28 לספטמבר 2016

‫הלוח המוכר בציבור החרדי מזל‬
‫וברכה ‪03-6162228‬‬
‫עותקים‬
‫‪200,000‬‬
‫הלוח הארצי‬
‫ברחבי הארץ‬
‫כ”ה ‪ -‬כ”ז אלול‬
‫תשע”ו‬
‫‪28-30/09/2016‬‬
‫פרסמו חינם‬
‫בירושלים‬
‫מחולקת ל‪ 2 -‬דירות ‪+‬‬
‫תשואה גבוהה‪ ,‬גישה נוחה‬
‫לבעלי כסא גלגלים‪,‬‬
‫‪052-2604463‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫באזור ק‪ .‬משה‬
‫‪ 3,800,000 )41-44( 0506492777‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫בינוי‪ ,‬גמיש‪ ,‬לא למתווכים‪,‬‬
‫לפרטים‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-5799308‬‬
‫‪053-3104856‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫(‪40-43‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בנועם אלימלך‪ 5 ,‬חד' ■ ברח' חברון ליד רח'‬
‫‪ ‬בסוקולוב מרכז דופלקס‬
‫ירושלים‪ ,‬דירה ענקית עם מחולקת ל‪ 2 -‬דירות‪140 ,‬‬
‫גדולה! ק"א‪ ,‬מעלית‪,‬‬
‫חזית‪ ,‬משופצת‪ ,‬פרטים מרפסות‪ 130 ,‬מ'‪ 3 ,‬כ"א‪ ,‬מ"ר‪ ,65 + 75 ,‬משופצת‪,‬‬
‫ק"ד ללא מעלית‪ ,‬לדירה ‪ 2,200,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫בתיווך אשכנזי‪,‬‬
‫צמוד בטאבו גג של ‪03-5799308 100‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהר‪-‬שלום‪ ,‬ב‪3 -‬‬
‫מפלסים‪ ,‬כ‪ 400 -‬מ"ר‬
‫‪ +‬נוף מהמם ‪ +‬חניה‬
‫פרטית‪ 6,390,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫"חמד נכסים"‬
‫‪053-3357316‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫‪ ‬במישלט ‪ 2.5‬חד' כ‪ ■ 60-‬במציאה באדמור‬
‫מ"ר‪ ,‬נוף‪ 710,000 ,‬ש"ח‪ .‬תיווך מרוזין‪ ,‬בית יפה עם‬
‫"אדר נכסים" ‪052-4834706‬‬
‫(‪ )39-42‬כניסה פרטית‪ ,‬ענקית‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 10‬חד'‪ 400 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫הסלון והחדרים ענקיים‪,‬‬
‫בני ברק‬
‫‪ 6‬מיליון ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫‪ ‬בהרב קוק‬
‫בבניה‪,‬ו‪ 3 -‬חד'‪ ,‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫פנטהאוזים מפוארים‬
‫קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫אלעד‬
‫החל מ‪ 1,430,000 -‬ש"ח‪.‬‬
‫(‪03-5797756 )39-43‬‬
‫(‪)12-12‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-3646632‬‬
‫נכסים‪,‬‬
‫פולטוב‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לחוץ למכור?! קח מזומן‬
‫תוך ‪ 24‬שעות‪ ,‬בבלעדיות‬
‫‪ ‬לוח דירות חנים‬
‫"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן"‬
‫(מתעדכן כל יום)‪ ,‬למוכר‪,‬‬
‫‪050-4156317 ,052-3251213‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לקונה‪ ,‬למשכיר‪ ,‬גם‬
‫דירות מתיווך עווד‪ ,‬מנוהל‬
‫דופלקסים‬
‫ע"י מומחה לנדל"ן‪.‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫‪dira4me.co.il‬‬
‫(‪)41-52‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪-‬‬
‫‪ ‬בבירנבוים‪ ,‬מחולקת‪,‬‬
‫בעליון‪ ,‬דופלקס ‪ 6‬חד'‪ ,‬במחיר‬
‫מציאה! ישראל ‪052-3251213‬‬
‫‪ 4.5‬חדרים‪90 ,‬מ"ר ‪3 +‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫יחידות דיור משופצות‬
‫_____________________________________________‬
‫ומרוהטות‪ ,‬כולם‬
‫באר שבע‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫מושכרות‪ ,‬תשואה של‬
‫‪5‬‬
‫בשמעיה‪,‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות‬
‫‪ ‬בשכונה ב'‪ ,‬קומת קרקע‪ 13,000 ,‬ש"ח בחודש‬
‫חדרים ‪ +‬סוכה ‪ +‬ממ"ד מחולקת ומושכרת ב‪ + 4,200 -‬אופציות הרחבה‬
‫וברכה‬
‫‪ 3,000,000‬ש"ח‪ ,‬מזל‬
‫‪ +‬יחידת הורים ענקית ש"ח ‪ +‬מבחר נכסים גדול‪ .‬נוספת‪,‬‬
‫תיווך רומן‪052-7731832 ,‬‬
‫כ‪ 140 -‬מ"ר‪' .‬אפיקי‪-‬‬
‫(‪ )41-41‬גמיש‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נדלן‪-‬בועז' ‪  054-8474843‬השקעה ענקית ליד‬
‫והשקעות"‬
‫‪050-4156080‬‬
‫(‪ )41-41‬האוניברסיטה‪ ,‬דירת גן שניתנת ‪052-7652801‬‬
‫דופלקסים‬
‫(‪ )41-41‬פנטהאוזים ודירות גן‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ לחלוקה בקלות ל‪ 3 -‬דירות‪,‬‬
‫‪ ‬דרושות דירות לקניה בכל ‪ ‬בבעלי מלאכה‪ ,‬דירת גן‪  ,‬בהצבי‪ ,‬ללא דמי תיווך‪,‬‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫רק ‪ 770,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫הארץ לחברה ממשלתית‪ ,‬ע‪ 3 .‬חד'‪ 76 ,‬מ"ר ‪ +‬גינה ‪ 100‬ענקית‪ ,‬חשמל ומים ודוד"ש‬
‫‪ ‬חדשה בבלעדיות!!!! ארץ הצבי‪,052-5253470 ,‬‬
‫מ"ר בטאבו ‪ +‬היתר בניה ‪ 15‬למעלה ‪ +‬למטה‪,‬‬
‫(‪ )41-41‬משתלמת "נדל"ן כהלכה"‬
‫‪08-9931163‬‬
‫למכירה ‪ 4.5‬חד'‬
‫(‪ )39-42‬מ"ר ‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה‪3 ,‬כ"א‪052-8450274 ,‬‬
‫ענקית!!! _____________________________________________ ‪055-66-88-111‬‬
‫(‪41-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫המבוקש‬
‫‪ 150‬מט' בעליון‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪1,980,000‬‬
‫משופצת‪,‬‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪ ‬בבן זכאי‪ ,‬דופלקס ‪5.5‬‬
‫‪ +‬סלון ענק!!! כל הבית‬
‫חינם‬
‫דירות‬
‫לוח‬
‫‪03-5799308‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫‪‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________ חד' ‪ +‬מרפסת גג ‪ 150‬מ"ר‪,‬‬
‫‪ ‬מציאה! ‪ 3‬חד'‪ ,‬קומה‬
‫משופץ קומפלט!!!‬
‫נמוכה‪ 465,000 ,‬ש"ח‪ .‬תיווך (מתעדכן כל יום) למוכר‪  ,‬בבלעדיות באברבנאל‪ ,‬ק"ג‪ ,‬שמורה‪ ,‬חזית‪ ,‬מאווררת‪,‬‬
‫י‪.‬הורים ‪ +‬מחסן וחניה‬
‫גם‬
‫למשכיר‪,‬‬
‫לקונה‪,‬‬
‫דירת גן‪ 7 ,‬חדרים‪ ,‬כ‪ 2,650,000 140 -‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫פרטית בטאבו‪ ,‬כל הקודם רומן‪052-7731832 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________ דירות מתיווך ועוד מנוהל מ"ר‪ ,‬משופצת ‪ +‬חצר‪03-5799308 .‬‬
‫זוכה!!!! ‪,1,550,000‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ע"י מומחה לנדל"ן‪.‬‬
‫גמיש מעט‪" .‬ידידיה‬
‫'אפיקי‪-‬נדלן‪-‬בועז'‬
‫‪ ‬ברמת אהרון אזור‬
‫שמש‬
‫בית‬
‫ומאור נכסים" יאיר‪,‬‬
‫‪dira4me.co.il‬‬
‫(‪)40-41‬‬
‫(‪ )41-41‬יוקרתי‪ ,‬דופלקס ‪ 170‬מ"ר‬
‫‪054-8474843‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ .054-44242449‬ידידיה‪,‬‬
‫באיזור‬
‫זוכה)‬
‫(הקודם‬
‫‪‬‬
‫_____________________________________________ ‪ +‬גג מרוצף‪ 4 ,‬דיירים‪ ,‬בנין‬
‫הרצוג‪,‬‬
‫בקרית‬
‫מציאה‪,‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬דירת גן ‪ 4‬חדרים‬
‫‪058-4664411‬‬
‫(‪ )41-41‬מתחרד‪ 5 ,‬חדרים‪ ,‬ק"ב‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מטופח ‪ +‬חניה‪ ,‬מצב מצוין‪,‬‬
‫כ‪ 100 -‬מ"ר‪ ,‬מיועדת לפינוי‬
‫לכל לקוחותינו!‬
‫שנה טובה ומתוקה‬
‫וכתיבה וחתימה טובה‬
‫הלוח הארצי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫■‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫■‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪■ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ■ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪■  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪■  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ■ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪wwwzlbrcom‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 10‬מילים ‪ 1,000,000‬קוראים‬
‫מזל‬
‫‪ ‬גבול ב"ב‪/‬ר"ג (ר"ג)‬
‫האיזור המבוקש‪,‬‬
‫בסמיכות לשיכון ג'‪,‬‬
‫קומה ‪ ,5‬דירה חדשה‬
‫מקבלן‪ ,‬בשלבי סיום‬
‫ממש‪ ,‬דירת ‪ 5‬חדרים‪,‬‬
‫מרפסת‪ ,‬ממד‪ ,‬מעלית‪,‬‬
‫‪ 2,200,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬י‬
‫נכסים והשקעות בנדל"ן‪,‬‬
‫‪052-6321306‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבן גוריון עורפית‪,‬‬
‫שקטה לחלוטין‪ ,‬ק"ד (עם‬
‫מעלית)‪ ,‬דופלקס ענק‪5 ,‬‬
‫חדרים‪ 230 ,‬מ"ר‪ 3 ,‬כ"א‪,‬‬
‫‪ 3,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬י נכסים‬
‫והשקעות בנדל"ן‪,‬‬
‫‪052-6321306‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי! ‪ 5‬חד'‪ ,‬ברח'‬
‫שבזי‪ ,‬קומה ב'‪ ,‬חניה בטאבו‪,‬‬
‫‪ 2,000,000‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪.‬‬
‫‪,077-2050410‬‬
‫‪ ,050-5750880‬אורי תיווך‬
‫אדוארד‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור מרכז בעלי מלאכה‪,‬‬
‫‪5‬ח'‪ ,‬גדולה ויפה‪160 ,‬מ' ‪+‬‬
‫חניה בטאבו‪ 2,150,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫תיווך ‪ ,BDA‬טל'‪:‬‬
‫‪054-8449423‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪* ‬באזור ויזניץ דירה ‪,6‬‬
‫חדרים גדולה ומשופצת‪,‬‬
‫‪ 2,700,000‬ש"ח‪** .‬בויזניץ‪,‬‬
‫דירה ‪ 7.5‬ח'‪ ,‬ענקית ויפה‪,‬‬
‫‪ 3,200,000‬ש"ח ג'‪ .‬תיווך‬
‫‪ ,BDA‬טל'‪054-8449423 :‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור מרום שיר היוקרתי‪,‬‬
‫ק"ג‪ ,‬עורפית‪ 3 ,‬חד'‪ +‬יחידה‬
‫של ‪ + 2‬סוכה‪ ,‬מרפסת‬
‫שמש‪ -‬ניתן להפוך בקלות ל‪5 -‬‬
‫חד'‪ 2,350,000,‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫"חנוכת הבית" ‪053-3157272‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫וברכה ‪03-6162228‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪ ‬במעפילים‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫‪ 865,000‬ש"ח‪ .‬תיווך יעקב‪,‬‬
‫‪054-4901948‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבר‪-‬אילן (מול הקריה)‪3 ,‬‬
‫חד'‪ ,‬מיידי‪ 1,100,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫תיווך יעקב‪054-4901948 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ ‬בבר אילן‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬ק"א‪ ,‬כ‪-‬‬
‫‪ 98‬מ"ר‪ ,‬שמורה‪ ,‬סלון גדול ‪+‬‬
‫מחסן‪ ,‬פינוי גמיש‪1,200,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך אדר נכסים‪,‬‬
‫‪052-4834706‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תוכניות יפות במשרד‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫תיווך אשכנזי‪,‬‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫‪03-5791770‬‬
‫(‪)40-41‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫כ‪-‬‬
‫עקיבא‬
‫ר'‬
‫‪ ‬בתחילת‬
‫ק"א ואחרונה‪ ■ ,‬דירת גן ענקית ברח'‬
‫‪90‬‬
‫מ"ר‪,‬לחלוקה מתאים הלוחמים‪/‬במברגר‪6 ,‬‬
‫אופציה‬
‫אשכנזי‪ ,‬חד' גדולים‪+‬סלון של כ‬
‫ליזמים!!! תיווך‬
‫‪ 70‬מ'‪ ,‬סה"כ כ‪ 250 -‬מ'‬
‫‪03-5791770‬‬
‫(‪)40-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עם נוף‪ +‬חצר עם עצי‬
‫‪ ‬מציאה!! ‪ 5‬חד'‬
‫פרי‪ 3,200,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫גדולה‪ ,‬בתחילת רח'‬
‫בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מיימון‪ ,‬ק"א‪ ,‬מעלית‪,‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫חזית‪ .‬תיווך אשכנזי‪,‬‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫‪03-5791770‬‬
‫(‪03-5797756 )40-41‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חדרים‪ 280 ,‬מ"ר‪ ,‬שמורה‬
‫ומטופחת‪ ,‬גג ענק ‪+‬‬
‫אופ' לחלוקה בקלות ל‪2 -‬‬
‫דירות (מדרגות חיצוניות)‬
‫‪ +‬חניה‪3,400,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪" .‬סלומון‪-‬‬
‫נכסים‪-‬והשקעות"‬
‫‪052-7652801‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בקובלסקי‪ ,‬דופלקס‬
‫‪200‬מ"ר‪ 5 ,‬חדרים‪,‬‬
‫‪ 2,850,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬י‬
‫נכסים והשקעות בנדל"ן‪,‬‬
‫‪052-6321306‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברמת אהרון‪ ,‬ברח'‬
‫רבי חייא‪ ,‬דירת גג‪6 ,‬‬
‫חד'‪ 215 ,‬מ"ר‪ ,‬לחזית‪4 ,‬‬
‫דיירים‪ ,‬חניה‪ ,‬פינוי גמיש‪,‬‬
‫‪ 3,800,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫זילברברג‪,03-5754412 ,‬‬
‫‪052-2236671‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)40-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגבול ר"ג‪/‬ב"ב‪ ,‬ברח'‬
‫בן גוריון פונה לבית‬
‫הכנסת אורייתא‪ ,‬דופלקס‬
‫‪ 6‬חד' על שתי קומות‪,‬‬
‫‪ 150‬מ"ר נטו‪ ,‬מרפסת‬
‫סוכה‪ ,‬מעלית שבת‪,‬‬
‫מפוארת‪ ,‬מזגנים‪ ,‬דוד‬
‫שמש‪ ,‬ארונות קיר‪ ,‬פינוי‬
‫גמיש‪ ,‬במחיר מציאה‪,‬‬
‫‪ 2,500,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫זילברברג‪,03-5754412 ,‬‬
‫‪052-2236671‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)40-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בסנהדרין בר"ג‪ ,‬ליד‬
‫שיכון ג' ‪ +‬מעלית שבת‪,‬‬
‫‪ 6‬חד' דופלקס‪ ,‬ק"‪175 ,9‬‬
‫מ'‪ +‬מרפסת גג ‪ 95‬מ'‪,‬‬
‫‪ 5,250,000‬ש"ח‪ ,‬מיידי‪.‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קוק ‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)6-6‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' ר' עקיבא‪/‬‬
‫מהרשל‪ ,‬חזית‪3 ,‬‬
‫חד' ומעליה ‪ 2‬יחידות‬
‫מושכרות ב‪ 5,000-‬ש"ח‪,‬‬
‫‪.2,350,000‬תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)37-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' מהר"ל השקט‪,‬‬
‫דופלקס ק"ב‪ 2 ,‬חד' ‪64‬‬
‫מ"ר‪ ,‬מעליה ‪ 4‬חד' ‪76‬‬
‫מ"ר‪ 2,350,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫(‪)23-23‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫‪ ‬בבר‪-‬אילן‪ 5 ,‬חד' ‪2 +‬‬
‫לחלוקה‬
‫מרפסות‪ ,‬אפשרות‬
‫‪03-5791770‬‬
‫(‪)40-41‬‬
‫_____________________________________________ מ' של דירה סמוכה‬
‫ל‪ 2 -‬יחידות‪ ,‬מושקעת!‬
‫‪ ‬בחזון איש (קרית ‪-‬‬
‫‪ 1,350,000‬ש"ח‪ .‬תיווך יעקב‪  ,‬בשיכון ג'‪3-4-5 ,‬‬
‫חדש‪,‬חד' בק"ג‪ 2,100,000 ,‬ש"ח‪ .‬משה)‪ ,‬דירת גג‪ ,‬קומה ד'‬
‫(‪ )41-41‬מרווחים בבנין‬
‫‪054-4901948‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ ‪ +‬מעלית‪ 3 ,‬מפלסים‪8 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי‪ ,‬דופלקס ‪ 6‬ח'‪200 ,‬‬
‫מטר ברב קוק היוקרתי‪ ,‬חזית‬
‫‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה ‪ +‬מרפסת‬
‫כ‪ 50 -‬מטר‪ .‬תיווך אלטרנטיב‪,‬‬
‫‪054-5500263‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫אלבלניק שוק הנדל"ן" ‪-‬‬
‫בחרדי‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬מרווחת ‪+‬‬
‫נוף ‪ +‬מרפסת מהסלון‪,‬‬
‫‪ 1,230,000‬ש"ח‪.‬‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪ -‬בר'‬
‫מאיר‪ ,‬בחסידי ‪ -‬ליטאי‪ 4 ,‬חד'‬
‫‪ +‬נוף פתוח‪.‬‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי! חדש! במאירי!‬
‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬נוף ‪ +‬מושקעת‬
‫‪ +‬מחסן! ‪ 1,450,000‬ש"ח‪.‬‬
‫"תיווך‪-‬קזן" ‪054-8420522‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי! חדש בשוק!‬
‫בהלל! ‪ 4‬חדרים ‪ 2 +‬מרפסות‬
‫‪ +‬אופציה גדולה! "תיווך‪-‬קזן"‬
‫‪054-8420522‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבן זכאי העליון!‬
‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬סלון ענק‬
‫‪ +‬מושקעת ‪ +‬מחסן!‬
‫‪ 1,280,000‬ש"ח‪" .‬תיווך‪-‬קזן"‬
‫‪054-8420522‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהצבי‪ ,‬ק"ד‪ ,‬מעלית‪,‬‬
‫דופלקס ענק‪250 ,‬‬
‫מ"ר‪ ,‬מושקע ויפהפה‪,‬‬
‫פוטנציאל השקעה ענק‪,‬‬
‫‪ 3,400,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬י‬
‫נכסים והשקעות בנדל"ן‪,‬‬
‫‪052-6321306‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור פרמישלאן‪ ,‬רח'‬
‫אברבנאל ‪ 5 ,12‬חד'‪ ,‬ק"ב‬
‫‪ +‬מעלית‪ ,‬בניין יפייפיה‪,‬‬
‫‪ 2,050,000‬ש"ח‪ .‬תיווך אליהו‪,‬‬
‫‪052-7173331‬‬
‫(‪41-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בעזרא (ויז'ניץ)‪ 5 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪ 150‬מ"ר‪ ,‬ניתנת לחלוקה‪2 ,‬‬
‫דירות אחרונות‪.‬‬
‫‪ ,054-3050561‬הראשון בתיווך‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בשיכון ג' קרוב לחזו"א‬
‫בתחילת בניה‪ 6 ,‬ח'‪ 140 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫ק"א‪ ,‬חזית‪ ,‬ניתנת לחלוקה‬
‫(‪ 8‬דיירים)‪ ,‬מפרט עשיר‪,‬‬
‫קבלן אמין‪ 2,300,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבעלי מלאכה קרוב‬
‫לויז'ניץ‪ 5 ,‬חד'‪ 120 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫ק"א ‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫מושקעת‪ 2,250,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור בעלי מלאכה‪,‬‬
‫‪ 7‬חד'‪ 145 ,‬מ"ר‪ ,‬קומה‬
‫שלמה‪ ,‬ק"ב ‪ +‬מעלית ‪+‬‬
‫חניה‪ ,‬יחידת הורים‪ ,‬סוכה‬
‫גדולה‪ 5 ,‬דיירים בבנין‪ 4 ,‬כ"א‪,‬‬
‫משופצת כחדשה‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫‪03-5799308‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪-‬‬
‫בהזדמנות! בעליון‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫אפשרות למימון ‪.90%‬‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪-‬‬
‫בעליון! חדש בשוק! ‪ 3‬חד'‬
‫‪ +‬גג בטאבו ‪ +‬מעטפת‪,‬‬
‫‪ 1,350,000‬ש"ח‪.‬‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪-‬‬
‫במשכנות נריה‪ 3 ,‬חד' ‪+‬‬
‫אופציה ‪ 30‬מ"ר בקומה ‪ +‬גג‬
‫בטאבו לבניה‪.‬‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי! בניסים גאון! (בית‬
‫וגן)‪ 3 ,‬חדרים ‪ +‬נוף מרהיב ‪+‬‬
‫מושקעת ‪ +‬גג! ‪1,360,000‬‬
‫ש"ח‪" .‬תיווך‪-‬קזן"‬
‫‪054-8420522‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אבן גבירול! ‪ 3‬חדרים ‪+‬‬
‫נוף מרהיב ‪ +‬מטופחת מאוד!‬
‫‪ 1,250,000‬ש"ח‪" .‬תיווך‪-‬קזן"‬
‫‪054-8420522‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫וילות ובתים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫וילות ובתים‬
‫‪ ‬המרכז לניהול נדל"ן ‪-‬‬
‫וילה ‪ 320-‬מ"ר‪ ,‬קרוב לקהילה‪,‬‬
‫מטבח חדש‪ ,‬ארונות‪ ,‬מקלחת‪,‬‬
‫שרותים ברמה גבוהה ‪ +‬יח"ד‬
‫בקרבת הקהילה החרדית‪,‬‬
‫‪ 2,200,000‬ש"ח‪ .‬עטיה משה‪,‬‬
‫‪054-6625272 ,074-7037979‬‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬המרכז לניהול נדל"ן‬
‫ קוטג' ‪ 5‬חד' כולל ממ"ד‬‫בקרבת הקהילה החרדית‬
‫החדשה‪ ,‬יחידת הורים‪ ,‬מצב‬
‫מצוין‪ 1,180,000 ,‬ש"ח‪ .‬עטיה‬
‫משה‪,074-7037979 ,‬‬
‫‪054-6625272‬‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫מ"ר מפלס אחד‪ ,‬מרפסת‬
‫‪ 70‬מ"ר‪ ,‬מחסן‪ ,‬חניה‪,‬‬
‫מסודרת קומפלט‪ ,‬דרום‪-‬‬
‫מזרח‪-‬מערב‪ ,‬כניסה‪:‬‬
‫ט"ו בשבט תשע"ז‪,‬‬
‫‪ 3,800,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫זילברברג‪,03-5754412 ,‬‬
‫‪.052-2236671‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ מציאה‪ ,‬בשיכון ג'‪,‬‬
‫בשד' הנצי"ב‪ ,‬דירת גן‬
‫מפוארת‪ 100 ,‬מ' עם‬
‫גינה וחניה ו‪ 2-‬יחידות‬
‫מושכרות‪2,900,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪ 23‬ב"ב‬
‫‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)33-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תון‬
‫‪ ‬המרכז לניהול נדל"ן‪:‬‬
‫קניה‪-‬מכירה‪-‬השכרה‪ ,‬מבחר‬
‫דירות למכירה‪/‬השכרה‬
‫במחירים טובים!!! עטיה‬
‫משה‪,074-7037979 ,‬‬
‫‪054-6625272‬‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נדל“ן הקריה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אופקים‬
‫‪ ‬סמוך לשיכון ה'‪ ,‬פנטאוז‬
‫יוקרתי בבנייה! על הנייר‪,‬‬
‫‪ 054-8472222 050-3000121‬כניסה‪ 18 -‬חודש‪3,000,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬תיווך "חנוכת הבית"‬
‫מאחלת לכל לקוחותיה ‪053-3157272‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שנה טובה‬
‫‪ ‬בלנדאו‪ ,‬פנטהאוז ‪6‬‬
‫כתיבה וחתימה טובה חד'‪ ,‬לחזית‪ ,‬ק"‪155 ,6‬‬
‫משכנתא‬
‫בכל מצב!‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫דירות‬
‫למכירה‬
‫‪ ‬בבלעדיות "שחף נכסים"‬
‫מציאה! דירת ‪ 4‬חד'‪ ,‬כ‪120 -‬‬
‫מ"ר‪ ,‬בניין מטופח‪ ,‬כ"א‬
‫מעולים‪ ,‬רק ‪ 1,285,000‬ש"ח‪,‬‬
‫גמיש‪052-5752500 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות "שחף נכסים"‬
‫בעליון! דירת ‪ 4‬חד' ‪ +‬יח'‬
‫הורים‪ ,‬מושקעת מאוד‪ ,‬מטבח‬
‫מרהיב‪ ,‬נוף פתוח‪1,400,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪054-9422194 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באיזור מתחרד‪ ,‬ק"ג‪3 ,‬‬
‫חד' ‪ +‬מרפסת סגורה לחדר‬
‫נוסף‪ 800,000 ,‬ש"ח בלבד‪,‬‬
‫‪052-2604463‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגפן‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬ק"ד‪ ,‬אחרונה‪,‬‬
‫שמורה ומסודרת‪ ,‬מזגנים‪,‬‬
‫‪ 830,000‬ש"ח‪ .‬תיווך אדר‬
‫נכסים‪052-4834706 ,‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בנרקיס‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬כ‪ 80-‬מ"ר‪,‬‬
‫פינוי בינוי ‪ .‬תיוך "אדר נכסים"‬
‫‪052-4834706‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בדקל‪ 3 ,‬חד'‪,‬ק‪ .‬כניסה‪,‬‬
‫כ‪ 80-‬מ"ר‪ ,‬מיידית‪ ,‬מפתחות‬
‫במשרד‪ 900,000 ,‬ש"ח ‪ .‬תיוך‬
‫"אדר נכסים" ‪052-4834706‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בקרן היסוד‪ ,‬אזור‬
‫מתחרד‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬ק"ג‪ ,‬מסודרת‪,‬‬
‫‪ 890,000‬ש"ח‪ .‬תיווך "אדר‬
‫נכסים" ‪052-4834706‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירות מפרט גבוה מקבלן‪:‬‬
‫‪ 4.5‬חד'‪ 5.5 ,‬חד'‪ ,‬בשיכון ה'‪,‬‬
‫לפרטים‪03-5785777 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪03-6162228 )39-42‬‬
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
‫‪ ‬ברח' כהנמן‪ /‬שפירא‬
‫דופלקס עם מעלית‪,‬‬
‫בק"ג‪ 5 ,‬חד' ענקיים‬
‫‪ 140‬מ'‪ ,‬משופצים‬
‫מעליה דירה נפרדת של‬
‫משכנתאות לרכישת ‪ 70‬מ' שמושכרת ב‪-‬‬
‫דירה ולכל מטרה! ‪ 3,500‬ש"ח‪ +‬גג של ‪70‬‬
‫מ' מבוקש ‪3,100,000‬‬
‫גם אם כבר יש‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫משכנתא על הנכס מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫ליווי אישי עד לקבלת ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫הכסף בפועל!‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' חגי בבנין עם‬
‫מעלית‪ ,‬דופלקס בק"ג‬
‫‪ 80‬מ'‪ 3 ,‬חד' ומעליה ‪2‬‬
‫חד' ‪ 50‬מ' ‪ +‬גג‪ ,‬אפשר‬
‫לחלק‪2,300,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪ .‬בלעדי‬
‫משכנתאות‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫בטוח תשלמו פחות‪ .‬קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫‪03-5797756 058-3232933‬‬
‫(‪)23-23‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חייםבני‪8‬ברקב"ב‬
‫רח' טל‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫מול אולמי ויז'ניץ‬
‫■ מציאה בבנין יפה‪5 ,‬‬
‫חד'‪ ,‬ק"ב עם מעלית‪,‬‬
‫‪ 3‬כ"א‪ ,‬חזית וחניה‪,‬‬
‫ברח' הרב קוק‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫‪ 2,070,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק‬
‫‪050- 5308742 23‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)37-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' דמשק אליעזר‪,‬‬
‫‪ 6‬חד'‪ ,‬ק"ג (לא אחרונה)‪,‬‬
‫‪ 140‬מ"ר עם מעלית‬
‫וחניה‪ 3,200,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫גמיש‪ .‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪ 23‬ב"ב ‪03-‬‬
‫‪5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בבן דוד ליד רח'‬
‫עוזיאל‪ 5.5 ,‬חד'‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫‪ 3‬כ"א עם ממ"ד‬
‫ומעלית‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫‪ 2,200,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הר' קוק‬
‫‪050-5308742 23‬‬
‫‪03- 5797756‬‬
‫(‪)51-51‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' עוזיאל קרוב לבן‬
‫דוד‪ 5 ,‬חד' משופצים‬
‫בבנין חדיש עם מעלית‪,‬‬
‫‪ 3‬כ"א‪ ,‬ק"א‪ ,‬חזית עם‬
‫סוכה גדולה‪ +‬חניה‬
