Påskesamling 2017 invitasjon

Bli med på
påskevandring
Velkommen til påskesamling
Horg kirke tirsdag 28. mars kl 17.30-19.30
Sammen skal vi på vandring i kirka for å bli kjent med påskefortellingen, synge
og spise kveldsmat.
Du er en av 8-åringene(født 2009) som inviteres til påskesamling.
Trosopplæring er for alle barn. Hvis barnet har behov for spesiell oppfølging
eller tilrettelegging, gi oss beskjed på forhånd, så vi sammen kan finne gode
løsninger.
Av hensyn til innkjøp av mat: Gi beskjed senest søndag 19. mars om hvor
mange som kommer. Påmelding på www.kirken.no/tim
Spørsmål? Kontakt Svanhild Christofie H. Sandberg, tlf 900 18 940,
[email protected]
Med vennlig hilsen Svanhild Christofie H. Sandberg
menighetspedagog