Högstadiet - Gymnasiet / Secondary / ESO

HÖGSTADIET & GYMNASIET / SECONDARY / SECUNDARIA &
BACHILLERATO
[email protected]
Askås, Jessica
MAMMALEDIG
 Klasslärare Åk 7-9
 Engelska
 Svenska
 Samhällskunskap
 Religion
 Entreprenörskap
MATERNITY LEAVE
 Class teacher Åk 7-9
 English
 Swedish
 Social sciences
 Religious studies
 Entrepreneurship
BAJA MATERNIDAD
 Tutora Åk 7-9
 Inglés
 Sueco
 Sociales
 Religión
 Empresariales
[email protected]
Combe, David
 Naturämnen
 Science
 Ciencias
[email protected]
Elizondo, Josu
 Klasslärare Year 7-8
 Matematik
 Tutor Year 7-8
 Maths
 Tutor Year 7-8
 Matemáticas
[email protected]
Folkesson, Sofia
 Slöjd
 Bild
 Art
 Design & Technology
[email protected]
Jakobsson, Mats
 Naturämnen
 Matematik
Järvenklint, Tommy
 Tutor Åk 7-9
 Naturämnen
 Matematik
 Arte
 Dibujo
 Science
 Maths
 Naturämnen
 Matematik
[email protected]
 Class teacher Åk 7-9
 ÅScience
 Maths
 Tutor Åk 7-9
 Ciencias
 Matemáticas
[email protected]
Leiston, Franz
Tyska
German
[email protected]
Lexell, Martin
Engelska
English
 Class teacher Upper sec.
 Social science
 Spanish
Matijevic Petrovic, Tamara
Engelska
English
Music
 Social science
 PE
Inglés
Musik
 Ciencias sociales
 Idrott
[email protected]
Olsson, Eva
 Svenska
 Engelska
[email protected]
[email protected]
Norén, Sara
 Samhällsämnen
 Idrott
 Tutora bachillerato
 Ciencias sociales
 Español
[email protected]
Lööf, Johanna
Musik
Engelska
[email protected]
Lundberg, Frida
 Mentor gymnasiet
 Samhällsämnen
 Spanska
Alemán
 Swedish
 English
 Sueco
 Inglés
[email protected]
Parmatow, Lotte
Spanska
Spanish
Spanska
[email protected]
Pérez, Ana
Spanska
Spanish
Spanska
[email protected]
Persson, Maria





Engelska
Samhälskunskap
Religion
Entreprenörskap
Filosofi





 Swedish
 Spanish
 Psychology
 Sueco
 Español
 Psicología
[email protected]
Salinder, Joakim
 Musik
 Hemkunskap
 Music
 Home economics
Semrén, Emma
MAMMALEDIG
 Mattematik
 Engelska
 Entreprenörskap
 Svenska som andraspråk
 Filosofi
 Música
 Economía doméstia
[email protected]
Selnes, Merete
 Idrott
 Norska
Inglés
Socials
Religión
Empresariales
Filosofía
[email protected]
Pärnerud, Sara - Olivia
 Svenska
 Spanska
 Psykologi





English
Social Sciences
Religious Studies
Entrepreneurship
Philosophy
 PE
 Educación física
 Noruego
 Norwegian
[email protected]
MATERNITY LEAVE
 Math
 English
 Entrepreneurship
 Swedish as second lang.
 Philosophy
BAJA MATERNIDAD
 Matemáticas
 Inglés
 Empresariales
 Sueco como segunda lengua
 Filosofía
[email protected]
Steglich, Louise




Klasslärare or Year 7
Engelska
Historia
Danska




Tutor Year 7
English
History
Danish
 Tutor Year 9
 English
 History
 Tutor Year 9
 Inglés
 Historia
[email protected]
Unglas, Jean-Michel
 Franska
Tutora Year 7
Inglés
Historia
Danés
[email protected]
Stott, Robert
 Klasslärare Year 9
 English
 History




 French
 Francés