sie dann die Möglichkeit, in 2 weiteren Treffen den Arbeitsplan
zu bewerten und zu justieren.
In der abschließenden Sitzung evaluieren
Sie den Verlauf Ihrer individuellen Arbeit und
erstellen einen Plan für Ihre weitere Arbeit mit
der deutschen Sprache.
Diese Kombination ist Teil eines umfassenden
internationalen Entwicklungsprojektes zum
Sprachenlernen unter Leitung von Studie­
skolen und kann daher allen Teilnehmern des
Kurses angeboten werden.
Die Teilnahme am Kurs ist aber auch ohne
Teilnahme am Sprachlern-Coaching Verlauf
möglich.
DEUTSCH 7 UND 8 (B2)
1477
ZEITPUNKT MANDAG 17.30 - 20.00
ORTVognmagergade 8, 4. sal, aud.
423 LEHRER
cand.mag. Sabine Kramer
PREIS
kr. 2785 (2460)
DAUER
5/9 - 23/1, 54 Unterrichtsstunden
Wir lesen und diskutieren aktuelle Texte, Ton- und
Bildbeiträge und arbeiten mit grundlegenden
grammatischen Themen auf dem Niveau der
Mittelstufe 2. Sie lernen, sich deutlich sicherer und
nuancierter auszudrücken und damit die meisten
Alltagssituationen sprachlich zu meistern. Nach
dem Kurs können Sie relativ frei über aktuelle
Themen sprechen und an Diskussionen aktiv
teilnehmen.
Grammatik und Konversation werden zu gleichen
Teilen gewichtet.
Das Material wird im Kurs verteilt.
16
DEUTSCH KONVERSATION MITTELSTUFE 2
(B2)1478
ZEITPUNKT TIRSDAG 17.30 - 20.00
ORT
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 507
LEHRER
cand.mag. Susanne Burkhardt
PREIS
kr. 2075 (1915)
DAUER
6/9 - 8/11, 27 Unterrichtsstunden
Lernen Sie flüssiger und natürlicher Deutsch zu
sprechen.
Sie können recht viel Deutsch lesen und verstehen,
es fällt Ihnen aber immer noch schwer, natürlich
und unbeschwert Deutsch zu sprechen. Oft fehlt
Ihnen der aktive Wortschatz oder grammatische
Probleme hemmen Ihre Freude am mündlichen
Deutsch.
Wir sprechen über aktuelle Themen und alles, was
Sie als Teilnehmer interessiert. In der entspannten
Atmosphäre des Kurses lernen Sie Ihr mündliches
Deutsch flüssiger und sicherer anzuwenden.
Nach dem Kurs können Sie aktiver und sicherer
am Gespräch mit deutschen Freunden und Kollegen teilnehmen - auf der Arbeit, in der Freizeit, auf
Reisen und wo auch immer Deutsch gesprochen
wird.
Das Material wird im Kurs verteilt.
8-16 Teilnehmer.
Der Kurs ist auch als Vorbereitung auf die
Prüfung Goethe-Zertifikat B2 oder andere
Prüfungen auf diesem Niveau geeignet.
Das Material wird im Kurs verteilt.
7-14 Teilnehmer.
Lesen Sie mehr auf Seite 4.
TYSK – DEUTSCH
FORTGESCHRITTENE
DEUTSCH: KONVERSATION AM VORMITTAG
(B2/C1)1480
ZEITPUNKT TORSDAG 9.00 - 11.30
ORT
Borgergade 14, 1. sal, aud. 131 LEHRER
Søren Peter Cortsen, BA
PREIS
kr. 2075 (1915)
DAUER
8/9 - 10/11, 27 Unterrichtsstunden
Deutsch für fortgeschrittene Lerner, die ihr
mündliches Deutsch durch Gespräche über
Kultur, Geschichte und das heutige politische und
gesellschaftliche Leben in Deutschland verbessern
wollen. Durch Diskussionen, Präsentationen und
kurze Grammatikübungen erreichen Sie einen
sicheren und selbstständigen Umgang mit der
deutschen Sprache.
Im Grammatikteil behandeln wir individuell und
zielgerichtet die konkreten Bereiche, die dänischen
Deutschlernern auch auf hohem Niveau noch
Probleme bereiten.
Das Material wird im Kurs verteilt.
8-16 Teilnehmer.
DEUTSCH: KONVERSATION UND GRAMMATIK (C1)
1481
ZEITPUNKT MANDAG 17.30 - 20.00
ORT
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 502
LEHRER
Søren Peter Cortsen, BA
PREIS
kr. 2785 (2460)
DAUER
5/9 - 23/1, 54 Unterrichtsstunden
Deutsch für fortgeschrittene Lerner, die ihr
mündliches Deutsch durch Gespräche über
Kultur, Geschichte und das heutige politische und
gesellschaftliche Leben in Deutschland verbessern
wollen. Durch Diskussionen, Präsentationen und
kurze Grammatikübungen erreichen Sie einen
sicheren und selbstständigen Umgang mit der
deutschen Sprache.
Im Grammatikteil behandeln wir individuell und
zielgerichtet die konkreten Bereiche, die dänischen
Deutschlernern auch auf hohem Niveau noch
Probleme bereiten.
Das Material wird im Kurs verteilt.
Januarfest på Studieskolen
Fredag den 27. januar 2017 kl. 20.00
Tyskafdelingen indbyder igen til fest – traditionen tro i januar.
Tysklærerne glæder sig til at holde fest med de mange kursister, der går til tysk,
og de lige så mange tyske kursister, der går til dansk på Studieskolen.
Vi glæder os til at drikke en øl eller en vand sammen – og til at tale tysk med
”ægte” tyskere. Men vi taler dansk, der hvor det tyske slipper op.
Vi uddeler invitationer på holdene i løbet af december og januar.
Skal du bruge en
eksamen fra
Goethe-Instituttet?
Så kan du med fordel følge
Studieskolens kurser – så bliver du
forberedt til at tage en sprogprøve på
Goethe-Instituttet.
Prøverne ligger i november/
december 2016.
Kontakt sprogkonsulenten, hvis du
vil vide mere.
17
FRANÇAIS
FRANSK – FRANCAIS
Niveauer
Studieskolens kurser i fransk er fordelt på
basisniveau, mellemniveau og avanceret
niveau. Niveauerne kan sammenholdes
med Den europæiske referenceramme for
sprog på side 50.
Niveautest
Test dig selv i fransk på studieskolen.dk/
sprogtest. Vi anbefaler, at du tager vores
grundige, online sprogtest, der både består af en skriftlig og en mundtlig del, hvor
du skal lytte til og forstå talt fransk.
Når du har taget sprogtesten, er det nemt
for dig at finde det helt rigtige kursus, og
sprogkonsulenten kan nemmere vejlede
dig.
Du kan næsten altid finde et kursus, der
passer til dit niveau.
BASISNIVEAU – FRANSK FOR BEGYNDERE
OG LET ØVEDE
TRIN 1 TIL 6+
MELLEMNIVEAU – FRANSK ENKEL
SAM­TALE
TRIN 7 TIL 12
AVANCERET NIVEAU – FRANSK SAMTALE
PÅ HØJT NIVEAU
FRA TRIN 13
For begyndere eller dig, der kan lidt
fransk i forvejen.
Trin 1-3+ dækker Basisniveau A1 i Den
europæiske referenceramme.
Vælg Fransk 1 – for begyndere, hvis du
aldrig har beskæftiget dig med fransk før.
Vælg Fransk 2, hvis du har snuset til
fransk eller haft det i skolen for længe
siden.
Vælg Fransk 3/Fransk 3+, hvis du har
gået til begynderfransk, har haft fransk i
skolen eller boet i et fransktalende land.
Trin 4-6+ dækker Basisniveau A2 i Den
europæiske referenceramme.
Trin 4 er det rigtige, hvis du har en
eksamen på C-niveau fra hf/VUC eller
gymnasiet.
Vælg Fransk 4-6+, hvis du har et
grundlæggende kendskab til fransk, men
mangler øvelse i at tale fransk og har brug
for at arbejde mere med fransk grammatik.
Tag onlinetesten og find ud af, hvor meget du kan huske - ligger du øverst eller
nederst inden for trinene under fx A2?
Trin 7 til 9
Trin 7-9 dækker Mellemniveau B1 i Den
europæiske referenceramme.
For deltagere på mellemniveau og dig,
der har behov for opfriskning. Trin 6 eller
7 lige efter eksamen på B-niveau fra hf/
VUC eller gymnasiet. Bliv bedre til at
udtrykke dig mundtligt og til at forstå talt
fransk. Du bliver bedre til at udtale fransk,
og du får repeteret fransk grammatik og
kommer endnu længere ind i det franske
sprog og den franske kultur.
For dig, der allerede taler godt fransk,
men vil føje flere nuancer til.
Dækker Avanceret niveau C1 i Den europæiske referenceramme. Du taler om de
fleste emner uden problemer, men vil gerne have udvidet ordforrådet og finpoleret
udtalen. Du er optaget af Frankrig før og
nu, af andre frankofone lande, af nyheder
fra Frankrig, af fransk kultur og måske
også af fransk grammatik.
Trin 10 til 12
Trin 10-11 dækker Mellemniveau B2 i
Den europæiske referenceramme.
For viderekomne, også efter eksamen på
A-niveau fra hf/VUC eller gymnasiet. Du
taler fransk, men har brug for mere øvelse
i samtale, udtale og lytning. Du er interesseret i dagens Frankrig og i de frankofone
lande og kulturelle aspekter.
Undervisningsmateriale og vejledning
Vi beder dig anskaffe bøgerne inden
kursusstart.
Trin 1-3+
Amical A1 ‘Livre de l’élève’ + ‘Cahier de
d’activités’
Trin 4-6+
Amical A2 ‘Livre de l’élève’ + ‘Cahier de
d’activités’
18
Fra trin 7
Se under det enkelte hold. Du kan købe
de fleste bøger i Den Franske Bogcafé,
Fiolstræde 16, 1171 København K,
www.denfranskebogcafe.dk. Som kursist
på Studieskolen får du 5 % rabat på dine
bøger i Den Franske Bogcafé.
Vejledning
Du er velkommen til at skrive til sprogkonsulenten i fransk på [email protected]
dk eller ringe på tlf. 33 18 79 79.
Fortsætter mit hold?
Ja, de fleste hold fortsætter i næste katalog, samme tid og sted og med samme
lærer.
FRANÇAIS
FRANSK – FRANCAIS
Basisniveau
FRANSK FOR BEGYNDERE 1 (A1)
1485
TID
TORSDAG 17.15 - 19.50
STEDLyngby private skole, Lyngby Hovedgade 56, Kgs. Lyngby, aud. 7A
LÆRERmeddeles
LY N
GB
PRIS
kr. 1550 (1390)
Y
START
5/9 - slut 7/11, i alt 27 timer
Lær at tale fransk. Kurset er for dig, der aldrig har
har talt fransk, men som vil i gang nu. Allerede fra
starten får du redskaber til at tale lidt fransk, så
du kommer hurtigt i gang med at bruge sproget.
Du får et godt ordforråd, som du kan bruge med
det samme i mange forskellige situationer. Du
lærer fx at præsentere dig og at fortælle lidt om
dig selv. Du lærer også at beskrive situationer og
genstande. Gennem hele kurset arbejder vi med
udtale. Vi gennemgår den mest grundlæggende
grammatik. Og så taler vi selvfølgelig om franske
høflighedsformer – hvornår skal du være Des/
dus med franskmændene? Vi taler om Paris og
franskmænd. Hvilke franskmænd kender du? Vi
præsenterer dig for et par stykker.
Lærebøger: Amical A1 Livre de l'élève' + 'Cahier
d'activités', vi læser kap. 1-8. Du kan købe
bøgerne i Den Franske Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk. Vi beder dig anskaffe bøgerne,
inden kurset starter. Læreren uddeler 'Den lille
nøgle til fransk grammatik', som er inkluderet i
kursusprisen.
FREDAGSFRANSK FOR BEGYNDERE 1 (A1) LEKTIEFRI1486
TID
FREDAG 16.30 - 18.10
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 107 LÆRER
cand.mag. Estelle le Bonnec
PRIS
kr. 1910 (1720)
START
9/9 - slut 20/1, i alt 32 timer
Lær at tale fransk. Dette franskkursus er for dig,
der har for travlt til at lave lektier, men alligevel
gerne vil lære fransk. Vi slutter ugen og starter
weekenden med at sige 'bonjour' og drikke et glas
vin i pausen. Kurset er for begyndere, men allerede
fra starten får du redskaber til at tale lidt fransk, så
du kommer hurtigt i gang med at bruge sproget.
Du får et godt ordforråd, som du kan bruge med
det samme i mange forskellige situationer. Du
lærer fx at præsentere dig og at fortælle lidt om
dig selv. Du lærer også at beskrive situationer og
genstande. Gennem hele kurset arbejder vi med
udtale.
Vi gennemgår den mest grundlæggende
grammatik. Og så taler vi selvfølgelig om franske
høflighedsformer – hvornår skal du være Des/
dus med franskmændene? Vi taler om Paris og
franskmænd. Hvilke franskmænd kender du? Vi
præsenterer dig for et par stykker.
Vi tager udgangspunkt i lærebogen Amical, der
også giver dig mange informationer om Frankrig
og fransk kultur.
Lærebøger: Amical A1 'Livre de l'élève' + 'Cahier
d'activités', vi læser kap. 1-8. Du kan købe bøgerne i Den Franske Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk. Vi beder dig anskaffe dem, inden kurset
starter. Læreren uddeler 'Den lille nøgle til fransk
grammatik', som er inkluderet i kursusprisen,
hvilket også gælder vinen.
FRANSK FOR BEGYNDERE 1 OG 2 (A1) 1487
TID
ONSDAG 17.15 - 19.50
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 432
LÆRER
cand.mag. Lise Alexandra Vissing
PRIS
kr. 2735 (2410)
START
7/9 - slut 1/2, i alt 54 timer
Lær at tale fransk. Kurset er for begyndere, men
allerede fra starten får du redskaber til at tale lidt
fransk, så du kommer hurtigt i gang med at bruge
sproget. Du får et godt ordforråd, som du kan bruge med det samme i mange forskellige situationer.
Du lærer fx at præsentere dig og at fortælle lidt om
dig selv. Du lærer også at beskrive situationer og
genstande. Gennem hele kurset arbejder vi med
udtale. Vi gennemgår den mest grundlæggende
grammatik. Og så taler vi selvfølgelig om franske
høflighedsformer – hvornår skal du være Des/dus
med franskmændene? Vi taler om Paris, historiske
steder i Frankrig og franskmænd. Hvilke franskmænd kender du? Vi
præsenterer dig for et par stykker. Vi taler om mad
i Frankrig og i Danmark. Har du en yndlingsopskrift? Er der et sted i Frankrig, som
du drømmer om at besøge?
Lærebøger: Amical A1 'Livre de l'élève' + 'Cahier
d'activités', vi læser kap 1-14. Du kan købe bøgerne i Den Franske Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk. Vi beder dig anskaffe dem, inden kurset
starter. Læreren uddeler 'Den lille nøgle til fransk
grammatik', som er inkluderet i kursusprisen.
Ingen undervisning den 4/1.
19
FRANÇAIS
FRANSK – FRANCAIS
FRANSK FOR BEGYNDERE 1 OG 2 (A1) DAG
1488
TID
MANDAG 10.00 - 12.35
STED
Borgergade 14, 1. sal, aud. 131
LÆRER
cand.mag. Lise Alexandra Vissing
PRIS
kr. 2735 (2410)
START
5/9 - slut 30/1, i alt 54 timer
Se hold 1487.
Ingen undervisning 2/1.
FRANSK FOR BEGYNDERE 1 (A1) TURBO - 2
GANGE OM UGEN
1489
TIDTIRSDAG OG TORSDAG 16.15 17.55
STED
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 501 LÆRER
cand.mag. Estelle le Bonnec
PRIS
kr. 1770 (1580)
START
6/9 - slut 3/11, i alt 32 timer
Lær at tale fransk - hurtigt. Kurset er for dig, der
aldrig har har talt fransk, men som vil i gang nu.
Allerede fra starten får du redskaber til at tale
lidt fransk, så du kommer hurtigt i gang med at
bruge sproget. Vi mødes to gange om ugen, så
indlæringskurven er stejl, og tempoet er højt. Men
atmosfæren i klasselokalet er god, fordi vi hurtigt
lærer hinananden at kende, og der er plads til at le
sammen af de svære vokallyde på fransk.
Du får et godt ordforråd, som du kan bruge med
det samme i mange forskellige situationer. Du
lærer fx at præsentere dig og at fortælle lidt om
dig selv. Du lærer også at beskrive situationer og
genstande. Gennem hele kurset arbejder vi med
udtale.
Vi gennemgår den mest grundlæggende
grammatik. Og så taler vi selvfølgelig om franske
høflighedsformer – hvornår skal du være
Des/dus med franskmændene? Vi taler om Paris
og franskmænd. Hvilke franskmænd kender du?
Vi præsenterer dig for et par stykker.
Lærebøger: Amical A1 'Livre de l'élève' + 'Cahier
d'activités', vi læser kap. 1-8. Du kan købe bøgerne i Den Franske Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk. Vi beder dig anskaffe dem, inden kurset
starter. Læreren uddeler 'Den lille nøgle til fransk
grammatik', som er inkluderet i kursusprisen.
Franske
arrangementer
Få information om efterårets
franske arrangementer via
vores nyhedsbrev, hjemmeside
og Facebook.
20
FRANSK 2 (A1)
1493
TID
TIRSDAG 17.00 - 18.40
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 119 LÆRER
cand.mag. Célia Piron Gelardi
PRIS
kr. 1570(1405)
START
13/9 - slut 13/12, i alt 28 timer
Fransk 2 passer til dig, der har snuset lidt til fransk
eller fulgt vores kursus Fransk 1. Måske er du en
"falsk begynder", dvs. at du for mange år siden har
lært lidt fransk og gerne vil have det genopfrisket
og lære mere. Du opbygger et godt ordforråd,
som du kan bruge, når du køber ind, og du øver
dig i at spørge om vej. Du lærer klokken og at
lave en aftale hos fx lægen, og du lærer at fortælle
om, hvad du lavede i går. Vi taler om madkultur i
Frankrig og i Danmark. Har du mon en yndlingsret
fra Frankrig?
Vi arbejder videre med den grundlæggende
grammatik. Vi repeterer nutid og begynder på
fremtid og datid. Og vi arbejder selvfølgelig videre
med udtalen. Vi tager udgangspunkt i lærebogen
Amical A1, der også giver dig et godt indblik i
dagens Frankrig.
Lærebøger: Amical A1 ’Livre de l’élève’ og ’Cahier
d’activités’, vi læser kap. 9-14. Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan købe
dem i Den Franske Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk.
FRANSK FOR NÆSTEN BEGYNDERE 2 (A1)
1492
TID
TORSDAG 14.00 - 16.35
STED
Borgergade 12, 1. sal, 118 LÆRER
cand.mag. Ulla Gjedde
PRIS
kr. 1845 (1700)
START
8/9 - slut 10/11, i alt 24 timer
Fransk 2 passer til dig, der har snuset lidt til fransk
eller fulgt vores kursus Fransk 1. Måske er du en
"falsk begynder", dvs. at du for mange år siden har
lært lidt fransk og gerne vil have det genopfrisket
og lære mere. Du opbygger et godt ordforråd,
som du kan bruge, når du køber ind, og du øver
dig i at spørge om vej. Du lærer klokken og at
lave en aftale hos fx lægen, og du lærer at fortælle
om, hvad du lavede i går. Vi taler om madkultur i
Frankrig og i Danmark. Har du mon en yndlingsret
fra Frankrig?
Vi arbejder videre med den grundlæggende
grammatik. Vi repeterer nutid og begynder på
fremtid og datid. Og vi arbejder selvfølgelig videre
med udtalen. Vi tager udgangspunkt i lærebogen
Amical A1, der også giver dig et godt indblik i
dagens Frankrig.
Lærebøger: Amical A1 ’Livre de l’élève’ og ’Cahier
d’activités’, vi læser kap. 9-14. Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan købe
dem i Den Franske Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk.
8-16 kursister.
FRANSK 2 OG 3 (A1)
1494
TID
TORSDAG 18.10 - 20.45
STED
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 501 LÆRER
cand.mag. Estelle le Bonnec
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
8/9 - slut 2/2, i alt 54 timer
Fransk 2 og 3 passer til dig, der har snuset lidt
til fransk eller fulgt vores kursus Fransk 1. Måske
er du en "falsk begynder", dvs. at du for mange
år siden har lært lidt fransk og gerne vil have det
genopfrisket og lære mere. Du opbygger et godt
ordforråd, som du kan bruge, når du køber ind, og
du øver dig i at spørge om vej. Du lærer klokken
og at lave en aftale hos fx lægen, og du lærer at
fortælle om, hvad du lavede i går.
Vi arbejder videre med den grundlæggende grammatik. Vi repeterer nutid og begynder på fremtid
og datid. Og vi arbejder selvfølgelig videre med udtalen. Vi taler om mad i Frankrig og Danmark. Har
du en yndlingsret? Hvad laver du, når du holder
fri? Hvor drømmer du om at holde ferie i Frankrig?
Vi tager udgangspunkt i lærebogen Amical A1, der
også giver dig et godt indblik i dagens Frankrig.
Lærebøger: Amical A1 'Livre de l'élève og 'Cahier
d'activités', vi læser kap. 9-20. Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan købe
dem i Den Franske Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk.
Ingen undervisning 5/1.
FRANSK – FRANCAIS
Franske film i
Cinemateket
I efteråret samarbejder vi med
Cinemateket om en række franske,
spanske og italienske film. Hold øje
via Facebook, vores hjemmeside og
nyhedsbrev.
FRANSK 3 (A1)
1495
TID
MANDAG 18.00 - 19.45
STEDBorgergade 12, 1. sal, lokale meddeles LÆRER
cand.mag. Ulla Gjedde
PRIS
kr. 1570 (1405)
START
5/9 - slut 12/12, i alt 28 timer
Fransk 3 er for dig, som kan tale lidt fransk i nutid
og en lille smule datid, eller som har lyst til at repetere. På Fransk 3 kommer du til at arbejde meget
mere med datid: passé composé og imparfait.
Du lærer at stille spørgsmål på flere måder, at
udtrykke din mening og forklare dine holdninger,
så du kan diskutere med fransktalende. Vi taler om
vejret, om arbejdet, om familien, weekendaktiviteter og om ferier.
Vi arbejder videre med den grundlæggende franske grammatik. Du lærer flere verber, både i nutid
og i datid. Vi gennemgår også flere personlige
stedord og forbindelser fx med ’il y a’. Udtalen
indgår selvfølgelig stadig som et fast element i undervisningen. Vi tager udgangspunkt i lærebogen
Amical og læser kap. 15-20.
Lærebøger: Amical A1 'Livre de l'élève' + 'Cahier
d'activités'. Du kan købe bøgerne i Den Franske
Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk. Vi beder
dig købe dem, inden kurset starter.
FRANSK 3 OG 3+ REPETITION (A1)
1497
TID
ONSDAG 17.15 - 19.50
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 325 LÆRER
cand.mag. Marianne Vibe Kjøller
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
7/9 - slut 1/2, i alt 54 timer
Fransk 3 og 3+ repetition er for dig, som kan tale
lidt fransk i nutid og en lille smule datid, eller som
har lyst til at repetere.
Du kommer til at arbejde meget mere med datid:
passé composé og imparfait. Du lærer at stille
spørgsmål på flere måder, at udtrykke din mening
og forklare dine holdninger, så du kan diskutere
med fransktalende. Vi taler om vejret, om arbejdet,
om mode før og nu, om familien, weekendaktiviteter og om ferier.
Vi arbejder videre med den grundlæggende franske grammatik. Du lærer flere verber, både i nutid
og i datid. Vi gennemgår også flere personlige
stedord og forbindelser fx med ’il y a’.
Udtalen indgår selvfølgelig stadig som et fast
element i undervisningen. Vi tager udgangspunkt i
lærebogen Amical og læser kap. 15-24.
Lærebøger: Amical A1 'Livre de l'élève' + 'Cahier
d'activités'. Du kan købe bøgerne i Den Franske
Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk. Vi beder
dig købe dem, inden kurset starter.
Ingen undervisning den 21/12 og 4/1.
FRANSK 3+ OG REPETITION OG 4 (A1/A2)
LYNGBY1498
TID
TORSDAG 16.30 - 19.05
STEDLyngby private skole, Lyngby Hovedgade 56, Kgs. Lyngby, aud. 7B
LÆRERmaître ès lettres Jacqueline Rousselon
LY N
GB
PRIS
kr. 2715 (2390)
Y
START
8/9 - slut 2/2, i alt 54 timer
Fransk 3+ repetition og Fransk 4 er for dig, som
kan tale lidt fransk i nutid og en lille smule datid,
eller som har lyst til at repetere.
Du kommer til at arbejde meget mere med datid:
passé composé og imparfait. Du lærer at stille
spørgsmål på flere måder, at udtrykke din mening
og forklare dine holdninger, så du kan diskutere
med fransktalende. Vi taler om at gå ud, om at
besøge Paris, om mad i Danmark og i Frankrig om film og meget andet.
Vi arbejder videre med den grundlæggende franske grammatik. Du lærer flere verber, både i nutid
og i datid. Vi gennemgår også flere personlige
stedord og forbindelser fx med ’il y a’.
Udtalen indgår selvfølgelig stadig som et fast
element i undervisningen. Vi tager udgangspunkt
i lærebøgerne Amical A1 og A2 og læser kap. 1-6
i Amical A2.
Lærebøger: Amical A2 'Livre de l'élève' + 'Cahier
d'activités'. Du kan købe bøgerne i Den Franske
Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk. Vi beder
dig købe dem, inden kurset starter.
