Barskingan

MARS
27.
28.
Tema: Du
Tema: Vennskap
Tema: Motsetninger
Grupper:
Førskoleaktivitet
Grupper:
 Aktivitet
med
motsetninger

Følge takten til
sanger og regler
med
rytmeinstrument
Månedens smak:
Tyttebærsyltetøy
Kirby 6 år! HURRA
Grupper:
 Sanselek
 Show it
 Leikgruppe
1.
2.
Dagens leik:
Boksen går
6.
7.
8.
9.
Tema: Du
Tema: Vennskap
Kausmo
-henting der.
Tema: Mål og vekt
Grupper:
 Luktelek,
 Øve til
minikonsert
 Leikgruppe.
Stjerne skal synge
på Maritvold bhg
Sol skal å synge
på ØBH (skyss fra
ØBH til Kausmo
etterpå)
«Syng ut uke» Vi synger om holder mini-konserter for hverandre

13.
14.
15.
Tema: Du
Tema: Vennskap
Grupper:
 Race med
småbiler, hvem
kommer lengst?
 Se på hva som er
lett og tungt,
bruke vekt.
16.
3.
Dagens
leik:
Ta den ring
Liva 6 år, HURRA!
10.
Dagens leik:
Boksen går
Elias H 6 år
Ariell 6 år
HURRA!!!
17.
Tema: Motsetninger
Planleggingsdag
Barnehagen er
stengt!
Grupper:
 Flasketuten
peker på
 Åpen
mikrofon
 Leikgruppe
Grupper:
Førskoleaktivitet
20.
21.
Tema:
Du
Vi har siste Dino
samlinga og avslutter
Grupper:
 Flasketuten
peker på
 Hermelek
 Leikgruppe.
Grupper:
 Male med
vannmaling sterke og svake
farger
 Rytmeinstrument
22.
23.
Vi skal synge ved
Baker Thomsen
plass på øra. Kl.
24.
Tema: Mål og vekt
med fest.
Grupper:
 Måle
høyde
 Bjørner og vekt
Dagens leik:
Boksen går
Månedens eksperiment:
Vulkan
Dagens leik:
Ta den ring
Hva skal vi gjøre?
Temaet er «Du» og det handler om hvordan vi er mot hverandre og hvordan være en god venn.
Vi fortsetter å høre hjertevenn historier om Mats og Mille. Leker og aktiviteter som vi vet
fenger barna.
I språk skal vi se på motsetninger: kald-varm, mørk-lys, glatt-ru m.m.
Vi skal også øve å høre på takten til sanger, rim og regler, og bruke rytmeinstrument.
Vi skal synge sanger fra Folkeakademiet og fortsette med Hakkebakkeskog-sanger og
høytlesning for barna i både store og små grupper.
Mål og vekt er fokuset for mattedagene i mars, vi skal ha småbilrace å se hvor langt
småbilene kjører. Vi skal måle hvor lange vi er, å se hvem som er lengst og kortest. Og snakke
om at den som er eldst ikke nødvendigvis det størst og lengst. Se og kjenne på tunge og lette
ting, å bruke vekt for å se hvilken ting som veier mest. Vi bruker konkreter som bjørner.
Kreativitet flettes inn i det vi andre fagområdene. Det blir mye sang i mars.
I mars skal vi «Syng ut...» så blir noen turer i den forbindelse. Hvis det blir nok snø til
Skivækka, eller is til skøyter er dette noe vi ønsker å prioritere. Ellers må vi se om vi får til
barmark terning. Været bestemmer mye her. Vi skal fortsette å snakke om det vi legger
merke til i naturen når vi er ute å går, og se om vi ser noen fugler. Etter vært blir det
kanskje noen vårtegn å følge med på også.
I løpet av mars kommer vi til å bli ferdig med Dino Skolen. Vi skal i løpet av de siste
samlingene snakke om at i vennskap må man lære å lytte, akseptere at man ikke bestandig får
bestemme og må tåle å få et nei. Samt at vi skal snakke om hvordan vi kan løse problemene
våre. Siste samling avsluttes med fest.
Månedens eksperiment: Vulkan- tømme eddik over bakepulver og konditorfarge.
Månedens smak: Tyttebærsyltetøy på brødskive
Månedens happening: Synging Baker Thomsens plass. De som har anledning er velkommen for å høre på!
Kontaktinfo B: tlf.: 46426628, e-post; [email protected] R/S/B- 99438147
Aktuell info: Husk planleggingsdag onsdag 15 mars. Barnehagen er da stengt.
Rapport fra forrige måned: Barna har perle-dilla, det perles veldig mye både små og store kunstverk.
Det er også blitt perlet is og kjærlighet på pinne som vi har tatt med til cafeen i Myhrkjellern. Myhrkjellerne er som sagt veldig populær, det mekkes og skrues sundt alt av gamle pc’er og radiostyrte
biler. Mye læring med å se f.eks. hvilket skrujern som må brukes og samarbeid for å få løsnet skruer.
Mye god lek både i cafeen og ved frisørsalongen. Vi har lest og sunget mye Hakkebakkeskogen, og
mange av barn tar det in i leiken sin. Ansiktsmaling var også veldig populært, og de fremførte sanger
etter hvilken dyr de var fra Hakkebakkeskogen. I løpet av februar har vi hatt flere fine turer; vi har
matet ender ved Kvislabekken og hadde en kjempe artig tur til Ydesedalen med aking på rattkjelke og
akematte. Aking er en fin felles aktivitet, alle synes det er gøy og er aktive slik at vi holder oss i
varmen. Artig med tur til Kausmo igjen, mange var ivrig på spikking. Det som var mest spennende og
som kanskje barna husker best er den døde elgen vi fant. Vi undres oss mye over hva som hadde
skjedd med elgen og hvordan den hadde havnet der.