Gabelic, Aleksander - Svenska FN

Gabelic, Aleksander
Valberedningens förslag: ordförande, omval
Nominerad till: ordförande
Nominerad av: Linköpings FN-förening, Östergötlands FN-distrikt, Luleå FN-förening,
Norrbottens FN-distrikt, Tingsryds FN-förening, Borås FN-förening, Älvsborgs FNdistrikt
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 49 år
Motivering:
Med sin gedigna erfarenhet och sina breda nätverkskontakter är Aleksander beredd att fortsätta kraftsamla och
utveckla sitt ledarskap för förbundet. Han är särskilt engagerad för MR, fred och frihet och att följa upp
Millenniemålen efter 2015.
Aleksander har en närmast unik bakgrund och erfarenhet av folkrörelsearbete, samhällsfrågor, kunskaper om
internationell politik och FN-frågor. Under 1990-95 var Aleksander internationell sekreterare i Landsrådet för
Sveriges Ungdomsorganisationer.
Det har gett honom breda kunskaper och nätverk. Han deltog i flera FN-konferenser som ungdomsrepresentant i
Rio de Janeiro 1992, 1993 MR-konferensen i Wien, 1994 Befolkningskonferensen i Kairo och 1995 i det sociala
FN-toppmötet i Köpenhamn. Aleksander arrangerade flera resor för ledande ungdomar till FN och arbetade under
den tiden även våren 1994 i tre månader som ungdomsrådgivare i FN:s 50:års jubileums sekretariat i New York.
Aleksander byggde under sin LSU-tid broar mellan palestinska och israeliska ungdomar och har gjort många
resor till Mellanöstern. Från den tiden finns ett stort nätverk av ungdomar från olika organisationer och politiska
bakgrunder som idag har ledande befattningar i myndigheter, företag, riksdagen och i regeringen etc. Aleksander
är en gedigen folkrörelsemänniska och var med i slutet av 80-talet och bildade Burlövs FN-förening i Skåne. Han
har en juristexamen med folkrättslig inriktning från Lunds Universitet. Vidare har han arbetat som
biståndsutredare för Olof Palmes Internationella centrum 1997 med stationering i Sarajevo. Aleksander var
rådgivare i frågor rörande FN och civilsamhället till Jan Eliasson under dennes tid som president i FN:s
generalförsamling 2005-06. Han har varit riksdagsledamot och är mycket etablerad och respekterad i politiska
sammanhang. Aleksander har alltid varit mån om att värna om FN-förbundets oberoende och viktiga roll att föra
fram saklig kritik i FN-relaterade frågor oavsett vilket regering som styr Sverige.
Aleksander har stor medievana och har medverkat i många direktsändningar i TV och radio. Vidare har han
intervjuats och debatterat FN-frågor i många sammanhang. Aleksander har arbetat som PR-konsult och
erfarenheter av svenskt näringsliv. Det bidrog också till att han var drivande i tillskapandet FN-förbundets egen
FN-fond med företagspartners. Aleksander är ordförande i FN-fonden. Aleksander tilldelades i mars en av
Frankrikes förnämsta ordnar, Ordre national du Merite, efter ett beslut av Frankrikes regering och president, för
sitt mångåriga arbete med FN-frågor. Det är ett stort erkännande för Aleksander och FN-förbundet.
Aleksander har ett brett nätverk bland politiker i alla partier, journalister, UD – och FN-tjänstemän både i Sverige
såväl som internationellt vilket är viktigt för FN-förbundet. Aleksander är välkänd i FN-rörelsen och har besökt
många FN-föreningar och distrikt. Tillsammans med ordföranden i FN-rörelsen har han undertecknat många
artiklar i landsortstidningar. Aleksander har med Linda lett många strategiska resor för riksdagsledamöter med
syfte att studera FN i fält. Länder som har besökts är bl.a. Kongo, Rwanda, Pakistan, Liberia, Etiopien och senast
Bangladesh.
Han vill tydliggöra och utveckla styrelsens roll, öka påverkan via massmedia samt stärka kontakter och möten
med politiker, myndigheter, organisationer, universitetsstudenter, akademiker och med medlemmarna ute i landet.
Aleksander är en engagerad och aktiv företrädare för FN-rörelsen, och har genom åren lyckats med att få våra
kärnfrågor att ta en allt större del av det offentliga samtalet. Aleksander är vältalig, har visioner för FN-rörelsen i
Sverige och internationellt, och utgör ett gott stöd till föreningar och distrikt.
Andersson, Marianne
Valberedningens förslag: ordinarie, omval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: Centerkvinnornas RO, Borås FN-förening
Vårgårda FN-förening, Älvsborgs FN-distrikt
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt och ansluten riksorganisation
Ålder: 73
Motivering:
Har ett stort intresse för alla de frågor som FN-förbundet arbetar med samt många personkontakter. Arbetar
mycket med flickors och kvinnors rättigheter. Genom hennes engagemang i Right Livelihood Award Foundation,
dess styrelse och jury får hon hela tiden nya erfarenheter som kan vara till nytta för FN-förbundet. Arbetar en hel
del med integration och språkutveckling och vägen till arbete för våra nya svenskar. Hon är överförmyndare i
Vårgårda kommun och kommer på så sätt i kontakt med hela verksamheten med ensamkommande flyktingbarn.
Presentation:
Född 1942, två barn, fyra barnbarn. Bor i Vårgårda. Har ett förflutet som riksdagsledamot 1985 - 2002, varav åtta
år i utrikesutskottet. I FN-förbundets styrelse sedan 2000 - de senaste sex åren som vice ordförande.
Jag har under hela livet varit engagerad i en mängd organisationer och grupper som arbetar med mänskliga
rättigheter, rättvisefrågor, miljö, jämställdhet, fred- o säkerhet samt fattigdomsbekämpning, under senare tid
förutom FN-förbundet t ex Kvinna till Kvinna, Right Livelihood Award Foundation, Qandil och Svenska kommitten
för mänskliga rättigheter i Turkiet.
Jag ser fram emot en ny period i styrelsen och vill arbeta för att stärka FN-förbundet organisatoriskt, vässa
argumenten i våra fokusfrågor och för att förbättra vårt påverkansarbete mot regering och riksdag och
internationellt samt förbättra vårt informations- och opinionsarbete på alla nivåer i samhället med betoning på
ungdomar.
Bake, Gabriel
Valberedningens förslag: ordinarie, omval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: Jönköpings FN-distrikt
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 34
Motivering:
Intresseområden är internationella relationer, freds- och säkerhetsfrågor. Organisationen för Säkerhet och
Samarbete i Europa (OSSE) ligger honom varmt om hjärtat och är medlem i svenska OSSE-nätverket. Följer
internationell politik med stort intresse. Arbetar på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH) har haft
huvudansvaret för att leda högskolans projekt för medverkan vid NMUN mellan 2006-2013. National Model United
Nations (NMUN), som är världens största simulering av FN och dess olika organ för studenter världen över och
tar årligen plats i New York. Detta har givit honom djupa kunskaper om FN, FN-systemet och diplomatin. Arbetar i
dag med studievägledning för mastersstudenter inom företagsekonomi, nationalekonomi och informatik samt
utvecklar högskolans profil för socialt ansvarstagande.
Presentation:
Intresseområden
Mina intresseområden är internationella relationer, freds- och säkerhetsfrågor.
Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) ligger mig varmt om hjärtat av många anledningar
och jag är medlem i svenska OSSE-nätverket. Internationell politik följer jag i övrigt med stort intresse, både de
små detaljerna såväl som de stora.
