Den Kulturelle Skolesekken 2016-2017

Den Kulturelle Skolesekken 2016-2017 Cirkus Cirkør
LIMITS
LIMITS / Cirkus Cirkør i Bølgen kulturhus
Gjelder BA, ID, MK, PBY, TP, AHT + Vg3 MD
Bølgen 4. april; kl. 10.00 og kl. 13:00
https://www.youtube.com/watch?v=-9dmz3WAOSo
Med den nye produksjonen Limits fortsetter arbeidet og spørsmålene:
Er en begrensning en realitet eller noe som er funnet på? Er en begrensning et stopp eller en motivation til å finne nye veier?
Noen har tegnet en strek og delt inn verlden i ulike begrensende deler. Vi bygger gjerder rundt våre hager, murer, stengsel, har bevæpnede
arméer runt våre land. Men mennesket har aldrig villet bli på ett og samme sted.
På klassiskt Cirkus Cirkörmanér kommer Limits til å snu upp ned på perspektivene. Med kraft, mulighetsfokus och uppkäftigt engagemang
balanseres en verden av flykt, migration och nye grenser mot artistenes personlige grenser i form av risiko, smerte, gruppen och kroppens
begrensninger. Det er vanskelig å overskride grenser uten stunder av kaos och uorden men dagens tilstand krever nye grep!
Kontaktlærers oppgave i forbindelse med arrangementet
I forkant av arrangementet informerer elevene om DKS generelt.
Informere klassen sin om tidspunkt og sted for arrangementet.
I forkant av arrangement forberede elevene på hva de skal få oppleve.
I forkant av arrangementet si litt om hva som forventes mht blant annet orden og oppførsel når man deltar på et slikt arrangement.
1
Den Kulturelle Skolesekken 2016-2017 Cirkus Cirkør
LIMITS
I etterkant av arrangementet bruke litt tid til å prate om hvordan elevene opplevde arrangementet. Likte de det? Tema; er det aktuelt?
Dette kan imidlertid også være en oppgave for faglærer som deltok på arrangementet sammen med elevene.
Faglærer sin oppgave i forbindelse med arrangementet (vedkommende faglærer som har undervisning med klassen/gruppa når elevene skal
delta på arrangementet)
Avklare med klassen hvor og når man skal møtes for å registrere oppmøte på selve arrangementet.
Registrere oppmøte på selve arrangementet.
Sitte sammen med klassen under selve arrangementet. Det er viktig at elevene ser at også faglærere og gjerne resten av personalet er
til stede på arrangementet, hvis ikke kan det dessverre være elever som forlater arrangementet. I tillegg virker dette preventivt med
hensyn til støy og uro i salen.
Ha ansvar for at klassen oppfører seg ordentlig under arrangementet.
I etterkant av arrangementet bruke litt tid om å prate om hvordan elevene opplevde arrangementet. Likte de det? Tema; er det aktuelt?
Dette kan imidlertid også være en oppgave for kontaktlærer dersom dette er mer naturlig.
Toppledelsen/avdelingsledere/elevtjenesten
Toppledelsen fordeler seg slik at det er en toppleder til stede på hvert av tidspunktene for arrangementene
Avdelingslederne møter på det tidspunktet hvor flest av elevene fra egen av avdeling er til stede på arrangementet.
Elevtjenesten har 1 representant til stede ved hvert arrangement.
Dette blir sikkert et vellykket arrangement, men for å få dette til er vi avhengig av hjelp fra ALLE!
Nedenfor er en oversikt over hvem som møter når.
