Program 2017

Velkommen til Herresåsen rundt
Turlangrenn
Søndag 05.mars 2017
Stad:
Stilart:
Starttid:
Rennkontor:
Kafe:
TD:
Rennleiar:
Distanser:
.
Påmelding trim:
Premie:
Voss ski og tursenter, Herresåsen
Klassisk. Felles-start
KL 12:00
Trim starta frå kl 09.00-11.30
Voss ski og tursenter
Voss ski og tursenter
Gudleik Klette
Magne Olde mobil: 97159226
Distanserenn 7,5 km. Tur-renn 30 km klassisk
K17-20 7,5 km. M17-20 15 km.
Etterpåmelding rennkontor seinast kl 11.
Frå kl 09.00 startområde Voss ski og tursenter.
2000 kr til raskaste mann, 2000 kr raskaste kvinne.
Klassar
Distanserenn
J/G 13-14, 15-16
Tur-renn
M/K 17-18 M/K 19-20
M/K 21-25 M/K 36-40
M/K 41-45 M/K 46-50
M/K 51-55 M/K 56-60
M/K 61-65 M/K 66-70
M/K 71-75 M/K 76 år
og eldre
Trimklasse
Løypelengde
Startkontigent
7,5 km
100,-pr pers +
lisens
30 km
250 kr pr pers.
+ lisens
15 km
70,-pr/pers,maks
+lisens.
190,-kr pr fam
+ lisens.
NB: Engangslisens tur-renn 13-25 år 50 kr/pr pers. 26 år og eldre 130 kr/pr pers.
Engangslisens trimklasser 50 kr/pr pers.
Arrangert for 17.gong i år. Vel møt.