Ingen undervisning 22/12 og 5/1.
21
FRANÇAIS
FRANSK – FRANCAIS
FRANSK 4 (A2)
1499
TID
FREDAG 10.00 - 12.35
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 111 LÆRER
cand.mag. Célia Piron Gelardi
PRIS
kr. 1530 (1370)
START
9/9 - slut 11/11, i alt 27 timer
Nu er du godt i gang med fransk. Du kan tale både
i nutid, fremtid og datid, og på Fransk 4 repeterer
vi og går videre med verberne. Du lærer flere både
regelmæssige og uregelmæssige verber i nutid og
’passé composé’. Vi gennemgår også flere stedord.
Du lærer at tale med en franskmand om din
hverdag og dine fritidsinteresser. Du lærer at læse
og forstå en madopskrift. Har du en yndlingsret?
Hvilke forskelle er der på madkulturen i Danmark
og Frankrig? Vi taler også om andre frankofone
lande og om franske film.
Udtalen indgår stadig som et fast element i undervisningen. Vi læser kap. 1-6 i Amical A2.
Fransk 4 er for dig, som har et grundlæggende
kendskab til fransk. Hvis du fx for nylig har taget
en franskeksamen på C-niveau (enten på VUC/hf
eller i gymnasiet) med pænt resultat, så passer du
nok på vores kursus Fransk 4. Er du i tvivl, så tag
den grundige test på studieskolen.dk/sprogtest.
Lærebøger: Lærebøger: Amical A2 'Livre de l'élève' + 'Cahier d'activités'. Du kan købe bøgerne i
Den Franske Bogcafé, www.denfranskebogcafe.
dk. Vi beder dig købe dem, inden kurset starter.
FRANSK 4 OG 5 (A2)
1500
TID
TORSDAG 17.40 - 20.15
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 114 LÆRER
cand.mag. Célia Piron Gelardi
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
8/9 - slut 2/2, i alt 54 timer
Du kan tale både i nutid, fremtid og datid, men vil
gerne have endnu mere styr på tiderne og blive
mere fortrolig med det franske sprog. På dette
franskkursus taler vi om forskellene på Frankrig og
Danmark. Vi taler om mad, mode og måder at bo
på. Vi arbejder videre med den franske udtale og
grammatikken.
Fransk 4 og 5 er for dig, som har et grundlæggende kendskab til fransk. Hvis du fx for nylig har
taget en franskeksamen på C-niveau (enten på
VUC/hf eller i gymnasiet) med pænt resultat, så
passer du nok på vores kursus Fransk 4 og 5. Er
du i tvivl, så tag den grundige test på
studieskolen.dk/sprogtest.
Lærebøger: Amical A2 'Livre de l'élève' + 'Cahier
d'activités', vi læser kap. 1-12. Du kan købe
bøgerne i Den franske Bogcafé,
www.denfranskebogcafe.dk.
Ingen undervisning 4/1.
22
FRANSK 4 OG 5 (A2) DAG
1501
TID
TIRSDAG 10.00 - 12.35
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 119 LÆRER
cand.mag. Lise Alexandra Vissing
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
6/9 - slut 31/1, i alt 54 timer
Se hold 1500.
Ingen undervisning 3/1.
FRANSK 5 OG REPETITION (A2) FRANSKBOGEN1502
TID
TIRSDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 126 LÆRERcand.phil. Johanne Margrethe Lindgren
PRIS
kr. 2195 (1945)
START
6/9 - slut 13/12, i alt 42 timer
Nu afslutter vi begynderbogen Franskbogen og
dermed den grundlæggende grammatik. Vi kommer til at arbejde meget med verber. Du lærer nye
tider: imparfait, futur og conditionnel, så du kan
fortælle mere detaljeret om både fortid og fremtid
og udtrykke hypoteser, f.eks. fortælle hvad du ville
gøre, hvis du vandt en million.
Du lærer også at skrive en kortere besked i form af
e-mail, sms eller postkort.
Kurset er lidt længere end normalt, så der bliver
god tid både til alt det nye og til at repetere
gammelt stof.
Lærebøger: Franskbogen (stk. 31-37) og Øvehæfte til Franskbogen (Systime, begge nyeste
udgave). Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden
kurset starter. Du kan med fordel købe dem på
www.shop.systime.dk.
Hvis du ikke har bøgerne i forvejen, kan du evt.
låne dem på biblioteket.
FRANSK SAMTALE OG REPETITION (A2)1503
TID
TIRSDAG 10.30 - 13.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 109 LÆRERmaître ès lettres Jacqueline Rousselon
PRIS
kr. 2450 (2160)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 48 timer
Du har været gennem Franskbogen eller et andet
begyndersystem. Eller dit franske svarer til et A2
niveau dvs. cirka 200 timers undervisning. Du har
lyst til at opfriske grammatik og dine passive gloser
og derefter bygge videre på det, som du har lært.
Vi fokuserer på samtalen, forståelsen og aktiveringen
af dagligdagskommunikation via interaktive øvelser.
Vi læser en kort bog, som vil stimulere dig til at
tale om en historie i datid, om forhold mellem de
forskellige personer og ikke mindst at tale om en
meget spændende region i Frankrig: Loire-dalen.
”L’heure du crime” af Dominique Renaud (Lecture
CLE en français facile). Grammaire Progressive du
Français Niveau Intermédiaire CLE International.
Bogen kan købes i Den franske Bogcafé,
www.denfranskebogcafe.dk.
Ingen undervisning den 22/11 og 3/1.
FRANSK 6+ (A2)
1504
TID
TORSDAG 17.15 - 19.50
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 423 LÆRER
cand.mag. Lise Alexandra Vissing
PRIS
kr. 1530 (1370)
START
8/9 - slut 10/11, i alt 27 timer
Nu er vi ved at være færdige med begyndersystemet Amical. Du kan tale både i nutid, fremtid
og datid, men vil gerne have endnu mere styr på
tiderne og blive mere fortrolig med det franske
sprog. På dette franskkursus taler vi om generationer, om fremtiden, om ønsker og bekymringer.
Vi taler om forskellene på Frankrig og Danmark.
Ud over bogen arbejder vi med mange forskellige
typer autentiske tekster og video. Vi øver os i at
fremsætte ønsker, i at diskutere og i at klage. På
Fransk 6+ repeterer vi og går videre med verberne.
Vi arbejder stadig med udtalen. Når du er færdig
med dette trin, så er du klar til mellemniveauet B1.
Er du i tvivl om dit niveau, så tag den grundige test
på studieskolen.dk/sprogtest.
Lærebøger: Amical A2 'Livre de l'élève' + 'Cahier
d'activités', vi læser kap. 19-24. Du kan købe
bøgerne i Den franske Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk.
FRANSK FOREDRAG OM KORSIKA (A2/B1)
1507
TID
LØRDAG 10.30 - 12.00
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 115 LÆRERmaître ès lettres Jacqueline Rousselon
LØ
RD
AG
PRIS
kr. 150 (150)
DATOER 1/10 og 8/10, i alt 4 timer
Kom til endnu et af Jacqueline Rousselons
fantastiske foredrag på letforståeligt fransk. I
efteråret sætter Jacqueline over to lørdage fokus
på Korsika, som kaldes Skønhedens Ø, og det
er ikke uden grund, for Korsika drager med sine
afvekslende landskaber, sine paradisiske strande
og en bjergkæde, der har 'fødderne i vand'.
Korsikas historie er præget af plyndringstogter og
invasioner. Det er som bekendt Napoléons fødeø,
men også Pascal Paolis, én af Korsikas store
helte, der både var oplysningsfilosof, demokrat,
patriot og korsikansk general. Paoli endte dog
med at flytte til England for at undgå at blive
fængslet af franskmændene.
Den korsikanske kultur er helt unik – og kommer
særligt til udtryk i gennem sang og sprog. I dag
er Korsika en del af Frankrig, men har beholdt sin
identitet, sine traditioner og ikke mindst sit eget
sprog.
01/10 Korsika - en naturperle: ”La montagne aux
pieds dans l’eau”
08/10 Korsika: historie og traditioner - en ø med
stærk personlighed.
FRANSK – FRANCAIS
Mellemniveau
FRANSK 7 (B1) FRANSK SAMTALE DAG1509
TID
TORSDAG 10.00 - 12.35
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 111 LÆRER
cand.mag. Célia Piron Gelardi
PRIS
kr. 2600 (2385)
START
8/9 - slut 1/12, i alt 36 timer
Savner du at få talt fransk? Er det lidt rustent, men
alligevel ikke så langt væk? Hver torsdag formiddag taler vi om dagens Frankrig. Vi taler om nyheder, kultur, samfund og ferie i Frankrig gennem
forskellige teksttyper – vi læser lettere avisartikler,
korte historier, lytter til sange og taler om film. Vi
træner både udtalen og forståelse gennem lytteøvelser. Du får frisket din franske grammatik op på
en sjov og dynamisk måde. Vi diskuterer forskellene mellem dansk og fransk kultur og mentalitet.
Der er højst 16 deltagere på holdet, så du får rig
lejlighed til at tale en masse fransk.
Lærebog: Grammaire progressive du français.
Niveau intermédiaire. Nouvelle édition (CLE). Du
kan købe bogen i Den Franske Bogcafé, www.
denfranskebogcafe.dk. Læreren uddeler alt andet
undervisningsmateriale, som er inkluderet i prisen.
8-16 kursister.
FRANSK 8 (B1) FRANSK SAMTALE OG
GRAMMATIK1510
TID
MANDAG 15.20 - 17.45
STEDBorgergade 12, 1. sal, lokale meddeles LÆRER
cand.mag. Ulla Gjedde
PRIS
kr. 2600 (2385)
START
5/9 - slut 28/11, i alt 36 timer
Bliv bedre til at tale og forstå fransk. Vi arbejder
målrettet med ordforråd og udtale, så du får en
større sikkerhed og tryghed i at kommunikere på
fransk.
Vi læser små, aktuelle nyhedshistorier og taler om
dem. Vi ser korte nyhedsindslag, og vi lytter til
franske sange. Grammatik indgår som en naturlig
del af kurset med udgangspunkt i kursisternes
behov - vi laver øvelser i Grammaire progressive
du francais.
Niveau intermédaire (CLE), som du kan købe i Den
Franske Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk.
Læreren uddeler tekstmaterialet, som er inkluderet
i kursusprisen.
8-16 kursister.
FRANSK 8 (B1) FRANSK SAMTALE OG
GRAMMATIK1511
TID
TORSDAG 17.00 - 19.35
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 118
LÆRER
cand.mag. Ulla Gjedde
PRIS
kr. 2495 (2205)
START
8/9 - slut 19/1, i alt 48 timer
Se hold 1510.
Ingen undervisning 5/1.
FRANSK 10 (B2) CONVERSATION
1512
TID
TIRSDAG 17.15 - 19.50
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 109 LÆRER
cand.mag. Lise Alexandra Vissing
PRIS
kr. 2195 (1945)
START
6/9 - slut 13/12, i alt 42 timer
Nous lirons “Le collier rouge”, de Jean-Christophe
Rufin, voyageur, médecin, écrivain, diplomate et
membre de l'Académie française. L'histoire: un
soldat, héros de la première guerre mondiale, est
retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte
durant l'été 1919. Devant la porte son chien aboie
jour et nuit. Et non loin de là, une jeune femme,
usée par le travail de la terre mais trop instruite
pour être une simple paysanne, attend et espère.
Un juge militaire, grand bourgeois parisien, arrive
pour tirer au clair cette affaire.
Parallèllement à la lecture du “collier rouge”, nous
travaillerons la compréhension orale grâce à la version audio du livre, lue par l'auteur lui-même. Nous
travaillerons également sur le thème de la première
guerre mondiale avec de courtes vidéos, des
extraits de films et de documentaires, des textes
et des articles de journaux. Et nous continuerons
bien sûr à travailler la grammaire.
Livres : “Le collier rouge” de Jean-Christophe
Rufin, Collection Folio n° 5918, Gallimard 2015
Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire (éditions CLE).
Merci de vous procurer le livre avant le début du
cours chez la librairie 'Den franske Bogcafé',
www.denfranskebogcafe.dk.
FRANSK 10 (B2) CONVERSATION
1513
TID
ONSDAG 10.00 - 12.35
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 109 LÆRER
cand.mag. Lise Alexandra Vissing
PRIS
kr. 2195 (1945)
START
7/9 - slut 14/12, i alt 42 timer
Comme le cours 1512.
FRANSK 10 (B2) COMPRÉHENSION ET
EXPRESSION ORALES (B2)
1514
TID
ONSDAG 17.30 - 20.05
STEDVognmagergade 8, 1. sal, aud. 126 LÆRER
maître ès lettres Jacqueline Rousselon
PRIS
kr. 2375 (2105)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 45 timer
On parle français ! La langue au quotidien.
Du vocabulaire, de la grammaire, des exercices de
prononciation et un livre court et facile.
Ce cours propose de travailler des thèmes centrés
autour de la vie quotidienne : le travail, les loisirs, la
famille et les amis, les médias, la société moderne.
Pour cela nous utiliserons TV5, les journaux et
différents supports écrits.
Nous lirons des nouvelles faciles pour activer la
conversation.
Le matériel sera distribué en classe. La charge des
devoirs ne sera pas lourde.
Pas de cours le 23/11 et le 4/1.
Avanceret niveau
FRANSK 13 (C1) CONVERSATION 1516
TID
MANDAG 13.15 - 15.50
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 125 LÆRERcand.phil. Johanne Margrethe Lindgren
PRIS
kr. 2925 (2675)
START
5/9 - slut 12/12, i alt 42 timer
Réfugiés, migrants, économiques ou politiques,
voilà des mots qu’on voit et entend sans cesse
dans la presse lorsqu’il est question des milliers de
personnes qui arrivent en Europe ces temps-ci.
À travers l’histoire émouvante de Gloria et de Koumaïl qui quittent le Caucase pour aller en France,
nous allons essayer de mieux comprendre et ce
livre nous donne le vocabulaire pour en parler.
Nous parlerons également de l’actualité en
général, nous ferons de petites traductions et
des répétitions de grammaire selon le choix des
participants.
Livre: Anne-Laure Bondoux: Le temps des miracles (Bayard Jeunesse).
Vous pouvez acheter ce livre chez ‘Den Franske
Bogcafé’, www.denfranskebogcafe.dk.
8-16 personnes.
23
FRANÇAIS
FRANSK – FRANCAIS
FRANSK 13 (C1) CONVERSATION
1517
TID
ONSDAG 17.30 - 20.05
STED
Borgergade 14, 1. sal, aud. 133 LÆRERcand.phil. Johanne Margrethe Lindgren
PRIS
kr. 2925 (2675)
START
7/9 - slut 14/12, i alt 42 timer
Comme le cours 1516.
8-16 personnes.
FRANSK 13 (C1) CONVERSATION
1518
TID
TORSDAG 10.15 - 12.50
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 119 LÆRERcand.phil. Johanne Margrethe Lindgren
PRIS
kr. 3565 (3275)
START
8/9 - slut 19/1, i alt 48 timer
Depuis 1992, Amélie Nothomb publie un roman
par an, mais selon elle, elle en écrit chaque année
trois autres qu’elle laisse dans son tiroir. Celui que
nous allons lire date de 2012. C’est une version
moderne et bien différente du conte de Perrault
que nous allons lire aussi pour comparer. Dans la
version de Nothomb, le point de départ est une
jeune femme à la recherche d’un logement correct
et pas trop cher à Paris ce qui est pratiquement
impossible…
Nous parlerons également de l’actualité en
général, nous ferons de petites traductions et
des répétitions de grammaire selon le choix des
participants.
Livre: Amélie Nothomb: Barbe bleue (Livre de
poche).
Vous pouvez acheter ce livre chez ‘Den Franske
Bogcafé’, www.denfranskebogcafe.dk.
7-14 personnes.
Pas de cours le 15/12.
24
FRANSK 14 (C1) CONVERSATION
1519
TID
MANDAG 17.30 - 20.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 122 LÆRERmaître ès lettres Jacqueline Rousselon
PRIS
kr. 2195 (1945)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 42 timer
Dans ce cours, vous travaillerez les 4 compétences: la compréhension orale et écrite, l’expression
orale et écrite.
Comment ? En élargissant votre connaissance
du vocabulaire à travers la lecture et l’analyse
de différents textes, journalistiques et littéraires,
en écoutant des extraits de journaux télévisés,
d’émissions ou de films.
Vous ferez des exercices de grammaire en relation
avec votre niveau et vos besoins : par exemple les
relations logiques comme le but , la cause et la
conséquence, l’utilisation des pronoms personnels
et relatifs.
Vous lirez “L’amant”, le chef-d’oeuvre de
Marguerite Duras, écrivaine de grand talent à
la plume épurée et raffinée. Vous parlerez de la
colonisation française en Indochine, des difficultés
de la jeune femme qu’était Marguerite dans un
univers masculin et conservateur. Vous parlerez
de la famille et des relations complexes entre ses
différents membres.
« L’amant » Marguerite Duras Editions de Minuit.
Trouvez le livre chez ‘Den franske Bogcafé’,
www.denfranskebogcafe.dk.
Pas de cours le 2/1.
CONVERSATION (C1)
1520
TID
MANDAG 9.45 - 12.20
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 125 LÆRERlicenciée d'enseignement Christiane
Steenstrup
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
5/9 - slut 9/1, i alt 36 timer
Madame Ming aime parler de ses dix enfants
vivant dans divers lieux de l’immense Chine.
Fabule-t-elle au pays qui impose l’enfant unique ?
A-t-elle contourné la loi ? Aurait-elle sombré dans
une folie douce ? Eric-Emmanuel Schmitt nous offre un petit roman plein d’humour et de tendresse.
Thèmes : Eric-Emmanuel Schmitt, Bruxelles,
l’évolution de nos sociétés
Infos de la semaine
Grammaire : Répétitions
Livre : Les dix enfants que Madame Ming n’a
jamais eus, Lgf, Poche.
Vous pouvez acheter ce livre chez ‘Den Franske
Bogcafé’, www.denfranskebogcafe.dk.
Pas de cours le 2/1.
CONVERSATION (C1)
1521
TID
ONSDAG 10.30 - 13.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 125 LÆRERlicenciée d'enseignement Christiane
Steenstrup
PRIS
kr. 2330 (2060)
START
7/9 - slut 11/1, i alt 45 timer
Amélie Nothomb a transposé, avec humour et
impertinence, le fameux conte de Charles Perrault.
Ses dialogues sont fabuleux. Elle est tout simplement une auteure fantastique.
Thèmes : Amélie Nothomb, La Barbe bleue de
Perrault, Paris, les Grands d’Espagne, la Belgique.
Infos de la semaine.
Grammaire : Répétitions.
Livre : Barbe bleue d’Amélie Nothomb, Ed. Albin
Michel, Livre de Poche.
Vous pouvez acheter ce livre chez ‘Den Franske
Bogcafé’, www.denfranskebogcafe.dk.
Pas de cours le 4/1.
CONVERSATION (C1)
1522
TID
ONSDAG 14.00 - 16.35
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 125 LÆRERlicenciée d'enseignement Christiane
Steenstrup
PRIS
kr. 2330 (2060)
START
7/9 - slut 11/1, i alt 45 timer
Ecrit en 1863, ce roman anticipe le Paris du
XXème siècle.
Une éblouissante description de la capitale évoque
la grâce et la force de la métropole du futur. Mais
aussi ses problèmes puisque seuls l’argent et les
sciences mécaniques ont droit de cité sous le
contrôle culturel de l’État.
Thèmes : Jules Verne, son époque, Paris en 1960
et aujourd’hui.
Infos de la semaine.
Grammaire : Répétitions.
Livre : Paris au XXème siècle de Jules Verne,
Poche.
Vous pouvez acheter ce livre chez ‘Den Franske
Bogcafé’, www.denfranskebogcafe.dk.
Pas de cours le 4/1.
SPANSK – ESPAÑOL
Niveauer
Studieskolens kurser i spansk er fordelt
på basisniveau, mellemniveau og avanceret niveau. Niveauerne kan sammenholdes med Den europæiske referenceramme for sprog, se side 50.
Niveautest
Test dig selv i spansk på www.studieskolen.dk/sprogtest. Vi anbefaler, at du tager
vores grundige, online sprogtest, der
både består af en skriftlig og en mundtlig
del, hvor du skal lytte til og forstå talt
spansk.
Når du har taget sprogtesten, er det nemt
for dig at finde det helt rigtige kursus, og
sprogkonsulenten kan nemmere vejlede
dig.
Du kan næsten altid finde et kursus, der
passer til dit niveau.
BASISNIVEAU
TRIN 1 TIL 6
MELLEMNIVEAU
TRIN 7 TIL 12
AVANCERET NIVEAU
TRIN 13 til LENGUA Y CONVERSACIÓN
For begyndere eller deltagere, der kan lidt
spansk i forvejen.
Trin 1-3 dækker Basisniveau A1 i Den
europæiske referenceramme, trin 4-6
dækker Basisniveau A2.
Trin 7 til 9
For deltagere på mellemniveau og deltagere, som har behov for opfriskning. Trin
7 lige efter eksamen på B-niveau fra hf/
VUC eller gymnasiet.
Trin 7-9 dækker Mellemniveau B1 i Den
europæiske referenceramme.
For deltagere, der allerede taler godt
spansk, men vil føje flere nuancer til.
Trin 13 og 14 dækker Avanceret niveau
C1 i Den europæiske referenceramme.
Lengua y Conversación dækker Avanceret niveau C2 i Den europæiske referenceramme.
Vejledning
Du er velkommen til at skrive til sprogkonsulenten i spansk på [email protected] eller ringe på tlf. 33 18 79 79.
Trin 10 til 12
For viderekomne, også lige efter eksamen
på A-niveau fra hf/VUC eller gymnasiet.
Trin 10-12 dækker Mellemniveau B2 i Den
europæiske referenceramme.
Spanske film
Fortsætter mit hold?
Ja, de fleste hold fortsætter i næste katalog samme tid og sted og med samme
lærer.
Spanske, franske og italienske film i
Cinemateket. Hold øje via Facebook,
vores hjemmeside og nyhedsbrev.
INVITACIÓN
A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
DE LOS MUERTOS
El departamento de español invita a la popular y bien
conocida celebración del Día de los Muertos.
Están cordialmente invitados:
• Los estudiantes de todas las nacionalidades que
aprenden español
• Los estudiantes de España y Latinoamérica que
aprenden danés
Queremos ofrecer un espacio para poder practicar el
español y el danés y, de paso, conocer más a fondo
la celebración del Día de los Muertos.
Es gratis, regístrate en studieskolen.dk/spansk.
¡Anímate, te eperamos!
Viernes día 4 de noviembre
de las 16.00 a las 18.00 horas
Studieskolen, Borgergade 14, 1º
25
SPANSK – ESPAÑOL
Basisniveau
SPANSK 1 OG 2 - FOR BEGYNDERE (A1)1525
TID
MANDAG 17.30 - 20.05
STEDVognmagergade 8, 3. sal, aud. 324 LÆRER
Master of Arts Gerardo Palma
PRIS
kr. 2580 (2275)
START
5/9 - slut 16/1, i alt 51 timer
Lær spansk, så du kan klare dig på spansk på din
næste rejse.
Du får fra starten et godt ordforråd, som du kan
bruge i mange forskellige situationer, fx når du skal
på indkøb og café. Du lærer at hilse og præsentere dig og at fortælle lidt om dig selv og din familie.
Du lærer også tallene og at tale om vejret.
Du kommer til at kunne udtrykke dine meninger
og fortælle om dine interesser. Du lærer at bestille
billetter og bede om oplysninger, fx at spørge om
vej. Du lærer også klokken og andre tidsudtryk.
Vi gennemgår den mest grundlæggende grammatik og tager udgangspunkt i lærebogen Caminando, der giver dig mange informationer om Spanien
og Latinamerika.
Du skal vælge spansk 1 eller spansk 1 og 2, hvis
du aldrig har lært spansk, eller hvis du ikke har
opholdt dig i længere tid i et spansktalende land.
Lærebøger: Caminando (Grundbogen stk. 1A-4D)
og Caminando Øvebog (Gyldendal, begge nyeste
udgave).
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan med fordel købe dem på
www.gyldendal-uddannelse.dk.
ESPAÑOL 1 - LEARN SPANISH (A1)
1526
TID
MANDAG 19.30 - 21.10
STED
Borgergade 12, 2. sal, aud. 207 LÆRER
licenciada Ana Acosta
PRIS
kr. 2095 (1930)
START
5/9 - slut 12/12, i alt 28 timer
Learn Spanish in Copenhagen.
This course is for all nationalities and will be
taught entirely in Spanish and the instructions and
vocabulary will be given in small and incremental
steps, using relevant visual and auditory materials,
enabling you to understand and actively use
Spanish from day one. By the end of the course,
you will be able to introduce yourself and others,
ask and answer questions about personal details,
such as where you live, people you know and
things you have.
The course materials will be posted on Moodle,
our online learning platform.
8-16 students.
26
SPANSK 1 OG 2 - FOR BEGYNDERE MED
SPROGCOACHING (A1)
1527
TID
TIRSDAG 17.30 - 20.05
STEDVognmagergade 8, 1. sal, aud. 125
LÆRERElicenciada Andrea de Higes Andino
og licenciada Ana Acosta
PRIS
kr. 2930 (2680)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 42 timer
Lær spansk, så du kan klare dig på spansk på
din næste rejse.
Du får fra starten et godt ordforråd, som du
kan bruge i mange forskellige situationer, fx når
du skal på indkøb og café. Du lærer at hilse og
præsentere dig og at fortælle lidt om dig selv
og din familie. Du lærer også tallene og at tale
om vejret.
