Föranmälan

Hej skyttekamrater !
Inför stundande mästerskap vill vi få en föranmälan till årets SM.
OBS ! Det är en föranmälan, ej bindande, dels vill vi veta hur många som vill skjuta och hur många
klasser samt hur många som "bara" vill vara funktionär
så att vi vet att vi har tillräckligt många funktionärer och att vi kan jobba för att säkerställa 2 pass per
dag, har vi inte tillräckligt många funktionärer en dag så kan vi inte jobba enligt 2 pass den dagen.
Att skjuta innebär självklart även att man jobbar.
Tanken är att arbetspass 1 börjar på morgonen, kring 6-7 tiden, kanske kl. 8 någon dag och blir avlöst
vid 12 tiden, då man går och äter lunch och därefter skjuter om man ska skjuta.
Arbetspass 2 börjar kl 12, och då har man ätit lunch innan, och senast 12 är man på sin plats, dom
som skjuter och arbetar i pass 2 skjuter på morgonen.
Vi vill även med denna föranmälan veta vilken storlek på tröja man har, hur mycket mat vi ska
förboka o.s.v.
Om vi
OBS tider ovan är uppskattade, när alla har anmält sig (i Maj) vet vi hur långa dagar det blir.
Använd helst bifogad fil (excel), vi önskar att man fyller i den så gott det går,
Detta vill vi veta innan Kretsens årsmöte. svar senast 23 februari.
Svar skickas till [email protected]
Om man har speciella önskemål så kan man maila dom direkt till [email protected]
Mvh
SM kommittén