Bli med!

Bli med!
Vi har den glede å invitere deg
til to samlinger i Melhus kirke.
Søndag 26. mars kl 11
er det familiegudstjeneste i Melhus kirke,
men du kan komme til samling
allerede lørdag 25. mars kl 12.00!
Lørdag har vi en samling kl 12-14 med ulike aktiviteter:
Vi skal få høre om Barabbas, lære noen av sangene som vi skal
synge på gudstjenesten, leke litt og spise frukt. Ta med deg en
voksen på samlingen.
På gudstjenesten vil du som er født i 2011 få boka ”Min kirkebok
6”, og du som er født i 2012 få boka «Barabbas» i gave fra kirken.
Det er fint om du kan få hele familien og fadderne dine til å komme på gudstjenesten!
Etter gudstjenesten blir det kirkesaft/kaffe og boller, så vi trenger noen foresatte til å
bake boller.
Vi håper at du kan komme på begge disse samlingene!
Samling og familiegudstjeneste er for alle barn. Hvis barnet har behov for spesiell
oppfølging eller tilrettelegging, gi oss beskjed på forhånd, så vi sammen kan finne gode
løsninger.
Påmelding til samlingen innen 19. mars på www.kirken.no/tim Gi også beskjed om
dere kan ta med 10 boller.
Spørsmål? Kontakt menighetspedagog Svanhild Christofie H. Sandberg (tlf 900
18 940).
Med hilsen fra Melhus menighet
ved Astrid Kassem Malum og Bernt Fløttum

…………………………………………………………………………….
Barnets navn:_________________________________
(Slippen leveres ved inngangen i kirka når du kommer)