VARUDEKLARATION BEGAGNAD BÅT

Försäljare
VARUDEKLARATION BEGAGNAD BÅT
Båtfabrikat
Modell
Material
Skrovnr
Tillverkningsår
Ev. kvarvarande garanti t o m
CE-Godkänd *)
Nimbus
Pos. 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Skrov
Bordläggning
Botten
Akterspegel
Köl
Roder
Skrovgenomföring/ar
1 2 3 F K EA
Pos. 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Däck/överbyggnad
Däcksytor
Överbyggnad
Rutor, lister
Genomföringar
Pollare, knapar
Mantåg, räcken
Kapell
1 2 3 F K EA
Pos. 3
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
Motor
Motorinstallation
Varvtal/tomgång
Varvtal/toppvarv
Fart, max/marsch
Gångtid
Växelfunktion
Motorrumsfläkt/ar
Instrumentering
Propeller
Drev/växelhus
Styrning
Powerlift/-trim/tilt
1 2 3 F K EA
Pos. 4
4.1
4.2
4.3
4.4
Rigg
Stående rigg
Löpande rigg
Segel
Vinschar, avlastare
1 2 3 F K EA
250
Plast
NIMA0310C011
2011
RPM
RPM
35 / 24 KN
170
TIM
700
3.000
Deklarationen upprättad av:
Datum:
niclas
Motorfabrikat
Modell
Drivmedel
Motornr motor 1
Ev. motornr motor 2
Ev. kvarvarande garanti t o m
CE-godkänd*)
Elektrisk utrustning
Batteriinstallation
Säkringscentral
Lanternor
Kylskåp
Värmare
Generator, laddning
Trimplan
Volvo Penta
D4-300A-E
Diesel
A-168107
1 2 3 F K EA
Pos. 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
Länspump/ar
Färskvattenpump/ar
Plotter
Ekolod
Radio/CD
VHF
Bogpropeller för/akter
Radar
Landströmsanläggning
Vindrutetorkare
Pos. 6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Inredning
1 2 3 F K EA
Durk
Basinredning/snickerier
Dynor, stolar
Klädsel
Övrig inredning
Pos. 7
7.1
7.2
7.3
7.4.
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
1 2 3 F K EA
Övrig utrustning
Gasolinstallation
Värmare
Varmvattenberedare
Spis
Brandsläckare
Toalettinstallation
Dusch, inne
Dusch, ute
Service-/Instrukt.böcker
Elverk
Ankarspel, för/akter
*) CE-Godkänd gäller endast båtar och motorer som omfattas av Fritidsbåtsdirektivet: 2003/44/EG. Se Transportstyrelsens webbsida.
Se nästa sida för förklaring av bedömningar (1,2,3,F,K, EA).
För att låsa pdf-filen, fyll i digital signatur vid röda pilen.
(OBS. Inga ändringar kan göras efter låsning.)
S.1(2)
Allmänt
Båten säljs med reklamationsrätt enligt Konsumenttköplagen.
Uppgifterna i varudeklarationen avser båtens skick vid säljtillfället. De bygger på kontroll av båtens kondition och på eventuell
provkörning. Detta innebär att säljaren har gjort en fackmannamässig bedömning av båtens olika komponenter.
När det gäller fel som du inte kände till vid köpet har du rätt att reklamera upp till tre år efter köpet enligt Konsumentköplagens regler
om reklamation. Du skall dock normalt lämna säljaren meddelande om felet inom två månader från det du upptäckt det. Du ska alltid
vända dig till säljaren vid reklamationer. Fel som avhjälps av någon annan kan ej reklameras till säljaren efteråt. Varudeklarationen kan
vara till stor nytta vid reklamationer, spara den därför.
Båtens kondition
Förklaring av bedömningar:
1: Fungerar, normalskick med hänsyn till båtens ålder eller motorns timtid.
2: Fungerar, viss försämring jämfört med normalskick, dock ej av allvarligare art (ex. slitageskador).
3: Osäker funktion, försämring jämfört med normalskick som det finns anledning att vara uppmärksam på.
F: Felaktig, saknas eller kräver reparation.
K: Säljarens kommentar, se kommentarsfält nedan.
EA: Ej aktuellt för denna båt, utrustningen finns ej.
Reparationsobjekt
En båt som har fel eller brister vad gäller t.ex sjösäkerhet kan säljas som reparations- eller renoveringsobjekt eller som skrotbåt. Om
båten har brister vad avser sjösäkerhet får den inte köras utan skall transporteras från platsen.
Beräknad reparationskostnad (gäller ej reparationsobjekt)
När bedömningen ”F” har gjorts kan en ungefärlig reparationskostnad anges av säljaren/förmedlaren om Du begär det. Den kan t.ex.
anges i kommentarsfältet nedan.
Under kommentarsfältet kan säljaren göra skisser alt lägga foton av varan för att markera ev. skador. Bokstav enl kodningen nedan,
och pilen visar position. P = Djupare toppskiktsskada,
R = Ytskada, repa,
G = Glasskada, S = Saknas.
Kommentarer (ange även position)
2.1 Trasig trappa på styrbord sida. Lagas
3.9 Fart genom vatten funkar ej
3.10 ej synad, lyft
3.11 ej synad, lyft. Funktion Ok!
5.15 behöver göras ren, beväxtning
6.3 små hål, slitage.
7.5 finns, ej testad