Produktblad - Hogia Institutet

Bokföring grund
– egenföretagare
Hogias ekonomiutbildningar vänder sig till dig som vill
utveckla din kompetens inom ekonomi och framförallt
redovisning. Vi erbjuder såväl grundläggande kurser
som påbyggnadskurser i Bokföring och Bokslut.
I samarbete med
Kunskap är lätt att bära
Bokföring grund – egenföretagare
Innehåll:
På vår grundkurs i bokföring, framtagen för dig med eget företag,
• Bakgrunden till den dubbla bokföringen
lär du dig grunderna i bokföringsarbetet så som redovisning av
• Vad är tillgångar, skulder, intäkter och kostnader?
fakturor och moms såväl som alla viktiga begrepp inom området.
• Övningar i bokföring med realistiska företag
• Hur bokförs kund- och leverantörsfakturor?
Bokföringskursen varvar praktik och teori med verklighetsnära
• Hur bokförs momsen?
övningar som är anpassade för dig som jobbar i ett mindre före-
• Genomgång av löner, skatter och arbetsgivaravgifter
tag. Under kursens gång gör man övningar med datorstöd för att
• Praktisk användning av bokföringsprogram i dator
känna igen sig i sin egen bokföring.
Förkunskaper:
Efter genomgången utbildning kommer du att kunna arbeta själv-
Inga särskilda förkunskaper krävs.
ständigt med den löpande bokföringen i ditt eget företag och ha
en förståelse för de regler som styr den svenska bokföringen.
Förmånligt erbjudande för Unionens medlemmar
Ordinarie kurspris är 5 600 kr exkl moms, men genom ett samarbetsavtal med Unionen erbjuds alla medlemmar 50 % på
kurspriset, d v s du som är medlem betalar endast 2 800 kr. För att ta del av detta erbjudande anmäler du dig direkt på
Unionens sida www.unionen.se/kurser-och aktiviteter
Kursens längd
1 dag kl. 09.00-16.00.
Kursavgift
5 600 kronor exkl. moms. I priset ingår dokumentation, lunch och kaffe.
Anmälan
Görs enklast på vår hemsida www.utbildning.hogia.se Det går även bra att ringa till oss på 0303-662 00 eller skicka in
din anmälan via e-post till [email protected]
Villkor
För omboknings- och avbokningsregler, avbeställningsskydd med mera, se vår hemsida www.utbildning.hogia.se
S e a k t u e l l a d a t u m p å w w w. u t b i l d n i n g . h o g i a . s e
Hogia Institutet
444 28 Stenungsund, Tfn: 0303 - 662 00, E-post: [email protected], Hemsida: www.utbildning.hogia.se