Fagdag med korntørking og lagring mandag 3

Fagdag med korntørking og lagring mandag 3. april,
kl. 09.00-15.15
Kornprogrammet v/Østfold og Akershus Bondelag i samarbeid med Norsk
landbruksrådgiving Øst inviterer til fagdag med korntørking og lagring. Gårdsbesøk på 3
ulike anlegg i Rakkestad og Eidsberg området.
Program:










Kl. 09.00 -10.00 Besøk hos Tollef Grindstad, Strømsfossveien 220, 1890 Rakkestad.
Nytt korntørkeanlegg levert fra Felleskjøpet Agri.
Kl. 10.15-11.15 Besøk hos Øyvind Kopperud, Sviuveien 122,1880 Eidsberg.
Redskapshus med kjørbar plantørke levert av Rakkestad Tre og Betong as, tørkesystem fra
solfanger
11.30-12.30 Besøk hos Hans Joakim Hyestad, Lislerudveien 401, 1880 Eidsberg
Nytt korntørkeanlegg, utvendig silo levert av Ole Chr. Bye as.
Ca. kl. 13.00 Matservering Bondestua, Rakkestad
Kl. 13.45-14.05 Muligheter for tilskudd til korntørkeanlegg v/ Anders Melleby Fremmerlid,
Innovasjon Norge.
14.05-14.25 Presentasjon av ulike korntørkeløsninger fra Felleskjøpet v/ Jürgen Høie,
14.25-14.45 Presentasjon av ulike korntørkeløsninger fra Rakkestad Tre og Betong v/ Jon
Reinfjord
14.45-15.05 Presentasjon av ulike korntørkeløsninger fra Ole Chr. Bye v/
15.05-15.20 Presentasjon av mobile tørker Borg Maskin v/Per Ludvig Spydevold
15.20-15.30 Oppsummering og avslutning
Jürgen Høie, Felleskjøpet, Jon Reinfjord, Rakkestad Tre og Betong as, Hans Einar Sørlie og Hans
Joakim Hysestad, Ole Chr. Bye, Per Ludvig Spydevold Borg Maskin og Anders Melleby Fremmerlid,
Innovasjon Norge vil være med oss hele dagen. Det vil bli servert kringle og kaffe underveis.
Grunnet matservering ønsker vi påmelding til: [email protected] eller 48163071 innen 30
mars!
Velkommen !