I mitt arbete för Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH) har jag haft huvudansvaret för att leda
högskolans prjekt för medverkan vid NMUN mellan 2006-2013. National Model United Nations (NMUN), är
världens största simulering av FN och dess olika organ för studenter världen över och tar årligen plats i New York.
Detta har givit mig djupa kunskaper om FN, FN-systemet och diplomatin. Under min ledning på högskolan
kammat hem nio utmärkelser.
2011 blev jag utsedd till folkrörelserepresentant och ingick i en delegation tillsammans med riksdagsmän och
fackliga representanter till New York.
Idag arbetar jag med studievägledning för mastersstudenter inom företagsekonomi, nationalekonomi och
informatik samt utvecklar högskolans profil för socialt ansvarstagande.
Varför omval?
Jag har utgått ifrån grundtanken om att Svenska FN-förbundet är en stark informationsspridare till allmänheten
och en röst för mänskliga rättigheter i och utanför landet. Som ledamot i styrelsen har jag kunnat växa i min roll på
ett tryggt sätt och har känt mig både sedd och hörd. Jag vill nu bli en mer aktiv ledamot i styrelsen och hjälpa till i
arbetet att stärka rörelsen där det behövs och få oss att växa både i antalet medlemmar men också som allt
viktigare aktör i samhällsdebatten.
Föregångare med FN-rollspel
Under mina år i styrelsen har jag kunnat träffa personalen som arbetar med skolfrågor och tidigt var min ambition
att utveckla ett starkt nationellt FN-rollspel vilket jag gladeligen kan konstatera ha förverkligats. Detta var en fråga
jag själv ville driva när jag tillfrågades och nu ser jag att vi skulle inom några år kunna arbeta fram en modell för
nästa steg. Framtidens ledare finns redan ute i våra skolor, på universitet och i arbetslivet. Det gäller att stärka
deras tro på FN-tanken tidigt.
Mer samverkan
För det andra så vill jag påverka hur FN-skolorna och lokalföreningarna kan samverka. Jag är själv ordförande i
en förening där en FN-skola uppstått men har väldigt liten kontakt med dem, trots att jag finns bland skolor och
håller föreläsningar från föreningen. Jag är glad att FN-skolorna finns men övertygad över att vi kan skapa bättre
vård av lokalföreningarna och få stadigt ökat medlemsantal i framtiden.
Börjesson, Annelie
Valberedningens förslag: ordinarie, nyval (tidigare suppleant)
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: Sotenäs FN-förening, Göteborgs FN-förening
Göteborgs- och Bohusläns FN-distrikt, Uddevalla FN-förening
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 41
Motivering:
Annelie är lärare och en mycket engagerad och inspirerande person. Hon har lett Göteborgs FN-förening från att
ha varit på gränsen till nedläggning till en stor, stark och engagerad förening med gedigen verksamhet och många
aktiva ungdomar. Hon har lätt att engagera människor för FN-rörelsens frågor. Hon är en stark kraft i distriktets
styrelse och har varit en utmärkt länk mellan distriktet och förbundet under sin tid som medlem i
förbundsstyrelsen. Annelie har både bred och långvarig erfarenhet av humanitärt arbete, stor ledarskapsförmåga
och god inblick i FN och FN-rörelsen.
Presentation:
Mitt namn är Annelie Börjesson och jag är 40 år. Sedan kongressen 2012 har jag haft glädjen att ingå i
förbundsstyrelsen och delta i dess arbete. Här kommer en motivering om varför jag hoppas få förtroendet på
fortsatt engagemang.
God kännedom om Svenska FN-förbundet
Jag är medlem i FN-förbundet sedan 2006 och har gått A-, B- och C-kurs. Sedan 2009 innehar jag posten som
ordförande, först två år i Falköpings FN-förening och nu är jag inne på mitt femte år i Göteborgs FN-förening. Jag
är även ledamot i Göteborgs- och Bohus FN-distrikt och var innan det ledamot i Skaraborgs FN-distrikt. Under
kongressen 2012 blev jag invald som suppleant i förbundsstyrelsen och har nu blivit väl insatt i arbetet. Som
första suppleant har jag tjänstgjort vid i princip alla möten och deltagit aktivt i diskussionerna. Jag tror och hoppas
att mina tankar, åsikter och erfarenheter varit till gagn för styrelsens arbete. Mitt engagemang på såväl förenings-,
distrikts-, som förbundsnivå har lett till att jag känner organisationen väl, både vad gäller möjligheter och
svårigheter. Att ha en övergripande bild är viktigt och jag känner en styrka i att kunna se frågor ur många olika
perspektiv.
Förbundets föreningar, medlemsvård och utbildning är mina hjärtefrågor
Mina år som ordförande i en mycket liten förening som Falköpings FN-förening samt i Göteborgs FN-förening
som är Sveriges näst största, har gjort mig medveten om de utmaningar, problem och möjligheter som kan utgöra
vardagen för landets föreningar. Detta har lett till att jag utvecklat idéer om hur föreningsverksamheten skulle
kunna förbättras. Det innefattar områden som en större tydlighet i organisationen gentemot såväl dess
medlemmar som skolor och andra aktörer. Jag menar då ett helhetsperspektiv, ett 'röda-tråden-tänk'. Jag har
förslag på framtagning av material, information, medlemsrekrytering och medlemsvård, och brinner för att
utveckla nätverkande och kommunikation mellan föreningar, distrikt, förbund och omvärlden. Den positiva
utveckling jag med styrelse och medlemmars hjälp kunnat åstadkomma i Göteborgs FN-förening (exempelvis
ökar medlemsantalet stadigt och vi har idag en bred verksamhet på en mängd områden) gör att jag känner att jag
kan bidra med mycket gällande föreningslivet, dess utmaningar och intressen.
Till yrket är jag språklärare i ryska, franska och engelska. Jag har haft glädjen att bo och studera i både Ryssland,
Frankrike och Irland, vilket varit lärorikt på många sätt. Vidare har jag representerat Sverige både som delegat
och advisor i det stora internationella programmet Ship for World Youth som anordnas av japanska regeringen,
IEYO och FN:s universitet i Tokyo. Dessa erfarenheter har i hög grad bidragit till mitt starka intresse för globala
frågor, vilket jag försöker arbeta med även på ett lokalt plan. På jobbet träffar jag dagligen unga människor och
det ser jag som ett stort privilegium. Jag lär mig mycket av dem, och jag hoppas och tror att de lär sig mycket av
mig. I min undervisning har jag stora möjligheter att väva in FN:s budskap och ett globalt tänk, vilket jag tycker är
mycket värdefullt med tanke på det samhälle vi lever i. Unga människor behöver en trygg förebild, de behöver
riktlinjer, en demokratisk värdegrund och kunskap om såväl sina rättigheter som skyldigheter. Jag känner att FN:s
budskap är oerhört viktigt för barn och ungdomar – de är morgondagens vuxna och ska ta över efter oss.
Utbildning är fundamental för att komma tillrätta med en rad av de utmaningar som världen står inför idag.
Folkrörelserepresentant i FN i New York 2014 och bildande av FN-nätverk i Riksdagen
Jag är mycket glad över att förra året ha fått förtroendet att representera vår folkrörelse i New York. Tillsammans
med en riksdagsdelegation tillbringade jag ett par veckor på den svenska representationen och i FN:s högkvarter.
Jag fick goda tillfällen att nätverka, knyta kontakter och informera om vårt förbund, samtidigt som jag fick
ytterligare kunskap om världssamfundets stora komplexa organisation. Det resultat av min resa som jag är mest
stolt över är att jag fick tillfälle att bidra till att ett FN-nätverk nu kommit till stånd i Riksdagen.