‫צמודה‪ 2,300,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)38-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' אלוף שמחוני‪,‬‬
‫‪ 5‬חד' גדולים‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫משופצת‪2,500,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הר' קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03- 5797756‬‬
‫(‪)38-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברח' מלצר ‪ 5.5‬חד'‬
‫ק"ב גדולה ומושקעת‬
‫כ‪ 140 -‬מ' עם מעלית‪,‬‬
‫חזית‪ ,‬לדירה מוצמד‬
‫מחסן תת קרקעי של‬
‫‪ 45‬מ' (לא מתאים לדיור)‬
‫שניתן להשכרה ב‪2,000 -‬‬
‫ש"ח‪ .‬מחיר מבוקש‬
‫‪ 2,700,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק‬
‫‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בקרית משה ‪ 5‬חד'‬
‫ק"ה מושקעת עם‬
‫נוף ומעליה דירת חדר‬
‫ושרותים עם אפשרות‬
‫לתוספת בניה‪ +‬גג ענק‪-‬‬
‫יש אפש' לכניסה נפרדת‬
‫מחדר המדרגות‪ +‬מחסן‬
‫גדול וחניה‪3,000,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)10-10‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ‪ 5‬חד'‪ ,‬חדישה‪ ,‬ברח'‬
‫שמעיה‪ ,‬ליד רמב"ם‪,‬‬
‫ק"ג‪ ,‬יפה וגדולה‪ ,‬עם‬
‫נוף ומאווררת‪ 3 ,‬כ"א‬
‫עם מעלית‪2,450,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)25-25‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' ‪2‬‬
‫■‬
‫‪ 2‬כ”ה‪ -‬כ”ז אלול תשע”ו ‪28-30/09/16‬‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫‪9/2/11‬‬
‫‪22‬בסנהדרין גבול ב"ב‪3/11/104/8/10 ,‬‬
‫‪‬‬
‫עקיבא אזור‬
‫‪ ‬ברבי‬
‫משופצת ומושקעת‪ .‬מעלית‪,‬‬
‫"מיטל שמואל הנביא‪4.5 ,‬‬
‫חניה‪ ,‬ממ"ד‪ ,‬מ‪.‬שמש‪,‬‬
‫חדרים‪ ,‬כ‪ 1,150 -‬מ"ר‪,‬‬
‫‪avine‬ויזמות נדל"ן"‪,‬‬
‫דהרי‪ -‬שיווק‬
‫‪zahav net‬‬
‫קומה שלישית‪ ,‬גג בטון ‪+‬‬
‫(‪■■ )41-41‬‬
‫■‬
‫‪054-3080050‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חתימות שכנים ותוכניות‬
‫■ ברח' התנאים ‪ 5‬חד' אדריכליות ב‪1,950,000 -‬‬
‫■‬
‫עורפי ק"א כ‪ 100-‬מ'‬
‫ש"ח‪ .‬להב נכסים‪,‬‬
‫אופ'‬
‫בטאבו‪+‬סוכה‪,‬‬
‫חניה‬
‫■‬
‫‪050-4177750‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫להרחבה ‪1,800,000 ,‬‬
‫‪ ‬בלעדי‪ ,‬דירת נכה בפ"כ‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫■‬
‫במתחרדים (לנכה בלבד)‪4 ,‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫ח'‪ 70 ,‬מטר בניין מפואר ‪80 +‬‬
‫■‬
‫■‬
‫מטר‪ ,‬חצר בטאבו‪.1,350,000 ,‬‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫■‬
‫(‪ )28-28‬תיווך אלטרנטיב‪,‬‬
‫■‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪054-5500263‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בר"ע‪ 6 ,‬חד'‬
‫גדולים‪■ ,‬‬
‫‪ ‬בלעדי‪ 4 ,‬ח' באזור יואל‪,‬‬
‫■‬
‫בק"א‪ ,‬כ‪ 120-‬מ'‪3 ,‬‬
‫‪ 100‬מטר‪5+‬‬
‫בטאבו‪,‬קומה ב'‪,‬‬
‫‪( avine‬מפתחות‬
‫‪ zahav‬מפוארת‬
‫כ"א‪ ,‬חזית‪,‬מחולקים‪■ net il‬חזית‪,‬‬
‫ל‪ 2 -‬דירות‪■ 1,900,000 ,‬‬
‫■‬
‫‪ .2,050,000‬תיווך‬
‫במשרד)‪,‬‬
‫■‬
‫■ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫‪054-5500263‬‬
‫אלטרנטיב‪,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מאירוביץ הרב‬
‫‪ 050-5308742‬קוק■‪ ■■ 23‬מציאה ברח' ירושלים‬
‫■■‬
‫ליד רח' חברון‪ 4 ,‬חד'‬
‫■‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)7-7‬‬
‫משופצים חזית ק"ב‪,‬‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫■ ברח' סנהדרין בר"ג‪ 1,730,000 ,‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪.‬‬
‫ליד שיכון ג' בב"ב בבנין ■תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫■‬
‫■‬
‫חדש ומפואר עם מעלית קוק ‪050- 5308742 23‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫של‬
‫דירות‬
‫נשארו‬
‫שבת‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫חד'‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫‪ ■■ ■ www‬ברח' בן דוד קרוב‬
‫‪com5‬‬
‫מאירוביץ‬
‫‪ zlbr‬הרב קוק ‪ 23‬לרח' עוזיאל‪ 4.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫ב"ב‬
‫גדולה ‪,‬ק"א עם אופ'‬
‫‪■■ )6-6( ■ 03-5797756‬‬
‫■‪050-5308742‬‬
‫להרחבה עם חניה (לא‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■בטאבו)‪1,800,000 ,‬‬
‫■ ‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫■‬
‫‪ ‬פרסמו חינם! מוכרים‪ /‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫■‬
‫שוכרים "באפיקי נדל"ן ■‪050- 5308742‬‬
‫בועז" וקבלו שירות אמין‪■ 03-5797756■ ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■מהיר‬
‫בניסנבוים לפני‬
‫ומקצועי‪■ ,‬‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫‪03-6162228‬‬
‫‪050-4156080■ 145,‬‬
‫בניה ע"י■ קבלן‬
‫תחילת‬
‫(‪■■ )41-41‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בקהילות יעקב‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬אמין‪ ,‬דירות ‪ 4‬חד'‪,‬‬
‫■‪ 95‬מ"ר ‪ +‬חלל לחדר חמישי‪ ,‬מרפסת שמש‪ ,‬חניה‪,‬‬
‫ק"ג ‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה ‪+‬‬
‫‪1,850,000‬‬
‫■החל‬
‫ש"ח‪.‬מ‪-‬תיווך ש‪■ .‬‬
‫■‬
‫מחסן‪ ,‬עורף פתוח לרחוב‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 3‬כ"א‪ ,‬מצב חדש‪ .‬א‪.‬פנחסי‪■ ,‬‬
‫מאירוביץ הר' קוק ‪23‬‬
‫■‬
‫‪03-5799308‬‬
‫(‪■ )41-41‬‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור חזו"א‪/‬לנדא‪ ,‬בניין‬
‫(‪)1-1‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪■ 03- 5797756‬‬
‫חדש‪ 4 ,‬חד'‪ 110 ,‬מ"ר‪ ,‬ק"ג ■■‬
‫‪ +‬מעלית‪ ,‬חזית‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫■‬
‫שינה‬
‫וחדר‬
‫סלון‬
‫מושקעת‪,‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בקרית הרצוג‪ 3■,‬חד'‪75 ,‬‬
‫■■‬
‫גדולים‪ 2,500,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫מ"ר‪ ,‬ק"א ‪ +‬אופציה גדולה‪,‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪■ 03-5799308 ,‬‬
‫(‪ )41-41‬מצב מצוין‪ 1,350,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור בן‬
‫א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פתחיה‪4+,‬חניה ■■‬
‫■‬
‫‪ ‬בשיכון ג'‪■ 3 ,‬‬
‫‪ +www‬מעלית‬
‫חד'‪ ,‬ק"ב‬
‫■‪■ area‬‬
‫חד'‪100 ,‬‬
‫‪1,800,000‬‬
‫כ"א‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫מרווחת‪,‬‬
‫ש"ח‪* .‬באזור הרב שך‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬מ"ר ‪ +‬מרפסת גדולה‪ ,‬ק"א‬
‫■‬
‫‪ +‬חניה בנין מיקום מצוין‬
‫משופצת‪,‬‬
‫ק"ב‪,‬‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫‪100‬‬
‫■‬
‫‪ +‬סוכה‪ 1,750,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫חזית‪2,050,000 ,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪03-5799308‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫ש"ח‪■ .‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחברון‪ 3 ,‬חד' ‪3 +‬‬
‫‪ ‬בלעדי!! בפרל בבנין‪■ -‬‬
‫■‬
‫מרפסות‪ 90 ,‬מ"ר‪■ ,‬‬
‫ק"א‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫■חדש‪ 4 ,‬חדרים‪,‬‬
‫גדולה‪ ,‬שמורה‪■1,660,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫חדשה‪ ,‬ק"ב‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫■‬
‫א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪+‬‬
‫ומשודרגת‬
‫מושקעת‬
‫בנויפלד‪3 ,‬‬
‫מציאה!‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫כפולה‪ ,‬חד'‪ ,‬קג' ‪ +‬אופציה של כ‪-‬‬
‫מעלית ‪ +‬חניה ■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫מיידי‪ 1,900,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫גמיש‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫■והשקעות"‬
‫■‪052-7652801‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ ‬בבלעדיות "שחף נכסים"‬
‫בדב הוז‪ ,‬דירת ‪ 4‬חד' גדולה‬
‫ומרווחת‪ ,‬מושקעת מאוד‪ ,‬נוף‬
‫פתוח‪ ,‬קומה א'‪,‬‬
‫■‬
‫‪054-9422194‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‪ ‬במרכז זכרון מאיר‪,‬‬
‫‪3-3.5‬קומה ‪,5‬‬
‫בבנין חדש‪,‬‬
‫חזית‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬כ‪ 95 -‬מ"ר‪,‬‬
‫■‬
‫יפה במיוחד‪ ,‬נוף מדהים‪,‬‬
‫‪ 2,060,000‬ש"ח‪" .‬חמד‬
‫■‬
‫‪052-7741000‬‬
‫נכסים"‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬באזור חבקוק‪ ,‬כ‪100 -‬‬
‫מ"ר‪ ,‬משופצת מדהים‪ 4 ,‬חד'‪,‬‬
‫■‬
‫חזית‪ 2,150,000 ,‬ש"ח‪■ ,‬‬
‫לל"ת‬
‫‪054-8442705‬‬
‫■‬
‫(‪39-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■‪ 50‬מטר‪ ,‬רק ■‬
‫‪.1,300,000‬‬
‫■■‬
‫'אפיקי נדלן בועז'‬
‫■‬
‫‪054-8463860‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בבלעדיות בנורוק‪,‬‬
‫■‬
‫חתימות‬
‫‪3‬‬
‫■ חדרים ‪■ +‬‬
‫ותוכניות לכ‪ 120 -‬מ"ר‬
‫בצד ובגג‪' .‬אפיקי‪-‬נדלן‪-‬‬
‫‪054-8474843‬‬
‫בועז'‬
‫■‬
‫■‬
‫‪050-4156080‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות באוסישקין‪,‬‬
‫‪ 3‬חד'‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫חדרים גדולים‪ ,‬ק"ב‪ ,‬רק‬
‫■■‬
‫‪' .1,230,000‬אפיקי‪-‬נדלן‪-‬‬
‫בועז' ‪054-8474843‬‬
‫■‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בז'בוטינסקי‪ ,‬כניסה‬
‫ממנחם בגין‪ 85 ,‬מ"ר‪ 3 ,‬חדרים‬
‫גדולים‪ ,‬קומה ‪.1,380,000 ,3‬‬
‫■■‬
‫דוד תיווך‪055-9941042 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫*‬
‫*‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪129‬‬
‫‪319‬‬
‫‪120‬‬
‫‪300‬‬
‫‪173‬‬
‫‪163‬‬
‫‪424‬‬
‫‪399‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי!! בבורוכוב‬
‫בבנין חדש‪ 3 ,‬חדרים‪,‬‬
‫ק"ב‪ ,‬חזית‪ ,‬כ‪ 80 -‬מ"ר‪,‬‬
‫מפוארת ומושקעת‬
‫■‬
‫‪ +‬מעלית ‪ +‬יחידת‪-‬‬
‫דיור חדשה כ‪30 -‬מ"ר‬
‫(מושכרת ב‪2,400 -‬‬
‫ש"ח)‪1,700,000 ,‬‬
‫■‬
‫ש"ח‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫■‬
‫והשקעות"‬
‫■‪052-7652801‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בבלעדיות ביגאל אלון‪,‬‬
‫‪ 3‬חדרים‪ ,‬מושקעת ‪+‬‬
‫מעטפת בנויה‪ ,‬סה"כ‬
‫כ‪ 140 -‬מ"ר‪' .‬אפיקי‪-‬נדלן‪-‬‬
‫■‬
‫בועז' ‪054-8474843‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באפשטיין‪ 3 ,‬חדרים‪,‬‬
‫ק"א‪73 ,‬מ"ר‪ ,‬משופצת‬
‫■‬
‫חלקית ‪ +‬סוכה על‬
‫רלסים‪ 1,490,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫■■‬
‫"בתים נכסים"‬
‫‪052-2671133‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור אחיה השילוני‪/‬‬
‫עלי הכהן‪ 3.5 ,‬חדרים‪,‬‬
‫ענקית כ‪ 90 -‬מ"ר ‪+‬‬
‫■‬
‫■‬
‫אפשרות בנייה‪ ,‬כ‪20 -‬‬
‫מ"ר (מתחייב לחתימות)‬
‫‪ ■+‬מעלית וחניה ב‪-‬‬
‫‪43‬‬
‫‪61,750,000‬ש"ח‪6.‬להב‬
‫נכסים‪050-4177750 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי פלמח‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫■ בר"ע‪ ,‬ליד ישעיהו‪  ,‬בלעדי‪ ,‬נורוק‪ 2.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫טאבו‪ 2‬קומה ב' ואחרונה‪,1,200,000 ,‬‬
‫דירות‪ 3 ,‬חד' עם‬
‫גמיש‪,077-2050410 .‬‬
‫משותף בק"א‪ 60 ,‬מ' ‪ ,050-5750880‬אורי תיווך‬
‫ביחד ‪2‬‬
‫כל אחת‪,‬‬
‫■‬
‫‪2-2.5‬‬
‫■‬
‫אדוארד‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הדירות ‪1,900,000‬‬
‫■‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫חזית‪,‬‬
‫משופצת‪,‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫■‬
‫■ ‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪ 3 23‬כ"א ‪ +‬אופציה‪ ,‬רק‬
‫ב"ב‬
‫■‬
‫‪ 1,250,000 )37-37( 03-5797756‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪  ,‬בק‪.‬שמואל (רח'‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■מיכאל)‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬ק"ב‪,‬‬
‫■בבלעדיות‪" .‬אלמוג‬
‫■‬
‫‪ www zlbr‬משופצת וממוזגת‪,‬‬
‫■ ברח' טבריה‪ ,‬קרוב ■‬
‫ר"ע ‪,56‬‬
‫נכסים"‪com‬‬
‫לרח' הרצוג‪ 3 ,‬חד'‬
‫‪5+600,000‬ש"ח‪,‬‬
‫‪,03-6166105/4‬‬
‫‪,054-8416754‬‬
‫גדולים‪ ,‬כ‪ 75-‬מ"ר עם ■‪058-7878784‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪■ )41-41‬‬
‫סוכה‪ ,‬עורפי ולא‬
‫‪052-7606968‬‬
‫(‪)39-8/17‬‬
‫‪ ‬בלעדי‪ 2 ,‬ח' בפ"כ‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫משופץ‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫(‪2.5‬‬
‫מטר‬
‫‪60‬‬
‫במתחרדים‪,‬‬
‫■‬
‫‪ ‬מצוין להשקעה! ברח'‬
‫■‬
‫תיווך‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪1,530,000‬‬
‫חזית‬
‫ב'‪,‬‬
‫קומה‬
‫במקור)‪,‬‬
‫ח'‬
‫ברנר‪ 4.5 ,‬חד'‪ 118 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫ש‪.‬‬
‫תיווך‬
‫לסוכה‪.‬‬
‫אופצייה‬
‫‪+‬‬
‫■‬
‫■‬
‫ק"ד‪ ,‬ללא מעלית‪ ,‬נוף מרהיב‬
‫‪ 23‬ב"ב ‪■■ 03-5797756‬‬
‫אלטרנטיב‪054-5500263 ,‬‬
‫(‪ )41-41‬לכינרת‪ 450,000 ,‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪  )24-24‬תיווך בנע"ם‪ ,‬בהזדמנות‪" ,‬רימקס" ‪050-2442446‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)41-41‬‬
‫■■‬
‫_____________________________________________‬
‫ז'בוטינסקי‪/‬‬
‫באזור‬
‫חדרים‬
‫‪2‬‬
‫מתקדמת‪,‬‬
‫■ בבניה‬
‫‪ ‬בק‪.‬שמואל‪ ,‬דירת גן‪,‬‬
‫■דב גרונר‪ ,‬קומה א'‪ 55 ,‬מ"ר‪■ ,‬‬
‫‪ 110‬מ"ר‪ 4 ,‬חד' ‪ +‬יח"ד‪45 ,‬‬
‫ברח' הרב קוק‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪■ 1,430,000‬‬
‫עורפית ‪ +‬אופציה קטנה‪ 1.1 ,‬מ"ר‪ ,‬גינה ענקית‪ ,‬נוף לכינרת‪.‬‬
‫קבלן אמין‪,‬‬
‫‪050-2567111‬‬
‫גמיש‪,‬‬
‫מליון‬
‫■‬
‫‪050-2442446‬‬
‫"רימקס"‬
‫(‪)41-41‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪054-7477054‬‬
‫■‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫■‪ ‬בבלעדיות בבר כוכבא‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪ ,5‬דירת ‪ 2.5‬חד'‪ ,‬קומה א'‪,‬‬
‫‪ ‬ברוטשילד‪ 3.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )24-24‬מתאימה ל‪ -‬מגורים‪/‬השקעה‪ ,‬משופצת מהיסוד‪ ,‬ליד קרית‬
‫שיווק‬
‫בינוי‪,‬‬
‫פינוי‬
‫בתהליך‬
‫שך‬
‫הרב‬
‫הירדן‪/‬‬
‫ברח'‬
‫■‬
‫‪052-7646819‬‬
‫שמואל‪,‬‬
‫‪‬‬
‫(‪40-43‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‪ .1,400,000‬דוד גרוס‪ ,‬רי‪/‬מקס‪■ ,‬‬
‫‪ 3.5‬חד' ענקיים ק'‬
‫‪050-4122744‬‬
‫ספיריט‪,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫חזית‪+‬‬
‫מוגבהת‪,‬‬
‫קרקע‬
‫_____________________________________________‬
‫ירושלים‬
‫אופ' להרחבה ■‬
‫■‬
‫■ ברח' יואל ‪ 2.5‬חד'‪,‬‬
‫משופצת‪+‬‬
‫עורפית‪,‬‬
‫ק"ב‪,‬‬
‫בלעדי‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪1,600,000‬‬
‫■ בגילה א' החרדית!!!‬
‫■‬
‫אופ' ‪1-1.5‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב ■■‬
‫מאות אברכים!‬
‫להרחבה של כ‪■ 15-‬‬
‫■‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪1,390,000‬‬
‫מ'‪,‬‬
‫קוק ‪ 23‬ב"ב ■‬
‫למכירה‪ /‬השכרה‬
‫משופצת כחדשה‪ ,‬קו'‬
‫‪1,270,000‬ג'‪,‬ש"ח‪■ ,‬‬
‫מאירוביץ ■‬
‫ש‪.‬‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
‫‪03-5797756‬‬
‫הבניין חרדי‪,‬‬
‫‪ 2-3-4-5‬חד' ‪ +‬אישורי‬
‫■‬
‫■‬
‫(‪■ )36-36‬הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫גמיש‪,077-2050410 .‬‬
‫בניה להרחבה!!! דירות‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪ ,050-5750880‬אורי תיווך‬
‫ליד■ רח' ■‬
‫‪(15.09.08‬זאב צ‪ .‬פת‪,‬‬
‫בפיסגת‬
‫(‪  )41-42‬ברח' טבריה ■‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6 zlbr‬‬
‫אדוארד ‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪■ www‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪com‬‬
‫מנחם‪9,‬עיר גנים‬
‫קרית‬
‫מאוד‬
‫חד'‬
‫‪2.5‬‬
‫עמי‬
‫■‬
‫‪ ‬מצליח‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬קו' ד'‪,‬‬
‫וקרית יובל! הנחות‬
‫■‬
‫מושקעים‪ 1/2 ,‬קומה ■ גבעת שמואל ■■‬
‫■ בטון‪ ,‬אפשרות הרחבה‪,‬‬
‫גג‬
‫‪4-4.5‬שמאות‬
‫לאברכים!‬
‫‪1,400,000‬‬
‫לעלות‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 1,250,000‬ש"ח‪.‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪■ .‬‬
‫לדירות! דרושות ■‬
‫■‬
‫דירות‬
‫חדרים‬
‫‪5+‬‬
‫■‬
‫‪,050-5750880 077-2050410‬‬
‫‪4-4.5‬הרב ■‬
‫■■ לעולי צרפת‪" ,‬הולילנד‬
‫קוק ‪■ 23‬‬
‫מאירוביץ‬
‫אדוארד‬
‫תיווך‬
‫אורי‬
‫(‪)41-42‬‬
‫■ ‪ 5‬חד' גדולים ומרווחים נכסים"‪3-3.5‬‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪02-6763740‬‬
‫(‪)38-11/17‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי‪ ,‬כ‪ 3.5 -‬ח'■בשיכון‬
‫ביוני נתניהו (בלי סוכה)‪,‬‬
‫■‬
‫‪03‬‬‫‪5797756‬‬
‫■‬
‫(‪)40-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ה' בניין מפואר ■‬
‫משופצת‬
‫וחניה‪,‬‬
‫ק"‪ 6‬כולל מחסן‬
‫בלעדי ■ וילות ובתים‬
‫ש"ח‪■■ .‬‬
‫‪ ■+‬מעלית‪ 85 ,‬מטר ברוטו‪,‬‬
‫■‬
‫‪2,450,000‬‬
‫חדרים‬
‫‪2-2.5‬‬
‫ברחובות‬
‫זאב‪,‬‬
‫בגבעת‬
‫‪‬‬
‫קומה ד'‪■.1,660,000 ,‬תיווך‬
‫■‬
‫(‪  )41-41‬פרסמו חינם! ■‬
‫מוכרים‪ /‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ■הרב המבוקשים!‬
‫‪4-4.5‬מבחר דו ■‬
‫אלטרנטיב‪054-5500263 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪5308742‬‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫■‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫משפחתי‪/‬וילות ‪ +‬יחידות‬
‫‪■ 050‬‬‫■‬
‫שוכרים "באפיקי ■‬
‫נדל"ן* ■‬
‫■‬
‫‪+‬‬
‫יואל‬
‫‪ ‬בלעדי‪ 3 ,‬ח' באזור‬
‫‪03-5797756‬‬
‫דיור מניבות‪ ,‬בגדלים שונים‬
‫(‪■ )28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫גג■ בטון‪ ,‬חזית (כל ■‬
‫וקבלו שירות אמין‪www edward com ,‬‬
‫השכנים בנו בועז" ‪5+‬‬
‫ובמגרשים גדולים‪ ,‬עם ■‬
‫נגישות‬
‫‪4.5-4‬‬
‫בגג)‪ ,‬פינוי גמיש‪,‬‬
‫מהיר ומקצועי‪,‬‬
‫■ ‪4-4.5‬‬
‫■‬
‫מעולה החל מ‪!!!2,760 -‬‬
‫אלטרנטיב‪■ .1,650,000 ,‬‬
‫חדרים■‬
‫תיווך‬
‫‪■ 050-4156080‬‬
‫‪,02-5730077‬‬
‫תיווך מאור‪,‬‬
‫ק"‪■■ 6‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫סוכה‬
‫עם‬
‫חד'‬
‫‪4‬‬
‫■‬
‫‪054-5500263‬‬
‫(‪ )41-41‬בבלעדיות בהרב קוק ■‬
‫_____________________________________________‬
‫כתיבה וחתימה טובה! ■‬
‫■‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬תיווך בנע"ם‪■ .‬‬
‫על‬
‫בגין‬
‫מנחם‬
‫ברח'‬
‫■‬
‫■‬
‫באזור‬
‫■‬
‫הפארק מושקע‪■■ +‬‬
‫חדרים‪,‬‬
‫השקט‪2.5 ,‬‬
‫מחסן‬
‫■‬
‫המכבים‪ 3 ,‬חדרים‪■ ,‬‬
‫לבניה ■‬
‫‪3.5-3‬‬
‫‪ 5+‬חדרים ■‬
‫קומה‪+‬ג' ■ענקית‪ ,‬אופציה‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪2,100,000‬‬
‫וחניה‪,‬‬
‫■‬
‫מ"ר‬
‫ללא עמודים‪ ,‬כ‪70 -‬‬
‫באתרוג!‬
‫זאב‪,‬‬
‫גבעת‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫בגג‪.‬‬
‫'אפיקי‪-‬נדלן‪-‬בועז' ■‬
‫‪4.5-4‬‬
‫אופציה קטנה‪ 1.3 ,‬מיליון‪,‬‬
‫■‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ ■‬
‫קו ראשון לנוף‪ ,‬כניסה‬
‫■■‬
‫(‪■ )41-41‬‬
‫■‬
‫‪050-2567111/054-7477054‬‬
‫‪■ 03-5797756‬‬
‫(‪ )41-41‬הר' קוק ‪23‬‬
‫‪■ 054-8474843‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫גינה‬
‫פרטית ל‪ 5 -‬ענקית‬
‫מרפסת‪+,‬יח'■■‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫גדולה לנוף‪,‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בגבול ר"ג‪/‬ב"ב‬
‫■ ברח' ‪ ‬מציאה! הקודם■‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫■■‬
‫הורים ואופצ' לחלוקה‪,‬‬
‫רק■‬
‫זוכה! בבני אברהם■בבנין‬
‫נחמיה תמרי ‪ ,5‬ק"א‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ 1,590,000‬ש"ח‪ .‬תיווך ■‬
‫דימונה‬
‫מאור‪,‬‬
‫‪3.5-3‬‬
‫חד'‪■ 68 ,‬‬
‫חזית‪ ,‬דירת ‪■ 3‬‬
‫איכותי‪ ,‬כ‪ 70 -‬מ"ר‪,‬‬
‫■‬
‫ואחרונה ‪■ +‬‬
‫‪ ,02-5730077‬כתיבה וחתימה‬
‫שנייה‬
‫קומה‬
‫דוד‬
‫מ"ר נטו‪ ,‬מזגנים‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪1‬‬
‫דירות‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫מציאה!‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫טובה!‬
‫(‪)41-41‬‬
‫אוויר■‬
‫_____________________________________________‬
‫שמש‪ ,‬כיווני ■‬
‫■‬
‫תוכניות לבנייה עם היתר חד' ו‪ 2 -‬חד'‪ ,‬מושכרות‬
‫‪ ‬גבעת זאב‪ ,‬במרכז!■ ■‬
‫■‬
‫■דרם‪-‬מערב‪■ ,‬‬
‫לכניסה‬
‫בניה!!! כל הקומה‬
‫ק"ד ■■‬
‫■‬
‫יחד ב‪ 2,200 -‬ש"ח‪■ ,‬‬
‫מפתחות במשרד! דירת גן‪5 ,‬‬
‫■בונה ■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪4.5-4‬‬
‫‪1,650,000‬‬
‫מיידית‪,‬‬
‫‪1,390,000‬‬
‫ביחד! ב‪-‬‬
‫(ללא עמודים)‪520,000 ,‬‬
‫■‬
‫גדולה ‪ +‬פינת אוכל‪ ,‬גינה ‪100‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫■‬
‫זילברברג‪ ,‬ש"ח‪ .‬להב נכסים‪,‬‬
‫■■ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ברכת‪-‬הבית‪ ,‬מ"ר‪ ,‬קרוב לכל דבר‪ ,‬מגורים‪/‬‬
‫‪,03-5754412‬‬
‫‪050-4199643‬‬
‫‪050-4177750‬‬
‫(‪ )41-41‬השקעה‪ ,‬ירדו במחיר!!!■תיווך‬
‫■‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫■‬
‫(‪■■ _____________________________________________ )41-41‬‬
‫■‬
‫‪052-2236671‬‬
‫מאור‪,‬‬
‫‪ ‬ז'בוטינסקי צד בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫טובה!‪ ,02-5730077‬שנה ■‬
‫‪3.5-3‬‬
‫(‪■ )40-43‬‬
‫■■‬
‫ובתים‬
‫וילות‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עורפי‪,‬‬
‫קרקע‪,‬‬
‫קו'‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪2.5‬‬
‫_____________________________________________‬
‫גמיש‪■.‬‬
‫‪ ‬קוטג' ‪ 5‬חד'‪■ ,‬‬
‫‪ 140‬מ"ר ‪ ‬חדש! חדש! בגבעת‬
‫‪ 1,190,000‬ש"ח‪■ ,‬‬
‫‪4-4.5‬‬
‫■ ברח' מינץ‪ 3 ,‬חד'‬
‫■‬
‫■‬
‫זאב‪ ,‬אבן! קוטג' ‪ + 6‬חצר‪,‬‬
‫‪,050-5750880‬‬
‫‪077-2050410‬‬
‫■ חניה וגינה פרטית‪,‬‬
‫‪+‬‬
‫■‬
‫ל‪2-‬‬
‫מחולק‬
‫גדולים‪,‬‬
‫■‬
‫מרפסת גדולה לנוף‪■ ,‬‬
‫חניה‪,‬‬
‫אורי תיווך אדוארד‬
‫■‬
‫(‪ )41-42‬ממוזג‪ ,‬מחיר‬
‫‪■ 1,070,000‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■דירות‪ ,‬קומת קרקע‬
‫■‬
‫מחסן ‪ 14‬מ"ר כחדר עבודה‬
‫■ש"ח‪ .‬שכירות‪■ 4,000- :‬‬
‫מוגבהת‪1,600,000 ,‬‬
‫‪ ‬באזור בורוכוב‪2.5■ ,‬חד'‪ 4,500 ,‬ש"ח‪ .‬תיווך ברכת‪ -‬ואופצ' ל‪ 2 -‬חד' נוספים‪ ,‬כל‬
‫ש"ח‪ ,‬מושכר ■‬
‫■‬
‫■‬
‫ב‪ 5,700-‬שמורה ומסודרת‪ ,‬כ"א‬
‫הקודם זוכה!!! תיווך מאור‪,‬‬
‫הבית‪050-4199643 ,‬‬
‫■■‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח אפשרות לעשות ■טובים ‪ +‬א‪.‬לבניה‪■,‬רק‬
‫(‪ ,02-5730077 )41-41‬כתיבה וחתימה‬
‫■‬
‫טובה!‬
‫‪ 1,140,000‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪,‬‬
‫■‬
‫(‪)41-41‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫טאבו משותף‪■ .‬‬
‫‪3-3.5‬‬
‫■‬
‫בלעדיהרב ■‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫חדרים חד'‪■ ,‬‬
‫נכסים"‬
‫"אלמוג‬
‫בלעדי‪.‬‬
‫‪ ‬פינתי! במרכז גבעת זאב!‬
‫■‬
‫‪3‬‬
‫הרצל‪,‬‬
‫בשדרות‬
‫■‬
‫קוק ‪ 050-5308742 23‬ר"ע ‪ ,03-6166105/4 ,56‬‬
‫קוטג' ‪ + 6‬חדר אוכל‪ ,‬חצר‬
‫משוכרת ב‪ 1,800 -‬וגינה גדולה‪ ,‬שקט‪ ,‬קרוב לכל‬
‫_____________________________________________ ‪058-7878784‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫ק"ב‪3-3.5 ,‬‬
‫(‪_____________________________________________ )34-34‬‬
‫■‬
‫לשנתיים‪ ,‬מחיר‪:‬‬
‫(‪■ )41-41‬ש"ח‬
‫דבר ‪ +‬חלל ‪ 50‬מ"ר לדירה‬
‫■‬
‫נוספת‪ ,‬במחיר דירה!!! תיווך‬
‫‪ 430,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫מאור‪ ,02-5730077 ,‬שנה‬
‫ברכת‪-‬הבית‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫טובה! ‪www edward‬‬
‫‪com‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4199643‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪2-2.5‬‬
‫‪ ‬דופלקס ברחוב גת‪6 ,‬‬
‫■‬
‫חדרים‪ ,‬מהממת‪ ,‬אחרי שיפוץ‬
‫חולון‬
‫■‬
‫■‬
‫כללי‪ ,‬במיקום מצויין‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫*‬
‫*‬
‫‪250‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪545‬‬
‫‪2106‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-6162229‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪10‬‬
‫טבריה‬
‫‪25%‬‬
‫‪.51108‬‬
