Telefon - Plantronics

1111
Hodesett
Hodesett
Hodesett
Hodesett
Hodesett
Hodesett
Hodesett
Tilpasse
Tilpasse
Tilpasse
Tilpasse
Tilpasse
Tilpasse
Tilpasse
og
og
ogog
lade
og
og
lade
lade
oglade
lade
lade
lade
Savi
Savi
Savi
Savi
Savi
Savi
W710
W710
W710
W710
W710
W710
Savi
Savi
Savi
Savi
Savi
Savi
W720
W720
W720
W720
W720
W720
Fest
Fest
Fest
Fest
Fest
ladeholderen
ladeholderen
ladeholderen
Fest
ladeholderen
ladeholderen
ladeholderen
ladeholderen
ladeholderen
tiltil
til
basen.
tilbasen.
basen.
basen.
til
til
til
tilbasen.
basen.
til
basen.
basen.
basen.
1 1Fest
11 Fest
1111ladeholderen
1Fest
2222
Bordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
Koble
Koble
Koble
Koble
Koble
Koble
Koble
tiltil
tilog
til
til
til
og
og
tilog
ringe
og
og
ringe
ringe
ogringe
ringe
ringe
ringe
3333
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Koble
Koble
Koble
Koble
Koble
Koble
Koble
tiltil
tilog
til
til
til
og
og
tilog
ringe
og
og
ringe
ringe
ogringe
ringe
ringe
ringe
4444
Datamaskin
Datamaskin
Datamaskin
Datamaskin
Datamaskin
Datamaskin
Datamaskin
Koble
Koble
Koble
Koble
Koble
Koble
Koble
tiltil
tilog
til
til
til
og
og
tilog
ringe
og
og
ringe
ringe
ogringe
ringe
ringe
ringe
Hold
Hold
Hold
Hold
Hold
nede
nede
nede
Hold
nede
sammenkoblingsknappen
nede
nede
nede
sammenkoblingsknappen
sammenkoblingsknappen
sammenkoblingsknappen
nede
sammenkoblingsknappen
sammenkoblingsknappen
sammenkoblingsknappen
sammenkoblingsknappen
sammenkoblingsknappen
forfor
for
for
Bluetooth®
Bluetooth®
for
for
Bluetooth®
for
Bluetooth®
forfor
Bluetooth®
Bluetooth®
Bluetooth®
Bluetooth®
Bluetooth®
Koble
Koble
Koble
Koble
Koble
til
Koble
til
USB-kabel.
tilUSB-kabel.
USB-kabel.
USB-kabel.
til
til
til
tilUSB-kabel.
USB-kabel.
til
USB-kabel.
USB-kabel.
USB-kabel.
1 1Hold
11 Hold
1111 nede
1Hold
1 1Koble
11 Koble
1111 Koble
1til
(4(4
(4
(4
sekunder)
sekunder)
sekunder)
sekunder)
(4
(4
(4
(4sekunder)
(4
sekunder)
sekunder)
sekunder)
sekunder)
påpå
på
på
Savi-basen
Savi-basen
Savi-basen
på
Savi-basen
på
på
påpå
Savi-basen
Savi-basen
Savi-basen
Savi-basen
Savi-basen
tiltil
til
lampen
tillampen
lampen
lampen
til
til
til
tillampen
lampen
til
lampen
lampen
blinker
lampen
blinker
blinker
blinker
blinker
blinker
blinker
blinker
rødt
blinker
rødt
rødt
rødt
og
rødt
rødt
rødt
rødt
og
og
og
blått.
rødt
blått.
og
blått.
og
blått.
og
ogog
blått.
blått.
blått.
blått.
blått.
1 1Velg
11 Velg
Velg
Velg
1111oppsett
Velg
Velg
Velg
1Velg
oppsett
oppsett
oppsett
Velg
oppsett
oppsett
oppsett
oppsett
A,
oppsett
A,
A,
A,
B,B,
B,
B,
eller
A,
A,
A,
A,
eller
eller
eller
B,
A,
B,
B,
B,Celler
B,
eller
eller
eller
C
for
CCeller
for
for
for
bordtelefonen,
CCCCbordtelefonen,
for
for
bordtelefonen,
for
bordtelefonen,
C
forfor
bordtelefonen,
bordtelefonen,
bordtelefonen,
bordtelefonen,
bordtelefonen,
ogog
og
og
koble
koble
og
koble
og
koble
og
ogog
koble
koble
koble
til
koble
til
koble
til
til til
til
til
tiltil
kabler.
kabler.
kabler.
kabler.
kabler.
kabler.
kabler.
kabler.
kabler.
A AAABordtelefon
A
Bordtelefon
AA
Bordtelefon
Bordtelefon
A ABordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
Trådløst
Trådløst
Trådløst
Trådløst
Trådløst
Trådløst
Trådløst
hodesettsystem
hodesettsystem
hodesettsystem
hodesettsystem
hodesettsystem
hodesettsystem
hodesettsystem
for
for
for
for
for
for
flere
for
flere
flere
flere
flere
flere
flere
enheter
enheter
enheter
enheter
enheter
enheter
enheter
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
Koble
Koble
Koble
Koble
Koble
den
Koble
den
den
ene
den
den
den
ene
den
ene
ene
den
enden
ene
ene
ene
enden
ene
enden
enden
ene
enden
enden
enden
enden
påenden
på
på
på
strømledningen
strømledningen
strømledningen
på
strømledningen
på
på
påpå
strømledningen
strømledningen
strømledningen
strømledningen
strømledningen
inn
inn
inn
inn
i kontakten
inn
iinn
inn
iiinn
kontakten
kontakten
kontakten
inn
iiiikontakten
kontakten
kontakten
kontakten
i kontakten
bak
bak
bak
bakbak
bak
bak
bak
bak
2 2Koble
22 Koble
2222Koble
2den
påpå
på
på
basen,
basen,
basen,
på
basen,
på
på
påpå
basen,
basen,
basen,
basen,
ogbasen,
og
og
og
den
den
og
den
og
den
og
og
andre
og
den
den
den
andre
den
andre
andre
den
andre
andre
andre
enden
andre
enden
andre
enden
enden
enden
enden
enden
enden
inn
enden
inn
inn
inn
i et
inn
iinn
inn
iiinn
et
et
strømuttak.
etinn
istrømuttak.
iistrømuttak.
strømuttak.
iet
et
et
et
i strømuttak.
strømuttak.
et
strømuttak.
strømuttak.
strømuttak.
2 2Sett
22 Sett
Sett
Sett
2222Bluetooth-mobiltelefonen
Sett
Sett
Sett
2Sett
Bluetooth-mobiltelefonen
Bluetooth-mobiltelefonen
Bluetooth-mobiltelefonen
Sett
Bluetooth-mobiltelefonen
Bluetooth-mobiltelefonen
Bluetooth-mobiltelefonen
Bluetooth-mobiltelefonen
Bluetooth-mobiltelefonen
i søkemodus.
iiisøkemodus.
søkemodus.
søkemodus.
iiiisøkemodus.
søkemodus.
søkemodus.
søkemodus.
i søkemodus.
Velg
Velg
Velg
Velg
SAVI
Velg
Velg
Velg
Velg
SAVI
SAVI
SAVI
Velg
7xx
SAVI
SAVI
SAVI
SAVI
7xx
7xx
7xx
SAVI
7xx
7xx
7xx
7xx
7xx
frafra
fra
fra
listen
listen
fra
fra
listen
fra
listen
frafra
listen
listen
listen
over
listen
over
listen
over
over
tilgjengelige
over
over
over
over
tilgjengelige
tilgjengelige
tilgjengelige
over
tilgjengelige
tilgjengelige
tilgjengelige
tilgjengelige
tilgjengelige
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
Last
Last
Last
Last
Last
Plantronics-programvaren
Plantronics-programvaren
Plantronics-programvaren
Last
Plantronics-programvaren
Plantronics-programvaren
Plantronics-programvaren
Plantronics-programvaren
Plantronics-programvaren
ved
ved
ved
ved
å ved
ved
gå
åved
åved
ågå
gå
ved
gå
til
ååååtil
til
gå
til
gå
gå
gå
å gå
til
til
til
tiltil
2 2Last
22 Last
2222Plantronics-programvaren
2Last
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
ogog
og
og
klikke
klikke
og
klikke
og
klikke
og
ogog
klikke
klikke
klikke
på
klikke
på
klikke
på
på
nedlastingsknappen.
nedlastingsknappen.
nedlastingsknappen.
på
nedlastingsknappen.
på
på
påpå
nedlastingsknappen.
nedlastingsknappen.
nedlastingsknappen.
nedlastingsknappen.
nedlastingsknappen.
B BBBBordtelefon
B
Bordtelefon
BB
Bordtelefon
Bordtelefon
B BBordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
+ +HL10-løfter
++HL10-løfter
HL10-løfter
HL10-løfter
++++HL10-løfter
HL10-løfter
HL10-løfter
+HL10-løfter
HL10-løfter
(selges
(selges
(selges
(selges
(selges
(selges
(selges
(selges
separat)
(selges
separat)
separat)
separat)
separat)
separat)
separat)
separat)
separat)
Mens
Mens
Mens
Mens
Mens
du
Mens
du
du
har
har
du
har
du
har
du
du
pådu
har
har
på
har
på
har
på
deg
har
deg
deg
på
deg
på
på
på
hodesettet,
på
deg
deg
deg
hodesettet,
deg
hodesettet,
hodesettet,
deg
hodesettet,
hodesettet,
hodesettet,
hodesettet,
hodesettet,
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
du
trykker
du
du
du
kort
kort
du
kort
du
kort
du
dupå
du
kort
kort
kort
kort
på
på
på
knappen
kort
knappen
knappen
på
knappen
på
på
påpå
knappen
knappen
knappen
knappen
knappen
3 3Mens
33 Mens
3333 Mens
3du
påpå
på
på
basedatamaskinen.
basedatamaskinen.
basedatamaskinen.
på
basedatamaskinen.
på
på
påpå
basedatamaskinen.
basedatamaskinen.
basedatamaskinen.
basedatamaskinen.
basedatamaskinen.
SeSe
Se
Se
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
Se
brukerveiledning
Se
Se
SeSe
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
påpå
på
på
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
på
plantronics.com/accessories
på
på
påpå
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
HURTIGSTARTVEILEDNING
HURTIGSTARTVEILEDNING
HURTIGSTARTVEILEDNING
HURTIGSTARTVEILEDNING
HURTIGSTARTVEILEDNING
HURTIGSTARTVEILEDNING
HURTIGSTARTVEILEDNING
Hvis
Hvis
Hvis
Hvis
Hvis
du
du
du
vil
Hvis
vil
du
vil
du
vil
lade,
du
du
lade,
lade,
du
lade,
vil
vil
vil
vildokker
lade,
vil
lade,
lade,
lade,
dokker
dokker
dokker
lade,
dokker
dokker
dokker
dokker
du
dokker
du
du
du
hodesettet
hodesettet
du
hodesettet
du
hodesettet
du
dudu
hodesettet
hodesettet
hodesettet
hodesettet
hodesettet
i basen
iiibasen
basen
basen
iiiibasen
basen
basen
basen
iiminst
basen
iiiminst
minst
minst
iiiiminst
minst
minst
20
minst
i 20
minst
20
2020
20
20
2020
3 3Hvis
33 Hvis
3333du
3Hvis
minutter.
minutter.
minutter.
minutter.
minutter.
minutter.
minutter.
minutter.
minutter.
=== ====
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
2020
20
20 20
20
20
2020
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
3 3Hvis
33 Hvis
Hvis
Hvis
3333telefonen
Hvis
Hvis
Hvis
3Hvis
telefonen
telefonen
telefonen
Hvis
telefonen
telefonen
telefonen
telefonen
telefonen
ber
ber
ber
ber
deg
ber
deg
ber
ber
deg
deg
ber
om
ber
deg
deg
deg
om
deg
om
om
det,
deg
om
det,
om
om
det,
det,
om
skriver
om
det,
det,
det,
skriver
det,
skriver
skriver
det,
skriver
skriver
skriver
skriver
du
skriver
du
du
du
inn
inn
du
inn
du
inn
du
du
0000
du
inn
0000
inn
inn
0000
0000
inn
inn
0000
0000
0000
som
0000
som
0000
som
som
kode.
som
som
som
som
kode.
kode.
kode.
som
kode.
kode.
kode.
kode.
kode.
Foreta
Foreta
Foreta
Foreta
testsamtale
Foreta
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
frafra
fra
fra
PC-telefonen.
PC-telefonen.
fra
fra
PC-telefonen.
fra
PC-telefonen.
frafra
PC-telefonen.
PC-telefonen.
PC-telefonen.
PC-telefonen.
PC-telefonen.
4 4Foreta
44 Foreta
4444Foreta
4Foreta
Bluetooth-lampen
Bluetooth-lampen
Bluetooth-lampen
Bluetooth-lampen
Bluetooth-lampen
Bluetooth-lampen
Bluetooth-lampen
Bluetooth-lampen
Bluetooth-lampen
påpå
på
på
basen
basen
basen
på
basen
på
på
påpå
basen
basen
basen
basen
lyser
basen
lyser
lyser
lyser
kontinuerlig
lyser
lyser
lyser
lyser
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
lyser
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
blått
blått
blått
blått
når
blått
blått
blått
blått
når
når
når
blått
basen
når
når
basen
når
basen
når
basen
når
basen
basen
basen
basen
basen
har
har
har
har
enhar
har
en
har
en
har
en
aktiv
har
aktiv
aktiv
en
aktiv
en
en
enen
tilkobling
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
tilkobling
tilkobling
tilkobling
aktiv
tilkobling
tilkobling
tilkobling
tilkobling
tilkobling
med
med
med
med
mobiltelefonen.
med
med
med
med
mobiltelefonen.
mobiltelefonen.
mobiltelefonen.
med
mobiltelefonen.
mobiltelefonen.
mobiltelefonen.
mobiltelefonen.
mobiltelefonen.
Avslutt
Avslutt
Avslutt
Avslutt
samtalen
Avslutt
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
ved
ved
ved
ved
å ved
ved
trykke
åved
åved
åtrykke
trykke
ved
trykke
ååååtrykke
trykke
trykke
trykke
åpåtrykke
på
på
på
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
på
ringekontrollknappen
på
på
påpå
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
påpå
på
på på
på
på
påpå
5 5Avslutt
55 Avslutt
5555Avslutt
5Avslutt
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
C CCCBordtelefon
C
Bordtelefon
CC
Bordtelefon
Bordtelefon
C CBordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
Bordtelefon
+ +EHS-kabel
++EHS-kabel
EHS-kabel
EHS-kabel
++++EHS-kabel
EHS-kabel
EHS-kabel
+EHS-kabel
EHS-kabel
(selges
(selges
(selges
(selges
(selges
(selges
(selges
(selges
separat)
(selges
separat)
separat)
separat)
separat)
separat)
separat)
separat)
separat)
SeSe
Se
Se
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
Se
brukerveiledning
Se
Se
SeSe
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
påpå
på
på
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
på
plantronics.com/accessories
på
på
påpå
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
BRUK
Mens
Mens
Mens
Mens
du
Mens
du
Mens
du
du
har
har
du
har
du
har
du
du
pådu
har
har
på
har
på
har
på
deg
har
deg
deg
på
deg
på
på
på
hodesettet,
på
deg
deg
deg
hodesettet,
deg
hodesettet,
hodesettet,
deg
hodesettet,
hodesettet,
hodesettet,
hodesettet,
hodesettet,
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
du
trykker
du
du
du
kort
kort
du
kort
du
kort
du
dupå
du
kort
kort
kort
kort
på
på
på
knappen
kort
knappen
knappen
på
knappen
på
på
påpå
knappen
knappen
knappen
knappen
knappen
4 4Mens
44 Mens
4444Mens
4
påpå
på
på
basemobilen.
basemobilen.
basemobilen.
på
basemobilen.
på
på
påpå
basemobilen.
basemobilen.
basemobilen.
basemobilen.
basemobilen.
