Meri-Rastilan ala-asteen koulun johtokunnan lausunto

Meri-Rastilan ala-asteen koulun johtokunnan kokous
Pöytäkirjanote
1.6.2016
Meri-Rastilan ala-asteen johtokunnan ja Kallahden peruskoulun johtokunnan yhteinen kokous
Aika:
Keskiviikko 1.6.2016
Paikka:
Meri-Rastilan ala-aste
§5.
Päätetään kahden koulun johtokuntien yhteisestä esityksestä
opetusvirastolle yhdistyvien koulujen nimiksi. (oppilaskunnan hallituksen
lausunto liitteenä).
Esitys: Merilahden pk, Etelä Vuosaaren pk, Meri-Kallahden pk
Päätös: Yksimielisyyttä nimistä ei tullut. Äänestetään nimistölautakunnan
päätettäväksi seuraavat ehdotukset:
§6.
Merilahden pk
13 ääntä
Etelä-Vuosaaren pk
3 ääntä
Meri-Kallahden pk
8 ääntä
Päätetään kahden koulun johtokuntien yhteisestä esityksestä
opetusvirastolle yhdistyvien koulujen oppilaaksiottoalueiksi. (liitteenä
opetusviraston ehdotus rajoiksi)
Esitys: Esitetään oppilaaksiottoalueeksi opetusviraston (liitteen 1) mukainen
oppilaaksiottoalue.
Päätös: Esitetään oppilaaksiottoalueen uudelleen tarkastelua.
Perustelut: Jos oppilaaksiottoalue kulkisi Kaivonkatsojantietä pitkin Leikosaaren
tielle ja siitä Hiekkalaiturintietä pitkin mereen, mikä olisi tämän alueen oppilasmäärä
verrattuna opetusviraston esitykseen? Ja mitkä vaikutukset sillä olisi kuhunkin
kouluun? Näiden muutosten pohjalta oppilaaksiottoalue näyttäisi selkeämmältä ja
saman pihan lapset pääsisivät samaan kouluun.
Olli Aaltonen
Tarja Tapper
pj
siht
Riina Niemi
Susanna Alander
pöytäkirjan tarkastaja
pöytäkirjan tarkastaja