DG17-06 Marie jakke

MA RIE JAKKE
OG LUE
DG 17∙06
LERKE PLUSS
#DALEGARN #DG
#HOUSEOFYARN_NORWAY
17∙06 MA RIE JAKKE OG LUE
DESIGN
Dale Garn
GARNLERKE PLUSS 53 % merinoull,
47 % egyptisk bomull, 50 gram
= ca 80 meter
STØRRELSER
Jakke
Lue 2
(4)
2-4 (6-8)
6
(8)
10-12 år
10 år
PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
Lue
60
38
24
40
67 (71)
45 (49)
33 (36)
49 cm
78 cm
53 cm
38 cm
GARNFORBRUK
Jakke
Mørk gammelrosa 8113
Dus gammelrosa 8104
Syrlig gul 8100
Skifer 5752
Halvbleket hvit 0017
Lue
Mørk gammelrosa 8113
Dus gammelrosa 8104
Syrlig gul 8100
Skifer 5752
Halvbleket hvit 0017
PINNEFORSLAG
(63)
(42)
(27)
(44)
4
(5)
6
(7)
2
(3)
3
(4)
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
8 nøster
5 nøster
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
Stor rundp og strømpep nr 4 og 5
TILBEHØR5 (6) 7 (8) 9 knapper
STRIKKEFASTHET18 m og 22 omganger glattstrikk
på p nr 5 = 10 x 10 cm
Alternativt garn: COTINGA
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinne
5-9
4+5
4+5
LERKE PLUSS
FOR- OG BAKSTYKKET
BÆRESTYKKET
Legg opp 105 (109) 117 (125) 137 m med dus gammelrosa
Sett alle delene inn på rundp nr 5. Høyre forstykket, høyre
ermet, bakstykket, venstre ermet, venstre forstykket = 153
(165) 177 (193) 213 m.
på p nr 4 og strikk 6 cm vrangbord fram og tilbake med 1 r,
1 vr.
Skift til p 5 og strikk 1 omgang glattstrikk rundt, samtidig
Strikk 1 omgang glattstrikk med mørk gammelrosa, samtidig
som det legges opp 4 m i slutten av omgangen.
som det felles 0 (4) 0 (0) 4 m jevnt fordelt = 153 (161) 177 (193)
NB! De 4 nye m er oppklippsm er ikke med i videre m-tall
209 m. Strikk mønster etter diagram B og fell som diagrammet
eller mønster.
viser = 77 (81) 67 (73) 79 m.
Fortsett med glattstrikk og mønster etter diagram A. Skift til
Skift til dus gammelrosa og strikk 1 omgang glattstrikk og fell
mørk gammelrosa og strikk glattstrikk.
jevnt fordelt 14 (16) 0 (0) 4 m = 63 (65) 67 (73) 75 m, samtidig
Når arbeidet måler 25 (29) 30 (34) 36 cm felles det til ermehull
som de 4 oppklippsm felles av.
i hver side slik: Strikk 22 (23) 25 (27) 30 m (= høyre forstykket),
La m være på p.
fell av 8 m (= under ermet), stikk 45 (47) 51 (55) 61 m (=
bakstykket), fell av 8 m (= under ermet), strikk 22 (23) 25 (27)
30 m (= venstre forstykket).
Legg arbeidet til siden og strikk ermene.
ERMENE
MONTERING
HALSKANT
Skift til p nr 4 og strikk 6 (6) (8) 8 (9) cm vrangbordstrikk med
1 r, 1 vr frem og tilbake.
Fell løst av med r og vr m.
Legg opp 32 (34) 36 (38) 40 m med mørk gammelrosa
Damp lett over arbeidet. Sy maskinsømmer i hver side
på strømpep 4. Strikk 6 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.
av de 4 klippemaskene foran og klipp opp mellom sømmene.
Skift til p nr 5 og strikk glattstrikk. Sett merke rundt 2 m midt
Brett halskanten mot vrangen og sy til med løse sting.
under ermet. Øk 1 m på hver side av merkem. Gjenta
Sy sammen under ermer.
økningene på hver 4. (4.) 5. (5.) 4,5. cm i alt 4 (5) 5 (6) 7 ganger
= 40 (44) 46 (50) 54 m.
