Remiss Norrhult 2:2 Frödinge-Långbrössle 1:7 Ryningsnäs 2:3

Remiss
Norrhult 2:2
Frödinge-Långbrössle 1:7
Ryningsnäs 2:3
Följande ansökningar om förhandsbesked samt
bygglov utanför planlagt område har kommit
in till miljö- och byggnadsnämnden. Berörda
sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och
boende kan nu lämna synpunkter på åtgärderna.
Handlingarna kan läsas hos Hultsfred-Vimmerby
miljö- och byggnadsförvaltning i kommunhuset
Hultsfred och stadshuset Vimmerby. Synpunkter
lämnas skriftligen senast den 27 december 2016
till [email protected] eller:
Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning
Box 500
577 26 Hultsfred
Norrhult 2:2, nybyggnad av enbostadshus och
garage; installation av eldstad (MOB 2016-511)
Frödinge-Långbrössle 1:7. Nybyggnad av 1
½-plans bostadshus och garage (MOB 2016-486)
Ryningsnäs 2:3, nybyggnad av transformatorstation, Ryningsnäs invallning (MOB-2016-553)