Valmentajien pelisäännöt - Forssan Naisvoimistelijat ry.

Valmentajien pelisäännöt
1. Harjoitteleminen ja kilpaileminen ikäluokittain
1.1 Harjoitusmäärät ja tavoitteet
Forssan Naisvoimistelijoiden periaatteena on tarjota joukkuevoimisteluharrastus yli 8vuotiaille tytöille omantasoisessa ryhmässä. Harjoittelu etenee tyttöjen leikinomaisista
tunneista kohti määrätietoista treenaamista päämääränä joko SM- tai kilpasarja.
Nuoremmilla tytöillä on mahdollisuus aloittaa alkeet jv-jumppakoulun puolella, joka on
tarkoitettu 5-7 –vuotiaille tytöille.
Alle 8-vuotiaat
- joukkueen harjoitusmäärä on 1-2 kertaa viikossa, 1-2 h kerrallaan
- ei erillistä balettituntia
- halutessaan keväällä tehdään vapaavoimistelu, syksyllä välineohjelma
- joukkue voi osallistua lähellä järjestettäviin asematapahtumiin
- joukkue voi osallistua seuran omalle kotisalileirille
- joukkue osallistuu seuran syys- ja kevätnäytöksiin
Joukkueen valmentaja keskittyy tyttöjen perusvoimistelutaitojen ja liikkuvuuden
kehittämiseen. Joukkue voi osallistua lähellä järjestettyihin asematapahtumiin ja FNV:n
treenikisoihin. Harjoittelun tulee olla leikinomaista ja innostavaa, mutta määrätietoista.
Joukkuetta ei ”karsita” taitojen perusteella, vaan kaikki säännöllisesti harjoituksissa käyvät
tytöt ovat tervetulleita joukkueeseen ja saavat esiintyä.
8-10 –vuotiaat
- joukkueen harjoitusmäärä on 2 kertaa viikossa 1-2,5 h kerrallaan
- Vuosi ennen 10-12 -vuotiaiden sarjaan siirtymistä joukkueen suositellaan
harjoittelevan 3 kertaa viikossa.
- keväällä tehdään vapaavoimistelu, syksyllä välineohjelma
- joukkue osallistuu Sydän-Suomen asematapahtumiin ja halutessaan myös Länsi- ja
Etelä-Suomen asemille
- joukkue osallistuu seuran omalle kotisalileirille
Joukkueen valmentaja keskittyy tyttöjen perusvoimistelutaitojen ja liikkuvuuden
kehittämiseen. Joukkue voi osallistua lähellä järjestettyihin asematapahtumiin ja FNV:n
treenikisoihin. Harjoittelun tulee olla lapsilähtöistä ja innostavaa, mutta määrätietoista.
Tytöt jaetaan tasojoukkueisiin viimeistään vuosi ennen 10-12 -vuotiaiden sarjaan
siirtymistä, mutta silti jokaiselle säännöllisesti harjoituksissa käyvälle tytölle taataan
harrastuksen jatkuminen joko joukkuevoimistelun tai harrastepuolen
joukkueessa/ryhmässä.
10-12-vuotiaat
Forssan Naisvoimistelijat, Valmentajien toimintaperiaatteet
Sivu 1
-
-
-
joukkueen harjoitusmäärä on kilpasarjaan tähdättäessä 2 kertaa viikossa 1-2
h kerrallaan, lisäksi 1 krt/vko balettitunti (ulkopuolinen ohjaaja) TAI
harjoitusmäärä 3 kertaa viikossa
joukkueen harjoitusmäärä on SM-sarjaan tähdättäessä 3 kertaa viikossa 2,5-3
h kerrallaan, lisäksi 1 krt/vko balettitunti (ulkopuolinen ohjaaja) TAI
harjoitusmäärä 4 kertaa viikossa
keväällä tehdään vapaavoimistelu, syksyllä välineohjelma
joukkue osallistuu alueen ja kansallisen tason kilpailuihin päätavoitteenaan
Tyttökisat (SM-sarjaan tähtäävät)
suositellaan osallistumista cup-kilpailuihin
mahdollisesta osallistumisesta kansainvälisiin kilpailuihin 10-12-vuotiaissa päättää
FNV:n johtokunta joukkueen tason huomioiden
joukkueen tulee hakea ikäkausirinkipaikkaa (SM-sarjaan tähtäävät), myös
kilpapuolelle tähtääville suositellaan leiritystä
Joukkueen valmentaja keskittyy tyttöjen perusvoimistelutaitojen, lajiliikkeiden ja
liikkuvuuden kehittämiseen joukkueen oma taitotaso huomioiden. Joukkueiden
voimistelijoiden ”tasontarkistus” tehdään puolivuosittain touko- ja joulukuussa ennen
uusien kausien alkua ikäkausivalmentajien johdolla. Ennen 12-14 -vuotiaiden sarjaan
siirtymistä johtokunta yhdessä seuran tuomareiden ja joukkueen valmentajien kanssa
arvioi joukkueen taitotason ja suosittelevat joko SM- tai kilpasarjaa.
