Overleveringsskjema til tiltakshaver/bruker

OVERLEVERINGSSKJEMA
Östberg Norge AS
Overleveringsskjema til tiltakshaver/bruker
Dette skjemaet fylles ut sammen med bruker av anlegget ved igangkjøring. Kopi sendes Östberg Norge AS.
Leverandør:
Östberg Norge AS
Ordrenummer:
Boligleverandør:
Prosjektnummer/
merknad:
Prosjektnavn/merknad:
Type
aggregat:
Type
kjøkkenhette:
S/N
(Serienummer):
Type
sentralstøvsuger:
S/N
(Serienummer):
Gå gjennom og kryss av fortløpende:
Aggregat:
1. Generell informasjon
o Aggregatet er av typen balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner.
Ventilasjonen er ikke en erstatter for oppvarming, aircondition eller varmepumpe.
o
Aggregatet må skrus helt av før det åpnes, aldri ellers!
o
Aggregatet skal aldri stilles lavere enn det som er blitt innstilt av installatør
(standard hastighet).
o
Systemet er ferdig innstilt i forhold til effekt og ventiler. Endring skal ikke foretas uten
at råd og innspill er innhentet.
o
2.
Bytte av filter skal gjøres minimum en gang per år. (Abonnement anbefales).
Betjening – styring
o Sluttbruker har fått god veiledning i bruk av den trådløse fjernkontrollen.
Se i HERU FDV/Bruksanvisning
Östberg Norge AS
Org. Nr. 939625593
Løxaveien 13
1351 RUD
T: 67 17 77 00
E: [email protected]
W: www.ostbergnorge.no
OVERLEVERINGSSKJEMA
Östberg Norge AS
3.
Rengjøring og vedlikehold
o Vis hvordan filterskifte gjøres. Se HERU FDV dokumentasjon.
o
Kunden har fått informasjon om hvordan utvendig ytterveggskapper og evt. takhatter
skal sjekkes og rengjøres.
o
Informer kunden om filterabonnementet som de finner på www.ostbergnorge.no.
Ønsker/signerer kunden abonnement ved overlevering:
4.
Ja
Nei
Sentralstøvsuger
o Sluttbruker har fått god veiledning i daglig bruk av sentralstøvsugeren.
o
Ved installasjon av HEPA-filter har kunden blitt vist hvor filteret sitter, samt informert
om at det må byttes minimum en gang per år.
o
5.
Informer om at filter- og poseabonnement kan opprettes hos Östberg Norge AS.
Kjøkkenhette
o Sluttbrukeren har fått god veiledning i daglig bruk.
o
Kunden er blitt vist hvor fettfilteret sitter, samt informert om at dette må rengjøres
etter henvisning fra produsenten. Se FDV.
o
For optimal bruk anbefales det at hetten startes i god tid før matlagning.
Herved bekreftes at overstående punkter er gjennomgått og at driftinstruks (FDV) er mottatt:
Adressen for boligen anleggene er montert i skal oppgis. Vennligst skriv tydelig med blokkbokstaver.
Dato:
Dato:
Firma:
Tiltakshaver/
bruker:
Representant:
Adresse:
Telefonnummer:
Postnummer/sted:
Signatur:
____________________
Telefonnummer:
_____________________
Signatur:
_____________________
Ferdigutfylt og returnert skjema gjelder som garantidokumentasjon.
Östberg Norge AS
Org. Nr. 939625593
Løxaveien 13
1351 RUD
_____________________
T: 67 17 77 00
E: [email protected]
W: www.ostbergnorge.no