Tittel: Friminutt for pårørende : avlastning for

Tittel: Friminutt for pårørende : avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens : Bærum kommune
Forfatter: Bjørge, Torhild
Referanse: Bjørge, T. (2004). Friminutt for pårørende : avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens :
Bærum kommune. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.
Sammendrag: Rapporten tar for seg et prosjekt i Bærum kommune. Prosjektet så på hvordan avlastning gitt av samme
personer og i pasientens eget hjem over tid, kan skape mer ro og trygghet og dempe presset på pårørende. Bærum
kommune rekrutterte bl.a. pensjonister og ga systematisk opplæring både av pårørende og avlastere
Relevant lenke: https://bibsysalmaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=requestTab&ct=display&fn=search&doc=BIBSYS
_ILS71495456620002201&indx=1&recIds=BIBSYS_ILS71495456620002201&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&
displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28%22UBTO%22%29%2Cscope%3A%28SC_OPEN_ACCE
SS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&vid=UBTO&mode=Basic&srt=rank&tab=default_tab&dum=true&vl(freeText0)=fri
minutt%20for%20p%C3%A5r%C3%B8rende&dstmp=1488971246255