Myllypuron uusi puinen asuinalue Helsingissä, toimiston

PUU-mYLLYPURON PUINEN KAUPUNKIKYLÄ
Projektinumerot:
Rakennuttaja: Urakoitsija:
101 Helsingin Asumisoikeus Oy
Mamsellimyllynkatu 23 (45569/15)
119 Heka-Myllypuro Oy
Mamsellimyllynkatu 25 (45569/16)
132 As. Oy Helsingin Myllypoika
Ryynimyllynkatu 4 (45568/11)
133 As. Oy Helsingin Myllykallio
Mamsellimyllynkatu 24 (45568/11)
134 Helsingin Asumisoikeus Oy
Mamsellimyllynkatu 26 /
Ratasmyllynraitti 3 (45568/14) 135 Heka-Myllypuro Oy
Ryynimyllynkatu 2 (45568/15)
211 Koy Puu-Myllypuron Yhteistila
Helsingin kaupunki ATT
Asuntokohteet, KVR:
Skanska Talonrakennus Oy
Yhteistila: Rakennus Omera Oy
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy - Projektikortti
Tunnusluvut:
Suunnitteluaika: Toteutus:
Toimiston työryhmä:
Asuntokohteet yhteensä:
20100 kem2, 218 asuntoa
Yhteistila: 301 kem2
2010-13
2010-2016
Jesse Anttila (PS)
Lassi Hackman (PA)
Lähtökohdat
Työ pohjasi ATT:n järjestämään SR-laatukilpailun voittaneeseen ehdotukseen ”Kyykän lyöjät”.
Suunnitelma
Alueella oli rakentamista vahvasti ohjaava ja yksityiskohtainen
asemakaava. Rakentamisen eri vaatimukset nivoutuivat kiinteästi
yhteen; kerrosalan määrä suhteutettuna rakennusaloihin, autopaikkojen määrä ja sijoitus sekä yksityiskohtaiset kaupunkikuvalliset
ohjeistukset. Alueen maastonmuoto oli myös erittäin haasteellinen
tiiviille pientalorakentamiselle.
101/119/132–135/211 - 1(2)
Pääosin kaksikerroksiset rakennusrintamat koostuvat erillis-, pari-,
rivi- ja pienkerrostaloista. Autopaikat sijoitetaan joko rakennusten
väleihin – yhden tai kahden auton taskuina – tai rakennusrunkoon.
Kaupunkikuvallisesti suunnitelmassa on pyritty käyttämään ja viemään eteenpäin alueen viitesuunnittelussa pohjustettua modernia
puukaupungin ilmettä. Rakennukset ovat puurakenteisia ja puuverhoiltuja. Rakennusten ilme kaduille ja pihan puolelle on selkeästi
noppamainen ja kodikas. Rakennukset on kytketty toisiinsa puisin
aita- ja porttirakentein. Tavoitteena on aikaansaada vanhojen puukaupunkiemme tunnelman mukainen tiivis mutta moderni katumiljöö.
Asuntoratkaisuissa on pyritty ilmavuuteen ja näkymien avaamiseen
ympäröivään myllypurolaiseen luontoon.
Asuntokohteiden lisäksi alueelle on suunniteltu alueen yhteinen
yhteistilarakennus, joka on tontin rajoista muotonsa saava yksikerroksinen, pulpettikattoinen rakennus, jonka leikkialueen puoleisella
sivulla on katettu terassialue.
AS OY HELSINGIN MYLLYKALLIO
MAMSELLIMYLLYNKATU 24, 00920 HELSINKI
Perustuu suunnitelmatilanteeseen 10.4.2012.
Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden tietojen ja piirustusten muutoksiin.
MAMSELLIMYLLYN
1ap
RAK 9/I
KATU
RAK 1/A
3ap (suojassa)
RAK 13
RAK 14
1ap
RAK 10
RAK 11
1ap
LEIKKI- JA
OLESKELUALUE
RAK 8/H
2ap
2ap (tallissa)
RAK 2/B
PIHA
2ap
KATU
RAK 7/G
lu e
ävä a
2ap (tallissa)
tt
i jä te
2ap
2ap
is e k s
o n ti la
lu e
ävä a
RAK 3/C
lu o n n
RAK 6/F
jä te tt
Kolmikerroksisia asuntoja kotikadulla
2ap (tallissa)
eksi
Puu-Myllypuron yhteistilarakennus
o
lu o n n
n ti la is
2ap
RAK 4/D
3ap
RAK 5/E
RAK 12
P
o
lu o n n
n ti la is
eksi
jä te tt
lu e
ävä a
LIO
AL
YK IKA
LL
O
MY LYP
L
MY
IN
IN
LS
G
E
H
IN
LS
OY
HE
AS
OY
AS
te
ttä
vä
alu
e
N
GI
ise
ks
i jä
RAK 6/F
RAK 16
nn
on
tila
As. Oy Helsingin Myllykallion kotikatu ja luonnontilaiseksi jätetty ympäristö
luo
2ap
Näkymä Ratasmyllynraitin varresta
Näkymä luonnontilaiselle pihalle
RAK
1ap
1ap
ASEMAPIIRROS
mittajana, ei tarkka
0
5
10
15
20
As. Oy Helsingin Myllypojan kotikadun pituusleikkaus ja julkisivut
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy - Projektikortti
101/119/132–135/211- 2(2)
25m