SPACKLAR BORT FöRDOMAR

#4
Vårt
Huddinge
T i d n i n g e n f ö r o s s i H u d d i n GE
2016
DEMOKRATI
Fullspäckade
dagar väntar
KULTUR
Ny förening
söker partner
JULIA
spacklar bort fördomar
+
KULTURKALENDERN MEDFÖLJER
INNEHÅLL
ledaren
Operan och
Dramaten till
Huddinge?
28
S
om rubriken antyder är det nya spännande saker på
gång i Huddinge. I framtiden kanske Flemingsberg inte
bara är centrum för utbildning, forskning, vård och
rättsväsende. Flemingsberg kan även bli ett viktigt kulturellt
nav på Södertörn. Operan och Kungliga dramatiska teatern
söker efter plats för en ny filial – Nationalteatrarnas kulturcentrum.
Det nya centret ska innehålla Operans och Dramatens
kreativa verkstäder och repetitionslokaler och fungera som
en levande mötesplats för det lokala kulturlivet. Nya möjligheter öppnas för samarbeten kring utställningar och barnoch ungdomsverksamhet. Utbildningar för musik, sång och
dans på högre nivå skulle också kunna finnas här. Dessutom
behöver Operan bygga en ny scen för de lite mindre föreställningarna.
Flemingsberg känns som en lämplig plats tänkte vi och
skickade in en ansökan. Nyligen fick vi ett positivt svar –
Huddinge har valts ut som en av fyra potentiella kommuner
att förlägga Nationalteatrarnas kulturcenter i. Om vi når
ända fram i mål är det förstås en fantastisk nyhet för Huddinge. Det skulle bli ett kulturellt lyft för Huddinge och hela
Södertörn. Urvals-processen pågår under hösten och därefter
kommer Operan och Dramaten att meddela sitt beslut.
Väl mött!
J
ag vill också passa på och gratta
Huddinge brottarklubb som i somras, med viss hjälp av kommunen,
genomförde ett klockrent arrangemang
av Ungdoms-EM. Bra jobbat! n
Daniel Dronjak (M)
Ordförande i kommunstyrelsen
[email protected]
Vårt
Huddinge
2
Nystartade föreningen Huddinge kulturhus rivstartar med
ett digert höstprogram.
04
05
06
08
12
14
19
20
22
24
26
30
En av oss: Skogåskillen Kunal Chauhan
jobbar på Wall Street i New York.
Polisen uppmanar Huddingeborna att
anmäla alla brott.
10–14 oktober är det dags för årets
upplaga av Demokratidagarna.
Feriepraktikanter snyggade upp
i Flemingsberg och Visättra.
Emil Högberg har slutat – Rasmus
Lenefors har börjat.
Porträttet: Möt plattsättaren Julia
Schaffer Flemk som går sin egen väg.
Kommunen hjälper 321 nyanlända som
inte kan ordna boende på egen hand.
10 000 orienterare från hela världen
väntas till Kungens kurva i oktober.
Ny gång- och cykelbro viktig länk
i Kungens kurva.
75 barn och unga kombinerade
sommarlov med fiske i Orlången.
Populär fotbollsträning för nyanlända
tjejer och killar.
Det händer massor av spännande
saker i Huddinge.
Vårt Huddinge ges ut av: Kommunikationsavdelningen Huddinge kommun,
141 85 Huddinge. Telefon: 08-535 300 00. Ansvarig utgivare: Roger Höglund. Redaktör: Lotta Segelberg, [email protected] Redaktion:
Mikael Jeppe, Kristina Eder. Grafisk form & produktion: JFS & Co, Eskilstuna. Omslag: Julia Schaffer Flemk, foto: Mikael Jeppe. Tryck: Ljungbergs
Tryckeri. Distribution: SDR Svensk Direktreklam. Vid utebliven tidning,
ring 08-535 301 95. Vårt Huddinge finns även inläst på Daisy-skiva. Vårt
Huddinge är en Svanenmärkt trycksak. Nästa Vårt Huddinge kommer till
dig vecka 49 2016.
VÅRT HUDDINGE 4 2016
kort och gott
SMYGTITTA PÅ nya
huddinge.se!
HUDDINGE KOMMUNS webbplats
huddinge.se ska teknikanpassas efter
mobiltelefoner och surfplattor och i
större utsträckning än i dag utgå från
besökarnas behov. Den får därmed också
nytt utseende.
En betaversion har lanserats och finns
tillgänglig på beta.huddinge.se.
– Gå gärna in och tyck till, uppmanar
Erik Ferenius, chef för kommunens
servicecenter och före detta webbansvarig.
Den nya webbplatsen blir mer avskalad. Ledordet är service vilket innebär
att besökarnas behov sätts i främsta
rummet. Statistik, användningsdata och
undersökningar ligger till grund för den
nya webbplatsen som enligt planerna ska
lanseras i november.
– 75–80 procent av besökarna googlar sig in på huddinge.se. De ser aldrig
TYCK
TILL!
startsidan utan går
direkt till exempelvis
bygglovssidan. Därför
ligger vårt fokus på att
användarna ska hitta rätt och snabbt få
svar på sina frågor. Gör de det blir de
också nöjdare, säger Erik Ferenius.
Vem tycker du förtjänar ett pris?
visst känner du någon som är värd
ett pris? Det kan vara din tränare i handbollen eller ledaren i keramiken.
Visa din uppskattning genom att nominera hen till ett pris. Välj mellan Huddinge kommuns idrottspris, Huddinge
kommuns kulturpris och Årets ideella insatser för kultur- och fritidsverksamheten,
för barn och ungdom respektive vuxna.
Stipendium och priser är till för att
uppmärksamma personer som bor
i Huddinge och som på något sätt har
gjort värdefulla insatser för ett bättre
Huddinge.
Nominera senast 30 september via
huddinge.se/nominera eller mejla in ditt
namnförslag och en kort motivering till
[email protected] eller [email protected]
Läs mer på huddinge.se/priser.
Södertörns högskola har
startat forskarpodd
HÄNG MED!
gillar du att lyssna på poddar? Södertörns
högskola har startat en podcast med namnet
Forskarpoddarna. Den berör bland annat ämnen
som ”Varför har vi fler psykiatriska diagnoser
än någonsin?”, ”Det gudlösa folket – svenskars
attityd till religion”, ”Äggdonation och surrogatmödraskap” och ”Hur fungerar den populistiska
högern?”.
Forskarpoddarna hittar du där poddar finns.
VÅRT HUDDINGE 4 2016
Välkomna din
nya granne!
N
u har en stor grupp människor
som flytt till Sverige fått uppehållstillstånd och därmed rätt att
stanna här. Alla kommuner i hela
Sverige hjälps nu åt med att ta emot
och ordna bostad till dessa nyanlända människor. Ungefär 300 av de
nyanlända blir nya Huddingebor i år.
Det är kommunens ansvar att ordna
boende åt dem. För att möjliggöra
en snabb etablering är det en fördel
om bostaden ligger nära skolor,
affärer och kommunikationer. Som
kommun gör vi vad vi kan för att
hitta bra bostäder på flera platser
i Huddinge och lotsa de nya
Huddingeborna rätt. Som invånare
kan du också hjälpa till genom att
välkomna dina nya grannar – ett
trevligt bemötande räcker långt.
A
tt möta alla på ett jämlikt sätt
med jämlik service är faktiskt
inte så enkelt som det låter. Det
krävs kunskap och ofta god självinsikt. Vi som är anställda av Huddinge
kommun och möter er invånare i
olika sammanhang får nu chansen
att utbilda oss i jämlikhet. Vi får lära
oss bemöta människor på ett fördomsfritt och icke diskriminerande
sätt, vid fysiska möten men även via
telefon och internet. Det kan handla
om så enkla saker som att ta bort
trösklar så att alla kan ta sig in i en
lokal eller undvika byråkratsvenska i
kontakter med invånare.
Är du också nyfiken på att lära
dig mer om jämlikhet?
Ta chansen och gå på
seminarier under
Demokratidagarna
10–14 oktober, flera
berör just jämlikhet
och mångfald. n
uppdaterad r
håll dig
go
säkerhetsfrå
ch
o
set
äl
i tryggh
m
n
A
etsbrevet.
m
med tryggh
o
n
ge
n
umeratio
dig till pren
ll
ti
st
o
p
att skicka ee
huddinge.s
[email protected]
å
p
in
att gå
Vesna Jovic
eller genom
et
gh
yg
tr
e/
.s
Kommundirektör
ge
in
hudd
[email protected]
3
en av oss
Kunal
från Skogås
lever ut
sin dröm
i New York
Redan som liten drömde
Skogåskillen Kunal Chauhan
om New York.
Nu är han där – bor i en etta
på Manhattan med bara 20
minuters promenadväg till
jobbet på en investmentbank
på Wall Street.
– Jag knackade dörr, gick fram till helt
okända personer och presenterade mig,
och räckte över mitt CV. Det resulterade
så småningom i en intervju och jobb, säger
han och berättar att det bland annat var
filmen ”Ensam hemma” som fick honom
att börja drömma om New York.
Kunal Chauhan, 24 år, växte upp i Stockholmsområdet. 2002 flyttade familjen till
Skogås där hans mamma, pappa och syster
bor kvar – närmare bestämt i Länna. Han
gick i flera olika grundskolor. Detsamma
gäller gymnasietiden som avslutades med
ekonomistudier på en internatskola i Norge.
Eleverna var hett villebråd för amerikanska
universitet och Kunal Chauhan erbjöds stipendium till ett universitet med program
för internationella studenter och bra ekonomiutbildningar.
– Jag fick lära mig hur företag fungerar,
hur de tjänar pengar och vad som krävs för
att de ska överleva, säger han och fortsätter:
– En del klasskamrater fortsatte sedan till
Wall Street, så jag började drömma igen och
bestämde mig för att ge det en chans.
Han fick bra betyg men det räckte inte,
utan konkurrensen var och är mycket tuff.