Som ordförande i Göteborgs FN-förening vill jag passa på att hälsa er alla hjärtligt välkomna hit!
Carlsson, Niklas
Valberedningens förslag: ordinarie, omval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: Kalmar-Ölands FN-förening, Oskarshamns FN-förening
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 36
Motivering:
Niklas är en eldsjäl som brinner för FN-förbundet och FN-tanken. Under sina år i förbundet har han drivit frågan
om att avskaffa kärnvapen, att öka samarbetet mellan FN-distrikt och föreningar, att stoppa trafficking och mycket
annat. Han har representerat FN-förbundet i Sveriges regeringsdelegation till kommissionen för hållbar utveckling
vid FN i New York där han också fick förtroendet att förhandla på regeringens uppdrag. Han föreläser om läget i
världen, FN och FN-förbundet på skolor, i föreningar, för riksdagsledamöter och på universitet. I
förbundsstyrelsen har han drivit på för ökad transparens och ett effektivare styrelsearbete som stärker förbundet.
Samtidigt är han alltid villig att ta ansvar för det lokala föreningsarbetet och ta debatten mot främlingsfientlighet
hemma i Kalmar. Niklas brinner för folkrörelsetanken inom FN-förbundet och tycker att föreningsarbetet måste
stärkas.
Presentation
En starkare folkrörelse
Svenska FN-förbundet är en folkrörelse, men en haltande sådan. Jag vill fortsätta mitt arbete i förbundsstyrelsen
för att stärka folkrörelsen och interndemokratin i förbundet.
Jag vill:
Stärka föreningarnas medverkan i de internationella projekten.
Stärka möjligheterna till ämnesrelaterade nätverk mellan föreningarna.
Se en tydligare satsning på medlemsrekrytering.
Tydligare fokus mot hållbar utveckling
I år ska Millenniemålen ska vara uppfyllda, och nya mål beslutas. Jag tror FN-förbundet kan ha en mycket viktig
roll i debatten om vad som ska hända efter 2015 för att vi ska nå en hållbar utveckling i världen. Millenniemålen
och dess efterträdare är FN-produkter, och därför bör vi kliva fram och vara ledande i debatten.Vi bör också själva
aktivt bidra genom våra utvecklingsprojekt. Jag vill:
•
•
•
Att FN-förbundet blir bättre på att ta ledartröjan i den offentliga debatten i Sverige när det gäller världens
utveckling, i synnerhet i FN-relaterade frågor.
• Att vi blir ännu bättre på att snabbt agera och reagera när "våra" frågor dyker upp i media.
• Att våra egna internationella utvecklingsprojekt tydligare knyts till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbar utveckling.
Fokus på fredsutveckling
De senaste åren har världen tagit en oroande vändning till det sämre vad gäller krig och konflikter. Jag tror att FNförbundet kan och bör vara en tydligare röst i fredsarbetet.
•
Driva frågan om fler FN-soldater från västvärlden.
Våga ta tydlig ställning mot de odemokratiska krafter som gör framsteg både i Sverige, i vårt närområde och
resten av världen.
Om mig
Jag är 35 år gammal, och har varit aktiv i FN-förbundet sedan 2002. Sedan 2006 sitter jag i förbundsstyrelsen och
sedan 2009 även dess arbetsutskott. Jag är också ordförande i Kalmar/Ölands FN-förening. Jag har fått äran att
representera förbundet i internationella sammanhang och har också på regeringens uppdrag förhandlat för
Sverige i FN i New York med 170 andra länder om hållbar utveckling. Jag arbetar som informatör. På fritiden
ägnar jag mig bland annat åt vandring, odling och min podcast om första världskriget. Läs mer på
www.niklascarlsson.se och kontakta mig gärna på [email protected] eller 070-10 14 100.
•
•
Ernerot, Oscar
Valberedningens förslag: ordinarie, nyval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: LO, TCO
Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation
Ålder: 43
Motivering:
Oscar arbetar på LO med globala utvecklingsfrågor, främst inriktat mot ett hållbart arbetsliv, baserat på jämlikhet,
jämställdhet och grön omställning. När nu millenniemålen har sammanfattats och den nya utvecklingsagendan
håller på att slutförhandlas, kommer det krävas, samt ges möjlighet för Svenska
FN-förbundet att verka för att Sverige uppfyller sina åtaganden i förverkligandet av att nå den nya agendas mål.
Oscar är ordinarie ledamot i den svenska ILO-kommittén och deltar varje år på ILO:s arbetskonferens. Han vill
stärka FN-förbundets arbete med ett hållbart arbetsliv baserat på ILO:s kärnkonventioner. Är inom ramen för sitt
arbete mycket engagerad i den nya utvecklingsagendan, post 2015. Han har ett fördjupat ansvar för LO:s arbete
inom Mellanöstern (MENA) och inom Syd- och Nordamerika (TUCA) där de bl.a. bedriver projekt i Colombia och
Guatemala. Oscar är koordinator för ITUC (Internationella fackliga världsfederationen IFS) för LO.
Presentation:
I mitt arbete på LO arbetar jag med globala utvecklingsfrågor, främst inriktat mot ett hållbart arbetsliv, baserat på
jämlikhet, jämställdhet och grön omställning. Som ledamot i FN förbundets styrelse vill jag arbeta för att stärka
förbundets arbete i Sverige.
När nu milleniemålen har sammanfattats och den nya utvecklingsagendan håller på att slutförhandlas, kommer
det krävas, samt ges möjlighet för svenska FN-förbundet att verka för att Sverige uppfyller sina åtaganden i
förverkligandet av nå den nya agendas mål.
Jag är ordinarie ledamot i den svenska ILO-kommittén och deltar varje år på ILOs arbetskonferens. Jag hoppas
kunna bidra till FN-förbundet i egen skap av styrelse ledamot att också stärka förbundets arbete med ett hållbart
arbetsliv baserat på ILOs kärnkonventioner.
Jag är inom ramen av mitt arbete mycket engagerad i den nya utvecklingsagendan, post 2015. Jag hoppas att på
ett konstruktivt sätt kunna tillföra kunskap till FN-förbundet inom denna fråga.
Utöver detta har jag ett fördjupat ansvar för vårt arbete inom mellanöstern (MENA) och inom Syd och
Nordamerika TUCA) där vi bl. bedriver projekt i Colombia och Guatemala. Jag fungerar även som koordinator för
ITUC (Internationella fackliga världsfederationen IFS) för LO.
Jag är 43 år och bor i Stockholm med min familj, jag har min bakgrund inom arbetarrörelsen men har kompletterat
detta med studier samt erfarenheter inom annan verksamhet.
Falkringe, Ursula
Valberedningens förslag: ordinarie, omval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: Strängnäs FN-förening
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 61
Motivering:
Ursula har djupa kunskaper och ett hängivet engagemang i allehanda nationella och internationella frågor. Ursula
är mycket vetgirig och insatt i frågor både på det lokalpolitiska planet och hela vägen ut till världsomspännande
angelägenheter. Hon har, trots sin späda person, en oerhörd pondus och stark drivkraft, vidare besitter hon en
tydlig och effektiv debatt- och förhandlingsteknik. Hennes intelligens, tryggt förankrade fasthet och övertygelse i
kombination med stor ödmjukhet och seriös empati samt stor social kompetens, gör henne mycket värdefull för
organisationen.
Presentation:
Jag heter Ursula Falkringe och är legitimerad tandläkare sedan 1987.
Född i Polen, flyttade till Sverige 1971, först till Borlänge, sedan till Uppsala där jag bedrev studier i ryska,
histopatologi och miljövård för att sedan fortsätta med studier i odontologi på Tandläkarhögskolan vid Karolinska
Institutet i Stockholm.
