SmartNett 2.0

SMARTNETT 2.0
"Drivere og barrierer for å implementere Smartgrid
løsninger i vår virksomhet"
Drivere og barrierer
2
Muligheter
FoU
Ramme
vilkår
Innovasjon
med
formål
3
SmartNett 2.0
Innovasjon
Nett for
for Nett
Innovasjon
4
SmartNett 2.0
Treffsikker
investering
Pålitelig og
fleksibelt
nett
Sikkert og
effektivt
arbeid
5
Aktive
Kunder
Integrert
lokal energi
Utfordre
marked og
regulator
TAKK
[email protected]
www.skagerakenergi.no