4
Kunal Chauhan på kontoret på Wall Street. Han har tagit bilden med sin telefon.
– Man måste jobba stenhårt för att någon
på Wall Street ens ska titta på CV:t. Jag
kände inte någon när jag kom hit, men har
aldrig känt mig ensam – här finns folk från
hela världen!
kunal chauhan beskriver sitt jobb som
att öppna motorhuven, fast inte på en bil
utan på intressanta företag. Han analyserar
hur det ser ut, identifierar vilka delar som
fungerar och vilka som inte gör det, var
man tjänar pengar och presenterar sedan
resultaten för möjliga köpare. Det kan ta
sex–nio månader att sy ihop en deal.
– Det räcker inte att vara smart, utan man
måste engagera sig i sina klienter, säger han.
de få stunder Kunal Chauhan är ledig
tittar han gärna på fotboll på tv, särskilt Premier League, läser och umgås med vänner.
– Sedan försöker jag åka hem ett par
gånger om året, till jul och någon gång
under sommaren, säger han.
Framtiden?
– Det är så mycket jobb att jag knappt
hinner tänka på framtiden, men nästa steg
kan vara att flytta till andra sidan bordet,
det vill säga att jobba med att köpa företag
och kanske kombinera det med mitt stora
sportintresse. Jag kan också tänka mig att
jobba med aktier.
m i k a el j eppe
VÅRT HUDDINGE 4 2016
nyheter
”Anmäl alla brott”
Antalet polisanmälningar
i Huddinge kommun går
upp och ned.
De har ökat i antal
sett över tio år men har
samtidigt minskat det
senaste halvåret jämfört
med motsvarande period
i fjol.
Mörkertalet är dock
stort inom vissa brottstyper, menar Anna Schelin, brottsförebyggare
i lokalpolisområde
Huddinge.
– Så gott som alla anmäler bostadsinbrott, men kanske inte en cykelstöld. Jag vill uppmana Huddingeborna att anmäla alla brott till
polisen och att göra det på en gång,
det gäller även brott som du kanske
inte tror att vi kan lösa. Anmälningarna styr nämligen vart vi ska sätta
in resurser, säger hon.
anna schelin uppmanar också
den som utsätts för brott att inte
vänta med att göra en polisanmälan.
En tidig anmälan kan bland annat
göra det lättare att hitta tekniska
bevis och förhöra vittnen.
VÅRT HUDDINGE 4 2016
– Gäller det ett pågående eller nära
förestående brott ska du alltid ringa
112.
– Är det inte akut ska du i stället
ringa 11414 eller besöka en polisstation.
Det kan dock ibland vara svårt att
komma fram på 11414, medger hon.
Det gäller särskilt utanför vanlig
kontorstid. Men den som hör av sig
på 11414 kan välja att bli uppringd
och behöver därför inte vänta kvar
i en telefonkö.
– Gäller det en parkeringsskada
rekommenderar jag att man åker
till närmaste polisstation. Det går
fortare och på så vis får man också
skadan bevittnad av en polis, säger
Anna Schelin.
anmälningar om fordonsstöld –
bland annat bilar men också cyklar,
släp, båtar och andra fordon – kontokortsbedrägeri eller stöld, förlust,
inbrott och inbrottsförsök kan numnera göras via polisen.se.
– När det gäller inbrott i bostad,
som går att anmäla via internet,
rekommenderar vi att man ringer
polisen direkt när det upptäcks,
eftersom vi då skickar poliser till
platsen för att göra en brottsplatsundersökning. Städa inte innan polis
har varit på plats, säger Anna Schelin
och tillägger:
Lite om
polisanmälan
Vid akuta situationer, ring 112.
För att anmäla ett
brott, som inte
är pågående eller
nära förestående,
gäller 11414 eller
besök på en polisstation.
Den som inte har
skyddad identitet
kan anmäla flera
brott via polisen.
se. Det gäller
stöld av fordon,
kontokortsbedrägeri eller stöld,
förlust, inbrott
och inbrottsförsök. 13 procent av
alla anmälningar
görs i dag via
internet.
– En internetanmälan tar lite
längre tid för oss att behandla eftersom den kräver handpåläggning från
vår sida innan den finns tillgänglig
i systemet.
Saknas uppgifter, exempelvis ramnummer om det gäller en cykel, så
kan märke, färg, antal växlar och om
det är en herr-, dam- eller barncykel
ge polisen en chans att hitta ägaren.
Något som kanske inte är så känt
är att även den som hittar ett djur,
exempelvis en hund, katt eller kanin,
ska anmäla detta till polisen.
– Det gäller förstås också om man
blir av med ett djur.
m i k a el j eppe
Fotnot: Cyklar som kommer in
till polisen och som polisen inte
hittar en ägare till, säljs via Bålsta
auktionshall (balstaauktionshall.
nu).
Anna Schelin
uppmanar Huddingeborna
att anmäla
alla brott.
Numera
går det att
anmäla
vissa
typer av
brott via
internet.
5
demokratidagarna
Utbildar för jäm
Alla ska få bra bemötande och
service i sina kontakter med
Huddinge kommun. Därför
har kommunen tagit fram en
utbildningsplan i jämlikhet för
sina anställda.
– Jämställdhet handlar om kön, att vi ska
behandlas lika och ha samma möjligheter
oavsett kön. Sedan ett år tillbaka har vi
utbildningar i jämlikhet för alla medarbetare i kommunen, säger utvecklingsledare
Sari Römpötti.
Ludwig Larsson Müller, som både älskar
att virvla runt i klänning och slåss med
piratsvärd, med pappa Henning. Bilden
är tagen av genusfotografen Tomas
Gunnarsson som medverkar vid årets
demokratidagar. Han tar upp hur man
i sin kommunikation undviker könsstereotypa bilder och arbetar för en
bildkommunikation som speglar alla.
f o t o t om a s gu n na r s s on
Bilder som
bryter normer
huddinge kommun använder
mycket bilder och vid årets demokratidagar medverkar genusfotografen
Tomas Gunnarsson som tar upp hur
man i sin kommunikation undviker
könsstereotypa bilder och arbetar för
en bildkommunikation som speglar
alla. Alla är välkomna till den öppna
föreläsningen som äger rum 11 oktober
klockan 16–17.30 i kommunhusets
sessionssal, Kommunalvägen 28.
Vill du stå
modell?
vill du du vara med och skapa
normbrytande bilder som Huddinge kommun får använda i sina
kanaler? Då är du välkommen att
kontakta Lotta Segelberg,
[email protected]
Du får en fin gåva som tack för din
insats och de bilder som du medverkat i får du i digital version.
6
utbildningen i jämlikhet utgår från
diskrimineringsgrunderna som finns fastställda i diskrimineringslagen, det vill säga
att alla oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder ska få likvärdig service och jämlikt
bemötande.
Huddinges jämlikhetsarbete utgår också
ifrån att bemötande och service ska vara
lika oavsett var man bor.
– Kommunens anställda ska i sitt bemötande se hela människan och utbildningen
lär ut ett normkritiskt tänkande, att se olika
normer och hur vi förhåller oss till olika
normer om kön, könsuttryck, etnicitet,
sexualitet, religion, klass och funktionalitet.
Utbildningen i jämlikhet har fokus på att
kommunens anställda i sitt bemötande
ska se hela människan. Den lär också ut
ett normkritiskt tänkande, att se hur vi
förhåller oss till olika normer om kön,
könsuttryck, etnicitet, sexualitet, religion,
klass och funktionalitet.
f o t o t om a s gu n na r s s on
– Utbildningen ska ge oss kunskap så
att vi inte bemöter människor på ett fördomsfullt eller diskriminerande sätt. Vi ska
inkludera alla människor, inte bara vid det
Något för alla under fullspäckade
DEN 10–14 oktober är det dags för
den femte upplagan av demokratidagarna. Runt om i Huddinge kommun lyfts
frågor som rör demokrati, jämlikhet,
delaktighet och inflytande.
Hela programmet finns på huddinge.
se/demokrati, men här följer ett axplock
ur programmet.
På Skogås Racketcenter bjuder Drevvikenpartiet den 11 oktober in till ett
interaktivt möte mellan politiker och
kommuninvånare.
Samma dag presenterar Jan Edling,
före detta LO-ekonom, sin rapport ”Förorterna som Moder Svea glömde” med
fokus på Huddinge. Socialdemokraterna
i Huddinge arrangerar och platsen är
Stora salen i Folkets Hus.
Huddinge Konstnärsklubbs Vänner
lyfter frågor kring den offentliga konsten
och olika konstsatsningar i kommunen.
Onsdagen den 12 oktober arrangerar
klubben ”Ett samtal om konsten i Huddinge” på Fullersta gård. Alla får ställa
frågor till panelen som består av bland
andra politiker och konstnärer.
Den 12 oktober blir det skrivarverkstad och efterföljande poesitävling i
Flemingbergs centrum. Den leds av författaren och poeten Daniel Boyacioglu.
Det blir också poesitävling, inspirerad av
poetry/rhetoric slam, där tolv tävlande
VÅRT HUDDINGE 4 2016
demokratidagarna
ämlikhet
personliga mötet utan i alla våra kanaler
som huddinge.se, Instagram och twitter.
Alla ska känna att de är representerade i
våra texter och bilder, säger Sari Römpötti.
utöver utbildningen har kommunen
även tagit fram material som ger personalen stöd i hur man gör konkret för att
få till en jämlik verksamhet.
– Att vi gått utbildningen betyder inte att
vi är felfria, det här är ett ständigt pågående arbete, säger Sari Römpötti.
Utbildningarna i jämlikhet kompletterar kommunens arbete med att jämställdhetsintegrera verksamheterna vilket man
fattade beslut om redan år 2006.
Ett kvitto på att Huddinge gör ett bra
arbete med jämställdhet och jämlikhet
är uppmärksamheten det fått runt om i
landet.
– Både Länsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har inbjudit oss att
komma och berätta om vårt arbete och
kommuner vill komma hit på studiebesök.