Under åren 1998 till 2007 har jag bott och arbetat dels i Cambridge och London, dels i Milano.
Under mina år i England har jag varit involverad i den engelska organisationen NSPCC (National Society for
Prevention of Child Cruelty) vars värderingar bygger på FN:s Barnkonvention.
Engagera skolor
Efter återkomsten till Sverige 2007, blev jag medlem i FN-förbundet.
Sedan 2008 är jag ordförande i den lokala föreningen FN-Strängnäs och nyligen blev jag även ordförande i
Sörmlands FN-distrikt.
I min roll som aktiv medlem i FN-rörelsen arbetar jag med opinionsbildning genom att engagera skolor i olika FNprojekt, bl.a. de Mänskliga Rättigheterna, Millenniemålen, miljö- och klimatfrågor samt, i år, även ILO:s projekt
SCREAM ( Supporting Children's Rights through Education, the Arts and the Media) som arbetar för avskaffande
av de värsta formerna av barnarbete.
Globala frågor
Till mina andra intresseområden hör utrikespolitik med betoning på situationen i Sudan och i Mellanöstern.
Mina intentioner med mitt engagemang i det svenska FN-förbundet är att bidra till skapandet av en bred
förståelse och engagemang för de globala frågorna rörande miljö och klimat, barnens rättigheter till hälsa,
skolgång och hållbar framtid samt avskaffande av de värsta formerna av barnarbete.
Jag hoppas på ett starkt FN där de humanitära värderingarna prioriteras och medmänsklighet samt strävan för en
hållbar och rättvis utveckling står högst på agendan.
Heydar, Kiomars
Valberedningens förslag: ordinarie, omval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: Sotenäs FN-förening, Göteborgs FN-förening,
Göteborgs- och Bohusläns FN-distrikt, Uddevalla FN-förening
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 58
Motivering:
Kiomars Heydar är en person som brinner för och arbetar med FN-relaterade frågor både i Göteborgsoch Bohusläns FN-distrikt och i Uddevalla FN-förening som han tillhör. Han föreläser i skolor, för organisationer
och föreningar och tackar alltid ja vid en förfrågan att komma och föreläsa i något aktuellt ämne.
Han har lätt att få kontakt med alla typer av människor och är angelägen om att engagera ungdomar för
internationella frågor.
Presentation:
Uppvuxen i Iran
Jag är född och uppväxt i Iran. Jag lämnade landet strax efter revolutionen och hamnade i Frankrike. Efter några
års studier träffade jag min nuvarande fru, Anna-Lena. Vi gifte oss och flyttade till Sverige i början på 80-talet.
Jag är utbildad byggnadsingenjör och har arbetat som konstruktör några år innan jag började mitt arbete på
Uddevalla kommuns flyktingmottagning 1990. Sedan dess har jag arbetat med flykting- och invandrarfrågor på
heltid.
Engagerad i migrationsfrågor
Jag är, för närvarande, praktiksamordnare för SFI-eleverna på Vuxenutbildningen i Uddevalla. Jag bor med min
fru, Anna-Lena, vår hund, Maya, och vår katt Fillou, i ett eget hus på västkusten (Oxevik). Vi har två barn.
Jag är viceordförande i styrelsen för FN-förbundets distrikt i Göteborg och Bohuslän samt ordinarieledamot i
styrelsen för Svenska FN-förbundet. Jag är mycket engagerad i globala migrationsfrågor och integration av våra
nya medborgare i det svenska samhället och framför allt i den svenska arbetsmarknaden.
Aktiv inom politiken
Migranter väcker som vanligt andra relevanta frågor i samhället, t ex integration, diskriminering och rasism,
kulturmöte, m m... Jag var också mycket aktiv inom politiken. Jag var bl a internationell ledare för Uddevalla
arbetarkommun och partidistriktet i Bohuslän.
Jag har startat och drivit några internationella projekt (i Bosnien och Iran) och har, via Olof Palmes Internationella
centrum, Programkontoret, Socialdemokraterna, kommunen, ordnat studieresor för olika grupper (pedagoger,
idrottare, socialarbetare) till olika länder.
Det är mycket trevligt och hedrande att jag har fått förtroendet att sitta i Svenska FN-förbundets styrelse på nytt
och arbetar i FN:s anda vidare med mina hjärtefrågor.
Håkansson, Roland
Valberedningens förslag: ordinarie, omval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: DHR, MyRight
Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation
Ålder: 65
Motivering:
Roland har med sin bakgrund i DHR, både som förbundssekreterare och styrelseledamot, en gedigen erfarenhet
av arbetet för mänskliga rättigheter ur ett funktionsnedsättningsperspektiv. Roland var även ordförande i MyRight
i sju år med uppdrag att leda rörelsens internationella utvecklingsarbete.
Presentation:
Vi har alla olika erfarenheter av diskriminering och beskurna mänskliga rättigheter men strukturen av förtryck är
likartad även om den tar sig olika former beroende på vilken grupp den riktar sig mot. Jag vill ta fasta på det
gemensamma i FN-förbundets arbete för FN:s mål och utveckla samverkansformer med grupper och
organisationer som arbetar för samma sak som FN-förbundet.
Jag heter Roland Håkansson, är nybliven senior, bosatt i Järna, Södertälje sedan 40 år tillbaka. Jag har 3
uppvuxna barn och 3 barnbarn. Kort efter min födelse fick jag polio, en sjukdom som idag tack vare vaccinet är så
gott som utrotad. Min rörelsenedsättning som polion medförde kom att påverka mitt liv och uppväxt i hög grad.
Jag växte upp i ett segregerat Sverige där människor med funktionsnedsättning utsattes för diskriminering och ett
segregerat skolsystem vilket framtvingade ett alltför tidigt uppbrott från hemmet för att placeras på institutionskolhem för att över huvud taget få en skolgång. Jag är övertygad om att min bakgrund skapat en stark drivkraft
för att bekämpa och reagera mot varje form av diskriminering och kränkande behandling.
Under mitt yrkesverksamma liv har den röda tråden varit rättighetsbaserat arbete för allas deltagande i samhället.
Först som socionom, främst i socialt utsatta områden, där den enskilda människan haft stora utmaningar för
utveckling. Därefter har jag som jurist främst arbetat på Socialstyrelsen med uppföljning av 1994 års
Handikappreform som ger människor med funktionsnedsättningar bättre möjlighet till delaktighet i samhället med
bl.a. eget boende/gruppbostad i stället för institution eller personlig assistans i stället för en rigid kommunal
hemtjänst.
Jag valdes in i FN-förbundets styrelse på kongressen i Jönköping 2012 efter nominering av de två
riksorganisationerna MyRight och DHR. Det är i dessa organisationer som jag har min senaste förankring och
erfarenhetsgrund. På MyRight verkade jag som ordförande i 7 år med uppdrag att leda funktionshinderrörelsens
internationella utvecklingssamarbete, ett erfarenhetsutbyte mellan systerorganisationer i sju länder i syfte att
stärka mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och dess organisationer enligt den FNkonvention som antogs 2006. Det var tack vare mitt engagemang i DHR som intressepolitisk ledare och
förbundschef som jag engagerades i det internationella rättighetsarbetet och engagerades i FN-förbundet.