Toppledere
Robert og Bente
Trude, Gro, Stig
Toppledere møter
Tirsdag 4. april 2017, kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017, kl. 13:00
2
Den Kulturelle Skolesekken 2016-2017 Cirkus Cirkør
LIMITS
Avdelingsledere
Espen, Tarjei, Trygve, Jan,
Cristina, Ingjerd Beate,
Tom, Rune, Egil
Klasse
Kontaktlærer
Avdelingsledere møter
Tirsdag 4. april 2017, kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017, kl. 13:00
1BAA
Harald Hvidsten
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Antall
elever
16
1BAB
Winny Birkelund
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
16
1BAC
Kjell Ivar Thorsen
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
16
1BAD
Mari Viksjø Grøstad
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
16
2BAA
Morten Holtan
Vg2 Byggteknikk
16
2BAB
Magnus Hugosson
Vg2 Byggteknikk
16
Vg2 Treteknikk
7
Alternativ opplæring,
hverdagsliv
Alternativ opplæring,
hverdagsliv
Alternativ opplæring,
hverdagsliv
Alternativ opplæring,
hverdagsliv
2
2TRA
1HTA
Elin Østmo
1HTB
Hilde Linstøl
1HTC
Hilde Økstad
1HTD
Anita Frydenlund
Utdanningsprogram
3
4
2
Tidspunkt
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Sted
Avdelingsleder
Bølgen kulturhus
Espen Schanche
Bølgen kulturhus
103
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Tarjei Grimstad
Bølgen kulturhus
15
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
3
Den Kulturelle Skolesekken 2016-2017 Cirkus Cirkør
LIMITS
1HTE
Helene Gabrielsen
1ATA
Kari Haga
1ATB
Mette Snildal
1ATC
Lene Borgersen
1ATD
Ronny Holmen
1ATE
Elle Sophie Andersen
1ATF
Grete Vittersø
1IDA
Kristine Ohrem Bakke
Anders Johnsen
Linn C. Helberg Klaveness
Tor Marius Torgersen
Lars Even Lindhjem
Anne Haraldsen
Elin Kragset Vold
Tommy Nordang
Anders Hasle
Tord Ellingsen
Annette Tveter
Tonje Bergersen
Anette Dolva
Anne-Lise Aase Aamli
Claus Petter Erlandsen
1IDB
2IDA
2IDB
3IDA
3IDB
3MDA
1MKA
Alternativ opplæring,
hverdagsliv
Alternativ opplæring,
arbeidsliv
Alternativ opplæring,
arbeidsliv
Alternativ opplæring,
arbeidsliv
Alternativ opplæring,
arbeidsliv
Alternativ opplæring,
arbeidsliv
Alternativ opplæring,
arbeidsliv
Idrettsfag Vg1
4
Idrettsfag Vg1
32
Vg2 Idrettsfag
32
Vg2 Idrettsfag
32
Vg3 Idrettsfag
32
Vg3 Idrettsfag
32
Vg3 Musikk, dans og
drama
VG1 Medier og
25
3
6
4
4
5
3
32
30
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Trygve Olsen
Bølgen kulturhus
25
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Jan Christiansen
Bølgen kulturhus
192
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Cristina Almeida
25
Ingjerd Beate Nyhus
4
Den Kulturelle Skolesekken 2016-2017 Cirkus Cirkør
LIMITS
2MKA
Jon Kvist
Erik Skjøldt
kommunikasjon
Vg2 Medier og
kommunikasjon
Vg3 Medier og
kommunikasjon
Kl. 10:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
20
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 10:00
440 elever + 39 lærere + 8 ledere = 487 personer
32
3MKA
Peter Nordgreen
1TPA
Trond Hauge
Vg1 TP
16
1TPB
Rune Berg
Vg1 TP
16
1TPC
Lene Ask Andreassen
Vg1 TP
16
2AMA/
2KJB
2ITA
Jørgen Tveitan
Vg2 Arbeidsmaskiner
8+8
Alexander Oppedal
Vg2
16
2KJA
John Patrick Iversen
Vg2 Kjøretøy
16
1STA
Anne Ely Thorenfeldt
Cordula Dietrich Haug
My Margareta Leirvaag
Sigurd Andersen
Kari Fiskå
Mette Enger Hansen
Tina Hellenes
Gro Dalen
Owe Richard Johansen
Helle Stokke
Studiespesialiserende Vg1
32
Studiespesialiserende Vg1
32
Studiespesialiserende Vg1
32
Studiespesialiserende Vg1
32
Studiespesialiserende Vg1
32
1STB
1STC
1STD
1STE
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Larsen
Bølgen kulturhus
180
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Tom Reppesgård
Bølgen kulturhus
96
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Rune L. Eriksen
Bølgen kulturhus
96
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Egil R. Fauske
Bølgen kulturhus
96
5
Den Kulturelle Skolesekken 2016-2017 Cirkus Cirkør
LIMITS
1STF
2STAØ
2STBØ
2STCØ
2STDR
2STER
2STFR
Karen Christiansen
Anita Norli
Ragnhild Gulvik
Lena Nordby Jensen
Siri Eskestrand Hurlen
Ragnhild Gulvik
Ove Hvarnes
Marianne Lysaker Mjaugeto
Lene Kristin Liabø
Knut Gjertsen
Tina Schjervheim
Lena Nordby Jensen
Cordula Dietrich Haug
Marianne Majewski Berg
Studiespesialiserende Vg1
32
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Vg2 Studiespesialiserende 32
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Vg2 Studiespesialiserende 32
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Vg2 Studiespesialiserende 32
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Vg2 Studiespesialiserende 32
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Vg2 Studiespesialiserende 32
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
Vg2 Studiespesialiserende 32
Tirsdag 4. april 2017
Kl. 13:00
480 elever + 30 lærere + 6 ledere = 516 personer
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Rune L. Eriksen
Bølgen kulturhus
96
Bølgen kulturhus
Bølgen kulturhus
Egil R. Fauske
Bølgen kulturhus
96
Bølgen kulturhus
6