De är speciellt intresserade av hur vi
långsiktigt arbetar med jämlikhet
där vi hela tiden mäter och följer
upp arbetet, säger Sari Römpötti.
k r i st i na eder
Utvecklingsledare Sari
Römpötti.
f o t o k r i s t i na e de r
Många punkter
för unga
För att fånga upp fler unga
röster höll Kultur- och fritidsförvaltningen tidigare i år en workshop på UngZon med ungdomar
från hela Huddinge. Den utmynnade i en rad programpunkter till
årets demokratidagar, bland andra:
• Huddingebor mellan 13 och
25 år kan söka upp till 10 000
kronor för att ordna en konstutställning, konsert eller något
annat. Under demokratidagarna
finns coacher på kommunens
mötesplatser för att hjälpa till att
formulera en ansökan. De som
lämnas in under demokratidagarna
snabbhandläggs.
• Önskemål framkom om att få
lära sig mer om HBTQ-frågor och
rasism. Det hålls föreläsningar om
detta och på temat ensamkommande flyktingbarns situation.
• Ung media, en organisation för
unga som är intresserade av media,
arrangerar tillsammans med kommunen en föreläsning på temat:
Vilken bild förmedlar riksmedia
om förorten och nyanlända?
• Demokratidagarna avslutas 14
oktober med en konsert på Huset.
Alla medverkande kommer från
förorten och berättar om sina
områden.
På huddinge.se/demokrati hittar
du tid och plats med mera.
demokratidagar 10–14 oktober
framför sina alster på max tre minuter.
Middag och mingel med Vårbybor
och organisationer/företag som verkar
lokalt blir det den 12 oktober. ABF
Kultur- & bildningscenter vill veta vilka
frågor som är viktiga för dem som bor i
Vårby. Plats är ABF:s lokal, Vårby allé 22.
Huddinge kommun är i färd med att
se över hur offentliga miljöer kan göras
mer attraktiva så att fler väljer att gå
istället för att ta bilen. Arbetet, som
ska resultera i en gångplan, presenteras
under demokratidagarna på olika platser
i kommunen och alla är välkomna med
synpunkter.
Flemingsberg växer och kommunen
VÅRT HUDDINGE 4 2016
bjuder i olika kanaler in till dialog
kring hur området ska se ut i framtiden. Under demokratidagarna finns
representanter från kommunen på
plats i Flemingsbergs centrum för
att hämta in synpunkter på hur
området mellan bebyggelsen i
Visättra och Terapivägen ska
utformas i framtiden.
Under demokratidagarna
besöker kommunens politiker gymnasieskolorna och
Vuxenskolan. Varje skola har
lagt upp ett eget program där
elever och politiker möts för att
samtala kring demokrati.
Den psykiska ohälsan bland
unga ökar, vilka insatser
bör göras för att motverka
denna utveckling?
Vi ställde frågan till fem
av kommunens partier i
kommunfullmäktige. I nästa
nummer får de övriga fem
partierna besvara en annan
fråga.
Hur ska vi få
fler unga att
må bra
nujin alacabek- darwich ( v )
[email protected]
– Vänsterpartiet drev igenom en
viktig satsning i budgetförhandlingen
med regeringen som innebär att 280
miljoner kronor årligen satsas under
2016–2018 för att förebygga psykisk
ohälsa hos unga. Många unga mår
dåligt idag, framförallt syns det hos
unga tjejer där ohälsotalen ökat. Det
ställs många krav idag, i skolan, på
hur man ska se ut och för etablering
på arbetsmarknaden. Vi ser behovet
av fler ungdomsmottagningar, bättre
öppettider, fler psykologer/kuratorer
och tillgång till
självinläggningsmottagningar.
Det måste bli
enklare att få
stöd.
Vänsterpartiet
vansterpartiet.se/huddinge
UTDELNING A
V
DEMOKRATIP
RIS
huddinge
kommun
för att främ
S pris
ja demokrat
i delas ut p
set fredagen
å Huden 14 okt
ober! Syftet
priset är at
med
t uppmärks
amma och
en enskild
belöna
person, gru
pp av perso
förening el
ner,
ler annan sa
mmanslutn
som på ett
ing
förtjänstfullt
sätt verkat
för demokr
atins kärnvä
rden.
Alla är välk
omna till
utdelninge
n!
7
nyheter
feriepraktik
Zackarya Baldeh och Zina Hadi har hjälpt till att designa och måla odlingskrukor i Flemingsberg. Färgerna har plockats upp från
fasaderna i området. ”Kul”, tycker båda. Bakom står Eleonor Bergström, projektledare.
Odlingskrukor ger ökad
trygghet i Flemingsberg
Ett 80-tal feriepraktikanter,
gruppledare och ensamkommande flyktingbarn hjälptes
under sommaren åt med att
snygga upp i Flemingsberg
och Visättra.
Insatserna ingick i projektet
Tillsammans för Flemingsberg.
– Det var redan fint, men vi har gjort det
ännu finare, säger feriepraktikanten och
Flemingsbergsbon Zackarya Baldeh.
Tillsammans för Flemingsberg startades sommaren 2015 och omfattade i år 80
ungdomar. Tanken är att ungdomarna ska
jobba i områden de har stark anknytning
8
till och på så vis skapa ett tryggare och
bättre område. De får också arbetslivserfarenhet på kuppen.
I år har ungdomarna bland annat målat
fasader, lekplatser och läktare, rustat parker,
byggt bänkbord, deltagit i ett stadsodlingsprojekt tillsammans med de boende, rensat
ogräs och plockat skräp.
– De har också bjudit in områdets seniorer på fika, säger Eleonor Bergström, projektledare.
ungdomarna har jobbat halva tiden i
Flemingsberg och andra halvan i Visättra.
De har utgått från lokaler i båda områdena,
bland annat Café Mix i Flemingsberg.
– De som är här vill vara med och för-
ändra och göra fint i sitt eget område. De
allra flesta vill också jobba mer än de tre
veckor feriepraktiken pågår. Ungdomar
vill jobba och tjäna pengar, säger Eleonor
Bergström.
Tillsammans för Flemingsberg drivs av
projekt- och processföretaget AD Tillsammans AB med stöd från Huddinge kommun, Huge Fastigheter och fastighetsbolaget D. Carnegie & Co. Projektet samarbetar
också med Svenska kyrkan, Visättra sportcenter och Huddinge brandstation.
t e x t & f oto m i k a el j eppe
Fotnot: Det finns även ett Tillsammansprojekt i Vårby gård. Det startades redan
2013.
VÅRT HUDDINGE 4
2 2016
2015
nyheter
Huddinge naturkarta
– ny guide till naturen
Dagens naturwebb – huddinge.se/natur – fasas ut och ersätts med upplevelsebaserade naturkartan.se/huddinge. Om allting går som
f o t o m a ja b r a n d
planerat lanseras appen Huddinge naturkarta i oktober.
Huddinge kommun vill göra
naturen mer levande för fler och
lanserar därför inom kort både
en ny webbplats – naturkartan.
se/huddinge – och en särskild
app för iPhone och Android.
Samtidigt fasas den gamla
naturwebben ut.
– Det handlar om att göra naturen
mer tillgänglig och om att levandegöra naturen på ett bättre sätt än i
dag. Med appen Huddinge naturkarta ser du var du är och vad
som finns i närområdet i form av
vandringsleder, badplatser, utkikstorn och bra platser för fiske, säger
Helena Jordélius, kommunikatör
på Huddinge kommuns natur- och
byggnadsförvaltning.
Naturkartan är också full
med information om djur
och växter i vår natur.
VÅRT HUDDINGE 4 2016
På förvaltningen pågår ett intensivt arbete
med att göra klart både webbplats och app
inför lanseringen i oktober. Det är många
besöksvärda platser som ska presenteras i
bild och text.
– I ett första steg berättar vi om våra naturreservat – hur man hittar dit och vad som
finns intill, för att sedan bygga på med fler
områden. Vi hoppas att det här ska få ännu
fler att upptäcka vår vackra och omväxlande
natur och att de kanske också ska hitta egna
smultronställen, säger Helena Jordélius.
med appen kan Huddingeborna också
kommentera och dela platser. Det blir dessutom möjligt att ta del av ny information och
tips direkt i mobiltelefonen.
– Det kommer även fortsättningsvis att finnas viss information om Huddinges naturområden på huddinge.se, men allt som är
upplevelsebaserat presenteras istället via
nya webbplatsen och appen, säger Helena
Jordélius.
m i k a el j eppe
9
nyheter
Massor av våffelmums i
Intill Sjöstigen utmed Långsjöns strand i Segeltorp har det
i sommar funnits ett litet mobilt café.
– Vår idé var att starta ett enkelt café nära sjön. Ett lugnt
ställe med humana priser och det här blev helt perfekt! säger
Philip Hammar som tillsammans med pappa Pierre driver
caféet på mark de hyr av kommunen.
Philip och hans pappa Pierre har i flera år
funderat på att starta ett café och i år blev
det äntligen av. De köpte en vagn som
tidigare använts som korvkiosk, byggde
10
om den och hörde sig för hos kommunen
om en plats att stå på.
– Vi var intresserade av att stå vid lekplatsen en bit härifrån men det blev här istället
och det har fungerat jättebra, säger Philip
som under dagar med vackert väder gräddat runt 1 000 våfflor.
– Verksamheten är klart väderberoende
och det tog ett tag att få in känslan för hur
mycket vi skulle kunna sälja per dag.
På menyn står olika typer av drycker,
fikabröd, smörgåsar, korv och våfflor. Våfflorna har varit populärast.
När den här artikeln skrivs i mitten av
augusti håller Café Långsjön öppet sista
vardagen för den här säsongen. Planen är
VÅRT HUDDINGE 4 2016
nyheter
Philip Hammar får
mycket beröm för sina
goda våfflor. Vissa
dagar har han gräddat
och serverat runt 1 000
våfflor.
mobilt café i Segeltorp
att hålla öppet under helgerna i alla fall till
mitten av september.
