Ansökan till första klassen på Svenska skolan i Lahtis Elevens

Ansökan till första klassen på Svenska skolan i Lahtis
Ansökningsblanketten returneras till Svenska skolan, Teinintie 4, 15200 Lahtis.
För mer information
rektor Karin Ihalainen, puh. 050 311 1640, [email protected]
Elevens uppgifter
Namn
Personnummer
Adress
Telefon
Hemkommun
Bostadsort
Modersmål
Nationalitet
Vårdnadshavares uppgifter
Vårdnadshavares namn
Vårdnadshavares namn
Vårdnadshavares adress
Vårdnadshavares adress
Vårdnadshavares telefon (privat)
Vårdnadshavares telefon (privat)
Vårdnadshavares telefon (jobb)
Vårdnadshavares telefon (jobb)
Vårdnadshavares e-postadress
Vårdnadshavares e-postadress
Tilläggsuppgifter
Barnet har tidigare
varit i privat dagvård
varit i kommunal dagvård
Vilket daghem?
vårdats hemma.
Annan viktig information:
Underskrift
Jag ger mitt samtycke till elektronisk delgivning av elevens intagningsbeslut (OBS! Fyll i
vårdnadshavarens e-postadress.)
Plats och datum
Vårdnadshavares underskrift och namnförtydligande
Lahden kaupunki
Sivistystoimiala
Saimaankatu 11
15140 Lahti
Vårdnadshavares underskrift och namnförtydligande
Puh. 03 814 11
[email protected]
www.lahti.fi
Y-0149669-3