.12-14-vuotiaat
- joukkueen harjoitusmäärä on kilpasarjassa 2-3 kertaa viikossa 1-3 h
kerrallaan, lisäksi 1 krt/vko balettitunti (ulkopuolinen ohjaaja) TAI
harjoitusmäärä 3-4 kertaa viikossa
- joukkueen harjoitusmäärä on SM-sarjassa 4 kertaa viikossa 2,5-3 h kerrallaan,
lisäksi 1 krt/vko balettitunti (ulkopuolinen ohjaaja) TAI harjoitusmäärä 5 kertaa
viikossa
- keväällä tehdään vapaavoimistelu, syksyllä välineohjelma
- joukkue osallistuu alueen ja kansallisen tason kilpailuihin päätavoitteenaan SM- tai
kilpasarjan mestaruuskisat
- suositellaan osallistumista myös cup- ja kansainvälisiin kilpailuihin
- joukkueen tulee hakea ikäkausirinkipaikkaa (SM-sarjaan tähtäävät), myös
kilpapuolelle tähtääville suositellaan leiritystä
Harjoittelu on suunnitelmallista ja pitkäjänteisesti eteenpäin tähtäävää joukkueen taso
huomioiden. Perusvoimistelutaidot on jo hankittu ja harjoittelussa keskitytään taitotason ja
fyysisten ominaisuuksien parantamiseen.
Yli 14-vuotiaat
- joukkueen harjoitusmäärä on kilpasarjassa 3 kertaa viikossa 1-3 h kerrallaan,
lisäksi 1 krt/vko balettitunti (ulkopuolinen ohjaaja) TAI harjoitusmäärä 4 kertaa
viikossa
- joukkueen harjoitusmäärä on SM-sarjassa 5 kertaa viikossa n. 3 h kerrallaan,
lisäksi 1 krt/vko balettitunti (ulkopuolinen ohjaaja) TAI harjoitusmäärä 6 kertaa
viikossa
- valmentaja päättää, osallistuuko joukkue syksyn välinevoimisteluun
- joukkue osallistuu alueen ja kansallisen tason kilpailuihin päätavoitteenaan SM- tai
kilpasarjan mestaruuskilpailut
Forssan Naisvoimistelijat, Valmentajien toimintaperiaatteet
Sivu 2
-
suositellaan osallistumista myös cup- ja kansainvälisiin kilpailuihin
Poikkeavista harjoitusmääristä keskustellaan erikseen johtokunnan kanssa
joukkueen tavoitteet huomioon ottaen.
1.2 Salivuorot
Johtokunnan salivuoroista vastaava jäsen ottaa valmentajiin yhteyttä toukokuussa ja
pyytää toiveita joukkueiden salivuoroiksi. Vuorot jaetaan seuralle myönnettyjen
salivuorojen ja pelisääntöjen rajoissa kuitenkin niin, että joukkueen ikä ja taitotaso
huomioidaan. Johtokunta vahvistaa salivuorot.
Kauden aikana valmentajien velvollisuus on ilmoittaa muille valmentajille mahdollisimman
pian perutuista harjoituksista, jotta muut voivat hyödyntää käyttämättömiä vuoroja.
1.3 Joukkueen kokoonpano
Tasojoukkueiden tavoitteena on tarjota jokaiselle voimistelijalle oman tasoinen joukkue.
Alle 10-vuotiaissa jokainen lapsi pääsee kilpailemaan asematapahtumiin, poikkeuksena
useat poissaolot harjoituksista tai loukkaantuminen.