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
DECT-sikkerhet
DECT-sikkerhet
DECT-sikkerhet
DECT-sikkerhet
DECT-sikkerhet
DECT-sikkerhet
DECT-sikkerhet
Mens
Mens
Mens
Mens
du
Mens
du
Mens
du
du
har
har
du
har
du
har
du
du
pådu
har
har
på
har
på
har
på
deg
har
deg
deg
på
deg
på
på
på
hodesettet,
på
deg
deg
deg
hodesettet,
deg
hodesettet,
hodesettet,
deg
hodesettet,
hodesettet,
hodesettet,
hodesettet,
hodesettet,
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
du
trykker
du
du
du
kort
kort
du
kort
du
kort
du
dupå
du
kort
kort
kort
kort
på
på
på
kort
på
på
på
påpå
2 2Mens
22 Mens
2222Mens
2
telefonknappen
telefonknappen
telefonknappen
telefonknappen
telefonknappen
telefonknappen
telefonknappen
telefonknappen
telefonknappen
påpå
på
på
basebordtelefonen.
basebordtelefonen.
basebordtelefonen.
på
basebordtelefonen.
på
på
påpå
basebordtelefonen.
basebordtelefonen.
basebordtelefonen.
basebordtelefonen.
basebordtelefonen.
Foreta
Foreta
Foreta
Foreta
testsamtale
Foreta
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
frafra
fra
fra
mobiltelefon.
mobiltelefon.
fra
fra
mobiltelefon.
fra
mobiltelefon.
frafra
mobiltelefon.
mobiltelefon.
mobiltelefon.
mobiltelefon.
mobiltelefon.
5 5Foreta
55 Foreta
5555Foreta
5Foreta
Avslutt
Avslutt
Avslutt
Avslutt
samtalen
Avslutt
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
ved
ved
ved
ved
å ved
ved
trykke
åved
åved
åtrykke
trykke
ved
trykke
ååååtrykke
trykke
trykke
trykke
åpåtrykke
på
på
på
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
på
ringekontrollknappen
på
på
påpå
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
påpå
på
på på
på
på
påpå
6 6Avslutt
66 Avslutt
6666Avslutt
6Avslutt
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
Produktene
Produktene
Produktene
Produktene
Produktene
Produktene
Produktene
Produktene
Produktene
i Plantronics
iiiPlantronics
Plantronics
Plantronics
iiiiPlantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
i Plantronics
Savi
Savi
Savi
Savi
700-serien
Savi
Savi
Savi
Savi
700-serien
700-serien
700-serien
Savi
700-serien
700-serien
700-serien
700-serien
700-serien
samsvarer
samsvarer
samsvarer
samsvarer
samsvarer
samsvarer
samsvarer
samsvarer
samsvarer
med
med
med
med
med
med
med
med
med
kravene
kravene
kravene
kravene
kravene
kravene
kravene
kravene
kravene
forfor
for
for
DECT
DECT
for
for
DECT
for
DECT
forfor
DECT
DECT
Forum-sikkerhetssertifisering
DECT
DECT
Forum-sikkerhetssertifisering
Forum-sikkerhetssertifisering
DECT
Forum-sikkerhetssertifisering
Forum-sikkerhetssertifisering
Forum-sikkerhetssertifisering
Forum-sikkerhetssertifisering
Forum-sikkerhetssertifisering
Forum-sikkerhetssertifisering
ogog
og
og
erer
og
er
og
er
og
ogog
er
er
er
erer
godkjente
godkjente
godkjente
godkjente
godkjente
godkjente
godkjente
godkjente
godkjente
forfor
for
for
bruk
bruk
for
for
bruk
for
bruk
forfor
av
bruk
bruk
bruk
bruk
av
av
av
sikkerhetslogoen.
bruk
sikkerhetslogoen.
sikkerhetslogoen.
av
sikkerhetslogoen.
av
av
avav
sikkerhetslogoen.
sikkerhetslogoen.
sikkerhetslogoen.
sikkerhetslogoen.
sikkerhetslogoen.
Følg
Følg
Følg
Følg
koblingen
Følg
Følg
Følg
Følg
koblingen
koblingen
koblingen
Følg
koblingen
koblingen
koblingen
koblingen
koblingen
nedenfor
nedenfor
nedenfor
nedenfor
nedenfor
nedenfor
nedenfor
nedenfor
nedenfor
tiltil
til
brukerhåndbøkene
tilbrukerhåndbøkene
brukerhåndbøkene
brukerhåndbøkene
til
til
til
tilbrukerhåndbøkene
brukerhåndbøkene
til
brukerhåndbøkene
brukerhåndbøkene
brukerhåndbøkene
forfor
for
for
Savi
Savi
for
for
Savi
for
Savi
for700-serien
for
Savi
Savi
Savi
Savi
700-serien
700-serien
700-serien
Savi
700-serien
700-serien
700-serien
700-serien
700-serien
påpå
på
på på
på
på
påpå
Internett
Internett
Internett
Internett
Internett
Internett
Internett
Internett
Internett
forfor
for
for
å lese
åfor
for
åfor
åfor
lese
lese
lese
for
åååmer
ålese
lese
lese
mer
lese
åmer
mer
lese
om
mer
mer
mer
om
mer
om
om
mer
DECT-sikkerhetsfunksjonene.
om
DECT-sikkerhetsfunksjonene.
om
om
DECT-sikkerhetsfunksjonene.
DECT-sikkerhetsfunksjonene.
om
om
DECT-sikkerhetsfunksjonene.
DECT-sikkerhetsfunksjonene.
DECT-sikkerhetsfunksjonene.
DECT-sikkerhetsfunksjonene.
DECT-sikkerhetsfunksjonene.
MERK
MERK
MERK
MERK
MERK
MERK
MERK
MERK
Hvis
MERK
Hvis
Hvis
Hvis
du
Hvis
Hvis
Hvis
du
Hvis
du
du
ikke
Hvis
ikke
ikke
du
ikke
du
du
du
har
du
ikke
ikke
ikke
har
ikke
har
har
ekstern
ikke
har
ekstern
har
har
ekstern
ekstern
har
har
ekstern
ekstern
ekstern
ekstern
ringekontroll
ekstern
ringekontroll
ringekontroll
ringekontroll
ringekontroll
ringekontroll
ringekontroll
ringekontroll
ringekontroll
viavia
via
via
enen
via
en
via
en
via
løfter
via
løfter
via
løfter
løfter
en
en
en
enløfter
en
(HL10)
løfter
løfter
løfter
(HL10)
(HL10)
(HL10)
løfter
(HL10)
(HL10)
(HL10)
(HL10)
(HL10)
eller
eller
eller
eller
kabel
eller
eller
eller
kabel
eller
kabel
kabel
eller
kabel
(EHS),
kabel
kabel
kabel
(EHS),
(EHS),
(EHS),
kabel
(EHS),
(EHS),
(EHS),
kan
(EHS),
kan
(EHS),
kan
kan
dukan
kan
du
kan
du
kan
du
fjerne
kan
fjerne
fjerne
du
fjerne
du
du
dudu
fjerne
fjerne
fjerne
håndsettet
fjerne
håndsettet
fjerne
håndsettet
håndsettet
håndsettet
håndsettet
håndsettet
håndsettet
håndsettet
tiltil
til
bordtelefonen
tilbordtelefonen
bordtelefonen
bordtelefonen
til
til
til
tilbordtelefonen
bordtelefonen
til
bordtelefonen
bordtelefonen
bordtelefonen
manuelt
manuelt
manuelt
manuelt
manuelt
manuelt
manuelt
manuelt
manuelt
førfør
før
før
hver
hver
før
hver
før
hver
før
før
samtale.
før
hver
hver
hver
hver
samtale.
samtale.
samtale.
hver
samtale.
samtale.
samtale.
samtale.
samtale.
1 1112 2312121133431222424433323 44344 4
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
0 00 000 0
Hvis
Hvis
Hvis
Hvis
Hvis
du
du
du
ikke
Hvis
ikke
du
ikke
du
ikke
du
du
hører
du
ikke
ikke
ikke
hører
ikke
hører
hører
ikke
hører
hører
hører
en
hører
en
hører
en
en
summetone,
summetone,
summetone,
en
summetone,
en
en
enen
summetone,
summetone,
summetone,
summetone,
summetone,
åpner
åpner
åpner
åpner
åpner
åpner
åpner
du
åpner
du
åpner
du
du
sidepanelet
sidepanelet
du
sidepanelet
du
sidepanelet
du
dudu
sidepanelet
sidepanelet
sidepanelet
sidepanelet
sidepanelet
ogog
og
og og
og
og
ogog
3 3Hvis
33 Hvis
3333du
3Hvis
justerer
justerer
justerer
justerer
justerer
justerer
justerer
justerer
justerer
den
den
den
den
midterste
den
den
den
midterste
den
midterste
midterste
den
midterste
midterste
midterste
midterste
midterste
konfigurasjonsbryteren
konfigurasjonsbryteren
konfigurasjonsbryteren
konfigurasjonsbryteren
konfigurasjonsbryteren
konfigurasjonsbryteren
konfigurasjonsbryteren
konfigurasjonsbryteren
konfigurasjonsbryteren
(A–G).
(A–G).
(A–G).
(A–G).
(A–G).
(A–G).
(A–G).
(A–G).
(A–G).
Standardinnstilling
Standardinnstilling
Standardinnstilling
Standardinnstilling
Standardinnstilling
Standardinnstilling
Standardinnstilling
Standardinnstilling
Standardinnstilling
A Afungerer
AAfungerer
fungerer
fungerer
AAAAfungerer
fungerer
fungerer
Afungerer
fungerer
forfor
for
for
dede
for
for
de
for
de
for
fleste
for
fleste
fleste
de
fleste
de
de
dede
fleste
fleste
fleste
bordtelefoner.
fleste
bordtelefoner.
fleste
bordtelefoner.
bordtelefoner.
bordtelefoner.
bordtelefoner.
bordtelefoner.
bordtelefoner.
bordtelefoner.
1 111Redusere
1Redusere
111 1Redusere
Redusere
Redusere
Redusere
Redusere
Redusere
Redusere
volumet
volumet
volumet
volumet
volumet
volumet
volumet
volumet
volumet
Kort
Kort
Kort
Kort
trykk
Kort
Kort
Kort
Kort
trykk
trykk
trykk
Kort
trykk
–trykk
trykk
trykk
–––trykk
–––– –
2 222Svar
2
222på
2
Svar
Svar
Svar
Svar
Svar
Svar
Svar
på
på
på
/Svar
avslutt
//på
/på
på
avslutt
på
avslutt
avslutt
på
////avslutt
avslutt
avslutt
avslutt
/samtale
avslutt
samtale
samtale
samtale
samtale
samtale
samtale
samtale
samtale
Kort
Kort
Kort
Kort
trykk
Kort
Kort
Kort
Kort
trykk
trykk
trykk
Kort
trykk
trykk
trykk
trykk
trykk
TRENGER
TRENGER
TRENGER
TRENGER
TRENGER
TRENGER
TRENGER
DU
DU
DU
DU
DU
DU
MER
DU
MER
MER
MER
MER
MER
MER
HJELP?
HJELP?
HJELP?
HJELP?
HJELP?
HJELP?
HJELP?
Lydstreaming
Lydstreaming
Lydstreaming
Lydstreaming
Lydstreaming
Lydstreaming
Lydstreaming
Produktstøtte
Produktstøtte
Produktstøtte
Produktstøtte
Produktstøtte
Produktstøtte
Produktstøtte
Savi
Savi
Savi
Savi
700-serien
Savi
Savi
Savi
Savi
700-serien
700-serien
700-serien
Savi
700-serien
700-serien
700-serien
700-serien
700-serien
støtter
støtter
støtter
støtter
støtter
støtter
støtter
støtter
Bluetooth
støtter
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
A2DP-lydstreaming
A2DP-lydstreaming
A2DP-lydstreaming
A2DP-lydstreaming
A2DP-lydstreaming
A2DP-lydstreaming
A2DP-lydstreaming
A2DP-lydstreaming
A2DP-lydstreaming
ogog
og
og og
og
og
ogog
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
avspilling
avspilling
avspilling
avspilling
avspilling
avspilling
avspilling
avspilling
avspilling
avav
av
av
mediebasert
mediebasert
mediebasert
av
mediebasert
av
av
avav
mediebasert
mediebasert
mediebasert
mediebasert
mediebasert
innhold
innhold
innhold
innhold
innhold
innhold
innhold
innhold
til
innhold
til
til
lytting
tillytting
lytting
lytting
til
til
til
tillytting
lytting
til
lytting
lytting
pålytting
på
på
på
alle
alle
alle
på
alle
på
på
på
hodesett
på
alle
alle
hodesett
alle
hodesett
alle
hodesett
alle
hodesett
hodesett
hodesett
hodesett
hodesett
i iii iiii i
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
brukerveiledning
Savi
Savi
Savi
Savi
700-serien.
Savi
Savi
Savi
Savi
700-serien.
700-serien.
700-serien.
Savi
700-serien.
700-serien.
700-serien.
700-serien.
700-serien.
Følg
Følg
Følg
Følg
disse
Følg
Følg
Følg
Følg
disse
disse
disse
Følg
disse
disse
trinnene
disse
disse
trinnene
trinnene
disse
trinnene
trinnene
trinnene
trinnene
trinnene
trinnene
forfor
for
for
å lytte
åfor
for
åfor
åfor
lytte
lytte
lytte
for
ååååtil
lytte
lytte
lytte
lytte
åtil
til
til
lytte
til
til
til
tiltil
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
streamingmedier:
streamingmedier:
streamingmedier:
streamingmedier:
streamingmedier:
streamingmedier:
streamingmedier:
streamingmedier:
streamingmedier:
3 333Dempe
3
333 3
Dempe
Dempe
Dempe
Dempe
Dempe
Dempe
Dempe
Dempe
Kort
Kort
Kort
Kort
trykk
Kort
Kort
Kort
Kort
trykk
trykk
trykk
Kort
trykk
trykk
trykk
trykk
trykk
4 444Øke
4
444volumet
4
Øke
Øke
Øke
Øke
Øke
Øke
volumet
Øke
volumet
volumet
Øke
volumet
volumet
volumet
volumet
volumet
Kort
Kort
Kort
Kort
trykk
Kort
Kort
Kort
Kort
trykk
trykk
trykk
Kort
trykk
+
trykk
trykk
trykk
+++
trykk
++++ +
Blink
Blink
Blink
Blink
Blink
Blink
Blink
Blink
Hvis
Blink
Hvis
Hvis
Hvis
du
Hvis
Hvis
Hvis
Hvis
du
du
du
holder
Hvis
holder
du
holder
du
holder
du
dudu
holder
holder
holder
holder
nede
holder
nede
nede
nede
nede
knappen
nede
nede
nede
knappen
knappen
knappen
nede
knappen
knappen
knappen
knappen
knappen
forfor
for
for
volum
volum
for
for
volum
for
volum
forfor
volum
volum
volum
volum
opp
volum
opp
opp
opp
+opp
opp
opp
+eller
opp
++eller
opp
eller
eller
++++eller
eller
eller
+eller
eller
volum
volum
volum
volum
volum
volum
volum
volum
ned
volum
ned
ned
ned
–ned
ned
ned
–ined
––1,5
ined
ii1,5
1,5
–1,5
––sekunder
–iiisekunder
–i1,5
sekunder
1,5
sekunder
1,5
1,5
i 1,5
sekunder
sekunder
sekunder
sekunder
sekunder
mens
mens
mens
mens
mens
mens
mens
du
mens
du
mens
du
du
erer
du
er
du
er
idu
du
en
iidu
ier
en
er
er
en
en
er
samtale,
ier
iisamtale,
isamtale,
en
samtale,
en
en
en
i en
samtale,
samtale,
samtale,
samtale,
samtale,
vilvil
vil
vil vil
vil
vil
vilvil
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
settes
settes
settes
settes
settes
settes
settes
settes
påsettes
på
på
på
vent
vent
vent
på
vent
på
på
påslik
på
vent
vent
vent
vent
slik
slik
slik
vent
atslik
slik
at
slik
at
slik
at
duslik
du
du
du
at
at
kan
at
atkan
du
kan
at
du
kan
du
du
svare
du
kan
kan
kan
svare
kan
svare
svare
kan
svare
svare
på
svare
svare
på
på
svare
på
enen
en
på
en
på
på
annen
påannen
på
annen
en
annen
en
en
enen
annen
annen
annen
annen
annen
samtale.
samtale.
samtale.
samtale.
samtale.
samtale.
samtale.
samtale.
samtale.