– Många av våra kunder vill se oss här
när isen har lagt sig, men vi får se hur det
blir. De som är intresserade får hålla koll på
Facebook, cafelangsjon. Men säkert är att
vi finns på plats igen i juni nästa år, säger
Philip som ska plugga ekonomi vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
huddinge kommuns företagslots
Agneta Persson-Hellsten får många för-
VÅRT HUDDINGE 4 2016
frågningar från folk med olika koncept
som söker efter platser att stå och sälja på.
– Det är verkligen roligt att Café Långsjön blivit så uppskattat! Allmänheten har
i många år efterfrågat någon typ av café
på Huddingesidan av sjön. Flera lyckliga
omständigheter gjorde att vi hittade en
lämplig plats där det här konceptet passade perfekt.
– Tyvärr har vi ont om lämpliga ytor,
många koncept kräver också vatten och el
vilket inte alltid är så enkelt att lösa. Hand-
lar det om permanent verksamhet behöver
också detaljplanen ändras och det tar tid
och kostar pengar, säger Agneta PerssonHellsten.
För att underlätta för dem som vill starta
någon typ av försäljning har kommunen
gjort en inventering av torgplatser.
– Vi tittar också på en lösning för food
trucks eftersom det är allt fler som hör
av sig och vill komma hit, säger Agneta
Persson-Hellsten.
t e x t & f oto k r i st i na eder
11
nyheter
Emil Högberg vid sin nya arbetsplats:
Regeringskansliet i Rosenbad. Han ingår
i staben som hjälper statsministern
att göra ett så bra jobb som
möjligt.
Emil Högberg sakkunnig
hos statsministern
Efter 18 år i kommunfullmäktige, varav 9,5 år som kommunalråd i både majoritets- och
oppositionsställning, har Emil
Högberg lagt den mest aktiva
tiden som kommunalpolitiker
bakom sig.
Han är i dag politiskt
sakkunnig åt statsminister
Stefan Löfven och har därmed
också bytt arbetsplats från
kommunhuset i Huddinge
centrum till regeringskansliet
i Rosenbad.
– Det är ett roligt jobb och så kände jag
att det, med två år kvar till valet, var en
bra tidpunkt att lämna över till någon
annan, säger han.
Emil Högberg, som varit gruppledare för
Socialdemokraterna i många år, började på
12
nya jobbet 17 juni. Han pendlar till jobbet
med antingen cykel eller pendeltåg.
– Det tar cirka 55 minuter hit med vanlig
cykel och 45–50 minuter när jag tar buss
och pendel, så skillnaden är inte så stor,
säger han och berättar att han önskade sig
och också fick en elcykel i 40-årspresent.
Då går det ännu snabbare.
emil högberg konstaterar att han utöver de 18 åren i fullmäktige varit kommunalpolitiskt aktiv i ytterligare fyra år och
att orsaken till hans politiska intresse är
detsamma nu som då.
– Jag nöjer mig inte med att betrakta det
som sker, jag vill tillsammans med andra
vara med och förändra saker och ting. När
jag blev politiskt aktiv var dessutom främlingsfientligheten på stark frammarsch, det
kändes viktigt att ta ställning mot detta.
På frågan om det finns saker han särskilt
vill lyfta från åren inom kommunalpolitiken, svarar han:
– Under majoritetsperioden lyckades vi
både få till en sund ekonomi och utveckla
välfärden; vi byggde också flera viktiga
idrottsanläggningar runt om i kommunen.
Det finns också saker som han inte är
helt nöjd med:
– Jag hade hoppats att valresultatet, där
Socialdemokraterna återigen blev kommunens största parti, skulle resultera i ett
blocköverskridande samarbete, men så blev
det inte. Jag tycker att jag gjorde vad jag
kunde, men det blev inte så och det är ett
misslyckande, säger Emil Högberg.
Han konstaterar att han visserligen byter
arena för delar av sitt politiska engagemang,
men att skillnaden från lokal till nationell
nivå inte är så stor som man kan tro.
Sara Heelge Vikmång (S) utsågs vid ett
medlemsmöte till ny gruppledare efter
Emil Högberg som dock sitter kvar i kommunfullmäktige. Rasmus Lenefors utsågstill nytt kommunalråd.
t e x t & f oto m i k a el j eppe
VÅRT HUDDINGE 4 2016
nyheter
Rasmus Lenefors
nytt kommunalråd
Hur ska vi få
fler unga att
må bra
lisbeth k rogh ( hp )
[email protected]
– Förankring i de ungas verklighet
krävs, de unga har svaren och de
vuxna måste lyssna. En av fyra unga
lider av psykisk ohälsa, därför krävs
tidiga insatser. Livskunskap som
ordinarie ämne i skolan bryter tabun.
Alla vuxna måste ta ansvar för att
uppmärksamma, lyssna och agera
när barn och unga mår dåligt. Vi vill
förstärka och kvalitetsäkra elevhälsan,
barn och unga ska ges snabbt stöd
och hjälp. Föräldrastöd bör erbjudas
alla närstående med barn upp till
18 år.
Huddingepartiet
huddingepartiet.se
sara heelge vik mång (s)
[email protected]
Rasmus Lenefors (S) börjar som kommunalråd i Huddinge kommun 26 september.
f o t o k l a s - h e r m a n lu n d gr e n
Politisk kommentator i både
tidningar och på tv, valarbetare i Barack Obamas återvalskampanj, författare till den
politiska thrillern Amatören
och just nu pressekreterare på
regeringskansliet.
Statsvetaren Rasmus Lenefors har en gedigen bakgrund
och står nu inför nästa utmaning.
26 september börjar han som
kommunalråd för Socialdemokraterna i Huddinge kommun.
– Det känns spännande att få möjlighet att
vara kommunalråd i kommunen jag har
bott i sedan 2009 och att snart gå in i en
valrörelse med målet att vi ska bilda en ny
VÅRT HUDDINGE 4 2016
majoritet i Huddinge efter valet 2018, säger han.
rasmus lenefors bor i Vistaberg till-
sammans med hustrun Victoria och dottern Edessa, två år. Han ser fram emot att
få jobba nära med frågor som rör barns
uppväxtvillkor, bland annat förskola och
skola.
– Det handlar om att alla ska få en bra
start i livet och i förlängningen att rusta
alla barn och unga för högre studier och
arbete, säger han.
När han inte jobbar eller umgås med familjen är det träning som gäller.
– Jag försöker att röra på mig ett par
gånger i veckan.
Det formella beslutet om att utse Rasmus Lenefors till kommunalråd fattades,
om ingenting oförutsett inträffade, av
kommunfullmäktige 12 september.
– För att fler barn och unga ska må
bra behövs investeringar i välfärden
och i tidiga insatser. Därför prioriterar vi förskola, skola och jobb för
unga i vår budget. Vi lägger 67 miljoner kronor mer till välfärden nästa
år än de borgerliga partierna vars
budget istället innebär nedskärningar.
Nationellt förstärker den S-ledda
regeringen förskola, skola, elevhälsan
och arbetet mot psykisk ohälsa.
Socialdemokraterna
socialdemokraterna.se/huddinge
13
porträttet
14
VÅRT HUDDINGE 4 2016
porträttet
Julia gör skillnad i
en machobransch!
Julia Schaffer Flemk är plattsättare med
eget företag och stolt över sitt yrkesval.
Hon kämpar för mer mångfald och
jämställdhet inom byggbranschen och
för det har hon fått Isabellastipendiet
VÅRT HUDDINGE 4 2016
vars syfte är att lyfta kvinnliga hantverkare.
– Men ska fler tjejer välja hantverksyrken måste branschen bli mindre macho, säger hon.
>
15
porträttet
som liten älskade Julia
> attRedan
snickra och tanken var att
hon skulle gå byggprogrammet på
gymnasiet. En lärare rekommenderade ett studiebesök på programmet
innan hon bestämde sig. Elevernas
jargong och sätt att bete sig fick
henne att ändra sig.
– Jag läste istället gymnasieprogrammet Hantverk och blev plattsättare den vägen.
Julias examensuppsats under
studierna på Stockholms universitet, där hon pluggade till bygg- och
anläggningslärare, handlar om hur
vi ska få fler kvinnor att söka sig till
byggbranschen och framförallt vad
16
som behöver göras för att få dem att
stanna kvar.
Att arbetskulturen i branschen är
väldigt macho vet hon av egen erfarenhet och genom många vittnesmål
från kvinnliga kolleger.
– Kvinnoförnedrande sexskämt
och porrtidningar på bordet i
lunchrummet under till exempel
”inkilningar” har varit helt okej på
de flesta byggarbetsplatser. Då är det
tufft att vara ensam tjej.
Julia funderar mycket kring könsroller och varför män och kvinnor
bemöts olika.
– Jag är glad att jag läste genusvetenskap på universitet, det har hjälpt
Hantverkare
står
inte så
högt i
kurs.
mig att sätta ord på det jag känner
och upplever.
De traditionella könsrollerna lever
kvar, inte bara inom byggbranschen.
– Det är bara att gå in i vilken
leksaksaffär som helst, där ser man
tydligt vad pojkar respektive flickor
förväntas leka med. Vi har också
olika förväntningar på pojkar och
flickor, pojkar som tar för sig är
framåt medan flickor som tar plats
hålls tillbaka.
Byggbranschen behöver bli mer
jämställd för att fler tjejer ska söka
sig dit, menar hon, men för att det
ska ske krävs en större medvetenhet i samhället kring traditionella
VÅRT HUDDINGE 4 2016
foto mik ael jeppe
porträttet
könsroller och hur sociala strukturer formas.
– I dag har tjejer som går byggprogrammet inga förebilder. Alla
instruktionsfilmer som används i
utbildningen visar bara vita, medelålders män, säger Julia.
I byggprogrammen på TV är det
männen som gör byggjobben och
kvinnorna som fixar inredningen.
Hantverkare står inte så högt i
kurs hos folk i allmänhet.
