Piloter i høstsemesteret (pilot 1)

Piloter i høstsemesteret (pilot 1) - IVT
TMM4225 Ingeniørrettet samhandling i
distribuerte team: Ledelse og smart
bruk
TMR4115 Prosjekteringsmetoder
• Stein Ove Erikstad
• 50-80 studenter
• Kjetil Kristensen
• 25-40 studenter
TVM4141 Vannforsynings- og
avløpssystemer
• Tone Merete Muthanna
• 20-30 studenter
TBA4204 BM3 Transportinfrastruktur
MR8306 Hydrodynamic Aspect of
Marine Structures 2
• Inge Hoff
• Ca. 220 studenter
• Sverre Steen, Trygve Kristiansen
• 3-5 studenter
• Phd-emne