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
på
på
på
Pass
atat
at
på
at
din
på
på
på
din
din
din
på
at
at
at
A2DP-kompatible
atdin
A2DP-kompatible
at
din
din
A2DP-kompatible
A2DP-kompatible
din
din
A2DP-kompatible
A2DP-kompatible
A2DP-kompatible
A2DP-kompatible
A2DP-kompatible
mobiltelefon
mobiltelefon
mobiltelefon
mobiltelefon
mobiltelefon
mobiltelefon
mobiltelefon
mobiltelefon
mobiltelefon
sammenkobles
sammenkobles
sammenkobles
sammenkobles
sammenkobles
sammenkobles
sammenkobles
sammenkobles
sammenkobles
1 11Pass
1 Pass
1111 på
1Pass
med
med
med
med
Savi-basen
med
med
med
med
Savi-basen
Savi-basen
Savi-basen
med
Savi-basen
Savi-basen
Savi-basen
Savi-basen
Savi-basen
i henhold
iiihenhold
henhold
henhold
iiiihenhold
henhold
henhold
henhold
i henhold
tiltil
til
instruksjonene
tilinstruksjonene
instruksjonene
instruksjonene
til
til
til
tilinstruksjonene
instruksjonene
til
instruksjonene
instruksjonene
instruksjonene
over.
over.
over.
over.
over.
over.
over.
over.
over.
Foreta
Foreta
Foreta
Foreta
testsamtale
Foreta
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
testsamtale
frafra
fra
fra
bordtelefon.
bordtelefon.
fra
fra
bordtelefon.
fra
bordtelefon.
frafra
bordtelefon.
bordtelefon.
bordtelefon.
bordtelefon.
bordtelefon.
4 4Foreta
44 Foreta
4444Foreta
4Foreta
Begynn
Begynn
Begynn
Begynn
Begynn
Begynn
åBegynn
spille
åååspille
spille
spille
ååååspille
spille
av
spille
spille
åav
av
spille
av
medier
medier
medier
av
medier
av
av
avav
medier
medier
medier
medier
fra
medier
fra
fra
fra
ønsket
ønsket
fra
fra
ønsket
fra
ønsket
frafra
ønsket
ønsket
ønsket
ønsket
app
ønsket
app
app
app
på
app
app
app
på
app
på
på
mobiltelefonen
app
mobiltelefonen
mobiltelefonen
på
mobiltelefonen
på
på
påpå
mobiltelefonen
mobiltelefonen
mobiltelefonen
mobiltelefonen
mobiltelefonen
2 Begynn
2222Begynn
2
Avslutt
Avslutt
Avslutt
Avslutt
samtalen
Avslutt
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
samtalen
ved
ved
ved
ved
å ved
ved
trykke
åved
åved
åtrykke
trykke
ved
trykke
ååååtrykke
trykke
trykke
trykke
åpåtrykke
på
på
på
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
på
ringekontrollknappen
på
på
påpå
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
ringekontrollknappen
påpå
på
på på
på
på
påpå 2 22
5 5Avslutt
55 Avslutt
5555Avslutt
5Avslutt
din.
din.
din.
din.
din.
din.
din.
din.
din.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
hodesettet.
Mens
Mens
Mens
du
Mens
du
Mens
du
du
har
har
du
har
du
har
du
du
pådu
har
har
på
har
på
har
på
deg
har
deg
deg
på
deg
på
på
på
hodesettet,
på
deg
deg
deg
hodesettet,
deg
hodesettet,
hodesettet,
deg
hodesettet,
hodesettet,
hodesettet,
hodesettet,
hodesettet,
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
trykker
du
trykker
du
du
du
påpå
du
på
du
på
du
basens
dubasens
du
basens
på
basens
på
på
påpå
basens
basens
basens
basens
basens
3 33Mens
3 Mens
3333 Mens
3Mens
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
forfor
for
for
å spille
åfor
for
åfor
åfor
spille
spille
spille
for
ååååspille
spille
av
spille
spille
åav
av
spille
av
lydlyd
lyd
av
lyd
av
av
på
avpå
av
lyd
lyd
på
lyd
på
lyd
hodesett.
lyd
hodesett.
hodesett.
på
hodesett.
på
på
påpå
hodesett.
hodesett.
hodesett.
hodesett.
hodesett.
For
For
For
For
din
For
For
din
For
din
For
din
egen
For
din
egen
din
din
egen
egen
din
din
sikkerhets
egen
egen
egen
egen
sikkerhets
sikkerhets
sikkerhets
egen
sikkerhets
sikkerhets
sikkerhets
sikkerhets
sikkerhets
skyld
skyld
skyld
skyld
skyld
skyld
bør
skyld
skyld
bør
bør
skyld
bør
dubør
bør
du
bør
du
bør
du
ikke
bør
ikke
du
ikke
du
ikke
du
du
bruke
du
ikke
ikke
ikke
bruke
ikke
bruke
bruke
ikke
bruke
bruke
bruke
hodesett
bruke
hodesett
bruke
hodesett
hodesett
hodesett
hodesett
hodesett
hodesett
hodesett
med
med
med
med
høyt
med
med
med
med
høyt
høyt
høyt
med
volum
høyt
høyt
høyt
høyt
volum
volum
volum
høyt
volum
volum
volum
volum
i lange
volum
iiilange
lange
lange
iiiilange
lange
lange
perioder
lange
i perioder
lange
perioder
perioder
perioder
perioder
perioder
perioder
perioder
om
om
om
om
gangen.
om
gangen.
om
om
gangen.
gangen.
om
om
gangen.
gangen.
gangen.
gangen.
gangen.
Dette
Dette
Dette
Dette
Dette
Dette
Dette
kan
Dette
kan
Dette
kan
kan
føre
kan
kan
kan
føre
kan
føre
føre
kan
føre
føre
føre
føre
føre
tiltil
til
hørselstap.
tilhørselstap.
hørselstap.
hørselstap.
til
til
til
tilhørselstap.
hørselstap.
til
hørselstap.
hørselstap.
hørselstap.
Bruk
Bruk
Bruk
Bruk
alltid
Bruk
Bruk
Bruk
Bruk
alltid
alltid
alltid
Bruk
alltid
moderate
alltid
alltid
alltid
moderate
moderate
moderate
alltid
moderate
moderate
moderate
moderate
moderate
lyttenivåer.
lyttenivåer.
lyttenivåer.
lyttenivåer.
lyttenivåer.
lyttenivåer.
lyttenivåer.
lyttenivåer.
lyttenivåer.
Hvis
Hvis
Hvis
Hvis
du
Hvis
Hvis
Hvis
Hvis
du
du
du
vil
Hvis
vil
du
vil
du
vil
ha
du
du
ha
ha
du
ha
vil
vil
vil
vilha
vil
ha
ha
haha
mer
mer
mer
mer
informasjon
mer
mer
mer
informasjon
mer
informasjon
informasjon
mer
informasjon
informasjon
informasjon
informasjon
informasjon
om
om
om
om
hodesett
om
hodesett
om
om
hodesett
hodesett
om
om
hodesett
hodesett
hodesett
hodesett
hodesett
ogog
og
og
hørsel,
hørsel,
og
hørsel,
og
hørsel,
og
ogog
hørsel,
hørsel,
hørsel,
hørsel,
kan
hørsel,
kan
kan
kan
du
kan
kan
kan
du
kan
du
du
gå
kan
gå
du
gå
du
gå
du
til
dutil
du
til
gå
til
gå
gå
gågå
til
til
til
tiltil
plantronics.com/health-safety
plantronics.com/health-safety
plantronics.com/health-safety
plantronics.com/health-safety
plantronics.com/health-safety
plantronics.com/health-safety
plantronics.com/health-safety
plantronics.com/health-safety
plantronics.com/health-safety
. ... .... .
Hvis
Hvis
Hvis
Hvis
Hvis
Hvis
Hvis
ikke
ikke
ikke
Hvis
mediene
ikke
ikke
ikke
mediene
ikke
mediene
mediene
ikke
mediene
mediene
mediene
mediene
mediene
begynner
begynner
begynner
begynner
begynner
begynner
begynner
begynner
begynner
å spilles
åååspilles
spilles
spilles
ååååspilles
spilles
spilles
spilles
åav,
spilles
av,
av,
av,
må
må
av,
må
av,
må
av,
av,
du
av,
må
du
må
må
du
du
må
kontrollere
må
kontrollere
du
kontrollere
du
kontrollere
du
dudu
kontrollere
kontrollere
kontrollere
kontrollere
kontrollere
4 44
4 Hvis
4444ikke
4
om
om
om
om
Savi
om
Savi
om
om
Savi
Savi
om
om
7xx
Savi
Savi
Savi
Savi
7xx
7xx
7xx
Savi
er7xx
7xx
7xx
er
7xx
er
er
valgt
7xx
valgt
valgt
valgt
er
er
er
ervalgt
på
er
valgt
valgt
valgt
på
på
på
valgt
listen
listen
listen
på
listen
på
på
påpå
listen
listen
listen
over
listen
over
listen
over
over
tilkoblede
over
over
over
over
tilkoblede
tilkoblede
tilkoblede
over
tilkoblede
tilkoblede
tilkoblede
tilkoblede
tilkoblede
BluetoothBluetoothBluetoothBluetoothBluetoothBluetoothBluetoothBluetoothBluetoothenheter.
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
Trykk
Trykk
Trykk
Trykk
Trykk
på
Trykk
på
Trykk
på
på
basens
basens
basens
på
basens
på
på
påpå
basens
basens
basens
basens
mobiltelefonknapp
basens
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
mobiltelefonknapp
igjen
igjen
igjen
igjen
for
igjen
igjen
igjen
igjen
for
for
for
igjen
å stoppe
åfor
for
åfor
åfor
stoppe
stoppe
stoppe
for
ååååstoppe
stoppe
stoppe
stoppe
å stoppe
5 55
5 Trykk
5555Trykk
5
avspillingen
avspillingen
avspillingen
avspillingen
avspillingen
avspillingen
avspillingen
avspillingen
avspillingen
avav
av
av
medier.
medier.
medier.
av
medier.
av
av
avav
medier.
medier.
medier.
medier.
medier.
SeSe
Se
Se
viktig
viktig
viktig
Se
viktig
Se
Se
SeSe
viktig
viktig
viktig
produktsikkerhetsinformasjon
viktig
produktsikkerhetsinformasjon
viktig
produktsikkerhetsinformasjon
produktsikkerhetsinformasjon
produktsikkerhetsinformasjon
produktsikkerhetsinformasjon
produktsikkerhetsinformasjon
produktsikkerhetsinformasjon
produktsikkerhetsinformasjon
i de
iiide
de
de
separate
iiiseparate
iseparate
de
separate
de
de
de
i de
separate
separate
separate
separate
separate
sikkerhetsinstruksjonene
sikkerhetsinstruksjonene
sikkerhetsinstruksjonene
sikkerhetsinstruksjonene
sikkerhetsinstruksjonene
sikkerhetsinstruksjonene
sikkerhetsinstruksjonene
sikkerhetsinstruksjonene
sikkerhetsinstruksjonene
førfør
før
før
dudu
før
før
du
før
du
før
installerer
før
installerer
du
installerer
du
installerer
du
dudu
installerer
installerer
installerer
installerer
installerer
eller
eller
eller
eller
bruker
eller
eller
eller
eller
bruker
bruker
bruker
eller
bruker
bruker
bruker
bruker
bruker
produktet.
produktet.
produktet.
produktet.
produktet.
produktet.
produktet.
produktet.
produktet.
Savi
Savi
Savi
Savi
W710/W720
Savi
Savi
Savi
Savi
W710/W720
W710/W720
W710/W720
Savi
W710/W720
W710/W720
W710/W720
W710/W720
W710/W720
har
har
har
har
enhar
har
en
har
en
har
en
WO2-base
har
WO2-base
WO2-base
en
WO2-base
en
en
enen
WO2-base
WO2-base
WO2-base
WO2-base
WO2-base
ogog
og
og
etet
og
et
og
WH300/WH350et
og
og
WH300/WH350WH300/WH350og
WH300/WH350et
et
et
etWH300/WH350WH300/WH350et
WH300/WH350WH300/WH350WH300/WH350hodesett.
hodesett.
hodesett.
hodesett.
hodesett.
hodesett.
hodesett.
hodesett.
hodesett.
86106-40
86106-40
86106-40
86106-40
86106-40
86106-40
86106-40
86106-40
12.14
86106-40
12.14
12.14
12.1412.14
12.14
12.14
12.14
12.14
Savi
Savi
Savi
Savi
Savi
Savi
W710
W710
W710
W710
W710
W710
Savi
Savi
Savi
Savi
Savi
Savi
W720
W720
W720
W720
W720
W720
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
de
de
dede
Auricular
de
de
Auricular
Auricular
deAuricular
Auricular
Auricular
Auricular
Sem
Sem
Sem
Sem
Sem
Sem
Sem
Fios
Fios
Fios
Fios
Fios
Fios
Fios
para
para
para
para
para
para
para
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Dispositivos
Dispositivos
Dispositivos
Dispositivos
Dispositivos
Dispositivos
Dispositivos
1111
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
de
de
dede
mesa
de
de
mesa
mesa
demesa
mesa
mesa
mesa
Personalizar
Personalizar
Personalizar
Personalizar
Personalizar
Personalizar
Personalizar
eeecarregar
carregar
ecarregar
eeecarregar
carregar
carregar
carregar
Fixe
Fixe
Fixe
Fixe
osuporte
ooFixe
suporte
suporte
suporte
oooosuporte
suporte
suporte
osuporte
para
suporte
para
para
para
carregamento
para
para
para
para
carregamento
carregamento
carregamento
para
carregamento
carregamento
carregamento
carregamento
carregamento
à base.
àààbase.
base.
base.
ààààbase.
base.
base.
base.
à base.
1 1Fixe
11 Fixe
1111oFixe
1Fixe
3333
2222
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
de
de
dede
mesa
de
de
mesa
mesa
demesa
mesa
mesa
mesa
Conecte
Conecte
Conecte
Conecte
Conecte
Conecte
Conecte
eeefaça
faça
efaça
eeefaça
faça
faça
faça
uma
uma
uma
uma
uma
uma
uma
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
1 1Escolha
11 Escolha
Escolha
Escolha
1111 Escolha
Escolha
Escolha
1Escolha
Escolha
a configuração
aaaconfiguração
configuração
configuração
aaaaconfiguração
configuração
configuração
configuração
a configuração
dodo
do
do
telefone
telefone
do
telefone
do
telefone
do
dodo
telefone
telefone
telefone
telefone
telefone
dede
de
de
mesa
mesa
mesa
de
mesa
de
de
dede
mesa
mesa
A,
mesa
mesa
A,
A,
mesa
A,
B Bou
BBA,
A,
A,
A,
ou
ou
ou
CBA,
BBBCeC
ou
C
ou
ou
Bou
eeeou
CCCCeeeCe e
conecte
conecte
conecte
conecte
conecte
conecte
conecte
conecte
conecte
osos
os
os
cabos.
cabos.
cabos.
os
cabos.
os
os
osos
cabos.
cabos.
cabos.
cabos.
cabos.
A AAATelefone
A
Telefone
AA
Telefone
Telefone
A ATelefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
dede
de
de
mesa
mesa
mesa
de
mesa
de
de
dede
mesa
mesa
(padrão)
mesa
mesa
(padrão)
(padrão)
mesa
(padrão)
(padrão)
(padrão)
(padrão)
(padrão)
(padrão)
Telemóvel
Telemóvel
Telemóvel
Telemóvel
Telemóvel
Telemóvel
Telemóvel
Ligar
Ligar
Ligar
Ligar
Ligar
Ligar
Ligar
eeeefectuar
efectuar
eefectuar
eeeefectuar
efectuar
efectuar
efectuar
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
4444
Conecte
Conecte
Conecte
Conecte
Conecte
o ocabo
oocabo
cabo
cabo
ooooUSB.
cabo
cabo
cabo
ocabo
USB.
USB.
USB.
cabo
USB.
USB.
USB.
USB.
USB.
