Fig X2 Västerlångslädan

TECKENFÖRKLARING
Fig X2 Västerlångslädan
Lövöbacken
Holmsund
Fotbollsplan
Åsen
VästerLångslädan
Granskär
Tärnögern
nd
su
p
u
Dj
Lång-
.
sb
Öster-Långslädan
Djupsundsudden
Djupsunds-
Djup-
berget
sundsviken
0
200
400 m
Röbäckshamn