Rettinger Setesdal strikkebok

Rettinger Setesdal strikkebok
Klassisk setesdalskofte
Bol: skal være «Legg opp 192 (208) 224 (240) 256 (272) m på p nr. 2,5 med svart.»
Raglanfelt kofte med setesdalsborder
s. 50: Nest nederste avsnitt første kolonne skal være: «Strikk til du har kommet til markeringen i
diagrammet for avslutning av ermet og bolen. Høyre side: fell 4 m før og 6 m etter merkemasken.
Venstre side: fell 5 m før og etter merkemasken for ermehull.»
s. 50: Kun minste størrelser ermer er oppgitt i oppskriften. Teksten skal være:
Ermer: «Legg opp 40 (44) 48 (52) m med mørk lilla nr 496 på p nr. 2. Strikk 4 (4) 5 (5) cm vrbord, 2 r, 2 vr
på p nr. 2,5. Skift til lys lilla nr. 471 og strikk 1 omg glattstrikk hvor det økes 8 (12) 18 (20) m jevnt fordelt
= 48 (56) 66 (72) m. Sett et merke i skjøten midt under ermet og strikk mønster ifølge diagram 1. Beg på
bord 1 ved markering for str du strikker. Gjenta mønsteret mellom de blå markeringene. Samtidig, når du
har strikket 3 cm fra vrborden, økes 1 m på hver side av merket med 1,5 cm mellomrom 6 (8) 9 (12) til
det er 60 (72) 84 (96) m på p. Borden skal da gå opp og midten under på ermet skal være på samme plass
i mønsteret som i sidene på bolen. Strikk til du har kommet til markeringen i diagrammet for avslutning
av ermet og bolen. Høyre erme: fell 5 m før og etter merkemasken. Venstre erme: fell 3 m før og 7 m
etter merkemasken for ermehull.»
s. 51: Nest siste avsnitt skal være: «Sett halsmaskene fra bolen og m fra knappestolpene inn på p nr. 2.
Strikk 1 omg glattstrikk med mørk grønn 494. Fell samtidig den 6. (6.) 8. (8.) m på knappestolpen som ble
lagt opp ekstra. Strikk 8 p vrbord, 2 r, 2 vr. Beg og slutt med 3 r og fell av passe løst.»