Se her - Norsk Rørsenter

Kursinvitasjon:
Praktisk VA-hydraulikk
Norsk Rørsenter: 18. desember
Praktisk VA-hydraulikk
Norsk Rørsenter inviterer til kurs i praktisk VA-hydraulikk. Kurset passer
både for nyutdannede og for ansatte med lengre erfaring innen VA-sektoren.
Målet for kurset er å friske opp basiskunnskaper og øke forståelsen for ulike
problemstillinger som man møter i VA-hverdagen. Ulike øvingsoppgaver vil
bli presentert med etterfølgende diskusjon og forslag til løsningsmetodikk.
Kurset ledes av Professor Oddvar Lindholm ved UMB
HVA INNEHOLDER KURSET:
1) Tre naturlover som styrer vannet, noen vannfysiske parametre, strømningstyper, kontinuitetsligningen.
5) Mannings ligning for beregning av åpne
kanaler, åpen kanalstrømning, kritisk strømning, delfyllinger, vannføring i overløp.
2) Trykkberegninger, krefter i bend, singulærtap i
bend og ventiler.
6) Selvrensing, skjærspenning i ledninger.
3) Bernoullis formel; loven om summen av energiformene som er konstant, trykk- og energilinjer,
pitot-målere, utstrømning gjennom hull.
7) Parallellkoblede og seriekoblede sentrifugalpumper, effektbehov med og uten turtallsregulering, kavitasjon, NPSH.
Case/Øvingsoppgaver
4) Darcy-Weisbachs formel for dimensjonering av
ledninger, hydraulisk ruhet kontra friksjonskoeffisienten og Moodys diagram.
Teori møter praksis
Kursogog
kompetanse
Kurs
kompetanse
sentersenter
innen
vann
og
avløpssystemer
innen vann og avløpssystemer
PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
Sted:
Norsk Rørsenter, Scheitlies gate 14,
3045 Drammen
Tid:
18. desember 2014
Kl 09.00-16.00
Påmelding:
Norsk Rørsenter, Scheitlies gate 14,
3045 Drammen
Telefon: 32 80 79 30 Telefax: 32 26 82 61
www.norskrorsenter.no/kurs/påmelding
Påmeldingsfrist:
En uke før kursstart.
Deltakeravgift:
Kr. 3700,Kursavgiften inkluderer:
Lunsj, kaffe og læremateriell.
Generell informasjon:
For ytterligere kursinformasjon ,
se www.norskrorsenter.no
Overnatting:
Norsk Rørsenter tilbyr mulighet for
rimelig overnatting på kursstedet. Ta kontakt med oss for tilbud. Benytt sjansen til
å besøke elvebyen Drammen.
Kan også være behjelpelig med å bestille
overnatting på hotell
- kontakt oss på tlf 32 80 79 30
Påmelding:
Frist: 1 uke før kursstart
• www.norskrorsenter.no
• e-mail: [email protected]
• fax til Norsk Rørsenter
– telefaks: 32 26 82 61
Teori møter praksis
Kurs og kompetanse senter
innen vann og avløpssystemer