‫חריש‬
‫‪ ‬בפרוייקט איכותי בבניה‪,‬‬
‫‪■3‬חד'‪ 80 ,‬מ"ר ‪ +‬מרפסת‬
‫סוכה ‪ +‬אופציה ‪ 3‬כ"א‪2 ,‬‬
‫דירות בקומה‪ 770,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫■‬
‫‪050-5954095‬‬
‫(‪39-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪500‬‬
‫‪250‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ ‬בהדר‪ ,‬ת"ג‪ 4 ,‬ח'‪95 ,‬‬
‫מ"ר‪ ,‬ממוזגת ‪ +‬מרפסות ‪+‬‬
‫אופציה‪ 1,900,000 ,‬ש'‪" .‬נדל"ן‬
‫■■‬
‫כהלכה" ‪055-6688111‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪9‬‬
‫‪256‬‬
‫‪241‬‬
‫‪579‬‬
‫‪08-9931163‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עפולה‬
‫‪■ PRESALE‬‬
‫■משרד ב‪ 111,000-‬ש“ח‬
‫■‬
‫‪ ‬ברוטשילד‪ ,‬דירת ‪3.5‬ח'‪,‬‬
‫קומה ‪98 ,1‬מ"ר‪ ,‬צפ‪/‬מע‪/‬‬
‫■■‬
‫מז‪ ,‬חניה מקורה‪ ,‬מעלית‪,‬‬
‫דו"ש‪ 2 ,‬שרותים‪ ,‬בקרבת בי"ח‬
‫השרון‪ .‬תיווך "גרים" עטרת‪■,‬‬
‫‪050-4231133‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■■‬
‫‪ ‬בכפר‪-‬אברהם‪ ,‬דירת ‪3‬ח'‪,‬‬
‫קומה ‪ ,3‬מזגנים‪ ,‬מעלית שבת‪,‬‬
‫■‬
‫חניה‪ ,‬שכונה דתית‪ .‬תיווך‬
‫"גרים" עטרת‪050-4231133 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬צמוד לגני הדר‪ ,‬רח' צפת‪,‬‬
‫דירת ‪ 3.5‬חדרים‪ ,‬נעימה ויפה‪■,‬‬
‫■‬
‫חדר ממ"ד‪ ,‬מ‪.‬שמש ‪■12.6‬מ"ר‪,‬‬
‫■‬
‫מעלית וחניה בטאבו מקורה‪.‬‬
‫‪ ,054-2390027‬ג'ניה ‪ -‬אמא‬
‫■‬
‫נכסים‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בנורדאו‪ ,‬ק"ב‪,‬‬
‫‪ 3‬חדרים‪ 90 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫■■‬
‫‪ 1,300,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬י ■‬
‫והשקעות בנדל"ן‪,‬‬
‫נכסים‬
‫‪5+‬‬
‫■‬
‫‪052-6321306‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בכצנלסון‪ ,‬ק"ד‪,‬‬
‫‪ ■3‬חדרים‪ 80 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫‪ 1,220,000‬ש"ח‪,‬‬
‫מסודרת ושמורה‬
‫בהזדמנות!!!‬
‫‪4-4.5‬‬
‫והשקעות ■■ ■‬
‫א‪.‬י נכסים‬
‫■‬
‫■‬
‫בנדל"ן‪052-6321306 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬ברוטשילד איזור בי"ח‬
‫השרון‪ ,2+2 ,‬ק"ב‪ ,‬כ‪■■ 80 -‬‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫תשואה נאה!! רק ‪1,195,000‬‬
‫■‬
‫ש'‪050-4811122 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫למכירה מסחר ‪ /‬משרדים בעפולה‬
‫במרכז פארק ההייטק החדש‬
‫■ צמוד לתחנת הרכבת‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ ₪ 6000‬למ“ר‬
‫תשואה שנתית כ‪10■% -‬‬
‫■■‬
‫תיווך השקעה בטוחה ‪052-7130898‬‬
‫ערד‬
‫■‬
‫גדול של‬
‫‪‬‬
‫■ להשקעה‪ ,‬מבחר ■‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪250,000‬‬
‫מ‪-‬‬
‫החל‬
‫דירות‬
‫מושכרות לטווח ארוך‪ .‬תיווך ■‬
‫■‬
‫ארץ הצבי‪,052-5253470 ,‬‬
‫‪08-9931163‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫בקפלן לפני תמא‪■ 3.5 ,‬‬
‫‪‬‬
‫■ ‪ 3-3.5‬חדרים■‬
‫■‬
‫■‬
‫חדרים‪ 856 ,‬מטר‪ ,‬קומה ‪,2‬‬
‫■‬
‫‪ 3 ‬חד'‪ 86 ,‬מ"ר‪ ,‬ק"א‬
‫עורפית‪ 1,380,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪■)41-41‬‬
‫‪3-3.5‬‬
‫רומן‪,‬‬
‫במחיר מציאה! תיווך‬
‫‪053-2817721‬‬
‫נדירה‪,‬‬
‫הזדמנות‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7731832‬‬
‫■‬
‫‪w zlbr com‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברוטשילד‪ 3 ,‬חדרים‪,‬‬
‫■‬
‫קומה ‪ 80 ,1‬מטר‪ ,‬במיקום■‬
‫■■■ פתח‬
‫תקווה ■ מצויין‪ 1,290,000 ,‬ש"ח‪ .‬אתי‪,‬‬
‫■‬
‫‪053-2817721 ,054-3320655‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪6 6 43‬‬
‫*‬
‫הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!‬
‫מספר הפקס‪03-6162229 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫■‬
‫■ וילות ובתים‬
‫■‬
‫‪ ‬בית דו משפחתי צמוד‬
‫לקרליץ‪ ,‬מחולק ל‪ 2 -‬בתים‪,‬‬
‫■‬
‫יושב על חצי דונם‪,1,650,000 ,‬‬
‫גמיש‪ ,‬מצוין להשקעה!‬
‫"רימקס" ‪050-2442446‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪24‬‬
‫‪2-2.5 6‬‬
‫‪3‬דירות‬
‫■ מגוון‬
‫ברוטשילד‪,‬‬
‫בהזדמנות‬
‫‪4‬חד' ‪‬‬
‫‪www6‬‬
‫‪edward‬‬
‫‪com‬‬
‫זקוקה‪4zlbr com‬‬
‫‪5‬‬
‫‪,4‬‬
‫‪,3‬‬
‫בבלעדיות‬
‫‪■■3‬חד'‪ ,‬כ‪ 80 -‬מ"ר‪,‬‬
‫באזורים‪4-4.5‬‬
‫המבוקשים‬
‫*‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪192‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫■ ‪2-2.5‬‬
‫■ נצרת עילית‬
‫■‬
‫‪ ‬מציאה! בהר יונה‪,‬‬
‫למכירה‪/‬השכרה‪ 4 ,‬חד' ‪+‬‬
‫■‬
‫מרפסת‪ ,‬משוקעת‪ ,‬פונה לנוף‪,‬‬
‫‪052-7175961‬‬
‫■‬
‫(‪40-43‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■ נתיבות‬
‫‪ ‬מציאות בנתיבות‪ ,‬החל‬
‫מ‪ 500,000 -‬ש"ח והלאה‪■,‬‬
‫דירות ‪ 2.5/3/3.5‬חד' באזורים‬
‫■‬
‫מעולים להשקעה‪ .‬תיווך‬
‫■‬
‫ארץ הצבי‪,052-5253470 ,‬‬
‫(‪)40-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■ ‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪424‬‬
‫‪179‬‬
‫‪399‬‬
‫מגדל ‪* 646 66 44 33‬‬
‫חד' במנחם בגין ‪,74‬‬
‫מ‪.‬שמש‪/‬סוכה הפונה לעורף‪,‬‬
‫ממ"ד‪ ,‬מ‪.‬שבת‪ ,‬וחניה רשומה‪,‬‬
‫‪ ‬דו‪-‬משפחתי‪ 80 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫‪ .1,495,000‬אביעד‪,‬‬
‫‪ 4‬חד'‪ ,‬על מגרש ‪ 400‬מ"ר‬
‫‪4-4.5‬‬
‫■‬
‫■■שצ"פ‪ ,‬פינתי‪054-5580933 1,150,000 ,‬‬
‫‪+‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪" .‬רימקס" ‪050-2442446‬‬
‫■ בנווה גן‪ ,‬פנטהאוז ‪,4.5‬‬
‫(‪ )41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מפלס אחד‪ ,‬ברחוב טבצ'ניק‪,‬‬
‫אזור דתי לאומי‪ ,‬מ‪.‬שבת‪,‬‬
‫מירון‬
‫■‬
‫מרפסת ‪ 80‬מ'‪.2,350,000 ,‬‬
‫■‬
‫‪054-5580933‬‬
‫אביעד‪,‬‬
‫■ ביישוב כפר שמאי (‪5‬‬
‫‪‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דקות ממירון)‪ ,‬וילה פרטית‪,‬‬
‫‪ ‬אזור ה‪ ,93 -‬סנדר חדד‪,‬‬
‫■‬
‫חד'‪■ 3 ,‬‬
‫חד' ‪ +‬מעטפת לעוד ‪2‬‬
‫‪ 4‬חד'‪ ,‬קומה ‪ 130 ,1‬מ"ר‪,‬‬
‫■‬
‫קו ראשון ונוף מרהיב‪ ,‬גינה‬
‫‪ 1,470,000‬ש"ח‪,‬‬
‫לדירת ענקית‪3-3.5 ,‬‬
‫■‬
‫מטופחת‪ ,‬מתאים גם‬
‫‪054-3320655 ,053-2817721‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪050-2442446‬‬
‫"רימקס"‬
‫נופש‪.‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בדגל ראובן‪ ,‬דירת גג‪4 ,‬‬
‫■‬
‫חדרים‪ ,‬מעלית‪1,795,000 ,‬‬
‫רמון‬
‫מצפה‬
‫ש"ח‪,054-3320655 ,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪053-2817721‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬להשקעה!!! דירת‬
‫‪2-2.5‬‬
‫‪ ‬בהזדמנות‪ ,‬בהרצל!‬
‫‪■4‬‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫‪100‬‬
‫ק"ב‪,‬‬
‫חד'‬
‫‪■4‬חד' ענקית!! מסודרת‪,‬‬
‫מרוהטת‬
‫מסודרת‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 1,290,000‬ש"ח‪.‬‬
‫ממוזגת‪ ,‬רק‬
‫‪2-2.5‬‬
‫■‬
‫קומפלט‪ ,‬ברח' נחל‬
‫רם‪-‬נכסים‪,‬‬
‫בלעדי‬
‫‪3-3.5‬‬
‫■‬
‫‪054-5566145‬‬
‫מישר‪ ,‬לכניסה‬
‫■‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מיידית‪■ ,‬‬
‫מציאה!!! ‪750,000‬‬
‫■ מציאה בפתח‪-‬תקווה‪4 ,‬‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך זילברברג‪,‬‬
‫■‬
‫חדרים כחדשה‪ ,‬מחולקת‪ ,‬רק‬
‫‪,03-5754412‬‬
‫ב‪ 1,300,000 -‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪.‬‬
‫תיווך‪052-5674532 ,‬‬
‫‪www 052-2236671‬‬
‫‪edward com‬‬
‫(‪)40-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪500‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪180,000‬חדרים‬
‫‪5+‬‬
‫‪ ‬בקריה החרדית (צמוד‬
‫לשטיבלאך)‪ 5 ,‬חד'‪ 150 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫ק"א ‪ 2 +‬מרפסות‪ ,‬מסודרת‪,‬‬
‫■‬
‫■■‬
‫‪ 860,000‬ש"ח‪" .‬רימקס"‬
‫‪050-2442446‬‬
‫‪ ‬באזור הראשונים‪2.5 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫וברכה‬
‫מזל‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪03-6162228‬‬
‫‪03-6162228‬‬
‫*‬
‫הלוח הארצי‬
‫■‬
‫מזל‬
‫וברכה‬
‫■‬
‫■‬
‫לשיפוץ‪1,170,000 ,‬‬
‫בפתח‬
‫■‬
‫תקווה לפרטים ש"ח‪ .‬רם נכסים‪,‬‬
‫■‬
‫סכסון‬
‫אנגלו‬
‫(‪054-5566145 )29-28/17‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-9301122‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪■ www‬‬
‫‪edward‬‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫‪85 ,12‬‬
‫‪com‬סוקולוב‬
‫■‬
‫■‬
‫■■‬
‫■ וילות ובתים‬
‫ק‪ 3.‬משופצת‪ 3,‬חד'‪,‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בית בכינור‪ 160 ,‬מר‬
‫"רימקס עוצמה"‪ -‬חניתה‬
‫בנוי‪ 200 ,‬מ' גינה‪ 5.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪03-9337985‬‬
‫זכויות למפלס שלישי‪ ,‬גמישות ■‬
‫■‬
‫(‪)40-41‬‬
‫‪054-4723517‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לרציניים!! ‪ .2,790,000‬אביעד‪,‬‬
‫■‬
‫‪054-5580933‬‬
‫■‬
‫(‪)41-41‬‬
‫■‬
‫‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בקלישר‪/‬אחד העם‪2.5 ,‬‬
‫חדרים‬
‫‪5+‬‬
‫חד'‪ ,‬ק"ג‪ ,‬מסודרת ויפה‪ ,‬רק‬
‫‪3-3.5‬‬
‫‪ ‬בגני הדר‪ ,‬דירה יחודית ‪ 1,100,000‬ש'‪050-4811122 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫מטר‬
‫‪250‬‬
‫ומיוחדת‪,‬‬
‫■‬
‫במפלס אחד‪ 7 ,‬חדרים‪,‬‬
‫קריות‬
‫‪■ www edward‬‬
‫ק"ב‪ ,‬מעלית‪ ,‬מפוארת‬
‫קבוצת פרפקט‪,‬‬
‫■‬
‫‪ ‬דירות במחירי מציאה‪,‬‬
‫‪com‬‬
‫ממ"ד‪,‬‬
‫ומושקעת‪,‬‬
‫‪052-8308073‬‬
‫ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪3,150,000‬‬
‫מרפסות‪,‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫■‬
‫שרות בהנהלה חרדית‪,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נכסים‬
‫א‪.‬י‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪052-7644050‬‬
‫(‪)24-49‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫והשקעות בנדל"ן‪,‬‬
‫■ ‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪052-6321306‬‬
‫‪3-3.5‬בגבעת זאב‬
‫‪ ‬מיידית!‬
‫(‪ ■ )41-41‬קריית אתא‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫המתחרדת‪ ,‬אבן! ‪ ,4‬מרווחת‬
‫‪ ■+‬פינת אוכל ומרפסת לנוף ■ ‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫ואופצ' להרחבה‪ ,‬מלאת‬
‫‪ ‬בכפר‪-‬אברהם‪ ,‬דירת ‪4‬ח'‪  ,‬בסוקולוב‪ ,‬דירת ‪ 4‬חד'‪1785,‬‬
‫פרטיות ושטופת שמש‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫מושכרת ומניבה ‪ -‬תיווך‬
‫קומה ‪ 85 ,7‬מ"ר‪ ,‬דר‪/‬מע‪,‬‬
‫‪ 1,400,000‬ש"ח!!!‬
‫אלפסי‪1425 052-2790370 ,‬‬
‫■‬
‫תיווך טובה חניה‪ ,‬דו"ש‪ ,‬מעלית שבת‪2 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מאור‪ 02-5730077 ,‬שנה‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )41-41‬שרותים‪ .‬תיווך "גרים" עטרת‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫‪050-4231133‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫‪03-9088872‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪,9:00-14:00‬חד' ומרפסת‬
‫‪ ‬דירת ‪2.5‬‬
‫‪16:00-19:30‬‬
‫■‬
‫רח'‬
‫אברהם‪,‬‬
‫כפר‬
‫צמוד‬
‫‪‬‬
‫‪5+‬‬
‫‪ ‬גבעת זאב המתחרד לזוג‬
‫בהזדמנות ‪ -‬תיווך אלפסי‪,‬‬
‫אהרונוביץ‪ ,‬דירת ‪ 4‬חדרים‪,‬‬
‫צעיר‪/‬השקעה‪ 95 ,‬מ"ר‪ ,‬אבן!‬
‫כ‪■-‬‬
‫‪04-844111‬‬
‫■‬
‫(‪)41-41‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫הורים‪,‬‬
‫יחידת‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫‪110‬‬
‫■‬
‫‪ + 3.5‬פינת אוכל‪ ,‬מרפסת‬
‫■‬
‫‪15‬מ"ר‪,‬‬
‫סוכה‬
‫מ‪.‬שמש‪,‬‬
‫סוכה‪ 70 ,‬מ"ר לנוף וחלל‪60 ,‬‬
‫■ לפרסום‬
‫■‬
‫מ"ר במציאה!! מיידית! תיווך ק‪.‬ראשונה‪ ,‬מעלית וחניה‬
‫בלוח‬
‫מאור‪ ,02-5730077 ,‬כתיבה ■‬
‫בטאבו‪ ,054-2390027 .‬ג'ניה ‪-‬‬
‫(‪03-6162228 )41-41‬‬
‫נכסים‬
‫אימא‬
‫וחתימה טובה!‬
‫(‪_____________________________________________ )41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪6 4 3‬‬
‫‪03-9088872‬‬
‫‪ 4‬כ”ה‪ -‬כ”ז אלול תשע”ו ‪28-30/09/16‬‬
‫■ הנופש המושלם ‪" -‬סולם‬
‫יעקב"‪ :‬צימרים ממוזגים‪ ,‬נוף‪,‬‬
‫גינה‪ ,‬בריכה וג'קוזי ענק‪,‬‬
‫‪054-2273670‬‬
‫(‪)52-51/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬יחידות ארוח כפרי גדולות‪,‬‬
‫ממוזגות ומאובזרות קומפלט‪,‬‬
‫גינה ‪ +‬מרפסת‪,‬‬
‫‪,052-3452522‬‬
‫‪04-6987547 ,052-3771789‬‬
‫(‪)31-30/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫גליל‬
‫■ וילה בעלמה למשפחות‪,‬‬
‫עד ‪ 16‬איש‪ ,‬ממוזגת‪ ,‬מטבח‬
‫מאובזר‪ ,‬חצר גדולה וחניה‪+‬‬
‫בריכה‪ 1,600 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-3804386‬‬
‫(‪)37-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫גליל מערבי‬
‫‪ ‬ערוגות הבושם עמקה‪,‬‬
‫באווירה דתית‪ ,‬צימרים ‪+‬‬
‫בריכה‪ ,‬לאירוח זוגי ומשפחתי‬
‫‪ +‬יחידת אירוח גדולה‪,‬‬
‫‪052-8669043‬‬
‫‪www.rydy.co.il‬‬
‫(‪41-52‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בעמקא ליד נהריה‪,‬‬
‫צימרים למשפחות‪ ,‬שפע‬
‫אטרקציות חליבה‪ ,‬רכיבה‪,‬‬
‫אוירה כפרית ודתית‪.‬‬
‫‪052-8669090 04-9969141‬‬
‫בקרו באתר‪mikibs.co.il :‬‬
‫(‪)17-17/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דימונה‬
‫■ ארוח בדימונה עד ‪120‬‬
‫מקומות לינה‪ ,‬מטבח ‪+‬‬
‫ח‪.‬אוכל ‪ +‬לובי ‪ +‬ח‪.‬הרצאות‬
‫‪ +‬בית כנסת ‪ +‬מקווה‪,‬‬
‫‪054-3088080‬‬
‫(‪)33-7/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דלתון‬
‫‪ ‬ארוח לרוויה ‪ -‬בגליל ארוח‬
‫פאר‪ ,‬בריכה‪ ,‬ג'קוזי‪ ,‬ח‪.‬אוכל‪,‬‬
‫ערסלים‪,050-2230470 ,‬‬
‫‪04-7230470 ,050-2230470‬‬
‫(‪)16-16/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירת נופש מאובזרת‬
‫משקיפה לנוף גלילי קסום‪,‬‬
‫גינה‪ ,‬דשא‪ ,‬נדנדות‪ ,‬ערסלים‬
‫וטרמפולינות‪,04-6820038 ,‬‬
‫‪050-4133082 ,050-4133098‬‬
‫(‪)25-24/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חשמונאים‬
‫‪ ‬סוויטות מפוארות‬
‫מאובזרות קומפלט ‪ +‬ברכה‬
‫מחוממת מוצנעת ‪ +‬חצר‬
‫מרהיבה‪ .‬אתר "צימר דן"‬
‫‪052-4481113‬‬
‫(‪)17-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טבריה‬
‫‪ ‬וילה ‪ 4‬חד'‪ ,‬מרווחת‬
‫וממוזגת‪ ,‬קרוב‬
‫לשטיבלאך‪ ,‬חצר גדולה ‪+‬‬
‫נדנדות‪ ,‬לשבתות ולחול‪,‬‬
‫סוכה כשירה!‬
‫‪052-7606968‬‬
‫(‪)41-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לחגים‪ ,‬יחידה אחת מוילה‪,‬‬
‫‪ 3‬חד'‪ ,‬משופצת ומרוהטת‬
‫קומפלט ברמה גבוהה! ‪ +‬גינה‬
‫יפיפיה וחניה‪050-4505345 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סוכות מעל המים ‪ -‬חדרי‬
‫‪ 8 ‬דק' מטבריה ‪ 2‬צימרים‬
‫■ דירות נופש בטבריה‪,‬‬
‫‪ ‬בעתיקה בית סימונה ■ חדרי ארוח הגפן בלב‬
‫קיה‬
‫חלומיים‪ +‬ג'קוזי ובריכה ‪500‬‬
‫ברמה גבוהה ליחידים‬
‫ ‪ 5‬יח' מאובזרות‪ ,‬עד ‪ 30‬העתיקה‪ ,‬ממוזגות ומאובזרות ‪ ‬קיה ריאו ‪ 2011‬אוטומט‪,‬‬‫ש"ח ללילה‪050-2565636 .‬‬
‫ולקבוצות לל"ת ‪-‬‬
‫(‪)40-51‬‬
‫_____________________________________________‬
‫איש‪ ,‬גישה לרכב‪ ,‬מעל קומפלט (מול מלון רימונים) שמורה וחסכונית‪ ,‬מוסבת‬
‫במרכז הארץ‬
‫‪02-6263663 ,058-3777400‬‬
‫מקווה האר"י‪ ,‬אפשרות ‪ ,04-6973389 ,054-5881866‬לגז‪ ,‬צורכת ‪ 1‬ל‪ ,20 -‬טסט ‪8‬‬
‫(‪)7-9/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫כפר שמאי‬
‫‪050-8227511‬‬
‫(‪ )30-29/17‬חודשים‪ 34,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לאירוח בשבתות לסטודנטים‪,‬‬
‫■ צימר "פסגות החן" ‪-‬‬
‫‪052-6918692‬‬
‫מתחם‬
‫מחוממת ‪ 3 ‬צימרים על‬
‫(‪)41-41‬‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫‪054-2196965‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)16-45/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בפוריה‪ ,‬בריכה‬
‫קוממיות‬
‫בריכת‬
‫דונם‪,‬‬
‫‪4‬‬
‫של‬
‫ומוצנעת ‪ +‬ג'קוזי ענק‪,‬‬
‫שברולט‬
‫‪  050-4115114‬וילה מפוארת‪ 6 ,‬חד'‪ ,‬נוף‪  ,‬מתחם הארחה חדש‪,‬‬
‫ספא‬
‫וג'קוזי‪,‬‬
‫שחיה‬
‫מרפסות גדולות‪ ,‬ממוזגת‬
‫מאובזר ‪ +‬נוף‪ ,‬בקרבת‬
‫חדרים ‪ +‬אולמות מפוארים‬
‫‪ ‬שברולט אואו ‪,2009‬‬
‫בלבד‪ ,‬ענק‪ ,‬למשפחות ולזוגות‪,‬‬
‫ומאובזרת ‪ +‬סוכה כשירה‪,‬‬
‫במיוחד‪ ,‬עד ‪ 70‬מיטות‪,‬‬
‫ביהכנ"ס‪ ,‬לזוגות‬
‫יריחו‬
‫מצפה‬
‫אוטומט‪ ,‬יד שניה‪ ,‬פרטי‪,‬‬
‫גם‬
‫נוחים!!!‬
‫מחירים‬
‫נופי הירדן ‪" -‬בנצימר" ‪054-4846447 -‬‬
‫(‪052-7655787 )38-45‬‬
‫‪052-7772913‬‬
‫(‪ )38-41‬שמור וחסכוני‪ 17,500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫(‪ )41-52‬‬
‫(‪)48-48/16‬‬
‫‪054-4385580‬‬
‫לחגים‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ סוויטה מפנקת ומרפסת נוף ‪ ‬בית פרטי מאבן כולל ‪  2‬לשבת וחול‪ ,‬דירה פרטית‪052-6917491 ,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫"בקתות‬
‫■ בפוריה ‪-‬‬
‫נקיה ומסודרת ‪ +‬מזגנים‬
‫מדהימה ביישוב הדתי מצפה צימרים‪+‬חצר גדולה‪ ,‬בצלע‬
‫כרמיאל‬
‫תאיר לכנרת" ‪ -‬עם‬
‫מירושלים‪,‬‬
‫דק‬
‫‪15‬‬
‫כ‪-‬‬
‫יריחו‪,‬‬
‫וחצר‪,08-6601778 ,‬‬
‫ההר‪ ,‬צופה לנוף מדהים‬
‫‪ ‬דירת קוטג' מרווחת‬
‫נוף מדהים‪ ,‬מאובזרות‬
‫מצוין‪050-2403750 +,‬‬
‫(‪052-7113937 053-3147542 052-7155422 )40-51‬‬
‫(‪38-43‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫וממוזגות ‪ +‬גינה‪ ,‬לזוגות! גינה ‪ +‬נוף‪ ,‬במיקום‬
‫)‪(37-36/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )7-8/17‬בקרבת הרשב"י והחוף הנפרד‪,‬‬
‫‪ ‬צימר זוגי מאובזר ממוזג ■ דירה ‪ +‬מלונית (‪15-50‬‬
‫‪050-6927465‬‬
‫מרכז הארץ‬
‫_____________________________________________ ‪04-9987070 ,052-2261711‬‬
‫מיטות) ‪ +‬אולם ‪ +‬חצר‬
‫(‪)26-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הליכה‬
‫מרחק‬
‫ונוף‪.‬‬
‫חצר‬
‫ונקי‪+‬‬
‫■ "אחוזות כינורות"‪-‬‬
‫■ "טל בכפר" ‪ -‬צימרים‬
‫משחקים‪ ,‬נקי במיוחד‪,‬‬
‫צימרים וסוויטות‪ ,‬מרחק‬
‫בנוף הרים לזוגות‪/‬‬
‫מהעתיקה‪052-7613501/2 )34-45( 052-3455254 .‬‬
‫מושב אלומה‬
‫(‪)47-49/16‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫הליכה לכנרת‬
‫ולטיילת ‪(+‬כשר)‪" ■ .‬מרגוע אלומה" ‪ -‬יחידות משפחות ‪ +‬ג'קוזי‪,‬‬
‫‪ ‬בבריה ‪ -‬בין צפת למירון‪:‬‬
‫בריכה מחוממת וספא‬
‫נקיות ומאובזרות‪,‬‬
‫קצרין‬
‫דיור חדשות (עד ‪ 50‬איש)‬
‫סוויטה מאובזרת‪ 2 ,‬חד'‪+‬‬
‫דיו וטונרים‬
‫‪052-5948777‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )4-4/17‬לנופש ולשבתות גיבוש‪,‬‬
‫‪052-7203715/20‬‬
‫(‪ )15-41‬סלון‪ 2 ,‬ז'קוזי‪ ,‬בריכה וסאונה‪ ■ ,‬בקצרין וילה גדולה‪ ,‬דירות‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬צימר מפואר לזוגות‪,‬‬
‫‪,054-2250240 ,08-6889750‬‬
‫‪" ‬טונר ודיו" ‪-‬ר' עקיבא‬
‫מחירים נוחים! ‪ 052-2617816‬משפחתיות ודירות זוגיות‪,‬‬
‫מטבחון מאובזר ‪ +‬ג'קוזי זוגי ‪050-2250232‬‬
‫‪052-8650222‬‬
‫נהריה‬
‫‪ 109‬ב"ב‪ ,‬כל סוגי הדיו‬
‫(‪)9-9/17‬‬
‫(‪ )33-44‬מאובזרות וממוזגות‪ ,‬קרוב‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ +‬בריכה מוצנעת‪.‬‬
‫לבית כנסת‪ 052-2582452 .‬והטונרים למדפסת‪,‬‬
‫לחופשה‬
‫חד'‬
‫‪3.5‬‬
‫דירת‬
‫דירות‬
‫של‬
‫גדול‬
‫מבחר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מרפסת‪/‬גינה‪ ,‬ביהכנ"ס קרוב‪.‬‬
‫מושב עלמה‬
‫(‪28-42‬ל) החל מ‪ 20 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪04-6961029‬‬
‫וסביבותיה‪,‬‬
‫בצפת‬
‫נופש‬
‫ממוזגת‬
‫משפחתית‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-3770300 053-7707020‬‬
‫להזמנות ‪050-4161617‬‬
‫(‪28-1/17‬ל) ‪ ‬צימרים ‪+‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)29-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ממוזגות‪ ,‬למשפחות‬
‫בריכה‪+‬ג'קוזי ומרווחת‪ ,‬נוף גלילי‬
‫לישיבות‪ ,‬שבתות חתן‬
‫ראש פינה‬
‫(‪ )36-47‬ולקבוצות‪ ,‬במחירים נוחים‪,‬‬
‫‪050-4770781/2‬‬
‫מדהים!‬
‫טלזסטון‬
‫(‪" ■ )34-45‬הפגודה בפינה" ‪ 4 -‬יח' הובלות והסעות‬
‫ומשפחות‪,‬מאובזרות וממוזגות _____________________________________________ ‪050-4105896‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-8793288‬‬
‫‬‫האדומה"‬
‫‪" ‬הארובה‬
‫(‪)21-20/17‬‬
‫‪ ‬בעיר העתיקה! צימר מדהימות‪ ,‬מאובזרות וממוזגות‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נתניה‬
‫חדרי ארוח בוילה יפהפיה (עד‬
‫קרוב לק‪ .‬צדיקים ‪ +‬בריכה ■ בס"ד "המוביל שלך‬
‫וממוזג‪,‬‬
‫חדש‬
‫לזוגות‬
‫‪ ‬וילת נופש כ‪150 -‬‬
‫‪ 12‬איש) לזוגות‪/‬משפחות‬
‫מושב תרום‬
‫עלית‪ .‬קבוצות‪/‬משפחות‪/‬זוגות ובשבילך!" העברת דירות‬
‫(קרוב לבית החלמה)‪,‬‬
‫במיקום מעולה‪,‬‬
‫מ"ר מהחוף הנפרד‪,‬‬
‫‪www.hapagoda.com‬‬
‫ומשרדים ופריטים בודדים‪.‬‬
‫אסתר"‬
‫"אחוזת‬
‫■‬
‫‪050-6613661‬‬
‫גדול ומרווח‪ ,‬למשפחות ‪052-7153475‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-9988348‬‬
‫(‪)23-22/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)20-18/17‬‬
‫(‪_____________________________________________ )38-41‬‬
‫נתי‬
‫‪,054-4434362‬‬
‫מטופחים‬
‫צימרים‬
‫‬‫(‪)39-51‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מיטת‬
‫‪13‬‬
‫כ‪-‬‬
‫דתי‪,‬‬
‫וציבור‬
‫לשבתות‪,‬‬
‫‬‫הזמנים‬
‫לבין‬
‫למשפחות וזוגות‪,‬‬
‫‪‬‬
‫יבניאל‬
‫רמת הגולן‬
‫‪ ‬הובלות אריאל‪ ,‬דירות‪,‬‬
‫בריכה בכ"א ‪ +‬גינה‪ ,‬בקרבת‬
‫מאווררת‪ ,‬נקיה ומסודרת ‪+‬‬
‫‪ ‬צימרים ליחידים ולקבוצות ‪ +‬מקווה לגברים‪ ,‬ג'קוזי‪,‬‬
‫בהזדמנות! ■ במרכז הדתי חיספין‪ ,‬פריטים בודדים‪ ,‬פירוק והרכבת‬
‫מבצעים‬
‫לניאדו‪,‬‬
‫בי"ח‬
‫מזגן ונוף מדהים‪,‬‬
‫ סוכה‪ ,‬מנגל‪ ,‬בריכה גדולה‪ ,‬גינה ונוף‪,‬פינת חי‪,‬‬‫צימר חדש ומאובזר‪,‬‬
‫לחגים!!!‬
‫פינתי רהיטים‪ ,‬בכל הארץ‪,‬‬
‫‪058-3266448‬‬
‫_____________________________________________‬
‫סנוקר‪ ,‬כדורגל‪ ,‬פארק לילדים ‪,052-8723705‬‬
‫(‪ )30-29/17‬ושקט‪ +‬ג'קוזי‪ ,‬כולל סוכה‬
‫‪052-6460451‬‬
‫‪054-5572342‬‬
‫‪,052-3303187‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪38-45‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫אטרקציות באיזור‪ ,‬מומלץ!!!‬
‫לשבתות ולחגים במחירים‬
‫(‪" ■ )41-52‬אחוזת נועם" ‪4 -‬‬
‫‪050-4443803‬‬
‫(‪)9-11/17‬‬
‫‪054-2232004‬‬
‫נוחים! ‪,052-3540874‬‬
‫_____________________________________________ ■ בצאנז‪ ,‬סוויטות‪/‬דירות‪ ,‬דירות נופש‪ ,‬עד ‪30‬‬
‫(‪37-10/17‬ל) ‪" ‬דרך המלך" ‪ -‬הסעות‬
‫_____________________________________________‬
‫דירת‬
‫‬‫לביא"‬
‫"בוסתן‬
‫‪‬‬
‫ונקיות‬
‫מאובזרות‬
‫מפוארות‪,‬‬
‫‪052-3594875‬‬
‫מיטות‪ ,‬יוקרתיות‪,‬‬
‫(‪)38-51‬‬
‫וטיולים ‪ -‬לכל רחבי‬
‫_____________________________________________‬
‫מדהים‪,‬‬
‫נוף‬
‫יפיפיה‪,‬‬
‫נופש‬
‫מרפסות‬
‫‪+‬‬
‫פנורמי‬
‫נוף‬
‫‪+‬‬
‫למשפחות‪/‬זוגות‪,‬‬
‫טיולי ג’יפים הארץ‪14,20,30,40,55 ,‬‬
‫למשפחות‪,‬‬
‫‪ 2 ‬צימרים‬
‫באוירה‬
‫גבוה‪,‬פרטיות‬
‫סטנדרט‬
‫ענקיות‪ ,054-8598366/77 ,‬ממוזגת‪ ,‬ליד ת‪.‬מרכזית‬
‫בריכה בכל צימר‪ ,‬טרמפולינה פסטורלית ‪ +‬המלצות‪,‬‬
‫"בנצי טיולי ג'יפים" ‪ -‬מקומות‪ ,‬נהגים חרדים‬
‫‪,09-8625160‬‬
‫‪,054-8519879‬‬
‫ענקית‬
‫חצר‬
‫ועתיקה‪,‬‬
‫■‬
‫ענקית‪ ,‬שולחן כדורגל‪ ,‬מנגל ‪050-6333765‬‬
‫חוויית שטח יחודית מס' ‪ 1‬ואדיבים‪,054-5990390 ,‬‬
‫(‪053-3125160 )30-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)49-52/16‬‬
‫_____________________________________________ ‪ +‬נוף מרהיב ‪ +‬בריכה‪,‬‬
‫וטיולי שטח‪055-6678585 ,‬‬
‫‪053-3166566‬‬
‫_____________________________________________‬
‫יפה‬
‫בוילה‬
‫כפרי‬
‫(‪  )23-23/17‬ארוח‬
‫יריחו‪,‬‬
‫מצפה‬
‫באיכות‪,‬‬
‫(‪)38-34/17‬‬
‫נדנדות ‪052-5856465‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)29-28/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ספסופה‬
‫‪050-2403750‬‬
‫‪,052-2403750‬‬
‫‪ ‬רק ‪ 450‬ש"ח עד ‪6‬‬
‫מושב‬
‫פרטית‪,‬‬
‫בריכה‬
‫‪+‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪"  )40-51‬אילן הסעות"‪ -‬הסעות‬
‫‪* ‬דירת נופש יפה‬
‫‪ ‬וילה גדולה ונקיה‬
‫מיטות במקום הכי טוב דתי‪,02-9913107 ,‬‬
‫לכל חלקי הארץ‪10-16 ,‬‬
‫לארוח ומסודרת ‪ +‬ג'קוזי *קוטג'‬
