Prva objava Cene stanovanjskih nepremičnin v 2. četrtletju 2016 v

Prva objava
23. september 2016
končni podatki
Cene stanovanjskih nepremičnin v 2. četrtletju 2016 v povprečju za 1,9 % višje
kot v 1. četrtletju 2016
Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2. četrtletje 2016
Cene stanovanjskih nepremičnin so se v 2. četrtletju 2016 glede na 1. četrtletje 2016 zvišale
povprečno za 1,9 %. Podražile so se tako rabljene kot tudi nove nepremičnine. Število prodaj
rabljenih nepremičnin je bilo rekordno visoko, število prodaj novih pa nekoliko višje kot v 1. četrtletju
2016.
Cene novih stanovanjskih nepremičnin skoraj nespremenjene, promet z njimi nekoliko živahnejši
Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in družinske hiše skupaj) so se v 2. četrtletju 2016
glede na prejšnje četrtletje v povprečju neznatno zvišale (za 0,1 %).
Cene novih stanovanj so se v 2. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje znižale za 0,3 %. Po večletnem
obdobju izrazitega nihanja indeksov cen novih stanovanj je bila sprememba cen v 2. četrtletju 2016 kljub
pestri sestavi prodanih stanovanj majhna; znaten del prodaje (29 %) je namreč izhajal iz stečajnih postopkov
v različnih delih Slovenije, opazen je tudi delež prodaj Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (12 %).
Število prodanih novih stanovanj (246) je bilo sicer višje od povprečnega četrtletnega števila prodaj v
obdobju 2013–2015 (180), a je še vedno krepko zaostajalo za številom prodaj novogradenj v predkriznem
obdobju (364). Največ novih stanovanj (50 %) je bilo kot običajno prodanih v Osrednjeslovenski statistični
regiji (od tega polovico v mestni občini Ljubljana), zatem v Podravski (15 %), v Obalno-kraški (14 %) in v
Goriški statistični regiji (10 %).
Cene novih družinskih hiš so se po rekordnem znižanju v 3. četrtletju 2015 (za 14,2 %) tretjič zapored
nekoliko zvišale, tokrat za 2,1 %. Število prodaj je bilo tudi v tem četrtletju zelo nizko (29).
Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin v povprečju višje za 2,2 %, število prodaj visoko
Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, tj. rabljenih stanovanj in hiš skupaj, v Sloveniji so se v 2. četrtletju
2016 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v povprečju zvišale za 2,2 %. Zvišale so se tako cene rabljenih
stanovanj kot cene rabljenih družinskih hiš, okrepilo se je tudi število prodaj obojih.
Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so se v 2. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje zvišale za 1,8 %.
Blaga rast cen rabljenih stanovanj v Ljubljani traja že vse od konca leta 2014, ko so bile po večletnem
zniževanju dosežene najnižje cene. Od tedaj pa do konca 2. četrtletja 2016 so se cene rabljenih stanovanj v
Ljubljani zvišale za 8 odstotnih točk. Kljub temu so bile cene rabljenih stanovanj v 2. četrtletju 2016 še vedno
za 13 % nižje od povprečja cen v 2010.
V vsem obdobju od začetka leta 2014 je naraščalo tudi število prodaj rabljenih stanovanj v Ljubljani. Tokrat je
bilo prodanih 521 rabljenih stanovanj, največ v zadnjih devetih letih.
Tudi cene rabljenih stanovanj zunaj Ljubljane, v preostali Sloveniji, so se v 2. četrtletju 2016 glede na
prejšnje četrtletje zvišale, in sicer za 1,7 %. Blago naraščanje cen rabljenih stanovanj, ki se je tudi zunaj
Ljubljane začelo v letu 2015, se je v 2. četrtletju 2016 nadaljevalo. Ponudba rabljenih stanovanj je bila še
naprej velika; tokrat je bilo prodanih 1.321 stanovanj.
Živahno trgovanje z rabljenimi družinskimi hišami se je nadaljevalo tudi v 2. četrtletju 2016. Prodanih je bilo
672 hiš, največ od leta 2003, odkar so na voljo statistični podatki o prodaji hiš. Njihove cene so se v 2.
četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje zvišale za 3,1 % in se s tem povsem izenačile s povprečno ravnijo
Objavljeno na: http://localhost/SitefinityWebApp/prikazi-novico?id=6206, natisnjeno 25. 9. 2016.
1/3
cen v letu 2014. Tedaj so se cene družinskih hiš po večletnem upadanju ustalile na ravni, ki je bila približno
za 15 % nižja od povprečne ravni cen v letu 2010.
Grafikon 1: Letni indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen in število transakcij po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2.
četrtletje 2016
IV-VI 16 IV-VI 16 IV-VI 16
X-XII 15 I-III 16 IV-VI 15
IV-VI 16
Ø 2010
Število
transakcij
104,2
101,9
100,5
87,74
2.789
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine
96,8
100,1
95,5
85,64
275
1.1.1 Nova stanovanja
95,3
99,7
96,0
89,71
246
1.1.2 Nove hiše
104,1
102,1
92,2
72,72
29
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine
105,6
102,2
101,4
87,31
2.514
1.2.1 Rabljena stanovanja, Slovenija
104,3
101,8
102,2
88,05
1.842
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Ljubljana-občina
104,6
101,8
104,2
86,89
521
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija
104,1
101,7
100,7
88,92
1.321
1.2.2 Rabljene hiše
108,3
103,1
99,4
85,33
672
1 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin - SKUPAJ
Vir: SURS
Podrobni podatki
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT; ta vam
omogoča, da podatke pregledujete na zelo enostaven način in si jih tudi izpišete v različnih formatih.
Registrirani uporabniki si tabele lahko shranite za poznejši pregled; lahko se tudi naročite na samodejno
obveščanje o posodobitvah podatkov.
Avtor/-ji: Branko Pavlin
Objavljeno na: http://localhost/SitefinityWebApp/prikazi-novico?id=6206, natisnjeno 25. 9. 2016.
2/3
Naslednja objava: 23. 12. 2016
Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
Informacijsko središče:
telefon: (01) 241 64 04
faks: (01) 241 53 44
[email protected]
www.stat.si
© Statistični urad Republike Slovenije
Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira.
Objavljeno na: http://localhost/SitefinityWebApp/prikazi-novico?id=6206, natisnjeno 25. 9. 2016.
3/3