– Min erfarenhet är att kunderna
inte förväntar sig att hantverkare
kommer i tid. Hantverkare förväntas
lämna offerter som inte håller, klampar in i hemmet med skorna på, stöVÅRT HUDDINGE 4 2016
kar till och städar inte upp efter sig.
– För att få en ändring till stånd
krävs att attityder ändras och att
hantverksyrkena får högre status,
säger Julia.
Sedan starten för två år sedan
har hennes firma haft fullt upp, fler
uppdrag än de kan ta. Hon har två
anställda som är tjejer och samarbetar med kvinnliga underentreprenörer för att lyfta kvinnliga hantverkare.
Enligt Sveriges byggindustrier var
andelen kvinnor i byggindustrin 8,6
procent 2014 och skillnaden är stor
inom olika yrkesområden. Lägst
andel, 1,5 procent arbetade inom
hantverksyrken, och högst andel,
Julia Schaffer
Flemk vill
se en större
medvetenhet i
samhället kring
traditionella
könsroller och
hur sociala
strukturer
formas.
45,1 procent jobbade inom kontor,
försäljning och service.
Att få trygga byggarbetsplatser fria
från homo-, bi- och transfobi kommer att ta tid. Julia bidrar på olika
sätt för att nå målet, till exempel
deltog hon tillsammans med andra
kvinnliga hantverksföretagare i
Pride-paraden i Stockholm och är
aktiv i ett nätverk för kvinnliga hantverkare.
– Ibland känns det tungt och jag
tror inte att vi kommer att få jämställda arbetsplatser under min livstid. Men det är dit vi måste nå, säger
Julia Schaffer Flemk.
k r i st i na eder
17
nyheter
Kulturcentret föreslås ligga inom 300 meter från Flemingsbergs station med en möjlig direkt anslutning till resecentrum. Illustrationen
finns med i intresseanmälan som skickats in till nationalscenerna.
Huddinge kan bli nytt hem
för Operan och Dramaten
Huddinge kommun vill skapa
Nationalteatrarnas kulturcentrum i Flemingsberg tillsammans med Kungliga Operan
och Dramaten.
Det framgår av intresseanmälan som kommunen
skickade in i juni. Men flera
andra har också gett sig in i
dragkampen, däribland Nacka
och Järfälla.
Om Huddinge vinner är det
bråttom: kulturcentret ska stå
inflyttningsklart våren 2021.
– Det här ligger helt i linje med dels våra
planer på kultursatsningar i Flemingsberg,
dels med statens ambition att nå ut med
det professionella kulturlivet till kommunernas mångkulturella ytterområden,
säger Signe Wernberg, Huddinge kommuns
18
områdesstrateg för Flemingsberg.
Hon konstaterar att utvecklingen av en
central stadskärna i Flemingsberg, med
handel, restauranger och kultur, är ett av
Huddinge kommuns mest prioriterade
projekt. Nationalteatrarnas behov av nya
lokaler passar mer än väl in i de planerna.
sveriges nationalscener för opera, balett
och dramatik har i dag ateljéer och repetitionslokaler i Nacka. De nuvarande lokalerna ska dock ge plats för bostäder och
både Operan och Dramaten letar därför
aktivt nya lokaler högst 30 minuter från
Stockholms centrum. Huddinge kommun
är en av flera kommuner som har nappat
på den trevare som har skickats ut till kommunerna i Stockholmsområdet.
Nationalteatrarnas nya kulturcenter ska
rymma kreativa verkstäder och ateljéer för
bland annat snickeri, smedja och måleri,
och repetitionslokaler. Det finns också planer på att öppna ytterligare en scen i anslutning till kulturcentret, och att på olika sätt
öppna upp hela verksamheten mot lokalsamhället. Dessutom ska Operans lokaler
på Gustav Adolfs torg i Stockholm renoveras vilket betyder att det under en period
även behövs en tillfällig nationalscen.
– Vi vill bygga kulturcentret i anslutning
till det planerade shoppingcentret intill
Flemingsbergs station. Där ska det också
finnas lokaler till utställningar, barn- och
ungdomsverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet och bibliotek, säger Signe
Wernberg.
Vad säger magkänslan?
– Den säger att vi har en god chans. Men
konkurrensen är tuff. Det blir en spännande höst.
Dramaten och Operan för samtal med
fyra kommuner: Huddinge, Nacka, Järfälla
och Sundbyberg.
– Vår målsättning är att veta vilken kommun vi går vidare med innan årsskiftet,
säger Mimmi Fristorp, pressansvarig på
Dramaten.
m i k a el j eppe
VÅRT HUDDINGE 4 2016
nyheter
Kommunen
letar tillfälliga
bostäder till
nyanlända
Sedan 1 mars gäller en ny
lag som innebär att Sveriges
kommuner ska ta emot
personer som har fått
uppehållstillstånd.
Tanken är att alla kommuner ska dela på ansvaret. För
Huddinges del innebär det att
kommunen ska ordna bostad
åt 321 personer som inte kan
ordna boende på egen hand.
– Vår erfarenhet är att personer som fått
uppehållstillstånd vill stå på egna ben och
så fort som möjligt bli en del av det svenska
samhället. För att kunna det behöver de ett
eget boende, säger Annette Hedlin, chef för
kommunens bosättningsenhet.
Länsstyrelsen i Stockholms län fördelar
hur många personer med uppehållstillstånd som varje kommun ska ta emot.
– Vår ambition är att sprida mottagandet till alla delar av kommunen. Kommunen ser också över olika alternativ, bland
annat tomter och mark där det kan byggas
modulhus. I dagsläget är inga beslut tagna
om var modulhusen ska stå eller när de ska
byggas. När kommunen hittat lämpliga
tomter informerar kommunen om detta
via huddinge.se, säger Annette Hedlin.
– Bostäderna ska användas under en
FULL KOLL
VIA DATOR
OCH TV
2 2016
VÅRT HUDDINGE 4
begränsad tid. De som kommer till oss
behöver stöd för sin bosättning under den
tid de genomför aktiviteter med stöd av
framförallt Arbetsförmedlingen vilket ska
göra det möjligt för dem att snabbt få en
egen försörjning och därmed möjlighet att
söka sig ett permanent boende.
Hur ska vi få
fler unga att
må bra
christian ottosson (c)
[email protected]
– Ungdomar mår bättre om de har
framtidstro! Detta är vuxenvärldens
uppgift att bidra till, alla ska kunna
känna att man är del av en positiv
gemenskap. Centerpartiet vill fånga
upp barn som riskerar att hamna
utanför genom fortbildning för lärare
så barn med olika behov får rätt stöd.
Detta ska börja i förskolan. Unga som
fastnat i kriminalitet får stöd genom
sociala insatsgrupper som hjälper till
att få en ny start i livet. Vi vill fortsätta
utveckla sommarjobben till exempel
”Tillsammans för
orten”.
Huddinge kommun ser också över
hur ett system för privat uthyrning skulle
kunna se ut.
– Vi vet att det finns ett intresse bland
Huddingeborna att hyra ut privata bostäder och vi har tagit del av erfarenheter som
andra kommuner har kring detta, säger
Annette Hedlin.
Kommunen får en statlig ersättning för
varje person med uppehållstillstånd som
tas emot. Summan är en schablonersättning som ska täcka kommunens kostnader
för etableringsinsatser.
Kommunen kan också få statlig ersättning för vissa ökade kostnader i samband
med mottagandet.
– Den som har uppehållstillstånd får en
regelbunden inkomst i form av den statliga etableringsersättningen under den tid
man deltar i Arbetsförmedlingens aktiviteter. De som får stöd för sin bosättning
av kommunen under etableringstiden
är hyresgäster och betalar själva sin hyra,
säger Annette Hedlin.
k r i st i na eder
kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på
huddinge.se/live och via Com Hem på kanal S 6, frekvens
140,25 MHz. Sammanträdena börjar klockan 17, men
sändningarna drar igång redan klockan 16.40 med intervjuer. Fullmäktige sammanträder närmast 10 oktober.
Centerpartiet
centerpartiet.se/huddinge
jelena drenjamin (m)
[email protected]
– Vi lever i en föränderlig värld och
livet har blivit allt mer oförutsägbart.
Förr fanns en trygghet i att man gick
ut skolan, fick bostad, bildade familj
och stannade på samma arbetsplats
till pension. Ett sätt att hjälpa unga att
må bättre är att familjer och skolan vågar prata om oro och ångest; det har
visat sig vara effektivt för att förebygga
psykisk ohälsa. En timme psykoterapi
i veckan kan minska självmordsförsök
och självmordstankar med 50 procent enligt studier.
Det viktiga är
att hjälpa unga
människor ta
makten över sin
hälsa.
Moderaterna
moderaterna.net/huddinge
19
25manna
Snättringe SK är en av två arrangörsklubbar bakom årets
25manna. Per Wolgast, 53 år, och många av klubbens övriga
vuxna ska vara funktionärer medan Ella Karlsson, 14 år, och
Jesper Lidmar, 15 år, ingår i klubbens ungdomslag.
20
VÅRT HUDDINGE 4 2016
25manna
DE SER FRAM EMOT
REKORDSTOR
25manna
10 000 orienterare från hela
världen kan komma att springa
25manna i Kungens kurva 8–9
oktober.
Snättringe SK och
OK Södertörn står som
arrangörer.
Båda klubbarna deltar också
med ungdomslag.
– Det är kul och så har vi en härlig gemenskap, säger 15-årige Jesper Lidmar som
orienterat sedan han var sju åtta år gammal
och nu ingår i Snättringe SK:s ungdomslag.
25manna är en av världens största stafetter,
där världens bästa orienteringsklubb koras.
Det som gör tävlingen unik är att elit, ungdomar, veteraner, kvinnor och män tävlar i
samma lag. Sträckornas längd varierar från
3 km till 9 km och i stället för stafettpinnar
räcker deltagarna över kartor till varandra.
25manna arrangeras alltid av Stockholms-
föreningar och i år är det Snättringe SK och
OK Södertörns tur. Platsen är Gömmarenskogen i Kungens kurva.