Når ermet måler 24 (27) 33 (36) 38 cm, felles 8 m midt under
ermet.
Strikk et erme til på samme måte.
KNAPPEKANT
(Venstre forkant jente/høyre forkant gutt).
Strikk opp 1 m i hver m/p, men hopp over hver 4. m/p med dus
gammelrosa på p 4. M-tallet m være delelig på 2 + 1.
Strikk 8 p vrangbord frem og tilbake med 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Merk av for 5 (6) 7 (8) 9 knapper, det øverste og nederste
ca 1 cm fra kanten, de andre jevnt fordelt.
KNAPPHULLSKANT
(Høyre forkant jente/venstre forkant gutt).
Strikkes som knappekant, men med knapphull tilsvarende
merkene på 4. p.
Knapphull: Strikk 2 r sammen, 1 kast, 2 vridd r sammen.
På neste p strikkes 2 m i kastet.
BELEGG
Legg opp likt antall m som på forkantene med dus
gammelrosa på p 4, og strikk 4 p frem og tilbake. Fell av med
r og vr m.
Strikk et til belegg på samme måte.
Sy belegget over klippekanten på vrangen.
Sy i knapper.
LUE
Legg opp 72 (80) 88 m med dus gammelrosa på strømpep 4
og strikk vrangbord rundt med 1 r og 1 vr m i 3 (4) 5 cm.
Skift til p 5 og strikk mønster etter diagram C. Etter mønster C
fortsett med gammelrosa til arbeidet måler ca 15 (16) 17 cm.
Neste omgang felles det slik: *Strikk 2 r sammen, 7 (8) 9 r*
gjenta *-* ut omgangen. Strikk 1 omgang uten å felle.
Forsett å felle på denne måten, med 1 m mindre mellom
fellingen til det gjenstår 16 m. Strikk 1 omgang til. Klipp
av garnet og trekk tråden gjennom m. Fest tråden.
DIAGR A M A, B, C
B
Strikkes
ikke
2(4) år
B
Strikkes
ikke
2(4) år
A
A
Gjenta
Gjenta
C
C
Strikkes ikke Strikkes ikke
6 (8) år
6 (8) år
Gjenta
Gjenta
Strikkes ikke Strikkes ikke
2 (4) 6 år
2 (4) 6 år
Strikkes ikke Strikkes ikke
2 (4) 6 år
2 (4) 6 år
= 153(161)177(193)209
m
= 153(161)177(193)209
m
Strikk
til
slutt
Gjenta
Strikk
til
slutt
Halvbleket hvit
Natur
Skifer
Skifer
Syrlig gul gul
Syrlig
Dus gammelrosa
Dus
gammelrosa
Mørk gammelrosa
Mørk
gammelrosa
22 r rsammen
sammen
r sammen
22 vridd
vridd
r sammen
Gjenta
GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
LERKE PLUSS
53 % merinoull
47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia
LERKE PLUSS er et mykt og slitesterkt
helårsgarn i fin merinobomulls-blend. Dette er et godt
alternativ til alle typer strikkeplagg
og når du synes ren ull er for varmt.
Lerke Pluss er et supert garnvalg til
kardigans, gensere, kofter og tilbehør
til både voksne og barn, og det er like
fint til både strikking og hekling.
Vi anbefaler LERKE PLUSS til alle
typer babyklær og –tepper også.
NB! Husk at du kan strikke med
LERKE PLUSS, COTINGA og
FREESTYLE etter samme oppskrift.
Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5 = 10 cm
50 gram = ca 80 meter.
10
5
18
50 gram = ca 80 meter
•
•
•
•
Ullvugge 30 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
02
03
04
05
06
07
08
House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
dustorealpakka.no
dalegarn.no
knitathome.no
gjestal.no
19
FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
20
21
22
HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN
HOUSEOFYARN_NORWAY
23
24
25
26
27
28
FORHANDLERINFORMASJON
HOUSEOFYARN
FOTO: EGIL NORDLIEN | DESIGN OG LAYOUT: HOUSEOFYARN.NO | ILLUSTRASJON: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI
01