Med min bakgrund har det varit naturligt att jag är den i nuvarande FS som har det tydligaste
funktionshiunderperspektivet och gett FN-förbundets funktionshinderprofil vassare konturer, hoppas jag. Men som
jag skrev inledningsvis arbetar vi inte i styrelsen för endast vår specifika fråga utan deltar med våra unika
erfarenheter för att verka för förbättringar på hela rättighetsområdet. Utöver min specifika erfarenhetsgrund har
jag kunskaper och intresse såväl juridiskt och påverkansmässigt för att förbättra FN:s ställning. FN-förbundet har
ett stort viktigt uppdrag att förvalta och utveckla FN:s roll och fortsatta förtroende i ett alltmer komplicerat fredsoch säkerhetsarbete. FN-förbundet har än så länge en rätt begränsad verksamhet i form av internationellt
utvecklingssamarbete vilket har stor potential för utveckling. Jag ser också att FN-förbundet har en betydelsfull
roll i den implementering, både nationellt och internationellt av det viktiga arbete som skall följa då de nya
hållbarhetsmålen antagits senare i år.
Roland Håkansson
Mitic, Tanja
Valberedningens förslag: ordinarie, omval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: Linköpings FN-förening, Östergötlands FN-distrikt
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 31
Motivering:
Tanja har stor erfarenhet av att leda en FN-förening. Hon har även erfarenhet av politiskt styrelsearbete då
hon är ledamot i barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun. Hon är en självständig person som
inte automatiskt hakar på vad andra vill.
Presentation:
Mitt engagemang bottnar i att jag vägrar att acceptera världen som den är. Jag vill förbättra. Både på hemmaplan
och i det globala sammanhanget.
Det är mycket positivt som har hänt under de 64 år som FN har funnits. Men det finns fortfarande många olösta
problem. Att FN bör utvecklas och blicka framåt för att på bästa möjliga sätt kunna hantera den nya tidens
utmaningar som vi ställs inför anser jag är oerhört viktigt.
Känna sig delaktiga
FN-förbundet är ett viktigt organ som jag anser bör synas mer. Att koppla de globala frågorna med lokala
vardagliga frågor betyder mycket. Här spelar de lokala FN-föreningarna en stor roll. Det är viktigt att få människor
att känna sig delaktiga i det hela. Att vara engagerad på global nivå såväl som på hemmaplan bidrar till att FN blir
en mer "levande och livfull" organisation. Jag tror personligen att det kan betyda mycket att utveckla de båda
perspektiven ännu mer.
Andra frågor som jag tycker är viktiga att driva är bl.a. de som handlar om vår miljö.
Detta är ett ämne som jag tycker bör diskuteras och bearbetas på flera olika nivåer. Både på global, nationell och
lokal nivå, där åter de lokala FN-föreningarna kan vara till stor nytta genom att bl.a. informera.
Många viktiga områden
Även FN:s milleniemål som inkluderar så många viktiga områden måste drivas på ännu kraftigare. Tiden går.
Kommer vi att klara våra mål? Hur långt har Sverige kommit? Det är frågor som jag tycker är viktiga att lyfta fram
och arbeta med. Här tror jag att förbundsstyrelsen kan göra en stor insats genom att påminna den svenska
regeringen att fortsätta kämpa för sitt åtagande.
Det jag skulle kunna bidra med i förbundsstyrelsen är bl.a. mitt starka engagemang och min vilja att driva saker
och ting framåt samtidigt som jag har ett sinne för samarbete. Även min erfarenhet av förenings- och idrottsliv
samt att organisera aktiviteter betyder en hel del.
Jag är ordförande i Linköpings FN-förening och jag har varit aktiv i föreningen i över sex år. Tillsammans med
mina medlemmar i FN-föreningen har jag anordnat mycket intressanta evenemang och föreläsningar då vi har
bjudit in politiker, författare och andra.
Uppvuxen i Linköping
Jag har också varit och föreläst och informerat om FN på många ställen, bl.a. skolor och i olika föreningar för
invandrare i Sverige. Jag är även ordförande i organisationen KVISK i Linköpings stift (kvinnor i svenska kyrkan)
och sitter även med i flera andra styrelser, för att nämna någon Krav Maga (defencive tactics system) Linköping.
Jag är född i Sverige och är uppvuxen i Linköping. Jag har läst till satsvetare och har parallellt studerat
beteendevetenskap. Mina föräldrar kommer ursprungligen från Serbien och detta har hjälpt mig att bli en
människa som kan se saker och ting ur flera olika synvinklar och kulturperspektiv. Detta är viktigt även i FN. Att
samarbeta med andra organisationer och samtidigt etablera kontakter över alla gränser anser jag är en positiv
bidragsgivande faktor.
FN är för mig en fantastisk organisation som kan bli ännu kraftigare, då den faktiskt behövs. Världen behöver FN,
och Sverige behöver FN. Jag hoppas att jag kan få vara med och försöka bidra till detta.
Naraghi, Laila
Valberedningens förslag, ordinarie, omval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: valberedningen
Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation
Ålder: 32
Motivering:
Laila var förbundsstyrelseledamot (ansvarig för internationella frågor) i SSU 2003–07 och satt tidigare som vice
president i Ecosy - Young European Socialists. Hon har tidigare arbetat bland annat på Olof Palmes
Internationella Center samt på Folk och Försvar. I dag arbetar hon som politiskt sakkunnig hos utrikesminister
Margot Wallström. Naraghi kommer från Oskarshamn. Hon har sin examen från Försvarshögskolan där hon har
studerat statsvetenskap med inriktning på internationell samverkan och krishantering.
Presentation:
Mitt namn är Laila Naraghi. Jag kommer från Oskarshamn men bor nu i Stockholm där jag har arbetat på Olof
Palmes Internationella Center. Jag har en bakgrund i arbetarrörelsen, där jag främst varit aktiv i internationella
frågor. Jag har jobbat med flera länder och konflikter genom solidaritetsprojekt och påverkansarbete. FNengagemanget har följt som en röd tråd. När jag var aktiv i LSU – Sverigesungdomsorganisationer, utsågs jag till
FN-delegat till generalförsamlingen 2006. Då jobbade jag med flera FN-frågor tillsammans med många
organisationer.
Jag har en examen från Försvarshögskolan i statskunskap, och har även studerat på Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet och SPBGU i St. Petersburg.
I FN-förbundets styrelse hoppas jag kunna bidra med engagemang och kunskap.Jag har ett brinnande
engagemang för FN grundat i övertygelsen om alla människors lika värde. FN är en given plats för
samhällsförändring, om än långsam sådan. FN-förbundet spelar en viktig roll i detta. Genom åren har jag samlat
en hel del kunskap om FN, internationella frågor och påverkansarbete. Det tror jag kan vara till nytta i styrelsen.
För mig handlar styrelseuppdraget i grunden om att öka engagemanget och kunskapen kring FN, folkrätt och
konflikthantering. För att stärka FN, folkrätten och freden.
Nilsson, Carina
Valberedningens förslag: ordinarie, omval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: Svenska Kyrkan
Medlemsbakgrund: ansluten riksorganisation
Ålder: 49
Motivering:
Kontinuitet i uppdraget och besitter stor kunskap om FN-förbundet och Svenska kyrkan. Carina tycker att det är
viktigt att FN-förbundet har en bredd med både lokala föreningar och engagerade medlemmar liksom att vara en
paraplyorganisation för riksorganisationer. Arbetet med insamlingar via FN-fonden är ett annat viktigt område för
förbundet att arbeta med i framtiden. Där förenas lokalt och internationellt engagemang. Demokratifrågor har alltid
varit centrala för Carina. Därför är arbetet med ungdomar och FN-skolor mycket viktigt. Liksom att FN-förbundet
fortsätter att vara en röst som hörs i debatten om demokrati och mänskliga rättigheter.
Presentation:
Arbetar som kyrkoherde
Jag bor i Solna med man och två söner. Den ena sonen är fotbollsspelare, den andre sjunger i kör. Så på fritiden
är jag, förutom att arbeta med FN-frågor, engagerad i barnens ungdomsfotboll och barnkörkonserter. Jag är präst
och arbetar som kyrkoherde i Lidingö församling.
