Bokmässan sep 2016 - Svenska FN

Bokmässan sep 2016
Torsdag 09.15-10.00
Frukostseminarium – Hur skyddas barns rättigheter vid en humanitär katastrof?
Barn är extra utsatta i katastrofer. Hur skyddas deras rättigheter i utdragna nödsituationer som t.ex.
kriget i Syrien?
Medverkande: Minna Strömberg, Syrienhandläggare humanitära avdelningen Sida, Pia Stavås Meier
Programchef Plan Int. Sverige.
Moderator: Cecilia Uddén
Arrangör: UNICEF med FN-familjen
Vi bjuder på frukost!
Torsdag 16.00-16.20
Världen i skolan
Ett seminarium om utvecklingen i världen med utgångspunkt i boken Blir världen bättre? och
webbsidan www.världskoll.se, två utmärkta pedagogiska material.
Medverkande: Staffan Landin, Emilia Otterstam, lärare
Moderator: Albert Askeljung, Svenska FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet och UNDP
Fredag 14.20 – 14.40
Hållbar utveckling är målet – vad bidrar Sverige med?
Sverige vill vara i framkant när det gäller Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Vad gör Sverige för att bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i världen?
Medverkande: Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson (L), Kenneth G Forslund, utrikespolitisk
talesperson (S) ,Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet. Malin Ripa, CSR-ansvarig Volvo
Moderator: Karin Johansson, Svenska FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet
Fredag 15.20 – 15.40
Vilken roll har FN i genomförandet av Agenda 2030?
Arbetet med de globala målen ska leda till hållbar utveckling i alla länder. Vilket ansvar har FN?
Medverkande: Caroline Åberg, Sverige representant UNDP,
Jakob Ström, kansliråd och chef för FN-enheten UD, Kenneth G Forslund, Aleksander Gabelic,
ordförande FN-förbundet
Moderator: Eva Dalekant, UNICEF
Arrangör: FN-familjen
Fredag 18.00-18.20
Feminism – nyckeln till utveckling för alla?
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Hur bidrar Sveriges feministiska utrikespolitik
till FN:s mål om jämställdhet?
Medverkande: Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L), Maria Andersson Willner, Ledamot
Utrikesutskottet (S) Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet
Moderator: Jens Petersson, tf generalsekreterare FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet
Lördag 17.40 – 18.00
Klüftiga mål
FN-förbundets goodwill-ambassadör Carolina Klüft berättar om varför det är viktigt att sätta upp
såväl personliga som globala mål. Hon berättar också om sin självbiografi Livet är en sjukamp.
Medverkande: Carolina Klüft
Samtalspart: Jens Petersson
Arrangör: Svenska FN-förbundet