plan for skredderåsen åpen barnehage

PLAN FOR SKREDDERÅSEN ÅPEN BARNEHAGE
JUNI 2016
TLF: 900 87 519/481 31 942
Torsdag 2.
Vi lager og leker med play-doo
Tirsdag 7.
Vi maler og lager fotavtrykk
Torsdag 9.
Vi leker med duplo-klosser
Tirsdag 14.
Vi prøver oss på kompismassasje
Torsdag 16.
Vi går på tur til Skredderåsen bhg og er der hele dagen.
Husk mat og drikke. Kommer dere senere enn 10 er vi på
uteområdet i bhg. Ved regn er vi inne på Åpen bhg sine
lokaler.
Tirsdag 21.
Vi har hinderløype og balanselek
Torsdag 23.
Vi leker med togbanen
Tirsdag 28.
Bursdagsfeiring for de som har bursdag i juni og juli
Torsdag 30.
SOMMERAVSLUTNING OG TUR TIL NESPARKEN
Vi møtes innerst i Nesparken ved rundhuset fra kl 10. Vi har
med grill. Dere tar med pølser eller annet dere vil grille
I juni har vi også tilbud om utelek i Skredderåsen barnehage tirsdag og torsdag
fra 10.00 til 11.15. Her er dere hjertelig velkomne til å bli nærmere kjent i
barnehagen og med nærmiljøet vårt. I juni er vi stort sett en ansatt på jobb og
vil derfor være tilstede i Åpen sine lokaler. Vi anbefaler dere å bruke
uterommet sammen med barnet deres frem til lunsj. Det er god læring i å
bevege seg og utforske utendørs Klokka 11.30 er det lunsj tilbake i Åpen bhg
sine lokaler.
Dette er siste måned før vi tar sommerferie i Åpen Barnehage.
Vi ønsker alle store og små en strålende fin sommer
Første dag etter ferien er tirsdag 2. august
Hilsen Tone og Ruth.