‫_____________________________________________ מהנה במיוחד ופרטי‪4 ,‬‬
‫ביבניאל ‪050-4102275‬‬
‫(‪054-6928116 )34-44‬‬
‫חד' לזוגות‪ ,‬למשפחות ולבחורי‬
‫_____________________________________________‬
‫מקומות‪053-7634980 ,‬‬
‫(‪ + )20-19/17‬סלון‪ ,‬בריכת שחיה‪ ,‬גינה‬
‫‪ ,077-5590283‬ישיבות‪,050-4127850 ,‬‬
‫‪ ‬צימר הכהנים‪ 10 -‬דק'‬
‫‪050‬‬‫‪3634980‬‬
‫וילה‬
‫כפרי‪,‬‬
‫ארוח‬
‫‬‫מזל‬
‫■‬
‫(‪)37-44‬‬
‫גדולה‪ ,‬סוכה‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪04-6980421‬‬
‫(‪)18-44‬‬
‫מהכינרת‪ ,‬חצר מהנה לילדים‪ .‬מרווחת ומושקעת‪ ,‬נוף מדהים‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-5726412‬‬
‫(‪)38-10/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מוביל מקצועי עושה‬
‫(‪ + )36-32/17‬בריכה‪ ,‬למשפחות ולזוגות‪,‬‬
‫‪052-7150124‬‬
‫‪ ‬להתעורר בצפת‬
‫_____________________________________________ גישה לנכים‪052-8013000 ,‬‬
‫(‪ ■ )4-4/17‬בספסופה‪ ,‬אירוח כפרי‪ ,‬העתיקה!!! דירת נופש‬
‫הובלות קטנות וגדולות‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נגיעות בגליל‪4 ,‬‬
‫ירושלים‬
‫יחידות‪ ,‬בריכת מאובזרת!!! מקום אסטרטגי‪,‬‬
‫בב"ב ובכל הארץ‪ ,‬קו‬
‫מתאים עד ‪24‬‬
‫מירון‬
‫אורחים‪ ,‬בריכה קרוב לבתי כנסת העתיקים‬
‫ק"ק‪,‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪ ‬בבר אילן‪2.5 ,‬‬
‫גלים מחוממת ‪+ 3X4‬‬
‫(‪ )29-2/17‬קניית רכבים קבוע לירושלים‪ ,‬מידי יום‪,‬‬
‫‪050-4161618‬‬
‫‪ 5‬מיטות ‪ +‬מזרונים לחגים‬
‫מרווחים‬
‫צימרים‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫אוכל‪,‬‬
‫חדר‬
‫גדולה‪,‬‬
‫רגילה‬
‫‪052-5501812‬‬
‫ולתקופות קצרות‪,‬‬
‫(‪32-5/17‬ל) ■ מתחם נופש לזוגות‪/‬‬
‫וממוזגים קרובים מאד‬
‫ביכנ"ס‪050-5068848 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫משפחות‪/‬קבוצות‪,‬עד ‪ 18‬איש‪ ■ ,‬קונה לפירוק ‪+‬‬
‫‪052-7631763‬‬
‫(‪41-44‬ל)‬
‫משאיות‪,‬נסיעה ‪050-8761460‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הרשב"י‪,‬‬
‫לציון‬
‫(‪30-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■ למרגלות ההר ‪ 4 -‬יחידות ברמה גבוהה‪ ,‬חצר ‪ +‬ברכה כל המכוניות‪,‬‬
‫חדישה‬
‫חד'‪,‬‬
‫*‪2‬‬
‫‪ ‬בגאולה!‬
‫ומשפחות‪.‬‬
‫לזוגות‬
‫אירוח ‪ +‬בריכה ‪ +‬גינה לזוגות ענקית ‪ +‬נוף‪ 058-7506090 .‬טרקטורים‪ ,‬אמינות ‪+‬‬
‫■ "שלוימל'ה הסעות"‬
‫*‪4‬‬
‫גדולה‪.‬‬
‫סוכה‬
‫ויוקרתית‬
‫(‪)25-24/17‬‬
‫ומשפחות‪,052-4604609 ,‬‬
‫נקיה‪ ++‬סוכה ענקית‪058-3257592 .‬‬
‫_____________________________________________ אישורים‪,‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪ )1-1/17( ,052-5752933‬הסעות וטיולים לכל‬
‫נקיות‬
‫יפהפיות‬
‫דירות‬
‫_____________________________________________ ‪04-6980449‬‬
‫‪052-3239123‬‬
‫(‪ )18-20/17‬‬
‫*בתכלת מרדכי לזוג (תפוס ‪052-7644916‬‬
‫(‪_____________________________________________ )36-35/17‬‬
‫_____________________________________________ הארץ רכבים מפוארים‬
‫ומסודרות‪ ,‬לשבתות וימים‬
‫■ "סוויטות ארגמן" ‪+‬‬
‫לר"ה)‪,‬‬
‫‪ ■ ,04-6923371‬קונה כל הרכבים‬
‫ונתב"ג ירושלים וב"ב‪,‬‬
‫‪ ■ )41-41( ,053-3131809‬אירוח פאר חדש ‪-‬‬
‫ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה ‪ +‬בעתיקה ובכלל‪,‬‬
‫‪02-5387605‬‬
‫נסיעה‪.‬‬
‫לפירוק‪+‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ 050-5238722 052-4714818 )26-25/17‬ואירועים ‪057-3188842‬‬
‫מרחבים למשפחות‪,‬‬
‫‪057-3112314 ,052-7183288‬‬
‫ברכת בנויה‪ ,‬צמוד למירון‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬במלון רמדה חדר‬
‫‪050-2606535‬‬
‫כולל‪ +‬שרותי קבוצות ולזוגות ‪ +‬נוף‪,‬‬
‫(‪050-7532336 )48-47/16‬‬
‫(‪)33-32/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪*  )11-15/17‬בעתיקה בכיכר המגינים‬
‫מטבחון ומרפסת‪,‬‬
‫מרהיב סמוך לרשב"י‪,‬‬
‫■ "אחוזת מרים" ‪6 -‬‬
‫ נקיה‪ ,‬גדולה וממוזגת לזוגות מכירת רכבים ‪ ‬התחדשנו ב‪40 -‬‬‫המלון (ללא אוכל) לימים‪/‬‬
‫‪,052-5226788‬‬
‫‪+‬‬
‫בריכה‬
‫מפוארים‪,‬‬
‫צימרים‬
‫לימים‬
‫*צימר‬
‫ומשפחות‪.‬‬
‫מקומות! מיניבוסים‬
‫שבתות‪/‬תקופות‪,‬‬
‫ברכת ספא‬
‫(‪,052-4478055 )38-12/17‬‬
‫הונדה‬
‫מחוממת וסאונה ושבתות‪,052-7687778 ,‬‬
‫‪052-7184183‬‬
‫להסעות וטיולים לכל‬
‫_____________________________________________‬
‫ומשפחות‪,‬‬
‫לזוגות‬
‫(‪077-7677018 04-6980419 ,052-5254569 )35-34/17‬‬
‫‪04-6980585‬‬
‫(‪  )25-52‬רכב הונדה סיווקי ‪ -‬סדאן‪ ,‬חלקי הארץ‪ ,‬שירות אמין‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫ברמות‪,‬‬
‫‪ ‬בנין ישיבה‬
‫(‪)5-5/17‬‬
‫שנת ‪ ,2007‬תיבת‬
‫הילוכים‪,‬צבעיד ואדיב‪,052-3821702 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬יחידה במחיר מדהים‪,‬‬
‫להשכרה בשבתות‪ ,‬חדר אוכל ‪ ‬ארוח אצל הכהנים ‪-‬‬
‫נהיגה)‪,‬‬
‫(מורה‬
‫‬‫ראשונה‬
‫לרשב"י‬
‫סמוך‬
‫■‬
‫ובית מדרש‪052-7646764 ,‬‬
‫בריכה‪ ,‬ג'קוזי‪ ,‬גינה למשפחות כסוף‪ ,‬ק"מ ‪ ,210000 -‬במחיר ‪050-4110855‬‬
‫(‪ )40-40/17‬דירות נקיות ומרווחות‬
‫(‪)35-46‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫גדולה לזוגות צימרים יפיפיים‬
‫ולזוגות‪,052-2797223 ,‬‬
‫חצר‬
‫ומשפחות‪,‬‬
‫ ‪ 27,000‬ש"ח‪ ,‬לפרטים‪:‬‬‫‪" ‬הסעות דניאל"‬
‫בוכרים‪:‬‬
‫■ בבית ישראל ‪-‬‬
‫ומטופחת ‪ +‬מתקנים לילדים ומאובזרים‪ ,‬ג'קוזי בכל ‪04-6921554‬‬
‫(‪054-2000030 )31-42‬‬
‫(‪ - )41-44‬רכבים ‪14/16/20‬‬
‫דירה חדשה ‪ 2-4‬חד'‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫צימר‪,‬ספא‪,‬מדשאות‪,‬‬
‫ארוח מאובזרים במחירים‬
‫מוזלים‪ ,‬מבצעים מיוחדים‬
‫לחגים!!! אפשרות להסעה‪,‬‬
‫‪052-2634477 ,052-3224835‬‬
‫(‪)37-36/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מבצע קיץ ארוח בכינרת‬
‫ עד ‪ 40‬איש לקבוצות‪,‬‬‫משפחות וזוגות ‪ +‬סוויטה עם‬
‫ג'קוזי לזוג ‪ 2 +‬דקות הליכה להשכרה לשבתות ולחגים‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-2638641‬‬
‫לכינרת‪050-7824909 ,‬‬
‫(‪)14-52‬‬
‫(‪_____________________________________________ )37-44‬‬
‫‪ ‬דירות נופש מאובזרות ■ בנין ישיבה בירושלים‬
‫להשכרה לשבתות ‪ 60‬מיטות‬
‫וממוזגות לנופש בין‬
‫‪ +‬ביהמ"ד ‪ +‬חדר אוכל‪,‬‬
‫הזמנים בטבריה‪,‬‬
‫לפרטים‪052-7634389 052-7149402 :‬‬
‫(‪)38-37/17‬‬
‫(‪_____________________________________________ )35-46‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נופש הרימון ‪ -‬חדרי ‪ ‬בצור‪-‬הדסה וילה יפיפיה‬
‫‪ 7‬חד'‪ ,‬גינה‪ ,‬מרפסות‪ ,‬עד‬
‫אירוח ודירות נופש‬
‫‪ 20‬איש‪ ,‬לשבתות גיבוש‬
‫מטופחים וממוזגים‬
‫משפחתיות ולחגים‪1,800 ,‬‬
‫לקבוצות ומשפחות‪,‬‬
‫ש"ח ללילה‪054-6987004 ,‬‬
‫(‪)38-38/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חלקם ‪ 4‬ד' הליכה‬
‫■ יחידת נופש מושקעת‬
‫מהכינרת והטיילת‬
‫מתחם במרכז ירושלים‪ 6 ,‬מיטות‪ ,‬על‬
‫לקבוצות עד‬
‫‪ 50050-8818678‬מיטות! בסיס יומי‪052-6134378 ,‬‬
‫(‪)3-3/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫קמפוס מסודר‬
‫מוצרים‬
‫ושירותים‬
‫מכוניות‬
‫וחדר אוכל‪054-6987257 ,‬‬
‫‪ ‬יחידות נופש מאובזרות‬
‫ קרוב לרשב"י‪ ,‬נוף מדהים‪,‬‬‫במחירים נוחים‪ ,‬מרציאנו‪,‬‬
‫‪04-6987450 ,054-5989347‬‬
‫(‪)25-24/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירות אירוח למשפחות‪,‬‬
‫ממוזגות ומאובזרות ‪ +‬חדרים‬
‫לזוגות‪,052-2979067 ,‬‬
‫‪04-6980624‬‬
‫(‪)25-24/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ במירון דירות איכותיות‪,‬‬
‫מרווחות וממוזגות‪ ,‬דשא‪+‬‬
‫נדנדות‪ ,‬חצר גדולה ומטופחת‪,‬‬
‫מש' סופר‪052-8401847 .‬‬
‫‪04-6989734‬‬
‫(‪)50-46/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )34-44‬מבנה חדש‪ -‬לשבתות ■ צימר נקי ממוזג‪,‬משפחתי‪,‬‬
‫‪ ‬בין הזמנים ‪,‬בקרית‬
‫חתן‪ ,‬שמחות ושבתות מרפסות נוף ‪ ,‬קרוב לרשב"י‪,‬‬
‫שמואל‪ ,‬לזוג ‪ 400 2 +‬ש"ח‪,‬‬
‫מש' אלק‪054-8042119 .‬‬
‫נופש כולל בית כנסת‬
‫‪ 6-8‬נפשות ‪ 700‬ש"ח‪,‬‬
‫‪04-6989119‬‬
‫(‪)50-50/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫יחידה מאובזרת‪ ,‬קרוב לכנרת מפואר‪ ,‬בית מדרש‪2 ,‬‬
‫■ דב ושושנה לנדאו‬
‫‪0542076792 058-3227877‬‬
‫(‪ )30-41‬אולמות‪ 2 ,‬מטבחים‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דירות ברמה גבוהה‪ ,‬ממוזגות‬
‫חנייה‬
‫שינה‪,‬‬
‫חדרי‬
‫‪48‬‬
‫■ ‪ 4‬חד'‪ ,‬יפהפיה‪ ,‬עם‬
‫ממוזגתנוף וחצרות‪ 058-3232627 ,‬ומאובזרות למשפחות‪ ,‬אפש'‬
‫פסטורלי לכינרת‪,‬‬
‫_____________________________________________ לזוגות‪ ,‬באמצע שבוע‪.‬‬
‫ומאובזרת‪ ,‬יעקב‬
‫(‪)30-29/17‬‬
‫‪02-5003414‬‬
‫‪04-6989510‬‬
‫‪052-8771810‬‬
‫(‪)15-17/17‬‬
‫‪050-6232342‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪43-43/16‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫כלנית‬
‫‪ ‬צימרים חדשים‪,‬‬
‫"שקיעה‬
‫‪ ‬צימרים‬
‫באופק"‪ ,‬בפוריה רומנטים ‪ ‬צימרים יוקרתיים ביותר מאובזרים וממוזגים‪ ,‬לזוגות‬
‫‪ +‬ברכה אולימפית ‪+‬‬
‫ג'קוזי ‪ 7‬דק' לרשב"י‪ ,‬אפשרות‬
‫לזוגות‪ ,‬בריכה‬
‫מחוממת ספא ענק ‪ +‬נוף פסטורלי‬
‫ציבורית לקבוצות ‪ +‬חדר אוכל‪ ,‬מש'‬
‫מוצנעת‪ ,‬ג'קוזי ענק ‪+‬‬
‫תחבורה‬
‫ומדשאות‪,‬‬
‫שלג‪,04-6980744 ,‬‬
‫נוף‪ ,‬ביכנ"ס קרוב‪,‬‬
‫מכל רחבי הארץ למקום‪,‬‬
‫‪050-8989641‬‬
‫‪050-7322422‬‬
‫‪054-6242965‬‬
‫(‪)16-17/17‬‬
‫(‪)23-22/17‬‬
‫(‪)28-27/17‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________‬
‫(‪)28-28/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ביכנ"ס מפואר‪,‬בריכת‬
‫שחיה‪050-2004839 .‬‬
‫‪04-6980959‬‬
‫(‪)15-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫צפון‬
‫‪ ‬צימר מפואר מאוד ‪+‬‬
‫ג'קוזי ספא ענק‪ ,‬מדשאות‬
‫וערסלים ‪ +‬ברכה מוצנעת‪ ,‬נוף‬
‫עוצר נשימה! ‪ 780‬ש"ח ל‪2 -‬‬
‫לילות ‪ -‬תחבורה ציבורית מכל‬
‫הארץ עד המקום‪,‬‬
‫‪054-5742965‬‬
‫(‪)27-52‬‬
‫_____________________________________________‬
‫צפת‬
‫‪ ‬בית גדול‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬ממוזג ‪+‬‬
‫בריכה וג'קוזי מחוממים‪ ,‬ספא‪,‬‬
‫מגלשת מים וגינה‪,‬‬
‫‪04-6921608 ,050-5651279‬‬
‫(‪)41-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירות קטנות וגדולות‪,‬‬
‫נקיות וממוזגות ‪ +‬נוף‪ ,‬לימים‪/‬‬
‫שבתות וחגים‪ ,‬לחרדים בלבד!‬
‫‪,052-7645275/2/3‬‬
‫‪,054-8592082‬‬
‫‪058-3245275/2‬‬
‫(‪)41-14/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בנווה אורנים‪ -‬וילה‬
‫‪ 5‬חד' למשפחות‪,‬‬
‫מפוארת‪ ,‬מאובזרת‪+‬‬
‫בריכה מחוממת ושולחן‬
‫סנוקר מקצועי‪ .‬בקרו‬
‫באתר‪" -‬וילת דורון פאר"‬
‫‪050-4296661‬‬
‫‪050-7477127‬‬
‫(‪)33-6/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירות נופש בלב‬
‫מקומות לכל הארץ‪,‬‬
‫מרצדס‬
‫העתיקה צפת‪ ,‬מרפסת‬
‫שרות אדיב ואמין‪,‬‬
‫‪ ‬ספרינטר מרצדס‪,‬‬
‫גדולה‪ ,‬מיזוג‪ ,‬עד ‪8‬‬
‫קמ"ש‪052-7101020 8 ,‬‬
‫(‪)26-51‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪51,000 ,2010 )22-47‬‬
‫‪054-8433991‬‬
‫מקומות‪,‬‬
‫_____________________________________________ מקומות‪ ,‬אוטומט‪,‬‬
‫רוורס‪,‬טורבו הלבנת שיניים‬
‫חדרי‬
‫‪8‬‬
‫בעתיקה‪,‬‬
‫ויטראז'‪,‬‬
‫‪‬‬
‫דיזל‪ ,‬מצלמות‬
‫ומפוארים‪,‬‬
‫יוקרתיים‬
‫אירוח‬
‫‪054-4494611‬‬
‫(‪39-42‬ל) ‪ ‬קרסט‪ -‬מדבקות להלבנת‬
‫_____________________________________________‬
‫למשפחות ולקבוצות‪ ,‬קרוב‬
‫שיניים‪ ,‬כל הסוגים במחירים‬
‫לביהכנ"ס קרליבך‪ ,‬חב"ד‪,‬‬
‫יונדאי‬
‫מפתיעים! ‪ 03-6199567‬רח'‬
‫‪052-7646814‬‬
‫(‪)21-20/17‬‬
‫ברק‬
‫בני‬
‫‪66‬‬
‫עזרא‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬יונדאי ‪ I20‬אוטומטית‪,‬‬
‫(‪)36-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בס"ד ‪ -‬צימר לתפארת עד ‪ ,2010‬יד שניה‪ 120,000 ,‬ק"מ‪,‬‬
‫‪ 11‬מיטות‪ ,‬כל השנה‪ ,‬לבחורים שמורה מאוד‪,‬‬
‫‪ 38,000052-7220391‬ש"ח‪ ,‬הלוואות ומשכנתאות‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ומשפחות‪ ,‬מומלץ ביותר!‬
‫בפריסת צ'קים‬
‫‪052-7623725‬‬
‫(‪)6-8/17‬‬
‫סובארו‬
‫עד‬
‫הלוואות‬
‫_____________________________________________‬
‫לשנה לבעלי‬
‫איפרזה‬
‫סובארו‬
‫‪" ‬סוויטות הארי" ‪ -‬יחידות ‪‬‬
‫‪ ,1600 ,2006‬אוטומטית‪ &10,000 ,‬חשבון תקין‬
‫נופש בעתיקה‪ ,‬מפוארות‪,‬‬
‫ממוזגות ונקיות‪ ,‬נוף וג'קוזי‪ ,‬ראשונה‪ ,‬צורה חדשה‪,‬‬
‫הלוואות עד ללא ערבים‬
‫(‪ )17-17/17‬מכני מעולה‪ ,‬שמור‬
‫‪050-4156810‬‬
‫‪ &50,000‬לבעלי חשבון‬
‫לשנה‪,‬‬
‫_____________________________________________ ומסודר ‪ +‬טסט‬
‫תקין‬
‫וגדולות‪,‬‬
‫קטנות‬
‫‪ ‬דירות‬
‫‪054-8402332‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נקיות וממוזגות ‪ +‬נוף‪ ,‬לימים‪/‬‬
‫(‪052-4132855 )41-41‬‬
‫שבתות וחגים‪ ,‬לחרדים בלבד!‬
‫סוזוקי‬
‫‪,052-7645275/2/3‬‬
‫השכרת אופניים‬
‫‪ ‬סוזוקי בלנו‪ ,‬שנת‬
‫‪,054-8592082‬‬
‫חסכוני‬
‫ידני‪,‬‬
‫גיר‬
‫‪,2000‬‬
‫‪ ‬השכרת אופניים‬
‫‪058-3245275/2‬‬
‫(‪)16-42‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪5,500‬‬
‫במיוחד‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לרציניים‪ 050-5957522 ,‬חשמליים‪ ,‬רק ב‪ 40 -‬ש"ח‬
‫‪" ‬הצימר של מולי" ‪-‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )39-42‬ל‪ 3 -‬שעות‪ 58 ,‬ש"ח ליום‬
‫בעתיקה‪ 2 ,‬חד'‪ ,‬חדישה‪,‬‬
‫שלם‪ ,‬מתאים לקבוצות‬
‫פורד‬
‫מטופחת‪ ,‬מאובזרת וממוזגת‪,‬‬
‫עד ‪ 20‬משתתפים‪ .‬ספידי‬
‫מול ביכנ"ס בירב (קרליבך) ‪ ‬פורד פוקוס שנת ‪ 2000‬בייק רח' ז'בוטינסקי ‪34‬‬
‫לזוג ‪ ,2 +‬חניה‪,‬‬
‫יד שניה במחיר מציאה‪ ,‬ב"ב ליד מ‪ .‬מור‪,‬‬
‫‪03-9363752‬‬
‫‪,050-6241690‬‬
‫‪054-6105643‬‬
‫‪050-3553533‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫(‪)16-16/17‬‬
‫(‪30-41‬ל)‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________‬
‫וברכה‬
‫השכרת רכב‬
‫השכרת רכב‬
‫הסוכן החרדי שלך‬
‫הוותיק והאמין‬
‫בחברות הגדולות בעולם‬
‫מרכז הזמנות ארצי‬
‫‪050-4160126 | 03-5705102‬‬
‫■ מבצע ענק!!! רכב‬
‫ב‪ 122-‬ש"ח ליום כולל מע"מ‪,‬‬
‫סניפים בכל הארץ‪,‬‬
‫יהודה‪053-3141105 -‬‬
‫(‪)43-43/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ רכב ‪ 7‬מקומות‪ ,‬לאברכים‬
‫בבני‪-‬ברק‪ ,‬החל מ‪ 250 -‬ש"ח‬
‫ליום‪050-2502552 ,‬‬
‫(‪)4-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫השכרת רכב בחברות הגדולות‬
‫בארץ ובחו“ל‬
‫הרץ ‪ ‬באגט ‪ ‬קל אוטו‬
‫מבצע לסוכות!!!‬
‫בלי חיוב שבת ויו“ט‬
‫סניפים בכל הארץ‬
‫‪052-7123419‬‬
‫‪050-5765449‬‬
‫■ רמי הסוכן שלך‬
‫בחברות הגדולות!!!‬
‫הקדימו הזמנותכם‬
‫לחגי תשרי ללא תוספת‬
‫עונה!!! פריסה ארצית‬
‫‪03-523-66-50‬‬
‫‪050-333-222-8‬‬
‫‪054-700-50-66‬‬
‫(‪)5-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ צביקה כהנא ‪ -‬השכרת‬
‫רכב ונופש בארץ ובעולם‪,‬‬
‫אצלינו השירות מעל‬
‫‪03-6318999‬‬
‫הכל!!!‬
‫(‪)40-3/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הסוכן שלך בקל אוטו‬
‫קל אוטו‬
‫השכרת רכב‬
‫במחירים הכי טובים!!!‬
‫מרכז‬
‫הזמנות ארצי‬
‫‪02-6-630-630‬‬
‫‪ ‬מחיר החל מ‪2,250-‬‬
‫ש"ח כולל מע"מ‪ ,‬ללא‬
‫הגבלת קילומטרים‪,‬‬
‫לרכב מסוג מאזדה ‪2‬‬
‫וניסאן מיקרה‪ ,‬מאזדה‬
‫‪ 2,750 - 3‬ש"ח‪.‬‬
‫‪052-5306666‬‬
‫‪050-6666599‬‬
‫(‪40-47‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רכב ‪ 7‬מקומות לאברכים‬
‫בלבד בבני‪-‬ברק‪ ,‬הונדה שאטל‬
‫‪ 200‬ש"ח ליום‪ 250 ,‬ש"ח‬
‫לשבת‪052-7696100 ,‬‬
‫(‪)24-23/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בס"ד‬
‫‪TOURS‬‬
‫סוכנות ארצית להשכרת רכב‬
‫מ‬
‫מיו בצ‬
‫חדיםעים‬
‫תשכו !‬
‫ר‬
‫לא שו טוב‪:‬‬
‫ש לפניכרים‬
‫מתק‬
‫שרים‬
‫‪rent a car‬‬
‫פרטיות | מסחריות | מפוארות‬
‫מרכז הזמנות ארצי‬
‫‪03-578-94-54‬‬
‫■ לשכור בנוח‪-‬קאר‪ ,‬סוכנות‬
‫להשכרת רכב בארץ ובחו"ל‪,‬‬
‫שירות‪ .‬אמינות‪ .‬מחיר‪,‬‬
‫‪0722-777-200‬‬
‫(‪)50-50/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ איזי‪-‬רנט מלווה‬
‫אותך לאורך כל הדרך‪,‬‬
‫במחיר הטוב ביותר‪ ,‬בכל‬
‫החברות בארץ ובחו"ל‬
‫‪02-5805870‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)1-1/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "שחר השכרת רכב"‪-‬‬
‫פרטיות‪ ,‬מסחריות‬
‫ומשפחתיות (‪,)7-9‬‬
‫גם לנהגים חדשים ולפי‬
‫‪077-40-900-70‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫(‪)3-5/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ נתיב ‪ -‬השכרת רכב‬
‫לנהגים צעירים וחדשים‬
‫*מכירה *השכרה‬
‫*ליסינג‪03-7267260 ,‬‬
‫(‪)4-4/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫התעמלות‬
‫‪ ‬מאמן כושר‪* :‬אירובי‬
‫*ריצה *מתיחות *תזונה‬
‫*הורדה במשקל‪.‬‬
‫‪ ,053-9583627‬יעקב‬
‫(‪)32-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
‫‪03-6162228‬‬
‫מזל‬
‫כ”ה‪ -‬כ”ז אלול תשע”ו ‪5 28-30/09/16‬‬
‫וברכה הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫סוכות‬
‫טוען רבני‬
‫‪ ‬טוען רבני ישראל זכריה‪.‬‬
‫מוסמך ומקצועי‪ .‬ל‪.‬מ‪ .‬טל'‪:‬‬
‫‪ ,054- 6632298‬יצוג בבית הדין‬
‫רבני‪ -‬פרטי‪ ,‬ממונות‪-‬אישות‪.‬‬
‫(‪)18-43‬‬
‫‪ 3,000‬ש"ח‬
‫_____________________________________________‬
‫טל ית ע מו קה‬
‫‪ ‬ישירות מהיבואן‪ ,‬קישוטי‬
‫פוסטרים לקחת לישועה‬
‫פירות בגדלים שונים‪,‬‬
‫ולזיווג בקרוב‬
‫מרהיבים לסוכות לסוחרים‬
‫ובעלי דוכנים‪055-6687487 ,‬‬
‫(‪39-42‬ל) עם תפילת ותיקון‬
‫_____________________________________________‬
‫הרבנים‬
‫‪ ‬תמונות ופוסטרים‬
‫מרהיבים לסוכה ולכיתה‪,‬‬
‫יעוץ ועזרה‬
‫גם בלמינציה‪ ,‬לחנויות‬
‫‪ ,054-8438502‬שיפוצים וצבע‬
‫עזרה‬
‫‪ ‬מילגה לבעלת יכולת‬
‫נישואים ודוכנים‪,‬‬
‫לזוגות בקורס ייעוץ‬
‫‪www.kodesh1.com‬‬
‫(‪40-42‬ל) ‪ ‬אמבטיית זאב ‪-‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בת"א‪ ,052-4402555 .‬מלכה‬
‫(‪)41-46‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לא שפצנו רק החלפנו‬
‫‪ ‬ד"ר יעקב קרן ‪ -‬רופא קישוטים לסוכות אמבטיה‪,03-5445901 ,‬‬
‫מומחה לבעיות שבינו‬
‫‪,02-5333862‬‬
‫מבחר גדול‬
‫לבינה‪ ,‬הדרכה‪ ,‬ייעוץ‬
‫‪,04-8361130‬‬
‫לגברים‬
‫וטיפול רפואי‪,‬‬
‫קישוטים‬
‫של‬
‫‪09-9584862‬‬
‫(‪)25-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ונשים‪050-5870353 ,‬‬
‫(‪)35-46‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תאורה‬
‫ושרשראות‬
‫‪ ‬כל סוגי השיפוצים‬
‫‪ ‬הפתרון החדש לשלום‬
‫ומומחים‪ ,‬לחנויות ולדוכנים פנים וחוץ‪ ,‬צבע החל‬
‫בית בהמלצת רבנים‬
‫(‪ )38-41‬מעגלים ‪ 052-8473222‬מ‪ ,1,400 -‬איטום‪ ,‬נקיון‬
‫‪052-7668155‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪055-9886346‬‬
‫ותריסים‪,‬‬
‫(‪38-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-6204444‬‬
‫סת”ם‬
‫לימוד נהיגה‬
‫‪ ‬דרור חלוץ‪,‬מורה‬
‫מוכר בבני‪-‬ברק‬
‫והסביבה‪ ,‬יחס אישי‬
‫וסבלני‪ ,‬מבצע סתיו‬
‫מיוחד‪ ,‬הקפדה על זמן‬
‫שיעור נהיגה ‪ 40‬דקות‬
‫לפחות‪ ,‬אוטומטי ‪100‬‬
‫ש"ח‪ ,‬ידני ‪ 110‬ש"ח‪,‬‬
‫אחוזי הצלחה גבוהים‬
‫במבחן המעשי‪ ,‬ספר‬
‫תאוריה חינם!‬
‫‪052-2514960‬‬
‫(‪23-48‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■ משה גולני‪ -‬מורה נהיגה‬
‫‪ ‬למכירה סת"ם‬
‫מהודרים‪ ,‬כתב יפה מאוד‬
‫מסופרים יראי שמים‪,‬‬
‫‪052-7623142‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עורכי דין‬
‫‪ ‬עו"ד דניאל פאר ‪ -‬משפט‬
‫פלילי‪ ,‬תביעות נזיקין‪/‬תאונות‬
‫דרכים‪ ,‬יעוץ משפטי‪,‬‬
‫‪054-7766628‬‬
‫(‪)41-48‬‬
‫_____________________________________________‬
‫צילום אירועים‬
‫■ יוסי זיו ‪ -‬צלם‬
‫אירועים מקצועי! צוות‬
‫מורחב‪ ,‬שירות ואיכות‬
‫ללא פשרות‪ ,‬מבצעים‬
‫מיוחדים לחתונות‬
‫‪0525-778544‬‬
‫(‪)28-4/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מוסמך‪ ,‬ותיק וסובלני מאד‪,‬‬
‫טויוטה‪ /‬אוטומט‪ /‬חדשה‬
‫לחלוטין‪ ,‬מבצע ייחודי‪ :‬מחיר‬
‫שיעור‪ 110 :‬ש"ח! מחיר‪:‬‬
‫‪ 28‬שיעורים‪ +‬מבחן פנימי‪+‬‬
‫טסט‪ +‬ספר תאוריה‪  3,800 :‬מבצע צילום אירועים‬
‫ש"ח בלבד!‬
‫מקצועי‪ ,‬וידיאו ותמונות‬
‫‪( 054-4468840‬בב"ב)‬
‫(‪35-46‬ל) לברית ‪ 650‬ש"ח לבר מצווה‬
‫_____________________________________________‬
‫וחינה‪ 950 ,‬ש"ח‪ ,‬אפשרות גם‬
‫לצלמת‪052-8510980 ,‬‬
‫‪ ‬נהיגה ברמה אחרת‪,‬‬
‫לימוד מהיר‪ ,‬קצר‬
‫קורסים‬
‫ואיכותי‪ ,‬מבצעים‪ +‬עזרה‬
‫בתאוריה‪ ,‬יוסי בן יהודה‪ ■ .‬בואו לימדו מקצוע‬
‫משתלם! נשים וגברים בנפרד!‬
‫‪03-5352975‬‬
‫(‪13-13/17‬ל) קורס פדיקור מניקור רפואי‪,‬‬
‫‪052-2595370‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טיפול בפטרת כף הרגל‬
‫(‪30-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬שמעוני" ‪ -‬בית ספר והציפורניים לצמיתות‪ ,‬טיפול‬
‫לנהיגה‪ 50 ,‬שנות נסיון‪ ,‬ביבלות עמוקות‪ ,‬קורס‬
‫הילוכים‪ ,‬אוטומט‪ ,‬נכים‪ ,‬אפילציה משתלם! הסרת‬
‫שיער במחט חשמלית בפנים‪.‬‬
‫אוטובוס ציבורי זעיר‪,‬‬
‫‪077-5177007 052-2538812‬‬
‫(‪38-45‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫משאית‪ ,‬אופנועים‪,‬‬
‫‪,03-6054445‬‬
‫‪03-6044435‬‬
‫(‪)24-48‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אהרון מורה לנהיגה‪,‬‬
‫אוטומט‪ ,‬מזדה ‪,3‬‬
‫חדישה‪ ,‬טסט מיידי‪,‬‬
‫מבחן פנימי חינם‪,‬‬
‫‪050-4469796‬‬
‫(‪)24-48‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קפלר‬
‫‪ ₪ 5,500‬רכב משא‬
‫‪ ₪ 3,900‬אוטומטי‬
‫פרטי‪/‬‬
‫‪ ₪ 3,630‬הילוכים‬
‫שידוכים‬
‫■ מגוון הצעות שידוך למגזר‬
‫החרדי והדתי‪,‬כללי‪ ,‬רווקים‪/‬ת‬
‫ופרק שני לכל הגילאים ולכל‬
‫רמות ההשכלה (מטפלים גם‬
‫בקשיי שידוך)‪ ,‬משעה ‪10:00‬‬
‫בבוקר‪052-3340338 ,‬‬
‫(‪)12-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מרכז מתקדם‬
‫להוראת נהיגה‬
‫החבילה כוללת‪ :‬קבלנות למשאית‬
‫שיעורי חובה‪ +‬לבעלי רשיון על‬
‫פרטי הילוכים‬
‫טסט פנימי‪+‬‬
‫טסט‬
‫‪3,0‬‬
‫‪00‬‬
‫ראשון לאפשרות שיעורים‬
‫&‬
‫לי‬
‫מומרוודתע"י עד הרישיון‬
‫רח' ההסתדרות ‪ 2‬פתח תקווה‬
‫לנלימוד‬
‫משרד‪ 03-9318481 :‬נייד‪ 052-2945976 :‬כים‬
‫שיחת חינם‪ 1800-280-800 :‬לימוד‪-‬נהיגה‪com.‬‬
‫מוצרי אפיה‬
‫‪ ‬צמוקים ושקדים‪ -‬המרכז‬
‫לאפיה ר' עקיבא ‪48/109‬‬
‫ב"ב‪ ,‬במחירים ללא תחרות‬
‫*סדנאות ללא עלות‪,‬‬
‫‪050-4161617‬‬
‫(‪)29-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מחשבים‬
‫■ השכרות‪ :‬מחשב נייד‬
‫לשבוע ‪ 130‬ש"ח‪ ,‬ומקרן ליום‬
‫‪ 80‬ש"ח‪ .‬הגברה ליום ‪ 80‬ש"ח‪.‬‬
‫המרה מוידאו לדיסק ‪ 30‬ש"ח‪.‬‬
‫‪050-7801545‬‬
‫(‪)29-29/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ מחשב נייד מחודש‬
‫ווינדוס ‪ 7‬החל מ‪600 -‬‬
‫ש"ח כולל אחריות‪,‬‬
‫הוותיק בענף‪.‬‬
‫‪054-4543701‬‬
‫‪052-6643701‬‬
‫(‪)31-5/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בת מלך‪ ,‬משרד שידוכים‬
‫איכותי ביותר לחרדים וכיפות‬
‫סרוגות‪ ,‬הזיווג הוא כל מעיינינו‪,‬‬
‫סודיות מובטחת‪ ,‬להתקשר‬
‫בימים א'‪-‬ה' בשעות ‪16:00-‬‬
‫‪ 21:00‬בלבד‪052-7333955 ,‬‬
‫(‪)32-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידוכים לצעירים‬
‫ומבוגרים‪ ,‬נסיון והמלצות‪,‬‬
‫‪052-3594875 ,052-3540874‬‬
‫(‪)41-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬ביחד" ‪ -‬שידוכים לכל‬
‫הגילאים‪ ,‬מאגר ארצי‪ ,‬שדכניות‬
‫מכל הארץ‪ ,‬בברכת גדו"י‪,‬‬
‫*הדרכה לחתן מתנה!‬
‫‪072-2391111‬‬
‫(‪)41-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "שידוכי המרכז" ‪-‬‬
‫שידוכים לחרדים ודתיים‬
‫בלבד! מחלקה מיוחדת‬
‫לאשכנזים‪ ,‬שדכן מקצועי‬
‫עם המון הצעות‬
‫‪054-8422105‬‬
‫מכונות תפירה ‪03-6189388‬‬
‫(‪)40-14/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעיין התפירה ‪ -‬מכירה‬
‫ותיקון כל סוגי מכונות‬
‫התפירה לתעשיה ולבית‪,‬‬
‫באחריות! ‪050-4161920‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "חסדי נועה" ‪ -‬שידוכים‬
‫לכל הגילאים‪ ,‬לכל המגזרים‬