Du kommer til at kunne udtrykke dine meninger
og fortælle om dine interesser. Du lærer at
bestille billetter og bede om oplysninger, fx at
spørge om vej. Du lærer også klokken og andre
tidsudtryk.
Vi gennemgår den mest grundlæggende
grammatik og tager udgangspunkt i lærebogen
Caminando, der giver dig mange informationer
om Spanien og Latinamerika.
Du skal vælge spansk 1 eller spansk 1 og 2,
hvis du aldrig har lært spansk, eller hvis du ikke
har opholdt dig i længere tid i et spansktalende
land.
Lærebøger: Caminando (Grundbogen stk. 1A4D) og Caminando Øvebog (Gyldendal, begge
nyeste udgave).
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset
starter. Du kan med fordel købe dem på
www.gyldendal-uddannelse.dk.
Kurset består af 42 undervisningstimer på
holdet, og så får du oveni fire individuelle
sprogcoachingmøder med en af holdets to
undervisere.
På det første individuelle møde definerer du
sammen med din underviser dine behov og
udfordringer, og I lægger en plan for, hvad du
gerne vil arbejde med i løbet af kurset.
På de næste tre møder med underviseren
evaluerer I, hvordan forløbet skrider frem, og
I lægger en arbejdsplan for dig frem til jeres
næste møde.
Du får dit eget læringsrum, som vi opretter til
dig på en online platform. På den måde sikrer
vi, at du kan arbejde med præcis de materialer,
der er relevante for dig.
Det individuelle arbejde ved siden af kurset
er del af et internationalt udviklingsprojekt om
moderne former for sproglæring. Læs mere om
projektet på side 4.
8-16 kursister.
SPANSK 1 OG 2 - FOR BEGYNDERE (A1)1528
TID
ONSDAG 17.30 - 20.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 111 LÆRER
licenciada Ana Acosta
PRIS
kr. 2580 (2275)
START
7/9 - slut 18/1, i alt 51 timer
Se kursus 1525.
SPANSK 1 - FOR SENIORER (A1)
1529
TID
TORSDAG 10.00 - 11.40
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 118 LÆRER
licenciada Ana Acosta
PRIS
kr. 1800 (1610)
START
8/2 - slut 12/1, i alt 32 timer
Spansk for begyndere. Et kursus for dig, der gerne
vil have god tid til at lære spansk. Du lærer ord og
vendinger, som du kan bruge, når du skal præsentere dig, og når du køber ind eller spiser ude.
Vi har fokus på, at du får oparbejdet et godt
ordforråd, så du kan tale med en spanier eller
latinamerikaner i helt almindelige dagligdags
situationer.
Kursusmaterialet er inkluderet i prisen og bliver delt
ud på holdet. Du kan også få adgang til det via
vores online undervisningsplatform Moodle.
SPANSK 1 - FOR BEGYNDERE (A1)
1530
TID
TORSDAG 15.00 - 17.35
STEDLyngby private skole, Lyngby Hovedgade 56, Kgs. Lyngby, aud. 8A LÆRER
licenciada Rosa Cancela
LY N
PRIS
kr. 1530 (1370)
GBY
START
8/9 - slut 10/11, i alt 27 timer
Lær spansk, så du kan klare dig på spansk på din
næste rejse.
Du får fra starten et godt ordforråd, som du kan
bruge i mange forskellige situationer, fx når du skal
på indkøb og café. Du lærer at hilse og præsentere dig og at fortælle lidt om dig selv og din familie.
Du lærer også tallene og at tale om vejret.
Vi gennemgår den mest grundlæggende grammatik og tager udgangspunkt i lærebogen Caminando, der giver dig mange informationer om Spanien
og Sydamerika.
Du skal vælge spansk 1 eller spansk 1 og 2, hvis
du aldrig har lært spansk, eller hvis du ikke har
opholdt dig i længere tid i et spansktalende land.
Lærebøger: Caminando (Grundbogen stk. 1A-2D)
og Caminando Øvebog (Gyldendal, begge nyeste
udgave).
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan med fordel købe dem på
www.gyldendal-uddannelse.dk.
26
SPANSK – ESPAÑOL
SPANSK 1 - LEKTIEFRI FOR DE TRAVLE (A1)
1531
TID
FREDAG 16.30 - 18.10
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 109 LÆRER
Maria Teresa Alcacio Perez
FRE
PRIS
kr. 1910 (1720)
DA
G
START
7/9 - slut 13/1, i alt 32 timer
Spansk for begyndere – for dig, der ikke har tid til
at lave lektier, men alligevel gerne vil lære spansk.
Afslut ugen og start weekenden med to timers
spanskundervisning, hvor vi i pausen nyder et glas
spansk eller sydamerikansk vin.
Du får fra starten et godt ordforråd, som du kan
bruge i mange forskellige situationer, fx når du skal
på indkøb og café. Du lærer at hilse og præsentere dig og at fortælle lidt om dig selv og din familie.
Du lærer også tallene og at tale om vejret.
Vi gennemgår den mest grundlæggende grammatik og tager udgangspunkt i lærebogen Caminando, der giver dig mange informationer om Spanien
og Latinamerika.
Du skal vælge spansk 1 eller spansk 1 og 2, hvis
du aldrig har lært spansk, eller hvis du ikke har
opholdt dig i længere tid i et spansktalende land.
Lærebøger: Caminando (Grundbogen stk. 1A-2D)
og Caminando Øvebog (Gyldendal, begge nyeste
udgave).
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan med fordel købe dem på
www.gyldendal-uddannelse.dk.
Vin er inkluderet i prisen.
SPANSK 2 (A1)
1533
TID
MANDAG 17.30 - 20.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 120 LÆRER
cand.ling.merc. Jørgen Aabye
PRIS
kr. 1530 (1370)
START
5/9 - slut 7/11, i alt 27 timer
Bliv bedre til spansk. Lær at udtrykke dine meninger og fortælle om dine interesser – på spansk.
Du lærer at bestille billetter og bede om hjælp, fx
at spørge om vej. Du lærer også klokken og andre
tidsudtryk.
Du stifter bekendtskab med Nicaragua og Catalonien og får indblik i latinamerikansk og spansk
dagligliv og musikkultur.
Vi arbejder videre med verberne i nutid og fremtid
og tager hul på førnutid.
Hvis du tidligere har snuset lidt til det spanske
sprog og kan tale lidt spansk i nutid, eller hvis du
har fulgt vores kursus Spansk 1, så er Spansk 2
det rigtige hold for dig.
Lærebøger: Caminando (Grundbogen stk. 3A-4D)
og Caminando Øvebog (Gyldendal, begge nyeste
udgave).
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan med fordel købe dem på gyldendal-uddannelse.dk.
SPANSK 2 (A1)
1534
TID
TORSDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 125 LÆRER
licenciada Andrea de Higes Andino
PRIS
kr. 1530 (1370)
START
8/9 - slut 10/11, i alt 27 timer
Bliv bedre til spansk. Lær at udtrykke dine meninger og fortælle om dine interesser – på spansk.
Du lærer at bestille billetter og bede om hjælp, fx
at spørge om vej. Du lærer også klokken og andre
tidsudtryk.
Du stifter bekendtskab med Nicaragua og Catalonien og får indblik i latinamerikansk og spansk
dagligliv og musikkultur.
Vi arbejder videre med verberne i nutid og fremtid
og tager hul på førnutid.
Hvis du tidligere har snuset lidt til det spanske
sprog og kan tale lidt spansk i nutid, eller hvis du
har fulgt vores kursus Spansk 1, så er Spansk 2
det rigtige hold for dig.
Lærebøger: Caminando (Grundbogen stk. 3A-4D)
og Caminando Øvebog (Gyldendal, begge nyeste
udgave).
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan med fordel købe dem på gyldendal-uddannelse.dk.
SPANSK 3 OG 4 (A1/A2)
1535
TID
MANDAG 18.00 - 20.35
STED
Borgergade 14, 1. sal, aud. 131 LÆRER
Maria Teresa Alcacio Perez
PRIS
kr. 2580 (2275)
START
5/9 - slut 16/1, i alt 51 timer
Bliv bedre til at tale med spaniere og latinamerikanere. Du bliver bedre til at indgå i en samtale
på spansk, og du lærer flere måder at spørge og
argumentere på.
Du får et godt ordforråd, som du kan bruge, når
du er på rejse, du lærer fx at fortælle om seværdigheder og at bede om oplysninger.
Vi taler om boligformer og -indretning i de forskellige lande, og du lærer at fortælle om, hvor og
hvordan du selv bor.
Vi beskæftiger os også med emner som indvandring og ser på, hvilke kulturer der har sat sig
spor i Spaniens historie frem til 1492. Vi arbejder
med spørgsmål som fair trade og gadebørn i
Mellemamerika, og du får et godt indblik i spansk
og sydamerikansk kultur, fx de store spanske og
sydamerikanske fester.
Kurset er for dig, der allerede kan tale lidt spansk
og nu gerne vil lære mere eller har lyst til at repetere. Du lærer flere former af både de regelmæssige
og de uregelmæssige verber. Vi fortsætter gennemgangen af tillægsord og forskellige stedord.
Lærebøger: Caminando (Grundbogen stk. 5A-8C)
og Caminando Øvebog (Gyldendal, begge nyeste
udgave).
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan med fordel købe dem på
www.gyldendal-uddannelse.dk.
SPANSK 3 (A1)
1536
TID
TIRSDAG 17.30 - 20.35
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 018 LÆRER
cand.mag. Heidi Fechner
PRIS
kr. 1750 (1560)
START
6/9 - slut 8/11, i alt 32 timer
Bliv bedre til at tale med spaniere og latinamerikanere. Du bliver bedre til at indgå i en samtale
på spansk, og du lærer flere måder at spørge og
argumentere på.
Du får et godt ordforråd, som du kan bruge, når
du er på rejse, du lærer fx at fortælle om seværdigheder og at bede om oplysninger.
Vi taler om boligformer og -indretning i de forskellige lande, og du lærer at fortælle om, hvor og
hvordan du selv bor.
Vi arbejder både med Spanien og Cuba, så du
får indblik i, hvad bl.a. hovedstæderne Madrid og
Havanna har at byde på af kultur og historie.
Kurset er for dig, der allerede kan tale lidt spansk
og nu gerne vil lære mere eller har lyst til at
repetere. Vi gennemgår gerundium og datiden
præteritum, og vi fortsætter gennemgangen af
tillægsord og forskellige stedord.
Lærebøger: Caminando (Grundbogen stk. 5A-6D)
og Caminando Øvebog (Gyldendal, begge nyeste
udgave).
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan med fordel købe dem på ­
www.gyldendal-uddannelse.dk.
SPANSK 3 FOR SENIORER (A1)
1537
TID
ONSDAG 10.00 - 11.40
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 111 LÆRER
licenciada Ana Acosta
PRIS
kr. 2510 (2305)
START
7/9 - slut 18/1, i alt 34 timer
Spansk om formiddagen - her kan du lære spansk
i ro og mag.
Vi lægger vægt på, at du bliver god til at tale
spansk – fx taler vi om bolig og indretning, seværdigheder og turistmål, og du lærer at bede om
oplysninger.
Kurset er for dig, der gerne vil have god tid til at
arbejde med sproget, og som allerede kan tale lidt
spansk og nu gerne vil lære mere.
Vi gennemgår gerundium og datiden præteritum,
og vi fortsætter gennemgangen af tillægsord og
forskellige stedord.
Kursusmaterialet er inkluderet i prisen og bliver delt
ud på holdet for hver undervisningsgang. Du får
også adgang til det på vores online undervisningsplatform Moodle.
8-16 kursister.
27
SPANSK – ESPAÑOL
SPANSK 3 OG 4 (A1/A2)
1538
TID
ONSDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 436 LÆRERcand.ling.merc. Charlotte Steengaard
PRIS
kr. 2580 (2275)
START
7/9 - slut 18/1, i alt 51 timer
Bliv bedre til at tale med spaniere og latinamerikanere. Du bliver bedre til at indgå i en samtale
på spansk, og du lærer flere måder at spørge og
argumentere på.
Du får et godt ordforråd, som du kan bruge, når
du er på rejse, du lærer fx at fortælle om seværdigheder og at bede om oplysninger.
Vi taler om boligformer og -indretning i de forskellige lande, og du lærer at fortælle om, hvor og
hvordan du selv bor.
Vi beskæftiger os også med emner som indvandring og ser på, hvilke kulturer der har sat sig
spor i Spaniens historie frem til 1492. Vi arbejder
med spørgsmål som fair trade og gadebørn i
Mellemamerika, og du får et godt indblik i spansk
og sydamerikansk kultur, fx de store spanske og
sydamerikanske fester.
Kurset er for dig, der allerede kan tale lidt spansk
og nu gerne vil lære mere eller har lyst til at repetere. Du lærer flere former af både de regelmæssige
og de uregelmæssige verber. Vi fortsætter gennemgangen af tillægsord og forskellige stedord.
Lærebøger: Caminando (Grundbogen stk. 5A-8C)
og Caminando Øvebog (Gyldendal, begge nyeste
udgave).
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset
starter. Du kan med fordel købe dem på www.
gyldendal-uddannelse.dk.
28
SPANSK 3 (A1)
1539
TID
TORSDAG 18.00 - 20.35
STEDLyngby private skole, Lyngby Hovedgade 56, Kgs. Lyngby, aud. 8A LÆRER
licenciada Rosa Cancela
LY N
PRIS
kr. 1530 (1370)
GBY
START
8/9 - slut 10/11, i alt 27 timer
Bliv bedre til at tale med spaniere og latinamerikanere. Du bliver bedre til at indgå i en samtale
på spansk, og du lærer flere måder at spørge og
argumentere på.
Du får et godt ordforråd, som du kan bruge, når
du er på rejse, du lærer fx at fortælle om seværdigheder og at bede om oplysninger.
Vi taler om boligformer og -indretning i de forskellige lande, og du lærer at fortælle om, hvor og
hvordan du selv bor.
Vi arbejder både med Spanien og Cuba, så du
får indblik i, hvad bl.a. hovedstæderne Madrid og
Havanna har at byde på af kultur og historie.
Kurset er for dig, der allerede kan tale lidt spansk
og nu gerne vil lære mere eller har lyst til at
repetere. Vi gennemgår gerundium og datiden
præteritum, og vi fortsætter gennemgangen af
tillægsord og forskellige stedord.
Lærebøger: Caminando (Grundbogen stk. 5A-6D)
og Caminando Øvebog (Gyldendal, begge nyeste
udgave).
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset
starter. Du kan med fordel købe dem på www.
gyldendal-uddannelse.dk.
SPANSK 4 (A1)
1540
TID
ONSDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 125 LÆRER
licenciada Andrea de Higes Andino
PRIS
kr. 1530 (1370)
START
7/9 - slut 9/11, i alt 27 timer
Bliv endnu bedre til at indgå i en samtale med
spansktalende. Du bliver endnu bedre til at formulere dig, og du får udvidet dit ordforråd.
Vi øver samtale bl.a. om emner som indvandring
og ser på, hvilke kulturer der har sat sig spor i
Spaniens historie frem til 1492. Vi arbejder også
med spørgsmål som fair trade og gadebørn i
Mellemamerika.
Vi arbejder videre med den spanske grammatik,
bl.a. med de personlige og tilbagevisende stedord,
og du lærer også at anvende en anden af datiderne, imperfektum.
Lærebøger: Caminando (Grundbogen stk. 7A-8C)
og Caminando Øvebog (Gyldendal, begge nyeste
udgave).
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan med fordel købe dem på gyldendal-uddannelse.dk.
SPANSK 4 (A2)
1541
TID
TORSDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 418 LÆRER
cand.ling.merc. Jørgen Aabye
PRIS
kr. 2040 (1880)
START
8/9 - slut 10/11, i alt 27 timer
Se hold 1540.
8-16 kursister.
SPANSK 5 (A2)
1542
TID
MANDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 115 LÆRER
licenciada Andrea de Higes Andino
PRIS
kr. 1530 (1370)
START
12/9 - slut 14/11, i alt 27 timer
Vi arbejder videre med det spanske, så du opnår
en større grad af sproglig sikkerhed, når du skal
tale spansk i mange forskellige situationer.
Vi fokuserer på mundtlig udtryksfærdighed, men
også lytte- og læseforståelse gennem dialoger,
mundtlige præsentationer og ved hjælp af audiovisuelle materialer.
Du bliver bedre til at udtrykke dig i datid: vi gennemgår forskellen mellem perfektum, præteritum
og imperfektum, så du kan anvende dem mere
præcist og fortælle, hvad der er sket, med flere
nuancer og detaljer.
Undervisningsmaterialet vil være tilgængeligt på
vores online undervisningsplatform Moodle. Vi anvender Tag tyren ved hornene som udgangspunkt
for arbejdet med grammatik. Denne bog kan du
købe på www.tengbergmedia.com.
SPANSK 6 (A2)
1543
TID
ONSDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 018 LÆRER
licenciada Rosa Cancela
PRIS
kr. 2040 (1880)
START
7/9 - slut 9/11, i alt 27 timer
Vi har stadig fokus på at øve spansk tale, så dit
sprog bliver mere sammenhængende og flydende.
Vi går videre med grammatikken og gennemgår
bl.a. konjunktiv. Vi læser Moros en la costa, der
følger den marokkanske dreng, Alí, under hans
planlægning af flugten til Spanien, hvor han siden
bliver opdaget af den jævnaldrende spanske
dreng, Lucas. Bogen illustrerer på spændende vis,
hvilke dilemmaer og konsekvenser mødet mellem
de to drenge har.
Lærebøger: Moros en la costa af Dolores Soler Espiauba fra serien Ficción española, som kan købes
på www.gyldendal-uddannelse.dk og Tag tyren
ved hornene, som vi benytter som udgangspunkt
for arbejdet med grammatik. Denne bog kan du
købe på www.tengbergmedia.com.
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset
starter.
8-16 kursister.
SPANSK – ESPAÑOL
Mellemniveau
SPANSK 7 (B1)
1544
TID
MANDAG 17.00 - 19.20
STED
Borgergade 12, 2. sal, aud. 207 LÆRER
licenciada Ana Acosta
PRIS
kr. 3620 (3295)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 54 timer
Vi har stadig fokus på at øve spansk tale, så du
bliver mere tryg, når du taler spansk. Vi laver
mange sproglige aktiviteter, så du får mulighed
for at udvikle dit ordforråd og bruge sproget mere
sammenhængende og aktivt.
Vi repeterer den spanske grammatik, og du lærer
at udtrykke overraskelse, glæde, usikkerhed,
frustration samt drømme og håb.
Du får flere redskaber til at sige din mening mere
præcist.
Vi arbejder med tekster og lydfiler med autentisk
tale og ser korte film, så du får indblik i forskellige
sider af kulturen i spansktalende lande.
Til hver undervisningsgang har du adgang til undervisningsmateriale og supplerende materiale på
vores online undervisningsplatform Moodle.
Vi anvender Tag tyren ved hornene som udgangspunkt for arbejdet med grammatik. Denne bog kan
du købe på www.tengbergmedia.com.
8-16 kursister.
SPANSK 7 (B1)
1545
TID
ONSDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 115 LÆRER
cand.ling.merc. Jørgen Aabye
PRIS
kr. 2040 (1880)
START
7/9 - slut 9/11, i alt 27 timer
Lær at deltage aktivt i en samtale på spansk!
Vi taler om almindelige, kendte emner, og vi
lægger vægt på, at du kan deltage i samtalen på
spansk uden alt for mange fejl. Du lærer også at
give udtryk for dine synspunkter og holdninger.
Vi skal med bogen Flores de otro mundo leve
med i en spændende problematik om affolkning
af de spanske landsbyer, immigration, kønsroller,
kulturforskelle og menneskers flugt fra ensomheden. Vi læser bogen parallelt med, at vi ser den
prisbelønnede film af samme navn.
En gruppe kvinder ankommer med bus til den
castilianske landsby Santa Eulalia for at finde en
mand blandt landsbyens mange enlige mænd. Ud
fra dette arrangement udvikler der sig tre meget
forskellige forhold, hvori de store kulturforskelle
kommer op til overfladen.
Lærebøger: Bollaín y Llamazares: Flores de otro
mundo. Du kan købe bogen på www.gyldendal-uddannelse.dk.
Tag tyren ved hornene (Tengbergmedia) kan du
købe på www.tengbergmedia.com.
8-16 kursister.
SPANSK 8 (B1)
1546
TID
MANDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 323 LÆRER
licenciada Sylvia Maria Magnussen
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 54 timer
Lær at deltage aktivt i en samtale på spansk - vi
lægger vægt på, at du får et sammenhængende
og flydende sprog. Du lærer også at give udtryk for
dine synspunkter og holdninger.
Vi bruger bogen Voces de Protesta Buscando
Caminos som udgangspunkt for sammenligninger mellem Spanien, Latinamerika og Danmark.
Temaet er spaniernes reaktion på den økonomiske
krise i Spanien og de mange protestbevægelser,
som er skudt op som følge af krisen. Nogle af
bevægelserne er først og fremmest opstået som
kritik af det etablerede politiske system.
Der vil være skriftlige opgaver og mulighed for at
oversætte korte tekster.
Lærebøger: Voces de Protesta Buscando Caminos, som du kan bestille på www.gyldendal-uddannelse.dk.
Som udgangspunkt for arbejdet med den spanske
grammatik bruger vi Tag tyren ved hornene, som
du kan købe på www.tengbergmedia.com.
SPANSK 9 (B1)
1547
TID
MANDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 125 LÆRERcand.ling.merc. Charlotte Steengaard
PRIS
kr. 2580 (2275)
START
5/9 - slut 16/1, i alt 51 timer
Vi arbejder med de samfundsmæssige og kulturelle forhold, der er karakteristiske for Cuba lige nu.
Og vi skal også vende blikket bagud og se på de
store økonomiske, sociale og kulturelle forandringer, Cuba har undergået siden midten af 90’erne.
Cuba er under forandring, og genetableringen af
forholdet til USA, der kulminerede med Obamas
besøg i Havanna i marts i år, vil påvirke yderligere.
Vi sætter os ind i, hvilke synspunkter og holdninger
der hersker blandt cubanere såvel som eksilcubanere. Vi læser interviews, portrætter, blogindlæg,
lytter til musik og ser film.
Ved læsningen af kursets to bøger vil der være
særligt fokus på arbejdet med samtalefærdighed
og mundtlige præsentationer. Vi sætter fokus på
verbernes brug, faste udtryk og de forskellige
betydninger af ord.
Lærebøger: Cuba en cambio og Cuba en
Miami. Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden
kurset starter. Du kan med fordel købe dem på
gyldendal-uddannelse.dk. Tag tyren ved hornene,
som du kan købe på www.tengbergmedia.com,
bliver brugt som udgangspunkt for arbejdet med
grammatikken.
SPANSK 10 (B2)
1548
TID
TORSDAG 17.30 - 20.35
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 119 LÆRER
cand.mag. Heidi Fechner
PRIS
kr. 2335 (2145)
START
8/9 - slut 10/11, i alt 32 timer
En este curso trabajaremos con una entrevista en
la que cuenta una mujer política argentina sobre
la “desaparición” de su hijo durante la dictadura
militar en Argentina. Describe, sin sentimentalismo
y de manera emocionante, a la familia, la casa, los
niños, la solidaridad, las fiestas y los amigos, hasta
el incidente trágico que cambia su vida. Una narración muy conmovedora y sugestiva que causa
una impresión muy fuerte al lector y que va mucho
más lejos que el incidente concreto.
Usaremos el libro como punto de partida para leer
y debatir, haciendo énfasis en la comunicación
oral, el uso del vocabulario y repaso de la gramática, incluyendo tareas escritas.
Literatura: Bente Bisgaard, Después de la noche,
Systime. El libro se puede comprar en
www.systime.dk.
8-16 kursister.
SPANSK 11 (B2)
1549
TID
TIRSDAG 18.30 - 20.10
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 122 LÆRER
Maria Teresa Alcacio Perez
PRIS
kr. 2415 (2235)
START
6/9 - slut 10/1, i alt 30 timer
En este curso se tratarán aspectos y temas de
actualidad del mundo hispanohablante para los
cuales se aplicarán y practicarán los conocimientos lingüísticos y gramaticales adquiridos en
cursos anteriores en las diferentes habilidades.
Se ampliará el vocabulario relacionado a dichos
temas de actualidad y a través del uso de un blog
se fomentará la conversación y discusión de los
temas tratados a lo largo del curso.
Al final del curso los estudiantes podrán entender
las ideas principales de textos complejos que
traten temas concretos y abstractos, podrán
expresarse en forma oral con un grado suficiente
de fluidez y naturalidad, podrán producir textos
claros sobre temas diversos así como también
podrán expresar su opinón sobre temas variados
indicando acuerdo o desacuerdo.
Literatura: Aguirre, C. et al (2013) El mundo en
español, lecturas de cultura y civilización, nivel
B, Editorial Habla con eñe, S.L. Este libro se
distribuirá en clase y está incluido en el precio del
curso.
8-16 estudiantes.
29
SPANSK – ESPAÑOL
Avanceret niveau
SPANSK 13 (C1)
1550
TID
TIRSDAG 16.30 - 18.10
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 122 LÆRER
Maria Teresa Alcacio Perez
PRIS
kr. 1660 (1480)
START
6/9 - slut 10/1, i alt 30 timer
En este curso se presentarán aspectos y temas de
actualidad como el medio ambiente, la educación,
la emigración, la economía y muchos otros más.
Los participantes aplicarán y practicarán los conocimientos lingüísticos y gramaticales adquiridos
en cursos anteriores y las funciones comunicativas
como la formulación de opiniones, argumentos,
condiciones, sugerencias, acuerdo, desacuerdo e
hipótesis. También se ampliará el vocabulario con
colocaciones léxicas (combinaciones fijas entre
palabras para expresar ideas concretas y abstractas). A lo largo del curso se trabajará con textos,
materiales auténticos, películas, trabajo individual,
en parejas o en grupos sobre los temas elegidos
para el curso.
