PSW 300 Differansetrykkvakt – Monteringsveiledning

FDV/Monteringsveiledning
Montering, vedlikehold og
feilsøking av PSW 300
Differansetrykkvakt
Östberg Norge AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Östberg forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som allerede er i bestilling,
forutsatt at slike endringer kan utføres uten at ytterligere endringer blir nødvendig i spesifikasjoner som allerede er avtalt. Med enerett.
Montasjeanvisninger til leverandør skal følges.
Dette er en trykkvakt som hjelper med å gi et signal til ventilasjonsaggregatet når kjøkkenhetten er i bruk.
Når aggregatet får signalet om at kjøkkenhetten er i bruk, vil den redusere avtrekksviften ned til hastigheten
som er under standard hastighet, da får huset et overtrykk som da vil hjelpe kjøkkenhetten med å få litt mer
tilluft.
Installering/Montering
Signal
Trenger 2 x 1mm2 signalkabel mellom aggregat og der trykkvakten blir montert.
Trykkvakten
Mål (BxHxD): 73x105x63 mm
Trykkvakten plasseres på en plass som gjør det lett å ha enkel vedlikehold i fremtiden. Maks 1,5 meter fra
kjøkkenhettekanalen.
Borre hull på Ø5mm og skru fast nippelen så langt fra ventilatoren som mulig, men på en plass som er tilgjengelig med
tanke på vedlikehold. Koble på plastslangen fra nippelen og inn på pluss (+) porten.
Trykkvakten skal stå på verdi 30PA
Signalkabelen monteres på port «1(COM)» og «2(NO)».
For mer info. om trykkvakten, se databladet som følger med trykkvakten.
Du finner også mer info. på www.micromatic.no.
Ventilasjonsaggregatet HERU
Signalkabelen trekkes inn i oppå aggregatet i midten og ned i kretskortet. Signalkabelen skal inn på port «0» og
«Overpressure».
For mer info. om aggregatet finner du dette i montasjeanvisningene som følger aggregatet. Eller så finner du mer info.
på www.ostbergnorge.no.
Vedlikehold
Det er vikitg at nippel og gummislange blir rengjort like mye som du rengjør fettfilter på kjøkenhetten. Men minimum
to ganger i året.
Feilsøking
Gir ikke trykkvakten signal til ventilasjonsaggregatet, sjekk følgende:
• Gummislangen og nippelen er ikke tett
• Kjøkkenhetten trekker
Er det fortsatt feil, ta kontakt med de du har kjøpt produktet av.
ÖSTBERG NORGE AS
Org.nr. 939625593
Løxaveien 13, 1351 Rud
Phone: +47 67 17 77 00
E-mail: [email protected]
www.ostbergnorge.no