Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen - curia

Euroopan unionin tuomioistuin
LEHDISTÖTIEDOTE nro 101/16
Luxemburgissa 19.9.2016
Unionin tuomioistuimen juhlallinen istunto
Tiedotusyksikkö
Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen
uusien tuomareiden virkaanastuminen
Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat nimittivät 7.9.2016 tekemällään päätöksellä
Evgeni Tanchevin unionin tuomioistuimen julkisasiamieheksi 19.9.2016 alkavaksi ja 6.10.2021
päättyväksi kaudeksi.
Osa unionin yleisen tuomioistuimen tuomareista vaihtuu, ja tässä yhteydessä jäsenvaltioiden
hallitusten edustajat nimittivät 23.3.2016 ja 7.9.2016 tekemillään päätöksillä seuraavat unionin
yleisen tuomioistuimen tuomarit: Ricardo da Silva Passos, Paul Nihoul, Barna Berke, Ulf
Christophe Öberg, Octavia Spineanu-Matei ja Krystyna Kowalik-Bańczyk 19.9.2016 alkavaksi ja
31.8.2022 päättyväksi kaudeksi.
Euroopan unionin tuomioistuimen rakenneuudistuksen yhteydessä jäsenvaltioiden hallitusten
edustajat nimittivät 7.9.2016 tekemällään päätöksellä seuraavat unionin yleisen tuomioistuimen
tuomarit: Ezio Perillo, Jan Passer ja Alexander Kornezov 19.9.2016 alkavaksi ja 31.8.2019
päättyväksi kaudeksi sekä René Barents, Jesper Svenningsen ja Maria José Costeira 19.9.2016
alkavaksi ja 31.8.2022 päättyväksi kaudeksi.
Lisäksi 16.9.2015, 23.3.2016 ja 24.5.2016 tehdyillä päätöksillä Marc Jaegerin, Heikki Kannisen,
Savvas Papasavvasin, Sten Frimodt Nielsenin, Marc van der Wouden, Dimitrios Gratsiasin, Juraj
Schwarczin, Viktor Kreuschitzin ja Lauri Madisen toimikausia jatkettiin 31.8.2022 saakka.
Unionin tuomioistuimen juhlallinen istunto pidetään tänään, jolloin uusi julkisasiamies ja uudet
tuomarit vannovat virkavalansa ja aloittavat tehtävissään.
Juhlallista istuntoa voi seurata
http://c.connectedviews.com/cdj.
suorana
lähetyksenä
klo
18.00
alkaen
osoitteessa
Uusien jäsenten ansioluettelot
Evgeni Tanchev
syntynyt 1952, oikeustieteen loppututkinto Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistosta (1975),
oikeustieteen tohtori (1979), luennoitsija (1977–1984), opettaja (1984–1990) ja sittemmin
professori Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (1990–2013), Sofian St. Kliment Ohridski
-yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (1988–1991), Bulgarian kansalliskokouksen
lainsäädäntöneuvoston jäsen (1995–1997), Jean Monnet -oppituolin johtaja Bulgarian uudessa
yliopistossa (2002–2005), Bulgarian presidentin oikeudellisen neuvonantoyksikön johtaja (2002–
2003), Bulgarian perustuslakituomioistuimen tuomari (2003–2009) ja sittemmin presidentti (2009–
2012), Sofian St. Kliment Ohridski -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valtiosääntöoikeuden
laitoksen johtaja (2013–2016), Euroopan neuvoston Venetsian komission jäsen (2006–2016) ja
varapuheenjohtaja (2013–2015), Bulgarian oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnan jäsen
www.curia.europa.eu
(2015–2016), useiden oikeudellisten aikakausjulkaisujen toimitusneuvoston jäsen, kirjoittanut
useita oikeustieteellisiä julkaisuja, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 19.9.2016–
Ezio Perillo
syntynyt 1950, oikeustieteen tohtori ja asianajaja, Padovan asianajajayhteisön jäsen; Padovan
yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviilioikeuden ja vertailevan siviilioikeuden assistentti ja
sittemmin tutkija (1977–1982); yhteisön oikeuden opettaja Collegio Europeossa (Parma, 1990–
