Program V. Kongresa in 28. sestanka

PROGRAM
Petek 30. 9. 2016
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00- 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.00
Registracija udeležencev
I. UVOD
1. VIDALI P.
Poročilo
2. MOŽINA H.
Novi kurikulum specializacije iz interne medicine
3. FRAS Z.
Preprečevanje srčno-žilnih bolezni
II. KARDIOLOGIJA 1.
4. TASIČ J., ZUPAN I.
Smernice za obravnavo atrijske fibrilacije 2016: kaj je novega?
5. NAJI F.
Atrijska fibrilacija – pogled kliničnega kardiologa
6. PERNAT A.
Zdravljenje atrijske fibrilacije v letu 2016 – pogled elektrofiziologa
7. VOKAČ D.
Zapora levostranskega apendiksa kot preprečevanje
trombemboličnih zapletov pri atrijski fibrilaciji
III. KARDIOLOGIJA 2.
8. VRTOVEC B.
Novosti v obravnavi in zdravljenju srčnega popuščanja
9. BUNC M., MRAK M., ZORMAN D.
Perkutano zdravljenje kroničnih popolnih zapor
koronarnih arterij (CTO)
10. KANIČ V.
Koronarna bolezen – razlike med spoloma
11. GRADECKI I.
Trikuspidalna regurgitacija po vstavitvi stalnega srčnega
vzpodbujevalnika
ODMOR ZA KAVO
IV. OBRAVNAVA KRONIČNEGA BOLNIKA
V PRAKSI
12. VUJKOVAC B.
Obravnava kronične ledvične bolezni v praksi
13. EPŠEK M.
Sladkorni bolnik
14. MAROLT A.
Obravnava kroničnega bolnika – bolnik s srčnim popuščanjem (SP)
15. SLEMENIK-PUŠNIK C., EPŠEK-LENART M.,
RUDEL D.
Telemedicina – nov pristop pri vodenju kroničnega bolnika
SATELITSKI SIMPOZIJ
a. KRKA d.d. Novo mesto
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
SATELITSKA SIMPOZIJA
b. BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH
c. FRESENIUS MEDICAL CARE
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30
ŠORLI Jurij, dr. med.: Ali lahko za bolnike s KOPB naredimo več?
Dr. Moritz FISCHER: Extending frontiers in Apheresis Therapies:
Inovative concepts from Fresenius Medical Care
V. HEMATOLOGIJA in ONKOLOGIJA
16. ZVER S., ŠKERGET M.
Nove novotvorbe nastale po presaditvi krvotvornih matičnih celic
17. ŠKRGAT S., PRETNAR J.
Pozni kronični pljučni zapleti po presaditvi krvotvornih matičnih celic
18. JENSTERLE SEVER M., SEVER M.
Endokrinološki zapleti po presaditvi krvotvornih matičnih celic
19. OCVIRK J
Zdravljenje raka želodca in gastroezofagalnega prehoda
SATELITSKI SIMPOZIJ
d. JANSSEN,
farmacevtski del JOHNSON & JOHNSON
16.30 - 17.30
Prof. dr. Mišo ŠABOVIČ: Učinkovito in enostavno nad lipitenzijo
KOSILO
Izr. prof. dr. Sonja PRAPROTNIK, dr. med.: Pomen prepoznavanja
in zdravljenja psoriatičnega artritisa
VI. PULMOLOGIJA in PRIKAZ PRIMERA
20. KOŠNIK M.
Alergija za strupe žuželk
21. ŠKRGAT S.
Bronhiektazije – pozabljena bolezen
22.ZIHERL K
Voznik z obstruktivno apneo v spanju – presajanje in sposobnost
za vožnjo.
23.JAKŠE HREN S., GODNIČ M., MOČILNIK M.
Zapleten primer bolnice s subakutnim miokardnim infarktom
Sobota 1. 10. 2016
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 10.30
VII. GASTROENTEROLOGIJA
24. STEFANOVIĆ M.
Pomen ugotavljanja seriranih sprememb za preprečitev raka na
debelem črevesju in danki
25.DRNOVŠEK J., DROBNE D.
Sodobno zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
26. ČERANIĆ D., SKOK P.
Akutni pankreatitis in interleukini – ali omogočijo napoved
poteka bolezni?
27. GAVRIĆ A., STRNIŠA L.
Kapsulna endoskopija – indikacije, kontraindikacije in rezultati KO
za gastroenterologijo v Ljubljani
VIII. REVMATOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA
in TOKSIKOLOGIJA – KAZUISTIKA
28. KOREN KRAJNC M., PAHOR A.,
GRADIŠNIK S., DAI K., KOVAČIČ
GROBELŠEK V., DOBNIK M., HOLC I.
Adherenca bolnikov z revmatoidnim artritisom na zdravljenje z
imunomodulatornimi zdravili
29. PERDAN PIRKMAJER K., HOČEVAR A.,
Vaskulitis. Je ali ni?
30. JENSTERLE SEVER M.
Škodljivi učinki aromataznih zaviralcev na kost
31. MEŽNAR M.
Huda akutna zastrupitev z metforminom – serija treh
kliničnih primerov
SATELITSKI SIMPOZIJ
e. JANSSEN,
farmacevtski del JOHNSON & JOHNSON
10.30 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00
Drobne David: Pristop k bolniku s Crohnovo boleznijo po operacij
ODMOR ZA KAVO
IX. INTENZIVNA INTERNA MEDICINA
32. SINKOVIČ A.
Nova antitrombotična zdravila in prognoza naših bolnikov z akutnim
miokardnim infarktom in dvigom veznice ST
33. JERENEC K., MARKOTA A., SINKOVIČ A.
Bolezen MoyaMoya – redek vzrok usodne ishemije miokarda:
prikaz primera
34. FLUHER J., MARKOTA A., SINKOVIČ A.
Vazospastična angina pektoris po zdravilu – prikaz primera
35. HUDOURNIK B.
Septična in ishemična kardiomiopatija: prikaz primera
X. ANGIOLOGIJA
36. KREVEL B.
Endovaskularno zdravljenje periferne arterijske bolezni pri
starostnikih
37. KOZAK M.
Trombocitopenija povzročena s heparinom
38. ŠIBLI K.
Povrhnji tromboflebitis
39. COKAN VUJKOVAC A., VUJKOVAC B.
Žilna prizadetost pri Fabryjevi bolezni
XI. NEFROLOGIJA
40. EKART R., BEVC S., HOJS R.
Arterijska togost pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo
41. PREMRU V.
Akutna ledvična odpoved ob rabdomiolizi
42. PONIKVAR R.
Vloga plazmafereze pri zdravljenju internističnih bolezni
43. DREISINGER M., ROŠKAR Z.
Značilnosti in zdravlje- nje bolnikov s primarno imunsko
trombocitopenijo v UKC Maribor v 10-letnem obdobju
KOSILO