10-12-vuotiaissa tarkoituksena on kilpailuttaa jokaista voimistelijaa poikkeuksena
loukkaantumiset ja useat poissaolot. Menestyneimmässä joukkueessa pyritään pitämään
ainakin 12 tyttöä myöhempien sarjojen tasoa ajatellen ja takaamaan riittävä
voimistelijoiden määrä joukkueessa tulevaisuudessa. Jokainen voimistelija ei kuitenkaan
tilanteesta riippuen kuulu aina kisakokoonpanoon, kun tavoitellaan huipputuloksia. Kaikille
pitää kuitenkin kertyä kilpailuja ja esiintymisiä kausittain mahdollisimman paljon, jotta
kehitys on optimaalista.
12-14-vuotiaiden kilpasarjassa jokainen tyttö kilpailee poikkeuksena loukkaantumiset ja
useat poissaolot. 12-14-vuotiaiden SM-sarjassa kisaa paras mahdollinen kokoonpano,
jotta päästään mahdollisimman hyviin tuloksiin. Kuitenkin jokaista tyttöä pyritään
kilpailuttamaan mahdollisimman paljon.
Yli 14-vuotiaiden kilpasarjassa korkeita sijoja tavoiteltaessa kilpaillaan mahdollisimman
hyvällä kokoonpanolla. Jokaista tyttöä pyritään kuitenkin kilpailuttamaan mahdollisuuksien
mukaan. Yli 14-vuotiaiden SM-sarjassa kilpailee aina vain paras mahdollinen kokoonpano
sarjan vaatimien hyvien tulosten saavuttamiseksi.
1.4 Kansainväliset kilpailut
12-14 –vuotiaiden sarjassa olevat ja sitä vanhemmat joukkueet voivat osallistua kvkisoihin. Matkat tulee kuitenkin aina käsitellä ensin johtokunnassa.
Forssan Naisvoimistelijat, Valmentajien toimintaperiaatteet
Sivu 3
10-12 –vuotiaiden tulee erikseen anoa johtokunnalta lupa lähteä kv-kisoihin.
2. Budjetti
2.1 Joukkueen kausimaksut
Jokainen joukkue laatii ennen kauden alkua budjetin, jonka mukaan kausimaksut
määräytyvät. Vuosi on jaettu syys- ja kevätkauteen. Maksuja voidaan maksaa erilaisissa
erissä joukkueen omalle tilille rahastonhoitajan ohjeiden mukaisesti.
Budjetti tehdään kaudeksi (puoli vuotta) kerrallaan mahdollisten joukkuemuutosten vuoksi.
Silti esim. kevätkausi voidaan kuitenkin luonnostella valmiiksi jo syyskauden alkaessa.
Kauden alussa voimistelija sitoutuu maksuihin tulevaksi kaudeksi, erityistapauksina
loukkaantumiset yms.
Valmentaja laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa budjetin niin, että kulut pysyvät
kohtuullisina. Valmentajan tulee keskustella joukkueenjohtajan ja vanhempien kanssa
kauden aikana mahdollisesti kertyvistä uusista, budjetoimattomista kuluista.
2.2 Tuntikorvaukset
Jokaisesta pidetystä valmennustunnista saa korvauksen yksi valmentaja. Korvaus
määräytyy valmennusvuosien mukaan seuraavasti:
Palkkaluokat:


ensimmäinen ohjausvuosi 6 €/h
toinen -> 8 €/h
Palkkaa maksetaan yhdelle ohjaajalle kerrallaan vaikka paikalla olisi useampikin ohjaaja.
Poikkeuksen tekevät suuret ryhmät, joissa vastuu ryhmäläisistä on selkeästi useammalla
kuin yhdellä ohjaajalla tai jos ryhmän toiminta selkeästi vaatii kaksi ohjaajaa. Joukkue
tekee syksyisin ehdotuksen johtokunnalle, mikäli kokee, että palkka kuuluu kahdelle
ohjaajalle. Palkka maksetaan myös ns. eteistunneista jos harjoittelu salin ulkopuolella on
suunniteltua ja tehokasta. Palkka sisältää tuntien ohjaamisen lisäksi suunnittelutyön
(kausisuunnitelmat, tuntien suunnittelu, ohjelmien suunnittelu jne.) sekä käytännön
järjestelyihin kuluvan ajan.
Palkat maksetaan kaksi kertaa vuodessa, touko- ja joulukuussa. Tuntilistat ja verokortit
tulee toimittaa seuran rahastonhoitajalle annettuun päivämäärään mennessä, mikäli
haluaa palkan ajallaan.