1998) sekä Padovan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1985–1987), Maceratan
yliopistossa (1991–1994), Napolin yliopistossa (1995) ja Milanon yliopistossa (2000–2001);
Padovan yliopiston Master in European integration -tutkinnon tieteellisen komitean jäsen,
yhteisöjen tuomioistuimen kirjasto- sekä tutkimus- ja dokumentaatio-osaston virkamies (1982–
1984), julkisasiamies G. F. Mancinin lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1984–1988),
Euroopan parlamentin pääsihteerin E. Vincin sihteeristön lakimies (1988–1993), Euroopan
parlamentin oikeudellisen osaston päällikkö (1995–1999), Euroopan parlamentin lainsäädäntötyön
koordinoinnin sekä toimielinten välisten ja parlamentaaristen suhteiden osaston johtaja (1999–
2004), Euroopan parlamentin ulkosuhteiden osaston johtaja (2004–2006), Euroopan parlamentin
oikeudellisen yksikön lainsäädäntöasioiden johtaja (2006–2011), kirjoittanut useita julkaisuja Italian
siviilioikeudesta ja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2011–31.8.2016,
unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–
René Barents
syntynyt 1951, oikeustieteen tutkinto Rotterdamin Erasmus-yliopistosta erikoisalana taloustiede
(1973), oikeustieteen tohtori Utrechtin yliopistosta (1981), Utrechtin yliopiston Eurooppa-instituutin
eurooppaoikeuden ja kansainvälisen talousoikeuden tutkija (1973–1974) ja opettaja (1974–1979),
Leidenin yliopiston eurooppaoikeuden ja kansainvälisen talousoikeuden opettaja (1979–1981),
lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1981–1986) ja henkilöstösääntöihin perustuvien
oikeuksien yksikön päällikkö yhteisöjen tuomioistuimessa (1986–1987), Euroopan komission
oikeudellisen osaston lakimies (1987–1991), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1991–
2000); unionin tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio-osaston osastopäällikkö (2000–2009),
sittemmin johtaja (2009–2011); Maastrichtin yliopiston eurooppaoikeuden opettaja (1988–2003) ja
kunniatohtori (2003–), ’s-Hertogenboschin vetoomustuomioistuimen jäsen (1993–2011),
Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (1993–), kirjoittanut useita julkaisuja
eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2011–31.8.2016, unionin yleisen
tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–
Ricardo da Silva Passos
syntynyt 1953, oikeustieteen loppututkinto Lissabonin klassisesta yliopistosta (1975), jatkotutkinto
(DEA) Strasbourgin yliopistosta (1978), Master of Laws Harvardin yliopistosta (1984),
apulaissyyttäjä Cascaisin alioikeudessa (1975–1976), lakimies Euroopan ihmisoikeustoimikunnan
sihteeristössä (1978–1986), lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1986–1987),
osastopäällikkö Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden ja kansalaisoikeuksien komitean
sihteeristössä (1988–1999), Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan sihteeristön
jäsen (2002–2003), Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön päällikkö (1999–2010), Euroopan
parlamentin oikeudellisen yksikön toimielin- ja parlamentaaristen asioiden osaston johtaja (2010–
2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–
Paul Nihoul
syntynyt 1963, oikeustieteen loppututkinto Leuvenin katolisesta yliopistosta (1988), Master of Laws
Harvardin yliopistosta (1989), oikeustieteen tohtori (1998), lakimiesavustaja yhteisöjen
tuomioistuimessa (1991–1995), tutkija Leuvenin katolisessa yliopistossa (1995–1999), professori