‫בארץ ובעולם ‪ -‬סודיות‬
‫מובטחת! ‪054-7195111‬‬
‫(‪)23-22/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אבידות‬
‫‪ ‬בטרמפ מב"ב לירושלים‬
‫צומת רמות‪ ,‬שקית עם‬
‫קופסת נעליים ועניבה‪,‬‬
‫בתחילת בין הזמנים אב‪,‬‬
‫‪054-8501517‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באדר ב'‪ ,‬נמצא סט ספרי‬
‫קודש חדשים בדסלר בב"ב‪,‬‬
‫‪054-8454536‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בערך בתאריך ח' בתמוז‪,‬‬
‫אבד צמיד טניטס זהב לבן‬
‫בבני‪-‬ברק אזור פרדס כץ‬
‫והסביבה‪ ,050-4127025 .‬חני‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ביום א' כ"ד מנ"א‪ ,‬נשכח‬
‫באוטובוס ‪ 981‬כנפי יונה‬
‫שנסע מצפת לב"ב בשעה‬
‫‪ ,15:00‬תיק גב עם דברים‬
‫היקרים מאוד למאבד‪ ,‬המוצא‬
‫יפנה‪050-4175368 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצאו עגילים בשביל‬
‫לאולמי קונקורד ונאות ירושלים‬
‫בבני‪-‬ברק (טל' ‪)052-7672512‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצא שעון זהב באזור בן‬
‫זכאי בב"ב‪ ,‬המאבד יפנה לטל'‪:‬‬
‫‪03-5708997‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצא תיק על ספסל‬
‫ברחוב רוזנהיים בבני‪-‬ברק (ביום‬
‫חמישי ‪ ,)9.1‬ניתן לקבלו עפ"י‬
‫סימנים בטל'‪050-4102681 :‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אבדה בחוף הרצליה‬
‫שקית חומה עם בגדי‪-‬ים של‬
‫ילדים‪050-4188923 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ביום רביעי כ"ח תמוז‪,‬‬
‫תשע"ו (‪ ,)3/8/16‬נמצאו‬
‫טבעות זהב ליד אחת הרזיות‬
‫בפארק הירקון (גני יהושע)‬
‫בתל‪-‬אביב‪ ,‬אשמח להחזירן‬
‫למאבדת ‪ -‬על פי סימנים‬
‫מזהים‪ .‬דבורה‪050-6243734 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בתאריך כז' אב שכחנו‬
‫כובע וחליפה בקו ‪402‬‬
‫מירושלים לב"ב‪ ,‬להתקשר‬
‫לטל'‪052-7111828 :‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצאו לפני כשבועיים‬
‫באוטובוס של היום נגן‪,‬‬
‫לפרטים‪050-4008461 :‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אבד לך משהו? מצאת‬
‫משהו? התקשרו בהקדם ל‪:‬‬
‫‪1-599-500-003‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫יד שניה‬
‫קונים‬
‫‪* ‬קונה ומפנה אלומיניום‪,‬‬
‫מצברים‪ ,‬נירוסטה‪ ,‬מזגנים‪,‬‬
‫מחשבים‪ ,‬ברזים‪* .‬פינוי‬
‫מחסנים‪050-5536359 ,‬‬
‫(‪)41-52‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ קונים זהב! יהלומים!‬
‫כלי כסף! בכל מצב! במזומן!‬
‫אפשרות בבית הלקוח‪.‬‬
‫‪054-2821847‬‬
‫(‪)16-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ קונה לפירוק ‪ +‬נסיעה‪,‬‬
‫כל המכוניות‪ ,‬משאיות‪ ,‬רטק‪‬‬
‫טורים‪ ,‬אמינות ‪ +‬אישורים‪,‬‬
‫‪052-5752933‬‬
‫(‪)21-20/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ קונה ספרי קודש‬
‫ישנים וכן מכתבים‬
‫מקוריים מגדולי ישראל‪,‬‬
‫תשלום גבוה‪.‬‬
‫‪052-7674348‬‬
‫(‪)23-52/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לאברך מאזור המרכז‬
‫דרוש אופני כושר בתרומה‪,‬‬
‫‪054-7354625‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למשפחת אברך דרוש‬
‫‪ ‬דרושה לקניה עגלת‬
‫בדחיפות טיולון במצב מצוין‬
‫טיולון‪ ,‬יויו או של של יויו‪ ,‬יד‬
‫(‪41-42‬ח) ומזוודה גדולה במצב מצויין‪,‬‬
‫שניה‪054-8438113 ,‬‬
‫_____________________________________________ נייד‪050-4191774 :‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להוסטל חוסים באזור‬
‫‪ ‬לכולל דרוש סט רמב"ם‬
‫ירושלים‪ ,‬דרוש בתרומה‬
‫משפשף עגול חשמלי לקיר וכן פרנקל המעונין לתרום‪:‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7652286‬‬
‫הליכון‪0523-3240093 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬מבקשת לקנות כסא‬
‫‪ ‬לאברך דרוש מכונת‬
‫אוכל לתינוק‪ ,‬אפשרי פלסטיק‬
‫כביסה ותנור ‪ -‬גז‬
‫_____________________________________________ במצב טוב‪ ,‬טל'‪03-6185569 :‬‬
‫‪052-7606057 ,02-6540238‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושות אופניים חשמליות‬
‫‪ ‬דרוש שופר לתקיעה‬
‫ב‪ 1,000 -‬ש"ח‪ ,‬ומזגון חלון‬
‫בסליחות ובראש השנה‬
‫קטן בתרומה‪054-8432271 ,‬‬
‫ובעשי"ת‪ ,‬לבחורי ישיבה‪,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-7432035‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬מענויין לקבל שעוני יד‬
‫_____________________________________________‬
‫ישנים‪/‬מקולקלים בתרומה‬
‫‪ ‬אם יש לכם מזגן תקוע‬
‫בקיר‪ ,‬נשמח לקבלו בחינם‪,‬‬
‫לחלקי חילוף‪054-8432271 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-7432035‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מנורת שולחן‬
‫פלורסנט ‪ 15‬וואט בתרומה‬
‫(אפשרי מקולקלת)‪,‬‬
‫‪054-8432271‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה סוכה‪/‬סכך‬
‫בתרומה לאברך ומקרר קטן‬
‫בתרומה‪054-8432271 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושות אופניים חשמליות מוצרי חשמל‬
‫ב‪ 1,000 -‬שח‪ ,‬ומזגן חלון קטן‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬מערכת סטריאו גדולה‬
‫בתרומה‪054-8432271 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ,Panasonic‬איכותית‬
‫יד‬
‫‪ ‬מעוניין לקבל שעוני‬
‫מאוד‪ 4 ,‬חלקים‪ ,‬כניסת‬
‫ישנים‪/‬מקולקלים בתרומה‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ,USB‬ב‪ 500 -‬ש"ח‪,‬‬
‫לחלקי חילוף‪054-8432271 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7171222‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מכונת תפירה‬
‫‪ ‬מזגן אלקטרה ‪ 1‬כ"ס ‪+‬‬
‫למשפחת אברך בתרומה‪/‬‬
‫סימלי‪41-42( 052-7396092 ,‬ח) מזגן אלקטרה ‪ 1.5‬כ"ס (טוב‬
‫_____________________________________________ לסוכה)‪ ,‬מקרר אמנה‪ ,‬תנור ‪+‬‬
‫‪ ‬מעוניינת לקנות תוכי‬
‫כיריים‪ ,‬כחדש‪ 2 ,‬בלוני גז‪+‬גגון‬
‫קוואקר האכלת יד עד ‪200‬‬
‫‪052-2530036‬‬
‫לרכב‬
‫אלומיניום‬
‫(‪)40-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪054-8464310 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬שירותי מייל ‪GMAIL‬‬
‫אסתר‬
‫‪ ‬דרושה מגילת‬
‫למחשבים ללא גישה‬
‫בתרומה‪ ,‬אפשרי פסולה‪/‬‬
‫לאינטרנט‪ ,‬החל מ‪ 25 -‬ש"ח‬
‫ישנה‪/‬קרועה‪ ,‬גניזה‪,‬‬
‫לחודש‪052-7611936 ,‬‬
‫(‪)40-6/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-6651365‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬גמ"ח ניתוק אינטרנט‬
‫‪ ‬מעוניין לקנות מדיח כלים ממחשבים ניידים ונייחים חינם‪,‬‬
‫שמשי‪ ,‬אפשרות להחלפה‬
‫שירות בב"ב ובירושלים‪,‬‬
‫בשווה ערץ‪054-9985503 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7611936‬‬
‫(‪)40-52‬‬
‫(‪40-41‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה קופה רושמת‬
‫‪ ‬למכירה מקרר‪ ,‬מכונת‬
‫תקינה ותקנית‪050-5343924 ,‬‬
‫_____________________________________________ כביסה‪052-4227714 ,‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫(‪40-41‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושים אופניים חשמליים‪  ,‬טאבלט ‪ 10‬אינץ אנדרואיד‬
‫תקינים‪ ,‬תקולים או מיועדים עם תיק ומקלדת‪ 450 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫לשיפוץ או לפירוק בתמורה‬
‫‪052-7611936‬‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫למזומן‪ ,‬טל'‪054-9985503 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬רמקולים למחשב‬
‫‪ ‬דרוש טלפון סלולרי דגם ‪ creative‬כולל ‪ sub‬מעץ‪,‬‬
‫‪ ,INFINITY 996‬תקין או ‪ 150‬ש"ח‪052-7611936 ,‬‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תקול‪054-9985503 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬כיריים גז משטח זכוכית‪,‬‬
‫‪ ‬לאברך בן תורה דרושה‬
‫‪ 250‬ש"ח כחדש‪,‬‬
‫מכונת כביסה‪054-4273857 ,02-6540238 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7606057‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬סיר לחץ חשמלי‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫‪ ‬לאברך בן תורה‪ ,‬דרוש‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מיטה‬
‫להורים‪  ,052-7606057 ,‬מקרר גדול‪ ,‬מצב מצוין‪,‬‬
‫‪02-6540238‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) דגם שארף‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬צבע‬
‫‪ ‬דרוש מקרר משרדי באזור לבן‪052-7681438 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ב"ב‪052-7637572 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬מזגן חלון במצב מצוין‪,‬‬
‫‪ ‬מעונין תרומה טוסטר אובן ‪ 3/4‬כ"ס‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7133269‬‬
‫במצב מצוין ‪ +‬תנור במצב‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫תקין‪050-4160457 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬תנור ‪ Bosh‬במצב מעולה‬
‫_____________________________________________‬
‫תא ‪ ,1‬ב‪ 500 -‬ש"ח בלבד‪,‬‬
‫‪ ‬דרוש שעון מעורר מכני‬
‫(אפשרי מקולקל) לבן ישיבה ‪052-7146087‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫בתרומה‪054-7432011 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬תנור של חברת סול‬
‫_____________________________________________‬
‫(טוסטר אובן) במצב מצוין‬
‫‪ ‬נשמח לקבל ספריית‬
‫במחיר ‪ 150‬ש"ח‪,‬‬
‫קודש‪/‬ויטרינה לספרי קודש‬
‫_____________________________________________ ‪054-8438113‬‬
‫במצב תקין‪054-7432011 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪40-41‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬מזגן חלון מצוין‪ 2 ,‬כ"ס ב‪-‬‬
‫‪ ‬למשפחה בב"ב דרוש‬
‫טייפ לשמיעת קלטות למסיר ‪ 450‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪03-5703845 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫או בתשלום סמלי‪,‬‬
‫‪ ‬מייבש כביסה‪ 350 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-4188923‬‬
‫_____________________________________________ ‪03-5700422‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪40-41‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש מנורת שולחן‬
‫‪ ‬מקרר שארף גדול‪ ,‬מצב‬
‫פלורסנט ‪ 15‬וואט בתרומה‬
‫מעולה‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(אפשרי מקולקלת)‪,‬‬
‫‪052-7681438‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-8432271‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬מקרר‪ ,‬תקין‪ ,‬פועל‪,‬‬
‫‪ ‬דרושה סוכה‪/‬סכך‬
‫מעולה‪ ,‬טוב‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬פ"ת‪,‬‬
‫בתרומה לאברך ומקרר קטן ‪054-3102412‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫בתרומה‪054-8432271 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬כחדש! מייבש כביסה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 500‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪ ‬למשפחת אברך‬
‫‪052-3073826‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫בירושלים דרוש בדחיפות מיטה _____________________________________________‬
‫לתינוק‪ ,‬שולחן ‪ +‬כסאות‪ ,‬חדר ‪ ‬כיריים ‪ +‬תנור‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫שינה‪ ,‬ארון בגדים וספריה‪ ,‬נייד‪052-3847842 :‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-41917747‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬בלנדר קנויד‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫סנדיסק‬
‫נגן‬
‫לקנות‬
‫‪ ‬מעונין‬
‫‪054-6983461‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫סמלי‪,‬‬
‫במחיר‬
‫מעולה‪,‬‬
‫במצב‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬מחבת חשמלי גדול‪ ,‬פתרון‬
‫‪052-7163334‬‬
‫_____________________________________________‬
‫כחם לבחורי ישיבה‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬בחורי ישיבה מעוניינים ‪052-4831449‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫במקרר קטן במצב מעולה וכן‬
‫בירושלים‪  ,‬מדפסת ‪ HP‬משולבת‬
‫מאוורר או מזגן נייד‬
‫(‪40-41‬ח) עם סורק וקופי‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7163334‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-5543055‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מיטת‬
‫דחוף‬
‫באופן‬
‫‪ ‬דרוש‬
‫‪ ‬מקרר משרדי גודל ‪70‬‬
‫נוער נפתח‪,‬‬
‫בירושלים‪40-41( :‬ח) על ‪ 70‬סמ'‪ ,‬ב‪ 250 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7197544‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-5823874‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫דרוש‬
‫אברך‬
‫‪‬‬
‫למשפחתבן ארבע במחיר ‪ ‬מכונת כביסה פ‪.‬תחתון‬
‫אופנים לידל‬
‫‪40-41( 052-7635530‬ח) ח' ‪ ,AEG‬ב‪ 500 -‬ש"ח‪6 ,‬‬
‫סמלי‪,‬‬
‫_____________________________________________ קילו‪054-5823874 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫אסתר‬
‫מגילת‬
‫דרושה‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬שואב אבק לבית ולרכב‪,‬‬
‫בתרומה‪ ,‬אפשרי פסולה‪/‬‬
‫‪ 50-100‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ישנה‪/‬קרועה‪ ,‬גניזה‪,‬‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬מאוורר‪ 50 ,‬ש"ח‪054- ,‬‬
‫‪050-6651365‬‬
‫_____________________________________________ ‪4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעונין לקנות נוקיה ‪c2‬‬
‫‪ ‬מכונת קפה‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ tu‬נוקיה ‪ 208‬ב‪ 200 -‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫‪052-7617697‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪40-41‬ח) _____________________________________________‬
‫יד שניה‬
‫מוכרים‬
‫‪ ‬שואב אבק‪ 90 ,‬ש"ח‬
‫בירושלים‪054-8423405 ,‬‬
‫‪ ‬מערבל קנווד שף‬
‫בירושלים‪ 250 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-8423405‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מדיח כלים גדול קינג‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגהץ אדים‪ 20 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגהץ קיטור קנווד‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחמם מים אטמור זק"ש‪,‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מנגל חשמלי‪ 75 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טוסטר‪ 20 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיחם לשבת‪ 125 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רדיאטור לחימום ביתי‪,‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיריים גז משטח זכוכית‪,‬‬
‫‪ 250‬ש"ח כחדש‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סיר לחץ חשמלי‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מפזרי חום‪ 75 ,‬ש"ח‬
‫לאמבטיה‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מברגה חשמלית היטצ'י‪,‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת השחזה עמוד‬
‫חדשה‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תנור אפיה בילדאין סאוטר‪,‬‬
‫טורבו‪ ,‬צבע לבן‪ ,‬כמעט חדש‪,‬‬
‫‪ 300‬ש"ח‪ ,‬טל'‪050-4116075 :‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר משרדי‪ 150 ,‬לטר‪,‬‬
‫דגם דלתא‪ ,‬מצויין‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫לבן‪ ,‬טל'‪050-4116075 :‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזגן חלון ‪ ,1-1.25‬ב‪500 -‬‬
‫ש"ח‪050-4128920 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר מצוין‪ 480 ,‬ליטר‪,‬‬
‫‪ 500‬ש"ח‪ ,‬בב"ב‪03-6779446 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כחדש! מייבש כביסה‬
‫‪ 500‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪052-3073826‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלנדר קנויד‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫טל'‪054-6983461 :‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טוסטר אובן ‪PIOLT‬‬
‫גדול במצב מעולה‪ 170 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫גבעת שמואל‪052-8571371 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מדיח כלים גדול קינג‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגהץ אדים‪ 20 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגהץ קיטור קנווד‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחמם מים אטמור‪,‬‬
‫זק"ש‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מנגל חשמלי‪ 75 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טוסטר ‪ 20‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיחם לשבת‪ 125 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רדיאטור לחימום ביתי‪,‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מפזרי חום‪ 75 ,‬ש"ח‬
‫לאמבטיה‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מברגה חשמלית היטצ'י‪,‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת השחזה עמוד‬
‫חדשה‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שואב אבק לבית ולרכב‪,‬‬
‫‪ 50-100‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מברגה חדשה ‪ ,18V‬ב‪-‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חצובות בלרס ‪ +‬ראשי‪,‬‬
‫להבות במחיר סמלי‪190 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬פסחיים כחדשים‪,‬‬
‫‪052-7110779‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרוגל קריסטל איכות‪,‬‬
‫מעולה‪ ,‬גדול‪ 320 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7110779‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בייביליס ‪ +‬מגהץ מקצועי‪,‬‬
‫חדש באריזה מארה"ב‪ ,‬מחיר‬
‫הפסד‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7110779‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בירושלים מאוורר חדיש‪,‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪050-6256846 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחבת חשמלי גדול‪,‬‬
‫פתרון כחדש לבחורי ישיבה‪,‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪052-4831449 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מדפסת ‪ HP‬משולבת‬
‫עם סורק וקופי‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-5543055‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ריהוט‬
‫‪ ‬חדר שינה קומפלט מעץ‬
‫מלא‪ 2 ,‬מיטות‪ +‬ראש‪+‬‬
‫‪ 2‬מזרנים אורטופדיים‪2 +‬‬
‫שידות‪ +‬ארון ‪ 5‬דלתות‪ ,‬כחדש‪.‬‬
‫‪ 052-8571371‬ג‪ .‬שמואל‬
‫(‪40-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 6 ‬כסאות לפינת אוכל‪,‬‬
‫מצב מצוין‪ 580 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪( 054-5467979‬ב"ב)‬
‫(‪)40-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהזדמנות ‪ 12‬כסאות‬
‫מברזל‪ ,‬מרופד במושב ובגב‪,‬‬
‫חום‪ ,‬אפשרות לפחות כיסאות‪,‬‬
‫‪ 500‬ש"ח‪052-4227714 ,‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן ו‪ 6-‬כסאות לסלון‪,‬‬
‫אפשרי רק כסאות‪ ,‬כחדשים‪,‬‬
‫ספות ‪ 3+2‬מעור אמיתי‪,‬‬
‫בורדו‪,‬אפשרי ‪ 2‬או ‪.3‬‬
‫‪052-4227714‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ארגז מצעים לבן‪ ,‬במצב‬
‫מצויין‪ ,‬גובה ‪ 1.18 ,90‬על ‪53‬‬
‫ס"מ‪ 2 +‬מגירות‪ 450 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪0544-919299‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫___________________________________________‬
‫‪ ‬כחדש! מיטת אירוח‬
‫מתקפלת ‪ +‬מזרון ‪,190*80‬‬
‫ב‪ 400 -‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪052-3073826‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהזדמנות‪ ,‬שולחן סלון‬
‫‪ 6 +‬כסאות במצב מצוין‬
‫בירושלים‪050-4160457 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה סלונית‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3847842‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת נוער‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3847842‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזרון‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3847842‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספריה‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫כחדשה‪ ,‬יפיפיה‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-5457811‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה דמוי עור בצבע חום‪,‬‬
‫מצב מצוין‪ ,‬ב‪ 300 -‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-8591450‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן שיש במציאה‪ ,‬צבעי‬
‫שמנת‪/‬לבן‪ ,‬מדהים‪ 450 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7146600/6‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן סלוני גדול‪ ,‬נפתח‪,‬‬
‫בגילה ירושלים‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫טלפון‪052-7143145 :‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן לסופר סתם‪ ,‬מצב‬
‫מעולה‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪054-8461338‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פינת אוכל ‪ 6 +‬כסאות‬
‫צבע ונגה‪ 490 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8500300‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כורסת מנהלים משומשת‬
‫במצב טוב עם משענת גבוהה‬
‫ונדנוד‪ 200 ,‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-4992952‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה ‪ +‬שתיים בצבע חום‪,‬‬
‫‪ 3+2‬לסלון‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪03-7514127‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהזדמנות‪ ,‬שולחן פ‪.‬אוכל‬
‫נפתח ל‪ .500 ,3 -‬כסאות‬
‫‪ .250‬סלון עור‪ ,200 ,‬ב"ב‪,‬‬
‫‪052-7433440‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסא מנהלים במצב‬
‫מודרני‪ ,‬עולה ויורד ומתנדנד‬
‫במצב מעולה‪ 130 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7640530‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידה ‪ +‬מראה יפיפיה‬
‫מעץ מלא עם מגירה בעיטור‬
‫ידית קריסטל‪ ,‬חדשה‬
‫מהאריזה‪ 499 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7633316‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידה עם ‪ 2‬מגירות מעץ‬
‫מלא‪ ,‬עיטור ידית קריסטל‪,‬‬
‫חדשה מהאריזה‪ 299 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7633316‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן לסלון מעץ בוק‬
‫מלא‪ ,120X75X40 ,‬ב‪250 -‬‬
‫ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארון תריס ממתכת ‪+‬‬
‫גלגלים (‪,)1.60X0.58X0.47‬‬
‫ב‪ 150 -‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4 ‬כסאות בר גובה ‪63‬‬
‫ס"מ‪ ,‬כחדשים‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3804646‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3 ‬יח' ריהוט מזנון לסלון‪,‬‬
‫‪,174X43/110X32/62X43‬‬
‫ב‪ 200 -‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת עמינח נפתחת‬
‫לילדים בצבע כחול‪ ,‬במחיר‬
‫‪ 500‬ש"ח‪052-2655837 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת בסיס רוחב ‪90‬‬
‫ס"מ‪ 450 ,‬ש"ח כחדשה‪,‬‬
‫‪052-7677306‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארונית מצעים במצב‬
‫מצוין למכירה‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-6983461‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן משרדי חדש‪ ,‬יפ‪0‬ה‬
‫ומפואר‪ ,‬צבע אגוז בהיר‪,‬‬
‫בצורה ר'‪ ,‬מתפרק בקלות‪,‬‬
‫‪ 340‬ש"ח‪050-4116075 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת היי רייזר כולל‬