För mig är det viktigt att FN-förbundet har en bredd med både lokala föreningar och engagerade medlemmar som
att vara en paraplyorganisation för riksorganisationer. Medlemsfrågor är därför viktiga för mig. Arbetet med
insamlingar via FN-fonden tror jag är ett annat viktigt område för förbundet att arbeta med i framtiden. Där förenas
lokalt och internationellt engagemang.
Demokratifrågor är centrala
Demokratifrågor har alltid varit centrala för mig. Därför är vårt arbete med ungdomar och FN-skolor mycket viktigt.
Liksom att FN-förbundet fortsätter att vara en röst som hörs i debatten om demokrati och mänskliga rättigheter.
Simonsson, Thomas
Valberedningens förslag: ordinarie, nyval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: Luleå FN-förening
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 34
Motivering:
Thomas är en allmänbildad person med visionen att FN har en stor och viktig roll att fylla i samhället och dess
utveckling både lokalt och globalt. Där möten mellan människor är en viktig faktor i både större och mindre
sammanhang. Genom sin erfarenhet som ledare är han strukturerad och vältalig. En god representant för FNrörelsen och FN-förbundet
Presentation:
Sedan 2010 har jag fördjupat mig inom statsvetenskapen med fokus på säkerhetspolitik. Det som har fångat min
nyfikenhet är den stora frågan kring varför och hur människor återkommande hamnar i konflikt.
Jag har sökt förstå dessa processer för att fylla en aktiv roll i att motverka det samhällsnedbrytande och vända
processen mot något konstruktivt. Jag utgår från en positiv grundsyn på människan, och att allas samhällen har
en potential att bli positiva och inkluderande för alla. Utmaningen är att nå dit.
Jag har en bakgrund som officer med erfarenhet från insatser i Kosovo och Afghanistan. Jag har sedan 2012
aktivt engagerat mig mer och mer i FN-rörelsen inom olika projekt och roller. Bland det mest givande i mitt
engagemang är de återkommande mötena, samtalen, och diskussionerna med människor. Dessa får mig att växa
som person och utveckla min förståelse för världen och för oss människor, samtidigt som jag starkt tror att det är
då vi verkligen gör jobbet för fred, säkerhet och utveckling.
Jag ser fram emot att bidra med min kompetens och erfarenhet även inom förbundsstyrelsen, och att vara med
och bidra i en allt mer utmanade värld där FN-rörelsen har en viktig roll att fylla.
Vänligen,
Thomas Simonsson
0706-472 482
https://sv-se.facebook.com/NorrbottensFnDistrikt
https://se.linkedin.com/in/thomassimonsson
Åström, Gertrud
Valberedningens förslag: ordinarie, nyval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: Stockholms FN-förening, Norrtälje FN-förening
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 61
Motivering:
Gertrud är djupt engagerad FN-vän med stor och väl dokumenterad erfarenhet av jämställdhetsfrågor. Hon deltar
sedan många år i samhällsdebatten. Hon har bland annat lett Jämställdhetspolitiska utredningen 2005 och deltog
som expert i ett antal EU-projekt, även på regeringsnivå. Hon följer i dag FN:s arbete med Sustainable
Development Goals på nära håll. Hon ordförande för organisationen Sveriges Kvinnolobby 2009-2015 och har i
många år varit engagerad i Stockholms FN-förenings styrelse, där hon bidrar till föreningens verksamhet med sitt
kunnande, i enighet med devisen "bygga argument på sakkunskap". Är en ofta anlitad föreläsare och talar för
såväl politiker som för näringslivets representanter, inte minst i samband med utvecklingsprojekt vars syfte är att
integrera jämställdhetsarbetet.
Presentation:
Jag är nominerad av den FN-förening som jag tillhört och suttit i styrelsen för i flera år. Att vara grundad i och
betrodd av det lokala engagemanget ser jag som en viktig bas för mitt möjliga bidrag till FN-förbundets styrelse.
Det civila samhällets engagemang för att göra FN:s arbete känt och att verka för respekt och genomslag för
mänskliga rättigheter betonas ständigt av FN. Genomförandet av de nya hållbara utvecklingsmålen förutsätter
konkret och lokalt arbete där FN-föreningarna kan ta plats. Ett tidigt engagemang att utveckla detta är därför av
betydelse.
Mitt engagemang i civila samhället är förutom i Stockholms FN-förening också i kvinnorörelsen. Mellan 2009 och
2015 har jag varit ordförande för Sveriges Kvinnolobby som är den svenska kvinnorörelsens paraplyorganisation.
Sveriges Kvinnolobby samordnar skuggrapportering av regeringens rapporter till CEDAW-kommittén, samordnar
också arbetet med rapporteringen utifrån Handlingsplanen från Peking och deltar i skuggrapportering utifrån
andra konventioner. Särskilt nära samarbete har vi med kvinnoorganisationer som följer konventionen om
funktionshindrades rättigheter. Som ordförande för Sveriges Kvinnolobby initierade jag kvinnorörelsens största
konferens någonsin i Norden, Nordiskt Forum Malmö – New Action on Women's Rights, som samlade en publik
på 30 000 med mer än 1000 talare från 50 länder. En av de internationella deltagarna var Phumzile Mlambo
Ngcuka, chef för UN Women. Konferensen var uppbyggd utifrån de tolv artiklarna i Handlingsplanen från Peking
och resulterade i slutdokumentet Feminist agreements and demands. Genom Sveriges Kvinnolobby har jag
omfattande kontakter och nätverk i Europa genom European Women's Lobby med mer än 2000
medlemsorganisationer. Sveriges Kvinnolobby är med i regeringens delegation till CSW i FN i New York, jag har i
flera år varit delegat och även arrangerat och medverkat i olika seminarier under CSW där vi samarbetar med en
rad internationella organisationer.
I mitt professionella värv har jag varit vd för Ordfront och där varit med och organiserat MR-dagarna som ett årligt
event. Jag har arbetat i ett flertal statliga utredningar och ledde Jämställdhetspolitiska utredningen vars
betänkande lades till grund för de svenska nationella jämställdhetsmålen. Just nu sitter jag med som expert i
2014 års Demokratiutredning. Sedan flera år arbetar jag med jämställdhetsfrågor i egen firma på kommunal,
regional och statlig nivå. Fokus för mitt arbete är jämställdhetsintegrering och särskilt ledning och styrning samt
analyser av budgetprocesser. Jag har även arbetat med stora organisationer som exempelvis idrottsrörelsen,
fackliga organisationer, kyrkor och församlingar och de gröna näringarna. Jag är van föreläsare, utbildare och
samtalsledare. På senare år har allt fler företag närmat sig jämställdhet inte bara som en personalfråga utan som
en verksamhetsfråga inom ramen för deras CSR-arbete. Jag är delaktig i att strukturera detta kvalitetsarbete där
jämställdhet synliggörs som en omistlig del av såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet.
Helg-Skog, Maj-Lis
Valberedningens förslag: suppleant, nyval
Nominerad till: ordinarie, suppleant
Nominerad av: Södra Dalarnas FN-förening
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 70
Motivering:
Maj-Lis har en god samarbetsförmåga, är energisk, lojal och uthållig. Inblick i många olika samhällssektorer och
står med båda fötterna på jorden. Hon är före detta folkhögskollärare med ett stort intresse för internationella
frågor.
