Västernorrlands Flyghistoriska Förening Föredrag av författaren Ch

Föredrag av författaren Ch. Bergström
Midlanda onsdag 5 oktober kl 1830
konferenslokal på övre plan.
Alla välkomna.
Fri entré.
Fika till självkostnadspris
Västernorrlands
Flyghistoriska Förening