Prima
Prima
Prima
Prima
e Prima
mantenha
eeemantenha
mantenha
mantenha
eeeemantenha
mantenha
mantenha
mantenha
e mantenha
premido
premido
premido
premido
premido
premido
premido
premido
premido
o obotão
oobotão
botão
botão
oooobotão
botão
botão
de
obotão
de
botão
de
de
emparelhamento
emparelhamento
emparelhamento
de
emparelhamento
de
de
dede
emparelhamento
emparelhamento
emparelhamento
emparelhamento
emparelhamento 1 1Conecte
11 Conecte
1111 Conecte
1Conecte
1 1Prima
11 Prima
1111 Prima
1Prima
Bluetooth®
Bluetooth®
Bluetooth®
Bluetooth®
Bluetooth®
Bluetooth®
Bluetooth®
Bluetooth®
(4(4
(4
(4
segundos)
segundos)
segundos)
segundos)
(4
(4
(4
(4
segundos)
segundos)
segundos)
nana
na
na
base
base
base
na
base
na
na
Savi
base
base
base
Savi
Savi
Savi
base
até
Savi
Savi
Savi
até
até
até
Savi
o até
oindicador
até
até
ooaté
indicador
indicador
indicador
até
ooooindicador
indicador
indicador
oindicador
indicador
LED
LED
LED
LED
ficar
LED
LED
LED
ficar
ficar
ficar
LED
ficar
ficar
ficar
ficar
Bluetooth®
(4segundos)
segundos)
nana
base
Savi
LED
ficar
intermitente
intermitente
intermitente
intermitente
intermitente
intermitente
intermitente
intermitente
a vermelho
aaavermelho
vermelho
vermelho
aaaavermelho
vermelho
vermelho
a vermelho
e azul.
eeeazul.
azul.
azul.
eeeeazul.
azul.
azul.
e azul.
intermitente
vermelho
azul.
USO
USO
USO
USOUSO
USO
USO
USO
USO
Ligue
Ligue
Ligue
Ligue
uma
Ligue
uma
Ligue
uma
uma
extremidade
uma
uma
uma
uma
extremidade
extremidade
extremidade
uma
extremidade
extremidade
extremidade
extremidade
extremidade
dada
da
da
fonte
fonte
fonte
da
fonte
da
da
dada
fonte
fonte
de
fonte
fonte
de
de
fonte
de
alimentação
alimentação
alimentação
de
alimentação
de
de
dede
alimentação
alimentação
alimentação
alimentação
alimentação
à entrada
àààentrada
entrada
entrada
ààààentrada
entrada
entrada
entrada
à entrada
dede
de
de de
de
de
dede
2 2Ligue
22 Ligue
2222Ligue
2
alimentação
alimentação
alimentação
alimentação
alimentação
alimentação
alimentação
alimentação
alimentação
nana
na
na
parte
parte
parte
na
parte
na
na
nana
parte
parte
posterior
parte
parte
posterior
posterior
parte
posterior
posterior
posterior
posterior
posterior
posterior
dada
da
da
base
base
base
da
base
da
da
dada
ebase
base
base
base
aeeebase
outra
aaaoutra
eeoutra
eoutra
eaaaaeoutra
outra
outra
extremidade
outra
a extremidade
outra
extremidade
extremidade
extremidade
extremidade
extremidade
extremidade
extremidade
a uma
aaauma
uma
uma
aaaatomada
uma
uma
uma
uma
atomada
tomada
tomada
uma
tomada
tomada
tomada
tomada
eléctrica
tomada
eléctrica
eléctrica
eléctrica
eléctrica
eléctrica
eléctrica
eléctrica
eléctrica
em
em
em
em
funcionamento.
em
funcionamento.
em
em
funcionamento.
funcionamento.
em
em
funcionamento.
funcionamento.
funcionamento.
funcionamento.
funcionamento.
B BBBTelefone
B
Telefone
BB
Telefone
Telefone
B BTelefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
dede
de
de
mesa
mesa
mesa
de
mesa
de
de
dede
mesa
mesa
+mesa
mesa
+levantador
+mesa
+levantador
levantador
levantador
++++levantador
levantador
levantador
+levantador
levantador
HL10
HL10
HL10
HL10
HL10
HL10
(vendido
HL10
HL10
(vendido
(vendido
HL10
(vendido
(vendido
(vendido
(vendido
(vendido
(vendido
separadamente)
separadamente)
separadamente)
separadamente)
separadamente)
separadamente)
separadamente)
separadamente)
separadamente)
Coloque
Coloque
Coloque
Coloque
Coloque
o otelemóvel
ootelemóvel
telemóvel
telemóvel
ooootelemóvel
telemóvel
telemóvel
otelemóvel
telemóvel
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
nono
no
no
modo
modo
no
modo
no
modo
no
nono
modo
modo
modo
de
modo
de
modo
de
de
procura.
procura.
procura.
de
procura.
de
de
dede
procura.
procura.
procura.
procura.
procura.
2 2Coloque
22 Coloque
2222Coloque
2Coloque
Seleccione
Seleccione
Seleccione
Seleccione
Seleccione
Seleccione
Seleccione
Seleccione
Seleccione
SAVI
SAVI
SAVI
SAVI
7xx
SAVI
SAVI
SAVI
SAVI
7xx
7xx
7xx
SAVI
a7xx
7xx
7xx
partir
a7xx
aapartir
7xx
partir
partir
aaaapartir
partir
partir
da
partir
a da
partir
da
da
lista
lista
lista
da
lista
da
da
dade
da
lista
lista
lista
lista
de
de
de
dispositivos
lista
dispositivos
dispositivos
de
dispositivos
de
de
dede
dispositivos
dispositivos
dispositivos
dispositivos
dispositivos
disponíveis.
disponíveis.
disponíveis.
disponíveis.
disponíveis.
disponíveis.
disponíveis.
disponíveis.
disponíveis.
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
o oguia
ooguia
guia
guia
oooodo
guia
guia
guia
oguia
do
do
do
usuário
guia
usuário
do
usuário
do
usuário
do
dodo
usuário
usuário
usuário
usuário
em
usuário
em
em
emem
em
em
em
em
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
DE
DE
DEDE
DE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
UTILIZAÇÃO
UTILIZAÇÃO
UTILIZAÇÃO
UTILIZAÇÃO
UTILIZAÇÃO
UTILIZAÇÃO
RÁPIDA
RÁPIDA
RÁPIDA
RÁPIDA
RÁPIDA
RÁPIDA
RÁPIDA
Computador
Computador
Computador
Computador
Computador
Computador
Computador
Conecte
Conecte
Conecte
Conecte
Conecte
Conecte
Conecte
eeefaça
faça
efaça
eeefaça
faça
faça
faça
uma
uma
uma
uma
uma
uma
uma
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
Carregue
Carregue
Carregue
Carregue
Carregue
o osoftware
oosoftware
software
software
oooosoftware
software
software
osoftware
software
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
aoao
ao
ao
visitar
visitar
visitar
ao
visitar
ao
ao
aoao
visitar
visitar
visitar
visitar
visitar
2 2Carregue
22 Carregue
2222Carregue
2Carregue
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
e clique
eeeclique
clique
clique
eeeeclique
clique
clique
clique
enoclique
no
no
no
botão
botão
no
botão
no
botão
no
nono
botão
botão
botão
de
botão
de
botão
de
de
download.
download.
download.
de
download.
de
de
dede
download.
download.
download.
download.
download.
Usando
Usando
Usando
Usando
oUsando
oheadset,
ooheadset,
headset,
headset,
ooooheadset,
headset,
headset,
oheadset,
headset,
pressione
pressione
pressione
pressione
pressione
pressione
pressione
pressione
pressione
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
o obotão
oobotão
botão
botão
oooobotão
botão
botão
de
obotão
de
botão
de
de
controle
controle
controle
de
controle
de
de
dede
controle
controle
controle
controle
controle
3 3Usando
33 Usando
3333 Usando
3Usando
dodo
do
do
computador
computador
do
computador
do
computador
do
dodo
computador
computador
computador
computador
computador
dede
de
de
base.
base.
base.
de
base.
de
de
dede
base.
base.
base.
base.
base.
USO
USO
USO
USOUSO
USO
USO
USO
USO
Para
Para
Para
Para
Para
carregar,
carregar,
carregar,
Para
carregar,
carregar,
carregar,
carregar,
carregar,
coloque
coloque
coloque
coloque
coloque
coloque
coloque
coloque
coloque
o oauricular
ooauricular
auricular
auricular
ooooauricular
auricular
auricular
oauricular
auricular
nana
na
na
base
base
base
na
base
na
na
nana
durante
base
base
base
base
durante
durante
durante
base
durante
durante
durante
durante
durante
um
um
um
umum
um
um
um
um
3 3Para
33 Para
3333carregar,
3Para
mínimo
mínimo
mínimo
mínimo
mínimo
mínimo
mínimo
mínimo
de
mínimo
de
de
de
2020
20
de
20
de
de
de
minutos.
de
minutos.
20
20
minutos.
20
minutos.
2020
minutos.
minutos.
minutos.
minutos.
minutos.
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
=== ====
2020
20
20 20
20
20
2020
Faça
Faça
Faça
Faça
Faça
uma
uma
uma
Faça
chamada
uma
uma
uma
uma
chamada
chamada
chamada
uma
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
dede
de
de
teste
teste
teste
de
teste
de
de
dede
teste
do
teste
teste
teste
do
do
do
teste
softphone
softphone
do
softphone
do
softphone
do
dodo
softphone
softphone
softphone
softphone
softphone
dodo
do
do
computador.
computador.
do
computador.
do
computador.
do
dodo
computador.
computador.
computador.
computador.
computador.
4 4Faça
44 Faça
4444uma
4Faça
3 3Se
33 Se
Se
Se
lhe
3333lhe
lhe
Se
lhe
Se
Se
3Se
for
Se
for
lhe
lhe
for
lhe
for
lhe
solicitado
lhe
solicitado
for
for
solicitado
for
solicitado
forfor
solicitado
solicitado
solicitado
solicitado
solicitado
pelo
pelo
pelo
pelo
telemóvel,
pelo
pelo
pelo
pelo
telemóvel,
telemóvel,
telemóvel,
pelo
telemóvel,
telemóvel,
telemóvel,
telemóvel,
telemóvel,
introduza
introduza
introduza
introduza
introduza
introduza
introduza
introduza
introduza
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
como
0000
como
0000
como
como
como
como
como
como
como 5 5Finalize
Finalize
Finalize
Finalize
Finalize
aFinalize
chamada
aaachamada
chamada
chamada
aaaachamada
chamada
chamada
chamada
a chamada
aoao
ao
ao
pressionar
pressionar
pressionar
ao
pressionar
ao
ao
aoao
pressionar
pressionar
pressionar
pressionar
pressionar
o obotão
oobotão
botão
botão
oooobotão
botão
botão
de
obotão
de
botão
de
de
controle
controle
controle
de
controle
de
de
dede
controle
controle
controle
controle
controle
dede
de
de de
de
de
dede
55 Finalize
5555Finalize
5Finalize
código.
código.
código.
código.
código.
código.
código.
código.
código.
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
dodo
do
do
headset.
headset.
do
headset.
do
headset.
do
dodo
headset.
headset.
headset.
headset.
headset.
O Oindicador
O
Oindicador
indicador
indicador
O
O
OOindicador
indicador
indicador
Oindicador
indicador
LED
LED
LED
LED
de
LED
LED
LED
de
LED
de
de
Bluetooth
LED
Bluetooth
Bluetooth
de
Bluetooth
de
de
dede
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
nana
na
na
base
base
base
na
base
na
na
nana
ficará
base
base
base
base
ficará
ficará
ficará
base
ficará
ficará
ficará
azul
ficará
azul
ficará
azul
azul
quando
azul
azul
azul
quando
azul
quando
quando
azul
quando
quando
quando
quando
aquando
aaa aaaa a
base
base
base
tiver
base
base
base
base
tiver
tiver
tiver
base
uma
tiver
tiver
tiver
tiver
uma
uma
uma
tiver
ligação
uma
uma
uma
uma
ligação
ligação
ligação
uma
ligação
ligação
ligação
ligação
activa
ligação
activa
activa
activa
activa
activa
activa
activa
com
activa
com
com
com
um
com
com
com
com
um
um
um
com
telemóvel.
um
telemóvel.
um
um
telemóvel.
telemóvel.
um
um
telemóvel.
telemóvel.
telemóvel.
telemóvel.
telemóvel.
C CCCTelefone
C
Telefone
CC
Telefone
Telefone
C CTelefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
dede
de
de
mesa
mesa
mesa
de
mesa
de
de
dede
mesa
mesa
+mesa
mesa
+cabo
+mesa
+cabo
cabo
cabo
++++EHS
cabo
cabo
cabo
+cabo
EHS
EHS
EHS
cabo
(vendido
EHS
EHS
EHS
EHS
(vendido
(vendido
(vendido
EHS
(vendido
(vendido
(vendido
(vendido
(vendido
separadamente)
separadamente)
separadamente)
separadamente)
separadamente)
separadamente)
separadamente)
separadamente)
separadamente) base
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
o oguia
ooguia
guia
guia
oooodo
guia
guia
guia
oguia
do
do
do
usuário
guia
usuário
do
usuário
do
usuário
do
dodo
usuário
usuário
usuário
usuário
em
usuário
em
em
emem
em
em
em
em
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
USO
USO
USO
USOUSO
USO
USO
USO
USO
Enquanto
Enquanto
Enquanto
Enquanto
Enquanto
estiver
estiver
estiver
estiver
estiver
estiver
estiver
estiver
aestiver
utilizar
aaautilizar
utilizar
utilizar
aaaautilizar
utilizar
utilizar
utilizar
aoutilizar
oauricular,
ooauricular,
auricular,
auricular,
ooooauricular,
auricular,
auricular,
oauricular,
auricular,
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
brevemente
prima
brevemente
prima
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
o ooo oooo o
4 4Enquanto
44 Enquanto
4444Enquanto
4Enquanto
botão
botão
botão
botão
botão
botão
botão
de
botão
de
botão
de
de
telemóvel
telemóvel
telemóvel
de
telemóvel
de
de
dede
telemóvel
telemóvel
telemóvel
telemóvel
telemóvel
nana
na
na
base.
base.
base.
na
base.
na
na
nana
base.
base.
base.
base.
base.
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
DECT
DECT
DECT
DECT
DECT
DECT
DECT
Usando
Usando
Usando
Usando
oUsando
oheadset,
ooheadset,
headset,
headset,
ooooheadset,
headset,
headset,
oheadset,
headset,
pressione
pressione
pressione
pressione
pressione
pressione
pressione
pressione
pressione
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
brevemente
o obotão
oobotão
botão
botão
oooobotão
botão
botão
do
obotão
do
botão
do
do
telefone
telefone
do
telefone
do
telefone
do
dodo
telefone
telefone
telefone
telefone
telefone
2 2Usando
22 Usando
2222Usando
2Usando
dede
de
de
mesa
mesa
mesa
de
mesa
de
de
dede
mesa
mesa
na
mesa
mesa
na
na
mesa
na
base.
base.
base.
na
base.
na
na
nana
base.
base.
base.
base.
base.
Efectue
Efectue
Efectue
Efectue
uma
Efectue
uma
uma
uma
chamada
uma
uma
uma
uma
chamada
chamada
chamada
uma
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
dede
de
de
teste
teste
teste
de
teste
de
de
dede
teste
ateste
teste
teste
partir
aaateste
partir
partir
partir
aaaapartir
partir
partir
do
partir
a do
partir
do
do
telemóvel.
telemóvel.
do
telemóvel.
do
telemóvel.
do
dodo
telemóvel.
telemóvel.
telemóvel.
telemóvel.
telemóvel.
5 5Efectue
55 Efectue
5555Efectue
5Efectue
Termine
Termine
Termine
Termine
Termine
a chamada
aaachamada
chamada
chamada
aaaachamada
chamada
chamada
chamada
a chamada
premindo
premindo
premindo
premindo
premindo
premindo
premindo
premindo
premindo
o obotão
oobotão
botão
botão
oooobotão
botão
botão
de
obotão
de
botão
de
de
conversação
conversação
conversação
de
conversação
de
de
dede
conversação
conversação
conversação
conversação
conversação
dodo
do
do do
do
do
dodo
6 6Termine
66 Termine
6666Termine
6Termine
auricular.
auricular.
auricular.
auricular.
auricular.
auricular.
auricular.
auricular.
auricular.