Presentation:
Efter att blivit tillfrågad om jag vill kandidera till FN-förbundets styrelse, så tackade jag ja till detta mest med tanke
på att Daladistriktet inte på några år har haft någon ledamot i förbundsstyrelsen. Jag är medveten om att man i
förbundsstyrelsen inte representerar sitt distrikt eller organisation, men jag tycker ändå geografisk spridning av
ledamöterna kan ha ett värde.
Jag är en kvinna på 70 år som sedan mitten av 90-talet har varit medlem av FN-rörelsen. Jag har alltsedan dess,
d v s i c:a 20 år, varit ledamot i styrelsen för Västerbergslagens FN-förening och under de flesta åren varit dess
sekreterare. Sedan mitten på 2000-talet har jag suttit i Daladistriktets styrelse och fungerar där som sekreterare.
Jag är nu sedan några år tillbaka pensionär, men har under största delen av mitt yrkesverksamma liv varit
folkhögskolelärare, först på Kyrkeruds folkhögskola i Värmland och från 1991 på Brunssviks folkhögskola utanför
Ludvika. Kortare perioder har jag arbetat som journalist och som lärare inom grundskola och särskola.
Intresset för internationella frågor har funnits med mig länge, men jag kan inte berömma mig av att ha arbetat
utomland eller med internationella projekt frånsett att jag under 80-talet, då jag bodde i Värmland, deltog i ett
Niacaraguaprojekt. Som turist har jag gjort kortare besök i de flesta europeiska länder och ett antal arabländer
beroende på mitt intresse för andra folk och kulturer, men har inte haft möjlighet till längre vistelser.
Jag är född och uppväxt i Årjängs kommun i västra Värmland och var också bosatt där under 70- och 80-talet,
men är nu sedan drygt 20 år bosatt i Ludvika.
Med vänlig hälsning,
Maj-Lis Helg-Skog
Jansson, Thomas
Valberedningens förslag: suppleant, nyval
Nominerad till: ordinarie
Nominerad av: Handikappförbunden
Medlemsbakgrund: Ansluten riksorganisation
Ålder: 55
Motivering:
Thomas är förbundsordförande i FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Är även
styrelseledamot av Handikappförbunden, Studieförbundet Vuxenskolan och Nätverket för barnkonventionen. Har
deltagit i regeringsdelegationen till FN:s statspartsmöte gällande konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Allas lika värde är en stor ledstjärna i alla uppdrag. Thomas kan även tillföra FN-förbundet
kunskaper dolda funktionsnedsättningar och hur det är att leva med denna problematik.
Presentation:
Jag heter Thomas Jansson och jag är född 1960. Gift och har 2 barn en dotter och en son. Min son har en
omfattande CP-skada sedan födelsen och detta har gjort att jag har engagerat mig i
funktionshindersproblematiken.
Jag är förbundsordförande i FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Är även styrelseledamot av
Handikappförbunden, Studieförbundet Vuxenskolan och Nätverket för barnkonventionen.
Jag har också deltagit i regeringsdelegationen till FN's statspartsmöte gällande konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
Allas lika värde är min stora ledstjärna i alla uppdrag som jag tar. Jag ogillar även alla former av diskriminering
som kan de svaga i samhället kan bli utsatta för.
Detta medför att jag drivs av att verka för att stärka och utveckla de rättigheter personer med de mest omfattande
funktionsnedsättningarna an tillföra FN-förbundet de kunskaper som jag har och även ett brett perspektiv om
dolda funktionsnedsättningar och hur det är att leva med denna problematik. Jag har även erfarenhet av att
handleda personer med utvecklingsstörning. Detta har gett mig en stor insikt i hur det kan vara att ha ett dolt
funktionshinder. Denna kunskap har hjälpt mig mycket när det gäller beslutsfattande i frågor som just rör dolda
funktionshinder. Det är denna kunskap som jag använder i de organisationer som jag representerar.
Avslutningsvis så är ett samhälle där alla, oavsett förutsättningar, kan träffas, mötas eller umgås utan rädsla eller
otrygghet det optimala samhället. Detta är en vision som jag drivs av och som jag vill vara delaktig i att
förverkliga.
Allas lika värde är min stora ledstjärna i alla uppdrag som jag tar. Jag ogillar även alla former av diskriminering
som kan de svaga i samhället kan bli utsatta för.
Detta medför att jag drivs av att verka för att stärka och utveckla de rättigheter personer med de mest omfattande
funktionsnedsättningarna an tillföra FN-förbundet de kunskaper som jag har och även ett brett perspektiv om
dolda funktionsnedsättningar och hur det är att leva med denna problematik. Jag har även erfarenhet av att
handleda personer med utvecklingsstörning. Detta har gett mig en stor insikt i hur det kan vara att ha ett dolt
funktionshinder. Denna kunskap har hjälpt mig mycket när det gäller beslutsfattande i frågor som just rör dolda
funktionshinder. Det är denna kunskap som jag använder i de organisationer som jag representerar.
Avslutningsvis så är ett samhälle där alla, oavsett förutsättningar, kan träffas, mötas eller umgås utan rädsla eller
otrygghet det optimala samhället. Detta är en vision som jag drivs av och som jag vill vara delaktig i att
förverkliga.
Lind, Frida
Valberedningens förslag: suppleant, nyval
Nominerad till: ordinarie, suppleant
Nominerad av: Malmö FN-förening
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 24
Motivering:
Frida är en driven, målinriktad och ambitiös ung kvinna. Hon är socialt kompetent, öppen och fungerar ofta som
en inspirationskälla för fler att vilja vara med och göra skillnad. Hon är en person som varje dag, på ett eller annat
sätt, är med och bidrar till en bättre värld. Hon fungerar jättebra i grupp men är likväl lika duktig när det kommer till
det självständiga arbetet. Hon har en positiv inställning och drömmer ofta stort, men realistisk, vilket gör att
hennes arrangemang blir än bättre än förväntat. Hennes engagemang för, och kunskap om, kvinnors situation i
världen är en stor tillgång till Malmö FN-förening. Frida är inte rädd för att visa framfötterna och hon har ofta goda
idéer på hur saker kan förbättras. Fridas kompetens, nytänkande och positiva drivkraft skulle bli en stor tillgång till
förbundsstyrelsen, och att hon kan spela en viktig roll i att utveckla FN-förbundets verksamhet.
Presentation:
Utbildning: Kandidatexamen i International Relations.
Motto: "Det du vill förändra kan du förändra" och "Ingen kan göra allt, men alla kan göra något".
Mina mål
Arbeta för en bättre värld där alla människor är födda fria och lika värda oavsett etnicitet, hudfärg, kön eller
sexualitet. Jag brinner för att förbättra villkoren för flickor och kvinnor världen över. För mig finns möjligheterna till
hållbar utveckling, jämlikhet och fred framförallt i händerna hos de unga – och jag tror att grundfaktorer som
utbildning och jämställdhet skapar bestående förändring. Enligt min uppfattning är det också viktigt att
förändringsprocessen kommer inifrån, där de lokala behoven sätts i fokus. Det handlar om att hjälpa till där det
går, men att göra det på ett hållbart sätt. Det gäller både här i Sverige och i andra länder.
Mitt engagemang inom FN-rörelsen
Under min praktik på Svenska FN-förbundet hösten 2014 lärde jag mig mycket om förbundet, FN:s
utvecklingsarbete och om FN:s utvecklingsmål: de nuvarande millenniemålen samt de kommande
hållbarhetsmålen. Jag föreläste på skolor om FN, hade nära kontakt med förbundets unga ambassadörer och var
delaktig i Beyond2015: styrgruppen som framför civilsamhällets syn på vad FN:s nya hållbarhetsmål ska
innehålla. Efter min praktik fortsatte jag att visa mitt engagemang för post-2015, då jag fick hedersuppdraget att
bli Millenniemålsambassadör för förbundet.
