Kontaktinformasjon

VMS Trondheim AS
Adresse:
Postboks 6192 Sluppen
7435 TRONDHEIM
Besøksadresse:
Terminalen 1b
7080 HEIMDAL
[email protected]
Telefonnr.
Daglig leder
Administrasjon / Marked /
Personal
Regnskap/Kreditt/Lønn
Sentralbord/Kontor
RESERVEDELER
Lagerleder
Reservedelsmedarbeidere
SERVICE
Servicesjef
Reklamasjoner
Serviceleder – verksted
Serviceleder – ute
Frode Johansen
[email protected]
Jannicke Trana Johansen
[email protected]
Grete Mjelva [email protected]
Vibeke Sæther
[email protected]
Heidi Lian
[email protected]
72 56 63 00
Telefon
91 17 02 78
99 31 23 79
90 96 14 10
90 95 38 38
72 56 63 00
Christian Krokøy
[email protected]
Dennis Berge
[email protected]
Tor Tørnby
[email protected]
97 46 06 75
Sven Ole Frønes
[email protected]
Morten Småli
[email protected]
Kenneth Iversen
[email protected]
Per Øyvind Skjærvold
[email protected]
Hans-Olav Havdal
[email protected]
95 05 06 49
46 90 53 60
91 19 63 79
97 77 59 95
46 82 52 80
46 85 58 58
91 74 40 82