2017 Landslagsuppdrag D60

2016-12-14
LANDSLAGSUPPDRAG OCH UTTAGNINGSREGLER FÖR D60 2017
European Ladies Masters Team Championship 65+
5-8 juli 2017 Circolo Golf Torino La Mandria - Blue Course. www.circologolftorino.it
Dag 1 Fyrboll 2 lag båda räknas
Dag 2 Slagtävling scratch 3 av 4 resultat
Dag 3 Slagtävling scratch 3 av 4 resultat
Uttagningsregler
Enbart amatörer får deltaga och spelaren måste ha fyllt 65 år. Laget består av fyra
spelare.
De högst placerade på rankinglistan efter tävling nr 3 i juni erbjuds plats i laget.
SGF har inte möjlighet att betala fullt ut för tävlingen, vilket gör att de spelare som åker
behöver betala en stor del själva.
Senior Ladies British Open Amateur Championship
19-21 september 2017 The Royal Belfast Golf Club www.royalbelfast.com
54 håls slagtävling scratch med cut efter 36 hål.
Uttagningsregler
Enbart amatörer får deltaga och spelaren ska ha fyllt 60 år, men ej 65 år.
De två högst placerade på rankinglistan efter fem tävlingar får erbjudande att spela med
bidrag från SGF.
Uttagning sker efter tävling nr 5 i slutet på juli.
OBS ! Alla spelare har möjlighet att anmäla sig själva till denna tävling.
Barbro Rehnqvist
Kapten D60
Christina Birke
Assisterande kapten D60