Godt nytt år - Moss kommune

PLAN FOR SKREDDERÅSEN ÅPEN BARNEHAGE
JANUAR 2017
TLF: 900 87 519 / 481 31 942
Godt nytt år
Tirsdag 3.
Vi leker med togbanen
Torsdag 5.
Vi bygger med duplo
Tirsdag 10.
Vi lager play-doo
Torsdag 12.
Vi lager kunstverk med fingermaling
Tirsdag 17.
Vi leker med nopper
Torsdag 19.
Vi leser og blar i bøker
Tirsdag 24.
Vi pusler puslespill
Torsdag 26.
Vi finner frem hinderløypa
Tirsdag 31.
Bursdagsfeiring for de som har bursdag i januar. Hurra!
Vi lager vafler
I samlingsstunden i januar har vi eventyret om løven og musa og
synger sanger.
Mange av barna som benytter Åpen barnehage er under 3år, for disse er gjensyn
med andre barn og frilek – lek med det de finner på sin vei, det viktigste.
Planene som er satt opp kan bli forandret underveis
Velkommen til oss i Åpen barnehage
Hilsen Tone og Ruth