Varudeklaration Begagnad båt/motor

Varudeklaration
Begagnad båt/motor
Båt
Fabrikat/Typ
Jeanneau SO 32 I
Årsmodell
2006
Skrovnummer
FR-IRIooG87L506
Årsmodell
2006
Hk
Motor
Fabrikat/Motornummer
Yanmar 3YM20
E02438
Drevtyp/Drevnummer
Allmän kondition
Allmän kondition båt/motor:
1-3
Typ av kylning Drivmedel Diesel/Bensin/Vattenjet
Sötvatten
Diesel
19
CE-märkning
Ja
Båt
1
Motor
1
Pos. 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Pos. 4
4.1
4.2
4.3
Skrov
Bordläggning över vattenlinjen
Bordläggning under vattenlinjen
Akterspegel
Köl/skädda
Roder 1/roder 2
Bottenstock/spant
Skrovgenomföringar
Slangar och slangklämmor
Inredning
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elsystem
Batteri/er
Laddning
Batteriavskiljare/brytare
1
1
1
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Pos. 6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
Säkringscentral
Elkabeldragning
Instrument
Extern laddare
Landström 220 /jordfelsbrytare
1
1
1
1
1
Övrig utrustning
Vindrutetorkare
Kyl, Frys
Varmvattenberedare
Tryckvattensysten
Färskvattentank
Spis/microvågsugn
Ankarspel
Bogpropeller
Brandsläckningsutrustning
Gasolinstallation
0
1
1
1
1
1
1
0
1
3
Datum för utförd besiktning
2015-07-23
Bedömningsgrunder
1 = Normalt skick
2 = Osäker funktion / viss försämring jämfört med normalt
3 = Felaktig / kräver reparation
Pos. 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Pos. 5
5.1
5.2
5.3
5.4
Däck/överbyggnad
Fördäck/akterdäck
Skarndäck
Överbyggnad
Avbärarlist
Genomföringar
Glasning/fönster
Pollare
Räcken
Pulpit/mantåg
Rigg
Mastfot
Röstjärn
Mast/master
Bom/bommar
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Pos. 6
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
Stående rigg/Löpande rigg
Segel
Segelkapell
Vinschar/skot alla typer
Skotskenor
1
0
1
1
1
Övrig utrustning
Säkerhetsstege/ badstege
Signalhorn
Kompass
Elektronik
Värmare
Radio/VHF/CD/Stereo/TV
Toalett/septictank
Dusch ute/inne
Dävert
Badbrygga
1
0
1
2
1
1
1
1
0
0
Anmärkningar och övriga upplysningar till positionsnumren
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pos. 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
Pos. 6
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
Motor
Motorinstallation/er
Motor/mitt el. styrbord
Motor babord
Varvtal
Temperatur/vatten/olja
Oljetryck
Fart/max/ekonomi
Backslag/Inu mitt/styrbord
Backslag/Inudrev babord
Motorfläkt/fläktar
Styrsystem
Start/stopp/reglage
Avgasrör/ljuddämpare
Kyl-/sjövatten-/slutet
system
Slangar/bränsle/annat
Bränsletank
Tankmätare
Filter/bränlse/vatten/luft
Propeller/axlar/axeltätning
Avtätning Inudrev
Övrig utrustning
Länspump/ar
Belysning
Lanternor
Dynor/textilier
Fendrar/förtöjningsvirke
Ankare/ankarlinor
Andra maskiner ombord
Livflotte
Kapell
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
6.10
Slangar och regulator bytes pga. ålder.
6.14
Autopiloten håller inte kursen och den slirar vid manöver.
Besiktningsman: Conny Zetterberg, 0709-261509, www.zetterbergmarin.se