Som arrangörsklubbar har de koll på allt
från bansträckningar, tidtagning och parkeringsvakter till marknadsföring, boende och
arenabygge med serveringar, utställningar
och affärer.
– Vi hoppas på 400 lag eller fler och kanske
så många som 10 000 deltagare, säger Per
Wolgast som är en av cirka 700 funktionärer
som behövs för att dra runt årets 25manna.
Han kom i kontakt med orienteringen via
sina barn för fyra fem år sedan.
t e x t & f oto m i k a el j eppe
Fotnot: Det finns mer information på
25manna.se.
VÅRT HUDDINGE 4 2016
21
huddinge bygger
VISTAS SKOGD
HÖJ
RoSENHILL
Huddinge kommuns plansektion håller på att ta fram samrådshandlingar för Vista skogshöjd och för Rosenhill.
Öppet hus i vinter
om Vista skogshöjd
Det kan bli aktuellt med cirka
500 nya bostäder i den sista
etappen av Vistaberg – Vista
skogshöjd.
Det är fler än vad som
tidigare har planerats.
Huddinge kommuns plansektion håller
som bäst på att ta fram ett förslag som ska
ut på samråd senare i år.
Förslaget kommer också att innehålla en
ny förskola.
– Dessutom planerar vi för en park och
ett torg med service i korsningen Vistavägen-Talldalsvägen och gångstråk genom
området så att vi får en naturlig koppling
till Källbrinksskogen, säger Michaela Woltter, planarkitekt.
– De boende i närområdet kommer att
bjudas in till ett öppet hus där vi berättar
mer om förslaget samtidigt som de ges möj-
lighet att lämna synpunkter. Vi är exempelvis mycket nyfikna på hur de boende tycker
att den nya parken ska utformas.
Det är aktuellt med både parhus, villor,
kedjehus och flerfamiljshus – hyresrätter
och bostadsrätter. Michaela Woltter berättar också att flera exploatörer redan är
involverade i planprocessen.
Enligt den preliminära tidsplanen kan
det bli aktuellt med inflyttning 2020–2022.
m i k a el j eppe
Här byggs den nya gång- och cykelbron vid Heron city.
22
VÅRT HUDDINGE 4 2016
huddinge bygger
Nya bostäder och
bussar i Rosenhill
Planarbetet för Rosenhill
pågår för fullt och omfattar
bland annat mellan 200 och
300 bostäder, en förskola och
två park- och lekplatser.
Huddinge kommuns plansektion håller som bäst på att ta fram ett förslag för
områdets utveckling som ska ut på samråd.
Det rör sig om blandad bebyggelse i form
av radhus, parhus, villor och flerfamiljshus.
En central del i arbetet är att binda ihop
Rosenhillsvägen med Kolonivägen för att
få fram en bussförbindelse till Huddinge
centrum. Det kan tidigast bli aktuellt med
inflyttning 2020, men först ska planen ut
på samråd. Det väntas ske före årsskiftet.
Skapaskolan
vill bygga nytt
skapaskolan, som i dag finns i
Glömsta, planerar att flytta verksamheten till en helt nybyggd skolbyggnad i
Rosenhill i augusti 2017.
Skapaskolan är en fristående grundskola med inriktning på IT och hälsa.
Skolan har i dag cirka 30 anställda och
225 elever från förskoleklass till årskurs
6. Genom att bygga nytt skulle skolan få
plats med 480 elever, från förskoleklass
till årskurs 9.
Enligt planerna rör det sig om en tre
våningar hög skolbyggnad med verkstad,
matsal och gymnastiksal på bottenvåningen och lektionssalar och gemensamma utrymmen på våning ett och två.
Planen är antagen men överklagad.
Här i Rosenhill vill Skaparskolan bygga
nytt.
Lägenheter för
unga i Trångsund
det planeras 165 nya bostäder
intill Trångsunds pendeltågsstation
varav cirka 90 lägenheter i fem–sexvåningshus och ett nio våningar högt
punkthus med cirka 75 ungdomslägenheter. Bostäderna, som kommer
att vara hyresrätter, ska byggas av
Huge Fastigheter AB.
På huddinge.se/bonden-hammartorp finns en 3D-modell över
området.
Bo permanent i
natursköna Vidja
I OKTOBER är första etappen klar
i Vidjas fritidshusområde. Området
har fått ett gemensamt vatten- och
avloppssystem som förbättrar vattenkvaliteten i Orlången och en ny- och
ombyggnad av befintligt vägnät. Nu
blir det möjligt att bo permanent
med större byggrätter och möjlighet
till avstyckningar. Kommunen äger
ingen tomtmark men fastighetsägare
kan välja att stycka av och sälja sina
tomter. I så fall kan det bildas cirka
40 nya tomter. Detaljplanen för etapp
två är överklagad. Efter det att den
har vunnit laga kraft räknar kommunen med att det tar cirka 4–5 år
att bygga ut gator och vatten- och
avloppssystemet. Först därefter
kommer kommunen att fakturera
området för gatukostnaderna. Vill du
nyttja din byggrätt? Se huddinge.se/
vidja_etapp_1
Ny länk mellan Skärholmen och Kungens kurva
Bygget av Förbifart Stockholm
är i full gång.
Det innebär för Kungens
kurvas del en hel del stök,
bland annat i form av trafikomläggningar och buller.
Med anledning av bygget kommer gångoch cykelvägen under E4/E20, i höjd med
Ikea, att stängas av. Det sker dock inte förrän den nya gång- och cykelbron över E4/
VÅRT HUDDINGE 4 2016
E20, i höjd med Heron city, kan användas.
Enligt Trafikverket kan bron, som förbinder
Kungens kurva med Skärholmen, öppnas i
månadsskiftet oktober-november även om
den inte kommer att vara helt klar då.
– Det blir jobbigt och stökigt under de
fem år bygget av förbifarten pågår, men
det blir bra på sikt och vi jobbar hela tiden
på att försöka hitta lösningar som kan
underlätta under byggtiden, säger Marika
Norrberg, trafikplanerare hos Huddinge
kommun.
När arbetet med Förbifart Stockholm är
klart i Kungens kurva kommer det således
att vara möjligt för gående och cyklister
att välja mellan att ta bron eller tunneln
mellan områdena. innan tunneln öppnas igen kommer den
dock bland annat att breddas och ljusas
upp för att bli tryggare att gå och cykla i.
Det finns mer information på trafikverket.se/forbifartstockholm.
t e x t & f oto m i k a el j eppe
23
fiskeläger
Lotta Lande är en van fiskare.
Visst nappar det
i Orlången
Sommarlov och fiske – en fantastisk kombination.
Det menar i varje fall Victor Sandberg, projektledare hos
Sportfiskarna, som under sommaren höll i tre fiskeläger vid
Orlången intill Sundby gård. Och visst nappade det.
– Jag har fått fler fiskar än jag kan räkna, säger Lotta Lande,
som hivade upp den ena fisken efter den andra.
Gädda, abborre, sutare, mört,
sportfiskarna stod för
braxen och björkna. Det
allt: utrustning, mat och
var bara några av alla arter
ledare. De hade även tre
som fastnade på kroroddbåtar så att deltakarna under lägerveckgarna, totalt 75 barn melorna. Sportfiskarna lärde
lan nio och 13 år, kunde
ut både bottenmete, som
prova på att fiska ute på
funkar bra på rovfiskar
vattnet.
som gädda, gös och abborre,
– De får bland annat lära
och feedermete där fiskarna
sig att kasta fluga och fiska
lockas in mot kroken med
med vanligt haspelspö, säger
hjälp av mäsk bestående av Inte helt enkelt att få fast Victor Sandberg, som har fismasken på kroken.
bland annat ströbröd.
kat sedan han var tre år gam– Jag har fiskat förut, men
mal och nu är projektledare
aldrig tidigare fått napp, säger David Bern
för sommarlägren.
och berättar att han nu fått både braxen,
– De som är här får lära sig praktiska
björkna och småmörtar.
saker och får samtidigt med sig kunskap
24
Wilmer Lindström visar Patrik Landes fina fångst –
bästa spöfiskare, Oskar Lindström, Lotta Lande, och
om vad man har för rättigheter och skyldigheter i naturen.
Han menar också att fiske, eftersom deltagarna kommer från alla delar av kommunen, är nyckeln till både integration och till
de djupa samtalen.
– Sedan är det viktigt att barnen får
komma ut.
Alla fiskar som fångades i Orlången
släpptes försiktigt tillbaka i sjön. Det var
bara på avslutningsfisket i Gömmaren som
barnen fick behålla fångsten – regnbåge.
Arrangörer var Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsförbund Sportfiskarna, i samarbete med Huddinge kommun och Långsjö
Gömmarens Fiskevårdsförening.
t e x t & f oto m i k a el j eppe
VÅRT HUDDINGE 4 2016
fiskeläger
en braxen. I bakgrunden syns även Anssi Lehtevä, som är tävlingskonsulent på Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och en av världens
h lägeransvarige Victor Sandberg.
David Bern med en av alla fiskar som fångats. ”Jättekul att vara
på fiskeläger”, säger han.
VÅRT HUDDINGE 4 2016
Oskar Lindström fyller feedern med mäsk bestående av bland
annat ströbröd.
25
fotboll för nyanlända
De har flytt till Huddinge och närliggande kommuner från bland
annat Afghanistan, Eritrea och Syrien. Tre gånger i veckan träffas
de och spelar fotboll under två timmar.
Kirsten Waaler, Stuvsta IF, var en av de
duktiga ledarna som gjorde ”One team
for all” till en succé. Stora bilden: Robert
Waaler, Stuvsta IF, delar in killarna i lag. I
bakgrunden skymtar Najib Sahel, i jeans
och jeansskjorta, som var språkstöd och
hjälpte till med det praktiska.
ETT lag för all
– Det är alltid mycket skratt, säger Kirsten
Waaler, ledare hos Stuvsta IF som tillsammans med Sörskogens IF och Huddinge
IF står bakom sommarens fotbollsträning
för nyanlända tjejer och killar mellan 13
och 19 år.