Al final del curso los estudiantes serán capaces
de comprender una amplia variedad de textos
extensos y de alto nivel y contenido lexical y
lingüístico que los acercará al nivel de un hablante
nativo.
Textos y ejercicios sobre los temas a tratar durante
el curso estarán disponibles en la plataforma
digital Moodle o serán entregados por la profesora
al inicio del curso.
LENGUA Y CONVERSACIÓN 1 (C1)
1551
TID
TIRSDAG 17.45 - 20.20
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 125 LÆRER
licenciada Rosa Cancela
PRIS
kr. 1530 (1370)
START
6/9 - slut 8/11, i alt 27 timer
En este curso trabajaremos con artículos periodísticos, textos literarios y reportajes de actualidad
con el fin de mejorar la expresión oral y comprensión auditiva.
La gramática también formará parte de la enseñanza, ya que nos ayudará a hablar y escribir
más correctamente.
El material se repartirá en clase y está incluído en
el precio.
LENGUA Y CONVERSACIÓN 2 (C2)
1552
TID
MANDAG 17.30 - 20.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 111 LÆRER
licenciada Rosa Cancela
PRIS
kr. 1580 (1420)
START
5/9 - slut 7/11, i alt 27 timer
El curso está dirigido a estudiantes capaces de
expresarse en español sin grandes dificultades y
que desean transmitir mensajes orales y escritos
con mayor rapidez y eficacia comunicativa. Se trabajará con textos literarios, artículos periodísticos,
traducciones, ejercicios gramaticales y recursos
audiovisuales. Según el tipo de texto se trabajará
de forma individual, en parejas, en grupos o se
discutirá en pleno.
El material se reparte en clase y está incluido en el
precio del curso.
Andre
spanskkurser
VINO Y VOCABULARIO - SMAG PÅ ORD OG
VIN1553
TID
FREDAG 17.00 - 18.30
STED
Borgergade 14, 1. sal, aud. 127 LÆRERcand.ling.merc. Charlotte Steengaard
PRIS
kr. 250 (250)
DATO
7/10 i alt 2 timer
Vi tager til Jerez de la Frontera i Andalusien på
denne aftens vinsmagning. Du får kendskab til,
hvilke særlige kulturelle træk der er karakteristiske
for byen, og hvad D.O. Jerez-Xérès-Sherry har
at byde på af vine. Mange forbinder Sherry med
søde, portvinslignende vine, men på denne smagning af de klassiske, Fino/Manzanilla, Amontillado,
Oloroso og PX, får du indblik i smagsbredden af
de vine, der af mange betragtes som de mest
undervurderede vine på markedet. Samtidig får du
udvidet dit spanske vinvokabular, denne gang med
udgangspunkt i den produktionsform - solera - der
er et særkende for Sherry. Få din nysgerrighed
stillet og bliv klogere.
På dette kursus kombinerer vi nydelse med ny
viden. Du får lejlighed til at smage flere forskellige vine og nippe til lidt pølse, ost og oliven.
Sommelier Marco de Mitri guider os gennem
vinsmagningen.
Aftenens oplæg vil foregå på en blanding af dansk
og letforståeligt spansk.
WORKSHOP: SYNG PÅ SPANSK
1554
TID
LØRDAG 13.30 - 16.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 108 LÆRER
cand.mag. Heidi Fechner
PRIS
kr. 450 (450)
START
29/10 - slut 5/11, i alt 6 timer
Syng på spansk! Det er sjovt – og effektiv indlæring – at synge på et andet sprog. På den måde
kan du lære både spanske ord og sætninger, og
samtidig er det sjovt og hyggeligt.
På workshoppen arbejder vi med teksten til
en spansk sang og/eller en flamencosang, og
bagefter synger vi den sammen. Hvis du har lyst
til at synge alene, er der også plads til det (men
det er absolut intet krav). Vi øver også de to typer
palmas, som man bruger i flamenco, vi skal nemlig
både læse, synge og klappe. Den sidste dag får vi
besøg af en guitarist, som vil akkompagnere os.
Alle er velkomne, uanset spanskniveau.
Få information om efterårets
arrangementer via vores
nyhedsbrev, Facebook og
hjemmesiden.
30
ITALIENSK
– ITALIANO
SPANSK
– ESPAÑOL
Niveauer
Studieskolens kurser i italiensk er fordelt
på basisniveau, mellemniveau og avanceret niveau. Niveauerne kan sammenholdes med Den europæiske referenceramme for sprog, se side 50.
Niveautest
Test dig selv i italiensk på www.studieskolen.dk/sprogtest. Vi anbefaler, at du tager
vores grundige, online sprogtest, der
både består af en skriftlig og en mundtlig
del, hvor du skal lytte til og forstå talt
italiensk.
Når du har taget sprogtesten, er det nemt
for dig at finde det helt rigtige kursus, og
sprogkonsulenten kan nemmere vejlede
dig.
Du kan næsten altid finde et kursus, der
passer til dit niveau.
BASISNIVEAU
TRIN 1 TIL 5
MELLEMNIVEAU
TRIN 6 TIL 12
AVANCERET NIVEAU
TRIN 13 TIL 15
TRIN 1 TIL 5
For begyndere eller kursister, der kan lidt
italiensk i forvejen.
Trin 1-3 dækker Basisniveau A1 i Den
europæiske referenceramme for sprog,
trin 4-5 dækker Basisniveau A2.
Se beskrivelsen af basisniveau på side
50.
Trin 6-8
For kursister på mellemniveau og opfriskning. Trin 6-8 dækker Mellemniveau B1
i Den europæiske referenceramme for
sprog.
Trin 6 eller 7 efter hf/stx- eksamen på
C-niveau. Trin 6-7 eller højere efter hf/
stx-eksamen på B-niveau.
For kursister, der allerede taler godt italiensk, men vil føje flere nuancer til.
Trin 13-15 dækker Avanceret niveau C1
i Den europæiske referenceramme for
sprog.
Trin 9-12
For viderekomne. Trin 9-12 dækker Mellemniveau B2 i Den europæiske referenceramme for sprog.
Trin 8-11 efter god hf/stx-eksamen på
B-niveau.
Trin 10-14 efter hf/stx-eksamen på
A-niveau.
Undervisningsmateriale og vejledning
Trin 1 og 2
Passaparola 1. Systime, seneste udgave,
men alle udgaver kan bruges.
Trin 3, 4 og 5
Passaparola 2. Systime, seneste udgave,
men alle udgaver kan bruges.
Vi beder dig anskaffe bøgerne inden
kursusstart. Du kan med fordel købe dem
på www.shop.systime.dk.
Trin 6 til 15
Se under det enkelte hold. Hvis der ikke
står, at du selv skal købe en bog, udleverer vi undervisningsmaterialet på holdet,
og det er inkluderet i prisen.
Vejledning
Du er velkommen til at skrive til sprogkonsulenten i italiensk på [email protected] eller ringe på tlf. 33 18 79 79.
Fortsætter mit hold?
Ja, de fleste hold fortsætter i næste katalog samme tid og sted og med samme
lærer.
31
ITALIENSK – ITALIANO
Basisniveau
ITALIENSK 1-2 - FOR BEGYNDERE (A1) 1560
TID
ONSDAG 10.00 - 12.35
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 119 LÆRER
cand.mag., ph.d. Giulia Longo
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 54 timer
Er du træt af ikke at kunne bestille en god kop italiensk kaffe, når du er i Italien? Så tag et sprogkursus og lær italiensk, så du kan klare dig på rejsen.
Vi øver forskellige situationer, når du skal på bar og
bestille kaffe og en sandwich eller de mange andre
lækre ting, man kan få på en italiensk bar – og når
du skal på pizzeria.
Vi har hele tiden fokus på, at du lærer selv at tale
italiensk og forstå italienere.
Du lærer selvfølgelig ikke bare at gå på bar, men
også de andre mest nødvendige ting, du har brug
for, når du er i Italien. Du lærer at sige goddag og
farvel på mange måder og på alle tider af døgnet.
Vi øver også situationer, hvor man skal købe ind i
forretninger.
Du lærer at fortælle lidt om dig selv og spørge til
andre – det er godt at kunne, for italienere vil som
regel gerne tale med os!
Du lærer om italienernes hverdag og deres ferier
og fester.
Det vigtige er, at du lærer at tale – allerede fra
første gang. Vi gennemgår den grundlæggende
grammatik, der er nødvendig i de forskellige situationer, men uden at terpe. Vi har også fokus på, at
din udtale bliver god og italiensk.
Vi tager udgangspunkt i lærebogen Passaparola 1
(vi læser stk. 0-12), Systime, nyeste udgave, men
alle udgaver kan bruges. Vi beder dig anskaffe
bogen, inden kurset starter. Du kan med fordel
købe den på shop.systime.dk.
ITALIENSK 1-2 - FOR BEGYNDERE (A1) 1561
TID
MANDAG 17.30 - 20.05
STEDVognmagergade 8, 1. sal, aud.
V014 LÆRER
cand.mag. Daniela Leucci
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 54 timer
Se hold 1560.
ITALIENSK 1-2 - FOR BEGYNDERE (A1) 1562
TID
ONSDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 024 LÆRER
cand.mag. Daniela Leucci
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 54 timer
Se hold 1560.
Alle italienskhold har sin egen
online platform – Moodle.
Her lægger læreren forskelligt
materiale til dit italienskkursus.
32
ITALIENSK 1 - FOR BEGYNDERE (A1) 1563
TID
ONSDAG 19.15 - 20.55
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 109 LÆRER
Leo Todaro
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 36 timer
Lær italiensk, så du kan klare dig på rejsen. Du
lærer det allermest nødvendige, du har brug for,
når du er i Italien.
Vi har hele tiden fokus på, at du lærer selv at tale
italiensk og forstå italienere.
Du lærer at sige goddag og farvel på mange
måder og på alle tider af døgnet.
Vi øver forskellige situationer, når du skal på bar og
bestille kaffe og en sandwich eller de mange andre
lækre ting, man kan få på en italiensk bar – og når
du skal på pizzeria. Vi øver også situationer, hvor
man skal købe ind i forretninger.
Du lærer at fortælle lidt om dig selv og spørge til
andre – det er godt at kunne, for italienere vil som
regel gerne tale med os!
Du lærer om italienernes hverdag og deres ferier
og fester.
Det vigtige er, at du lærer at tale – allerede fra
første gang. Vi gennemgår den grundlæggende
grammatik, der er nødvendig i de forskellige situationer, men uden at terpe. Vi har også fokus på, at
din udtale bliver god og italiensk.
Vi tager udgangspunkt i lærebogen Passaparola
1 (vi læser stk. 0-8), Systime, nyeste udgave, men
alle udgaver kan bruges. Vi beder dig anskaffe
bogen, inden kurset starter. Du kan med fordel
købe den på shop.systime.dk.
ITALIENSK 1-2 - FOR BEGYNDERE (A1) 1564
TID
TORSDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 437 LÆRER
cand.mag., ph.d. Francesca la Fiora
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
8/9 - slut 26/1, i alt 54 timer
Se hold 1560.
ITALIENSK 2 (A1)
1566
TID
MANDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 126 LÆRER
cand.ling.merc. Therese Hasforth
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
12/9 - slut 30/1, i alt 36 timer
Har du engang lært lidt italiensk og vil lære mere?
Eller har du fulgt vores kursus Italiensk 1? Så skal
du vælge Italiensk 2.
Du får et godt ordforråd, som du kan bruge,
når du går på et af de mange markeder i Italien
og i mange andre situationer, hvor du taler med
italienere.
Du får indblik i italiensk madkultur og i forskellige
andre sider af italiensk kultur.
Vi arbejder videre med den grundlæggende grammatik. Vi repeterer nutid og ’passato prossimo’,
og du lærer flere nyttige, uregelmæssige verber.
Du lærer også fx ejestedord, tidsudtryk og småord.
Vi tager udgangspunkt i lærebogen Passaparola,
der giver dig indblik i italienernes dagligliv.
Lærebog: Passaparola 1 (stk. 9-17), Systime,
nyeste udgave. Vi beder dig anskaffe bogen, inden
kurset starter. Du kan med fordel købe den på
shop.systime.dk.
ITALIENSK – ITALIANO
ITALIENSK 2 (A1)
1567
TID
TIRSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 423 LÆRER
Leo Todaro
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Har du engang lært lidt italiensk og vil lære mere?
Eller har du fulgt vores kursus Italiensk 1? Så skal
du vælge Italiensk 2.
Du får et godt ordforråd, som du kan bruge,
når du går på et af de mange markeder i Italien
og i mange andre situationer, hvor du taler med
italienere.
Du får indblik i italiensk madkultur og i forskellige
andre sider af italiensk kultur.
Vi arbejder videre med den grundlæggende grammatik. Vi repeterer nutid og ’passato prossimo’,
og du lærer flere nyttige, uregelmæssige verber.
Du lærer også fx ejestedord, tidsudtryk og småord.
Vi tager udgangspunkt i lærebogen Passaparola,
der giver dig indblik i italienernes dagligliv.
Lærebog: Passaparola 1 (stk. 9-17), Systime,
nyeste udgave. Vi beder dig anskaffe bogen, inden
kurset starter. Du kan med fordel købe den på
shop.systime.dk.
ITALIENSK 2-3 (A1)
1568
TID
ONSDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 323 LÆRER
cand.mag., ph.d. Francesca la Fiora
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 54 timer
Har du engang lært lidt italiensk og vil lære mere?
Eller har du fulgt vores kursus Italiensk 1? Så skal
du vælge Italiensk 2 eller Italiensk 2-3.
Du får et godt ordforråd, som du kan bruge,
når du går på et af de mange markeder i Italien
og i mange andre situationer, hvor du taler med
italienere.
Du får indblik i italiensk madkultur og i forskellige
andre sider af italiensk kultur.
Vi arbejder videre med den grundlæggende grammatik. Vi repeterer nutid og ’passato prossimo’,
og du lærer flere nyttige, uregelmæssige verber.
Du lærer også fx ejestedord, tidsudtryk og småord.
Vi tager udgangspunkt i lærebogen Passaparola,
der giver dig indblik i italienernes dagligliv.
Lærebøger: Passaparola 1 (vi starter ved stk. 9) og
Passaparola 2, Systime, nyeste udgave, men alle
udgaver kan bruges. Vi beder dig købe Passaparola 1, før kurset starter. Du kan med fordel købe
bøgerne på shop.systime.dk.
ITALIENSK 3 (A1)
1569
TID
MANDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 020 LÆRER
cand.mag. Jeanette Dideriksen
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 36 timer
Italiensk 3 er for dig, der kan tale lidt italiensk i
nutid og fortid, og som nu gerne vil enten repetere
eller lære mere.
Du lærer om italiensk familieliv, både i hverdagen
og i ferier. Du får et godt ordforråd, som du kan
bruge, når du selv vil fortælle noget, eller når du vil
stille spørgsmål – og forstå svarene.
Vi gennemgår forskellige stedord, og du lærer hele
tiden nye verber, også i ’condizionale’, som du tit
har brug for, når du skal bede om eller spørge om
noget på italiensk. Vi gennemgår også datiden
’imperfetto’ og bydeformerne, som du på italiensk
bruger i mange forskellige situationer til hverdag.
Vi lægger vægt på, at du får en god udtale.
Vi tager udgangspunkt i lærebogen Passaparola
2, der giver dig indblik i forskellige sider af det
italienske samfund.
Lærebog: Passaparola 2 (stk. 18-26), Systime,
nyeste udgave, men alle udgaver kan bruges. Vi
beder dig anskaffe den, inden kurset starter, du
kan med fordel købe den på shop.systime.dk.
ITALIENSK 3 (A1)
1570
TID
TIRSDAG 19.15 - 20.55
STED
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 503 LÆRER
cand.mag., ph.d. Giulia Longo
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Se hold 1569.
ITALIENSK 3 (A1)
1571
TID
ONSDAG 17.15 - 19.50
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 020 LÆRER
cand.mag., ph.d. Giulia Longo
PRIS
kr. 2040 (1880)
START
7/9 - slut 9/11, i alt 27 timer
Italiensk 3 er for dig, der kan tale lidt italiensk i
nutid og fortid, og som nu gerne vil enten repetere
eller lære mere.
Du lærer om italiensk familieliv, både i hverdagen
og i ferier. Du får et godt ordforråd, som du kan
bruge, når du selv vil fortælle noget, eller når du vil
stille spørgsmål – og forstå svarene.
Vi gennemgår forskellige stedord, og du lærer hele
tiden nye verber, også i ’condizionale’, som du tit
har brug for, når du skal bede om eller spørge om
noget på italiensk. Vi gennemgår en af bydeformerne, som du på italiensk bruger i mange forskellige situationer til hverdag.
Vi lægger vægt på, at du får en god udtale.
Vi tager udgangspunkt i lærebogen Passaparola
2, der giver dig indblik i forskellige sider af det
italienske samfund.
Lærebog: Passaparola 2 (stk. 18-22), Systime,
nyeste udgave, men alle udgaver kan bruges. Vi
beder dig anskaffe den, inden kurset starter, du
kan med fordel købe den på shop.systime.dk.
8-16 kursister.
Italienskafdelingen har
sin egen Facebook-side.
Her lægger vi sjove klip
fra undervisningen, tips
og ideer, info om lærerne. Alle er
velkomne til at bidrage til siden.
33
ITALIENSK – ITALIANO
ITALIENSK 4 (A2)
1572
TID
TIRSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 323 LÆRER
cand.mag., ph.d. Francesca la Fiora
PRIS
kr. 2580 (2365)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Italiensk 4 er for dig, der har et grundlæggende
kendskab til italiensk.
Du får udvidet dit ordforråd, så du er godt klædt
på til at argumentere og diskutere med italienere
om mange emner. Du stifter bekendtskab med
forskellige typer italienske tekster, fx avisartikler og
litteratur.
Vi gennemgår fremtid af verberne og flere stedord,
og vi repeterer datiderne og bydemåde. Vi har
fortsat fokus på udtalen, som er så vigtig for at
blive forstået.
Lærebog: Passaparola 2 (stk. 27-35), Systime,
nyeste udgave, men alle udgaver kan bruges. Vi
beder dig anskaffe bogen, inden kurset starter. Du
kan med fordel købe den på shop.systime.dk.
8-16 kursister.
ITALIENSK 4-5 (A2)
1573
TID
TIRSDAG 9.30 - 12.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 111 LÆRER
cand.mag. Alessandra Sicuro
PRIS
kr. 3440 (3135)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 51 timer
Træn intensivt! Kom med på dette lille hold, hvor
du får masser af muligheder for at bruge og udvide
dit italiensk og lære om italiensk kunst, mad og
kultur.
Italiensk 4-5 er for dig, der har et grundlæggende
kendskab til italiensk.
Du får udvidet dit ordforråd, så du er godt klædt
på til at argumentere og diskutere med italienere
om mange emner. Du stifter bekendtskab med
forskellige typer italienske tekster, fx avisartikler og
litteratur.
Vi gennemgår fremtid af verberne og flere stedord,
og vi repeterer datiderne og bydemåde, og så går
vi i gang med konjunktiv. Vi har fortsat fokus på
udtalen, som er så vigtig for at blive forstået.
Lærebog: Passaparola 2 (stk. 27-39), Systime,
nyeste udgave, men alle udgaver kan bruges. Vi
beder dig anskaffe bogen, inden kurset starter. Du
kan med fordel købe den på shop.systime.dk.
Ingen undervisning 3. januar.
8-16 kursister.
ITALIENSK 4-5 (A2)
1574
TID
TIRSDAG 10.00 - 12.35
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 118 LÆRER
cand.ling.merc. Laura Valesin
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 54 timer
Italiensk 4-5 er for dig, der har et grundlæggende
kendskab til italiensk.
Du får udvidet dit ordforråd, så du er godt klædt
på til at argumentere og diskutere med italienere
om mange emner. Du stifter bekendtskab med
forskellige typer italienske tekster, fx avisartikler og
litteratur.
Vi gennemgår fremtid af verberne og flere stedord,
og vi repeterer datiderne og bydemåde, og så går
vi i gang med konjunktiv. Vi har fortsat fokus på
udtalen, som er så vigtig for at blive forstået.
Lærebog: Passaparola 2 (stk. 27-39), Systime,
nyeste udgave, men alle udgaver kan bruges. Vi
beder dig anskaffe bogen, inden kurset starter. Du
kan med fordel købe den på shop.systime.dk.
ITALIENSK 5 (A2)
1575
TID
TIRSDAG 17.15 - 19.50
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 023 LÆRER
cand.ling.merc. Laura Valesin
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 54 timer
Få styr på de svære ting i den italienske grammatik. Vi gennemgår nogle af de sværeste former af
verberne, nemlig 'passato remoto' og konjunktiv
i nutid og fortid. Du lærer også at bruge passiv.
Vi gennemgår de sammensatte pronominer og
forskellige andre emner i grammatikken.
Lærebogen giver dig indblik i livet i Italien, fx gennem læserbreve og tekster om italiensk tv. Vi læser
også litteratur om Italiens historie.
Når du er færdig med kurset, har du gennemgået
al den grundlæggende italienske grammatik, og
du kan i princippet tale korrekt italiensk med brug
af alle tider og måder. Du vil have oparbejdet et
ordforråd, du kan bruge i de fleste situationer, når
du taler med en italiener. Du vil have fået et indblik i
italiensk kultur og dagligliv.
Lærebog: Passaparola 2 (lek. 36-44), Systime,
nyeste udgave, men alle udgaver kan bruges.
Vi beder dig anskaffe bogen, inden kurset starter,
du kan med fordel købe den på shop.systime.dk.
Hvis du ikke har bogen i forvejen, kan du evt. låne
den på dit lokale bibliotek.
ITALIENSK 5-6 (A2-B1)
1576
TID
ONSDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 324 LÆRER
cand.ling.merc. Laura Valesin
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 54 timer
Vi læser de sidste fem kapitler i Passaparola 2 (lek.
40-44) og bruger ekstra tid på at gå i dybden med
kapitlernes temaer: læserbreve, tegneserier, den
katolske kirke, 2. verdenskrig og eventyr.
Når du er færdig med kurset, har du gennemgået
al den grundlæggende italienske grammatik, og
du kan i princippet tale korrekt italiensk med brug
af alle tider og måder. Du vil have oparbejdet et
ordforråd, du kan bruge i de fleste situationer, når
du taler med en italiener. Du vil have fået et indblik i
italiensk kultur og dagligliv.
Lærebog: Passaparola 2 (lek. 40-44), Systime,
nyeste udgave, men alle udgaver kan bruges. Vi
beder dig anskaffe bogen, inden kurset starter, du
kan med fordel købe den på shop.systime.dk. Hvis
du ikke har bogen i forvejen, kan du evt. låne den
på dit lokale bibliotek.
Mellemniveau
ITALIENSK 6 (B1)
1578
TID
TORSDAG 9.30 - 12.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 109 LÆRER
cand.mag., ph.d. Francesca la Fiora
PRIS
kr. 3620 (3295)
START
8/9 - slut 26/1, i alt 54 timer
Ci eserciteremo sulla conversazione, faremo
esercizi di ripetizione della grammatica, di ascolto
e di pronuncia.
Approfondirai la conoscenza dell’Italia e degli
italiani attraverso la lettura di alcuni testi facili che
riguardano la cultura, i viaggi, l'arte, la gastronomia
e le tradizioni del Bel Paese – così avrai la possibilità di migliorare il tuo italiano attraverso un metodo
sostanzialmente comunicativo.
Vi consigliamo di comprare il libro Read&Think
Italian (libro+cd). È possibile comprare il libro on
line nel sito www.amazon.co.uk.
8-16 corsisti.
Rejse til Trieste
I maj 2017 tager vi på studietur til Trieste og omegn.
Mere info om rejsen på studieskolen.dk/italiensk.
34
ITALIENSK – ITALIANO
ITALIENSK 6 (B1)
1579
TID
TIRSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 423 LÆRER
Leo Todaro
PRIS
kr. 2045 (1830)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Leggeremo racconti e articoli facili. Faremo
conversazione e ascolti, in modo da rendere il tuo
italiano più fluente, concentrandoci principalmente
sul lessico, per imparare nuove parole e modi di
dire. Ripasseremo insieme le strutture grammaticali
di base e quelle più avanzate, esercitandoci ad
esempio sulla differenza tra passato prossimo e
imperfetto, pronomi vari e congiuntivo nei tempi
semplici.
Il materiale sarà distribuito dall'insegnante ed è
incluso nel prezzo.
ITALIENSK 7 (B1)
1580
TID
ONSDAG 9.30 - 12.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 118 LÆRER
cand.mag. Alessandra Sicuro
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 54 timer
Qui avrai l’occasione per partecipare attivamente
e perfezionare il tuo italiano e la grammatica.
Svolgeremo varie attività - individuali e di gruppo e useremo letture, immagini e brevi video.
Argomenti: la vita, la società e la cultura in Italia.
Materiale:
1. Compendio con articoli vari, distribuito in classe.
2. Grammatica A. Latino, M. Muscolino: “Una
grammatica italiana per tutti, vol. 2” (Edilingua). Il libro si compra su www.edilingua.it o su www.ibs.it.
3. Sceglieremo un libro di narrativa.
ITALIENSK 7 (B1)
1581
TID
MANDAG 17.30 - 20.05
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 018 LÆRER
Sara Manes
PRIS
kr. 2040 (1880)
START
5/9 - slut 7/11, i alt 27 timer
Leggeremo brani tratti da un libro scelto insieme
che descrive l'Italia, gli italiani e la cultura del Bel
Paese, sviluppando le abilità di comunicazione
e dibattito e ripercorrendo le tappe fondamentali
della grammatica per rafforzare la proprietà di
linguaggio.