Joukkueen omista sekä FNV:n leiripäivistä maksetaan sama korvaus kuin pidetyistä
harjoitustunneista.
Liiton leireistä ei erillistä korvausta makseta.
Forssan Naisvoimistelijat, Valmentajien toimintaperiaatteet
Sivu 4
3. Ikäkausivalmennus
Alle 12 –vuotiaille ja yli 12 –vuotiaille nimetään vuosittain ikäkausivalmentajat, jotka
vastaavat kyseisten ikätasojen joukkueista.
Ikäkausivalmentajat huolehtivat joukkueiden asioista ja auttavat niissä tarvittaessa
(kausisuunnitelma, ohjelma, joukkueen tavoitteet, vanhempainillat…). Valmentajat voivat
kaikissa ongelmatapauksissa kääntyä ikäkausivalmentajansa puoleen.
Ikäkausivalmentajat järjestävät vähintään kerran kaudessa oman ikäkautensa joukkueille
yhteiset harjoitukset, joissa on mahdollista suorittaa ”tason tarkistus”. Ikäkausivalmentajat
miettivät joukkuejaot taitotason mukaan yhdessä valmentajien ja johtokunnan edustajan
kanssa lopullisen päätöksen ollessa kuitenkin ikäkausivalmentajilla.
4. Koreografia
Joukkueen valmentajan tehtäviin kuuluu koreografian laatiminen kilpailu- ja
näytösohjelmiin. Jos valmentaja ei jostain syystä kuitenkaan tee koreografiaa, ottaa hän
yhteyttä johtokuntaan. Tällöin johtokunta, valmentaja ja joukkueenjohtaja pohtivat
yhteistyössä ratkaisun koreografian saamiseksi joukkueelle.
Koreografian opettaminen joukkueelle tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen kilpailukauden
alkua, jotta joukkue on valmis osallistumaan kilpailuihin omalle taito- ja ikätasolleen hiotulla
ohjelmalla.
5. Valmentajan velvollisuudet
Valmentaja saapuu harjoituksiin ajoissa. Harjoitusten päätyttyä valmentaja huolehtii, että
jokainen tyttö on lähtenyt turvallisesti kotiin. Hän myös tarkistaa, että harjoitustilat jäävät
siistiksi harjoitusten jälkeen.
Valmentajalla tulee olla mukana harjoituksissa, leireillä ja kisoissa ensiapupakkaus, josta
löytyy kylmäpussi ja laastareita.
Valmentaja on velvollinen tiedottamaan joukkueen vanhempia kaikista joukkueeseen
liittyvistä asioista ajoissa.
Valmentaja ilmoittaa joukkueen kokoonpanon sekä kilpailut syksyn osalta viimeistään
syyskuussa ja kevään osalta tammikuun puoli väliin mennessä seuran jv-vastaavalle.
Valmentaja toimii esimerkkinä ja esikuvana nuorille voimistelijoille. Hänen tulee muistaa
noudattaa hyviä käytöstapoja ja kannustaa tasapuolisesti kaikkia seurassa voimistelevia.
Forssan Naisvoimistelijat, Valmentajien toimintaperiaatteet
Sivu 5
Hän opettaa voimistelijoita kannustamaan muita ja käyttäytymään asiaankuuluvasti
kisamatkoilla.
1. Ongelman ratkaisu
Mikäli joukkueen toiminnassa ilmenee ristiriita, pyritään se ratkaisemaan mahdollisimman
pian siinä toiminnassa, jossa ongelma syntyy.
Jos valmentajalla tulee ristiriitatilanne voimistelijoiden/ lasten vanhempien kanssa, hän
pyrkii ensin keskustelemaan asianosaisten kanssa.
Jos asia ei näin selviä, valmentaja ottaa yhteyttä ko. toiminnan vastuuhenkilöön
johtokunnassa tai puheenjohtajaan.
Mikäli vieläkin on ongelmia, kokoontuvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ko. toiminnan
vastuuhenkilö ja valmentaja miettimään ratkaisua asiaan.
Jos tämä ryhmä ei ole riittävän puolueeton käsiteltävän asian suhteen, voidaan sopia, että
johtokunnan jäsenistä joku muukin tulee mukaan ratkaisemaan asiaa.
Johtokunnan jäsenten vastuualueet löytyvät mm. seuran kotisivuilta.
Forssan Naisvoimistelijat, Valmentajien toimintaperiaatteet
Sivu 6