Groningenin yliopistossa (1999–2001) ja sittemmin Leuvenin katolisessa yliopistossa (2001–2016),
vieraileva professori useissa yliopistoissa mukaan lukien Pariisin Dauphine-yliopisto (2013–2016),
Academic Society for Competition Law’n puheenjohtaja (2013–2016), useiden oikeudellisten
aikakausjulkaisujen päätoimittaja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–
Barna Berke
syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Budapestin Loránd Eötvös -yliopistosta (1990), Master
of Laws Tukholman yliopistosta (1995), Budapestin asianajajayhteisön jäsen, Unkarin parlamentin
oikeudellinen neuvonantaja Euroopan unioniin liittymisprosessin yhteydessä (1994–1996 ja 2002–
2004), Unkarin perustuslakituomioistuimen presidentin lakimiesavustaja (1997–2000),
kilpailuviranomaisen apulaisjohtaja ja sittemmin kilpailulautakunnan puheenjohtaja (2000–2002),
välimies rahoitus- ja pääomamarkkinoiden pysyvässä välitystuomioistuimessa (2008–2014);
luennoitsija (1990–1994), opettaja (1995–1999) ja sittemmin apulaisopettaja (2003–2016) Loránd
Eötvös -yliopistossa; eurooppalaisesta ja kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaava
valtiosihteeri oikeusministeriössä (2014–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–
Jesper Svenningsen
syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Århusin yliopistosta (1989), asianajajaharjoittelu
Tanskan valtioneuvoston oikeudellisen neuvonantajan toimistossa (1989–1991); julkisasiamies
C. C. Gulmannin lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1991–1993), Tanskan
asianajajayhteisön jäsen (1993), asianajaja Tanskan valtioneuvoston oikeudellisen neuvonantajan
toimistossa (1993–1995), eurooppaoikeuden luennoitsija Kööpenhaminan yliopistossa,
eurooppaoikeuden opettaja Euroopan julkishallinnon instituutissa (EIPA) (Luxemburg, 1995–1997),
asianajaja Brysselin asianajajayhteisössä (1997), eurooppaoikeuden opettaja ja sittemmin vt.
johtaja Euroopan julkishallinnon instituutissa (EIPA) (Luxemburg, 1997–1999), hallintovirkamies
Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) valvontaviranomaisen oikeudellisessa yksikössä (1999–
2000), tuomari C. C. Gulmannin lakimiesavustaja (2003–2006) ja sittemmin tuomari
L. Bay Larsenin
lakimiesavustaja
(2006–2013)
yhteisöjen
tuomioistuimessa,
virkamiestuomioistuimen tuomari 7.10.2013–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari
19.9.2016–
Ulf Christophe Öberg
syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Tukholman yliopistosta (1991), oikeudellisen
kääntämisen tutkinto (ranska–englanti) Paris II Panthéon-Assas-yliopistosta (1991), jatkotutkinto
(DESS) Paris I Panthéon-Sorbonnen yliopistosta (1992), tutkinto Pariisin politiikantutkimuksen
korkeakoulusta (1993), tutkija Ruotsin maanpuolustuksellisella tutkimuslaitoksella (1992 ja 1994),
Ruotsin virkamiesten koulutusohjelma (1993–1994), lakimies ulkoministeriön Eurooppa-asioiden
osastolla (1994–1995), lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1995–2000), luennoitsija
Tukholman yliopistossa (2000–2016), lakimies (2001–2006) ja sittemmin asianajaja (2006–2016),
unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–
Octavia Spineanu-Matei
syntynyt 1967, oikeustieteen tutkinto Iasin Alexandru Ioan Cuza -yliopistosta (1990), oikeustieteen
tohtori (1999), tuomari Bukarestin alioikeudessa nro 4 (1991–1996), tuomari (1996–1999) ja
jaoston puheenjohtaja (1997–1999) Bukarestin alioikeudessa, tuomari (1999–2005) ja jaoston
puheenjohtaja (1999–2003) Bukarestin ylioikeudessa, Euroopan patenttiviraston laajennetun
