ansok-till-rig - Ållebergsgymnasiet

Ansökningsblankett
till Riksidrottsgymnasiet för volleyboll och beachvolley
läsåret 17/18
Senast 1 december 2016 ska ansökan vara hos Svenska Volleybollförbundets
Riksidrottsgymnasium för volleyboll och beachvolley i Falköping.
Skicka till:
Volleyboll
Ållebergsgymnasiet
521 81 Falköping
Svar skickas till alla sökande. Var noga med att fylla i korrekt e-postadress nedan. I svaret
framgår om du blir kallad till vidare tester, träning, samtal och information i Falköping, eller ej.
Uttagningarna pågår 12-13 december för flickor och 14-15 december för pojkar.
Att bli uttagen av Svenska Volleybollförbundet betyder inte att du har kommit in på ditt
förstahandsval av utbildningsprogram. Du konkurrerar på samma villkor som andra sökande
om utbildningsplatserna. Ansökan till nationellt program lämnar du till antagningsnämnden i
din hemkommun som sänder ansökan vidare till Falköpings kommun.
För- och efternamn
Personnummer (10 siffror)
Gatuadress
Postadress (postnummer och ort)
Telefon
E-postadress
Nuvarande skola
Förening
Spelar i div
Träningsmängd/vecka (volleyboll, beachvolley och annan
idrott. Räkna ej med ordinarie skolidrott)
Spelat antal år volleyboll
Längd
Spelat antal år beachvolley
Räckhöjd spikehopp (med ansats)
Stående räckhöjd (rak arm, mät från golv till fingertopp)
Tränare (inkl telefonnr och e-postadress)
Vårdnadshavares namn
Vårdnadshavares telefonnummer och e-postadress
……………………………………………..
Sökandes underskrift
……………………………………………….
Vårdnadshavares underskrift