Satsningen går under namnet ”One
team for all”.
Redan 45 minuter före träningen
droppar de första spelarna in på Sörskogens idrottsplats för att värma upp, finta,
26
skjuta och trixa. De flesta har spelat fotboll tidigare, även i klubblag, men några
är nybörjare.
– Det känns som en bra och kul grej att
göra. Det är ett bra sommarjobb som ger
mycket erfarenhet, säger Kirsten Waaler
som tillsammans med pappa Robert leder
träningen på Sörskogens IP.
Najib Sahel och Mohammed Benzhair
översätter det som sägs på en rad olika
språk och hjälper också till med det prak-
tiska. Det är fullt ös från första stund. De
ser ut att ha kul.
– Ja, absolut, säger en kille och dundrar iväg ett skott som reflexräddas av
den som råkar uppehålla sig innanför
målramen.
Det är både träning, med olika övningar, och matchspel.
– Några enstaka tjejer har deltagit men
killdominansen är lite för stor för att de
ska tycka att det är roligt, säger Kirsten
VÅRT HUDDINGE 4 2016
fotboll för nyanlända
la!
Waaler och berättar att det brukar variera
mellan 20 och 45 deltagare.
Föreningarna har även ställt upp med
skor, utrustning och träningskläder.
– Efter ett tag försöker vi få in killarna i
föreningarnas ordinarie lag, säger Kirsten
Waaler.
Träningen är gratis och anordnas två
gånger i veckan i Sörskogen och en gång i
veckan i Stuvsta.
t e x t & f oto m i k a el j eppe
VÅRT HUDDINGE 4 2016
Det var fullt ös under både träning och matchspel.
27
kultur
Föreningen Huddinge kulturhus är i uppbyggnadsfasen men
kan redan visa upp ett digert höstprogram. Staffan Hellstrand,
brädspelskonvent, oktoberfest, förortsopera, jazzcafé och
estradpoesi är bara ett urval av allt som planeras. Det är
något på gång i stort sett varje lördag framöver.
Nystartad
kulturförening
vill samverka
med fler
E
lsa Holmberg, som till vardags arbetar på Folkes och
är en av 20-talet personer
i den nya föreningen, berättar att
Kulturhuset också vill visa mer film.
– Vi vill fungera som paraply för
all den initiativkraft och energi
som finns i Huddinges musik- och
kulturliv. Vår förening ska inte
arrangera utan vi ska i första hand
stötta andra med lokaler, ljud och
ljus och annat som behövs. Men
i början går vi också in som arrangör för att få igång verksamheten, säger hon.
Föreningen Huddinge kulturhus
håller till i Folkes på Sjödalstorget
och vill samverka med alla Huddinges musik- och kulturföreningar som vänder sig till allmänheten.
28
En annan viktig samarbetspartner
är Huddinge kommun.
– Det vi gör ska vara brett och ha
full insyn, säger Anders Karlsmark,
musiker och en av initiativtagarna
till föreningen.
Målgruppen för föreningens
verksamhet är bred.
– Men vi kommer särskilt att
försöka få hit en yngre publik och
tänker därför söka samarbete med
både Kulturskolan och Huset, säger
Elsa Holmberg.
tanken är att de formella beslu-
ten i föreningen ska fattas av en
styrelse på fem personer och att
alla andra ideella krafter i stället
ska jobba i olika arbetsgrupper.
– Med teknik, marknadsföring,
Elsa Holmberg
och Anders
Karlsmark är
två av initiativtagarna till
Föreningen
Huddinge
kulturhus. Här
sitter de vid
föreningens
nyinköpta flygel
och med höstens
programaffisch
i händerna.
program och annat. På så vis blir
det vi företar oss inte övermäktigt,
utan bara kul, säger Anders Karlsmark och tillägger att ”kulturhuset” söker fler föreningar som vill
vara med.
Någon gång i oktober välkomnas därför Huddinges musik- och
kulturföreningar till en träff
i Folkes där bland andra Elsa
Holmberg och Anders Karlsmark
kommer att berätta mer om både
förening och planer.
t e x t & f oto m i k a el j eppe
Fotnot: Föreningen Huddinge
kulturhus kan nås via e-post:
[email protected]
com. När hemsidan är klar kommer det att finnas mer information där.
VÅRT HUDDINGE 4 2016
kultur
VÅRT HUDDINGE 4 2016
29
PÅ GÅNG
utställningar
Fler utställningar hittar du på
huddingekonstnarsklubb.se,
belliskonst.se, lyktan.net och
litografiskamuseet.se.
Utställning med Solweig
Gunnarsson, Magasinet
1–2/10 kl. 12–14, Juringe
Gård. Caféet är öppet. Fri
entré. Arrangör: Segeltorps
kulturförening.
Leif Tjerned – spraymålade
målningar och skulpturer
med influenser från popkonsten, Galleri Lyktan 8–26/10,
Skogås centrum. Vernissage
8/10 kl. 12–16. Mer info:
lyktan.net.
En färgstark konstutställning med Litografiska
Museets stipendiater Amalia
Årfelt och Eva Kerek. Onsdagar kl. 11–15 och söndagar
kl. 11–16 till och med 16/10
på Litografiska Museet,
Sundby Gård. Mer info: litografiskamuseet.se
HKK NU! 2016 – grupputställning med HKK:s medlemmar, Fullersta Gårds södra
flygel, Fullersta Gårdsväg 18.
Pågår till 16/10. Arrangörer:
Flygeln & Galleri HKK.
Målningar-Musik-Videoinstallation på Galleri Lyktan,
Skogås centrum, 20/10 kl.
18.30. Gösta Engström visar
och berättar om sin musikinspirerade konst. Mer info:
lyktan.net.
22/10
Akvareller.
Utställning med Gugge
Norinder 22–23/10 kl. 12–
16, Magasinet, Juringe Gård.
Huddingekonstnären Gugge
Norinder visar akvareller
med motiv från bland annat
Segeltorp. Fri entré. Arrangör:
Segeltorps kulturförening.
30
Här tipsar vi om lokala arrangemang som olika arrangörer
i Huddinge anordnar. I Kulturkalendern som följer med tidningen
finns aktiviteter som arrangeras av Huddinge kommun.
Lyktans konstmässa 29/10–
16/11, Galleri Lyktan, Skogås
centrum. En årligen återkommande konstmässa med
medlemmar i Lyktan. Både
amatörer och etablerade.
Vernissage 29/10 kl. 12–16.
Mer info: lyktan.net.
In Memoriam Peter Olsson –
minnesutställning med
målningar och teckningar
22/10–13/11, Fullersta Gårds
södra flygel, Fullersta Gårdsväg 18. Arrangörer: Flygeln &
Galleri HKK.
Mats Wilhelmsson – målningar och grafik 19/11–
11/12, Fullersta Gårds södra
flygel, Fullersta Gårdsväg 18.
Arrangörer: Flygeln & Galleri
HKK.
Nina Johansson, ny medlem
i HKK, ställer ut målningar
i Galleri HKK 19/11–11/12,
Fullersta Gårds södra flygel,
Fullersta Gårdsväg 18. Arrangörer: Flygeln & Galleri
HKK.
Måleri, akvareller och
keramik med Ella Antonius
& Katrina Thollander 19/11–
7/12, Galleri Lyktan, Skogås
centrum. Vernissage 19/11
kl. 12–16. Mer info: www.
lyktan.net.
SEPTEMBER
Tisdag 27/9
Dokumentärfilmning, Magasinet kl. 19,
Juringe Gård.
Tom Alandh är
Sveriges i särklass mesta dokumentärfilmare med nästan
100 produktioner på meritlistan. Han har prisbelönats vid
ett otal tillfällen. Specialist på
att porträttera superkändisar
och helt okända människor.
Nu kommer han till Magasinet och berättar om sitt liv
i filmens värld. Biljetter 50
kr för medlemmar, 75 kr för
övriga. Anmälan via e-post
[email protected] eller 08-646 48 56. Arrangör:
Segeltorps kulturförening.
OKTOBER
Onsdag 5/10
Poetry Slam med Lyktans
poesigrupp 5/10, 19/10,
2/11, 16/11, kl. 18.30, Galleri Lyktan, Skogås centrum.
Poetry Slam-träffar anordnas
under hösten, med sikte på
att bli uttagen till SM 2017.
Välkommen att delta eller
lyssna och rösta. Mer info:
lyktan.net.
Torsdag 6/10
Vart går Ryssland under Putin? Magasinet kl.
19, Juringe Gård.
Stig Fredrikson,
en av Sveriges
ledande utrikespolitiska journalister, berättar om vad som hänt
och händer i Ryssland just nu
och om Putin. Biljetter 50 kr
för medlemmar, 75 kr för övriga. Anmälan via [email protected] eller 08-646
48 56. Arrangör: Segeltorps
kulturförening.
Söndag 9/10
Lär dig tre nya
svampar. Följ
med på svamputflykt i Ågestaområdet
med Huddinge Naturskyddsförenings svampguide Kjell Jogrenius som
tar dig med på en spännande tur. Samling kl. 10
vid parkeringsplatsen till
Ågestagårdens friluftsområde Ta med svampkorg
samt fika för en paus i
det natursköna området.
Gratis. Pågår till kl. 13.
9/10
Zigga Zing.
Söndag 9/10
Familjeteater Zigga
Zing, Magasinet kl. 11,
Juringe Gård. Var med
och sväng loss när Ensemble
Yria bubblar, trollar, kvackar
som ankor och flaxflyger
ända till Draken Pyrs grotta!
Upplevelser för många sinnen
varvas med rytm och rörelse.
För 2–5 år. Fri entré men
boka om du vill vara säker
på att få plats via [email protected] eller 08-646
48 56. Arrangör: Segeltorps
kulturförening.
