MØTEPLAN 1. halvår 2017 – revidert 07.03.17

MØTEPLAN 1. halvår 2017 – revidert 07.03.17
Kommunestyret, Formannskap, Teknisk utvalg, Oppvekst-,skole- og kulturutvalg, Helse- og
sosialutvalget, Kommuneplanutvalget, Eldrerådet, Budsjettkonferanse
JANUAR
1. nyttårsdag
FEBRUAR
MARS
APRIL
MAI
JUNI
1.
1.
1.
1. 1.mai
1.
2.
2. KOMM
2.
2.
2.
2.
3. KOMM
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
9.
HSU
9. FSK KOMM
10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
11.
11.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
13.
13.
13. ERÅD
13. skjærtorsdag
13.
13.
14.
14.
14.
14. langfredag
14.
14.
15.
15.
15. BKO
15.
15 .
15.
16.
16.
16.
16. 1.påskedag
16.
16.
17.
17.
17.
17.
17. 17. mai
17.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
20.
20.ERÅD
20.
20.
20.
20. TU
21.
21.TU
21.
TU / OSK
22. HSU / KPL
23. FSK
21.
21.
21.
22.
22.
22.
23.
/ OSK
22. KPL / HSU
23. FSK
23.
23.
23.
24.
TU
25. HSU / KPL
26. FSK
24.
24.
24.
BKO
24. ERÅD
25.
25.
25.
26.
26.
26.
26.
27.
27.
27.
TU /OSK
26. KPL/HSU
27. FSK
25. kr himmelfart
27.
27.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
29.
29.
29.
29.
29. FSK
30.
30.
30.
30.
30.
31.
31.
TU / OSK
31. HSU / KPL
3.
4.
FSK
22.
KOMM
FSK
TU
OSK
HSU
KPL
ERÅD
b
BKO
9.
KOMM
FSK
5.
1.pinsedag
5. 2.pinsedag
6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
9.
9.
10
10.
KOMM
9.
25.
palmesøndag
2.påskedag
KOMM
11.
KOMM
KPL
24.
kommunestyret
møtestart kl 17.00 NB! HSU 08.03.17 starter kl.15.00
formannskap
møtestart kl 15.00 NB! FSK 09.03.17 starter kl. 16.15
teknisk utvalg
møtestart kl 09.00
oppvekst-, skole- og kulturutvalg møtestart kl 15.00
helse- og sosialutvalget
møtestart kl 15.30
kommuneplanutvalget
møtestart kl 16.00
eldrerådet
møtestart kl 10.00
budsjettbehandling, økonomiplan og handlingsprogram,
budsjettkonferanse (kommunestyret) møte kl 17 - 19
MØTEPLAN 2. halvår 2017 – revidert 07.03.17
Kommunestyret, Formannskap, Teknisk utvalg, Oppvekst-, skole- og kulturutvalg, Helse- og
sosialutvalget, Kommuneplanutvalget, Eldrerådet, Budsjettkonferanse
JULI AUGUST
SEPTEMBER OKTOBER
NOVEMBER DESEMBER
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
7.
1.
2.
FSK *
2. FSK (b)
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
9. KPL
9.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
14.
14.
14.
14.
14.
14. KOMM
15.
15.
15.
15.
15.
15.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
18.
18.
19.
18.
18.
19.
19.
19.
18.
19.
19.
18.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
22.
22.
22.
22.
23.
23.
23.
23. ERÅD
TU / OSK
22. HSU / KPL
23. FSK (b)
24.
24.
24.
24.TU(b)/OSK(b)
24.
24 .
25.
25.
25.
25.
25.
25.
26.
26
26.
26.
26.
26
27.
27.
27.
27. ERÅD
27.
28.
28. ERÅD
TU / OSK
27. KPL / HSU
28. FSK
28.
28.
28.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
31.
TU / OSK
HSU /KPL
31. FSK
KOMM
31.
KOMM
BKO
HSU(b)/KPL
2.
FSK
8.
KOMM
9.
(b)
22.
23.
1.juledag
2. juledag
31 .
KOMM
kommunestyret
møtestart kl 17.00
FSK
formannskap
møtestart kl 15.00, (b) kl 09.00
TU
teknisk utvalg
møtestart kl 09.00
OSK
oppvekst-, skole- og kulturutvalg møtestart kl 15.00, (b) kl 12.00
HSU
helse- og sosialutvalg
møtestart kl 15.30, (b) kl 12.00
KPL
kommuneplanutvalget
møtestart kl 16.00
ERÅD
eldreråd
møtestart kl 10.00
b
budsjettbehandling økonomiplan og handlingsprogram
BKO
budsjettkonferanse
møtestart kl 09.00
*møte i FSK 01.11.17, møtestart kl 12.00
*Kommunestyrets budsjettmøte starter kl 12.00