Var kan jag se älgavskjutningen för alla jaktlagen i mitt

Var kan jag se älgavskjutningen för alla jaktlagen i mitt jaktområde?
Jaktlagsvisa uppgifter, som avskjutning, ligger numera bakom lösenordsskydd. För att komma åt
dessa rapporter krävs behörighet som jaktlagsrapportör eller högre.
Om du har behörighet som
jaktområdesadministratör eller
högre och har tillgång till flera
områden så väljer du här vilket
område du vill se rapporten för.
Klicka sedan på fliken Jaktlagsvisa
rapporter
Klicka på den blå knappen
”Avskjutning älg jaktlag översikt”