Tisdag 11/10
Magdalena
Ribbing,
Magasinet
kl. 19, Juringe
Gård. Magdalena Ribbing är
en ikon inom svensk journalistik. 76 år gammal gör hon
ny karriär som författare och
ger råd i alla medier om hur
man hanterar umgängesproblem. Biljetter 100 kr för
medlemmar, 150 kr för övriga. Anmälan via [email protected] eller 08-646
48 56. Arrangör: Segeltorps
kulturförening.
Från Hammarforsens brus
till Mississippiflodens delta,
Folkes, Stora salen kl. 13,
Sjödalstorget 1. Christer
Åberg och hans band tar oss
med på en gungande musikresa. Kaffebiljett 40 kr.
Arrangör: Huddinge Hembygdsförening. Mer info:
hhbf.se.
VÅRT HUDDINGE 4 2016
För mer utförlig information om programmen och för ännu fler aktiviter se
huddinge.se/event och Kulturkalendern. Evenemangstips skickas till Huddinge
servicecenter, 141 85 Huddinge eller anmäls direkt på huddinge.se/event.
Tisdag 11/10
Söndag 30/10
Onsdag 9/11
Föreläsning: Klimatförändringar – vad, varför och
hur? ABF Huddinge, Konstnärscaféet kl. 18.30–20. Vad
måste till för att ställa om
samhället i en mer hållbar
riktning? Fokus på det som
har stor klimatpåverkan,
exempelvis konsumtion,
transporter och energiförbrukning. Tips på hur du
kan bidra till att minska dina
egna klimatavtryck. Fri entré
Bokbord, Galleri Lyktan kl.
12–15., Skogås centrum.
Välkomna att träffa medlemmar i Lyktan som presenterar
sina publicerade böcker. Mer
info: lyktan.net.
Legenden Ingvar
Kamprad, Magasinet kl. 19,
Juringe Gård. Jesper Börjesson från
Nyhetsmorgon på lördagar i TV4 är från Älmhult
och personligen bekant med
legenden Ingvar Kamprad,
IKEA:s grundare. Jesper
som gjort en uppmärksammad dokumentär om
Kamprad berättar historier
om Kamprad som ni aldrig
har hört och visar videoklipp
ni aldrig har sett. Biljetter
75 kr för medlemmar, 100
kr för övriga. Anmälan via
[email protected] eller 08-646 48 56. Arrangör:
Segeltorps kulturförening.
10–14/10
Demokratidagarna
– se sidorna 6–7.
Lördag 15/10
Oktoberfest med
Zirkus Lokomotiv, Folkes
bistro kl. 16–20, Huddinge
Kulturhus, Sjödalstorget 1.
Zirkus Lokomotiv håller i
år i Oktoberfesten tillsammans med musiker från Ögla
Kulturförening. Zirkus LokoMotiv är en konst & performancegrupp som bildades i
Berlin 1993. Arrangör: Ögla
Kulturförening.
Söndag 16/10
Magiska tokigheter med
Robert Ace, Magasinet kl.
14, Juringe Gård. Kom och
se trolleri för hela familjen.
Biljetter: Vuxna 50 kr för
medlemmar, 75 kr för
övrig. Barn: 20 kr
för medlemmar,
30 kr för övriga.
Anmälan [email protected]
segeltorpkultur.se
eller 08-646 48 56.
Arrangör: Segeltorps
kulturförening.
16/10
NOVEMBER
Söndag 16/10
Lördag 5/11
Höstbyken på Hagalunds
Tvätterimuseum, kl. 12–14,
Masmovägen 20-22 i Vårby.
Visning av Tvätterimuseet kl. 12.15. Entré 20
kr. Servering. Mer info:
tvatterimuseet.se.
Fyra och en Flygel, Folkes
Bistro kl. 16, Sjödalstorget
1. Två fantastiska pianister
och två sångare som tillsammans behärskar de flesta
genrer. Carl Axel och Monica
Dominique, två osedvanligt
genreöverskridande musiker.
Johan Rudebeck, musikalexpert, sjunger fransk repertoar
och gör musikprogram med
Hasse & Tage-sånger. Maya
de Vesque, sjunger Piaf-tangos, svenska sånger, klassiskt
och opera. Arrangör: Ögla
Kulturförening.
Torsdag 20/10
Dollywood, Magasinet kl.
19, Juringe Gård. En nyskriven föreställning av och med
Anna Bromee och Anna-Lena
Hemström, som berättar om
Dolly Partons musik och fascinerande livsresa. Biljetter
150 kr för medlemmar, 200
kr för övriga. Anmälan via
[email protected] eller 08-646 48 56. Arrangör:
Segeltorps kulturförening.
Torsdag 27/10
Sopptorsdag, Magasinet
kl. 19, Juringe Gård. Viskväll
med gitarristen, sångaren
och Segeltorpsbon Kenny
Håkansson och hans
musikaliska gäster.
Biljetter inklusive
soppa och dryck:
100 kr för medlemmar, 150 kr för
övriga. Anmälan via
[email protected] eller 08-646 48
56. Arrangör: Segeltorps kulturförening.
16/10
VÅRT HUDDINGE 4 2016
Höstbyken.
Magiska tokigheter.
Söndag 6/11
Gustav Adolf-byken, Hagalunds Tvätterimuseum kl.
12–14, Masmovägen 20-22
i Vårby. Visning av Tvätterimuseet kl. 12.15. Entré 20 kr.
Servering. Mer info: tvatterimuseet.se.
8/11
Ur arkivet.
Tisdag 8/11
Fler glimtar ur Hembygdsföreningens arkiv, Folkes,
Stora salen, kl. 18–20,
Sjödalstorget 1. Huddinge
Hembygdsförening visar fler
gamla foton och klipp ur sin
rika samling. Kaffebiljett 40
kr. Mer info: hhbf.se.
16/11
Mattrender.
Onsdag 16/11
Matkulturens trender,
Magasinet kl. 19, Juringe
Gård. Under rubriken ”Från
knäckebröd och svagdricka
till ciabatta och vitaminvatten” berättar måltidsforskaren Richard Tellström som
medverkar i nya säsongen
av TV-serien Historieätarna
om matkulturen i Sverige
under 1900-talet. Biljetter
75 kr för medlemmar, 100
kr för övriga. Anmälan via
[email protected] eller 08-646 48 56. Arrangör:
Segeltorps kulturförening.
Lördag 19/11
Höstmarknad, Folkes stora
och lilla sal kl. 10–15,
Sjödalstorget 1. Höstmarknad hålls traditionsenligt i
Stora och Lilla Salen, Folkets
Hus med mängder av fint
hantverk och hemlagade delikatesser att köpa. Arrangör:
Huddinge Hembygdsförening. Mer info: www.hhbf.se.
31
PÅ GÅNG
SVERIGE
Om inget annat anges gäller fri entré. Biljetter
kan oftast
PORTO BETALT
bokas på huddinge.se/boka eller via Huddinge
PORT servicecenter,
PAYÉ
tfn 08-535 300 00, kommunhuset, Kommunalvägen 28.
KONSUMENT
Missnöjd med din
All inclusiveresa?
TÄVLING!
Ä
t och drick så mycket du vill! Perfekt
för familjer med hungriga barn! För den
lekfulla familjen! Det är formuleringar som resebolagen tar till för att sälja All Inclusiveresor,
en av många former av paketresor. Andra typer
av paketresor är spa-weekends, fotbollsresor
och teaterresor. Det tycks finnas paketresor för
alla intressen. En paketresa är kort och gott en
transport med övernattning, ofta kombinerad
med en annan tjänst, allt till ett gemensamt
pris.
De klagomål jag får handlar mest om otjänlig
mat, ful utsikt, för få sängar i hotellrum och till
och med förekomsten av gatuhundar på hotellet. Ibland har det inte varit så familjevänligt
som det stod i annonsen. Enligt paketreselagen
skall annonseringen vara begriplig och tydlig
med vad som ingår. När man väl är på plats
och kvaliteten på hotell och mat inte lever upp
till annons eller avtal så bör man förstås klaga
omedelbart på plats. Om något arrangemang
ställs in så ska arrangören ordna ett likvärdigt
arrangemang. Men vad är ett ” likvärdigt arrangemang” om en fotbollsmatch mellan Barcelona och Real Madrid inte blir av? Arrangören
måste klara av att rätta till de klagomål som
kunden gjort, annars får man begära prisavdrag,
skadestånd eller i vissa fall alla pengar
tillbaka.
J
ag vill gärna tipsa den som
bestämt sig för att göra en
paketresa att spara annonsen,
genom att till exempel skriva
ut webbsidan där resans
innehåll beskrivs. Den
kan vara avgörande
vid en tvist. n
Antonio Alvarez
Samhällsvägledare
Tel: 08-535 300 00
[email protected]
32
Inskickade bidrag av Therese Kramer, Maria Sandstrom, Erika Edman,
Ellionor Isaksson och Murat Erdal.
FOTA PÅ TILL 14 OKTOBER!
Tack för alla fina bilder som ni skickat in under
sommaren! Det märks att vi i Huddinge gillar vår
vackra natur. Solnedgångar och spegelblanka sjöar
dominerar starkt bland de inskickade bidragen.
Än är det inte försent att vara med i tävlingen.
Eftersom det ska göras en
fotokalender av bilderna får ni
gärna skicka bilder som visar
andra årstider än sommaren. Det
kan även vara från favoritställen
inomhus – varför inte föreningslokalen, biblioteket eller gymmet
där många av oss spenderar en
stor del av fritiden.
Tävlingen pågår till den 14
oktober.
Tävlingsregler
Alla får delta i tävlingen. Fotot
ska vara taget någon gång under
2015 eller 2016, men får inte
vara taget hemma hos någon
utan på ett ställe alla kan besöka.
Bilden ska vara högupplöst, minst
1 MB stor. Ladda ner fotot på
huddinge.se/fototavling.
Genom att delta i tävlingen godkänner du att bilden publiceras
i den tryckta kalendern, på huddinge.se, Facebook, Instagram
och andra kanaler som kommunen har.
DET äR MYCKET PÅ GÅNG I HUDDINGE • Se SIDORNA 30 31
VÅRT HUDDINGE 3 2013