Terminliste for konfirmanter i Nes kirke høsten 2016

Terminliste for konfirmanter i Nes kirke høsten 2016
Torsdag 8. juni kl. 20:00. Innskrivning i kirken.
Søndag 11. september. Presentasjonsgudstjeneste i Nes kirke kl. 11:00 med informasjonsmøte etter gudstjenesten.
Onsdag 21. september kl. 13:00- 14:30 gruppe A. Kl. 17:30- 19:00 gruppe B. Tema: Godt nytt! Utdeling av bibel.
Søndag 9. oktober i Nes kirke kl. 11:00: Høsttakkefest. Anbefalt gudstjeneste.
Onsdag 9. november i Nes kirke kl. 13:00- 14:30 gruppe A. Kl. 17:30- 19:00 gruppe B. Tema: «Døp dem…og lær
dem…». Dåp og konfirmasjon. Utdeling av Kristuskransen.
Lørdag 5. november formiddag. Konfirmantkino i Nes kulturhus. Frammøte ca. kl. 12:00. Nærmere info på
hjemmesida. Ta med kr. 50.
Onsdag 23. november i Nes kirke kl. 13:00- 14:30. Kl. 17:30- 19:00 (merk tida!) gruppe B. Tema: «… i den natt da
han ble forrådt…». Nattverd.
Onsdag 30. november kl. 19:30- 20:30. Foreldremøte i Udenes kirke. Felles for Nes og Udenes (konfirmantene
møter ikke).
Onsdag 7. desember i Nes kirke kl. 13:00- 14:30. Kl. 17:30- 19:00 gruppe B. Tema: Bli lys! Vi forbereder lysmessa.
Søndag 11. desember i Nes kirke kl. 18:00. Lysmesse. Foreldre, besteforeldre, faddere og søsken inviteres. Alle
konfirmanter møter kl. 16:00 for øving.
Onsdag 21. desember, siste skoledag. Nes kirke med skolegudstjeneste. Anbefalt gudstjeneste.
24. desember i Nes kirke kl. 16:00. Julaften. Anbefalt gudstjeneste.
Onsdag 4. januar i Nes kirke kl. 13:00- 14:30. Kl. 17:30- 19:00 gruppe B. Tema: Stjerna på himmelen og De vise
menn.
Onsdag 18. januar i Nes kirke kl. 13:00- 14:30. Kl. 17:30- 19:00 gruppe B. Tema: Tema: Maria og Jesus.
3.- 5. februar. HEKTA. Weekend-leir i OL-arenaen på Lillehammer. Nærmere info på hjemmesida.
Konfirmantansvarlig Eivind Johannessen
T 91183072
[email protected]
www.kirkenines.no