8-16 corsisti.
ITALIENSK 7 (B1)
1582
TIDTIRSDAG 17.15 - 18.55
STEDVognmagergade 8, 3. sal, aud. 323 LÆRER
cand.mag., ph.d. Francesca la Fiora
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Ci eserciteremo sulla conversazione, faremo esercizi di ripetizione della grammatica, di ascolto e di
pronuncia. Approfondirai la conoscenza dell´Italia e
degli italiani attraverso la lettura di alcuni testi facili
che riguardano la cultura, i viaggi, l’arte, la gastronomia e le tradizioni del Bel Paese – avrai così la
possibilità di migliorare il tuo italiano attraverso un
metodo sostanzialmente comunicativo.
Si consiglia di comprare il libro Read&Think Italian
(libro+cd). È possibile comprare il libro on line nel
sito www.amazon.co.uk.
ITALIENSK 8 (B1)
1583
TID
MANDAG 9.30 - 12.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 119 LÆRER
cand.mag. Alessandra Sicuro
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 54 timer
Gli argomenti sono: la vita, la società e la cultura
in Italia.
Faremo uso di varie attività - individuali e di gruppo
- di letture ed immagini, per farti partecipare
attivamente, articolare e perfezionare il tuo italiano
e la grammatica.
Materiale:
1. Compendio con articoli vari, distribuito in classe.
2. Continuiamo a leggere: Niccolò Ammaniti: ”Io
non ho paura” (Einaudi editore).
3. Grammatica A. Latino, M. Muscolino: “Una
grammatica italiana per tutti, vol. 1” (Edilingua).
I libri si comprano su www.edilingua.it o su www.
ibs.it.
ITALIENSK 8 (B1)
1584
TID
MANDAG 16.50 - 19.05
STED
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 501 LÆRER
Leo Todaro
PRIS
kr. 2805 (2565)
START
5/9 - slut 16/1, i alt 40 timer
Leggeremo e discuteremo racconti facili, articoli
e altri testi autentici. Lavoreremo a migliorare la
qualità della tua produzione orale e la tua capacità
di comprensione dell’italiano scritto e parlato.
Dedicheremo particolare attenzione al lessico,
concentrandoci su nuove parole e modi di dire.
Ripasseremo, tra le altre cose, i pronomi, il condizionale e l’imperativo.
Il materiale verrà distribuito dall'insegnante ed è
incluso nel prezzo.
Non c'è lezione il 2 gennaio.
8-16 corsisti.
CONVERSAZIONE E CULTURA DI SABATO
(B1)1585
TID
LØRDAG 10.00 - 12.35
STED
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 503 LÆRER
cand.mag., ph.d. Francesca la Fiora
LØR
PRIS
kr. 2215 (2035)
DA
G
START
10/9 - slut 14/1, i alt 30 timer
Questo corso si rivolge a chi ha una buona
conoscenza della grammatica e desidera esercitarsi nella conversazione della lingua italiana.
Conversando su tematiche di volta in volta diverse,
conosceremo insieme alcuni aspetti della cultura e
della società italiana. Ci eserciteremo anche nella
conversazione della vita quotidiana, così sarai in
grado di gestire una conversazione con gli italiani
in situazioni diverse, viaggiando in Italia. Renderemo la lezione del sabato mattina in classe piacevole e rilassata, mirando su una buona atmosfera.
Le date: 10/9, 24/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11,
26/11, 3/12, 17/12 e 14/1.
8-16 corsisti.
35
ITALIENSK – ITALIANO
CONVERSAZIONE DI LUNEDÍ (B2)
1586
TID
MANDAG 17.30 - 20.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 123 LÆRER
cand.mag., ph.d. Francesca la Fiora
PRIS
kr. 3105 (2835)
START
12/9 - slut 16/1, i alt 45 timer
Leggeremo insieme un romanzo autentico e attuale, la cui lettura sarà facilitata da glosse che fornirà
l'insegnante. Svilupperemo le principali abilità
linguistiche attraverso numerose attività di conversazione, esercizi di ascolto e di fonetica. Faremo
inoltre esercizi e ripasso della grammatica.
Non c'è lezione il 2 gennaio.
8-16 corsisti.
ITALIENSK 10 (B2)
1587
TID
FREDAG 10.00 - 12.35
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 125 LÆRERcand.ling.merc. Rossana Marisa
Soro
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
9/9 - slut 27/1, i alt 54 timer
Perché non rendere il tuo italiano più fluente e
corretto? Perché non arricchire il tuo vocabolario?
Il materiale di base è il romanzo autobiografico
“Vestivamo alla marinara” di Susanna Agnelli (che
leggeremo minuziosamente, valutando il contenuto
in una prospettiva storica e umana); un manuale di
uso pratico della lingua e l'eserciziario “La Grammatica. Italiensk grammatik. Øvebog” di Flemming
Forsberg, Gyldendal. Per diversificare il contenuto
delle lezioni, useremo tasks basati su giochi
didattici, su canzoni e su brevi testi come novelle,
articoli giornalistici e spot pubblicitari.
ITALIENSK 11 (B2)
1588
TID
TIRSDAG 13.00 - 15.10
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 125 LÆRER
Leo Todaro
PRIS
kr. 3060 (2820)
START
13/9 - slut 17/1, i alt 40 timer
Leggeremo e discuteremo "Sostiene Pereira", il
capolavoro del grande Antonio Tabucchi: ambientato a Lisbona durante la dittatura di Salazar, è
l’affascinante storia di un anziano giornalista solo e
pauroso che ritrova se stesso attraverso l’incontro
con un giovane anarchico. Prenderemo spunto
dal testo per fare esercizi sulla grammatica e sul
lessico. Parallelamente faremo numerose attività
per conversare, ripassare, potenziare il tuo lessico
e la tua proprietà di linguaggio.
Riceverai in tempo utile le prime pagine, il libro lo
prenderemo insieme.
7-14 corsisti.
36
Commedia dell’Arte
Commedia dell’Arte opstod i Italien i 1500-tallet og var noget nær
en folkelig og teatermæssig revolution i en tid, hvor gamle græske
komedier og tragedier blev spillet på græsk, og kristne liturgispil
blev spillet på latin. Begge dele af eliten og for eliten.
Cand.mag. Niels-Martin Josefsen fortæller om denne unikke
­italienske teatertradition og dens plads i teaterhistorien.
Det foregår på dansk.
Arrangementet er gratis, og du skal ikke tilmelde dig.
Lørdag 12. november kl. 14.00
Studieskolen, Borgergade 14, København
ITALIENSK 12 (B2)
1589
TID
MANDAG 16.30 - 19.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 119 LÆRER
cand.mag. Alessandra Sicuro
PRIS
kr. 2715 (2390)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 54 timer
Leggeremo articoli tratti dai giornali italiani o brani
del romanzo prescelto, osserveremo brevi video
o opere d’arte e ne discuteremo per approfondire
temi che riguardano la vita, la società e la cultura
in Italia, oggi e in passato.
Obiettivo: il corso è orientato verso la conversazione e la partecipazione attiva e costante dei partecipanti, attraverso attività di vario tipo, individuali
o di gruppo.
Materiale:
1. Compendio con articoli vari, distribuito in classe.
2. Continuiamo a leggere: Niccolò Ammaniti: ”Io
non ho paura” (Einaudi editore).
3. Grammatica A. Latino, M. Muscolino: “Una
grammatica italiana per tutti”, vol. 2” (Edilingua).
I libri si comprano su www.edilingua.it o su www.
ibs.it.
ITALIENSK 12 (B2)
1590
TID
ONSDAG 17.00 - 19.10
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 109 LÆRER
Leo Todaro
PRIS
kr. 2805 (2565)
START
14/9 - slut 18/1, i alt 40 timer
Antonio Manzini ha letto il maestro Scerbanenco.
E lo ha capito. Creando Rocco Schiavone, Manzini
ci dona un personaggio forte e tragico quanto
Duca Lamberti. Leggeremo “La costola di Adamo”, il secondo romanzo con Rocco Schiavone,
poliziotto romano finito nella fredda Aosta per
punizione. Schiavone è un personaggio complesso, abilissimo sbirro con qualche ombra - il suo
passato è misterioso, il suo futuro assai incerto.
Si troverà a indagare su un presunto suicidio:
una storia cupa, avvincente, dal tema tristemente
attuale.
Il testo, con i suoi dialoghi autentici, ci servirà non
solo per il dibattito in classe, ma anche per interessanti osservazioni sulla lingua di oggi.
Parallelamente faremo numerose attività per conversare, ripassare, potenziare il tuo lessico e la tua
proprietà di linguaggio.
8-16 corsisti.
ITALIENSK – ITALIANO
Avanceret niveau
ITALIENSK 13 (C1)
1592
TID
MANDAG 17.00 - 19.05
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 125 LÆRER
cand.mag. Susanne Gram Larsen
PRIS
kr. 2105 (1865)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 40 timer
Conversazione su testi di scrittori triestini, p.es.
Svevo, Slataper, Magris e Saba nonché articoli
sugli alpini e sull’Italia nord-occidentale durante la
prima guerra mondiale.
Gli argomenti grammaticali da trattare verranno
scelti dai corsisti.
Non c'è lezione il 3 ottobre e il 2 gennaio.
ITALIENSK 14 (C1)
1593
TID
MANDAG 10.00 - 12.35
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 109 LÆRER
Leo Todaro
PRIS
kr. 3440 (3135)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 51 timer
Una antica locanda, un paesino della Calabria, il
sogno di un uomo testardo, la sua amicizia con
un fotografo tedesco, una narrazione avvincente
e commovente che abbraccia tre generazioni e
racconta l'incontro tra mondi e culture diverse.
Tutto questo è "Tra due mari", uno dei migliori
romanzi di Carmine Abate, autore che gode oggi
di un meritato successo, in patria e all'estero.
Nella seconda parte del corso approfondiremo
con letture autentiche la nostra conoscenza della
Calabria: delle sue tradizioni e bellezze, ma anche
del fenomeno ‘Ndrangheta, la potente organizzazione criminale nata qui, ma ramificata ormai in tutta
Italia. Ci prenderemo inoltre il tempo per piccole
conversazioni, ripassi ed esercizi di lessico.
Riceverai in tempo utile le prime pagine, il libro lo
prenderemo insieme.
Non c'è lezione il 2 gennaio.
8-16 corsisti.
ITALIENSK 14 (C1)
1594
TID
TORSDAG 10.00 - 12.15
STED
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 502 LÆRER
Leo Todaro
PRIS
kr. 2105 (1865)
START
15/9 - slut 26/1, i alt 40 timer
Una antica locanda, un paesino della Calabria, il
sogno di un uomo testardo, la sua amicizia con
un fotografo tedesco, una narrazione avvincente
e commovente che abbraccia tre generazioni e
racconta l'incontro tra mondi e culture diverse.
Tutto questo è "Tra due mari", uno dei migliori
romanzi di Carmine Abate, autore che gode oggi
di un meritato successo, in patria e all'estero.
Nella seconda parte del corso approfondiremo
con letture autentiche la nostra conoscenza della
Calabria: delle sue tradizioni e bellezze, ma anche
del fenomeno ‘Ndrangheta, la potente organizzazione criminale nata qui, ma ramificata ormai in tutta
Italia. Ci prenderemo inoltre il tempo per piccole
conversazioni, ripassi ed esercizi di lessico.
Riceverai in tempo utile le prime pagine, il libro lo
prenderemo insieme.
Non c'è lezione il 5 gennaio.
ITALIENSK 14 (C1)
1595
TID
TIRSDAG 17.15 - 18.55
STED
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 503 LÆRER
cand.mag., ph.d. Giulia Longo
PRIS
kr. 2580 (2365)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Iscriviti a questo corso se ami l'Italia e desideri approfondire la sua cultura: seguiremo infatti notizie
di prima mano dal Bel Paese, con questioni che
spaziano dai dibattiti vivaci su carta stampata agli
aggiornamenti on-line, ripassando la grammatica
e giocando in classe con quiz, video e ricette di
cucina.
Inoltre, concorderemo insieme un bel libro di
un autore o di un'autrice attuale da leggere e
discutere insieme. Ognuno è il benvenuto con la
sua proposta.
8-16 corsisti.
I CLASSICI DI DOMANI: L'AMICA GENIALE
(C1)1596
TID
TORSDAG 17.15 - 18.55
STEDVognmagergade 8, stuen, aud. 023 LÆRER
Leo Todaro
PRIS
kr. 2815 (2600)
START
8/9 - slut 26/1, i alt 36 timer
Leggeremo "L'amica geniale", primo volume della
acclamata tetralogia di Elena Ferrante, la misteriosa autrice amatissima in Italia e all'estero. Nella
Napoli povera del primo dopoguerra seguiamo l'infanzia e l'adolescenza di Lenù e Lila, amiche, compagne di giochi e di scuola. Intorno a loro una fitta
trama di personaggi i cui destini intrecciati danno
luogo a un appassionante epos popolare. La storia
di Lenù e Lila, la loro lotta per sopravvivere in un
mondo drammaticamente arretrato e maschilista,
diventa anche l'impietoso ritratto dei successi e
insuccessi di una generazione, di un paese.
Siete pregati di procurarvi il libro e di leggere le
prime 25 pagine per il primo incontro.
7-14 corsisti.
CINEFORUM
I efteråret samarbejder vi
med Cinemateket om en
række italienske, franske
og spanske film. Hold øje
via Facebook, vores
hjemme­­side og nyhedsbrev.
37
ITALIENSK – ITALIANO
SÆRLIGE ITALIENSKKURSER
PARLARE CON LE MANI
1598
TID
LØRDAG 14.00 - 17.30
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 115
LÆRER
cand.mag. Jeanette Dideriksen
PRIS
kr. 525 (500)
DATO
lørdag 24/9, i alt 4 timer
Italienerne bruger ikke bare munden, når de taler de inddrager hele kroppen!
Italiensk kropssprog udgør et komplekst kommunikationssystem, der enten erstatter eller kører
parallelt med det talte sprog, men hvad betyder de
enkelte ”gesti” egentlig?
På kurset gennemgår vi mange forskellige ”gesti”
og ser på deres brug og betydning. Vi ser på eksempler på italiensk gestik ud fra billeder, filmklip,
tegnefilm og meget mere, ligesom du får rig mulighed for selv at afprøve ”i gesti italiani” i praksis.
Kurset foregår på dansk og henvender sig til alle
niveauer, da de italienske indslag bliver oversat
til dansk efter behov, og de italienske taleøvelser
med inddragelse af ”i gesti” bliver tilpasset kursisternes niveau.
I prisen er inkluderet et glas vin og lidt italienske
snacks.
SABATO IN MUSICA: I CANTAUTORI (A2-C1)
1600
TID
LØRDAG 14.00 - 17.30
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 115 LÆRER
Leo Todaro
PRIS
kr. 525 (500)
DATO
lørdag 29/10, i alt 4 timer
Un sabato autentico e appassionato: canzoni e
musica italiane, accompagnate da vino e salumi
italiani (inclusi nel prezzo).
La musica popolare italiana è un giardino fiorito
tutto da esplorare. In questo incontro ci occuperemo dei mitici cantautori italiani. Tutto comincia a
Sanremo, nel 1958, quando Modugno intonando
“Vooolareee…” con le braccia aperte ad aeroplano,
in 3 minuti sposta le lancette in avanti di 20 o 30
anni. È una storia che merita di essere raccontata.
E chi può farlo meglio del nostro Leo Todaro, musicista e cantante oltre che insegnante di italiano?
Da Modugno, ai primi cantautori liguri – Paoli, Bindi, Tenco – a quelli milanesi, bolognesi e romani,
finendo a Napoli, dove il pop si è fuso col Blues
e col Rock & Roll: un Giro d’Italia in musica, che
faremo insieme in tre ore e mezza.
Ascolteremo le canzoni più belle e proveremo
a cantarle. Di alcune analizzeremo i testi, per
imparare, ma anche per provare a catturarne e
gustarne la poesia e la bellezza. Torneremo a casa
col sorriso sulle labbra, pronti a cominciare, o ad
ampliare, una collezione di musica italiana DOC.
L’incontro sarà in un italiano piano e comprensibile
ed è quindi aperto a tutti gli studenti a partire dal
livello post-principianti (A2).
SABATO IN MUSICA: LE SIGNORE DELLA
MUSICA ITALIANA (A2-C1) 1601
TID
LØRDAG 14.00 - 17.30
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 115 LÆRER
Leo Todaro
PRIS
kr. 525 (500)
DATO
lørdag 26/11, i alt 4 timer
Un sabato autentico e appassionato: canzoni e musica italiane, accompagnate da vino e salumi italiani.
Tutti amano Ella Fitzgerald o Edith Piaf. Pochi conoscono invece le signore della musica
italiana: Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Fiorella
Mannoia, per citarne alcune. In questo secondo
incontro ci concentreremo dunque sulle signore
della musica italiana. Sotto la guida di Leo Todaro,
ne ricostruiremo la storia e l’importanza per il
costume italiano. Anche stavolta ascolteremo e
canteremo le più belle canzoni, analizzeremo i testi
e sottolineeremo le parole più interessanti, per
portarle con noi, nel cuore e nelle orecchie.
L’incontro sarà in un italiano piano e comprensibile
ed è quindi aperto a tutti gli studenti a partire dal
livello post-principianti (A2).
38
GRAMMATIK: PRONOMINER OSV.
1602
TID
LØRDAG 9.45 - 14.00
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 108 LÆRER
cand.mag. Susanne Gram Larsen
PRIS
kr. 575 (550)
DATO
lørdag 12/11, i alt 4 timer
Vi tager et overordnet blik på de italienske pronominer, dog uden at gennemgå dem slavisk. Vi slår
ned på de svære områder, som fx hvor et eventuelt pronomen skal placeres i forhold til verbet. Vi
ser også på forskelle på dansk og italiensk med
hensyn til, om verberne kræver objekt eller ej. Og i
så fald hvilket!
Der er sat god tid af til, at vi afslutter med at spise
frokost sammen (inkluderet i prisen).
PASSAPAROLA 1: COMPITI COMUNICATIVI
1604
TID
LØRDAG 10.00 - 13.30
STED
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 501 LÆREREcand.ling.merc. Rossana Marisa
Soro og cand.mag. Daniela Leucci
PRIS
kr. 525 (500)
DATO
lørdag 8/10, i alt 4 timer
Savner du at træne talefærdighed? Synes du
måske, det går lidt for hurtigt med Passaparola 1,
og kunne du tænke dig at fordybe dig lidt i den?
Så kom med på denne workshop med Daniela og
Rossana, der har udvalgt de bedste aktiviteter fra
bogen til jer.
Dagen er dedikeret til at løse kommunikative
opgaver fra vores grundbog sammen i grupper på
italiensk.
Medbring blot din bog og dine noter og glæd
dig til at tale italiensk med andre begyndere fra
Studieskolen.
PASSAPAROLA 2: COMPITI COMUNICATIVI
1605
TID
SØNDAG 10.00 - 13.30
STEDGothersgade 14, 5. sal, aud. 501 LÆREREcand.ling.merc. Rossana Marisa
Soro og cand.mag. Daniela Leucci
PRIS
kr. 525 (500)
DATO
søndag 9/10, i alt 4 timer
Savner du at træne talefærdighed? Synes du
måske, det går lidt for hurtigt med Passaparola 2,
og kunne du tænke dig at fordybe dig lidt i den?
Så kom med på denne workshop med Daniela og
Rossana, der har udvalgt de bedste aktiviteter fra
bogen til jer. Dagen er dedikeret til at løse kommunikative opgaver fra vores grundbog sammen
i grupper på italiensk. Medbring blot din bog og
dine noter og glæd dig til at tale italiensk med
andre kursister fra Studieskolen.
Hvis du er i gang med Passaparola 2, kan du med
fordel deltage både lørdag og søndag.
ANDRE SPROG
Skil dig ud fra mængden med et kursus i et
sprog, der ikke er mange, der har kendskab
til. Som en af de eneste sprogskoler i Danmark kan Studieskolen tilbyde undervisning
i eksotiske sprog som fx arabisk, hebraisk,
persisk, thai og tyrkisk. Derudover kan du
lære at tale med dine europæiske venner i fx
Norden, Østeuropa, Nederlandene, Portugal
og Grækenland.
Om kurserne
· Trin 1 er et begynderkursus og kræver
overhovedet ingen forkundskaber.
· Det kræver lidt ekstra at lære et sprog,
der ligger langt fra dansk. Så du lærer
mest, hvis du er lidt tålmodig og bruger
tid på at arbejde med sproget.
· Hvis vi bruger en lærebog på kurset, kan
ARABISK
Der findes to slags arabisk, nemlig de
forskellige dialekter, som er arabernes
talesprog, og standardarabisk, som er alle
araberes skriftsprog.
du købe den på www.academicbooks.
dk.
· Se side 52 for at finde ud af, hvordan du
kan betale og tilmelde dig.
· Nogle kurser bliver hurtigt fyldt op, så
hvis du vil være sikker på at få en plads,
skal du tilmelde dig i god tid, før kurset
starter.
· I nogle sprog kan det være svært at
samle kursister nok til et hold. Her starter vi kun begynderkurser i september.
· På nogle kurser tager vi en højere kursuspris for at kunne køre kurser med få
kursister.
· På kurser med få kursister stræber vi
efter et fleksibelt system, hvor kurset
kan blive kortere, hvis der er få kursister.
Vi ændrer ikke prisen.
Undervisningsmateriale
Se under det enkelte hold. Hvis der står
en lærebog, beder vi dig købe den, inden
kurset starter. Du kan købe bøgerne på
www.academicbooks.dk. Hvis du med
fordel kan købe bogen et andet sted, står
det under holdet.
Hvis der ikke står noget om bøger,
udleverer vi undervisningsmaterialet på
holdet, og det er inkluderet i prisen.
STANDARDARABISK 1 - FOR BEGYNDERE
1611
TID
TIRSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 418 LÆRER
stud.mag. Sana El Attar
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Som kursus 1610.
STANDARDARABISK 3
1614
TID
TIRSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 418 LÆRER
stud.mag. Sana El Attar
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Lær at tale om din fritid på arabisk. På dette
kursus lærer du at tale om dine rejseplaner, dine
hobbier og at lave aftaler med dine arabiske venner. Du lærer også at bestille mad på en restaurant
eller en café og at reservere et hotelværelse.
Vi arbejder videre med grammatik som fx verber i
flertal i både nutid og datid og læser nemme tekster og taler om dem. Vi kan også tale om nemme
emner, der interesserer holdet.
Kurset er for dig, der er blevet vant til at skrive
og læse på arabisk. Du kan allerede skrive en lille
tekst om din familie eller et resumé af en anden
tekst. Du kan svare på nemme spørgsmål og
danne sætninger i nutid om din hverdag og om,
hvad du kan lide og ikke kan lide.
Underviseren lægger undervisningsmaterialet på
vores online læringsplatform, Moodle, og det er
inkluderet i kursusprisen.
STANDARDARABISK
STANDARDARABISK 1 - FOR BEGYNDERE
1610
TID
MANDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 317 LÆRER
ph.d. Jamileh Daoud
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 36 timer
Lær at læse og skrive det smukke arabiske alfabet. Vi gennemgår alle bogstaverne grundigt og
ser også på den elementære grammatik (fx køn og
ejefald). Efter kurset kan du skrive og læse små,
enkle sætninger. Du lærer også at tale lidt arabisk
som fx at præsentere dig selv og din familie og
spørge andre, hvordan de har det osv. Kurset er
for dig, der aldrig før har lært arabisk. Undervisningen foregår på engelsk og arabisk.
Lærebog: Nøglen til Arabisk 1/The key to Arabic
Book 1. Vær opmærksom på, at der både
findes en dansk og en engelsk version. Begge
kan bruges og kan købes hos www.amazon.
com (engelsk), www.zahra.dk (dansk) eller www.
islamguide.dk (engelsk/dansk). Vi beder dig købe
bogen, inden kurset starter.
STANDARDARABISK 2
1613
TID
ONSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 336 LÆRER
stud.mag. Sana El Attar
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 36 timer
Nu skal vi i gang med at tale en masse arabisk
og udvide ordforrådet. Du lærer at tale om dine
hverdagsrutiner, at stille personlige spørgsmål om
folks familie, sprog og arbejde og at tale om, hvad
du kan lide og ikke kan lide. Vi arbejder videre med
den elementære grammatik som fx verber i nutid
og adjektiver. Vi fortsætter selvfølgelig også med at
skrive og læse.
Kurset er for dig, der allerede kan det arabiske
alfabet, sætte bogstaverne sammen og læse
nemme ord uden større problemer. Du har kun
et lille ordforråd, men du kan danne meget enkle
sætninger og præsentere dig selv.
Lærebog: Porten til Arabisk 2/Gateway to Arabic
Book 2. Vær opmærksom på, at der både findes
en dansk og en engelsk version. Begge kan
bruges og kan købes hos www.amazon.com
(engelsk), www.zahra.dk (dansk) eller www.islamguide.dk (dansk/engelsk). Bogen har en blå forside
(der findes en sort bog med næsten samme navn).
Vi beder dig købe bogen, inden kurset starter.
Vejledning
Du er velkommen til at skrive til sprogkonsulenten på [email protected]
eller ringe på tlf. 33 18 79 30.
STANDARDARABISK 4
1615
TID
ONSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 336 LÆRER
stud.mag. Sana El Attar
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 36 timer
Vi arbejder videre med alt det, du har lært på Standardarabisk 3 (fx verber i flertal, nutid og datid). Vi
skal bl.a. læse tekster, lære de 10 verbalformer og
tale en masse. Vi lægger vægt på at aktivere det
lærte sprog og udvide og aktivere ordforrådet.