Jag är även engagerad i Malmö FN-förening och sitter med i styreslen på lokal nivå. Tillammans med tre andra
unga ambassadörer anordnande vi ett event den 8:e mars på Möllevångstorget i Malmö för att uppmärksamma
den Internationella kvinnodagen, där temat var "Jämställdhet är nyckeln".
Jämställdhet är nyckeln
Min uppfattning är att utbildning leder till utveckling – och att jämställdhet är nyckeln för att få ett inkluderande
samhälle, där alla kan vara delaktiga. Under våren 2015 gör jag därför en fältstudie i Tanzania med syftet att
undersöka hur högre utbildning förändrar kvinnors roll i samhället, utifrån deras egna perspektiv, och med
koppling till FN:s nya hållbarhetsmål. Jag medverkar i, och rapporterar även från, konferensen "Learning for
Change – Advancing Education for All through Higher Education" i Arusha.
Det här vill jag bidra med i förbundsstyrelsen
•
•
•
•
Se ungas kapacitet för att stärka FN-rörelsen i Sverige: de lokala föreningarnas, distriktens och FNskolornas, men även de unga ambassadörerna som FN-förbundet utbildar. Jag vill ta tillvara på deras
engagemang och kunskap, och våga prova nya sätt att sprida våra budskap.
Tillsammans med kollegor inom styrelsen verka för att få ett jämställt samhälle, både i Sverige såväl som
runt om i världen, med fokus på t.ex. Flicka-kampanjen och FN:s hållbarhetsmål 5.
Genom mina tidigare erfarenheter medverka till att få ett mer internationellt perspektiv i FN-förbundets
arbete. Jag vill få möjlighet att bidra med de synvinklar och kunskaper som jag har fått under
utlandsboende, utbytesstudier, arbete samt resor till flertalet olika länder i världen.
Avslutningsvis ser jag fram emot att föreläsa om FN:s arbete och dess betydelse på skolor och vid lokala
evenemang – och samtidigt inspirera fler att vilja bli delaktiga i vårt arbete för en bättre värld!
Tillsammans kan vi göra skillnad! Tveka inte att kontakta mig om ni har frågor eller funderingar.
Munigala, Noel
Valberedningens förslag: suppleant, nyval
Nominerad till: ordinarie, suppleant
Nominerad av: Malmö FN-förening
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 31
Motivering:
Noel är vice ordförande i Malmö FN-förening, som under hans aktiva tid har fördubblat medlemsantalet och
många människor har engagerat sig, ideellt, som volontärer. Han arbetar som processledare på Rädda Barnen
och besöker bl.a. skolor, för att informera elever kring deras rättigheter.
Presentation:
Jag introducerades till Malmö FN-förening 2012, då jag läste till en dubbel kandidatexamen i Europeiska Studier
och Internationella Relationer.
Jag fick ett mycket bra intryck och kom till insikten att jag ville kombinera det praktiska arbetet i en organisation,
med min teoretiska kunskap från studierna.
Strax efter att jag blivit aktiv i föreningen, fick jag även chansen att ingå i studentrådets styrelse,
Akademikerförbundet SSR, i Stockholm.
Jag har deltagit i FN förbundets A-B-C kurser, där jag fick allmän information kring FNs arbete, men också
kunskap kring hur jag själv kunde påverka, och hitta en roll inom organisationen. Denna kunskap fick mig att
engagera mig mer i föreningslivet och utforska mina möjligheter.
Föreningslivet i Sverige är extremt viktigt och jag förundras över allt engagemang jag har sett hos olika människor
i Sverige. Bara i Skåne finns det ca238 olika föreningar, vilket visar att människor bryr sig om samhället och vill
bidra på olika sätt.
För att själv få en större inblick i det lokala föreningslivet i Malmö, ansökte jag om att få vara aktiv inom MIP
(Malmös ideella föreningars paraplyorganisation). Jag blev till slut även nominerad till en jury, med uppdrag att
välja årets bästa förening, ett väldigt spännande och kul uppdrag!
Efter att ha varit aktiv i många olika föreningar, valde jag till slut att satsa mer på Malmö FN-förening. Inför
årsmötet 2014 nominerades jag till att bli ny ordförande i föreningen och valdes av ett enat möte. Det blev en
spännande och stor utmaning, eftersom jag valdes i samband med att nästan alla andra personer i styrelsen,
valdes in som nyval. Jag tog över som ordförande med stora visioner.
Min första tanke var; Hur kan vi utveckla Malmö FN-förening?
Under min tid som ordförande har jag nått stora framgångar med min vision. Antalet medlemmar i föreningen har
dubblerats och många människor har engagerat sig, ideellt, som volontärer. Jag är stolt och glad över att vår
förening har kunnat bidra med bra projekt och engagemang till samhället.
I nuläget arbetar jag som processledare på Rädda Barnen och besöker bl.a. skolor, för att informera elever kring
deras rättigheter. Det är ett jättespännande uppdrag och ger mig möjligheten att utvecklas än mer.
Jag är redo att ta mig an olika uppdrag efter behov och anser mig själv vara ett flexibelt team player, som kan ta
stort ansvar och är en god ledare.
Mitt framtida mål är att arbeta med jämställdhet, flickor och barn-relaterade frågor.
Om jag får en plats i förbundsstyrelsen, ser jag det som ett stort och viktigt steg i rätt riktning, för att kunna uppnå
mina mål.
Med Vänlig Hälsningar, Noel Munigala, Vice-ordförande, Malmö FN-förening, [email protected],
0769428245
Segage, Souxie
Valberedningens förslag: suppleant, nyval
Nominerad till: ordinarie, suppleant
Nominerad av: Uddevalla FN-förening
Medlemsbakgrund: FN-förening/FN-distrikt
Ålder: 49
Motivering:
Innovativ och engagerad i MR-frågor, speciellt för ungdomar. Brinner för jämställdhetsfrågor och hållbar
utveckling.
Presentation:
OM MIG SJÄLV
Jag har mitt ursprung i Sydafrika och är uppväxt i Stockholm. Bor i Uddevalla sedan några år med mina två
yngsta döttrar, som går i musikklass där jag är en aktiv eldsjäl!
Människan i fokus, främst ungdomar, det har varit den röda tråden i alla mina tidigare jobb. Allt från
undersköterska, kriminalvårdare, ungdomsvårdare, samt arrangör av kulturella evenemang. Jag är en aktiv
medlem bland annat i Star For Life, Rädda Barnen och nybliven medlem i Green cross.
VAD JAG KAN TILLFÖRA
Den utökningen som jag mest vill se är ett mer aktivt samarbete med våra nationella och internationella
ambassadörer, där vi bjuder in internationella ambassadörer till förbundet och även till lokala föreningar samt att
våra ambassadörer för besöka andra länder. Jag vill även gärna se att vi arbetar mer aktivt med skolor och
ungdomar för att nå dem och få dem mer intresserade i FN utan att de nödvändigtvis behöver vara FN-skolor.
Vill även se ett internationellt kulturarbete av och med ungdomar.
VILKA FRÅGOR ÄR VIKTIGAST
Det finns många frågor som jag brinner för, hela jag är en eldsjäl! Men det som står mig varmast om hjärtat är
Post 2015, miljö, hållbarutveckling, jämställdhetsfrågor, barn, ungdomar/unga vuxna samt droger och kriminalitet.
Skulle vilja se en intensivare satsning för en bättre integration mellan ungdomsgrupper.
Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi lokalt men även globalt jobbar mer intensivt för att få större förståelse för
de bakomliggande orsakerna till konflikter mellan folkgrupper.