1 1112 2312121133431222424433323 44344 4
NOTA:
NOTA:
NOTA:
NOTA:
NOTA:
NOTA:
NOTA:
NOTA:
Se
NOTA:
Se
Se
Se
não
não
não
não
Se
Se
Se
Se
tiver
não
Se
não
tiver
não
tiver
não
tiver
não
controlo
tiver
tiver
tiver
tiver
controlo
controlo
controlo
tiver
controlo
controlo
controlo
controlo
controlo
remoto
remoto
remoto
remoto
remoto
remoto
remoto
remoto
de
remoto
de
de
de
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
de
de
de
dechamadas
de
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
através
através
através
através
através
através
através
através
de
através
de
de
de de
de
de
dede
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
1 111HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
1Diminuir
111 HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
1Diminuir
Diminuir
Diminuir
Diminuir
Diminuir
Diminuir
Diminuir
Diminuir
o ovolume
oovolume
volume
volume
oooovolume
volume
volume
ovolume
volume
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
curta
curta
curta
curta
curta
curta
–curta
curta
––curta
– –––– –
umum
um
um
controlador
controlador
um
um
controlador
um
controlador
umum
controlador
controlador
controlador
controlador
controlador
(HL10)
(HL10)
(HL10)
(HL10)
(HL10)
(HL10)
(HL10)
(HL10)
ou(HL10)
ou
ou
ou
cabo
cabo
cabo
ou
cabo
ou
ou
ou(EHS),
ou
cabo
cabo
cabo
cabo
(EHS),
(EHS),
(EHS),
cabo
(EHS),
(EHS),
(EHS),
levante
(EHS),
levante
(EHS),
levante
levante
levante
levante
levante
levante
olevante
auscultador
oooauscultador
auscultador
auscultador
ooooauscultador
auscultador
auscultador
auscultador
o auscultador
dodo
do
do do
do
do
dodo
telefone
telefone
telefone
telefone
telefone
telefone
telefone
telefone
de
telefone
de
de
de
secretária
secretária
secretária
secretária
de
de
de
desecretária
de
secretária
secretária
secretária
secretária
manualmente
manualmente
manualmente
manualmente
manualmente
manualmente
manualmente
manualmente
manualmente
antes
antes
antes
antes
antes
antes
de
antes
antes
de
de
antes
de
cada
cada
cada
cada
de
de
de
dechamada.
cada
de
cada
cada
cada
chamada.
chamada.
chamada.
cada
chamada.
chamada.
chamada.
chamada.
chamada.
0 00 000 0
2 222Atender/Terminar
2
222 2
Atender/Terminar
Atender/Terminar
Atender/Terminar
Atender/Terminar
Atender/Terminar
Atender/Terminar
Atender/Terminar
Atender/Terminar
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
curta
curta
curta
curta
curta
curta
curta
curta
curta
Se
Se
você
você
Se
você
Se
SeSe
não
você
você
você
você
não
não
não
você
ouvir
não
não
não
ouvir
não
ouvir
ouvir
não
ouvir
um
ouvir
ouvir
ouvir
um
um
um
ouvir
tom
um
tom
um
um
tom
tom
um
um
de
tom
tom
tom
de
tom
de
de
discagem,
tom
discagem,
discagem,
de
discagem,
de
de
dede
discagem,
discagem,
discagem,
discagem,
discagem,
abra
abra
abra
abra
oabra
abra
abra
abra
opainel
ooabra
painel
painel
painel
oooopainel
painel
painel
opainel
lateral
painel
lateral
lateral
lateral
lateral
lateral
lateral
lateral
e lateral
eee eeee e
3 33Se
3 Se
3333você
3Se
ajuste
ajuste
ajuste
ajuste
ajuste
ajuste
ajuste
ajuste
a ajuste
chave
aaachave
chave
chave
aaaachave
chave
chave
de
chave
a de
chave
de
de
configuração
configuração
configuração
de
configuração
de
de
dede
configuração
configuração
configuração
configuração
configuração
intermediária
intermediária
intermediária
intermediária
intermediária
intermediária
intermediária
intermediária
intermediária
(A–G)
(A–G)
(A–G)
(A–G)
(A–G)
(A–G)
até
(A–G)
(A–G)
até
até
(A–G)
até
ouviaté
ouviaté
até
ouviouviaté
até
ouviouviouviouviouvilo.lo.
lo.
lo.
Configuração
Configuração
Configuração
lo.
Configuração
lo.
lo.
lo.lo.
Configuração
Configuração
Configuração
Configuração
Configuração
padrão
padrão
padrão
padrão
padrão
padrão
padrão
padrão
Apadrão
Afunciona
AAfunciona
funciona
funciona
AAAAfunciona
funciona
funciona
Afunciona
funciona
para
para
para
para
apara
para
para
para
maioria
aaapara
maioria
maioria
maioria
aaaamaioria
maioria
maioria
maioria
a dos
maioria
dos
dos
dosdos
dos
dos
dos
dos
Streaming
Streaming
Streaming
Streaming
Streaming
Streaming
Streaming
dede
de
áudio
áudio
de
áudio
de
dede
áudio
áudio
áudio
áudio
telefones
telefones
telefones
telefones
telefones
telefones
telefones
telefones
telefones
dede
de
de
mesa.
mesa.
mesa.
de
mesa.
de
de
dede
mesa.
mesa.
mesa.
mesa.
mesa.
3 333Corte
3
333 3
Corte
Corte
Corte
Corte
Corte
Corte
de
Corte
de
Corte
de
de
som
som
som
de
som
de
de
dede
som
som
som
Pressão
som
Pressão
som
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
curta
curta
curta
curta
curta
curta
curta
curta
curta
4 444Aumentar
4
444 4
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
o ovolume
oovolume
volume
volume
oooovolume
volume
volume
ovolume
volume
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
curta
curta
curta
curta
curta
curta
+
curta
curta
++
curta
+ ++++ +
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Durante
Flash
Durante
Durante
Durante
Durante
Durante
Durante
Durante
Durante
a chamada,
aaachamada,
chamada,
chamada,
aaaachamada,
chamada,
chamada,
chamada,
a chamada,
uma
uma
uma
uma
pressão
uma
uma
uma
uma
pressão
pressão
pressão
uma
pressão
pressão
pressão
pressão
pressão
longa
longa
longa
longa
longa
longa
longa
durante
longa
durante
longa
durante
durante
durante
durante
durante
durante
durante
1,51,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,51,5
segundos
segundos
segundos
segundos
segundos
segundos
segundos
segundos
segundos
para
para
para
para
aumentar
para
para
para
para
aumentar
aumentar
aumentar
para
aumentar
aumentar
aumentar
aumentar
aumentar
o ovolume
oovolume
volume
volume
oooovolume
volume
volume
ovolume
+volume
+ou
++ou
ou
ou
para
++++para
ou
para
ou
para
ou
+oudiminuir
ou
para
para
para
para
diminuir
diminuir
diminuir
para
diminuir
diminuir
diminuir
diminuir
diminuir
o ooo oooo o
volume
volume
volume
volume
volume
volume
volume
volume
-,volume
colocará
-,-,-,colocará
colocará
colocará
-,-,-,-,colocará
colocará
colocará
colocará
-, colocará
a chamada
aaachamada
chamada
chamada
aaaachamada
chamada
chamada
chamada
a chamada
em
em
em
em
espera
em
espera
em
em
espera
espera
em
em
espera
espera
espera
espera
eespera
atenderá
eeeatenderá
atenderá
atenderá
eeeeatenderá
atenderá
atenderá
atenderá
e atenderá
outra.
outra.
outra.
outra.
outra.
outra.
outra.
outra.
outra.
Avoid
Avoid
Avoid
Avoid
touching
Avoid
touching
Avoid
Avoid
touching
touching
Avoid
Avoid
touching
touching
touching
the
touching
the
touching
the
contacts
thecontacts
contacts
contacts
the
the
the
thecontacts
contacts
at
the
contacts
contacts
the
atat
contacts
atthe
the
rear
the
at
at
rear
at
rear
at
rear
of
the
the
the
the
at
the
ofof
rear
of
rear
the
rear
the
rear
the
unit
the
rear
of
of
unit
of
unit
of
unit
unnecessarily.
the
the
the
the
of
unnecessarily.
unnecessarily.
unit
unnecessarily.
unit
the
unit
unitunit
unnecessarily.
unnecessarily.
unnecessarily.
unnecessarily.
unnecessarily.
If operation
IfIfIfoperation
operation
operation
IfIfIfIfoperation
operation
operation
operation
isIfinterrupted
operation
isisisinterrupted
interrupted
interrupted
isisisisinterrupted
interrupted
interrupted
interrupted
isbyinterrupted
by
aby
byaaa by
by
by
byaaaby
a a
static
static
static
static
event,
static
static
event,
static
event,
static
event,
power-cycle
static
event,
event,
power-cycle
event,
power-cycle
event,
power-cycle
event,
power-cycle
power-cycle
power-cycle
power-cycle
the
power-cycle
the
the
product
theproduct
product
product
the
the
the
theto
product
product
the
product
product
restore
to
to
to
product
restore
restore
restore
to
to
to
to
normal
restore
restore
restore
restore
to
normal
normal
normal
restore
functions.
normal
normal
normal
normal
functions.
functions.
functions.
normal
functions.
functions.
functions.
functions.
functions.
Faça
Faça
Faça
Faça
Faça
uma
uma
uma
Faça
chamada
uma
uma
uma
uma
chamada
chamada
chamada
uma
chamada
chamada
chamada
chamada
chamada
dede
de
de
teste
teste
teste
de
teste
de
de
dede
teste
do
teste
teste
teste
do
do
do
teste
telefone
telefone
do
telefone
do
telefone
do
dodo
telefone
telefone
telefone
telefone
telefone
dede
de
de
mesa.
mesa.
mesa.
de
mesa.
de
de
dede
mesa.
mesa.
mesa.
mesa.
mesa.
4 4Faça
44 Faça
4444uma
4Faça
Finalize
Finalize
Finalize
Finalize
aFinalize
chamada
aaachamada
chamada
chamada
aaaachamada
chamada
chamada
chamada
a chamada
aoao
ao
ao
pressionar
pressionar
pressionar
ao
pressionar
ao
ao
aoao
pressionar
pressionar
pressionar
pressionar
pressionar
o obotão
oobotão
botão
botão
oooobotão
botão
botão
de
obotão
de
botão
de
de
controle
controle
controle
de
controle
de
de
dede
controle
controle
controle
controle
controle
dede
de
de de
de
de
dede
5 5Finalize
55 Finalize
5555Finalize
5Finalize
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
chamadas
dodo
do
do
headset.
headset.
do
headset.
do
headset.
do
dodo
headset.
headset.
headset.
headset.
headset.
Inicie
Inicie
Inicie
aInicie
reprodução
aaInicie
areprodução
reprodução
reprodução
aaaareprodução
reprodução
reprodução
reprodução
a reprodução
dos
dos
dos
dos
conteúdos
dos
dos
dos
conteúdos
dos
conteúdos
conteúdos
dos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
a partir
aaapartir
partir
partir
aaaapartir
partir
partir
da
partir
a da
partir
da
da da
da
da
dada
2 2Inicie
22 Inicie
2222Inicie
2Inicie
aplicação
aplicação
aplicação
aplicação
aplicação
aplicação
aplicação
aplicação
aplicação
desejada
desejada
desejada
desejada
desejada
desejada
desejada
desejada
desejada
nono
no
no
seu
seu
no
seu
no
seu
no
no
telemóvel.
no
seu
seu
telemóvel.
seu
telemóvel.
seu
telemóvel.
seu
telemóvel.
telemóvel.
telemóvel.
telemóvel.
telemóvel.
EEE
EEE
EEE
EEE
Yönetmeliğine
Yönetmeliğine
Yönetmeliğine
EEE
Yönetmeliğine
EEE
EEE
EEE
EEE
Yönetmeliğine
Yönetmeliğine
Yönetmeliğine
Yönetmeliğine
Yönetmeliğine
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
AE11
AE11
AE11
AE11AE11
AE11
AE11
AE11
AE11
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
BVBV
BV
BV BV
BV
BV
BVBV
Plantronics,
Plantronics,
Plantronics,
Plantronics,
Plantronics,
Plantronics,
Plantronics,
Plantronics,
Plantronics,
Inc.
Inc.
Inc.
Inc.Inc.
Inc.
Inc.
Inc.
Inc.
South
South
South
South
South
South
Point
South
Point
South
Point
Point
Point
Building
Point
Point
Point
Building
Building
Building
Point
Building
Building
Building
Building
Building
C CCC CCCC C
345
345
345
345
Encinal
345
345
345
Encinal
345
Encinal
Encinal
345
Encinal
Encinal
Encinal
Encinal
Street
Encinal
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street South
Scorpius
Scorpius
Scorpius
Scorpius
Scorpius
Scorpius
Scorpius
Scorpius
Scorpius
140
140
140
140140
140
140
140
140
Santa
Santa
Santa
Santa
Santa
Santa
Santa
Cruz,
Santa
Cruz,
Santa
Cruz,
Cruz,
CA
Cruz,
Cruz,
Cruz,
Cruz,
CA
CA
CA
Cruz,
95060
95060
CA
95060
CA
95060
CA
CACA
95060
95060
95060
95060
95060
2132
2132
2132
2132
LR
2132
2132
2132
2132
LR
LR
LR
Hoofddorp
2132
Hoofddorp
Hoofddorp
LR
Hoofddorp
LR
LR
LRLR
Hoofddorp
Hoofddorp
Hoofddorp
Hoofddorp
Hoofddorp
United
United
United
United
United
United
United
United
States
United
States
States
States
States
States
States
States
States
Netherlands
Netherlands
Netherlands
Netherlands
Netherlands
Netherlands
Netherlands
Netherlands
Netherlands
Antes
Antes
Antes
Antes
Antes
Antes
Antes
da
Antes
da
Antes
da
da
instalação
instalação
instalação
da
instalação
da
da
dada
instalação
instalação
instalação
instalação
instalação
ouou
ou
ou
utilização
utilização
ou
utilização
ou
utilização
ou
ouou
utilização
utilização
utilização
utilização
utilização
dodo
do
do
produto,
produto,
do
produto,
do
produto,
do
dodo
produto,
produto,
produto,
produto,
produto,
consulte
consulte
consulte
consulte
consulte
consulte
consulte
consulte
consulte
o ooo oooo o
folheto
folheto
folheto
folheto
folheto
folheto
folheto
folheto
de
folheto
de
de
de
instruções
instruções
instruções
de
instruções
de
de
dede
instruções
instruções
instruções
instruções
instruções
dede
de
de
segurança
segurança
segurança
de
segurança
de
de
dede
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
para
para
para
para
obter
para
para
para
para
obter
obter
obter
para
obter
obter
obter
informação
obter
informação
obter
informação
informação
informação
informação
informação
informação
informação
dede
de
de de
de
de
dede ©2014
©2014
©2014
©2014
Plantronics,
©2014
©2014
©2014
Plantronics,
©2014
Plantronics,
Plantronics,
©2014
Plantronics,
Plantronics,
Plantronics,
Plantronics,
Inc.
Plantronics,
Inc.
Inc.
Plantronics
Inc.Plantronics
Plantronics
Plantronics
Inc.
Inc.
Inc.
Inc.Plantronics
Plantronics
Inc.
Plantronics
Plantronics
and
Plantronics
and
and
and
SaviSavi
Savi
Savi
and
are
and
and
and
are
are
trademarks
Savi
are
and
Savi
Savi
Savi
trademarks
trademarks
trademarks
Savi
are
are
are
aretrademarks
trademarks
are
trademarks
trademarks
oftrademarks
Plantronics,
ofof
ofPlantronics,
Plantronics,
Plantronics,
of
of
ofofPlantronics,
Plantronics,
Plantronics,
Plantronics,
ofInc.
Plantronics,
Inc.
Inc.
registered
Inc.registered
registered
registered
Inc.
Inc.
Inc.
Inc.registered
registered
Inc.
registered
registered
in the
registered
inin
inthe
the
US
thein
US
in
in
US
US
inthe
the
the
the
inUS
US
the
US
USUS
andand
and
and
other
other
other
other
and
and
and
countries,
andother
countries,
and
other
other
countries,
countries,
other
other
countries,
countries,
countries,
and
countries,
and
countries,
and
and
HL10
HL10
HL10
HL10
and
and
and
isand
ais
HL10
and
HL10
is
HL10
trademark
isHL10
aaatrademark
HL10
trademark
trademark
isisisisaaaatrademark
trademark
is
trademark
trademark
of
a trademark
Plantronics,
ofof
ofPlantronics,
Plantronics,
Plantronics,
of
of
ofofPlantronics,
Plantronics,
Plantronics,
Plantronics,
ofInc.
Plantronics,
Inc.
Inc.
The
Inc.The
The
The
Bluetooth
Inc.
Inc.
Inc.
Inc.
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
The
The
Inc.
The
TheBluetooth
The
Bluetooth
Bluetooth
trademark
Bluetooth
trademark
Bluetooth
trademark
trademark
trademark
trademark
trademark
trademark
is owned
trademark
isisisowned
owned
owned
isisisisowned
owned
owned
owned
is owned
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
dodo
do
do
produto
produto
do
produto
do
produto
do
dodo
produto
produto
produto
produto
produto
importante.
importante.
importante.
importante.
importante.
importante.
importante.
importante.
importante.