‫מיטת תחתית וארגז מצעים‬
‫במצב מצויין‪ 250 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪050-4116075‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2 ‬מטר ארונות תחתונים‪,‬‬
‫כולל מגירות‪ ,‬מצב מצוין‪400 ,‬‬
‫ש"ח‪054-8416491 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עמודון לספרי קודש ‪+‬‬
‫ויטרינה ‪ +‬מגירות למטה‪,‬‬
‫צבע שחור‪ ,‬ב‪ 250 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3114819‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות ברזל ומעץ‪10 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארונית מעץ‪ ,‬יפיפיה‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות החל‪ ,‬מ‪ 10 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן עץ מלא (חום) ליד‬
‫הספות בסלון‪ ,60/120 ,‬ב‪-‬‬
‫‪ 300‬ש"ח‪052-7112123 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כורסת מנהלים משומשת‬
‫במצב טוב עם משענת גבוהה‬
‫ונדנוד‪ 200 ,‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-4992952‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למסירה‪ ,‬ארון קודש שמור‬
‫במצב טוב (פגמים קלים)‪ ,‬דגם‬
‫ישן‪050-4087927 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬זוג מיטת חדר שניה ‪+‬‬
‫שידה‪ ,‬כחדשות‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-2626987‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידה ‪ +‬מראה יפיפיה‬
‫מעץ מלא עם מגירה בעיטור‬
‫ידית קריסטל‪ ,‬חדשה‬
‫מהאריזה‪ 499 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7633316‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידה עם ‪ 2‬מגירת מעץ‬
‫מלא‪ ,‬עיטור ידית קריסטל‪,‬‬
‫חדשה מהאריזה‪ 299 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7633316‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת מעבר מצוירת ‪+‬‬
‫מזרון שילב‪ ,‬אורך ‪ 1.35‬בבני‪-‬‬
‫ברק‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8457681‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסירת ארון קודש‬
‫בחינם‪ ,‬לפרטים ‪ -‬גיא‪ ,‬נייד‪:‬‬
‫‪052-7153359‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארונית מצעים במצב‬
‫מצוין‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-6983461‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן לסלון מעץ בוק‬
‫מלא‪ ,120X75X40 ,‬ב‪250 -‬‬
‫ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן משרדי חדש‪ ,‬יפה‬
‫ומפור‪ ,‬צבע אגוז בהיר בצורה‬
‫ר' מתפרק בקלות‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫גמיש‪050-4115075 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה דו מושבית‪ ,‬מצב‬
‫טוב‪ 240 ,‬ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה תלת מושבית דמוי‬
‫עור במצב טוב‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מחיר גמיש‪052-5078585 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה עגולה בודדת‪ ,‬יפיפיה‬
‫כחדשה‪ ,‬בצבע חום‪ ,‬רק ‪220‬‬
‫ש"ח‪ ,‬ב"ב‪077-3004602 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות כתר עם ידיות‪,‬‬
‫רק ‪ 20‬ש"ח כ"א‪ ,‬ב"ב‪077- ,‬‬
‫‪3004602‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת בסיס רוחב ‪90‬‬
‫ס"מ‪ 450 ,‬ש"ח כחדשה‪,‬‬
‫‪052-7677306‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן קפה לסלון ‪,1X1‬‬
‫מסגרת שחורה ‪ +‬זכוכית‪290 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬טל'‪052-2727474 :‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה תלת מושבית בצבע‬
‫חום כהה במצב מצוין ‪500 -‬‬
‫ש"ח‪ ,‬טלפון‪03-7514127 :‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהזדמנות! שולחן‬
‫סופרים דגם "ינאי" מסיבי‪,‬‬
‫מתכוונן‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-8423645‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטה מתקפלת מברזל‪,‬‬
‫מיטת נוער‪ 500 ,‬ש"ח‪054- ,‬‬
‫‪7863538‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן לסלון ‪ 2+1/2‬מטר‬
‫מעץ‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-9408833‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה דמוי עור צבע חום‬
‫כחדשה‪ ,‬ב‪ 450 -‬בלבד! ‪054-‬‬
‫‪054-8457079 ,8429260‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות מברזל ומעץ‪10 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארונית מעץ יפיפיה‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת מעבר מעץ ב‪100 -‬‬
‫ש"ח‪052-7635530 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארון תריס ממתכת ‪+‬‬
‫גלגלים (‪,)1.60X0.58X0.47‬‬
‫ב‪ 150 -‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4 ‬כסאות בר‪ ,‬גובה ‪63‬‬
‫ס"מ‪ ,‬כחדשים‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3804646‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3 ‬יח' ריהוט מזנון לסלון‪,‬‬
‫‪,174X43/110X32/62X43‬‬
‫ב‪ 300 -‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 6‬כ”ה‪ -‬כ”ז אלול תשע”ו ‪28-30/09/16‬‬
‫תינוקות‬
‫‪ ‬עגלת תאומים בייבי ג'וגר‬
‫(לא מתקפלת)‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-8378727‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נעל צעד ראשון‪ ,‬מידה ‪,19‬‬
‫‪ ,nike‬כתום‪ ,‬לבן‪/‬בת‪ ,‬מצב‬
‫מעולה! ‪ 90‬ש"ח‪,‬‬
‫‪( 052-7128580‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נעלי ספורט צעד ראשון‪,‬‬
‫יד שניה ‪ -‬כחדשות ממש!‬
‫כחול‪/‬לבן‪ ,nike ,‬ב‪ 50 -‬ש"ח‬
‫בלבד‪( 052-7128580 ,‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)40-50‬‬
‫_____________________________________________‬
‫"אצל בתיה"‬
‫שבוע אחרון‬
‫‪10-20-30‬‬
‫*הגיעה קולקציה‬
‫ש"ח‬
‫מהממת לחגים וארועים‬
‫ירושלים ‪ 59‬ב"ב ‪03-5792841‬‬
‫‪ ‬למסירה סימילאק שלב ‪,1‬‬
‫‪ 400‬גרם‪ ,‬חלב נוכרי בירושים‪,‬‬
‫‪052-7102636‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת איזי בייבי‪ ,‬חדשה‬
‫באריזה‪ 450 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7631633‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת תינוק במצב‬
‫מעולה‪ ,‬תוצרת ספרד‪350 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪053-3109195 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת ‪ ,Graco‬ב‪150 -‬‬
‫ש"ח‪058-7384429 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טיולון ‪ ,combi‬מצב טוב‪,‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪058-7384429 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת שכיבה ‪,AEG‬‬
‫מצב טוב ‪ +‬אביזרים‪400 ,‬‬
‫ש"ח‪058-7384429 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תינוק ‪ -‬טיולון‪ ,‬מצב‬
‫חכחדש‪ ,‬צבע מוכסף ‪ -‬מוקה‬
‫(כולל כל האביזרים)‪250 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬טל'‪052-7689543 :‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת תינוק "שילב"‬
‫כחדשה‪ 400 ,‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪,‬‬
‫טלפון‪052-3073826 :‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת תינוק מצב מצויין‬
‫"שילב"‪ 300 ,‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪,‬‬
‫טלפון‪052-3073826 :‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תאומים איזי בייבי‪,‬‬
‫‪ 350‬ש"ח (להתקשר אחרי‬
‫ראש השנה)‪054-7432012 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬משאבות חלב מודלה‪,‬‬
‫חשמלי‪ ,‬חדש באריזה ‪+‬‬
‫אחריות‪ ,‬ב‪ 390 -‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪050-4127708‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬משאבות חלב אוונט‬
‫הדגם החדיש נטורל‪ ,‬חדש‬
‫באריזה‪ 230 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-4127708‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תינוק ברייטקס‬
‫כחדשה‪ 500 ,‬ש"ח ‪ +‬אביזרים‬
‫נלווים ב‪ 150 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3180904‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת טיולון תאומים‬
‫איזי בייבי (פ"ת)‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסא אוכל כתר (פ"ת)‪,‬‬
‫‪ 120‬ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת פג במצב טוב‬
‫בצבע כחול במצב שכיבה‬
‫לתינוק במחיר ‪ 200‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-2655837‬‬
‫‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תינוק ממבא‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיסא לרכב לפעוט‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת טיולון‪ 100 ,‬ש"ח‬
‫כחדשה‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגדי תינוקות מותגים‬
‫בנים‪/‬בנות‪ ,‬קיץ‪/‬חורף‪ ,‬בגדי‬
‫גוף‪ ,‬אוברולים ועוד‪ ,‬בין ‪5-15‬‬
‫ש"ח‪ ,‬ב"ב‪077-3004602 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת פג טיולון‪ ,‬אפשרות‬
‫לתוספת אמבטיה‪ ,‬בתשלום‪,‬‬
‫רק ‪ 500‬ש"ח כולל תיק תואם‪,‬‬
‫ב"ב‪077-3004602 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת תינוק מעץ‪ ,‬צבע‬
‫אגוז‪ ,‬כחדשה ‪ +‬מזרון‪450 ,‬‬
‫ש"ח‪052-7117487 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2 ‬כסאות לתינוק לרכב‪,‬‬
‫מצב טוב‪ 120 ,‬ש"ח כל אחד‪.‬‬
‫גבעת שמואל‪052-8571371 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תינוק ממבא‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיסא לרכב לפעוט‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תינוק חדשה!‬
‫כחול‪/‬תכלת‪ ,‬בסך‪ 390 :‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-4176661‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טיולון בייבי‪ ,‬ג'וקר בצבע ‪ ‬פלאפון‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫כחול במצב חדש‪ ,‬עדי טלפון‪054-4273857 :‬‬
‫‪050-5726864‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬הקסניום ‪ SIM 2‬במצב‬
‫‪ ‬ירד המחיר!! עגלת‬
‫טוב ‪ +‬אביזרים‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫שכיבה ‪ +‬טיולון מוצי ‪052-7117487 EVO‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫שלדה כסף ובד‬
‫ש"ח‪ ,‬חום מבריק‪  ,‬סמסונג כשר‪ 2 ,‬סים‪ ,‬חדש‬
‫הכול ‪500‬‬
‫‪ +‬אחריות ‪ +‬אביזרים‪150 ,‬‬
‫‪052-7115028‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) ש"ח בלבד‪052-7117487 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת אמבטיה נהפך‬
‫‪ C2 ‬מצוין תומך כשר כל‬
‫לטיולון‪ ,‬צבע אדום‪ ,‬כחדש‪,‬‬
‫החברות‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ 490‬ש"ח‪058-3294562 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) ‪052-7869008‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫בירושלים‪,‬‬
‫‪ ‬מיטת תינוק‬
‫‪ ‬פלאפון‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ 350‬ש"ח‪054-8423405 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סימילאק ‪ 400‬גרם‪ ,‬חלב‬
‫נכרי‪ 30 ,‬ש"ח בלבד‪ ,‬שלב ‪,1‬‬
‫כללי‬
‫‪054-8495952/3‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אמבטיה לתינוק ‪ +‬מעמד‪,‬‬
‫כחדש‪ ,‬צבע וורוד ‪ 70 -‬ש"ח‪,‬‬
‫פמו‬
‫מונ‬
‫‪052-6140800‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נדנדה לתינוק‪ 70 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-6140800‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪www.‬‬
‫‪ ‬לול לתינוק כמעט חדש ‪+‬‬
‫‪pamotmuna.co.il‬‬
‫גלגלים עם בעיה קטנה‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪03-9307308 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪+‬‬
‫לתינוק‬
‫‪ ‬כסא אוכל‬
‫מצב מצוין‪ ,‬חבר ‪ ‬מחשב נייד מצב‬
‫‪ 2‬מגשים‪,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬מעולה‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬עדיף‬
‫‪ PEG‬בבני‪-‬ברק‪250 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח) לא בשעות הסדרים‪,‬‬
‫‪054-8457681‬‬
‫_____________________________________________ ‪053-3120620‬‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬משאבת חלב חשמלית‬
‫מדלה מיני אלקטריק‪,‬‬
‫‪ ‬בימבה ‪ 3‬גלגלים‪,‬‬
‫חדשה באריזה‪ 320 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מעולה (לא ג'וק)‪30-50 ,‬‬
‫‪0504144949‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪)41-42( 053-3120620 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תינוק פרוג‪ ,‬רק‬
‫‪ ‬ספר לימוד אנגלית‬
‫‪ 390‬ש"ח‪ ,‬צבע‬
‫אדום‪ ,‬בני‪40-41( -‬ח) (דקדוק) ‪ ,+grammer‬לכיתה‬
‫‪052-5737813‬‬
‫ברק‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ,5‬חיה אביעזר‪ ,‬מצב מעולה!‬
‫"שילב"‬
‫תינוק‬
‫מיטת‬
‫‪‬‬
‫‪ 30‬ש"ח‪( 052-7128580 ,‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫כחדשה‪ 400 ,‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪,‬‬
‫(‪40-41‬ח) ‪" ‬פלאי החומר" חטיבת‬
‫טלפון‪052-3073826 :‬‬
‫_____________________________________________ הביניים‪ ,‬קצנלבוגן‪ ,‬שמור‬
‫מצויין‬
‫מצב‬
‫‪ ‬מיטת תינוק‬
‫במצב מצוין‪ 40 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫"שילב"‪ 300 ,‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪,‬‬
‫(י‪-‬ם)‬
‫‪052-7128580‬‬
‫(‪)32-42‬‬
‫טלפון‪052-3073826 :‬‬
‫(‪40-41‬ח) _____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת תינוק ‪ 500‬ש"ח‪  ,‬להשכרה ‪ 4‬שמלות סרפן‪,‬‬
‫_____________________________________________ לבן בשילוב תחרה‪ ,‬יפהפיות‬
‫‪050-6990740‬‬
‫(‪40-41‬ח) וחדשניות‪ ,‬במידות‪4,6,8,12 :‬‬
‫חלב‬
‫‪,3‬‬
‫שלב‬
‫‪ ‬סימילאק‪,‬‬
‫רק ‪ 50‬ש"ח כ"א‪,‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫ישראל‪50 ,‬‬
‫‪( 054-5565961‬י‪-‬ם)‪ ,‬נין לקבל‬
‫‪052-9667588‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫תמונה במייל‪/‬ווצאפ‬
‫(‪)40-52‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלה (מוצי) אמבטיה‬
‫‪ ‬שעון לונג'ין מלבן‪ ,‬דגם‬
‫(תכלת)‪ .‬טיולון (ירוק) ‪+‬‬
‫ש"ח‪ ,‬דולצ'ה ויטה‪ 2 ,‬שורות‬
‫שלדה‪,‬‬
‫כחדשה! ‪40-41( 500‬ח) יהלומים‪ ,‬מתאים לחתן‪-‬‬
‫‪052-7112123‬‬
‫_____________________________________________‬
‫כלה‪ ,‬חצי מחיר‪7,000 ,‬‬
‫‪ ‬עגלת ד"ר‬
‫בייבי‪ ,‬חדשה‪ ,‬ש"ח‪ ,‬חדש ‪ +‬תעודת‬
‫בצבע שחור‪ ,‬ידית‬
‫מתהפכת‪ ,‬אחריות‪054-4741373.,‬‬
‫(‪40-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫במציאה‪ 390 ,‬ש"ח במקום‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬מעלון מדרגות לכסא‬
‫‪ ,900‬ב"ב‪ ,‬טל'‪077-3004602 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סל‪-‬קל לרכב‪ ,‬כולל גגון גלגלים במצב חדש‬
‫לשמש במצב מצון‪ ,‬רק ‪ 100‬בהזדמנות‪,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬ב"ב‪077-3004602 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח) ‪,052-7694114‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪053-9664767‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫‪ ‬כסא אוכל צ'יקו כולל מגש _____________________________________________‬
‫נשלף ללא רצועות‪ ,‬רק‬
‫‪  60077-3004602‬מחשבים ניידים‬
‫ש"ח‪ ,‬ב"ב‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) החל מ‪ 550 -‬ש"ח (גם‬
‫חלב‬
‫גרם‬
‫‪400‬‬
‫סימילאק‬
‫‪‬‬
‫מקרנים ונייחים)‪* .‬ב"ב‪:‬‬
‫נוכרי‪25 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬הקודם זוכה‪* .050-6379001 ,‬י‪-‬ם‪:‬‬
‫‪050-4135002‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) ‪* .054-8470594‬מודיעין‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ט‬
‫יש לך?‬
‫תקשורת‬
‫ה‬
‫חיסולי קיץ‬
‫פריטים מקסימים!‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫עילית ‪.052-7171228‬‬
‫*ב"ש‪052-7155655 :‬‬
‫(‪)38-45‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חלונות‪ ,‬דלתות‪ ,‬סורגים‬
‫‪ ‬שירות זיהוי חסוי‬
‫ בלגי‪ ,‬ויטרינות לסלון‪ ,‬יד ‪2‬‬‫חכם ‪ +‬שירות הודעות‬
‫וירטואלי‪ ,‬בתשלום סימלי‪ ,‬וחדש‪,050-5274348 ,‬‬
‫‪03-6884123‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לפרטים והצטרפות‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬ספר "יסודות הכתיב"‬
‫(‪41-44‬ל)‬
‫‪03-60-170-60‬‬
‫לכיתה ג' במצב מצוין‪15 ,‬‬
‫עם‬
‫תוכנית‬
‫‪ ‬חדש!‬
‫כשר‪ SMS ,‬ומייל‪ ,‬ש"ח בלבד! ‪054-8063853‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מספר‬
‫למכשירים תומכים בלבד‪ ■ ,‬מכירה בחצר דברי נוי‬
‫(‪39-42‬ל) יפים‪ ,‬ריהוט עתיק ומודרני ‪+‬‬
‫‪054-8419386‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פינת אוכל‪ +‬מקרר‪,‬‬
‫‪ LG G3 ‬כחדש ‪ +‬אביזרים ‪055-9547447‬‬
‫חדשים ‪ +‬סוללה נוספת ‪+‬‬
‫מגן מסך ‪ +‬כיסויים ‪ ■ 1,200 -‬מציאה! פאה חדשה‬
‫(‪41-42‬ל) בקופסא‪ 100% ,‬טבעי‪" ,‬גלית‬
‫ש"ח‪054-4396666 ,‬‬
‫_____________________________________________ איטליה" ‪ 850‬ש"ח בלבד!‬
‫נגיעה‪,‬‬
‫מסך‬
‫‪ ‬פלאפון ‪,LG‬‬
‫‪054-8443223‬‬
‫(‪)44-44/16‬‬
‫‪ 120‬ש"ח‪41-42( 052-7150772 ,‬ח) _____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קו טוקמן עם שיחות ללא ‪ ‬סטוק של מאה חולצות‬
‫הגבלה‪ ,‬ב‪ 60 -‬ש"ח לחודש לגברים מכופתרות בצבעים‬
‫בלבד! ‪052-7167777‬‬
‫(‪41-42‬ח) לבן פסים ומשבצות‪ ,‬מידות‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פלאפון כשר אקו כחדש ‪ XL‬ומעלה‪ ,‬מהמותגים ראלף‬
‫עם מטען ואוזניות‪ 100 ,‬ש"ח‪ ,‬לורן‪ ,‬נאוטיקה‪ ,‬טומי ולקוסט‬
‫(‪41-42‬ח) מקורי‪ ,‬ב‪ 15,000 -‬ש"ח‬
‫‪052-7653252‬‬
‫_____________________________________________ ‪055-9894908‬‬
‫(‪)20-19/17‬‬
‫‪ ‬נוקיה ‪ 208‬לא כשר תומך‬
‫_____________________________________________‬
‫הכול ‪ +‬מגן‪ 250 ,‬בירושלים‪  ,‬מערכות כריזה עובדים‬
‫‪058-3216830‬‬
‫(‪41-42‬ח) ולא עובדים (פ"ת)‪20-200 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫‪ ‬סמסונג סליידר ח' פלאפון _____________________________________________‬
‫‪ ,B500‬ב‪ 100 -‬בירושלים‪ ,‬עובד ‪ ‬מגברים עובדים ולא‬
‫ע"י החברה‪058-3216830 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח) עובדים (פ"ת)‪ 20-300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪053-3145019‬‬
‫‪ ‬בלקברי כחדש ‪,9770‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ,250‬ירושלים‪058-3216830 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬מתקן ממתקים של שקל‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2‬תאים ושלושה תאים (פ"ת)‪,‬‬
‫‪ ‬פלאפון אלקטל כשר‬
‫תומך סלקום‪ ,150 ,‬מציאה‪ 250-350 ,‬ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪058-3216830‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬אקווריום ‪50X50X50‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(פ"ת)‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬מגן מטען לאיפון ‪ 5‬של‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫‪ ,BXT‬חדש ‪ 100‬שח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪058-3216830‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬מנורה מתכווננת (פ"ת)‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 1777 ‬תומך הכול‪ 40 E1200 ,‬ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ומטורולה סלקום נפתח ב‪-‬‬
‫‪ ‬רמקולים בודדים וזוגות‬
‫‪ 150‬ש"ח‪ ,‬בעודים דרוש תיקון (פ"ת)‪ 20-500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫קל‪058-3216830 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪053-3145019‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח) _____________________________________________‬
‫(‪)38-6/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 13 ‬דפנות לסוכה במצב ‪ ‬תריסים כולל מסגרת ‪  3‬משחק שולחן כדורגל‬
‫מעולה‪ 20 ,‬כ"א‪ ,‬כל הקודם פלטות הזזה‪ ,3.15X1.29 ,‬ב‪ -‬לילדים‪/‬מבוגרים כחדש‪ ,‬חזק‬
‫זוכה‪052-7133269 :‬‬
‫(‪41-42‬ח) ויציב ומיוחד‪ 450 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ 40‬ש"ח‪050-5925647 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ ‪052-7366764‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4 ‬סלסלאות כביסה ברזל ‪ ‬חלונות זכוכית‬
‫‪ ‬אקווריום לחדר ילדים‪,‬‬
‫מצופה עם גלגלים‪ 200 ,‬ש"ח‪ ,‬כולל מסגרת ‪ 3‬פלטות‪,‬‬
‫‪03-5700422‬‬
‫‪ - 50X20‬ב‪ 70 -‬ש"ח‪ ,‬צורת‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ,3.15X1.29‬ב‪ 400 -‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ משושה‪052-7366764 ,‬‬
‫‪ ‬מברגת בוש ‪ ,14v‬שתי הזזה‪050-5925647 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח) _____________________________________________‬
‫בטריות‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬שולחן דלפק למטבח ‪  +‬אופני ‪ BMX‬לילדות‪/‬‬
‫‪03-5700422‬‬
‫(‪41-42‬ח) מגירות‪ ,‬מצב טוב‪ ,‬לבן‪ 250 ,‬ונערות‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ ‪052-7366764‬‬
‫‪ ‬מקלחת חשמלי אטמור‪ ,‬ש"ח‪050-5925647 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ 8,500‬וואט‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ 8 ‬דפנות סוכה במצב‬
‫‪ ‬ספר הזוהר עם תרגום‬
‫‪03-5700422‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח) ופירוש הסולם‪ 23 ,‬כרכים‪ 300 ,‬חדש! ‪ 400‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪,‬‬
‫שיש‬
‫מייבש‪,‬‬
‫‪ ‬גז‪ ,‬תנור‪,‬‬
‫‪052-7122838‬‬
‫‪052-4831449‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח) _____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫מטבח‪ ,‬עגלה‪ ,‬סל‪-‬קל‪500 ,‬‬
‫‪ ‬מנורה דקורטיבית‪ ,‬כחולה‪  ,‬מכשיר סטפר עם מוט‬
‫ש"ח‪05-8432773 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח) בצורת קובייה‪ ,‬חדש באריזה‪ ,‬אחיזה ‪ +‬מד כמעט חדש‪330 ,‬‬
‫חשמלית‪,‬‬
‫‪ ‬נרתיק לגיטרה‬
‫‪054-8430025‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪052-4831449‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪50‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫קשיח (פ"ת)‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬ברז מטבח חמת חיבור‬
‫‪ ‬ספר בישול חדש‪ ,‬מכיל‬
‫‪053-3145019‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לקיר‪ ,‬מצוין‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪41-42‬ח) מתכונים קלים וזמינים‪50 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-843005‬‬
‫‪ ‬נרתיק לגיטרה חשמלית ש"ח‪052-4831449 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח) _____________________________________________‬
‫רק (פ"ת)‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪30‬‬
‫(פ"ת)‪,‬‬
‫ליין‪,‬‬
‫‪ ‬מעמדים‬
‫(‪41-42‬ח) מהפכה בעולם החזנות הספרדית‬
‫ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סנטר פיור אקוסטיק‬
‫הדיסק החדש ”יחיד רם“‬
‫(פ"ת)‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫עם ‪ 12‬הפיוטים בלחנים חדשים‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(פ"ת)‪,‬‬
‫קלאסית‬
‫‪ ‬גיטרה‬
‫בביצועם של החזנים‬
‫‪ 150‬ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫דוד שירו ומשה חבושה‬
‫‪ ‬קופה רושמת מקולקלת‬
‫(פ"ת)‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫להזמנות | המלחין מנשה אליאס ‪054-4600154‬‬
‫‪ ‬מצלמת פילים אולימפוס‬
