Sykefraværsprosenter for perioden 4. kvartal 2015-3. kvartal

Sykefraværsprosenter for perioden 4. kvartal 2015-3. kvartal 2016. Sektorledere. Etter sektor, kjønn og
fraværstype.
Kilde: PAI/KS
Egenog legemeldt sykefravær
Egenmeldt
Legemeldt
sykefravær
sykefravær
I og utenfor arbeidsgiverperioden
Sykefravær i
Sykefravær
arbeidsgiverutenfor
perioden
arbeidsgiverperioden
Sektor
Kjønn
Samlet
sykefravær
Alle sektorer
Begge
4,6
0,6
4,1
1,9
Kvinner
5,7
0,6
5,1
Menn
2,9
0,5
Begge
4,0
Kvinner
Undervisning
Barnehager
Helse/pleie/omsorg
Samferdsel og teknikk
Annet
Etter fraværstilfellenes lengde
Sykefravær
med lengde
1-3 dager
Sykefravær
med lengde
4-10 dager
Sykefravær
med lengde
11-40
dager
Sykefravær
med lengde
over 40
dager
2,7
0,5
0,5
1,3
2,4
2,2
3,5
0,5
0,5
1,6
3,0
2,5
1,4
1,6
0,4
0,4
0,9
1,3
0,4
3,6
1,6
2,4
0,4
0,4
1,2
2,1
4,8
0,5
4,3
1,7
3,1
0,4
0,4
1,1
3,0
Menn
3,1
0,4
2,8
1,6
1,5
0,3
0,4
1,4
1,0
Begge
7,0
0,8
6,2
2,6
4,4
0,7
0,7
1,8
3,9
Kvinner
7,2
0,8
6,4
2,7
4,5
0,7
0,6
1,9
4,0
Menn
2,7
1,3
1,4
1,9
0,8
0,4
1,0
1,2
Begge
4,0
0,5
3,5
1,7
2,2
0,5
0,4
1,3
1,8
Kvinner
4,8
0,5
4,2
2,0
2,8
0,5
0,5
1,5
2,4
Menn
1,9
0,5
1,4
1,2
0,7
0,4
0,3
0,8
0,4
Begge
4,5
0,6
3,9
2,1
2,4
0,5
0,5
1,6
1,8
Kvinner
6,1
0,7
5,4
2,7
3,4
0,6
0,6
2,3
2,6
Menn
1,9
0,4
1,4
1,2
0,7
0,3
0,3
0,6
0,6
Begge
3,8
0,5
3,3
1,4
2,4
0,4
0,4
0,8
2,2
Kvinner
4,4
0,6
3,8
2,0
2,4
0,5
0,4
1,2
2,2
Menn
3,7
0,5
3,2
1,3
2,4
0,4
0,4
0,7
2,2