O OSavi
O
OSavi
Savi
Savi
O
O
OOW710/W720
Savi
Savi
Savi
OSavi
W710/W720
W710/W720
W710/W720
Savi
W710/W720
W710/W720
W710/W720
W710/W720
W710/W720
tem
tem
tem
tem
uma
tem
tem
tem
uma
tem
uma
uma
tem
base
uma
uma
uma
uma
base
base
base
uma
WO2
base
base
base
base
WO2
WO2
WO2
base
WO2
WO2
eWO2
WO2
um
eeWO2
eum
um
um
eauricular
eeeum
auricular
um
um
auricular
auricular
um
e um
auricular
auricular
auricular
auricular
auricular
WH300/WH350.
WH300/WH350.
WH300/WH350.
WH300/WH350.
WH300/WH350.
WH300/WH350.
WH300/WH350.
WH300/WH350.
WH300/WH350.
by by
Bluetooth
by
byBluetooth
Bluetooth
Bluetooth
by
by
by
byBluetooth
Bluetooth
Bluetooth
by
SIG,
Bluetooth
SIG,
Bluetooth
SIG,
SIG,
Inc.,Inc.,
Inc.,
Inc.,
SIG,
any
SIG,
SIG,
SIG,
any
any
use
any
Inc.,
SIG,
Inc.,
Inc.,
Inc.,
use
use
of
use
any
Inc.,
any
any
any
the
ofof
of
use
use
any
the
use
the
use
mark
the
of
of
use
mark
of
mark
of
mark
the
the
by
the
the
ofby
Plantronics,
mark
mark
by
the
mark
by
mark
Plantronics,
Plantronics,
Plantronics,
mark
by
by
by
byPlantronics,
Plantronics,
Plantronics,
by
Plantronics,
Inc.
Plantronics,
Inc.
Inc.
is
Inc.
under
isisisInc.
under
Inc.
Inc.
under
under
Inc.
license.
isis
Inc.
isisunder
under
license.
under
license.
under
license.
is under
DECT
license.
license.
license.
license.
DECT
DECT
DECT
license.
SECURITY
DECT
SECURITY
DECT
DECT
SECURITY
SECURITY
DECT
DECT
SECURITY
SECURITY
SECURITY
SECURITY
is the
SECURITY
isisisthe
the
theisisisisthe
the
the
the
is the
trademark
trademark
trademark
trademark
trademark
trademark
trademark
trademark
of trademark
DECT
ofof
ofDECT
DECT
DECT
Forum.
of
of
ofofDECT
Forum.
DECT
DECT
Forum.
Forum.
DECT
of DECT
The
Forum.
Forum.
Forum.
The
Forum.
The
The
trademark
Forum.
trademark
trademark
trademark
The
The
The
Thetrademark
The
trademark
trademark
trademark
may
trademark
may
may
may
only
only
only
may
only
may
may
be
may
be
applied
may
be
only
be
only
only
only
applied
applied
applied
only
be
be
be
be
toapplied
applied
applied
be
applied
products
to
to
toapplied
products
products
products
to
to
to
toproducts
products
with
products
products
towith
with
products
with
thethe
the
with
written
the
with
with
with
written
written
written
with
the
the
the
the
license
written
written
the
written
written
license
license
license
written
oflicense
license
license
DECT
of
license
of
ofDECT
license
DECT
DECT
of
of
ofofDECT
DECT
DECT
DECT
of DECT
Forum.
Forum.
Forum.
Forum.
AllForum.
Forum.
Forum.
All
Forum.
other
All
AllForum.
other
other
other
All
trademarks
All
All
Allother
trademarks
other
other
trademarks
trademarks
All
other
other
trademarks
trademarks
trademarks
trademarks
are
trademarks
are
are
the
arethe
the
property
the
are
are
are
are
property
property
property
the
the
are
the
theproperty
of
property
the
property
property
their
ofof
of
property
their
their
their
respective
of
of
ofof
respective
their
respective
their
respective
their
their
of their
respective
respective
respective
respective
owners.
respective
owners.
owners.
owners.
owners.
owners.
owners.
owners.
owners.
Patents
Patents
Patents
Patents
U.S.
Patents
Patents
Patents
Patents
U.S.
U.S.
U.S.
RE41,702;
Patents
RE41,702;
RE41,702;
RE41,702;
U.S.
U.S.
U.S.
U.S.RE41,702;
U.S.
RE41,702;
RE41,702;
RE41,702;
8,660,255;
RE41,702;
8,660,255;
8,660,255;
8,660,255;
8,660,255;
8,660,255;
8,660,255;
8,660,255;
7,633,963;
8,660,255;
7,633,963;
7,633,963;
7,633,963;
7,633,963;
7,633,963;
7,633,963;
7,633,963;
D505,413;
7,633,963;
D505,413;
D505,413;
D505,413;
D505,413;
D505,413;
D505,413;
D505,413;
D535,285;
D505,413;
D535,285;
D535,285;
D535,285;
D535,285;
D535,285;
D535,285;
D535,285;
D538,785;
D535,285;
D538,785;
D538,785;
D538,785;
D538,785;
D538,785;
D538,785;
D538,785;
D599,331;
D538,785;
D599,331;
D599,331;
D599,331;
D599,331;
D599,331;
D599,331;
D599,331;
D602,008;
D599,331;
D602,008;
D602,008;
D602,008;
D602,008;
D602,008;
D602,008;
D602,008;
D602,008;
CNCN
ZL200630123314.7;
CN
CNZL200630123314.7;
ZL200630123314.7;
ZL200630123314.7;
CN
CN
CN
CNZL200630123314.7;
ZL200630123314.7;
ZL200630123314.7;
CN
ZL200630123314.7;
ZL200630123314.7;
ZL200630123313.2;
ZL200630123313.2;
ZL200630123313.2;
ZL200630123313.2;
ZL200630123313.2;
ZL200630123313.2;
ZL200630123313.2;
ZL200630123313.2;
ZL200630123313.2;
ZL200830005446.9;
ZL200830005446.9;
ZL200830005446.9;
ZL200830005446.9;
ZL200830005446.9;
ZL200830005446.9;
ZL200830005446.9;
ZL200830005446.9;
ZL200830005446.9;
EMEM
EM
000543798;
EM000543798;
000543798;
000543798;
EM
EM
EM
EM000543798;
000543798;
EM
000543798;
000543798;
000543798;
000873823;
000873823;
000873823;
000873823;
000873823;
000873823;
000873823;
000873823;
000873823;
TWTW
TW
TW TW
TW
TW
TWTW
D117515;
D117515;
D117515;
D117515;
D117515;
D117515;
D117333;
D117515;
D117515;
D117333;
D117333;
D117515;
D117333;
D117333;
D117333;
D127400.
D117333;
D117333;
D127400.
D127400.
D117333;
D127400.
D127400.
D127400.
D127400.
D127400.
D127400.
PRECISA
PRECISA
PRECISA
PRECISA
PRECISA
PRECISA
PRECISA
DE
DE
DEDE
DE
MAIS
DE
MAIS
DE
MAIS
MAIS
MAIS
MAIS
MAIS
AJUDA?
AJUDA?
AJUDA?
AJUDA?
AJUDA?
AJUDA?
AJUDA?
Suporte
Suporte
Suporte
Suporte
Suporte
Suporte
Suporte
a aprodutos
a produtos
produtos
aaaprodutos
produtos
aprodutos
produtos
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
Guia
Guia
Guia
Guia
Guia
do
Guia
do
Guia
dousuário
do
usuário
do
usuário
dodo
usuário
usuário
usuário
usuário
on-line
on-line
on-line
on-line
on-line
on-line
on-line
A Asérie
AAsérie
série
série
AAAASavi
série
série
série
Asérie
Savi
Savi
Savi
série
700
Savi
Savi
Savi
Savi
700
700
700
Savi
suporta
700
700
700
700
suporta
suporta
suporta
700
suporta
suporta
suporta
suporta
suporta
o ostreaming
oostreaming
streaming
streaming
oooostreaming
streaming
streaming
ostreaming
streaming
dede
de
de
áudio
áudio
áudio
de
áudio
de
de
dede
áudio
áudio
áudio
Bluetooth
áudio
Bluetooth
áudio
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
A2DP
A2DP
A2DP
A2DP
A2DP
A2DP
A2DP
eA2DP
aeA2DP
eereprodução
aaareprodução
eereprodução
ereprodução
eaaaaereprodução
reprodução
reprodução
reprodução
a reprodução
dede
de
de
conteúdos
conteúdos
conteúdos
de
conteúdos
de
de
dede
conteúdos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
para
para
para
para
audição
para
para
para
para
audição
audição
audição
para
audição
audição
audição
audição
audição http://docs.plantronics.com/savi-700
em
em
em
em
todos
em
todos
em
em
todos
todos
em
em
todos
todos
todos
os
todos
os
todos
os
os
auscultadores
auscultadores
auscultadores
os
auscultadores
os
os
osos
auscultadores
auscultadores
auscultadores
auscultadores
auscultadores
dada
da
da
série
série
série
da
série
da
da
dada
Savi
série
série
série
série
Savi
Savi
Savi
série
700.
Savi
Savi
Savi
Savi
700.
700.
700.
Savi
Para
700.
700.
700.
700.
Para
Para
Para
700.
ouvir
Para
Para
Para
Para
ouvir
ouvir
ouvir
Para
ouvir
ouvir
ouvir
ouvir
ouvir
conteúdos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
dede
de
de
multimédia
multimédia
multimédia
de
multimédia
de
de
dede
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
dede
de
de
streaming,
streaming,
streaming,
de
streaming,
de
de
dede
streaming,
streaming,
streaming,
streaming,
streaming,
siga
siga
siga
siga
estes
siga
siga
siga
siga
estes
estes
estes
siga
estes
estes
passos:
estes
estes
passos:
passos:
estes
passos:
passos:
passos:
passos:
passos:
passos:
Certifique-se
Certifique-se
Certifique-se
Certifique-se
Certifique-se
dede
de
de
que
que
que
de
que
de
de
de
ode
que
que
que
oseu
que
ooseu
que
seu
seu
ootelemóvel
ooseu
seu
telemóvel
seu
telemóvel
oseu
telemóvel
seu
telemóvel
telemóvel
telemóvel
telemóvel
telemóvel
compatível
compatível
compatível
compatível
compatível
compatível
compatível
compatível
compatível
com
com
com
com
A2DP
com
com
com
com
A2DP
A2DP
A2DP
com
A2DP
A2DP
A2DP
A2DP
A2DP
1 1Certifique-se
11 Certifique-se
1111 Certifique-se
1Certifique-se
está
está
está
está
emparelhado
está
está
está
está
emparelhado
emparelhado
emparelhado
está
emparelhado
emparelhado
emparelhado
emparelhado
emparelhado
com
com
com
com
acom
com
com
com
base
aaacom
base
base
base
aaaaSavi
base
base
base
base
aSavi
Savi
Savi
base
de
Savi
Savi
Savi
Savi
de
de
de
acordo
Savi
acordo
acordo
de
acordo
de
de
dede
acordo
acordo
acordo
acordo
com
acordo
com
com
com
as
com
com
com
com
as
as
as
com
as
as
as
asas
instruções
instruções
instruções
instruções
instruções
instruções
instruções
instruções
instruções
acima.
acima.
acima.
acima.
acima.
acima.
acima.
acima.
acima.
N10687
N10687
N10687
N10687
N10687
N10687
N10687
N10687
N10687
Para
Para
Para
Para
sua
Para
Para
Para
Para
sua
sua
sua
Para
segurança,
sua
sua
segurança,
sua
segurança,
sua
segurança,
sua
segurança,
segurança,
segurança,
segurança,
segurança,
não
não
não
não
utilize
não
não
não
utilize
não
utilize
utilize
não
utilize
utilize
utilize
utilize
o utilize
oauricular
ooauricular
auricular
auricular
ooooauricular
auricular
auricular
oauricular
auricular
com
com
com
com
volume
com
com
com
com
volume
volume
volume
com
volume
volume
volume
volume
de
volume
de
de
de de
de
de
dede
som
som
som
som
muito
som
som
som
som
muito
muito
muito
som
muito
muito
muito
muito
elevado
muito
elevado
elevado
elevado
elevado
elevado
elevado
elevado
durante
elevado
durante
durante
durante
durante
durante
durante
durante
durante
longos
longos
longos
longos
longos
longos
longos
longos
períodos
longos
períodos
períodos
períodos
períodos
períodos
períodos
períodos
períodos
dede
de
de
tempo.
tempo.
tempo.
de
tempo.
de
de
dede
tempo.
tempo.
tempo.
tempo.
Se
tempo.
Se
Se
Se
o oo
Se
o
Se
Se
SeSe
oooo o
fizer,
fizer,
fizer,
fizer,
corre
fizer,
fizer,
fizer,
fizer,
corre
corre
corre
fizer,
corre
corre
ocorre
corre
orisco
ocorre
orisco
risco
risco
oooorisco
de
risco
risco
orisco
de
de
de
risco
perda
perda
perda
de
perda
de
de
dede
perda
perda
perda
de
perda
de
perda
de
de
audição.
audição.
audição.
de
audição.
de
de
dede
audição.
audição.
audição.
audição.
audição.
Oiça
Oiça
Oiça
Oiça
sempre
Oiça
Oiça
Oiça
Oiça
sempre
sempre
sempre
Oiça
sempre
sempre
sempre
sempre
em
sempre
em
em
emem
em
em
em
em
níveis
níveis
níveis
níveis
níveis
níveis
níveis
moderados.
níveis
moderados.
níveis
moderados.
moderados.
moderados.
moderados.
moderados.
moderados.
moderados.
Para
Para
Para
Para
obter
Para
Para
Para
Para
obter
obter
obter
Para
obter
obter
obter
mais
obter
mais
obter
mais
mais
informações
mais
mais
mais
mais
informações
informações
informações
mais
informações
informações
informações
informações
informações
acerca
acerca
acerca
acerca
acerca
acerca
acerca
acerca
de
acerca
de
de
de de
de
de
dede
auriculares
auriculares
auriculares
auriculares
auriculares
auriculares
auriculares
auriculares
auriculares
e audição,
eeeaudição,
audição,
audição,
eeeeaudição,
audição,
audição,
audição,
e audição,
visite
visite
visite
visite
visite
visite
plantronics.com/health-safety.
visite
visite
plantronics.com/health-safety.
plantronics.com/health-safety.
visite
plantronics.com/health-safety.
plantronics.com/health-safety.
plantronics.com/health-safety.
plantronics.com/health-safety.
plantronics.com/health-safety.
plantronics.com/health-safety.
OsOs
Os
Os
produtos
produtos
Os
produtos
Os
produtos
Os
OsOs
produtos
produtos
produtos
produtos
produtos
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
dada
da
da
série
série
série
da
série
da
da
dada
Savi
série
série
série
série
Savi
Savi
Savi
série
700
Savi
Savi
Savi
Savi
700
700
700
Savi
cumprem
700
700
700
700
cumprem
cumprem
cumprem
700
cumprem
cumprem
cumprem
cumprem
cumprem
osos
os
os os
os
os
osos
requisitos
requisitos
requisitos
requisitos
requisitos
requisitos
requisitos
requisitos
requisitos
dada
da
da
certificação
certificação
certificação
da
certificação
da
da
dada
certificação
certificação
certificação
certificação
certificação
dede
de
de
segurança
segurança
segurança
de
segurança
de
de
dede
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
dodo
do
do
Fórum
Fórum
do
Fórum
do
Fórum
do
dodo
Fórum
Fórum
Fórum
Fórum
DECT
Fórum
DECT
DECT
DECT
DECT
DECT
eDECT
DECT
eeDECT
e eeee e
receberam
receberam
receberam
receberam
receberam
receberam
receberam
receberam
receberam
a certificação
aaacertificação
certificação
certificação
aaaacertificação
certificação
certificação
certificação
a certificação
dodo
do
do
logótipo
logótipo
do
logótipo
do
logótipo
do
dodo
logótipo
logótipo
logótipo
logótipo
logótipo
dede
de
de
segurança.
segurança.
segurança.
de
segurança.
de
de
dede
segurança.
segurança.
segurança.
segurança.
segurança.