‫לאספנים (פ"ת)‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬טוסטר אובן‪  ,Kenwood ,‬חליפה לגבר מידה ‪50‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מחזיקי כוסות‪ ,‬נחושת מצב מצוין‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫עדכנית נלבשה פעם אחת‪,‬‬
‫‪‬‬
‫‪058-7384429‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 250‬ש"ח‪054-8430025 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח) _____________________________________________‬
‫(פ"ת)‪ 20 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬חליפת גבר חדש (ז'קט ‪  +‬תוכי קווקר אכילת יד‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫_____________________________________________ מכנס)‪ ,‬נקנתה ב‪ 700 -‬נמכרת צעיר‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬לא כולל‬
‫‪ ‬פטיפון ‪ CEC‬לא עובד‬
‫‪052-3186268‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪100‬‬
‫ב‪-‬‬
‫‪052-7174663‬‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫כלוב‪,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח) _____________________________________________‬
‫(פ"ת)‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬חנוכיית כדורים‬
‫‪ ‬תוכי קוקטייל‪ ,‬צעיר אכילת‬
‫‪053-3145019‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מקרמיקה חדשה‪ 2 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫יד כולל כלוב‪ 350 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מהיר‬
‫שולחני‬
‫‪‬‬
‫מחשב לגרפיקה בסיסית ‪052-3186268‬‬
‫לפרטים‪052-7174663 :‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫מתאים גם‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-3186268‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(פוטושופ‪/‬עימוד) ‪,DVD +‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬תוכי דררה בן ‪ 1/2‬שנה‪,‬‬
‫ב‪ 490 -‬ש"ח‪058-6404012 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬דיסקמן של "‪ "aiwa‬עם ‪ 150‬ש"ח‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחשב שולחני מיני‪ ,‬מצוין צג דיגטלי כחדש‪ 10 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7174663‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫להקלדות ‪ +‬מסך‪ ,‬רמקולים‪052-3186268 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬כלוב גדול מיוחד עם‬
‫עכבר ומקלדת‪ 350 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬מקלדת ארגונומית נגללת אביזרים נדנדות ‪ 150‬ש"ח‬
‫‪054-2423785‬‬
‫(‪41-42‬ח) אידיאלי לטיולים‪ 10 ,‬ש"ח‪ ,‬נייד‪ :‬לרציניים יש על מה לדבר‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-3186268‬‬
‫‪052-7174663‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫לשימוש‬
‫שולחני‬
‫‪ ‬מחשב‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ביתי‪/‬משרדי ‪ +‬צורב ‪  DVD‬מערבל קנווד שף‬
‫‪ ‬זוג תוכים ‪ +‬כלוב חדש ‪+‬‬
‫‪ +‬תוכנות‪ ,‬כחדש‪ 350 ,‬ש"ח‪ ,‬בירושלים‪ 250 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫אוכל ‪ +‬קן הטלה‪ 140 ,‬ש"ח‬
‫‪058-7930738‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪054-8423405‬‬
‫‪050-4149588‬‬
‫בערב‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪,)USB‬‬
‫קי‬
‫‪ ‬דיסק און‬
‫בית‬
‫‪+‬‬
‫כלוב‬
‫‪+‬‬
‫פינקים‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬שעון יד חכם עם לוח‬
‫ב‪ 720 -‬ג'יגה עם מאגר‬
‫התלה ‪ +‬נדנדה‪ 100 ,‬ש"ח‬
‫שנה‪ ,‬מד צעדים‪ ,‬מד גובה‪,‬‬
‫סרטים ושירים‪ 350 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(ב"ב) ‪ +‬אוכל‪03-6779712 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח) מחשבות‪ ,‬יומן‪ ,‬שעון מעורר‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-6127033‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ועוד‪ 99 ,‬ש"ח‪058-3263264 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬סוכה (מסגרת בלבד)‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבני‪-‬ברק‪ ,‬תיק סמינר לפי מברזלים‪ 350 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬ערכת חילוץ לרכב כולל‬
‫תקנון במצב‬
‫‪052-7600336‬מצוין‪ 40 ,‬ש"ח‪052-7396092 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח) ג'ק וגלגל רזרבי‪ 99 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫דפנות לסוכה ‪ 69‬ש"ח ‪.‬סכך‪,‬‬
‫‪ ‬מכונת פקס ‪ +‬צילום‬
‫‪ ‬מבחר קלטות‪ ,‬שירים‬
‫‪058-3263264‬‬
‫‪ +‬סורק של חב' ‪canon‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫חסידיים ומזרחיים וסיפורי‬
‫בבני‪ -‬כחדשה‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬אופניים חשמלי ‪ 36v‬בלי‬
‫ילדים‪ 8 ,‬ש"ח ליחידה‪,‬‬
‫‪052-7366764‬‬
‫(‪41-42‬ח) סוללה‪ ,‬ב‪ 500 -‬ש"ח‪054- ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ברק‪052-7600336 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪5823874‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דלת עץ חדשה ‪ +‬משקוף‬
‫צבע חום כהה‪ ,‬רוחב ‪0.75‬מ' אסתטיק סנטר ‪ ‬מצבר לרכב‪ 4 ,‬חודשים‬
‫בשימוש חברת "וולטה" נמכר‬
‫בבני‪-‬ברק‪ 350 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מבצע לחג‬
‫ב‪ 350 -‬ש"ח‪054-5823874 ,‬‬
‫‪052-7600336‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫טיפול ראשון ‪ 50‬ש”ח‬
‫‪ ‬כיסוי לפלטת שבת‪,‬‬
‫‪ ‬גגון‪ ,‬מתאים לכניסה‬
‫עבודה יד רימונים‪ ,‬חדש‬
‫לבית‪/‬לחנות‪,1.65X0.85 ,‬‬
‫באריזה‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫ב‪ 300 -‬ש"ח‪ ,‬בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-7600336‬‬
‫‪052-4831449‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פאה מעוצבת חדשה‪,‬‬
‫‪ ‬פינק זברות מוטציות‬
‫שטנית‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מיוחדות ב‪ 40 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-4131038‬‬
‫‪052-5008379‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חצאית שחורה חדשה‪,‬‬
‫‪ ‬בהזדמנות סוכה מעץ‪ ,‬כ‪-‬‬
‫בסיס‪ ,‬מס' ‪ 130 ,44‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ 16‬דיקטים‪ ,‬במצב מצוין‪ ,‬חזון‬
‫‪050-4131038‬‬
‫‪058-4533400‬‬
‫(‪41-42‬ח) ללא כאב! איש‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬גמרות תלמוד בבלי‪50 ,‬‬
‫תוצאות מדהימות! ‪ ‬סוכה כולל הכול‪250 ,‬‬
‫ש"ח‪050-4131038 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫ש"ח באזור בית‪-‬שמש‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חידוש עולמי לציפורן חודרנית‬
‫ללא כאב!‬
‫‪058-4172799‬‬
‫‪ ‬זוג מגיני מיטה למיטת‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫נוער (לא פלסטיק)‪25 ,‬‬
‫‪052-7600336‬ש"ח‪ ,‬לתאום פגישות יעוץ בבני ברק ‪ ‬אופני הילוכים ‪ "24‬ו‪-‬‬
‫בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח) לנשים‪ ,"26 050-2030007 :‬ב‪ 260 -‬ש"ח כ"א‪ ,‬פל'‪:‬‬
‫רחיץ‬
‫עמינח‪,‬‬
‫של‬
‫ריפוד‬
‫‪ ‬בד‬
‫‪054-5385013‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ואיכותי ביותר‪ ,‬ירוק בהיר‪ ,‬רוחב לגברים‪054-3342002 :‬‬
‫‪ ‬סרטי טבע וסרטים כללים‬
‫‪ 2‬מטר‪ 250 ,‬ש"ח במקום‬
‫‪ 300052-7600336‬בהזדמנות ‪ -‬מחשב ליבה לצפיית איכות גבוהה ומצונזר‪,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬בב"ב‪,‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7633316‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪19‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫כפולה במצב מצוין‪ 330 ,‬ש"ח‪_____________________________________________ ,‬‬
‫עיתון‬
‫‬‫"מגדלור"‬
‫‪ ‬גליונות‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬מטען אלחוטי חזק שהוא‬
‫לילדים‪ ,‬כרוכים בכריכה קשה לפרטים‪054-8453370 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫וחזקה‪ ,‬כל שנה ב‪ 2 -‬כרכים‪  ,‬צנצת פורצלן מפוארת כיסוי מגן במיוחד לסמסונג‬
‫באריזה‪ ,‬גלקסי ‪ - s3‬חדש מהקופסא‪,‬‬
‫‪ 60‬ש"ח לשנה‪052-7600336 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח) לאחסון עוגיות‪ ,‬חדשה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 149‬ש"ח‪054-4783220 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארבע כריות נוי ‪ 65 30X30‬ש"ח‪052-4831449 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סורג מגולוון‪ ,‬חדש‪ ,‬יפיפה‬
‫ס"מ‪ 2 ,‬ורודות‪ 2 ,‬ירוקות‪  50 ,‬קופסת מתכונים‬
‫לילדים‪ ,‬לחלון‪ ,‬מעוצב עם בקבוקונים‪,‬‬
‫ש"ח בב"ב‪052-7600336 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח) מעודד אכילה בריאה בעזרת‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7633316‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪250‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סיר טיגון ‪ 5‬ליטר‪ ,‬חשמלי‪ ,‬הדמיון‪ 40 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬למסירה‪ 3 ,‬פיג'מות‬
‫חדש באריזה‪ 200 ,‬ש"ח‪ ,‬נייד‪052-4831449 :‬‬
‫_____________________________________________ חורפיות לנשים במצב מעולה‪,‬‬
‫‪052-2437292‬‬
‫‪24‬‬
‫לילדים‪,‬‬
‫צבעוני‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬בצק‬
‫_____________________________________________‬
‫מידה ‪ ,L‬טל'‪050-4087927 :‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫צבעים‪ ,‬חדש באריזה‪ 30 ,‬ש"ח‪_____________________________________________ ,‬‬
‫‪ ‬מסחטת פירות וירקות‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬למסירה מפות שולחן‬
‫רב עוצמה‪ ,‬חדש באריזה‪052-4831494 200 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬נייד‪052-2437292 :‬‬
‫_____________________________________________ בגדלים שונים במצב מעולה‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪Brother‬‬
‫למדפסת‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬תוף‬
‫שמתאים לאלפי דפים‪ ,‬חדש ‪050-4087927‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫‪ ‬מגבר סטריאו ימהה‬
‫_____________________________________________‬
‫(רסיבר)‪ 180 ,‬וואט‪ ,‬שמור‪,‬‬
‫באריזה‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬דיירקטלייף‪ ,‬משחה נגד‬
‫‪ 400‬ש"ח‪ ,‬נייד‪052-2437292 :‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-2103595‬‬
‫(‪41-42‬ח) פצעים‪ ,‬חורים‪ ,‬קמטים וסדרים‬
‫(‪41-42‬ח) _____________________________________________‬
‫לבנות ובנים‪ ,‬בירושלים‪250 ,‬‬
‫‪ 2 ‬סטנדים לרמקול מוגבר‪  ,‬מגש כסף בשילוב עץ‪,‬‬
‫ש"ח‪058-3216830 ,‬‬
‫‪ 30‬ש"ח‪ ,‬נייד‪052-2437292 :‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח) גדול לחלות‪ ,‬חדש‪ ,‬רק ‪150‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪ ,‬טל'‪052-8969770 :‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬מנעול שרשרת לאופנועים‬
‫‪ ‬רמקולים חדשים למערכת _____________________________________________‬
‫סטריאו‪ ,‬תוצרת אנגליה‪  400 ,‬מכשיר ניווט ‪ G.P.S‬חדש ואופניים‪ ,‬חזק‪ ,‬עבה וארוך‪,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬דגם ‪ ,MISSION‬נייד‪ :‬באריזה‪ ,‬מפות ‪ ,2016‬ותוספות חדש‪ ,150 ,‬ירושלים‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪058-3216830‬‬
‫‪052-2437292‬‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ 280‬ש"ח‪053-3120547 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫(‪41-42‬ח) _____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫חדש!‬
‫הסרת‬
‫שיער‬
‫בלייזר‬
‫‪ ‬מצלמה חדשה סמסונג‬
‫‪ + PL70‬כרטיס זכרון בלי‬
‫מטען‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪058-3216830‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מנעול קוד לאופניים חדש‬
‫‪ ,40‬ירושלים‪058-3216830 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רמקולים פיונר‪ 500 ,‬וואט‬
‫לרכב‪ + 9X6 ,‬תבניות‪ ,‬מצב‬
‫חדש‪ ,‬רק ‪ 250‬ש"ח‪,‬‬
‫‪058-3216830‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רדיו דיסק ‪ +‬שלט ‪+‬‬
‫איקס ‪ +‬יואסבי ‪ +‬ווד של‬
‫פיונר לרכב‪ ,‬כחדש‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪058-3216830‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 24 ‬בטריות למכישר‬
‫שמיעה (דגם דורסל ‪ ,)312‬ב‪-‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כל החומר הלימודי הדרוש‬
‫לקבלת רשיון "מדביר מוסמך"‬
‫‪ 200‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מערכת סטריאו "‪"LG‬‬
‫הכוללת רדיו ‪ +‬דבל‪-‬קסט ‪+‬‬
‫קומפקדיסק ‪ +‬רמקולים‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברז לכיור (יוצא מהשיש)‬
‫במצב תקין‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3463482‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עלוני פרשת שבוע (‪20‬‬
‫שנה)‪ ,‬מבחר גדול‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3463482‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 100 ‬שק' חול קטנים‬
‫מיועדים לעדניות‪/‬עציצים‪300 ,‬‬
‫ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעיל בד לספר תורה לזכר‬
‫נספים בשואה‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7154392‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכשיר להכנת שווארמה‬
‫במצב מצוין‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-2655837‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חליפה שבתית ‪,zara‬‬
‫מידה ‪ ,46‬צבע כחול‪ ,‬בד‬
‫כותנה‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8464310‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חליפה שבתית חדשה‬
‫בגוון כחול בהיר‪ ,‬יפיפיה‪ ,‬מידה‬
‫‪ 70% ,44‬צמר‪,500 ,‬‬
‫‪054-8464310‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שק שינה ‪ +‬מדף קיר‬
‫כפול‪ 90 ,‬ש"ח‪ ,‬בירושלים‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-8423405‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופנים ‪ BMX‬לילד‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬זרקור ‪ 50‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחבת ווק‪ 75 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נברשות לסלון‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שטיח צמר ‪ ,2X3‬ב‪50 -‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופניים לנער‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סיר לחץ ‪ 9‬ליטר‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬גיטרה אקוסטית‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כלי בית‪ ,‬סירים‪ ,‬מחבתות‪,‬‬
‫‪ 10‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קשתות לגג‪ 100 ,‬ש"ח‬
‫לרכב‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קסדות לאופנוע‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טלית חדשה‪ ,‬תימני‪ ,‬גודל‬
‫‪ 300 ,80‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נרתיק לספר תורה‪250 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סט תאג תורה מפוארשה‪,‬‬
‫חדש‪ 120 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סידורים נוסח בלדי‪20 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ג'ק לרכב‪ ,‬מ‪ 50 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סוללה לאופניים ‪ ,36v‬ב‪-‬‬
‫‪ 500‬ש"ח‪ 7 ,‬חודשים בשימוש‪,‬‬
‫‪050-4145023‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופני הילוכים מידה ‪,24‬‬
‫מצוינות בב"ב‪ 220 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪03-5704834‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מטבעות ומדליות‬
‫לאספנים מ‪ 1 -‬ש"ח למטבע‪,‬‬
‫‪052-7154392‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כלוב לציפורים‪70 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫ובית הטלה‪ 30 ,‬ש"ח‪054- .‬‬
‫‪03-9074725 ,8412903‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ציפור קנר "באוסתר"‬
‫‪ 300‬ש"ח‪,054-8412903 ,‬‬
‫‪03-9074725‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופניים ‪ "BMX 12‬עם‬
‫גלגלי עזר כחדשה‪ 180 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-5385013‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופניים ‪ BMX‬ב‪160 -‬‬
‫‪054-5385013‬‬
‫ש"ח‪ ,"18 ,‬ב"ב‪,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫וברכה‬
‫למכירה‬
‫מבחר פאות יד שנייה‬
‫במצב טוב‪ ,‬טרייד אין‪ -‬החלפה‬
‫מקבלים‬
‫פאות למכירה‬
‫בבני ברק‬
‫‪050-2030007‬‬
‫‪ ‬מחבתות וסירים מ‪15 -‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫‪ ‬פינת אוכל כחדשה‬
‫בהזדמנות‪ ,‬מציאה‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מברגה חדשה ‪ 18v‬ב‪-‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪ ,‬אקסנט‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬צלחות פורצלן כחדש‬
‫בשקל‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסך ‪ 24‬אינצ‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ש"ס טלמן‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫בהזדמנות‪ ,‬גמיש‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופנים לנער ‪ ,"24‬ב‪250 -‬‬
‫ש"ח‪ ,‬כחדש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה‪ ,‬תריס שמנת‬
‫כחדש‪ ,1.25X1.80 ,‬ב‪300 -‬‬
‫ש"ח‪ 3 ,‬כנפיים‪ ,‬בב"ב‪,‬‬
‫‪052-7660451‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬משחק קופסא של‬
‫פלדהיים‪/‬חיים ולדר "ילדים‬
‫בעקבות העבר" ‪ 45‬ש"ח‬
‫בב"ב‪052-7600336 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬גמבוי נטען ‪ +‬כבל‪90 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬אפשרות להוזלה בבני‪-‬‬
‫ברק‪03-6182130 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2 ‬זוגות תוכונים ‪ +‬כלוב‬
‫כפול ‪ +‬בית הטלה וביצים‪,‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪ ,‬טל'‪053-3100341 :‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חליפת אלגנטית חדשה‬
‫ביל בלאס לבחורי ישיבה‪,‬‬
‫מידה ‪ ,36‬ב‪ 300 -‬ש"ח במקום‬
‫‪ 1,500‬ש"ח‪052-7164135 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מטען סמסונג ‪,1200‬‬
‫‪ 10‬ש"ח‪ ,052-7663109 ,‬בין‬
‫הסדרים‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אוזניית בלוטוס חדשה‬
‫‪ 35 - 2‬ש"ח‪,052-7663109 ,‬‬
‫בנין הסדרים‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופניים לילדים במצב‬
‫מצוין במחיר ‪ 150‬ש"ח‪,‬‬
‫לפרטים‪050-9340317 :‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת כתיבה ישנה‪450 ,‬‬
‫ש"ח‪052-7154392 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסך מחשב עבה ‪50 -‬‬
‫ש"ח‪ .‬סוכת ברזלים‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-6651365‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קופסא לאקורדיון במצב‬
‫מצוין‪ 40 ,‬ש"ח‪,02-6522251 ,‬‬
‫‪052-3805386‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שמלה חדשה לארוע מידה‬
‫‪ ,38‬צבע אפרסק‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3805386 ,02-6522251‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אונקי ‪ 100‬ג'יגה חדש‬
‫לגמרי‪ 150 ,‬ש"ח‪ ,‬הקודם זוכה‪,‬‬
‫‪050-4107375‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3 ‬מעילים איכותיים‪,‬‬
‫חדשים לילדות‪ ,‬מידות ‪,8-12‬‬
‫‪ 75‬ש"ח כ"א‪,052-3805386 ,‬‬
‫‪02-6522251‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסגרות לתמונות בגדלים‬
‫שונים המחיר הינו ‪ 10-40‬ש"ח‪,‬‬
‫טל'‪02-6522251 :‬‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פאקט מלברו דיוטי פרי‬
‫ישראל‪ 260 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪058-3234562‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טוסטר אובן הימלטון‪,‬‬
‫‪ 42‬ליטר חדש מהאריזה‪250 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬טל'‪052-7157485 :‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופניים ‪ BMX‬לילד‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬זרקור‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחבת ווק‪ 75 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נברשות לסלון‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שטיח ‪ ,2X3‬ב‪ 50 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופניים לנער‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סיר לחץ ‪ 9‬ליטר‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬גיטרה אקוסטית‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פינת אוכל כחדשה‬
‫בהזדמנות‪ ,‬מציאה‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬צלחות פורצלן כחדשה‬
‫בשקל‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסך ‪ 17‬אינצ' ‪ 75‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫כ”ה‪ -‬כ”ז אלול תשע”ו ‪7 28-30/09/16‬‬
‫וברכה הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫‪ ‬למשרד תיווך שוק הנדל"ן‬
‫באלעד סוכן‪/‬ת נדל"ן ‪+‬‬
‫רשיון תיווך‪ ,‬הדרכה תינתן‬
‫למתאימ‪/‬ה‪ ,‬אפ' לרווחים‬
‫גדולים!‬
‫■ אדם מנוסה בטיפול‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫לטפל‬
‫בחולים סיעודיים מעונין‬
‫‪050-5886828‬‬
‫אהובה‪,‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פרטי או בבית חולים‪.‬‬
‫(‪  )00-00‬מאפייה גדולה בב"ב‪,‬‬
‫‪050-5489925 03-5791296‬‬
‫_____________________________________________ מחפשת נשים וגברים‬
‫‪ ‬מעוניין לעבוד במשרד‬
‫לעבודה‪ ,‬תנאים טובים‬
‫עו"ד באזור פ"ת‪-‬ר"ג‪-‬ב"ב‬
‫למתאימים‪/‬ות! לפרטים‪:‬‬
‫והסביבה הקרובה‪,‬‬
‫‪052-6302779‬‬
‫קרן‪,‬‬
‫(‪)41-42‬‬
‫‪054-5663798‬‬
‫(‪_____________________________________________ )39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושות סייעות‪/‬גננות ‪+‬‬
‫מעוניינת‬
‫אמינה‬
‫‪‬‬
‫בחורהתמורת עזרה לאישה נסיון למשרה מלאה ‪ +‬חלקית‪,‬‬
‫במגורים‬
‫מבוגרת‪ ,‬טל'‪ )39-42(050-5952474 :‬לגן בגבול ר"ג ובני‪-‬ברק‪.‬‬
‫_____________________________________________ ‪ ,050-8938869‬חן‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ אשה מסורה מעוניינת‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת מנוסה‬
‫לטפל בקשישה‪+‬‬
‫‪03-6197601‬עבודות בית למעון בב"ב‪ ,‬תנאים מצויינים‪,‬‬
‫קלות‪.‬‬
‫____________________________________________‬
‫(‪ )17-17/17‬משרה מלאה‪ ,‬כמו"כ גם‬
‫■ אברך בעל ניסיון מעוניין‬
‫לשעות ‪,13:00-16:00‬‬
‫ללמד שיעורים פרטיים לנערים ‪054-5841018‬‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫או מבוגרים‪054-8442722 .‬‬
‫(‪  )17-17/17‬דרוש בחור ללינה עם‬
‫____________________________________________‬
‫מבוגר‪ 3 ,‬פעמים בשבוע‪,‬‬
‫‪ ‬אישה חרדית ורצינית‬
‫בירושלים‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫מעוניינת בעבודת מזכירות‬
‫‪052-7907041‬‬
‫אחרת‬
‫רפואית‪/‬או כל עבודה‬
‫(‪41-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫במזכירות‪ ,‬באזור בית שמש ‪ ‬מורות למדעים שילוב‬
‫בלבד! נסיון והמלצות‪,‬‬
‫ומילוי מקום‪ ,‬נסיון חובה וכן‬
‫‪050-4124827‬‬
‫(‪ )32-42‬גננות וסייעות לצהרון‪ ,‬קו"ח‪:‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪1533-7284628‬‬
‫‪30‬‬
‫ורציני‪,‬‬
‫אחראי‬
‫‪ ‬חרדי‬
‫(‪)41-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נשוי‪ ,‬רשיון מאש ‪ 12‬טון ‪+‬‬
‫‪ ‬לחנות בגדי ילדים בבני‪-‬‬