Undervisningsmaterialet aftales med underviseren
ved kursusstart.
39
ANDRE SPROG
SYRISK
STANDARDARABISK 6
1616
TID
ONSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 317 LÆRER
ph.d. Jamileh Daoud
PRIS
kr. 2840 (2675)
START
7/9 - slut 14/12, i alt 28 timer
Du fortsætter med at opbygge dit ordforråd og
øve det, du har lært, så du bliver bedre til at tale
og skrive om hverdagsemner. Du lærer at købe
ind, købe billetter, booke hotelværelse, foretage
telefonopkald, lave small talk, tale om aktiviteter
og planer for fremtiden. Vi ser på mere komplekse
sætninger i både skrift, læsning og tale. Det grammatiske fokus er på konnektorer, tider, præpositioner og nogle vigtige adverbier. Der er også
mulighed for at tale om emner efter kursisternes
interesse.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på
holdet, og det er inkluderet i kursusprisen. Undervisningen foregår på engelsk og arabisk.
6-12 kursister.
PALÆSTINENSISK
JORDANSK-PALÆSTINENSISK 1 - FOR
BEGYNDERE1617
TID
ONSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 317 LÆRER
ph.d. Jamileh Daoud
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 36 timer
Jordansk palæstinensisk er tæt beslægtet med de
andre levantiske dialekter og kan bruges i både
Jordan, Palæstina, Israel, Syrien og Libanon. Kurset introducerer dig både til arabisk sprog og kultur, og du lærer at tale et praktisk hverdagssprog.
Du lærer at præsentere dig selv, beskrive personer,
spørge og bede om noget, fortælle, hvad du kan
lide eller ikke kan lide og tale om din dagligdag.
Vi bruger ikke det arabiske alfabet, men transskriberer ordene med det latinske alfabet.
Undervisningsmaterialet bliver uddelt i klassen.
Undervisningen foregår på engelsk og arabisk.
40
SYRISK 1 - FOR BEGYNDERE
1618
TID
TORSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 014 LÆRERcand.mag. Basma Harb Harb Moh'd
Shahin
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
8/9 - slut 26/1, i alt 36 timer
Syrisk er meget tæt beslægtet med både
libanesisk, jordansk og palæstinensisk dialekt og
kan bruges uden besvær i alle fire lande. Kurset
introducerer dig både til arabisk sprog og kultur, og
du lærer at tale et praktisk hverdagssprog, som du
hurtigt kan bruge i det virkelige liv. Du lærer bl.a.,
hvad man siger, når man møder folk, hvordan man
præsenterer sig selv og spørger til andre, hvordan
man stiller spørgsmål og siger klokken.
Vi bruger ikke det arabiske alfabet, men transskriberer ordene med det latinske alfabet.
Vi beder dig købe bogen ”Syrian Colloqiual Arabic
– a functional course” med lydfiler, inden kurset
starter. Du kan købe den på hjemmesiden www.
syrianarabic.com. OBS: Print endelig ikke hele bogen, da vi til at starte med kun skal bruge kapitel 1.
SYRISK 2
1620
TID
TORSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 014 LÆRERcand.mag. Basma Harb Harb Moh'd
Shahin
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
8/9 - slut 26/1, i alt 36 timer
Du lærer at tale lidt friere om dig selv og dit liv, og
dit ordforråd bliver udvidet. Vi fortsætter med at
øve hverdagsemner og begynder at øve verber
grundigt. Vi begynder også at kaste os ud i lidt
mere komplicerede sætninger.
Du behøver ikke at kunne det arabiske alfabet, da
vi arbejder med transskriberet materiale.
Kurset er for dig, der har fulgt Syrisk 1 eller et
andet begynderkursus i syrisk, libanesisk, palæstinensisk eller jordansk dialekt. Du kan allerede
danne simple sætninger til fx at præsentere dig
selv og spørge til andre. Du kan også bøje nogle
centrale verber og kender tallene og klokken.
Vi beder dig købe bogen ”Syrian Colloqiual Arabic
– a functional course” med lydfiler inden kursusstart. Du kan købe den på hjemmesiden www.
syrianarabic.com. OBS: Print endelig ikke hele
bogen, da vi kun skal bruge dele af den.
SYRISK 3
1621
TID
MANDAG 18.20 - 20.00
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 118 LÆRERcand.mag. Louise Birkegaard Madsen
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
5/9 - slut 30/1, i alt 36 timer
Vi arbejder videre med bogen (fra kapitel 3) og
skal bl.a. snakke mere om familien, lære mange
flere udsagnsord og lære, hvordan man udtrykker
ejefald. Du behøver ikke at kunne det arabiske alfabet, da vi arbejder med transskriberet materiale.
Kurset er for dig, der har fulgt Studieskolens Syrisk
2 eller andre kurser i syrisk, libanesisk, palæstinensisk eller jordansk arabisk. Du kan allerede tale lidt
med arabere og fx bestille mad og køre i taxa. Du
kan også beskrive din dag og dine aktiviteter.
Vi beder dig købe bogen ”Syrian Colloqiual Arabic
– a functional course” med lydfiler inden kursusstart. Du kan købe den på hjemmesiden www.
syrianarabic.com. OBS: Print endelig ikke hele
bogen, da vi kun skal bruge dele af den.
Ingen undervisning 3/10.
SYRISK 6
1622
TID
MANDAG 16.30 - 18.10
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 118 LÆRERcand.mag. Louise Birkegaard Madsen
PRIS
kr. 1845 (1700)
START
5/9 - slut 5/12, i alt 24 timer
For dig, der har taget ca. 120 lektioner i syrisk
eller en beslægtet dialekt tidligere. Vi arbejder med
kapitel 6 i bogen ”Syrian Colloquial Arabic”, som
fokuserer på tilegnelsen og brug af verber. Vi vil
sammen starte med at vælge samtaleemner for
kurset. Det kunne fx være ’beskrivelse af personer’, ’at forhandle om prisen’, ’lave en rundvisning
for turister’ eller ’fritid og arbejde’. Vi træner også
brug af verber rigtig meget – både at bruge de
lærte verber uden besvær og at lære nye. Vi
fokuserer selvfølgelig på at tale, men vi vil også
lave små skriftlige afleveringer for at arbejde med
detaljer i sproget. Du behøver ikke at kunne det
arabiske alfabet, da vi arbejder med transskriberet
materiale.
Vi beder dig købe bogen ”Syrian Colloqiual
Arabic – a functional course” med lydfiler inden
kursusstart. Du kan købe den på hjemmesiden
www.syrianarabic.com. OBS: Print endelig ikke
hele bogen, da vi kun skal bruge dele af den. Du
kan med fordel arbejde med kapitel 1-5 for at
forberede dig til kurset.
Ingen undervisning 3/10.
8-16 kursister.
ANDRE SPROG
FINSK
FINSK 1 - FOR BEGYNDERE
1623
TID
TIRSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 124 LÆRER
cand.phil. Sirpa Sinikka Bode
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Finsk for begyndere. Du bliver hurtigt sat ind i
det finske sprog med udgangspunkt i praktiske
situationer. Du lærer udtalen, tallene, hilsner,
høflighedsfraser, præsentation, farver, årstider-måneder-dage, klokken, at gå på indkøb og andre
hverdagssituationer. Samtidig får du koblet den
nødvendige grammatik og et basalt ordforråd på.
Lærebog: Hyvin menee 1. Du kan købe bogen og
tilhørende ordliste af læreren for 510 kr.
FINSK 3
1624
TID
TIRSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 437 LÆRER
Helli Skærbak, BA
PRIS
kr. 1890 (1760)
START
6/9 - slut 22/11, i alt 22 timer
For dig, der har gennemgået Finsk 1 og Finsk 2
eller har et tilsvarende niveau. Vi arbejder fortsat
med at bruge det talte sprog som udgangspunkt
og inddrager grammatikken i det omfang, tekstforståelse gør det nødvendigt. Vi lægger vægt på
taleparathed, ligesom vi øver selv at improvisere
replikker.
Lærebog: Suomen kielen tikapuut, alkeistaso 1.
Du kan købe bogen af læreren for 510 kr. Du får
derudover en lommegrammatik, der kan anvendes
som opslagsbog.
7-14 kursister.
FINSK 5
1625
TID
TIRSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 124 LÆRER
cand.phil. Sirpa Sinikka Bode
PRIS
kr. 2015 (1870)
START
6/9 - slut 29/11, i alt 24 timer
Efter ca. 70 timers undervisning eller tilsvarende
niveau. Vi arbejder videre med hverdagssproget og
repeterer det, du allerede har lært. Du lærer om III
infinitiv, mere om passiv, sætningstyper og de resterende kasusformer. Vi gennemgår tekster med
samtaleøvelser og relevante grammatiske øvelser
på forskellige måder. Skriftlige øvelser indgår på
frivillig basis.
Lærebog: Hyvin menee 1. Du kan købe bogen og
tilhørende ordliste af læreren for 510 kr. Vi starter
ved kapitel 18.
Du får et gratis grammatikhæfte og ekstra grammatiksider udleveret på kurset.
7-14 kursister.
FINSK SAMTALE
1626
TID
TORSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 432 LÆRER
Helli Skærbak, BA
PRIS
kr. 2820 (2675)
START
8/9 - slut 1/12, i alt 24 timer
Et samtalekursus, hvor vi arbejder meget med
dagligdags dialoger og det ordforråd, der er
nødvendigt, hvis du skal rejse i Finland. Vi arbejder
også med forskellige sider af finsk kultur og samfundsforhold. Kurset er for dig, der allerede kan
danne enkle sætninger på finsk.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen.
5-10 kursister.
GRØNLANDSK
GRØNLANDSK 1 - FOR BEGYNDERE 1627
TID
MANDAG 16.30 - 18.10
STEDDet Grønlandske Hus, Løvstræde 6,
mødelokalet LÆRER
Drude Aviaja Larsen
PRIS
kr. 1995 (1780)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 36 timer
Du lærer at præsentere dig og at fortælle om
din hverdag i simple vendinger. Du får også en
introduktion til sprogets historie og svar på nogle
almindelige spørgsmål – fx hvorfor grønlandske
ord er så lange. På kurset vil du få nyttig kulturel
viden om den grønlandske kultur, som stadig
bærer præg af den gamle fangerkultur. Vi arbejder
med sproget gennem samtaleøvelser, sange og
små rollespil.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen.
GRØNLANDSK 2
1628
TID
TIRSDAG 16.30 - 18.10
STEDDet Grønlandske Hus, Løvstræde 6,
mødelokalet LÆRER
Drude Aviaja Larsen
PRIS
kr. 2520 (2315)
START
6/9 - slut 17/1, i alt 34 timer
Du lærer at føre lidt længere samtaler og at kunne
tale lidt mere frit om dig selv og dit liv, det være
sig dit arbejde eller om en ferie, du gerne vil holde.
Vi kommer mere i dybden med ordopbygning,
og vi arbejder med simple læsestykker, hvor vi
kigger på ordenes sammensætning. Vi begynder
også at arbejde med mere udfordrende lytte- og
samtaleøvelser.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen.
8-16 kursister.
GRØNLANDSK 3
1629
TID
TIRSDAG 19.00 - 20.40
STEDDet Grønlandske Hus, Løvstræde 6,
mødelokalet LÆRER
Drude Aviaja Larsen
PRIS
kr. 2520 (2315)
START
6/9 - slut 17/1, i alt 34 timer
Du bliver mere sikker i dit dagligdags sprog og får
en bedre forståelse for de faste fraser, som du har
støttet dig til i starten. Du lærer at begrunde dine
udsagn bedre – fx hvorfor du ikke kan komme til
en fest eller andet. Vi lytter til grønlandsk musik
og lidt moderne sprogbrug. Da grønlandsk er
fundamentalt anderledes end dansk, holder vi dog
stadig et tempo, hvor alle kan følge med.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen.
8-16 kursister.
GRØNLANDSK 7
1630
TID
TORSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 115
LÆRER
Drude Aviaja Larsen
PRIS
kr. 2510 (2365)
START
8/9 - slut 1/12, i alt 24 timer
Vi tager udgangspunkt i, at du i forvejen kan tale
en hel del grønlandsk, og undervisningen støtter
din sproglige forståelse, så du lettere kommer ud
i nuancerne af sproget. Du kan sikkert en masse
faste fraser på grønlandsk uden at vide, hvorfor
du siger, som du gør. Du lærer at udtrykke følelser,
tanker og holdninger. Vi arbejder med de enkelte
elementer, så du får større frihed til at udtrykke
dig og inddrager autentisk sprog fra fjernsyn og
sociale medier.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen.
6-12 kursister.
HEBRAISK
HEBRAISK 1 - FOR BEGYNDERE
1631
TID
TORSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 436 LÆRER
Gyorgy Sajo
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
8/9 - slut 26/1, i alt 36 timer
Begynderkursus i moderne hebraisk - også
kaldt ivrit - for dig, der ikke har studeret sproget
tidligere. Du lærer det hebraiske alfabet og får et
basissprog, som gør dig i stand til at klare de mest
enkle hverdagssituationer som at sige goddag og
præsentere dig. Du får også en introduktion til den
unikke jødiske kultur og den historik, der omgiver
det hebraiske sprog.
Se www.studieskolen.dk for oplysninger om
kursusmateriale.
41
ANDRE SPROG
ISLANDSK
JAPANSK
ISLANDSK 1 - FOR BEGYNDERE
1632
TID
MANDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 419 LÆRERMeddeles
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 36 timer
Det moderne Island er kommet på verdenskortet
og på manges læber. Vi lægger vægt på at lære
et praktisk dagligdagssprog, som du nemt kan
bruge i det virkelige liv. Vi læser enkle tekster med
samtaler om bl.a. familie, indkøb og tøj. Du bliver
opfordret til at skrive og oplæse korte historier
om dig selv på islandsk. Du lærer desuden lidt
elementær grammatik som fx at bøje navneord,
tillægsord og de forskellige grupper af verber i
nutid. Vi supplerer med sjove øvelser.
Lærebog: Audur Einarsdottir o.a.: Learning Icelandic 1 og 2. Vi beder dig købe bogen, inden kurset
starter. Ekstramateriale bliver uddelt på holdet.
JAPANSK 1 - FOR BEGYNDERE
1635
TID
MANDAG 19.15 - 20.55
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 133
LÆRER
cand.mag. Diana Bang-Udesen
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 36 timer
Lær japansk, så du kan forstå, hvad der bliver sagt
i de mest almindelige dagligdagssituationer. Du
bliver i stand til at indgå i en samtale, hvor du bl.a.
kan præsentere dig selv og din familie, fortælle,
hvad du har lavet i løbet af dagen, bestille på en
restaurant, finde vej, tale om vejret o.lign. Du lærer
også at stille enkle spørgsmål om hvem, hvad,
hvor, hvor meget - og at svare på dem.
Til at begynde med bruger vi romaniserede tekster,
men fra midten af kurset går vi så småt i gang med
at lære de japanske alfabeter hiragana og katakana. Til det bruger vi bl.a. videoer og øvelser, som
samtidig støtter indlæringen af ordforråd.
Lærebog: AJLT: Japanese for busy people. Romanized version med cd (3rd revised ed., 2012).
Vi beder dig købe bogen, inden kurset starter.
Du kan købe den på www.academicbooks.dk.
Ekstramateriale som øvelsesark, tekst til podcasts
m.fl. udleveres i klassen.
ISLANDSK 3
1633
TID
MANDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 419 LÆRERMeddeles
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 36 timer
For dig, der gerne vil udvide dit ordforråd og grammatiske viden yderligere. Ved hjælp af rollespil og
lege bliver du bedre til at tale og forstå islandsk.
Lærebog: Audur Einarsdottir o.a.: Learning
Icelandic 1 og 2. Vi beder dig købe bogen, inden
kurset starter.
Vi arbejder også med en illustreret islandsk børnebog og andet skriftligt og audiovisuelt materiale.
JAPANSK 1 - FOR BEGYNDERE
1636
TID
ONSDAG 17.15 - 18.55
STED
Borgergade 12, 2. sal, 207 LÆRER
cand.mag. Diana Bang-Udesen
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 36 timer
Som kursus 1635.
JAPANSK 2
1637
TID
ONSDAG 19.15 - 20.55
STED
Borgergade 12, 2. sal, aud. 207 LÆRER
cand.mag. Evi Egholm
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 36 timer
For dig, der allerede har lært grundlæggende
japansk, svarende til undervisningen på Japansk 1.
Du har et basalt ordforråd og kan danne enkle sætninger. Vi holder fokus på praktisk kommunikation
og øger og nuancerer det basale ordforråd, som du
har lært på Japansk 1. Du lærer at udtrykke dig med
mere komplicerede sætninger og beskrive ting, situationer og følelser. Du lærer at kommunikere skriftligt,
for eksempel i form af mails eller beskeder, hvor du
fortæller om planer, beder om informationer og lign.
Du bliver sikker i brugen af hiragana og katakana,
og vi starter med at lære de første kanji. Vi uddyber også kendskabet til japansk kultur, historie og
samfundsforhold.
Lærebog: Eri Banno: GENKI 1, 2nd edition, ISBN
978-4789014403. Dertil supplerende materiale,
som bliver uddelt på holdet. Du kan købe bogen
på www.academicbooks.dk. Vi beder dig købe
den, inden kurset starter.
42
JAPANSK 2
1638
TID
TORSDAG 17.15 - 18.55
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 125 LÆRER
cand.mag. Diana Bang-Udesen
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
8/9 - slut 26/1, i alt 36 timer
Som kursus 1637.
JAPANSK 3
1639
TID
TIRSDAG 17.25 - 19.05
STED
Borgergade 12, 2. sal, aud. 207 LÆRER
cand.mag. Keiko Takanabe
PRIS
kr. 2580 (2365)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
For dig, der kan læse og skrive hiragana og katakana samt op til ca. 50 basis kanji. Vi arbejder med
alle sprogfærdigheder: tale, læse, skrive og lytte,
og den japanske grammatik bliver gennemgået
grundigt i forhold til den danske. Vi taler også om
Japans – ældre såvel som nyere – kulturer.
Kursets undervisningsmaterialer er på japansk.
Lærebog: Minna no Nihongo Text book 1 og
Kanji-bog 1 (3 a network) Du kan købe bogen
på www.academicbooks.dk. Vi beder dig købe
bøgerne, inden kurset starter.
8-16 kursister.
JAPANSK 3
1640
TID
TIRSDAG 19.15 - 20.55
STED
Borgergade 14, 1. sal, aud. 133 LÆRER
cand.mag. Diana Bang-Udesen
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
For dig, der har fulgt undervisningen på Japansk 1
og 2, eller har kendskab til japansk på tilsvarende
niveau. Du fortsætter med at udbygge og nuancere dit ordforråd og kan aktivt tale om dit arbejde,
dine interesser, præferencer, planer m.m. Du lærer
bl.a. at kommunikere såvel formelt som uformelt,
udtrykke og begrunde din mening og genfortælle,
hvad andre har sagt. Vi diskuterer også forskellige
aspekter af den moderne japanske kultur og
samfundsforhold.
Du har allerede kendskab til ca. 50 skrifttegn og
kan forvente at lære ydeligere 60.
Lærebog: Eri Banno: GENKI 1, 2nd edition, ISBN
978-4789014403. Dertil supplerende materiale,
som bliver uddelt på holdet. Du kan købe bogen
på www.academicbooks.dk. Vi beder dig købe
den inden kursusstart.
ANDRE SPROG
JAPANSK SAMTALE - BASISNIVEAU
1641
TID
ONSDAG 17.15 - 18.55
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 123 LÆRER
cand.mag. Keiko Takanabe
PRIS
kr. 2500 (2355)
START
7/9 - slut 30/11, i alt 24 timer
For dig, der allerede kan noget japansk og gerne
vil blive bedre til at tale. Vi fokuserer på, at du forbedrer og finpudser sproget, udvider ordforrådet
og øver forskellige udtryksformer.
I bliver delt op i små grupper efter niveau, så alle
får mulighed for at øve sig i at tale.
Vi tager forskellige emner og situationer op, og du
får også mulighed for at vælge samtaleemner efter
dine ønsker, interesser og behov.
Vi inddrager videomaterialer og enkle tekster i
undervisningen.
6-12 kursister.
JAPANSK 7
1642
TID
TIRSDAG 17.15 - 18.55
STED
Borgergade 14, 1. sal, aud. 133 LÆRER
cand.mag. Diana Bang-Udesen
PRIS
kr. 2095 (1930)
START
6/9 - slut 13/12, i alt 28 timer
Efter ca. 180 timers undervisning eller tilsvarende
niveau.
Lærebog: An Integrated Approach to Intermediate
Japanese, (2 CD-ROM), Revised Edition 2008, af
Akira Miura og Naomi Hanaoka McGloin. ISBN
978-4789013079. Du kan købe bogen på www.
amazon.com. Vi beder dig købe bogen inden
kursusstart.
8-16 kursister.
JAPANSK 8
1643
TID
MANDAG 17.15 - 18.55
STED
Borgergade 14, 1. sal, aud. 133 LÆRER
cand.mag. Diana Bang-Udesen
PRIS
kr. 2095 (1930)
START
5/9 - slut 12/12, i alt 28 timer
Efter ca. 200 timers undervisning eller tilsvarende
niveau.
Undervisningsmateriale: Eri Banno: GENKI 2. ISBN
978-4789009829. Du kan købe bogen på www.
academicbooks.dk.
8-16 kursister.
JAPANSK FOR VIDEREKOMNE
1644
TIDLØRDAG OG SØNDAG 10.00 13.30
STED
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 509 LÆRER
cand.mag. Diana Bang-Udesen
PRIS
kr. 2500 (2355)
START
24/9 - slut 27/11, i alt 24 timer
Efter ca. 330 timers undervisning eller tilsvarende
niveau. Vi arbejder især med tekstlæsning.
Der er undervisning tre weekender i efteråret. Se
datoerne på www.studieskolen.dk.
6-12 kursister.
KINESISK
KINESISK 1 - FOR BEGYNDERE
1646
TID
TIRSDAG 17.00 - 18.40
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 121
LÆRER
Elisabeth Chung
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Har du aldrig lært kinesisk før? Kan du kun sige
”nihao”? Så skal du vælge Kinesisk 1.
Du lærer at udtale kinesisk og at præsentere dig
selv og din familie. Du lærer også at stille enkle
spørgsmål om hvem, hvad, hvor, hvor mange - og
at svare på dem.
Vi har fokus på kommunikation, og vi øver meget
samtale i klassen. Du får også det første indblik i
kinesisk kultur.
Lærebog: Kinesisk 1 – Kinesisk sprog for begyndere . Vi beder dig anskaffe bogen, inden kurset
starter. Du kan med fordel købe den på www.
shop.systime.dk.
KINESISK 2
1648
TID
ONSDAG 16.50 - 18.30
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 122 LÆRER
Elisabeth Chung
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 36 timer
Kurset er velegnet for dig, hvis du tidligere har
deltaget i Studieskolens begynderkursus, eller hvis
du på anden vis har lært lidt kinesisk. Du har lært
udtale og sætningsopbygning, og du kan tale lidt
om dig selv.
Du lærer dato og tidspunkt og at aftale møder. Du
lærer at fortælle, hvad du laver i løbet af en dag.
Du lærer at spørge om og vise vej. Du lærer at føje
tid og sted til de handlinger, du beskriver. Du vil
være i stand til at sige, hvad du gerne vil og skal.
Kommunikation er i højsædet, derfor øver vi meget
samtale. Du får indblik i kinesisk kultur via sproget
og kultursiderne i bogen, men også via diskussion
og videndeling på holdet. Vi introducerer skriftsproget, og du lærer at skrive 40 grundlæggende
tegn.
Lærebøger: Kinesisk 1 – Kinesisk sprog for begyndere (stk. 3-7) og Kinesisk 1 – Øvebog. Vi beder
dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan
med fordel købe dem på www.shop.systime.dk.
KINESISK 5
1649
TID
TIRSDAG 18.20 - 20.00
STED
Borgergade 14, 1. sal, aud. 131 LÆRER
cand.mag. Camilla Zhu
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
For dig, der har lært at klare dig på basalt kinesisk.
Du ved, hvordan sproget er bygget op, og du
kan stille og besvare spørgsmål. Du kan desuden
allerede skrive ca. 50 tegn. Du bliver i stand
til at udtrykke dig bedre. Du lærer at tale om
fritidsaktiviteter, rejser, mad og byture. Du lærer at
kommunikere mere nuanceret. Vi har fokus på at
bruge sproget og øver meget samtale. Du lærer
desuden mere om kinesisk kultur, og vi arbejder
videre med de kinesiske tegn.
Vi introducerer ordforrådet fra Hanyu Shuiping
Kaoshi (HSK).
Lærebøger: Materialet bliver udleveret af underviseren.
Kinesisk 2 - Kinesisk sprog for begyndere kan
anskaffes, hvis du vil have en supplerende lærebog
med øvelser. Du kan med fordel købe den på
www.shop.systime.dk.
Læs mere om Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) på:
english.hanban.org/node_8002.htm.
KINESISK 8
1650
TID
TIRSDAG 16.30 - 18.10
STED
Borgergade 14, 1. sal, aud. 131 LÆRER
cand.mag. Camilla Zhu
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Du kan allerede tale om hverdagssituationer, hobbyer, udflugter og studier. Du kan noget grammatik
og kan bruge guo, le og zài, når du fortæller. Du
kender ca. 125 tegn. Du lærer at skrive breve,
e-mails og SMS'er, og du lærer en del om computer og internet. Vi gennemgår brugen af zhe,
konjunktioner og bǎ.
Du bliver bedre til at føre en samtale på kinesisk.
Du lærer også 25 ekstra tegn og får et større
kendskab til den kinesiske verden.