Siga
Siga
Siga
Siga
aSiga
Siga
Siga
Siga
aaaSiga
aaaa a
ligação
ligação
ligação
ligação
ligação
ligação
ligação
ligação
abaixo
ligação
abaixo
abaixo
abaixo
abaixo
abaixo
abaixo
abaixo
para
abaixo
para
para
para
aceder
para
para
para
para
aceder
aceder
aceder
para
aceder
aceder
aceder
aceder
aos
aceder
aos
aos
aos
manuais
aos
aos
manuais
aos
manuais
aos
manuais
aos
manuais
manuais
manuais
manuais
manuais
dede
de
de
utilizador
utilizador
utilizador
de
utilizador
de
de
dede
utilizador
utilizador
utilizador
utilizador
utilizador
dada
da
da
série
série
série
da
série
da
da
dada
série
série
série
série
série
Savi
Savi
Savi
Savi
700
Savi
Savi
Savi
Savi
700
700
700
Savi
para
700
700
700
700
para
para
para
700
obter
para
para
para
para
obter
obter
obter
para
obter
obter
obter
mais
obter
mais
obter
mais
mais
informações
mais
mais
mais
mais
informações
informações
informações
mais
informações
informações
informações
informações
informações
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
as
sobre
as
sobre
as
as
funções
funções
funções
funções
as
as
as
asfunções
as
funções
funções
funções
funções
dede
de
de de
de
de
dede
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
DECT.
DECT.
DECT.
DECT.
DECT.
DECT.
DECT.
DECT.
DECT.
Com
Com
Com
Com
oauricular
ooCom
auricular
auricular
auricular
ooooauricular
auricular
auricular
oauricular
auricular
colocado,
colocado,
colocado,
colocado,
colocado,
colocado,
colocado,
colocado,
colocado,
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
oprima
oprima
botão
oobotão
botão
botão
oooobotão
botão
botão
obotão
obotão
oobotão
botão
botão
oooobotão
botão
botão
da
obotão
da
botão
da
da
base
base
base
da
base
da
da
dada
base
base
base
base
base
3 3Com
33 Com
3333oCom
3Com
móvel
móvel
móvel
móvel
móvel
móvel
móvel
móvel
para
móvel
para
para
para
reproduzir
para
para
para
para
reproduzir
reproduzir
reproduzir
para
reproduzir
reproduzir
reproduzir
reproduzir
reproduzir
o oáudio
ooáudio
áudio
áudio
ooooáudio
áudio
áudio
nos
oáudio
nos
áudio
nos
nos
auriculares.
nos
nos
nos
auriculares.
nos
auriculares.
auriculares.
nos
auriculares.
auriculares.
auriculares.
auriculares.
auriculares.
Se
Se
a4444reprodução
aaSe
aSe
Se
reprodução
reprodução
reprodução
Se
aaaareprodução
reprodução
reprodução
reprodução
a reprodução
dos
dos
dos
dos
conteúdos
dos
dos
dos
conteúdos
dos
conteúdos
conteúdos
dos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
conteúdos
dede
de
de
multimédia
multimédia
multimédia
de
multimédia
de
de
dede
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
multimédia
não
não
não
não
iniciar,
não
não
não
iniciar,
não
iniciar,
iniciar,
não
iniciar,
iniciar,
iniciar,
iniciar,
iniciar,
4 4Se
44 Se
4Se
certifique-se
certifique-se
certifique-se
certifique-se
certifique-se
certifique-se
certifique-se
certifique-se
certifique-se
dede
de
de
que
que
que
de
que
de
de
de
ode
que
que
que
o"Savi
que
oo"Savi
que
"Savi
"Savi
oooo"Savi
7xx"
"Savi
"Savi
o"Savi
7xx"
7xx"
7xx"
"Savi
está
7xx"
7xx"
7xx"
7xx"
está
está
está
7xx"
seleccionado
está
está
está
está
seleccionado
seleccionado
seleccionado
está
seleccionado
seleccionado
seleccionado
seleccionado
seleccionado
nana
na
na
sua
sua
sua
na
sua
na
na
nana
sua
sua
sua
sua
sua
lista
lista
lista
lista
de
lista
lista
lista
lista
de
de
de
dispositivos
lista
dispositivos
dispositivos
de
dispositivos
de
de
dede
dispositivos
dispositivos
dispositivos
dispositivos
dispositivos
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
ligados.
ligados.
ligados.
ligados.
ligados.
ligados.
ligados.
ligados.
ligados.
Para
Para
Para
Para
Para
parar
parar
parar
Para
parar
parar
aparar
parar
reprodução
aaparar
areprodução
reprodução
reprodução
aaaareprodução
reprodução
reprodução
reprodução
a reprodução
dede
de
de
multimédia,
multimédia,
multimédia,
de
multimédia,
de
de
dede
multimédia,
multimédia,
multimédia,
multimédia,
multimédia,
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
novamente
prima
novamente
prima
novamente
novamente
novamente
novamente
novamente
novamente
novamente
o ooo oooo o
5 5Para
55 Para
5555parar
5Para
botão
botão
botão
botão
botão
botão
botão
da
botão
da
botão
da
da
base
base
base
da
base
da
da
dada
móvel.
base
base
base
base
móvel.
móvel.
móvel.
base
móvel.
móvel.
móvel.
móvel.
móvel.
Savi
Savi
Savi
Savi
Savi
W710
W710
W710
W710
W710
Savi
Savi
Savi
Savi
Savi
W720
W720
W720
W720
W720
1111
Headset
Headset
Headset
Headset
Headset
Anpassa
Anpassa
Anpassa
Anpassa
Anpassa
och
och
och
och
och
ladda
ladda
ladda
ladda
ladda
Fäst
laddningsklykan
Fäst
laddningsklykan
laddningsklykan
laddningsklykan
på
påpå
basstationen.
på
basstationen.
basstationen.
på
basstationen.
basstationen.
1 1 Fäst
1Fäst
1 Fäst
1laddningsklykan
2222
Telefon
Telefon
Telefon
Telefon
Telefon
Anslut
Anslut
Anslut
Anslut
Anslut
och
och
och
och
och
ring
ring
ring
ring
ring
3333
1 1 Välj
1Välj
1 Välj
Välj
1skrivbordstelefonsinstallation
skrivbordstelefonsinstallation
Välj
skrivbordstelefonsinstallation
skrivbordstelefonsinstallation
skrivbordstelefonsinstallation
A,A,A,
BBA,eller
Beller
A,
Beller
eller
BCCeller
och
Coch
Coch
och
anslut
Canslut
och
anslut
anslut
anslut
kablarna.
kablarna.
kablarna.
kablarna.
kablarna.
AA ASkrivbordstelefon
ASkrivbordstelefon
Skrivbordstelefon
ASkrivbordstelefon
Skrivbordstelefon
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
Trådlöst
Trådlöst
Trådlöst
Trådlöst
Trådlöst
headsetsystem
headsetsystem
headsetsystem
headsetsystem
headsetsystem
för
för
för
för
för
flera
flera
flera
flera
flera
enheter
enheter
enheter
enheter
enheter
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Anslut
Anslut
Anslut
Anslut
Anslut
och
och
och
och
och
ring
ring
ring
ring
ring
4444
Tryck
Tryck
och
och
och
håll
håll
och
håll
håll
ned
ned
håll
ned
ned
Bluetooth®-hopparningsknappen
Bluetooth®-hopparningsknappen
ned
Bluetooth®-hopparningsknappen
Bluetooth®-hopparningsknappen
Bluetooth®-hopparningsknappen
1 1 Tryck
1Tryck
1 Tryck
1 och
(4(4(4
sekunder)
sekunder)
(4sekunder)
(4
sekunder)
sekunder)
på
påpå
Savi-basstationen
på
Savi-basstationen
Savi-basstationen
på
Savi-basstationen
Savi-basstationen
tills
tills
tills
tills
indikatorlampan
indikatorlampan
tills
indikatorlampan
indikatorlampan
indikatorlampan
blinkar
blinkar
blinkar
blinkar
blinkar
i irött
rött
i rött
i rött
och
ioch
rött
och
och
blått.
blått.
och
blått.
blått.
blått.
Dator
Dator
Dator
Dator
Dator
Anslut
Anslut
Anslut
Anslut
Anslut
och
och
och
och
och
ring
ring
ring
ring
ring
Anslut
USB-kabeln.
USB-kabeln.
USB-kabeln.
USB-kabeln.
USB-kabeln.
1 1 Anslut
1Anslut
1 Anslut
1 Anslut
ANVÄND
ANVÄND
ANVÄND
ANVÄND
ANVÄND
Anslut
ena
ena
ena
ena
änden
änden
ena
änden
änden
änden
avavav
nätadaptern
av
nätadaptern
nätadaptern
av
nätadaptern
nätadaptern
till
tilltill
uttaget
till
uttaget
uttaget
till
uttaget
uttaget
på
påpå
basstationens
på
basstationens
basstationens
på
basstationens
basstationens
22Anslut
2Anslut
2Anslut
2 Anslut
baksida
baksida
baksida
baksida
baksida
och
och
och
och
den
den
och
den
den
andra
andra
den
andra
andra
änden
andra
änden
änden
änden
änden
till
tilltill
ett
till
ett
ett
till
fungerande
ett
fungerande
fungerande
ett
fungerande
fungerande
nätuttag.
nätuttag.
nätuttag.
nätuttag.
nätuttag.
BB BSkrivbordstelefon
BSkrivbordstelefon
Skrivbordstelefon
BSkrivbordstelefon
Skrivbordstelefon
++HL10-lurlyftare
+HL10-lurlyftare
+HL10-lurlyftare
HL10-lurlyftare
+ HL10-lurlyftare
(säljs
(säljs
(säljs
(säljs
separat)
(säljs
separat)
separat)
separat)
separat)
22Försätt
2Försätt
2Försätt
Försätt
2 Försätt
Bluetooth-mobiltelefonen
Bluetooth-mobiltelefonen
Bluetooth-mobiltelefonen
Bluetooth-mobiltelefonen
Bluetooth-mobiltelefonen
i isökläge.
sökläge.
i sökläge.
i sökläge.
i sökläge.
Välj
Välj
Välj
Välj
SAVI
SAVI
Välj
SAVI
SAVI
7xx
7xx
SAVI
7xx
7xx
i i 7xx
i i i 22Läs
Läs
in
Läs
inPlantronics-programvaran
inPlantronics-programvaran
Plantronics-programvaran
in Plantronics-programvaran
genom
genom
genom
genom
genom
att
att
att
gå
att
gågå
att
till
gå
tilltill
gå
tilltill
2Läs
2Läs
2inPlantronics-programvaran
listan
listan
listan
listan
över
listan
över
över
över
påträffade
påträffade
över
påträffade
påträffade
påträffade
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
enheter.
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
plantronics.com/software
och
och
och
och
klicka
klicka
och
klicka
klicka
på
klicka
påpå
hämtningsknappen.
på
hämtningsknappen.
hämtningsknappen.
på
hämtningsknappen.
hämtningsknappen.
Tryck
Tryck
snabbt
snabbt
snabbt
snabbt
på
påpå
knappen
på
knappen
knappen
på
knappen
knappen
på
påpå
datorns
på
datorns
datorns
på
datorns
datorns
basstation
basstation
basstation
basstation
basstation
när
när
när
när
du
dunär
du
har
du
har
har
du
har
på
påhar
påpå på
33 Tryck
3Tryck
3Tryck
3 snabbt
dig
dig
dig
headsetet.
dig
headsetet.
headsetet.
dig
headsetet.
headsetet.
Se
SeSe
användarhandboken
Se
användarhandboken
användarhandboken
Se
användarhandboken
användarhandboken
på
påpå
plantronics.com/accessories
på
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
på
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
ANVÄND
ANVÄND
ANVÄND
ANVÄND
ANVÄND
SNABBSTARTHANDBOK
SNABBSTARTHANDBOK
SNABBSTARTHANDBOK
SNABBSTARTHANDBOK
SNABBSTARTHANDBOK
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
Om
du
Om
du
vill
du
vill
vill
du
ladda
vill
ladda
ladda
vill
ladda
headsetet
ladda
headsetet
headsetet
headsetet
headsetet
dockar
dockar
dockar
dockar
dockar
du
dudu
det
du
det
det
du
idet
ibasstationen
basstationen
idet
basstationen
i basstationen
i basstationen
ii i i i
33 Om
3Om
3Om
3du
minst
minst
minst
minst
20
minst
20
20
minuter.
20
minuter.
minuter.
20
minuter.
minuter.
==== =
20
202020 20
CC CSkrivbordstelefon
CSkrivbordstelefon
Skrivbordstelefon
CSkrivbordstelefon
Skrivbordstelefon
++EHS-kabel
+EHS-kabel
+EHS-kabel
EHS-kabel
+ EHS-kabel
(säljs
(säljs
(säljs
(säljs
separat)
(säljs
separat)
separat)
separat)
separat)
Se
SeSe
användarhandboken
Se
användarhandboken
användarhandboken
Se
användarhandboken
användarhandboken
på
påpå
plantronics.com/accessories
på
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
på
plantronics.com/accessories
plantronics.com/accessories
Ring
ett
Ring
ett
testsamtal
ett
testsamtal
testsamtal
ett
testsamtal
testsamtal
från
från
från
från
datorns
datorns
från
datorns
datorns
datorns
telefonprogram.
telefonprogram.
telefonprogram.
telefonprogram.
telefonprogram.
44Ring
4Ring
4Ring
4ett
33 Om
3Om
3Om
Om
3du
du
Om
du
uppmanas
du
uppmanas
uppmanas
du
uppmanas
uppmanas
att
att
att
ange
att
ange
ange
att
ange
ett
ange
ett
ett
lösenord
ett
lösenord
lösenord
ett
lösenord
lösenord
anger
anger
anger
anger
du
anger
dudu
0000.
du
0000.
0000.
du
0000.
0000.
Basstationens
Basstationens
Basstationens
Basstationens
Basstationens
indikatorlampa
indikatorlampa
indikatorlampa
indikatorlampa
indikatorlampa
för
för
för
Bluetooth
för
Bluetooth
Bluetooth
för
Bluetooth
Bluetooth
lyser
lyser
lyser
lyser
med
med
lyser
med
med
fast
fast
med
fast
fast
fast 55Avsluta
Avsluta
samtalet
samtalet
samtalet
samtalet
samtalet
genom
genom
genom
genom
genom
att
att
att
trycka
att
trycka
trycka
att
trycka
trycka
på
påpå
samtalsknappen
på
samtalsknappen
samtalsknappen
på
samtalsknappen
samtalsknappen
på
påpåpå på
5Avsluta
5Avsluta
5 Avsluta
blått
blått
blått
blått
sken
sken
blått
sken
sken
när
när
sken
när
när
en
ennär
en
aktiv
en
aktiv
aktiv
en
aktiv
anslutning
anslutning
aktiv
anslutning
anslutning
anslutning
upprättats
upprättats
upprättats
upprättats
upprättats
mellan
mellan
mellan
mellan
mellan
headsetet.
headsetet.
headsetet.
headsetet.
headsetet.
basstationen
basstationen
basstationen
basstationen
basstationen
och
och
och
och
mobiltelefonen.
mobiltelefonen.
och
mobiltelefonen.
mobiltelefonen.
mobiltelefonen.
ANVÄND
ANVÄND
ANVÄND
ANVÄND
ANVÄND
Tryck
Tryck
påpå
knappen
på
knappen
knappen
på
knappen
knappen
på
påpå
mobilens
på
mobilens
mobilens
på
mobilens
mobilens
basstation
basstation
basstation
basstation
basstation
när
när
när
när
du
dunär
du
har
du
har
har
du
har
på
påhar
på
dig
på
dig
dig
på
digdig
44Tryck
4Tryck
4Tryck
4 på
headsetet.
headsetet.
headsetet.
headsetet.
headsetet.
DECT-säkerhet
DECT-säkerhet
DECT-säkerhet
DECT-säkerhet
DECT-säkerhet
Tryck
Tryck
snabbt
snabbt
snabbt
snabbt
på
påpå
knappen
på
knappen
knappen
på
knappen
knappen
på
påpå
basstationens
på
basstationens
basstationens
på
basstationens
basstationens
skrivbordstelefon
skrivbordstelefon
skrivbordstelefon
skrivbordstelefon
skrivbordstelefon
22Tryck
2Tryck
2Tryck
2 snabbt
när
när
när
när
du
dunär
du
har
du
har
har
du
har
på
påhar
på
dig
på
dig
dig
på
headsetet.
dig
headsetet.
headsetet.
dig
headsetet.
headsetet.
Ring
ett
Ring
ett
testsamtal
ett
testsamtal
testsamtal
ett
testsamtal
testsamtal
från
från
från
från
mobiltelefonen.
mobiltelefonen.
från
mobiltelefonen.
mobiltelefonen.
mobiltelefonen.