‫מלגזה ועוד‪ ...‬מעוניין בכל‬
‫ברק‪ ,‬דרושה מנהלת‪ ,‬מכירות‬
‫תחום‪ ,‬עדיפות באזור י‪,-‬‬
‫‪054-7694962‬‬
‫הבוקר‪,‬‬
‫לשעות‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-8083230‬‬
‫(‪40-41‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למוסד חינוכי בבני‪-‬‬
‫דובר‬
‫ועמותה‪,‬‬
‫‪ ‬מזכיר רב‬
‫ברק‪ ,‬דרושה פקידת גביה‬
‫אנגלית‪ ,‬ניהול חשבונות‪,‬‬
‫שנים‪,‬הו"ק‪ ,‬למשרה מלאה‪* .‬שירותיות‬
‫מרכב"ה‪ ,‬מס"ב‪12 ,‬‬
‫ואסרטיביות‪ * .‬יכולת ניהול‬
‫‪052-7633316‬‬
‫(‪41-42‬ח) מו"מ‪* .‬מוטיבציה גבוהה‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסורה ואחראית‪ ,‬מעוניינת *שליטה בסביבה ממוחשבת‪.‬‬
‫במגורים עם אישה מבוגרת‬
‫*נסיון קודם ‪ -‬יתרון‪ .‬קו"ח‪:‬‬
‫באזור ירושלים‪ ,‬תמורת עזרה ‪[email protected]‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ +‬תשלום‪058-7658220 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח) ‪ ‬מורה לאנגלית ‪ +‬תעודת‬
‫‪ ‬חרדי נשוי ‪ 30‬עם ידע‬
‫הוראה‪ ,‬למסירת חוגים לילדים‪,‬‬
‫ונסיון בכביש רשיון משא‬
‫שכר גבוה לשעה‪,‬‬
‫‪ 12‬טון ‪ +‬מלגזה ‪ +‬מכונה‬
‫‪058-4114777‬‬
‫(‪41-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫ניידית‪ ,‬פנוי לכל‬
‫הצעת עבודה‪  ,‬דרוש עובד מחסן בבני‪-‬‬
‫עדיפות באזור י"ם‪,‬‬
‫ברק‪ ,‬ל‪ ,14:30-21:00 -‬טלפון‬
‫‪052-7197544‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪41-42‬ח) לרציניים בלבד‪,050-4119440 ,‬‬
‫הצעת‬
‫לכל‬
‫פנוי‬
‫‪ ‬חרדי נשוי‪,‬‬
‫‪054-3236080‬‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עבודה מתאימה קבוע‪/‬זמני‪,‬‬
‫‪41-42(054-8083230‬ח) ‪ ‬לישיבה בבני‪-‬ברק‪ ,‬דרושה‬
‫מיידית‪ ,‬בי‪-‬ם‪,‬‬
‫_____________________________________________ מזכירה למשרה מלאה‪ ,‬נסיון‬
‫‪ ‬מתפנת מזכירה‪ ,‬אחראית‪ ,‬מוכח בעבודה משרדית‪,‬‬
‫חרוצה‪ ,‬מסודרת ומסורה בבני‪ -‬כושר ארגון‪ ,‬דיוק ויסודיות‪,‬‬
‫ברק‪052-7676531 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח) עמידה במצבי לחץ‪ ,‬קו"ח‪:‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-5702591‬‬
‫‪ ‬בחור מחפש עבודה‬
‫בשעות אחה"צ (יש לי רשיון)‪[email protected] .‬‬
‫מיכאל‪058-7528855 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪com‬‬
‫(‪41-42‬ל)‬
‫(‪41-42‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬בע"ת ותיק‪ ,‬אקדמאי‬
‫‪ ‬מנהל‪/‬ת חשבונות‬
‫‪ +‬אנגלית‪ ,‬נסיון ב"קירוב"‬
‫בירושלים‪ ,‬עד למאזן‪ ,‬שעות‬
‫ובניהול‪ ,‬במשרה אחראית‪/‬‬
‫נוחות‪ 10,000 ,‬ש"ח‪ ,‬לא חובה‬
‫ניהולית‪050-4160390 ,‬‬
‫(‪41-42‬ח) נסיון‪* .‬דרושה קלדנית לעבודה‬
‫_____________________________________________‬
‫מהבית‪ ,‬לא נדרש נסיון‪ ,‬שכר‬
‫‪ ‬מעוניין בעבודה כללית‬
‫הולם‪* .‬לבית ספר חרדי‬
‫במגוון תחומים‪ ,‬משרה‬
‫באיזור בני‪-‬ברק‪ ,‬מורה תורנית‬
‫חלקית‪ ,‬לילה‪/‬יום בפ"ת‪,‬‬
‫(‪41-42‬ח) למקצועות קודש‪ .‬קריירה‪,‬‬
‫‪054-3102412‬‬
‫_____________________________________________ ‪072-22-222-62‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש כסא גלגלים‬
‫בתרומה לאדם מבוגר מוגבל‪  ,‬למשרד רו"ח‪ ,‬דרושה‬
‫טל'‪ ,054-8443039 :‬שמואל‪ .‬מנהלת חשבונות למשרה‬
‫‪ ,054-8454831‬רבקה (‪41-42‬ח) מלאה‪ ,‬קו"ח‪:‬‬
‫_____________________________________________ ‪[email protected]‬‬
‫(‪41-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אקדמאי חרדי‪ ,‬מומחה‬
‫‪ ‬רק מאזור פתח‪-‬תקוה‪:‬‬
‫בהקמת צוותי מכירות‬
‫דרושים אנשי פרסום ויח"צ ‪+‬‬
‫והפעלתם‪ ,‬תוצאות‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ 2‬מנהלים לעבודה באינטרנט‪,‬‬
‫מדהימות!! ‪050-4160390‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שכר הולם! ‪054-5663798‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫‪ ‬בחור ישיבה מעונין לעבודה _____________________________________________‬
‫בעבודה מס' פעמים בשבוע ‪ ‬למעון בגבעת שמואל‬
‫בירושלים בשעות הצהרים‬
‫(גבול ב"ב)‪ ,‬מטפלות מנוסות‬
‫והערב‪ ,‬ללא תלוש‪,‬‬
‫לתינוקיה‪ ,‬ולצהרון (גיל ערייה)‪,‬‬
‫‪053-3318897‬‬
‫‪050-7884864‬‬
‫_____________________________________________ למלאה‪/‬חלקית‪,‬‬
‫(‪)41-42‬‬
‫(‪40-41‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין לעבוד כל יום‪  3-4 ,‬דרושה מטפלת למעון‬
‫שעות בירושלים בכל תחום‪ ,‬בת"א וברחובות‪ ,‬משרה‬
‫‪053-318897‬‬
‫(‪40-41‬ח) מלאה‪ ,‬תנאים טובים‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-5456295‬‬
‫למתאימה!‬
‫הצעת‬
‫לכל‬
‫פנוי‬
‫‪ ‬חרדי‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עבודה בירושלים‪:‬‬
‫‪ ‬למכבסה בירושלים דרוש‬
‫‪052-7197544‬‬
‫(‪40-41‬ח) עובד אחראי ‪ +‬רשיון נהיגה‬
‫_____________________________________________‬
‫(הילוכים)‪ ,‬תנאים טובים!‬
‫‪ ‬מעונין לעבוד פעמיים‬
‫‪054-3090601‬‬
‫בשבוע בירושלים בעבודה‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מעניינת‪052-7163334 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪40-41‬ח) ‪ ‬למתקן בטחוני‪,‬‬
‫ביקוש‬
‫עבודה‬
‫דרושים‬
‫הודעה‬
‫לפי חוק הזדמנות שווה‬
‫בתעסוקה‪ ,‬כל מודעה‬
‫בעיתון זה שיש בה‬
‫משרה מוצעת או תוארה‬
‫להכשרה מקצועית או‬
‫הודעה בדבר שלוחה‪-‬‬
‫מתיחסת לשני המינים‬
‫הודעה זו מהווה חלק‬
‫מלשון כל המודעות הנ“ל‬
‫המתפרסמות בעיתון זה‪.‬‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת לגילאי‬
‫‪ ,2-3‬גמישות בשעות‪ ,‬למעון‬
‫בבני‪-‬ברק‪054-5558835 ,‬‬
‫(‪)41-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דרושים עובדים לחדר‬
‫אוכל לחג ר"ה‪ ,‬לינה‬
‫במקום חובה! שכר‬
‫גבוה! ‪054-3228966‬‬
‫(להתקשר עד ‪)18:00‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לארגון חסד בב"ב‪ ,‬נהג‬
‫משאית ורשיון מלגזה לשעות‬
‫אחה"צ‪ ,‬תנאים טובים‪ ,‬קו"ח‬
‫לפקס‪072-2740299 :‬‬
‫(‪41-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש תחזוקון מאזור ב"ב‬
‫לאולם שמחות גדול בב"ב‪,‬‬
‫קו"ח לפקס‪072-2740299 :‬‬
‫(‪41-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תיווך ארץ הצבי החזק‬
‫בנדל"ן באזור הדרום‪ ,‬מחפש‬
‫סוכנים‪/‬ות במקום מגוריכם‬
‫בכל חלקי האץ‪ ,‬התיווך ילווה‬
‫אתכם לאורך כל הדרך‪ .‬תיווך‬
‫ארץ הצבי‪,052-5253470 ,‬‬
‫‪08-9931163‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש נהג לאוטובוס ציבורי‬
‫זעיר להסעת ילדים ברמת גן ‪-‬‬
‫בני ברק‪052-2595191 ,‬‬
‫(‪)41-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫זה הזמן למצוא עבודה!‬
‫‪1‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪www.glatjobs.co.il‬‬
‫‪ ‬לאינסטלעזר‪/‬קמפי‪,‬‬
‫לעבודה בירושלים‪ ,‬דרוש‬
‫אינסטלטור למגזר החרדי‪,‬‬
‫‪052-2217626‬‬
‫(‪)41-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סוכן נדל"ן לערב ‪+‬‬
‫רשיון תיווך‪ ,‬למשרד תיווך‬
‫מרכזי בב"ב‪ ,‬מיידי!‬
‫‪03-5702323‬‬
‫(‪)41-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬יש לך יכולות‬
‫במכירות? מקומך‬
‫איתנו!!! ל"איחוד‬
‫הצלה" דרושות מוקדניות‬
‫לפרויקט התרמה בבני‪-‬‬
‫ברק ובירושלים‪ ,‬שכר‬
‫ובונוסים‪ ,‬אווירה נעימה‪,‬‬
‫‪03-6001411‬‬
‫(‪)40-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לגן מקסים עם אווירה‬
‫ביתית בהוד‪-‬השרון‪ ,‬לגילאי ‪3‬‬
‫חודשים ‪ 3 -‬שנים‪ ,‬מטפלת‬
‫אחראית ורצינית למשרה‬
‫מלאה‪ ,8:00-16:00 ,‬שכר טוב‬
‫למתאימות! מיכל‪,‬‬
‫‪09-7604352 ,054-4331646‬‬
‫(‪)40-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושים מתרימים בדוכנים‬
‫לארגון חסד ידוע‪ ,‬בער"ה‬
‫ובעיו"כ‪052-7633347 ,‬‬
‫(‪40-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למשפחה חמה בפ"ת‪,‬‬
‫עזרה בנקיון ובישול‪ 3 ,‬פעמים‬
‫בשבוע‪ ,‬בשעות ‪,16:00-20:00‬‬
‫‪050-5957951‬‬
‫(‪40-43‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עובד מעל גיל ‪,24‬‬
‫לעבודות בגובה‪ 30 ,‬ש"ח‬
‫לשעה בב"ב‪,052-7190990 ,‬‬
‫‪03-5783170‬‬
‫(‪40-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להפצת עיתוני בוקר בבני‬
‫ברק‪ ,‬בעלי‪/‬ות קטנועים‪/‬‬
‫רכבים‪050-5322229 .‬‬
‫‪050-8822377‬‬
‫(‪)36-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪  073-70-55-666‬דרוש עוזר למתקין מזגנים‬
‫עם ר‪h‬שיון‪ ,‬מעל גיל ‪,24‬‬
‫‪9‬‬
‫‪052-7110145‬‬
‫(‪38-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬דרושות גננות וסייעות‬
‫לגן בפתח‪-‬תקווה‪ ,‬אוהבות‬
‫‪ ‬לגן מעון בגבעת‬
‫שמואל (במרכז)‪ ,‬גננת‪ /‬מחבקות ומסורות‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫סייעת‪ ,‬מהשעה ‪050-5636364 11:00‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בבוקר עד ‪ 4:30‬בצהריים‪  ,‬לישיבה בת"א דרוש‪* :‬‬
‫טבח ממלא מקום * מנקה‪,‬‬
‫מיידי! ‪,052-3651355‬‬
‫(‪ )40-41‬לעבודה מיידית‪,‬‬
‫חנה‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)40-43‬‬
‫‪052-5676038‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למעון בפ"ת‬
‫דרושהתנאים ‪ ‬דרושה מוכרת‪/‬‬
‫גננת מטפלת מסורה‬
‫מנהלת לרשת חנויות‬
‫מצוינים ‪054-8474393‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )41-42‬בגדים יוקרתית בב"ב‬
‫‪ ‬דרושה מדריכת תעסוקה ובירושלים‪ 50 ,‬ש"ח‬
‫לבית‪-‬אבות בפ"ת משרה‬
‫למתאימה!‬
‫חלקית‪ ,‬תנאים מעולים‬
‫‪050-4499560/1‬‬
‫(‪)40-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4128856‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )41-42‬לבתי כלא‪ ,‬לימים‬
‫זעיר‬
‫לאוטובוס‬
‫‪ ‬דרוש‬
‫נהג המרכז‪ ,‬עדיפות נוראים‪,‬דרושים בתשלום‬
‫ציבורי‪ ,‬מאזור‬
‫_____________________________________________ חזנים‪ ,‬תוקעים בשופר‬
‫לניסיון‪054-7771118 ,‬‬
‫(‪ )40-43‬וקוראים בתורה‪ ,‬עדיפות‬
‫‪ ‬למעון ברמת אביב סייעת‪/‬‬
‫אחראית קבוצה‪ ,‬לגילאי ‪ ,2-3‬לנוסח ירושלמי‪/‬מרוקאי‬
‫גישה לילדים חובה ‪ +‬נסיון‪ ,‬מגיל ‪ 18‬וללא משפחות‬
‫(‪)40-41‬‬
‫(‪054-8486242 )40-43‬‬
‫מיידי! ‪050-4088034‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושים אנשים נמרצים ‪ ‬דרוש עבוד נקיון לישיבה‬
‫בבני‪-‬ברק‪050-4101673 ,‬‬
‫לעבודה בעמדות התרמה‬
‫(‪)40-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫במקומות מרכזיים במרכז‪,‬‬
‫חסד‪  ,‬בחורה‪/‬אישה חרדית‬
‫בסופ"ש ובחגים לארגון‬
‫ודייקנית‪ ,‬להשגחה על ילדים ‪+‬‬
‫‪052-7117085‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )40-41‬שיעורי בית‪ ,‬קיפול וגיהוץ‪ ,‬בין‬
‫‪ ‬למוסד חינוכי בב"ב‪ ,‬דרוש ‪ 13:00-16:00‬בב"ב‪,‬‬
‫עובד נקיון יסודי ל‪ 5 -‬שעות ‪050-4160319‬‬
‫(‪)39-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫יומיות‪ ,‬שכר נאה‪,‬‬
‫(‪40-43‬ל) ‪ ‬למאפיית מצות‬
‫‪058-4119973‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בארה"ב דרושים עובדים‬
‫‪ ‬דרושים מתרימים‬
‫מקצועיים עם ויזה‬
‫להכנסת כלה‪,50% ,‬‬
‫‪058-3274454‬‬
‫(‪40-41‬ל) בתוקף‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עבודה לאחרי החגים‬
‫עכשיו!‬
‫מוצאים‬
‫מראיינים עכשיו לאחרי החגים‪.‬‬
‫■‪072-22-22-262‬‬
‫‪ ‬דרוש‪/‬ה עובד‪/‬ת כללי‬
‫בדחיפות‪ ,‬לחנות המפעל‬
‫"אלדג" בקריית אריה פ"ת‪,‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים בשבוע‪ ,‬אפשרות‬
‫פנסיונר‪/‬ית‪03-9247724 ,‬‬
‫‪052-8535523‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיידי‪ ,‬מטפלות לצהריים‪/‬‬
‫משרה מלאה‪ ,‬למעון בפ"ת‪/‬‬
‫גבעת שמואל‪ ,‬תנאים טובים!‬
‫‪054-8461589‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לסוכנות ביטוח באזור‬
‫המרכז‪ ,‬דרושות‪* :‬מתאמת‬
‫פגישות‪* .‬פקידה‪.‬‬
‫‪ ,054-6750811‬אורי‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למעון בת"א (‪ 20‬ד'‬
‫מב"ב) *גננת מוסמכת לשנה‬
‫הבאה לגילאי ‪* ,2-3‬מטפלת‬
‫לתינוקיה למ‪.‬מלאה‪ ,‬שכר‬
‫הולם ביותר! ‪,052-8750036‬‬
‫אסתר‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דרושות משפחות‬
‫דתיות לאירוח בחורה‬
‫יתומה בשבתות‬
‫וחגים )בת ‪(33‬‬
‫למעון באַזור‬
‫דרושה‬
‫מטפלת‪/‬גננת‬
‫תנאים טובים מאוד!‬
‫)אפשרות להסעה( גננת וסייעת ‪ +‬המלצות‬
‫לצהרון‬
‫בצפון ת“א‬
‫דרושות‪:‬‬
‫‪ 054-5871010‬חדוה ‪ 052-4825215‬תנאים טובים למתאימות‬
‫שרית ‪050-5723896‬‬
‫‪054-4827797‬‬
‫ב‬
‫או פן מ יי ִדי‬
‫לפירמת ‪ BDO‬זיו האפט סניף בני ברק‬
‫דרוש‪/‬ה‬
‫רו“ח מנוסה להובלת צוות‬
‫דרישות התפקיד‪:‬‬
‫ֹלהתֱקשר בין ‪16.00-20.00‬‬
‫רגון ארצי‬
‫בס"ד‬
‫לא‬
‫דרושות‬
‫עובדים‪/‬ות נמרצים‪/‬ות‬
‫‪‬בעלות כושר שכנוע‬
‫‪‬שכר בסיס גבוה‪ +‬בונוסים‬
‫שעות עבודה‪:‬‬
‫‪ 14:00-9:00‬או ‪21:30-17:30‬‬
‫העבודה בבני ברק‬
‫סביבת עבודה נעימה‬
‫ומיוחדת!‬
‫‪03-6164444‬‬
‫‪‬ניסיון של ‪ 2-3‬שנים בתחום‪ -‬חובה‬
‫‪‬תואר ראשון בחשבונאות – חובה‬
‫‪‬אנגלית ברמת שפת אם ‪ -‬יתרון‬
‫קו"ח ניתן לשלוח ל‪-‬‬
‫‪‬ניסיון בביקורת בשוק ההון‪,‬‬
‫קרנות השקעה‪ ,‬חברות ציבוריות – יתרון‬
‫‪‬ידע בביקורת פנים‪ -‬יתרון‬
‫‪[email protected]‬‬
‫או בפקס ‪03-6368721‬‬
‫■ "מתן‪ -‬סיעוד" בני‪-‬‬
‫ברק‪ ,‬הרב כהנמן ‪,111‬‬
‫דרושים מטפלים‪/‬ות‬
‫לקשישים‪/‬ות‪.‬‬
‫‪03-5782180‬‬
‫(‪)22-47‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת‪/‬סייעת‬
‫למעון ברמת‪-‬גן‪ ,‬תנאים‬
‫טובים‪ ,‬שכר התחלתי‪,‬‬
‫‪ 30‬ש"ח לשעה‪,‬‬
‫‪052-8280838‬‬
‫(‪)17-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לחברה פרטית המובילה‬
‫בתחומה‪ ,‬דרושים‪/‬ות‬
‫מאתרים‪/‬ות טלפונים‪/‬ות‬
‫לעבודה מאתגרת בסביבה‬
‫צעירה ודינאמית‪ ,‬העבודה‬
‫בימים א‪-‬ה בין השעות‬
‫‪ 09:00-17:00‬ללא ימי ו' ישנה‬
‫אפשרות למשרה חלקית עד‬
‫השעה ‪ 16:00‬דרוש ידע בסיסי‬
‫במחשב ובמנועי חיפוש‪ ,‬קו"ח‬
‫לפקס‪ ,03-6186181 :‬מייל ‪-‬‬
‫‪ [email protected]‬בציון משרה‬
‫‪666‬‬
‫(‪)34-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לרשת מעונות‪,‬‬
‫דרושות מטפלות לשנה‬
‫הבאה‪ ,‬למשרה מלאה‬
‫(בק‪.‬הרצוג) תנאים‬
‫טובים‪054-4499177 ,‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לאופנת נשים "אלגנט‬
‫פריז" ב"ב‪ ,‬מוכרת‬
‫חרוצה ואחראית‪ ,‬לעבודה‬
‫במשמרות‪054-4347954,‬‬
‫(‪39-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש נהג לחלוקת‬
‫‪ ‬לבית תבשיל גדול במרכז‪,‬‬
‫מוצרי צריכה‪ ,‬א'‪-‬ה'‪,‬‬
‫משרה מלאה‪ ,‬תנאים‬
‫טובים‪.052-6364614 ,‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪38-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה סייעת ‪/‬מטפלת‬
‫‪( 054-8474734‬להתקשר אחראית ומסורה לגן בהדר‬
‫‪ ‬לחברת הסעות‬
‫(‪ )39-42‬גנים ‪,‬גילאי (‪)1.5-2‬‬
‫בירושלים‪ ,‬דרושים נהגי בין ‪ 6-9‬בערב)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)39-42‬‬
‫‪050- 5933224‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אוטובוסים ומיניבוסים‪  ,‬דרוש מוכר רציני‬
‫ואחראי עם נסיון לחנות ‪ ‬דרוש‪/‬ה תופר‪/‬ת‬
‫תנאים טובים‪,‬‬
‫מקצועי‪/‬ת לחייט בב"ב‪ ,‬שכר‬
‫‪050-4030501‬‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת‬
‫(‪ )40-43‬בגדי נשים‪ ,‬למכירה‬
‫_____________________________________________‬
‫נאה למתאימים‪/‬מות‪.‬‬
‫אחראית ומנוסה למעון‬
‫חליפות‬
‫לחנות‬
‫עובד‬
‫דרוש‬
‫בת"א‪,‬‬
‫בסיטונאות‬
‫‪‬‬
‫שלומי‬
‫‪,054-6988777‬‬
‫(‪39-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫חרדי בב"ב פ‪.‬כץ‪ ,‬למשרה ברבי עקיבא בב"ב‪ ,‬בין‬
‫יתרון‪,‬השעות ‪054-4347954‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪39-42‬ל) ‪ ‬לכולל במרכז‪ ,‬דרוש אברך‬
‫מלאה‪ ,‬מ‪ 16:00-22:00 ,8:00-16:00-‬נסיון‬
‫(‪40-41‬ל) ‪ ‬ל"נקי ‪ "10‬בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫עם רכב ‪ +‬ידע במחשב‪ ,‬קו"ח‪:‬‬
‫‪053-3391691‬‬
‫ומ‪,13:00-16:00 -‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למוסד תורני בב"ב‪ ,‬דרושה דרוש נהג עם רשיון ג' ‪/‬רשיון ‪[email protected]‬‬
‫(‪39-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫לאה‪052-7120520 -‬‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫ק"ג‪,‬‬
‫‪4000‬‬
‫עד‬
‫‪ ‬דרושה מנה"ח החלפה‬
‫עובדת טלמרקטינג‪,‬‬
‫אודליה‪054-8487716 -‬‬
‫גמישות ‪053-5251291‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )41-42‬בשעות‪ ,03-5779500 ,‬ניתן‬
‫(‪ )39-42‬לחל"ד לביבי שיק בגבעת‬
‫‪ ‬בחור מעל גיל ‪ ,30‬להסיע להשאיר הודעה‬
‫(‪  )40-41‬עובדת תרבות‪/‬‬
‫שמואל‪ ,‬נסיון בתחום‪ 35 ,‬ש"ח‬
‫_____________________________________________‬
‫לעבודה בחור עם בעיה‬
‫לשעה‪ ,‬טלפקס‪,03-5329089 :‬‬
‫תעסוקה יצירתית‬
‫‪ ‬ל"אשל התמר"‬
‫נפשית‪ ,‬באיזור ב"ב‪,‬‬
‫ויוזמתית לשעות הבוקר‪ ,052-7131134 /‬קו"ח למייל‪:‬‬
‫_____________________________________________ דרושים בחורים לגיוס‬
‫(‪41-42‬ל)‬
‫‪054-5507871‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫אחה"צ לבית‪-‬הורים‪,‬‬
‫(‪)39-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לצהרון ברמת‪-‬אביב (ת"א) כספים בערב הימים‬
‫גני‪-‬מרגוע בב"ב‪,‬‬
‫‪ ‬דרושים אנשים לגיוס‬
‫הנוראים‪,‬‬
‫דרושה סייעת ל‪ 10 -‬ילדים‪,‬‬
‫(‪ )39-42‬כספים לארגון חסד בת"א עם‬
‫_____________________________________________ ‪052-7688349‬‬
‫בשבוע‪ 1700-503-502 ,‬שלוחה ‪4‬‬
‫(‪_____________________________________________ )41-42‬‬
‫‪ 5 ,13:30-16:30‬ימים‬
‫למשרד רו"ח דתי בת"א‪ ,‬נסיון בלבד! ‪052-7117085‬‬
‫‪‬‬
‫שכר נאה! ‪  ,052-7906460‬דרושה סייעת למעון‬
‫דרושה מנה"ח ‪ +‬נסיון חובה להתקשר בין השעות ‪13:00-‬‬
‫ענת‬
‫(‪)40-41‬‬
‫‪20:00-22:00 ,14:00‬‬
‫(‪)40-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ בק‪.‬הרצוג‪ ,7:30-16:00 ,‬בחשבשבת חלונות למילוי‬
‫דרושה‬
‫המרכז‬
‫באזור‬
‫וזריזה‬
‫אחראית‬
‫נקיה‪,‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬דרושים אנשים‪/‬בחורים‬
‫מקום‪ ,‬קו"ח לפקס‪:‬‬
‫(‪ )40-41‬לעבודה בארגון חסד בעמדות‬
‫עובדת אדמינסטרטיבית וחמה תנאים טובים‬
‫‪03-5379105‬‬
‫_____________________________________________‬
‫סוכן נמרץ למשרד תיווך התרמה במקומות מרכזים‬
‫עם יכולת ניסוח מכתבים‪ ,‬למתאימה‪,‬‬
‫‪‬‬
‫במרכז בסופ"ש ובחגים‬
‫‪8:00-16:00‬‬
‫‪,050-4146721‬‬
‫ותיק‪ ,‬תנאים טובים‪ ,‬קו"ח‬
‫‪052-7117085‬‬
‫(‪)40-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ לפקס‪03-8007050 :‬‬
‫‪ [email protected]‬טלפקס‪03-5792896 :‬‬
‫(‪)40-41‬‬
‫(‪_____________________________________________ )41-44‬‬
‫‪co.il‬‬
‫‪ ‬למחסן יבואן‪ ,‬דרושה ‪ ‬לפלאפל נחום‬
‫(‪)40-43‬‬
‫‪050-2436777‬‬
‫_____________________________________________ פקידה עם ידע בישומי (השומר)‪ ,‬דרוש עובד‬
‫‪ ‬דרושה גננת‪ /‬מטפלת המחשב‪ ,‬לעבודות משרד מטבח דינאמי‪08:00- ,‬‬
‫לגילאי שנתיים‪ ,‬לגן‬
‫‪ 30 ,13:00‬ש"ח לשעה‬
‫וטלמרקטינג‪ ,‬לחצי‬
‫‪ +‬כל התנאים (אין צורך‬
‫בפ"ת‪ ,‬לפרטים בשעות משרה בבני ברק‬
‫הערב ‪050-4107739‬‬
‫(‪ )40-43‬בנסיון)‪052-2452278 ,‬‬
‫(‪)40-41‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-6964424‬‬
‫(‪40-41‬ל)‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫‪ ‬בפ"ת‪ ,‬מנהח"ש‪/‬ת‪ ,‬סוג‬
‫‪ ,3‬נסיון בחשבשבת‪ ,‬מיכפל‬
‫וורד‪ ,‬קו"ח ל‪-‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪39-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫חירום‬
‫■ משטרה ‪100‬‬
‫■ מגן דוד אדום ‪101‬‬
‫■ הצלה ‪1221‬‬
‫■ מכבי אש ‪102‬‬
‫■ המוקד העירוני ‪106‬‬
‫■ חברת חשמל ‪103‬‬
‫■ יד שרה ‪ -‬שיקום החולה‬
‫‪,03-6817222 ,02-6444444‬‬
‫‪04-8381704‬‬
‫■ האגודה למלחמה בסרטן‪-‬‬
‫טלמידע‪1-800-599995 :‬‬
‫טלתמיכה‪1-800-200444 :‬‬
‫■ מוקד חירום לקבלת‬
‫פקסים לאוכלוסית החרשים‬
‫ולקויי שמיעה פקס‪:‬‬
‫‪,8530161-04 ,03,5216445‬‬
‫‪,100-600-800-1‬‬
‫‪101-500-800-1‬‬
‫■ קו פתוח לקשישים‪-‬‬
‫מידע וייעוץ לגבי זכויות‬
‫‪ 02-6521218‬ג‘ ‪14:00-17:00‬‬
‫■ עזר מציון‪ -‬מוקד רופא‬
‫חירום שבת‬
‫בני ברק‪03-5742742 :‬‬
‫ירושלים‪02-5002111 :‬‬
‫■"ידידי נפש" עזר מציון‬
‫ קו ארצי לתמיכה נפשית‬‫‪1-800-30-30-12‬‬
‫■ "לב שומע" ‪ -‬יעוץ חינוכי‬
‫מקצועי ודיסקרטי‬
‫ימים א'‪-‬ה' ‪21:00-23:00‬‬
‫‪03-6145033 1599-50-32-32‬‬
‫■מרכז הסיוע לנשים דתיות‪-‬‬
‫‪ 24‬שעות ביממה‪ ,‬סודיות‬
‫מובטחת ‪02 -6730002‬‬
‫■ אנוש ‪ -‬קו למשפחות נפגעי‬
‫נפש ימים א‘‪,‬ד‘ בין השעות‬
‫‪03-5400672 19:00-22:000‬‬
‫■ מוקד ינ“ר ‪ -‬ייעוץ נישואין‬
‫ראשוני המוקד הארצי ההתנד‪‬‬
‫בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי‬
‫א‪-‬ה ‪02-6321600 10:00-18:00‬‬
‫■"שמע בני" המרכז‪‬‬
‫להכוונה וחינוך ימים א‘‬
‫ג‘ ה‘ ‪ 20:30-22:30‬בערב‬
‫‪02-6511613‬‬
‫משגב המרכז להפניות והתאמת‬
‫מומחים לבריאות הנפש‬
‫טל‪02-5808008 :‬‬
‫ביפר‪03-6105404 :‬‬
‫מתרימים נערים בדוכנים‬
‫בער"ה ובעיו"כ ב"ב בירושלים‬
‫ובשכ' רמות‪ ,‬מודיעין עילית‪,‬‬
‫ובכל הארץ‪ ,‬תנאים מצוינים‪,‬‬
‫בהמלצת גדולי ישראל‬
‫‪052-7124416‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושים משתתפים‪/‬‬
‫ות בריאים‪/‬ות למחקר בגילאי‬
‫‪ ,18-45‬תשלום הולם‪ ,‬אילנית‪/‬‬
‫רחלי‪03-6974845 ,‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה פקידה לאמישרגז‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק לעבודה מפוצלת‬
‫מ‪,13:00-19:00 ,8:00-12:00 -‬‬
‫לפרטים‪,054-5237327 :‬‬
‫‪03-6180111‬‬
‫(‪)38-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ רק אם את מוכנה‬
‫להתאמץ בשביל להגדיל את‬
‫ההכנסה של הבית ‪ -‬תתקשרי!‬
‫מכירות מהבית‪ ,‬רווחי ביותר!‬
‫‪052-7661565 ,052-7654587‬‬
‫(‪)4-49‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ אוטובוסים ‪-‬‬
‫‪ ‬דרושה תופרת‬
‫בבני‪-‬ברק‪ ,‬מודיעין אגד‪03-6948888 :‬‬
‫לחייטות‬
‫חרוצה‬
‫וזריזה‪,‬נשים‪ ,‬שכר גבוה מודיעין דן‪6394444-03 :‬‬
‫ותיקוני בגדי‬
‫למתאימה! ‪ )38-41( 050-6747085‬קוים‪* 2060 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תחבורה‬
‫■ רכבת ישראל ‪-‬‬
‫‪ ‬לרשת מזון גדולה‬
‫‪,04-8564444 ,03-6117000‬‬
‫דרושים‪/‬ות קופאים‪/‬יות‪ ,‬סלולרי ‪* 5770‬‬
‫מוכרנים‪/‬ות‪ ,‬סדרנים‪/‬יות‪ ■ ,‬זמני נחיתת מטוסים‪:‬‬
‫‪ ,052-6580906‬עבודה‬
‫עברית‪03-9723333 :‬‬
‫מיידית!!!‬
‫(‪ )38-41‬אנגלית‪03-9723344 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫העתיד שייך‬
‫למצויינים !‬
‫אם את‪/‬ה מחפש עתיד והתקדמות בעולם תקשורת‪ ,‬פרסום והפקות‬
‫מקומך אצלינו !‬
‫באופן מיידי‪ ,‬משרות אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות‪.‬‬
‫מפיקים‪ ,‬מנהלי פרויקטים‪ ,‬סוכני מכירות‬
‫סביבת עבודה מאתגרת‪ ,‬ומקצועית בשיתוף עם גופי תקשורת מובילים‬
‫מנהל‪/‬ת פרויקטים‪:‬‬
‫מהות העבודה‪ :‬ליווי וניהול פרוייקטים מתחומים שונים‪ :‬פרסום‪ ,‬שיווק‪ ,‬הפקות וגיוס‬
‫משאבים‪.‬‬
‫העבודה בפועל‪:‬‬
‫ריכוז נתונים‪ ,‬יצירת קשר עם ספקים‪ ,‬כתיבת תחקירים ותכניות עבודה‪ ,‬יישום בפועל‬
‫של התכנית‪ ,‬הכנת מסמכי התקשרות )הצעות מחיר‪ ,‬אפיון הפרוייקט וכו(‪ ,‬קיום‬
‫תחקיר וכתיבתו‪ ,‬כתיבת תכניות עבודה מפורטות‪ ,‬יצירת גאנט פעילות )ומעקב‬
‫לעמידה בו(‪ ,‬כתיבה והפקת חומרים‪ ,‬עבודה מול גורמים מקצועיים )קופרייטארים‪,‬‬
‫גרפיקאים‪ ,‬עורכים‪ ,‬צלמים וכו'(‪ ,‬מעקב אחר ביצוע‪ ,‬התנהלות מול לקוחות גדולים‪,‬‬
‫יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז‬
‫חובה הכרת הרשת‪ ,‬שליטה מלאה באופיס‪ ,‬ידע בעבודה עם בסיסי נתונים‬
‫יתרון‪ :‬הכרות עם תכנות גרפיות שונות‪ ,‬ידע בעבודה עם ‪wordpress‬‬
‫סוכני מכירות‪:‬‬
‫שיווק ומכירת שטחי תערוכה‪ ,‬פרסום‪ ,‬חסויות‪.‬‬
‫העבודה‪ :‬בסיס ‪ +‬עמלות‬
‫מפיק‪/‬ה‪:‬‬
‫ניסיון חובה‪ :‬ידע בתוכן לאירועים‪ ,‬בהפקה טכנית‪ ,‬יצירתיות‪ ,‬הכנת תקציבים‪.‬‬
‫קורות חיים ניתן לשלוח למייל‪[email protected] :‬‬
‫‪-‬נא לציין את סוג המשרה!‪-‬‬