Omstilling og endringsledelse i praksis

Digitalisering og ny teknologi=endring og omstilling
Bedriftenes Møteplass 2017
KS Bedrift
Odd Ruud, adm. dir. Digitale Gardermoen IS
Interkommunalt samarbeide – IKS/KL §27
2005-2014 (IKS)
Samarbeidet skal ivareta samarbeidskommunenes oppgaver knyttet til drift,
utvikling av IKT samt å implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger
2014 – (KL §27)
Samarbeidet skal bidra til at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til gevinstrealisering gjennom digitalisering og videreutvikling basert på
vedtatte strategier for samarbeidet
FRA
TIL
DRIFT OG IMPLEMENTERING
STRATEGISK - DIGITALISERING
40
RÅDGIVNING DIGITALISERING
PL, TEKNOLOGISTØTTE
25
DRIFT
2014
Høsten 2014
Utredning - alle
2017
Høsten 2015
Beslutning (rådmenn, kommunestyrer)
Kjøpe drift som tjeneste
Alle informert om konsekvens
Sommer 2016
Konkurransegrunnlag
Mars 2017
Partner operativ
Ledergruppen
Prosjekt (5 fra drift, 8 fra digitalisering)
Linjen