Lærebøger: Kinesisk 2 – Kinesisk sprog for begyndere (stk. 21-22) og Kinesisk 2 – Øvebog.
Vi beder dig anskaffe bøgerne, inden kurset starter. Du kan med fordel købe dem på www.shop.
systime.dk.
43
ANDRE SPROG
KINESISK KOMMUNIKATION - AVANCERET
1651
TID
TORSDAG 18.30 - 20.10
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 120 LÆRER
Binbin Gong
PRIS
kr. 1795 (1675)
START
22/9 - slut 1/12, i alt 20 timer
For dig, der har studeret mandarin tidligere, men
stadig har svært ved at udtrykke dine meninger
helt præcist, have velfungerende samtaler og
give sammenhængende præsentationer. Du har
fx kinesisk på A-niveau/propædeutik eller har
studeret i Kina.
Vi fokusererer udelukkende på de kommunikative færdigheder på mandarin og arbejder meget
varieret med rollespil, storytelling, præsentationer
og diskussioner. Vi kommer igennem mange forskellige emner - dagligdags aktiviteter, personlige
erfaringer, arbejde, livsstil m.m.
Målet med kurset er at øge din fortrolighed med
mundtlig mandarin og dermed gøre dig bedre i
stand til at studere, arbejde og leve i mandarintalende regioner eller virksomheder.
7-14 kursister.
NEDERLANDSK
NEDERLANDSK 1 - FOR BEGYNDERE 1653
TID
TIRSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 325 LÆRER
cand.mag. Malene Sibbersen
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 23/1, i alt 36 timer
Nederlandsk er nemt at lære for danskere. Vi starter med at øve alfabetet og tallene og fokuserer
på udtalen.
Du lærer at præsentere dig selv og fortælle, hvor
du kommer fra, at foreslå at tage ud og drikke/
spise, bestille mad og drikke på en café og betale,
at lave en aftale, klokken, ugedage og måneder,
tale om familierelationer, at købe ind og shoppe og
fortælle om din bolig.
Vi arbejder med basisgrammatik som personlige stedord og ejestedord, sætningsopbygning,
navneord, bydemåde, tillægsord, nægtelser og
navneord i flertal.
Lærebog: Nederlands in gang. Se flere detaljer på
www.studieskolen.dk. Vi beder dig anskaffe bogen
inden kursusstart.
44
NEDERLANDSK 2
1654
TID
TORSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 126 LÆRER
stud.mag. Carola de Kieviet
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
8/9 - slut 26/1, i alt 36 timer
Kom og følg andet kursus i nederlandsk for begyndere. Vi gennemgår anden halvdel af lærebogen
Help! 1.
Du lærer at fortælle om din arbejdsdag, hvad du
laver i din fritid og dine hobbyer, hvordan du finder
informationer og bestiller en rejse og booker hotel.
Du lærer at føre telefonsamtaler, tage til lægen,
søge job og at fortælle om noget, der allerede er
sket. Vi arbejder videre med grammatikken, og du
lærer førnutid og datid, bisætninger, bydemåde,
gradbøjning af tillægsord, tilbagevisende og påpegende stedord, henvisning til sted og mere om
sætningsopbygning.
Lærebog: E. Ham m.fl.: HELP! 1. Kunt u mij
helpen? Du kan købe bogen på www.academicbooks.dk. Vi beder dig købe bogen inden
kursusstart.
NEDERLANDSK 3
1655
TID
TIRSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 325 LÆRER
cand.mag. Malene Sibbersen
PRIS
kr. 1890 (1760)
START
6/9 - slut 22/11, i alt 22 timer
Nederlandsk for let øvede. Kurset passer til dig,
der har fulgt et begynderkursus eller tilsvarende. Vi
taler om emner som arbejde, studie og undervisning, fritid og rejser, følelser og relationer. Du lærer
at fortælle om dit arbejde og din fritid/hobbyer,
føre en jobsamtale, booke en rejse og hotel og
skrive en e-mail og et blogindlæg. Du lærer at give
udtryk for et ønske og medfølelse/beroligelse, give
din mening om noget til kende i en diskussion og
tale om relationer. Vi arbejder med grammatiske
emner som sætningsopbygning og har fokus
på udsagnsord såsom brugen af navnemåde,
sammensatte og uregelmæssige udsagnsord samt
brugen af ordet "zouden” til at udtrykke et ønske.
Lærebog: Nederlands in actie. Se flere detaljer på
www.studieskolen.dk.Vi beder dig købe bogen
inden kursusstart.
7-14 kursister.
NEDERLANDSK 4
1656
TID
ONSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 124 LÆRER
stud.mag. Carola de Kieviet
PRIS
kr. 2335 (2145)
START
7/9 - slut 11/1, i alt 32 timer
Du kommer tættere på at kunne føre dagligdags
samtaler på nederlandsk. Du bliver bedre til at udtrykke dig korrekt, udvide ordforrådet og afpudse
udtalen. Vi taler om emner som sport, naboer og
besøg, forhold, det nederlandske sprog, Holland
og om at emigrere m.m. Du lærer at argumentere og udtrykke din mening/holdning, invitere på
besøg, tale om forhold og følelser, komme med
en reaktion/udtrykke skuffelse/bekymring osv. Vi
arbejder med grammatiske emner som passiv,
udsagnsordets tider, diminutiver og indirekte
spørgsmål.
Lærebog: E. Ham m.fl.: HELP! 2. Helpt u mij even?
Du kan købe bogen på www.academicbooks.dk.
Vi beder dig købe bogen inden kursusstart.
8-16 kursister.
NEDERLANDSK SAMTALE
1657
TID
MANDAG 17.45 - 19.25
STED
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 509
LÆRER
cand.mag. Malene Sibbersen
PRIS
kr. 2130 (2035)
START
5/9 - slut 31/10, i alt 16 timer
Kom og følg et kursus, hvor vi har fokus på
samtale og ordforråd. Vi læser bl.a. aktuelle tekster
som avisartikler og ser tv-udsendelser og nyheder.
Vi taler om forskellige emner, der har at gøre med
Nederlandene og Belgien. Vi aftaler emnerne løbende, så du får mulighed for selv at komme med
forslag til emner, som vi kan tale om. Kurset passer
til dig, der har fulgt Studieskolens Nederlandsk 4
eller tilsvarende.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen.
5-10 kursister.
ANDRE SPROG
NYGRÆSK FOR ØVEDE
1662
TID
TIRSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 435 LÆRER
cand.phil. Hasse Petersen
PRIS
kr. 2205 (2085)
START
6/9 - slut 15/11, i alt 20 timer
For dig, der kan klare dig på et rimeligt niveau
allerede og ønsker at nuancere sproget yderligere.
Vi læser udvalgte tekster, som vi diskuterer efterfølgende. Vi inddrager grammatik efter behov.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen.
6-12 kursister.
NYGRÆSK
NYGRÆSK 1 - FOR BEGYNDERE
1658
TID
TORSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 435 LÆRER
Theofanis Karangounis
PRIS
kr. 1750 (1560)
START
15/9 - slut 26/1, i alt 32 timer
Kom og lær græsk! Vi lægger ud med at lære
det græske alfabet, og gradvis træner vi læse-,
lytte- og skrivefærdigheder. Ud over materiale fra
lærebogen introduceres også korte tekster om
dagligdagssituationer (fx at præsentere dig selv),
hvor vi gennem spørgsmål og svar indleder en
samtale. Vi taler selvfølgelig også om emner inden
for moderne græsk kultur og historie.
Lærebog: Ellinika Tora 1+1 (tekstbog og cd). Du
kan købe den på www.academicbooks.dk. Vi
beder dig købe bogen inden kursusstart.
Ingen undervisning 13/10.
NYGRÆSK 3
1659
TID
MANDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 126 LÆRER
cand.phil. Christina Skartved
PRIS
kr. 1845 (1700)
START
19/9 - slut 12/12, i alt 24 timer
For dig, der har haft ca. 60 timers undervisning,
eller befinder dig på et tilsvarende niveau, og nu
brænder for at gå videre med dette fantastiske
sprog. Du lærer at præsentere dig selv mere
dybtgående og fortælle om dine daglige gøremål,
rejseoplevelser og ferieplaner. Du lærer at stille
spørgsmål til en græker, bestille mad og drikke på
café og taverna, snakke om vejret og fortælle om
din familie og dine interesser. Du lærer med andre
ord at jonglere med brugen af nutid, datid og
fremtid i forskellige mundtlige og skriftlige øvelser.
Undervejs taler vi selvfølgelig også om emner
inden for moderne græsk kultur og historie.
Lærebog: Ellinika Tora 1+1 (tekstbog + cd). Du kan
købe bogen på www.academicbooks.dk. Vi beder
dig købe bogen inden kursusstart.
8-16 kursister.
NYGRÆSK 4
1660
TID
TIRSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 435 LÆRER
cand.phil. Christina Skartved
PRIS
kr. 2015 (1870)
START
20/9 - slut 13/12, i alt 24 timer
Efter ca. 90 timers undervisning eller tilsvarende
niveau. Vi fortsætter med at jonglere rundt med
brugen af nutid, datid og fremtid. Vi udvider ordforrådet og lægger vægt på at udtrykke os mundtligt
i et brugbart og levende hverdagssprog. Du lærer
fx. at spørge om vej, forhøre dig om afgangstider
for fly og færge, billetpriser og ikke mindst at stille
spørgsmål til en græker. Du lærer at beskrive en
person, et sted eller et billede, og du vil komme
til at skrive små historier, breve og postkort. Ind
imellem supplerer vi undervisningen med kortere
nyhedsklip og video fra nettet.
Lærebog: Ellinika Tora 1 + 1 (tekstbog + cd). Du
kan købe bogen på www.academicbooks.dk. Vi
beder dig købe bogen inden kursusstart.
7-14 kursister.
NYGRÆSK 10
1661
TID
TORSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 435 LÆRER
Theofanis Karangounis
PRIS
kr. 2790 (2625)
START
15/9 - slut 12/1, i alt 28 timer
Efter ca. 280 timers undervisning eller tilsvarende
niveau. I denne sæson er der øget fokus på samtale, hvor alle verbernes tider indgår.
Lærebog: Ellinika Tora 2+2. Du kan købe bogen
på www.academicbooks.dk. Vi beder dig anskaffe
bogen inden kursusstart.
Ingen undervisning 13/10.
6-12 kursister.
PERSISK
PERSISK 1 - FOR BEGYNDERE
1664
TID
TIRSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 336 LÆRER
ph.d. Manijeh A. Ahani
PRIS
kr. 1985 (1770)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Kurset er for begyndere og for dig, som kan lidt
persisk og gerne vil lære sproget mere systematisk. Du lærer mange forskellige vendinger,
alfabetet og tallene. Desuden lærer du elementær
grammatik og øver persisk udtale. Undervisningen
foregår delvist på engelsk.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen.
PERSISK SAMTALE
1665
TID
TIRSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 336 LÆRER
ph.d. Manijeh A. Ahani
PRIS
kr. 2195 (2040)
START
6/9 - slut 6/12, i alt 26 timer
For dig, der allerede kan føre korte samtaler
på persisk. Vi har fokus på mundtlig persisk. Vi
arbejder med at udvide ordforrådet og taler fx om
vores arbejde, familieforhold og bolig, både i fælles
diskussioner og i gruppearbejde.
7-14 kursister.
45
ANDRE SPROG
POLSK
POLSK 1 - FOR BEGYNDERE
1666
TID
MANDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 325 LÆRER
Marzena Barbara Pedersen
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
5/9 - slut 23/1, i alt 36 timer
Tag udfordringen op og lær polsk! Vi fokuserer på
autentisk sprogbrug og kommunikation, og på den
måde bliver du hurtigt sat ind i sproget. Du lærer at
præsentere dig selv og andre, tale om din familie,
begå dig i dagligdagssituationer, bruge høflighedsfraser osv. Vi lægger vægt på hverdagssamtaler og
laver praktiske og sjove øvelser. Alle færdigheder
bliver trænet: tale, lytte, læse og skrive. Vi ser også
på den elementære grammatik. I undervisningen
bruger vi kreative metoder og autentiske materialer, som giver ægte sprogoplevelser og forståelse
for den polske kultur.
Lærebøger: Hurra!!! Po polsku 1, Level A1 og
opgavehæfte: Hurra!!! Po polsku 1 Zeszyt cwiczen,
Level A1.
Du kan købe bøgerne på www.academicbooks.
dk eller poltax.waw.pl. Vi beder dig købe bøgerne
inden kursusstart.
POLSK 2
1667
TID
ONSDAG 17.15 - 18.55
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 120 LÆRER
cand.mag. Nina Kirkowska
PRIS
kr. 2460 (2255)
START
7/9 - slut 18/1, i alt 34 timer
Vi sætter fortsat fokus på talesprog. Du lærer at
fortælle om dig selv og din familie, dine hobbyer,
interesser og daglige rutiner. Du får også et godt
ordforråd til at læse menuer og bestille på en café
eller restaurant. Som en vigtig del af undervisningen tager vi udgangspunkt i et billede af en fiktiv
person og går fra en simpel beskrivelse af billedet
frem mod en skriftlig og mundtlig fortælling af en
historie om personen.
Du får øvet dine evner til at skrive, tale og ikke
mindst udtale polsk.
Vi gennemgår grammatik, primært med fokus på
bøjningskategorier for navneord.
Lærebog: Podre˛ cznik studenta - Hurra!!! po
polsku 1, Propozycja programowa na poziom A1;
Opgavehæfte: Zeszyt ćwiczeń - Hurra!!! po polsku
1, Propozycja programowa na poziom A1.
Du kan købe bøgerne på poltax.waw.pl
(internetboghandel i Warszawa) eller på www.
academicbooks.dk. Vi beder dig købe dem inden
kursusstart.
8-16 kursister.
46
POLSK 3
1668
TID
ONSDAG 19.15 - 20.55
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 120 LÆRER
cand.mag. Nina Kirkowska
PRIS
kr. 2460 (2255)
START
7/9 - slut 18/1, i alt 34 timer
Efter ca. 60 timers undervisning eller tilsvarende
niveau.
Vi sætter fortsat fokus på talesprog og samtale. Du
får et stort ordforråd til at tale om daglige rutiner. Du
lærer at læse tv-programmer, sige hvad klokken er
og fortælle om dine planer for hver ugedag. Du lærer også at aftale et møde, fx en biograftur, bestille
en taxa, læse en køreplan og købe togbillet. Du får
også ordforråd til at købe tøj og fødevarer.
Et rollespil indgår i undervisningen for at øve kommunikation via tonefald og kropssprog og udtrykke
følelser ved brug af sproget i kombination med
måden, man taler på. Gennem øvelsen udvikler du
din udtale, lærer dagligdagssprog og praktiserer
samtale.
Vi gennemgår grammatik, primært med fokus på
bøjningskategorier for navneord.
Lærebog: Podre˛ cznik studenta - Hurra!!! po
polsku 1, Propozycja programowa na poziom A1;
Opgavehæfte: Zeszyt ćwiczeń - Hurra!!! po polsku
1, Propozycja programowa na poziom A1.
Du kan købe bøgerne på poltax.waw.pl
(internetboghandel i Warszawa) eller på www.
academicbooks.dk. Vi beder dig købe dem inden
kursusstart.
8-16 kursister.
POLSK 5
1669
TID
MANDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 325 LÆRER
Marzena Barbara Pedersen
PRIS
kr. 2460 (2255)
START
5/9 - slut 16/1, i alt 34 timer
Efter ca. 120 timers undervisning eller tilsvarende
niveau.
Vi videreudvikler sproget og lægger vægt på at
udvide ordforråd gennem samtaler. Du lærer at
udtrykke dig klart og frit på polsk og beskrive
dine planer, behov og omgivelser. Vi snakker
om dagligdags emner, arbejdslivet samt typiske
turistsituationer. I undervisningen bruger vi kreative
metoder og autentiske materialer, som giver ægte
sprogoplevelser og forståelse af den polske kultur.
Lærebøger: Hurra!!! Po polsku 1, Level A1 og
opgavehæfte: Hurra!!! Po polsku 1 Zeszyt cwiczen,
Level A1.
Du kan købe bøgerne på www.academicbooks.
dk eller poltax.waw.pl. Vi beder dig købe bøgerne
inden kursusstart.
8-16 kursister.
PORTUGISISK BRASILIANSK
PORTUGISISK-BRASILIANSK 1 - FOR BEGYNDERE (A1)
1671
TID
ONSDAG 17.15 - 19.50
STED
Vognmagergade 8, 4. sal, aud. 423 LÆRER
Raquel Y. Watanabe
PRIS
kr. 1530 (1370)
START
7/9 - slut 9/11, i alt 27 timer
Portugisisk-brasiliansk for begyndere. Hvis du
aldrig har lært portugisisk eller brasiliansk, eller hvis
du aldrig har været i længere tid i Brasilien, skal
du vælge dette kursus. Du lærer den brasilianske
variant af portugisisk. Læreren er fra Brasilien,
men hun kender også den europæiske variant af
sproget.
Lærebog: Falar…Ler…Escrever Português, Um
Curso Para Estrangeiros (E.P.U.). Vi læser stk. 1-3.
Du kan købe den på www.academicbooks.dk. Vi
beder dig købe bogen inden kursusstart.
Lytteøvelserne er på en separat cd, som du ikke
behøver købe.
PORTUGISISK-BRASILIANSK 3 (A1)
1672
TID
MANDAG 17.15 - 19.50
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 336 LÆRER
Raquel Y. Watanabe
PRIS
kr. 1530 (1370)
START
5/9 - slut 7/11, i alt 27 timer
Hvis du har fulgt Studieskolens Portugisisk-brasiliansk 1 og 2 eller har været på et kursus i
Brasilien, passer dette kursus til dig. Du lærer den
brasilianske variant af portugisisk. Læreren er fra
Brasilien, men hun kender også den europæiske
variant af sproget.
Lærebog: Falar…Ler…Escrever Português, Um
Curso Para Estrangeiros (E.P.U.). Vi læser stk. 7-9.
Du kan købe den på www.academicbooks.dk.Vi
beder dig købe bogen inden kursusstart.
Lytteøvelserne er på en separat cd, som du ikke
behøver købe.
ANDRE SPROG
PORTUGISISK-BRASILIANSK - CONVERSAÇÃO 2 (B1)
1673
TID
TIRSDAG 17.15 - 19.50
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 020 LÆRER
Raquel Y. Watanabe
PRIS
kr. 2040 (1880)
START
6/9 - slut 8/11, i alt 27 timer
O objetivo deste curso é desenvolver a fluência e
aprimorar a pronúncia, vocabulário e expressões
idiomáticas.Trabalharemos com textos, artigos
de jornais e revistas, além do uso de material
audiovisual.
Tópicos da atualidade serão discutidos em duplas
ou grupos, para que haja a troca de idéias e/ou
opiniões, desenvolvendo assim, a capacidade
para argumentação.
Além disso, quando necessário, revisaremos
rapidamente algumas estruturas gramaticais previamente estudadas nos 6 níveis anteriores.
O material utilizado será distribuído durante as
aulas, e o mesmo está incluso no valor do curso.
8-16 estudantes.
RUSSISK
RUSSISK 1 - FOR BEGYNDERE
1675
TID
TORSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 126 LÆRER
cand.mag. Lioudmila Trier
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
8/9 - slut 26/1, i alt 36 timer
For begyndere, der intet russisk kan. Du lærer først
og fremmest de russiske bogstaver og at udtale
russisk. Allerede når du kan bogstaverne, kan
du orientere dig, når du er på rejse, i lufthavnen,
i metroen og i bybilledet. Du lærer om russisk
navneskik, og du lærer at præsentere dig selv
og bruge forskellige høflighedsfraser. Du lærer at
stille simple spørgsmål om hvem, hvad og hvor og
svare på dem. Du lærer også at fortælle, hvad du
kan lide at lave i din fritid.
Lærebøger: Hertz m.fl.: Møde i Petersborg.
Læsebog og øvebog. Vi læser bogstavdel 1-9
og lektion 1-3. Du kan købe bøgerne på www.
academicbooks.dk. Vi beder dig købe bøgerne
inden kursusstart.
RUSSISK 2
1676
TID
TIRSDAG 19.15 - 20.55
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 119 LÆRER
cand.phil. Marie Nytoft
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
For dig, der har fulgt Russisk 1 eller har tilsvarende
niveau. Vi bygger videre på det elementære sprog,
og du får et også basalt kendskab til turistrussisk.
Du lærer at spørge om vej, angive retning og tale
om transportmidler. Du lærer tallene, klokken og
ugedagene og at lave de første aftaler om tid og
sted. Du lærer desuden at klare en enkel tur på
restaurant, købe ind og shoppe og at fortælle om,
hvad der skete i går.
Lærebøger: Hertz m.fl.: Møde i Petersborg. Læsebog og øvebog. Vi læser kapitel 4-9. Du kan købe
bøgerne på www.academicbooks.dk. Vi beder dig
købe bøgerne inden kursusstart.
RUSSISK 3
1677
TID
TIRSDAG 17.15 - 18.55
STED
Gothersgade 14, 5. sal, aud. 502 LÆRERcand.mag. Caroline Bilde Krogh-Jensen
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
Efter ca. 60 timers undervisning eller tilsvarende
niveau. Du lærer nu at tale om din bolig, alder og
give lykønskninger. Du lærer månedernes navne
og døgnets tider. Du lærer at udtrykke dig mere
nuanceret om dig selv og andre og også om, hvad
man må, skal, kan og bør. Du lærer også at tale
om sygdom og sundhed og at give udtryk for din
mening og dine præferencer.
Lærebog: Hertz m.fl.: Møde i Petersborg. Læsebog og øvebog kapitel 10-15. Du kan købe
bøgerne på www.academicbooks.dk.
RUSSISK 6
1679
TID
TORSDAG 17.15 - 18.55
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 123 LÆRERcand.mag. Caroline Bilde Krogh-Jensen
PRIS
kr. 2145 (1990)
START
8/9 - slut 8/12, i alt 26 timer
Vi arbejder videre med det talte russisk og udvider
ordforråd. Grammatik og skriftlige opgaver indgår
efter behov. Vi bruger i stigende grad audiovisuelt, autentisk russisk materiale fra bl.a. rutube.ru,
russia.ru og smi.ru.
Undervisningsmaterialet er inkluderet i kursusprisen.
7-14 kursister.
RUSSISK SAMTALE
1680
TID
MANDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 023 LÆREREcand.phil. Marie Nytoft og cand.mag.
Caroline Bilde Krogh-Jensen
PRIS
kr. 2325 (2160)
START
5/9 - slut 12/12, i alt 28 timer
Vi forfølger to spor – dels dagligdags situationer,
indkøb, aftale planer for fritid og weekend, invitere
gæster og lign., dels den aktuelle udvikling belyst
med autentisk russisk materiale fra russiske medier. Ordforråds- og grammatikøvelser efter ønske
og behov. Kurset er passende for dig, der har
fulgt Russisk 1-7 eller har tilsvarende niveau. De
to undervisere har planlagt forløbet i fællesskab og
underviser skiftevis på kurset. Undervisningsmaterialet er inkluderet i kursusprisen.
7-14 kursister.
RUSSISK 4
1678
TID
ONSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 114 LÆRER
cand.mag. Lioudmila Trier
PRIS
kr. 1935 (1720)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 36 timer
Efter ca. 90 timers undervisning eller tilsvarende
niveau. Du lærer at købe biletter til koncerter, teater m.m., tale om at rejse - hvornår og hvordan, at
fortælle om dine ferieplaner, bestille hotelværelse,
checke in, tage med taxa, bestille mad og drikke
på en restaurant eller café. Du lærer desuden at
tale om karakteregenskaber, følelser, bryllup, at
gifte sig og være gift/ugift.
Lærebøger: Hertz m.fl.: Møde i Petersborg.
Læsebog og øvebog. Vi læser kapitel 16-21. Du
kan købe bøgerne på www.academicbooks.dk. Vi
beder dig købe bøgerne inden kursusstart.
47
ANDRE SPROG
SERBISK,
KROATISK,
BOSNISK
Serbisk, kroatisk og bosnisk er tre sprog – eller
dialekter – der ligner hinanden så meget, at man
uden problemer kan kommunikere med hinanden.
Kurserne er velegnede for alle, ligegyldigt om du
vil lære serbisk, kroatisk eller bosnisk. Du får en
grundlæggende indføring i alle tre sprog.
SERBISK/BOSNISK/KROATISK 1 - FOR
BEGYNDERE1681
TID
ONSDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 124 LÆRER
Lidija Milanovic
PRIS
kr. 1995 (1780)
START
7/9 - slut 25/1, i alt 36 timer
For dig, der gerne vil i gang med sproget helt fra
begyndelsen. Du lærer enkle vendinger og sætninger med det samme. Du lærer at præsentere
dig selv, købe ind og bestille mad og drikke på
restaurant. Vi inddrager også den elementære
grammatik. Vi arbejder med de tre varianter af
sproget, alt efter kursisternes behov. Undervisningsmaterialet er delvist på engelsk. Læreren
uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det
er inkluderet i kursusprisen.
SERBISK/BOSNISK/KROATISK 3
1682
TID
MANDAG 19.15 - 20.55
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 125 LÆRER
Lidija Milanovic
PRIS
kr. 2530 (2325)
START
5/9 - slut 16/1, i alt 34 timer
Efter ca. 60 timers undervisning eller tilsvarende
niveau. Du lærer at tale mere flydende med folk fra
Balkan, og du lærer at tale i fremtid.
Undervisningsmaterialet er delvist på engelsk. Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet,
og det er inkluderet i kursusprisen.
8-16 kursister.
