Vibeke H. Madsen

En lys fremtid for norske
virksomheter
Vibeke H. Madsen
Virke konjunkturseminar 26. september 2016
Er de gylne tiår forbi?
2
Norske virksomheter har alltid omstilt seg. Og det vil de fortsette med!
I hvilken grad tror du din bransje vil endre seg de
neste 3-5 årene?
I stor grad
I stor grad
44%
Verken stor eller liten
34%
I liten grad
Ikke sikker
I lys av dette, i hvilken grad ser du muligheter for din
virksomhet de neste 3-5 årene?
Verken stor eller liten
21%
1%
0%
10% 20% 30% 40% 50%
Kilde: Lederundersøkelse norsk næringsliv Virke/Norstat. September 2016 N=500
3
61%
29%
I liten grad
Ikke sikker
10%
1%
0%
20%
40%
60%
80%
Norske virksomheter må omstille seg litt mer. Og litt raskere.
Hva slags av følgende kompetanse(r) ser du størst behov for å videreutvikle i din virksomhet for å være
konkurransedyktig om 3-5 år?
Service- og kundeorientering
80%
Teknologiforståelse
78%
Kommunikasjon og samhandling
78%
Planlegging og problemløsning
74%
Initiativ, kreativitet og omstillingsevne
86%
Miljøkompetanse
54%
0%
4
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
En politikk for lønnsomme arbeidsplasser, en politikk som treffer næringene
der flest arbeidsplasser vil skapes
Virke har gått igjennom utkastene til partiprogrammer:
Sp:
Venstre:
Glemmer arbeidsplassene for folk flest
Helhetlig og fremtidsrettet.
Tjenestesektor=arbeidsplasser
Høyre:
Glemmer forenkling
KrF:
Lar alle gode krefter slippe til
Frp:
Må prioritere
MdG:
Ensidig grønt
SV:
For mye pisk, for lite privat
Ap:
Skuer tilbake til industrisamfunnet
?
Virke vil følge utviklingen av partiprogrammene med argusøyne –
i mellomtiden forventer vi et statsbudsjett for lønnsomme arbeidsplasser
5
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
Presentasjonene vil bli lagt ut på virke.no
Ved spørsmål, kontakt kommunikasjonssjef
Martha Haukaas, [email protected] 92608983
6