valituslautakunnan jäsen (2006–2016), Romanian tuomarikoulun opettaja ja sittemmin johtaja
(2011–2016), tuomari Romanian ylimmässä tuomioistuimessa (2006–2016), Romanian
tuomarikoulun tiedeneuvoston ja oikeusvirkailijoiden koulutuslaitoksen johtokunnan jäsen (2011–
2016), Bukarestin yliopiston tohtorikoulun neuvoston jäsen (2012–2016), unionin yleisen
tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–
Maria José Costeira
syntynyt 1967, oikeustieteen loppututkinto Coimbran yliopistosta (1991), immateriaalioikeuden
jatko-opintoja Lissabonin yliopistossa (2001), asianajajaharjoittelija (1991–1992), esittelijä (1992–
1995), alioikeuden tuomari (1995–1997), tuomari Lissabonin kauppatuomioistuimessa (1999–
2016), tuomari Coimbran ylioikeudessa (2016), oikeustieteen opetustoimintaa useissa Portugalin
yliopistoissa ja Portugalin tuomarikoulussa, Portugalin tuomariliiton pääsihteeri (2012–2015) ja
sittemmin puheenjohtaja (2015–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–
Jan M. Passer
syntynyt 1974, oikeustieteen loppututkinto Prahan Kaarlen yliopistosta (1997) ja Master of Laws
Tukholman yliopistosta (2000), oikeustieteen tohtori (2007), eurooppaoikeuden luennoitsija Prahan
Kaarlen yliopistossa (2001–2003) ja Tšekin tasavallan oikeusakatemiassa (2001–2016), esittelijä
Prahan alioikeudessa (1997–2001), tuomari Prahan kaupunkioikeudessa nro 2 (2001–2005),
tuomari Tšekin tasavallan ylimmässä hallintotuomioistuimessa (2005–2016), luennoitsija Brnon
Masaryk-yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (2006–2016) ja Olomoucin Palackýyliopistossa (2014–2016), oikeudellinen asiantuntija oikeusministeriössä (2010–2016), unionin
yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–
Krystyna Kowalik-Bańczyk
syntynyt 1976, oikeustieteen loppututkinto Gdańskin yliopistosta (1999), jatkotutkinto Toulousen
yhteiskuntatieteellisestä yliopistosta (2000), eurooppaoikeuden LL. M Bruggen Collège
d’Europesta (2002), oikeustieteen tohtori (2004), eurooppaoikeuden luennoitsija Gdańskin
teknillisessä yliopistossa (2010–2016), opettaja (2006–2014) ja sittemmin apulaisprofessori (2014–
2016) Puolan tiedeakatemian oikeustieteen tutkimuslaitoksella, yhteisjulkaisuja ja julkaisuja
useissa oikeudellisissa aikakausjulkaisuissa, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–
Alexander Kornezov
syntynyt 1978, oikeustieteen loppututkinto Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistosta (2002) ja
eurooppaoikeuden Master of Laws Bruggen Collège d’Europesta (2004), oikeustieteen tohtori
(2008),
asianajaja
Brysselin
asianajajayhteisössä
(2004–2006),
Euroopan
unionin
prosessioikeuden opettaja Sofian kansantalouden ja maailmantalouden yliopistossa (2008–2012)
ja Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (2010–2013), eurooppaoikeuden ja kansainvälisen
yksityisoikeuden apulaisprofessori Bulgarian tiedeakatemiassa (2014–), vieraileva luennoitsija
Cambridgen yliopistossa ja Leuvenin katolisessa yliopistossa, lakimiesavustaja unionin
tuomioistuimessa (2007–2016), Bulgarian eurooppaoikeusyhdistyksen perustaja ja johtokunnan
jäsen, eurooppaoikeuden Evropeiski praven pregled -aikakausjulkaisun päätoimittaja, kirjoittanut
useita julkaisuja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 13.4.–31.8.2016, unionin
yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–
Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin
tuomioistuinta.
Lisätietoja: Gitte Stadler  +352 4303 3127