48
SVENSK
THAI
SVENSK 1 OG 2 - FOR BEGYNDERE
1684
TID
MANDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 124
LÆRER
Monika Sofia Wallgren
PRIS
kr. 2335 (2145)
START
5/9 - slut 9/1, i alt 32 timer
Svensk for begyndere. Du lærer at forstå moderne,
talt svensk. Vi gennemgår de grundlæggende
grammatiske regler og de væsentligste forskelle i
udtalen mellem dansk og svensk. Kurset er tilrettelagt for danskere, men andre med meget gode
danskkundskaber kan også følge med.
Lærebog: Scherrer og Lindemalm: Rivstart A1 +
A2 Textbok. ISBN 9789127434202. Du kan købe
bogen på cdon.com. Vi beder dig købe den inden
anden mødegang.
8-16 kursister.
THAI 5
1687
TID
TIRSDAG 18.45 - 20.25
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 021 LÆRER
Mallika Sørensen
PRIS
kr. 2545 (2355)
START
6/9 - slut 17/1, i alt 32 timer
Efter ca. 120 timers undervisning eller tilsvarende
niveau. Vi supplerer med samtaler om dagligdagsemner.
Lærebog: Brown: AUA Language Center, Thai
Course Book 2. Vi starter ved kapitel 25. Du kan
købe bogen på www.academicbooks.dk. Vi beder
dig købe bogen inden kursusstart.
7-14 kursister.
SVENSK 3 - MIDDAGSSVENSK
1685
TID
TORSDAG 16.30 - 18.10
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 111
LÆRER
Monika Sofia Wallgren
PRIS
kr. 2395 (2205)
START
8/9 - slut 12/1, i alt 32 timer
Hvordan siger man på gensyn til sin nye svenske
svigermor? Hvorfor må man aldrig nogensinde
give en svensker et tilbud? Hvilke ord og vendinger
skal man for enhver pris undgå til en jobsamtale i
Sverige? Hvorfor kan man ikke købe is på den anden side af Øresundsbroen, og hvorfor i al verden
smiler svenskerne kun, når vi ler?
Velkommen til kurset "Middagssvensk" – lær at
konversere med dine blågule naboer.
Lærebog: Paula Levy Scherrer: Rivstart B1 + B2.
ISBN 9789127434233, 2015. Du kan købe bogen
på cdon.com. Vi beder dig købe den inden anden
mødegang.
8-16 kursister.
SVENSK 5
1686
TID
MANDAG 19.15 - 20.55
STED
Vognmagergade 8, 1. sal, aud. 124
LÆRER
Monika Sofia Wallgren
PRIS
kr. 2335 (2170)
START
5/9 - slut 12/12, i alt 28 timer
Vi fortsætter med at diskutere, argumentere og i
det hele taget tale om alt muligt. Hver uge finder
kursisterne selv emner, der interesserer dem, og
som de enten fremlægger eller diskuterer. Det er
altså kursisterne, der i høj grad præger indholdet
i vores spændende samtaler. Vi øver automatisk
udtale, sprogmelodi, ordforråd og grammatik ved
at samtale, diskutere, argumentere og fremlægge
emner.
7-14 kursister.
THAI 6
1688
TID
MANDAG 17.00 - 18.40
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 021 LÆRER
Mallika Sørensen
PRIS
kr. 2460 (2315)
START
5/9 - slut 28/11, i alt 24 timer
Efter ca. 150 timers undervisning eller tilsvarende
niveau. Vi supplerer med samtaler om dagligdagsemner.
Lærebog: Brown: AUA Language Center, Thai
Course Book 2. Vi starter ved kapitel 33. Du kan
købe bogen på www.academicbooks.dk. Vi beder
dig købe bogen inden kursusstart.
6-12 kursister.
TYRKISK
TYRKISK 1 - FOR BEGYNDERE
1690
TID
TIRSDAG 17.15 - 18.55
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 324 LÆRERMeddeles
PRIS
kr. 1995 (1780)
START
6/9 - slut 24/1, i alt 36 timer
For dig, der aldrig før har lært tyrkisk. Du bliver
hurtigt sat ind i det tyrkiske sprog med udgangspunkt i praktiske situationer. Du får indblik i sprogets opbygning gennem praktiske øvelser, hvor du
lærer at begå dig i mange hverdagssituationer og
bliver mere sikker i at lave sætninger.
Du lærer at udtale de tyrkiske bogstaver, møde
folk, præsentere dig selv og spørge til andre, stille
spørgsmål, læse og skrive korte beskeder (sms og
Facebook), bestille mad og drikke på restaurant og
fortælle om din dagligdag.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen.
ANDRE SPROG
TYRKISK 2
1692
TID
TIRSDAG 17.00 - 18.40
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 317 LÆRER
Gülhan Comakci
PRIS
kr. 1810 (1620)
START
6/9 - slut 10/1, i alt 32 timer
For dig, der har fulgt Tyrkisk 1 eller et andet
begynderkursus i tyrkisk. Du kan allerede danne
simple sætninger til fx at præsentere dig selv og
spørge til andre. Du kan også bøje nogle centrale
verber og kender tallene, farverne og flertal. Du
lærer at lave sammensatte navneord og udsagnsord. Vi fortsætter med at øve hverdagsemner og
udvide ordforrådet. Vi begynder også at øve lidt
mere komplicerede sætninger som fx at fortælle,
hvad du laver og har lavet og give ordrer. Vi læser
køreplaner, opskrifter, beskeder og dialoger, og
du lærer ugedagene og tidsangivelser. Vi har hele
tiden fokus på talesprog, så derfor øver vi meget
samtale.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen.
TYRKISK 4
1694
TID
TIRSDAG 19.00 - 20.40
STED
Vognmagergade 8, 3. sal, aud. 317 LÆRER
Gülhan Comakci
PRIS
kr. 2155 (1990)
START
6/9 - slut 13/12, i alt 28 timer
Efter ca. 100 timers undervisning eller tilsvarende
niveau. Du kan allerede tale både i nutid, datid og
fremtid. Vi taler en masse tyrkisk og bruger rollespil
til at øve forskellige situationer. Du lærer at tale
med en tyrker om din hverdag og dine interesser.
Vi går i dybden med flere dagligdagssamtaler, og
du lærer fx at købe ind, bestille en taxa og spørge
om vej. Vi skriver kortere tekster på tyrkisk og
oversætter brugbare sætninger. Sideløbende går vi
videre i lærebogen med genitiv. Vi taler selvfølgelig
også om forskellige emner inden for moderne tyrkisk kultur og historie. Udtalen indgår stadig som
et fast element i undervisningen.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen.
8-16 kursister.
TYRKISK 3
1693
TID
ONSDAG 17.00 - 18.40
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 021 LÆRER
Gülhan Comakci
PRIS
kr. 1810 (1620)
START
7/9 - slut 11/1, i alt 32 timer
For dig, der har taget Tyrkisk 1-2 eller har tilsvarende niveau. Vi arbejder videre med grammatik som fx
verber i flertal i både nutid, datid og fremtid og læser
nemme tekster og taler om dem. Vi kan også tale om
nemme emner, der interesserer holdet. Vi arbejder
med alle sprogfærdigheder: tale, læse, skrive, samtale og lytte. Du lærer at udtrykke dig mere nuanceret
om dig selv og andre, fx hvad du kan og ikke kan
lide. Du begynder også at kunne tale om interesser
og give udtryk for din mening. Vi har hele tiden fokus
på talesprog, så derfor øver vi meget samtale.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet,
og det er inkluderet i kursusprisen.
TYRKISK 5
1695
TID
MANDAG 18.30 - 20.10
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 121 LÆRER
Gülhan Comakci
PRIS
kr. 2155 (1990)
START
5/9 - slut 12/12, i alt 28 timer
Efter ca. 130 timers undervisning eller tilsvarende
niveau. Vi taler en masse tyrkisk og bruger rollespil
til at øve forskellige situationer. Vi skriver kortere
tekster på tyrkisk og oversætter brugbare sætninger. Sideløbende går vi videre i lærebogen med
genitiv, konjunktiv og aorıst. Vi taler selvfølgelig
også om forskellige emner inden for kultur og
historie. Du lærer at skrive e-mails og breve, og vi
taler om vejret og ferieformer.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen
8-16 kursister.
TYRKISK 6
1697
TID
ONSDAG 19.00 - 20.40
STED
Vognmagergade 8, stuen, aud. 021 LÆRER
Gülhan Comakci
PRIS
kr. 2155 (1990)
START
7/9 - slut 14/12, i alt 28 timer
Efter ca. 160 timers undervisning eller tilsvarende
niveau. Nu er du godt i gang med tyrkisk og kan
allerede tale både i nutid, fremtid og datid og give
udtryk for dine fremtidsplaner. Vi taler en masse
tyrkisk og bruger rollespil til at øve forskellige
situationer. Vi taler selvfølgelig også om tyrkisk
kultur og historie.
Vi begynder også at arbejde med udsagnsord i
ønskeform og betingemåde. Der er stadig fokus
på at øve tyrkisk tale, så du bliver mere tryg, når
du taler tyrkisk. Vi øver også at lytte til tyrkisk og
identificere det væsentlige indhold i forskellige
slags tekster, oplæg og diskussioner fra radio, tv
eller film.
Læreren uddeler undervisningsmaterialet på holdet, og det er inkluderet i kursusprisen.
8-16 kursister.
TYRKISK 10
1698
TID
MANDAG 16.30 - 18.10
STED
Borgergade 12, 1. sal, aud. 121 LÆRER
Gülhan Comakci
PRIS
kr. 2680 (2525)
START
5/9 - slut 5/12, i alt 26 timer
Yaklaşık 250 saat Türkçe ders görenler ya da bu
seviyede Türkçe öǧrenmiş olanlara uygun bir kurstur. Derslerde sözlü olarak ifadelerde bulunma ve
ilgili konularla rol yapma gibi çalışmalar yapılacaktır.
Türkçe olarak kısa metin yazma çalışmaları ve
kullanacaǧımız günlük cümleleri Dancaya çevirme
çalışmaları yapacaǧız. Yeteneklerimizi sistemli olarak kullanmayı öǧreneceǧiz. Bildiǧimiz konulardaki
konuşmalara katılma çalışmaları yapacaǧız. Kelimelerin deǧişik anlamlarını konuşup örnek cümleler
kuracaǧız. Fiillerin kullanımına odaklanacaǧız.
lhtiyaç olursa kelime hazinesi ve dilbilgisi çalışmaları
yapacaǧız. Güncel metinleri okuyarak, dinleyerek
ve izleyerek tartişacaǧız. Böylece Türkçeyi daha iyi
kullanmayı öǧreneceǧiz.
6-12 öǧrenci.
49
Niveauer
På engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk
og portugisisk definerer Studieskolen de
enkelte trin i forhold til Den europæiske
referenceramme for sprog. Referencerammen er en beskrivelse af kompetencer på et givent sprogligt niveau – beskrivelsen er fælles for alle sprog, der tales i
Europa.
Ved hjælp af referencerammens beskrivelser kan du vurdere dit eget sproglige
niveau, og på den måde kan du nemt
finde et kursus på det rigtige trin.
Andre sprog
Beskrivelserne er opdelt i tre hoved­
niveauer: A Basisniveau, B Mellemniveau,
C Avanceret niveau. Hvert hovedniveau er
opdelt i to underniveauer: 1 og 2.
I kataloget over Studieskolens kurser kan
du hurtigt se, hvilket niveau et kursus er
på. Hvert kursus har en farvebjælke: grøn
for basisniveau, blå for mellemniveau og
rød for avanceret niveau. Der står også
ved hvert kursus, om det er på niveau 1
eller 2.
Studieskolens kurser er yderligere opdelt i
underniveauer – se de enkelte sprog.
Sådan gør du
•Læs beskrivelserne her på siden og
find dit niveau.
•Slå op på siderne med det sprog, du
er interesseret i.
•Find det rigtige niveau ved at kigge på
de farvede bjælker ved kurserne.
•Find det rigtige underniveau ved at
læse beskrivelserne under kurserne.
Du kan også tage en sprogtest på
www.studieskolen.dk.
Alle andre sprog er markeret med en orange farvebjælke.
For description of language levels in English please refer to our website www.studieskolen.dk.
Basisniveau
A1
Jeg kan både forstå og udtrykke mig
på et meget elementært niveau og give
simple oplysninger om fx mig selv og
mine familie- og arbejdsforhold. Jeg kan
fungere nogen­lunde i meget elementære dagligdags situationer som indkøb,
restaurantbesøg m.m. Jeg kan stille og
besvare de mest elementære spørgsmål i
basale, dagligdags situationer.
Jeg kan læse og skrive enkle sætninger
om almindelige dagligdags emner som
familieforhold, bolig og fritid, præsentere
mig selv og andre, læse fx en almindelig
menu og udfylde almindelige formularer fx
på hotel eller turistbureau.
A2
Jeg kan forstå simple instruktioner og
spørgsmål og kan fungere i nemmere dialoger om dagligdags emner fx på hotel,
restaurant, arbejde og i private sammen­
hænge. Jeg er i stand til at forstå de
væsentligste informationer i almindeligt,
men langsomt talt sprog.
Jeg kan udtrykke mig på et elementært
sprog i dagligdags situationer, kan give
enkle instruktioner og deltage aktivt i en
simpel samtale om almindelige, dagligdags emner.
Jeg kan udtrykke forskellen mellem nutidige, fortidige og fremtidige hændelser.
Jeg kan læse og forstå korte, nemmere
tekster i deres helhed samt finde specifikke informationer i mere avancerede
autentiske tekster.
Jeg kan læse og forstå almindelige
formularer, spisekort, køreplaner til tog,
bus m.m.
50
Mellemniveau
B1
Jeg kan forstå det væsentlige indhold i
en almindelig samtale på et naturligt, men
langsomt og tydeligt talt standardsprog
samt forstå det væsentligste indhold i
radio- og tv-udsendelser om almindelige,
dagligdags emner.
Jeg kan klare mig i de fleste almindelige,
dag­ligdags situationer (smalltalk, arbejde,
rejse m.m.) på et forståeligt og rimeligt
flydende, men enkelt og ikke helt fejlfrit
sprog.
Jeg kan agere i en dialog, reagere på
spørgsmål og gengive informationer om
almindelige dagligdags emner.
Jeg kan forstå det væsentligste indhold i
autentiske tekster skrevet på et almin­de­
ligt niveau om dagligdags emner.
B2
Jeg kan forstå også mere indviklet, men
klart struktureret tale og instruktioner på
et naturligt standardsprog talt i almindeligt
tempo — dog uden alt for komplicerede
vendinger og inden for almindelige emner.
Jeg kan følge og forstå det væsentlige
indhold i tv- og radioudsendelser som
fx nyheder eller reportager samt forstå
pointen i en film på målsproget.
Jeg kan deltage aktivt i diskussioner med
indfødte sprogbrugere om almindelige
emner og udtrykke min mening på et
nuanceret standardsprog.
Jeg kan læse almindelige, skønlitterære
tekster og sagprosa på et almindeligt
standardsprog.
Jeg kan læse breve om personlige emner
samt forstå de væsentligste udsagn i
mere avancerede tekster om mere
avancerede emner.
Avanceret niveau
C1
Jeg kan forstå almindeligt standardsprog,
også når baggrunden ikke er klart defineret, og talen er mere ustruktureret eller en
smule dialektpræget. Jeg kan følge tv- og
radioudsendelser og film på målsproget
stort set uden besvær.
Jeg kan udtrykke mig flydende og stort
set ubesværet på et nuanceret standardsprog. Jeg kan fremlægge mit synspunkt
og del­tage i en diskussion med indfødte,
uden at disse skal tage særligt hensyn til
mine sproglige evner.
Jeg kan holde et oplæg eller foredrag på
et klart og tydeligt standardsprog.
Jeg kan læse stort set alle tekster (både
skønlitteratur, artikler og almindeligt fagsprog) og kan også forstå mere indviklede
detaljer i teksten.
C2
Jeg forstår alt talt sprog — også i film
og radioudsendelser — ned til mindste
detalje og kan også forstå dialektpræget
tale, hvis jeg får lidt tid til at lytte mig ind i
dialekten.
Jeg kan deltage i diskussioner om alle
emner på lige fod med en indfødt, er
fortrolig med idiomatiske vendinger og
udtrykker mig nuanceret, flydende og
fejlfrit.
Jeg kan holde oplæg, foredrag m.m. i et
struktureret og velformuleret sprog på lige
fod med en indfødt sprogbruger.
Jeg kan læse alle former for almindelige
tekster uden besvær og kan også forstå
meget komplekse tekster og fagsprog på
lige fod med en indfødt sprogbruger.
Jeg kan tilpasse min sproglige stil til en
given anledning og modtager.
51
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tilmelding
Tilmelding
Du kan tilmelde dig på mange måder:
hold, ekstrahold osv. i ugen, før kurserne
starter.
•med Dankort eller andre betalingskort
på www.studieskolen.dk
•via netbank med overførsel til Studie­
skolens bankkonto: Reg.nr. 2217,
kontonr. 6279687890.
•
personligt på Studieskolens kontor.
Hvis der ikke er tilmeldinger nok til et
hold, kan det ikke starte. I så fald refunderer vi den fulde kursuspris.
Ved tilmelding skal du opgive fødselsdato
og –år samt folkeregisteradresse. Hvis du
bor uden for Københavns Kommune, skal
du opgive fuldt cpr-nummer.
Hvis du vil være sikker på at få plads på
dit kursus, skal du tilmelde dig så tidligt
som muligt.
Studieskolen tager stilling til oprettelse af
Overflytning til andet hold
Du kan blive flyttet til et andet hold, hvis vi
får det at vide, senest torsdag i ugen før
kurserne starter. Herefter er din tilmelding
bindende.
Hvis du er startet på kurset, og det viser
sig, at du er placeret på et forkert niveau,
kan du i samråd med din lærer eller
sprogkonsulenten blive flyttet til et andet
kursus i samme periode. Overflytningen
skal ske inden 3. mødegang.
Annullering
Du kan annullere din tilmelding til og med
torsdag i ugen, før kurserne starter. Herefter er din tilmelding bindende, uanset om
du møder op til undervisningen eller ej.
Timetal
Ved hvert kursus kan du se, hvor mange
timer der undervises. Der er tale om undervisningstimer, som er på 45 minutter.
Force majeure
Studieskolen fralægger sig ansvaret for
ikke gennemført undervisning, hvor der er
tale om situationer, som vi ingen indflydelse har på, fx vejrlig hvor politiet fraråder,
at man går ud. I tilfælde af force majeure
vil man ikke få sin betaling refunderet.
Practical information
Enrolment
You can enrol in many ways:
•by using credit card to pay online at
www.studieskolen.dk.
•by  using net banking to transfer the
payment to Studieskolen’s account no.
2217 6279687890.
•by turning up in person at Studie­
skolen’s office.
When you enrol, you need to give your
date and year of birth and your address.
If you live outside the municipality of
Copen­hagen, you need to give your full
CPR number.
When we receive your payment, we will
send you a receipt.
If you want to be sure of getting a place
on your course, you need to enrol as
soon as possible.
During the week before courses start,
Studieskolen will look at the number of
enrolments for each course. If there are too
few enrolments for a course, it cannot start.
If so, we will refund the full course fee.
Change of course
You can change classes if you let us know
no later than Thursday the week before
courses start. After this date your enrolment
is binding. If you have started the course, and you turn out to be placed at the
wrong level, you can talk to your teacher
or the language consultant about changing
classes within the same period. The change
must be made before the 3rd session.
Refund of course fees
You can annul your enrolment until
Thursday the week before courses start.
After this date your enrolment is binding
whether or not you attend class.
Number of lessons
In each course description, you can
see the number of teaching lessons.
Each lesson is 45 minutes.
Office hours
Mon-Wed 10 a.m.-4 p.m.
Thu 10 a.m.-6 p.m. (10 a.m.-4 p.m. during
school holidays)
Fri 10 a.m.-2 p.m.
Kursuspriser
Prisen står ved hvert enkelt hold.
På en del kurser er der færre deltagere,
disse hold koster lidt mere.
På nogle kurser betales for undervisningsmateriale, det er inkluderet i prisen.
Priser i parentes
Københavns og Frederiksberg kommune
giver et ekstra tilskud til arbejdsledige,
pensionister og studerende med bopæl i
de to kommuner.
Tilskuddet er på kr. 6,- pr. undervisningstime, afrundet til nærmeste 5 kr.
52
Den nedsatte pris står i parentes ved
hvert kursus.
Følgende er omfattet af ordningen:
Pensionister, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælpsmodtagere, studerende der modtager SU, og
lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale.
Når du tilmelder dig, skal du vise eller
fremsende dokumentation. Dokumentationen kan fx være attest fra Jobcentret
eller a-kassen, efterlønsbevis, SU-meddelelse eller uddannelsesaftale.
Dokumentationen skal være gældende
den dag, kurset starter.
Folkepensionister på 67 år og derover
behøver ikke vise dokumentation.
NB. Arbejdsledige kan deltage i Studieskolens undervisning - også om dagen - uden
at det får indflydelse på dagpengene.
Kontakt
Undervisningsmaterialer
Studieskolen
Borgergade 12
1300 København K
tlf. 33 18 79 00
[email protected]
Under hvert kursus står, hvilke bøger og
materialer vi anvender på kurset. Med
mindre andet er nævnt, skal du selv købe
bøger. Vi skriver ved de enkelte sprog,
hvor det er billigst at købe bogen. Hvis
Åbningstider
Mandag-onsdag 10-16
Torsdag 10-18
Fredag 10-14
Den 5.-8. september der åbent kl. 10-18.
Kursusstart
Sprogkonsulenter
Du kan som regel træffe en sprogkonsulent telefonisk mandag-torsdag kl. 10-16
og fredag 10-14 på tlf. 33 18 79 79.
ikke andet er nævnt, kan du købe din bog
på www.academicbooks.dk. Vi anbefaler,
at du ikke bruger din bog, før du er sikker
på, at det er det rigtige kursus for dig.
Ellers kan boghandleren ikke bytte bogen.
Kursusstart 14. november 2016 - info og tilmelding fra 13. oktober
Kursusstart 6. februar 2017 – info og tilmelding fra 12. december
Du kan træffe en konsulent personligt
efter aftale.
Du er altid velkommen til at sende en mail
til sprogkonsulenten for det sprog, du er
interesseret i.
ENGELSK
Stine Lema, [email protected]
FRANSK
Sandra Dæncker, [email protected]
SPANSK
Charlotte Steengaard,
[email protected]
ITALIENSK
Laura Valesin, [email protected]
TYSK
Christoph Schepers, [email protected]
ANDRE SPROG
Louise Madsen, [email protected]
Gavekort
Giv din familie eller venner et gavekort til
et kursus på Studieskolen. Henvendelse
til Studieskolens kontor.
Foreningen Studieskolen i København
Studieskolen er en forening, der etablerer
folkeoplysende voksenundervisning og
anden form for voksenundervisning samt
debatskabende aktiviteter.
Formålet med foreningen er gennem
undervisning af høj kvalitet at udbrede
kendskabet til fremmede landes sprog og
kultur for at fremme deltagernes muligheder og lyst til kommunikation og debat
lokalt, regionalt og globalt, såvel i fritidsliv
som i arbejdsliv.
Studieskolen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund.
Folkeoplysende voksenundervisning
Forstander Charlotte Lorenzen (træffes
efter aftale).
Dansk for Udlændinge
Forstander Lars Skov (træffes efter aftale).
Formand for Studieskolens bestyrelse er
dr. phil. Bodil Due
Foreningen optager alle interesserede
som medlemmer.
Ferier og fridage
Efterårsferie 17.-23. oktober
Juleferie 19. december - 1. januar
Sprogtest på studieskolen.dk
Tag en test, hvor du også kan se, hvor god du er til sprog.
På www.studieskolen.dk kan du tage en
grundig sprogtest i engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk. Testen består
af en skriftlig del og en del, hvor du skal
lytte.
Denne grundige sprogtest er blevet til i
et samarbejde mellem Studieskolen og
folkeuniversiteterne i Sverige og Norge.
Testen og testresultaterne er baseret
på niveauerne i Den fælles europæiske
referenceramme for sprog.
I testen bliver du prøvet i flere forskellige
færdigheder: grammatik, ordforråd og
hvor god du er til at forstå talt og skrevet
sprog.
Hver test tager typisk mellem en halv
og halvanden time. Det afhænger af,
hvor meget du bliver sendt ”op og ned”
i testens niveauer (dette regulerer testen
selv, helt automatisk). Til gengæld får du
en grundig test, og du kan se, hvilket
sprogligt niveau du er på.
Det er en god idé at tage en sprogtest,
før du tilmelder dig et hold. Ved hjælp af
testen finder du nemlig præcis det rigtige
niveau.
53
KURSER I FREMMEDSPROG
DANSK FOR UDLÆNDINGE
BUSINESS SPROGTRÆNING
Studieskolen Fremmedsprog har holdundervisning i sprog af høj kvalitet med markedets bredeste udbud. Vi underviser i
over 20 sprog på mindre hold formiddag,
eftermiddag eller aften. Vi starter kurser 6
gange om året.
Danskundervisning for kursister, der har
en mellemlang eller lang uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Progressionen er
hurtig og niveauet højt. Der er kursusstart
hver sjette uge. Undervisning formiddag,
sen eftermiddag og tidlig aften.
Studieskolen Business er specialister
i sprogkurser, der er skræddersyet til
en enkelt persons eller en virksomheds
behov og krav. Vi underviser i både dansk
og fremmedsprog.
Undervisningssteder:
1 Studieskolen, Borgergade 12-14 2 Studieskolen, Gothersgade 14
3 KVUC, Vognmagergade 8
Desuden underviser vi på Lyngby private Skole, Kgs. Lyngby. Se kort på studieskolen.dk.
Studieskolen
Borgergade 12
1300 København K
Telefon 3318 7900
studieskolen.dk