55Ring
5Ring
5Ring
5ett
Avsluta
samtalet
samtalet
samtalet
samtalet
samtalet
genom
genom
genom
genom
genom
att
att
att
trycka
att
trycka
trycka
att
trycka
trycka
på
påpå
samtalsknappen
på
samtalsknappen
samtalsknappen
på
samtalsknappen
samtalsknappen
på
påpåpå på
66Avsluta
6Avsluta
6Avsluta
6 Avsluta
headsetet.
headsetet.
headsetet.
headsetet.
headsetet.
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
HTTP://DOCS.PLANTRONICS.COM/SAVI-70
1 1010210
230
23124304324 43 4
1 1 1Sänk
1Sänk
1Sänk
Sänk
volymen
Sänk
volymen
volymen
volymen
volymen
Kort
Kort
Kort
Kort
tryckning
tryckning
Kort
tryckning
tryckning
tryckning
på
påpå
–på
– –på
– –
22 2Besvara/avsluta
2
2Besvara/avsluta
Besvara/avsluta
Besvara/avsluta
Besvara/avsluta
samtal
samtal
samtal
samtal
samtal
Kort
Kort
Kort
Kort
knapptryckning
knapptryckning
Kort
knapptryckning
knapptryckning
knapptryckning
OBSERVERA
OBSERVERA
OBSERVERA
OBSERVERA
OBSERVERA
Om
Om
Om
du
Om
dudu
Om
inte
du
inte
inte
du
inte
har
har
inte
har
fjärrstyrning
har
fjärrstyrning
fjärrstyrning
har
fjärrstyrning
fjärrstyrning
avavav
samtal
samtal
avsamtal
av
samtal
samtal
genom
genom
genom
genom
genom
en
enenen en
lurlyftare
lurlyftare
lurlyftare
lurlyftare
lurlyftare
(HL10)
(HL10)
(HL10)
(HL10)
(HL10)
eller
eller
eller
eller
kabel
kabel
eller
kabel
kabel
(EHS)
kabel
(EHS)
(EHS)
(EHS)
lyfter
(EHS)
lyfter
lyfter
lyfter
du
lyfter
dudu
manuellt
du
manuellt
manuellt
du
manuellt
manuellt
avavav
luren
luren
avluren
av
luren
på
på
luren
påpå på
skrivbordstelefonen
skrivbordstelefonen
skrivbordstelefonen
skrivbordstelefonen
skrivbordstelefonen
före
före
före
före
varje
varje
före
varje
varje
samtal.
samtal.
varje
samtal.
samtal.
samtal.
Om
du
Om
du
inte
du
inte
inte
du
inte
hör
hör
inte
hör
hör
någon
någon
hör
någon
någon
någon
kopplingston
kopplingston
kopplingston
kopplingston
kopplingston
öppnar
öppnar
öppnar
öppnar
öppnar
du
dudu
sidopanelen
du
sidopanelen
sidopanelen
du
sidopanelen
sidopanelen
33 Om
3Om
3Om
3du
och
och
och
och
justerar
justerar
och
justerar
justerar
justerar
konfigurationsomkopplaren
konfigurationsomkopplaren
konfigurationsomkopplaren
konfigurationsomkopplaren
konfigurationsomkopplaren
i imitten
mitten
i mitten
i mitten
i mitten
(A–G)
(A–G)
(A–G)
(A–G)
tills
(A–G)
tills
tills
tills
du
du
tills
du
dudu
hör
hör
hör
hör
en
enhör
en
kopplingston.
en
kopplingston.
kopplingston.
en
kopplingston.
kopplingston.
Standardinställningen
Standardinställningen
Standardinställningen
Standardinställningen
Standardinställningen
AAfungerar
Afungerar
Afungerar
fungerar
A fungerar
för
för
för
de
för
dede
för
de de
flesta
flesta
flesta
flesta
skrivbordstelefoner.
flesta
skrivbordstelefoner.
skrivbordstelefoner.
skrivbordstelefoner.
skrivbordstelefoner.
VILL
VILL
VILL
VILL
VILL
DU
DU
DU
DU
DU
HA
HA
HA
HA
HA
MER
MER
MER
MER
MER
HJÄLP?
HJÄLP?
HJÄLP?
HJÄLP?
HJÄLP?
Produktsupport
Produktsupport
Produktsupport
Produktsupport
Produktsupport
33 3Ljud
3
3Ljud
Ljud
Ljud
av
av
Ljud
avav
Kort
Kort
av
Kort
Kort
knapptryckning
knapptryckning
Kort
knapptryckning
knapptryckning
knapptryckning
Strömmande
Strömmande
Strömmande
Strömmande
Strömmande
ljud
ljud
ljud
ljud
ljud
44 4Höj
4
4Höj
Höj
Höj
volymen
volymen
Höj
volymen
volymen
volymen
Kort
Kort
Kort
Kort
tryckning
tryckning
Kort
tryckning
tryckning
tryckning
på
påpå
+på
+ +på
+ +
Savi
Savi
Savi
Savi
700-serien
700-serien
Savi
700-serien
700-serien
700-serien
har
har
har
har
funktioner
funktioner
har
funktioner
funktioner
funktioner
för
för
för
strömmande
för
strömmande
strömmande
för
strömmande
strömmande
ljud
ljud
ljud
ljud
med
med
ljud
med
med
med
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
A2DP
A2DP
A2DP
A2DP
och
A2DP
och
och
och
uppspelning
uppspelning
och
uppspelning
uppspelning
uppspelning
avavav
mediabaserat
av
mediabaserat
mediabaserat
av
mediabaserat
mediabaserat
innehåll
innehåll
innehåll
innehåll
innehåll
för
för
för
att
för
att
att
för
lyssna
att
lyssna
lyssna
att
lyssna
lyssna
på
påpå
alla
på
alla
alla
på
alla
headset
headset
alla
headset
headset
headset
i iSavi
Savi
i Savi
i Savi
700-serien.
i700-serien.
Savi
700-serien.
700-serien.
700-serien.
Följ
Följ
Följ
Följ
dessa
dessa
Följ
dessa
dessa
dessa
steg
steg
steg
steg
för
för
steg
för
att
för
att
att
för
lyssna
att
lyssna
lyssna
att
lyssna
lyssna
på
påpå
strömmande
på
strömmande
strömmande
på
strömmande
strömmande
media:
media:
media:
media:
media:
R-knapp
R-knapp
R-knapp
R-knapp
R-knapp
Om
Om
Om
Om
du
du
Om
du
trycker
du
trycker
trycker
du
trycker
trycker
på
påpå
volym
på
volym
volym
på
volym
volym
upp-knappen
upp-knappen
upp-knappen
upp-knappen
upp-knappen
(+)
(+)(+)
eller
(+)
eller
eller
(+)
eller
eller
volym
volym
volym
volym
volym
ned-knappen
ned-knappen
ned-knappen
ned-knappen
ned-knappen
(-)(-)i(-)i1,5
(-)1,5
i 1,5
i(-)
sekunder
1,5
sekunder
isekunder
1,5
sekunder
sekunder
under
under
under
under
ett
under
ett
ett
samtal
ett
samtal
samtal
ett
samtal
samtal
parkeras
parkeras
parkeras
parkeras
parkeras
samtalet
samtalet
samtalet
samtalet
samtalet
och
och
och
och
ett
ett
och
ett
annat
ett
annat
annat
ett
annat
samtal
annat
samtal
samtal
samtal
samtal
tas
tas
tas
emot.
tas
emot.
emot.
tas
emot.
emot.
För
För
För
För
din
din
För
din
egen
din
egen
egen
din
egen
säkerhet
säkerhet
egen
säkerhet
säkerhet
säkerhet
bör
bör
bör
bör
du
dubör
du
inte
du
inte
inte
du
inte
använda
använda
inte
använda
använda
använda
headsetet
headsetet
headsetet
headsetet
headsetet
vid
vid
vid
vidvid
höga
höga
höga
höga
volymer
höga
volymer
volymer
volymer
volymer
under
under
under
under
längre
under
längre
längre
längre
längre
tidsperioder.
tidsperioder.
tidsperioder.
tidsperioder.
tidsperioder.
Det
Det
Det
Det
kan
kan
Det
kan
kan
orsaka
orsaka
kan
orsaka
orsaka
orsaka
hörselskador.
hörselskador.
hörselskador.
hörselskador.
hörselskador.
Lyssna
Lyssna
Lyssna
Lyssna
Lyssna
alltid
alltid
alltid
alltid
med
alltid
med
med
med
måttliga
måttliga
med
måttliga
måttliga
måttliga
ljudnivåer.
ljudnivåer.
ljudnivåer.
ljudnivåer.
ljudnivåer.
Mer
Mer
Mer
Mer
Mer
information
information
information
information
information
om
om
om
headset
om
headset
headset
om
headset
headset
och
och
och
och
hörsel
hörsel
och
hörsel
hörsel
hörsel
finns
finns
finns
finns
på
finns
påpåpå på
plantronics.com/health-safety.
plantronics.com/health-safety.
plantronics.com/health-safety.
plantronics.com/health-safety.
plantronics.com/health-safety.
Innan
Innan
Innan
Innan
du
Innan
dudu
installerar
du
installerar
installerar
du
installerar
installerar
eller
eller
eller
eller
börjar
börjar
eller
börjar
börjar
börjar
använda
använda
använda
använda
använda
produkten
produkten
produkten
produkten
produkten
bör
bör
bör
bör
du
dubör
du
dudu
läsa
läsa
läsa
läsa
de
de
läsa
de
separata
de
separata
separata
de
separata
separata
säkerhetsanvisningarna,
säkerhetsanvisningarna,
säkerhetsanvisningarna,
säkerhetsanvisningarna,
säkerhetsanvisningarna,
som
som
som
som
innehåller
innehåller
som
innehåller
innehåller
innehåller
viktig
viktig
viktig
viktig
produktsäkerhetsinformation.
viktig
produktsäkerhetsinformation.
produktsäkerhetsinformation.
produktsäkerhetsinformation.
produktsäkerhetsinformation.
Savi
Savi
Savi
Savi
W710/W720
W710/W720
Savi
W710/W720
W710/W720
W710/W720
har
har
har
har
en
enhar
en
WO2-basstation
en
WO2-basstation
WO2-basstation
en
WO2-basstation
WO2-basstation
och
och
och
och
ett
ett
och
ett
WH300/
ett
WH300/
WH300/
ett
WH300/
WH300/
WH350-headset.
WH350-headset.
WH350-headset.
WH350-headset.
WH350-headset.
Ring
ett
Ring
ett
testsamtal
ett
testsamtal
testsamtal
ett
testsamtal
testsamtal
från
från
från
från
skrivbordstelefonen.
skrivbordstelefonen.
från
skrivbordstelefonen.
skrivbordstelefonen.
skrivbordstelefonen.
44Ring
4Ring
4Ring
4ett
Avsluta
samtalet
samtalet
samtalet
samtalet
samtalet
genom
genom
genom
genom
genom
att
att
att
trycka
att
trycka
trycka
att
trycka
trycka
på
påpå
samtalsknappen
på
samtalsknappen
samtalsknappen
på
samtalsknappen
samtalsknappen
på
påpåpå på
55Avsluta
5Avsluta
5Avsluta
5 Avsluta
headsetet.
headsetet.
headsetet.
headsetet.
headsetet.
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Plantronics
Savi
Savi
Savi
Savi
700-produkter
700-produkter
Savi
700-produkter
700-produkter
700-produkter
ärärär
kompatibla
kompatibla
ärkompatibla
är
kompatibla
kompatibla
med
med
med
med
DECT
DECT
med
DECT
DECT
DECT
Forums
Forums
Forums
Forums
Forums
krav
krav
krav
krav
för
för
krav
för
säkerhetscertifiering
för
säkerhetscertifiering
säkerhetscertifiering
för
säkerhetscertifiering
säkerhetscertifiering
och
och
och
och
har
har
och
har
har
beviljats
beviljats
har
beviljats
beviljats
beviljats
Security
Security
Security
Security
Security
Logo
Logo
Logo
Logo
Certification.
Logo
Certification.
Certification.
Certification.
Certification.
Följ
Följ
Följ
Följ
nedanstående
nedanstående
Följ
nedanstående
nedanstående
nedanstående
länk
länk
länk
länk
till
till
länk
till
tilltill
onlineanvändarhandboken
onlineanvändarhandboken
onlineanvändarhandboken
onlineanvändarhandboken
onlineanvändarhandboken
för
för
för
Savi
för
Savi
Savi
för
Savi
700-serien
700-serien
Savi
700-serien
700-serien
700-serien
om
om
om
du
om
dudu
om
vill
du
vill
vill
du
veta
vill
veta
veta
vill
veta
veta
mer
mer
mer
mer
om
om
mer
om
DECT-säkerhetsfunktioner.
om
DECT-säkerhetsfunktioner.
DECT-säkerhetsfunktioner.
om
DECT-säkerhetsfunktioner.
DECT-säkerhetsfunktioner.
Kontrollera
att
att
att
din
att
din
din
att
A2DP-kompatibla
din
A2DP-kompatibla
A2DP-kompatibla
din
A2DP-kompatibla
A2DP-kompatibla
mobiltelefon
mobiltelefon
mobiltelefon
mobiltelefon
mobiltelefon
ärärärär är
1 1 Kontrollera
1Kontrollera
1 Kontrollera
1 Kontrollera
ihopparad
ihopparad
ihopparad
ihopparad
ihopparad
med
med
med
med
Savi-basenheten
Savi-basenheten
med
Savi-basenheten
Savi-basenheten
Savi-basenheten
enligt
enligt
enligt
enligt
anvisningarna
enligt
anvisningarna
anvisningarna
anvisningarna
anvisningarna
ovan.
ovan.
ovan.
ovan.
ovan.
Börja
Börja
spela
spela
spela
upp
spela
upp
upp
upp
media
media
upp
media
media
media
från
från
från
från
önskat
önskat
från
önskat
önskat
önskat
program
program
program
program
program
på
påpå
din
på
din
din
på
dindin
22Börja
2Börja
2Börja
2 spela
mobiltelefon.
mobiltelefon.
mobiltelefon.
mobiltelefon.
mobiltelefon.
Medan
du
dudu
använder
du
använder
använder
du
använder
använder
headsetet
headsetet
headsetet
headsetet
headsetet
trycker
trycker
trycker
trycker
trycker
du
dudu
på
du
påpå
basenhetens
du
på
basenhetens
basenhetens
på
basenhetens
basenhetens
33 Medan
3Medan
3Medan
3 Medan
mobilknapp
mobilknapp
mobilknapp
mobilknapp
mobilknapp
för
för
för
att
för
att
att
för
spela
att
spela
spela
att
spela
upp
spela
upp
upp
upp
ljud
ljud
upp
ljud
ljud
i iheadsetet.
ljud
headsetet.
i headsetet.
i headsetet.
i headsetet.
Om
materialet
materialet
Om
materialet
materialet
materialet
inte
inte
inte
inte
spelas
spelas
inte
spelas
spelas
spelas
kontrollerar
kontrollerar
kontrollerar
kontrollerar
kontrollerar
du
dudu
att
du
att
att
du
"Savi
att
"Savi
"Savi
att
"Savi
7xx"
"Savi
7xx"
7xx"
7xx"
ärär
7xx"
är
valt
valt
ärvalt
är
valtvalt
44Om
4Om
4Om
4
på
påpå
listan
på
listan
listan
på
listan
över
listan
över
över
över
anslutna
anslutna
över
anslutna
anslutna
anslutna
Bluetooth-enheter.
Bluetooth-enheter.
Bluetooth-enheter.
Bluetooth-enheter.
Bluetooth-enheter.
När
du
När
du
vill
du
vill
vill
du
sluta
vill
sluta
sluta
vill
sluta
spela
sluta
spela
spela
spela
upp
spela
upp
upp
upp
materialet
materialet
upp
materialet
materialet
materialet
trycker
trycker
trycker
trycker
trycker
du
dudu
på
du
påpå
du
på på
55När
5När
5När
5du
basenhetens
basenhetens
basenhetens
basenhetens
basenhetens
mobilknapp
mobilknapp
mobilknapp
mobilknapp
mobilknapp
i igen.
gen.
i gen.
i gen.
i gen.
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
plantronics.com/support
Användarhandbok
Användarhandbok
Användarhandbok
Användarhandbok
Användarhandbok
online
online
online
online
online
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700
http://docs.plantronics.com/savi-700