professoriluento - Turun yliopisto

PROFESSORILUENTO
Professori Ilkka Helenius
Lasten ortopedia ja traumatologia
Lääketieteellinen tiedekunta
28.9.2016
Professori Ilkka Helenius
pitää professoriluentonsa
päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa
28. syyskuuta 2016 klo 18 ­aiheesta
Lastenortopedia: Kehitys vetohoidoista
vaativaan kirurgiseen hoitoon
Kutsun kunnioittavasti luentoa kuulemaan
yliopiston opettajat, työn­tekijät ja opiskelijat
sekä muut tieteen harjoittajat, ystävät ja suosijat.
Pentti Huovinen
Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
Rehtori on tehnyt 29.9.2015 päätöksen kutsumenettelyn aloittamisesta dosentti Ilkka Heleniuksen kutsumiseksi lasten ortopedian ja traumatologian
professorin osa-aikaiseen (30 %) tehtävään tiedekunnan johtokunnan esityksestä.
Dekaani on päättänyt tehtävän tehtäväselosteesta 8.12.2015.
Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista ovat antaneet lausunnon
professori Gunnar Hägglund (Lundin yliopisto) ja professori Juhana Leppilahti (Oulun yliopisto). He ovat todenneet dosentti Heleniuksen kiistatta kelpoiseksi lasten ortopedian ja traumatologian professorin tehtävään.
Dekaani teki tiedekunnan johtokunnalle perustellun esityksen dosentti Ilkka
Heleniuksen ottamiseksi kutsusta lasten ortopedian ja traumatologian professorin osa-aikaiseen (30 %) tehtävään toistaiseksi.
Tiedekunnan johtokunta esitti 6.4.2016 dekaanin esityksen mukaisesti rehtorille, että dosentti Ilkka Helenius otetaan kutsusta lasten ortopedian ja traumatologian professorin osa-aikaiseen tehtävään.
Turun yliopiston rehtori otti dosentti Ilkka Heleniuksen lasten ortopedian ja
traumatologian professorin osa-aikaiseen (30 %) tehtävään 1.5.2016 lukien
toistaiseksi.
Professori Helenius on antanut elämänvaiheistaan ja toiminnastaan seuraavat
tiedot:
Ilkka Helenius, LT, Lasten ortopedian ja traumatologian professori, ­Turun
yliopisto.
Kirjoitin ylioppilaaksi Helsingissä Munkkiniemen yhteiskoulusta v. 1992.
Opiskelin lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistossa ja valmistuin v.
1998. Opiskeluaikana valtaosa vapaa-ajastani kului yleisurheilun ja e­ rityisesti
seiväshypyn parissa, jossa ennätyksekseni jäi 5.30m vuodelta 1995. Väittelin tohtoriksi professori Tari Haahtelan ohjauksessa Helsingin yliopistossa
v. 1998 aiheenani Urheilijan astma. Osoitin väitöskirjassani, että uimareilla
on n. 10-kertainen riski sairastua astmaan vertailuryhmään verrattuna ja että
uimareille kehittyy hengitysteiden tulehdusreaktio kovan harjoittelun aikana.
Valmistumisen jälkeen erikoistuminen kirurgiksi tuntui luontevalta vaihto­
ehdolta. Kirurgian runkokoulutuksen suoritin Päijät-Hämeen keskussairaalassa, jossa minusta tehtiin kirurgi professori Risto Mokan ohjauksessa.
Ortopedian eriytyvän vaiheen koulutuksen suoritin Töölön sairaalassa, josta
siirryin v. 2003 Husin Lastenklinikkaan ja valmistuin kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäriksi v. 2004.
Tieteellinen urani lasten ortopedian ja traumatologian alueelta käynnistyi v.
1999, kun kurssitoverini Ville Remes houkutteli minut ­Invalidisäätiön (nyk.
Sairaala Orton) lasten selkätutkimusryhmään. Tutkimusryhmä oli Dos.
­Mikko Poussan vetämänä erittäin tuottelias. Tämän ryhmän keskeiset tutkimusaiheet – nuoruusiän idiopaattisen skolioosin ja spondylolisteesin kirurgisen hoidon tulokset eri menetelmin – ovat edelleen keskeisessä roolissa
omassa tieteellisessä tuotannossani. Lasten suuriasteisen spondylolisteesin eri
leikkausmenetelmien pitkäaikaistutkimuksella saavutin vuonna 2005 Scoliosis Research Societyn Hibbs Awardin (paras kliininen tutkimus).
Husin Lastenklinikalla pääsin mukaan Professori Hannu Jalangon tutkimusryhmään, jossa tutkimme elinsiirtolasten pitkäaikaissairauksia. Pystyimme
osoittamaan mm., että elinsiirtolasten murtumafrekvenssi on kuusinkertainen normaaliväestöön verrattuna ja havaintojen pohjalta systemaattinen
luuston metabolinen seuranta ja luustosairauksien lääkehoito on muodostunut rutiiniksi elinsiirtolapsilla.
Lasten ortopediksi valmistuin Husin Lastenklinikalta v. 2006. Omaksi erityisalueekseni muodostui nopeasti Lasten selkäsairauksien kirurginen hoito,
johon sain erinomaisen koulutuksen Dosentti Jari Peltoselta. Dosentti Pentti
Kalliolta sain vahvan pohjan lasten tuki- ja liikuntaelinkasvainten sekä tapaturmakirurgiaan.
V. 2006 perustin yhdessä Dosentti Olli Pajulon kanssa Finnish Paediatric
­Orthopeadic Study Groupin, jonka tieteellisen toiminnan seurauksena on
syntynyt 60 lastenortopedistä tieteellistä julkaisua, kolme väitöskirjaa ja väitöskirja ohjattavia on tällä hetkellä seitsemän. Yhteensä kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja minulle on kertynyt 102.
Vuonna 2009 siirryin Tyksin Lastenklinikkaan lastenkirurgian osastonylilääkäriksi, jossa käynnistin lasten skolioosikirurgian. Vuonna 2012 Tyksin Lasten ja nuorten klinikkaan perustettiin Lasten ortopedian ja traumatologian
osaamiskeskus, jonka johtajana olen toiminut alusta alkaen. Lastenkirurgian
erikoislääkäriksi valmistuin v. 2013.
Lasten skolioosin leikkaushoito ja sen tulokset ovat kehittyneet valtavasti
viimeisten kymmenen vuoden aikana. Toimme yhdessä Dosentti Olli Pajulon kanssa Yhdysvalloista pedikkeliruuvitekniikan lasten skolioosinkirurgian päämenetelmäksi Suomeen v. 2006 vieraillessamme Professori Lawrence
Lenken klinikassa. Tätä edistysaskelta seurasi vaikean skolioosin leikkaushoidon mullistanut teknisesti erittäin vaativa takakautta tehtävä nikamanpoisto,
­jonka tulokset julkaisimme ensimmäisenä Euroopassa v. 2012.
Lasten ortopedia ja traumatologia on erikoisala, jonka tulokset ja hoidon
vaikuttavuus ovat lääketieteen eturintamassa. Tehokas ja tuloksellinen lasten­
ortopedinen hoito takaavat useissa sairauksissa lapselle normaalin elämän ja
hyvän elämänlaadun lapsuudesta pitkälle aikuisuuteen.