Saknar du Reduceringsrör/Insatsrör? Vi hjälper dig!

VO 9/16
SKÄRANDE BEARBETNING
Saknar du Reduceringsrör/Insatsrör?
Reduceringsrör ger dig en stabil bearbetning genom att
Vi hjälper dig!
minska glappet mellan spindelrör och material. Detta
medför mindre kast på producerad detalj men även en
minimal förslitning på svarvspindeln och dess lagringar.
Dessutom är det ett måste vid användning av kortstångsmagasinare.
• Är företaget redo när vinden vänder?
• Är maskiner och kunskapsnivåerna optimala?
• Titta in på vår hemsida, eller kontakta oss direkt.
Tel: 08-590 770 70, 070-396 11 59
Kontakta oss, så skickar vi information:
[email protected]
www.oegrenscncteknik.se
Stålslid - ett
produktionssäkert
alternativ.
Alla SMCs ventiler finns med mjuktätningar
eller som Stålslid. Stålsliden ger lång livslängd och är produktionssäker. Stålsliden
saknar mjuka tätningar och glider istället på
ett luftlager.
Det gör att den växlar läge helt utan friktion och ger därför
längre livslängd. 200 miljoner cykler garanteras av SMC.
Ventilen överlever därmed oftast maskinens livslängd
Stålsliden används med fördel i säkerhetskretsar då den är
mindre känslig för luftens kvalitét och klarar vibrationer.
Vet du någon som borde läsa Verko?
Tipsa oss gärna - klicka här!
GöteborG
4 – 6 oktober
Klicka och läs
resten av
tidningen!
www.verko.se
25