PingPong-ball Krig Overbegrep: Å Kaste Materialer som trengs: 100

PingPong-ball Krig
Overbegrep: Å Kaste
Materialer som trengs:
100 Ping pong baller, Skillevegger, benker
Aldersgruppe:
4-6 år
Antall barn:
5-7 barn per lag. Total 10-14 barn
Detaljert beskrivelse:
Sperr av et område med skillevegger; for eksempel i en gymsal. Del området på midten med benker
lagt opp ned. Del inn lag og forklar regler: Laget som ikke har noen baller på sin banehalvdel vinner!
Kast esken med baller i lufta så er leken i gang!
For større barn kan det være slitsomt at en bare får plukke opp og kaste en ball om gangen.